Instalacja programu

Transkrypt

Instalacja programu
Instalacja dodatków dla InsertGT
Instalacja programu
Przy pierwszym uruchomieniu programu jako pierwsze ukaże się okno wyboru bazy danych. W
parametrach należy wpisać nazwę instancji serwera SQL na której pracuje Subiekt GT, nazwę
użytkownika i hasło logowania na SQL Server ewentualnie wybrać autoryzację Windows.
przykład:
Serwer:(localhost)\INSERTGT
Autoryzacja Windows odznaczone
Użytkownik:sa
Hasło: puste
Po wybraniu klawisza [Połącz] po prawej stronie okna wyświetli sie lista podmiotów systemu Insert GT
Następnie należy wybrać podmiot. Po zatwierdzeniu wyboru bazy i podmiotu wyswietli się informacja o
utworzeniu tablic i zapisaniu konfiguracji.
Po prawidłowym zapisaniu konfiguracji pojawi się okno dialogowe do podania lokalizacji pliku licencji do
programu (nazwa pliku: lickey.txt).
Plik z licencją jest dostarczany oddzielnie i podczas instalacji programu jest zapisywany w katalogu roboczym
programu.
Gdy weryfikacja pliku licencji przebiegnie prawidłowo wyswietli się okno logowania.