Niefarmakologiczne sposoby postępowania w PONV

Komentarze

Transkrypt

Niefarmakologiczne sposoby postępowania w PONV
Niefarmakologiczne sposoby
postępowania w PONV
Andrzej Marciniak
Niefarmakologiczne sposoby
postępowania w PONV
•
•
•
•
•
Akupunktura i techniki pokrewne
Aromatoterapia
Muzykoterapia
Imbir
Tlen
Akupunktura i techniki pokrewne
• Akupunktura
• Akupresura
Akupresura
Akupresura laserowa
Stymulacja przezskórna
Akupunktura i techniki pokrewne
Punkt P6 (Nei Guan)
Akupunktura i techniki pokrewne
Jak to działa?
•
•
•
•
•
Energia Qi
Meridiany
Kolaterale
Sieć mikromeridianów
Punkty akupunkturowe
Akupunktura i techniki pokrewne
Jak to działa?
Stymulacja włókien nerwowych
•
uwalnianie endorfin
hamowanie strefy chemoreceptorowej (CTZ)
• transmisja impulsów nerwowych do istoty szarej
okołowodociągowej śródmózgowia
uwalnianie enkefalin
uwalnianie serotoniny i noradrenaliny w rdzeniu kręgowym
• uwalnianie endorfin i ACTH z przysadki mózgowej do krwiobiegu i
płynu mózgowo-rdzeniowego
Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing
postoperative nausea and vomiting (Review)
Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for
preventing postoperative nausea and vomiting (Review)
Copyright © 2011 The Cochrane Collaboration. Published
by John Wiley & Sons, Ltd.
Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing
postoperative nausea
•
•
•
•
40 randomizowanych badań – 4858 pacjentów
34 badania – stymulacja P6 vs „placebo”
14 badań – stymulacja P6 vs leki p/wymiotne
10 rodzajów stymulacji P6: igła klasyczna, igła typu ASP
(acupuncture semi-permanent), infiltracja dekstrozą, elektryczna
stymulacja igły, TENS, stymulacja laserowa, ETS (electrical
stimulation), akupresura, plastry Capsicum
• 5 leków p/wymiotnych: metoclopramid, cyklizyna, ondansetron,
prochloroperazyna, droperidol
Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing
postoperative nausea and vomiting (Review)
• Główne wyniki:
- stymulacja P6 w porównaniu do „placebo” istotnie redukowała:
1. nudności (RR 0,71, 95% CI 0,61-0,83)
2. wymioty (RR 0,70, 95% CI 0,59-0,83)
3. potrzebę użycia środków p/wymiotnych (RR 0,69, 95% CI
0,57-0,83)
- brak istotnej różnicy w skuteczności stymulowania P6 u
dorosłych i dzieci
- brak istotnej różnicy w skuteczności stymulowania P6 metodą
inwazyjną i nieinwazyjną
Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing
postoperative nausea and vomiting (Review)
• Główne wyniki:
- brak istotnych różnic pomiędzy stymulacją P6 a lekami
p/wymiotnymi w:
1. wystąpieniu nudności (RR 0,82, 95% CI 0,77-1,31)
2. wystąpieniu wymiotów (RR 1,01, 95% CI 0,59-1,31)
3. potrzebie użycia leków p/wymiotnych (RR 0,82, 95% CI
0,59-1,13)
- objawy uboczne związane ze stymulacją P6 były niewielkie
Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing
postoperative nausea and vomiting (Review)
• Wnioski autorów:
1. Stymulacja P6 zapobiega występowaniu PONV
2. Brak pewnych dowodów na różnicę w ryzyku wystąpienia
PONV po stymulacji P6 w porównaniu ze stosowaniem
leków p/wymiotnych
Aromatoterapia
• Alkohol izopropylowy (IPA)
• Olejki miętowe
- mięta zielona (spearmint)
- mięta pieprzowa (peppermint)
• Olejek z kardamonu
• Olejek z imbiru
• Lawenda
• 9 badań – 402 pacjentów
• Główne wnioski:
1. IPA bardziej skuteczne od placebo
2. IPA mniej skuteczne od leków
p/wymiotnych
