zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia wstępnej

Transkrypt

zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia wstępnej
ZAWIADOMIENIE
O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA WSTĘPNEJ
REKRUTACJI DO KLASY Z ROZSZERZONYM WYCHOWANIEM
FIZYCZNYM W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II
W ŁOBŻENICY- ROK SZKOLNY 2016/2017.
Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy zawiadamia, że
w dniu 17 maja 2016 roku o godzinie 9:00 na hali sportowej przy MOW w Łobżenicy
rozpocznie się wstępna rekrutacja kandydatów do klasy z rozszerzonym wychowaniem
fizycznym. Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu szeregu prób sprawności ogólnej
oraz umiejętności technicznych z wybranych dyscyplin sportowych.
 próby 1-4 i 7-11 przeprowadzone zostaną na hali sportowej
 próby 5 i 6 przeprowadzone zostaną na Stadionie Miejskim im. Alojzego Graja (po
zakończeniu testów na hali)
Kandydat do klasy o profilu sportowym musi przedstawić (do dnia przeprowadzenia testuprzed przystąpieniem do próby) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych.
Przybycie uczestników- godzina 8:30.
Na stronie internetowej gimnazjum:
www.gimnazjum.lobzenica.pl (zakładka SPORT/ DOKUMENTY) znajduje się regulamin
naboru uczniów do klasy o profilu sportowym oraz tabele wyników z punktacją.
Poszczególne próby sprawności i umiejętności.
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
KONKURENCJA
Bieg 20 m - próba szybkości biegowej: (0-8 pkt.)
Skok w dal z miejsca - próba mocy: (0-8 pkt.)
Bieg wahadłowy 4x10 - próba wytrzymałości biegowej: (0-8 pkt.)
Siady z leżenia tyłem- 30 sekund: (0-8 pkt.)
Bieg na dystansie 1000 m (chłopcy)- (0-8 pkt.)
Bieg na dystansie 600 m. (dziewczęta) - (0-8 pkt.)
Żonglerka – piłka nożna (0-8 pkt.)
Strzał na bramkę- piłka nożna (9 m) (0-8 pkt.)
Odbicie górne- piłka siatkowa (0-8 pkt.)
Odbicie dolne- piłka siatkowa (0-8 pkt.)
Zagrywka dowolnym sposobem przez siatkę (0-8 pkt.)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia prób biegowych
(600 i 1000 m) np. ze względu na niepogodę.
Obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe.
DYREKTOR
ŁOBŻENICA 29.04.2016