Autorem medalu jest artysta rzeźbiarz Karol Badyna – absolwent i

Transkrypt

Autorem medalu jest artysta rzeźbiarz Karol Badyna – absolwent i
Autorem medalu jest artysta rzeźbiarz Karol Badyna – absolwent i pedagog krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. W dorobku artystycznym posiada kilka wystaw indywidualnych, kilkanaście
zbiorowych oraz wiele realizacji pomnikowych w kraju i za granicą.
Stały patron medialny:
Patroni medialni:
Medalem św. Krzysztofa
w III edycji zostali wyróżnieni:
– w kategorii Wsparcie merytoryczne
Pan prof. dr hab. Krzysztof Zamorski – profesor
nauk historycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, w uznaniu zasług we wspieraniu merytorycznym
i naukowym oraz pełnieniu funkcji Przewodniczącego
Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w latach
2004–2011;
– w kategorii Wsparcie finansowe
Pan Ryszard Wysokiński – dyrektor Centrum Handlowego Galeria Krakowska, w uznaniu zasług we wspieraniu finansowym ważnych projektów muzealnych;
Prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Kanclerz Kapituły Medalu św. Krzysztofa
oraz członkowie Kapituły:
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Prof. dr hab. Jacek Purchla
Michał Niezabitowski
Dyrektor Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa
zapraszają na
uroczystość wręczenia
Medalu św. Krzysztofa
– w kategorii Kultywowanie krakowskich tradycji
i obyczajów
Pani Barbara Miszczyk – historyk, wieloletni pracownik
Biblioteki Naukowej i Archiwum Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa, prezes Koła Przyjaciół Bronowic oraz
Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury – w uznaniu zasług w działalności na rzecz ochrony,
kultywowania i upowszechniania lokalnego dziedzictwa
kulturalnego.
(III edycja)
3 czerwca (poniedziałek) 2013 r. godz. 13.00
sala Fontany Pałacu Krzysztofory
Rynek Główny 35