KURSY INSTRUKTORA WINDSURFINGU PSW – informacje ogólne

Transkrypt

KURSY INSTRUKTORA WINDSURFINGU PSW – informacje ogólne
KURSY INSTRUKTORA
WINDSURFINGU PSW –
informacje ogólne
P
olskie Stowarzyszenie Windsurfingu, w zakresie szkolenia instruktorów i trenerów, stosuje się do państwowych przepisów dotyczących kształcenia kadr kultury fizycznej zawartych w ustawach o kulturze fizycznej, o sporcie kwalifikowanym
i wydanych na tej podstawie rozporządzeniach ministerialnych. Dopuszcza się więc
możliwość organizacji kursów instruktorskich:
-
instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością windsurfing
-
instruktora sportu w żeglarstwie deskowym
przez organizatorów, którzy uzyskali stosowne zezwolenie Ministra Sportu i Turystyki
i zorganizowali kurs według wytycznych Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiego
Stowarzyszenia Windsurfingu.
a podstawie ustawy o sporcie kwalifikowanym, Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu, spełniając funkcje Polskiego Związku Sportowego, uzyskało uprawnienia do licencjonowania kadry szkoleniowej. Prawo do posiadania licencji PSW mają
wszyscy trenerzy a także instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej, którzy ukończyli
kursy instruktorskie programowo i organizacyjnie zgodne z wymogami wcześniej
PSŻD a obecnie PSW. Listę tych instruktorów publikujemy w niniejszym informatorze.
Dla instruktorów wyszkolonych w trybie niezależnym od PSW, Komisja Szkolenia
organizować będzie specjalne krótkie kursy, umożliwiające uzyskanie licencji PSW.
O wynikach prac w tej sprawie będziemy informować na stronie internetowej PSW.
omisja Szkolenia PSW apeluje i prosi wszystkich organizatorów kursów instruktorskich w windsurfingu, aby w trosce o spójność szkolenia i umożliwienie
uzyskania absolwentom ich kursów licencji PSW bez dodatkowych kursów, zechcieli
korzystać z zatwierdzonych przez COS programów PSŻD a obecnie PSW, oraz aby
w pełni przestrzegali kryteriów naboru w zakresie kwalifikacji technicznych, to
znaczy posiadania umiejętności przez kandydatów, potwierdzonych certyfikatem III
kl PSŻD / PSW.
rganizatorów posiadających zezwolenie na prowadzenie kursów instruktorskich w windsurfingu można odszukać na stronie internetowej Ministerstwa
Sportu i Turystyki. PSW będzie także organizatorem takich kursów i będzie w tym
względzie wspierać szkoły posiadające licencje PSW.
N
K
O
34
35