Medytacja „Do Cezarei”

Transkrypt

Medytacja „Do Cezarei”
Grupa św. Jana – 7. I. 2014 r.
ĆWICZENIE PRZYGOTOWAWCZE
Usiądę
wygodnie,
rozluźniając
po
kolei
wszystkie
części
ciała.
Następnie
zamknę
oczy
i spróbuję usłyszeć odgłosy, które mnie otaczają – aż do momentu, kiedy nie będę już słyszeć pojedynczych,
wyodrębnionych odgłosów, ale wszystkie naraz.
CZĘŚĆ WSTĘPNA MEDYTACJI ( POŚWIĘĆ JEJ OK. 3 – 5 MIN)
Stanąć w obecności Boga:
Uświadomię sobie, że najbliższe chwile chcę spędzić z Kimś, komu na mnie bardzo zależy. On tu jest obecny, On chce do mnie
teraz mówić...
Modlitwa przygotowawcza:
Poproszę, aby podczas tej modlitwy nie zależało mi na tym, aby mi było przyjemnie, ale bym mógł prawdziwie poznać wolę Boga
wobec mnie.
Prośba o owoc medytacji:
Poproszę o odwagę wiarę w ponadczasowość Boga i odnajdywania jego przesłania w swoim środowisku.
Obraz do medytacji:
Wyobraź sobie osobę, którą spotykasz pierwszy raz. Nic o niej nie wiesz, ale jest wobec Ciecie życzliwa.
CZĘŚĆ WŁAŚCIWA MEDYTACJI
„Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma
względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.
Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa
z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim».” (Dz 10,34-38)
1. „do Cezarei, do domu Korneliusza”
Słuchaczem głosiciela Dobrej Nowiny w tym wypadku był Korneliusz mieszkający w Cezarei. Miał ten przywilej,
że został wspomniany w Piśmie Świętym, mimo iż w ciągu historii było wielu innych słuchaczy. Jak byś sam siebie
w takim miejscu opisał (możesz użyć nazwy miasta, dzielnicy, swoją branżę) i czy w twoim środowisku jest ktoś, kto
od czasu do czasu mówi coś o Dobrej Nowinie ?
2. „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą.”
W tym zdaniu pojawiają się Trzy Osoby Trójcy Świętej. Trudno nam ją sobie wyobrazić, logicznie pomyśleć, by nie
stracić wiary w Boga Jedynego. Choć pierwsi chrześcijanie nigdy nie używali terminu "trójca", to wyraźnie dają
świadectwo działania tych trzech Osób. "Działanie" - właśnie to należy do istoty Boga Trójjedynego - Bóg wszedł w
naszą historię właśnie w taki sposób. Zobacz, że wcielenie Jezusa sprawiło, że Trójca stała się również
cielesna/fizyczna. Bóg już nigdy nie porzuci ludzkiego ciała. Jezus nigdy dokona wyjścia z ciała. Bóg związał się z nami
na zawsze. Związał się z tobą na zawsze.
3. „Przeszedł On dobrze czyniąc”
Czy najważniejsze jest w Bogu to, że działa w lekkim powiewie bądź wichrze ogromnym, albo to, że jest nieśmiertelny
i wszechwiedzący ? Może jednak to, że jest dobry dla człowieka? Bóg czasami jest niewygodny, ponieważ prowadzi
do podjęcia wysiłku. Pomyśl o rzeczach (nie tylko z ostatniego czasu), za które możesz mu podziękować.
Porozmawiaj z Jezusem o twoich przemyśleniach, jakie pojawiały się podczas tej medytacji. Zakończ modlitwą „Ojcze
Nasz”.