Zobacz wzór certyfikatu EPSTAL

Transkrypt

Zobacz wzór certyfikatu EPSTAL
CERTYFIKAT
Nr CPJS-EP/…
Nazwa i adres producenta:
…………………………………………………………………..
Specyfikacja wyrobu:
Wyroby stalowe w gatunku B500SP
do zbrojenia betonu w postaci:
- prętów prostych o średnicy: …
- kręgów o średnicy: …
Wymienione wyroby spełniają wymagania Programu Certyfikacji na znak jakości EPSTAL.
Używanie znaku EPSTAL dozwolone jest wyłącznie na wyżej wymienione wyroby.
Warszawa, … (data)
…………………………
Dyrektor Zarządzający
Centrum Promocji Jakości Stali
Data ważności certyfikatu: …
Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o.
Ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 75, fax: +48 22 625 50 49
[email protected], www.cpjs.pl

Podobne dokumenty