uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie

Transkrypt

uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie
ZAŁĄCZNIK NR 1
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
KATEDRA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROZWOJU
REGIONALNEGO
inż. Magdalena Nowak
RYNEK NIERUCHOMOŚCI JAKO OBSZAR
DZIAŁANIA INWESTORÓW I DORADCÓW
Praca magisterska
wykonana pod kierunkiem
dr inż. Radosława
Wiśniewskiego
Olsztyn 2006
ZAŁĄCZNIK NR 2
RYNEK NIERUCHOMOŚCI JAKO OBSZAR DZIAŁANIA
INWESTORÓW I DORADCÓW
Uczelnia, Wydział, Jednostka
Organizacyjna
Specjalność
Autor pracy
Nr albumu
Rodzaj pracy*
Rok napisania pracy
Promotor
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
Regionalnego
Geodezja i szacowanie nieruchomości
inż. Magdalena Nowak
nr albumu: 49640
magisterska
2006
dr inż. Radosław Wiśniewski
* - inżynierska, magisterska
STRESZCZENIE
Tekst streszczenia (12, normalny)
Słowa kluczowe: doradztwo, rynek nieruchomości, inwestowanie, wskaźniki
oceniające.