Rozszerzyć ułamek, to znaczy pomnożyć jego licznik i mianownik

Transkrypt

Rozszerzyć ułamek, to znaczy pomnożyć jego licznik i mianownik
Zapamiętaj
Rozszerzyć ułamek, to znaczy pomnożyć jego licznik
i mianownik przez tę samą liczbę różną od zera oraz
od jedynki.
6
3.2
=.
8
4 2
.
15
3 5
=.
20
4 5
15
6
- =8 20
Rozszerzenia tego samego ułamka są sobie równe.

Podobne dokumenty