3. Brak przekonywujących dowodów
na skuteczność olejków miętowych
Aromatherapy as Treatment for Postoperative
Nausea: A Randomized Trial
Ronald Hunt, MD,* Jacqueline Dienemann, PhD, RN,† H. James Norton, PhD,‡ Wendy Hartley, MSN, RN,§
Amanda Hudgens, BSN, RN, Thomas Stern, MD,¶ and George Divine, PhD#
• 1151 pacjentów
u 301 wystąpiły nudności
• 4 grupy : placebo (n=73), IPA (n=78), olejek z imbiru (n=76),
mieszanina olejków miętowych, imbiru i kardamonu (n=74)
• Wnioski:
- olejek z imbiru i mieszanina olejków skuteczniejsza w
porównaniu z 0,9% NaCl
- brak istotnych różnic w skuteczności IPA w porównaniu z 0,9% NaCl
- konieczność użycia leków p/wymiotnych w grupie z olejkiem z
imbiru i w grupie z mieszaniną olejków istotnie niższa w porównaniu
z 0,9% NaCl
XXX 2012 • Volume X • Number X
ANESTHESIA & ANALGESIA
Muzykoterapia
• Rzadko stosowana jako pojedyncza
terapia
• Częściej w połączeniu z
aromatoterapią i z farmakoterapią
• Wyniki niejednoznaczne
Imbir
• Najczęściej stosowany jako
proszek w kapsułkach lub pod
postacią tabletek
• Dawki od 300 mg do kilku gramów
• Stosowany także jako herbata,
guma do żucia lub cukierki
• Olejki stosowane w
aromatoterapii
The efficacy of ginger for the prevention of postoperative nausea
and vomiting: A meta-analysis
Nathorn Chaiyakunapruk, PharmD, PhD, Nantawarn Kitikannakorn, PharmD, Surakit Nathisuwan, PharmD,
Kittiboon Leeprakobboon, Chutchai Leelasettagool
• 5 randomizowanych badań (z 59) – 363 pacjentów
• Dawki imbiru – 1g (4 badania), 2g (1 badanie)
• Wnioski:
1. Imbir w porównaniu z placebo jest bardziej skuteczny w
zapobieganiu PONV
American Journal of Obstetrics and Gynecology (2006) 194, 95–9
Tlen
If Nitrous Oxide induces emesis, maybe 100% oxygen is an
antiemetic.
Frank J. Overdyk, MSEE, MIJ Raymond C. Roy, PhD, MD
ANESTH ANALG 1997;84:228-36
Supplemental Oxygen reduces the incidence of postoperative
nausea and vomiting.
R. Greif, M.D., S. Laciny, M.D., B. Rapf, M.D.,S. Hickle, M. D., I. Sessler, M.D.
Anesthesiolology 1999. 91:12-46-52
Ondansetron is no more effective than supplemental intraoperative
oxygen for prevention of postoperative nausea and vomiting.
V. Goll, MD, O. Akça, MD, R. Greif, MD, H. Freitag, MD, C. Arkiliç, MD, T. Scheck, BS, A. Zoeggeler, MD,
A. Krieger, MD, R. Lenhardt, MD, D. Sessler, MD
Anesth Analg 2001;92:112–7
Does Supplemental Oxygen Reduce Postoperative Nausea and
Vomiting? A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
M. Orhan-Sungur, MD, P. Kranke, MD, MBA, PhD; D. Sessler, MD, Ch. Apfel, MD, PhD
Anesthesia & Aanalgesia Vol. 106, No 6, june 2008
•
•
•
•
10 randomizowanych badań – 1729 pacjentów
860 pacjentów – FiO2 0,8
869 pacjentów - FiO2 0,3-0,4
Oceniane punkty końcowe:
- wczesne PONV (0–6 h)
- późne PONV (6-24 h)
- ogólne PONV (0-24 h)
Does Supplemental Oxygen Reduce Postoperative Nausea and
Vomiting? A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
M. Orhan-Sungur, MD, P. Kranke, MD, MBA, PhD; D. Sessler, MD, Ch. Apfel, MD, PhD
Anesthesia & Aanalgesia Vol. 106, No 6, june 2008
• Wniosek:
„Pozytywne wyniki z dwóch pierwszych badań
potwierdzających skuteczność 80% tlenu w zapobieganiu PONV
nie zostały potwierdzone w żadnym następnym badaniu.
Uwzględniając wszystkie dostępne badania, 80% tlen nie
powinien być uważany za skuteczną i niezawodna metodę
zapobiegania PONV.

Podobne dokumenty