Nazwa usługi: Klub Mam Inspiracja: Jaworzno, Oświęcim Grupa

Transkrypt

Nazwa usługi: Klub Mam Inspiracja: Jaworzno, Oświęcim Grupa
Nazwa usługi: Klub Mam
Inspiracja:
Jaworzno, Oświęcim
Grupa docelowa: dzieci w wieku 0-3 lat wraz z rodzicami
Szczegółowy opis usługi
Biblioteka jako miejsce spotkań młodych mam ze swoimi pociechami w wieku 0-3 lat. Mamy poznają
inne młode mamy, dzielą się doświadczeniami związanymi z macierzyństwem, przy tym mile spędzając
czas.
Harmonogram wprowadzenia usługi
Etap przygotowawczy:

Etap wdrożeniowy:
Etap ewaluacji:


przygotowanie materiałów i kadry oraz informacji dla przyszłych
odbiorców
realizacja spotkań
po każdym zakończonym roku kalendarzowym
Na czym polega innowacyjność wprowadzanej usługi?
Do tej chwili nie były prowadzone działania w Bibliotece dla dzieci w przedziale wiekowym 0-5 lat
(wszystkie imprezy kulturalne skierowane były dla dzieci od 5 roku życia).
Dodatkowe uwagi
–
Materiały i narzędzia niezbędne do wprowadzenia usługi
chęci pracowników
materiały papiernicze , zasoby audiowizualne dostępne w Bibliotece
Pomysłodawca usługi
Imię i nazwisko:
Agnieszka Tańcula
Funkcja/Stanowisko w bibliotece: Dyrektor
Nazwa biblioteki:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu
Adres biblioteki:
12-200 Pisz Pl. Daszyńskiego 7A
Numer telefonu do kontaktu:
87 423 27 97

Podobne dokumenty