PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Termin spotkania: 02

Transkrypt

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Termin spotkania: 02
PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO
,, Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej’’
Termin spotkania: 02 lipca 2014 r.
Miejsce spotkania: Biała Podlaska ul. Warszawska 14 sala audiowizualna
Organizator spotkania: Lokalny Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 343 58 44, fax. 83 342 28 82
09.45 – 10.00
Rejestracja uczestników spotkania
10.00 – 10.15
Zasady przyznawania dotacji w ramach działania 6.2 Promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej
10.15 – 11.00
Zasady przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności
gospodarczej dla osób bezrobotnych przyznawane przez Powiatowy
Urząd Pracy
Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej
11.00 – 11.30
Prezentacja projektu ,,Pożyczka na start’’
Przedstawiciel Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ,,OIC
Poland’’
11.30 – 12.00
Prezentacja projektu ,,Startuj z nami – załóż firmę’’
Przedstawiciel Lubelskiej Szkoły Biznesu
12.00 – 12.30
Prezentacja projektu ,,Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości V’’
Przedstawiciel Fundacji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej
12.30 -13.30
Konsultacje indywidualne