Dzisiaj wielki finał „Choinek Jedynki”!

Transkrypt

Dzisiaj wielki finał „Choinek Jedynki”!
Źródło: http://old.mimowszystko.org/pl/aktualnosci/biezace/4062,Dzisiaj-wielki-final-Choinek-Jedynki.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 14:47
Dzisiaj wielki finał „Choinek Jedynki”!
77277 złotych – taką kwotę przyniosła, trwająca pięć dni, licytacja świątecznych obrazków dorosłych przyjaciół
Programu Pierwszego Polskiego Radia. Najwyższe ceny podczas aukcji uzyskały prace Agaty Kornhauser-Dudy,
Małżonki Prezydenta RP, która nad „Choinkami Jedynki” objęła patronat honorowy.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim znakomitościom życia publicznego, które, 4
grudnia, w sali konferencyjnej siedziby Polskiego Radia w Warszawie, stanęły przy
sztalugach, by namalować swoje wyobrażenie tajemnicy świąt Bożego Narodzenia.
Ich twórczy wysiłek oraz pomysłowość, dzięki hojności słuchaczy radiowej „Jedynki”,
przyniosły konkretną kwotę pieniężną. Ale tak naprawdę zaangażowania tego nie
sposób w jakikolwiek sposób zmierzyć. Przełoży się ono przecież na wartość
niewymierną: radość ludzi, którzy, nierzadko, o pomoc dla siebie nie potrafią nawet
prosić – podopiecznych naszych, a także Fundacji im. Brata Alberta.
Poznaj szczegóły licytacji dorosłych przyjaciół radiowej „Jedynki”
A już dzisiaj, na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, odbędzie
się wielki finał 15. „Choinek Jedynki”. Pod „młotek” pójdzie 20 prac autorstwa
dzieci, w wieku 6-16 lat, wyróżnionych w tegorocznym konkursie plastycznym.
Wyboru małych dzieł sztuki dokonało jury w składzie: prof. Danuta Kołwzan-Nowicka,
dr Katarzyna Kasia i prof. Franciszek Maśluszczak. Licytowane będą także obrazki
namalowane przez podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz
Fundacji im. Brata Alberta.
W finale licytowana będzie m.in
praca Agnieszki Argańskiej
Śledź licytację
O tym, żeby zebrane podczas radiowej akcji pieniądze rozdzielić pomiędzy dwie fundacje, zdecydowała Anna Dymna, która
od lat powtarza, że organizacje pozarządowe powinny z sobą współpracować i wzajemnie sobie pomagać. Dzięki inicjatywie
naszej prezes, wsparcie w minionych edycjach „Choinek Jedynki” otrzymały także: fundacja „Wygrajmy Razem” z Dąbrowy
Górniczej, Fundacja Andrzeja Brandstattera „ProArtis” oraz Stowarzyszenie Debra Polska „Kruchy Dotyk”.
Tweet