Nowy Kret żel do udrożniania kabin prysznicowych

Transkrypt

Nowy Kret żel do udrożniania kabin prysznicowych
ARKUSZ DANYCH SKŁADNIKÓW
wg Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 z późniejszymi zmianami, Załącznik VII D
Nazwa produktu: Kret ŻEL do udrożniania kabin prysznicowych
PRODUCENT: GLOBAL POLLENA S.A., 59 – 400 Jawor, ul. Kuziennicza 15,
tel.+48 76 870-30-31, www.global-pollena.pl
Wykaz składników w produkcie gotowym:
- SODIUM HYDROXIDE,
- SODIUM HYPOCHLORITE,
- MYRISTAMINE OXIDE,
- SODIUM LAUROYL SARCOSINATE,
-AQUA,
Każdy składnik opisany jest nazwą INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, Międzynarodowe
Nazewnictwo Składników Kosmetycznych, patrz także http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/) lub, jeśli nie ma
nazwy INCI, poprzez nazwę potoczną.