Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława

Transkrypt

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Staszica
w Koszalinie
HARMONOGRAM
EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2016
CZĘŚĆ PISEMNA
JĘZYK POLSKI
POZIOM PODSTAWOWY
Data
Sala
Semestr
04.05.2016
środa
22
6 LS
6 LZa, 6 LZb
6 LZ/zima/
absolwenci z lat
ubiegłych
sala
gimnastyczna
Godzina/czas Liczba
trwania
zdających
egzaminu
900 - 1150
42
JĘZYK POLSKI
POZIOM ROZSZERZONY
Data
Sala
Semestr
04.05.2016
środa
17
6 LZ /zima/
absolwenci z lat
ubiegłych
klub szkolny
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie
75-452 Koszalin
ul. Jana Pawła II 17a
tel. 94 345 18 22
fax 94 341 57 86
www.ckukoszalin.edu.pl e-mail: [email protected]
Godzina/czas Liczba
trwania
zdających
egzaminu
1400 - 1700
6
NIP 669-10-85-254
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Staszica
w Koszalinie
HARMONOGRAM
EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2016
CZĘŚĆ PISEMNA
MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY
Data
Sala
Semestr
05.05.2016
czwartek
22
6 LS
6 LZa, 6 LZb
6 LZ/zima/
absolwenci z lat
ubiegłych
sala
gimnastyczna
Godzina/czas Liczba
trwania
zdających
egzaminu
900 - 1150
57
JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM PODSTAWOWY
Data
Sala
Semestr
06.05.2016
piątek
17
06.05.2016
piątek
209
6 LS
6 LZa, 6 LZb
6 LZ/zima/
absolwenci z lat
ubiegłych
6 LGZ/zima/
900 - 1100
6 MUZ
absolwenci z lat
ubiegłych
klub szkolny
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie
75-452 Koszalin
ul. Jana Pawła II 17a
tel. 94 345 18 22
fax 94 341 57 86
www.ckukoszalin.edu.pl e-mail: [email protected]
Godzina/czas Liczba
trwania
zdających
egzaminu
900 - 1100
34
11
NIP 669-10-85-254
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Staszica
w Koszalinie
HARMONOGRAM
EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2016
CZĘŚĆ PISEMNA
JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM ROZSZERZONY
Data
Sala
Semestr
06.05.2016
piątek
17
6 LS
6 LZa, 6 LZb
6 LZ/zima/
absolwenci z lat
ubiegłych
klub szkolny
Godzina/czas Liczba
trwania
zdających
egzaminu
1400 - 1630
9
MATEMATYKA - POZIOM ROZSZERZONY
Data
Sala
Semestr
09.05.2016 17
6 LZb
poniedziałek klub szkolny
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie
75-452 Koszalin
ul. Jana Pawła II 17a
tel. 94 345 18 22
fax 94 341 57 86
www.ckukoszalin.edu.pl e-mail: [email protected]
Godzina/czas Liczba
trwania
zdających
egzaminu
900 - 1200
2
NIP 669-10-85-254
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Staszica
w Koszalinie
HARMONOGRAM
EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2016
CZĘŚĆ PISEMNA
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - POZIOM ROZSZERZONY
Data
Sala
Semestr
10.05.2016
wtorek
17
6 LZa
absolwenci z lat
ubiegłych
klub szkolny
Godzina/czas Liczba
trwania
zdających
egzaminu
900 - 1200
2
BIOLOGIA - POZIOM PODSTAWOWY
Data
Sala
11.05.2016
środa
17
klub szkolny
Semestr
Godzina/czas Liczba
trwania
zdających
egzaminu
absolwenci z lat 900 - 1100
1
ubiegłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie
75-452 Koszalin
ul. Jana Pawła II 17a
tel. 94 345 18 22
fax 94 341 57 86
www.ckukoszalin.edu.pl e-mail: [email protected]
NIP 669-10-85-254
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Staszica
w Koszalinie
HARMONOGRAM
EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2016
CZĘŚĆ PISEMNA
FILOZOFIA - POZIOM ROZSZERZONY
Data
Sala
11.05.2016
środa
17
klub szkolny
Semestr
Godzina/czas Liczba
trwania
zdających
egzaminu
absolwenci z lat 1400 - 1700
1
ubiegłych
CHEMIA - POZIOM ROZSZERZONY
Data
Sala
Semestr
13.05.2016
piątek
17
6 LZa
Godzina/czas Liczba
trwania
zdających
egzaminu
900 - 1200
1
klub szkolny
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie
75-452 Koszalin
ul. Jana Pawła II 17a
tel. 94 345 18 22
fax 94 341 57 86
www.ckukoszalin.edu.pl e-mail: [email protected]
NIP 669-10-85-254
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Staszica
w Koszalinie
HARMONOGRAM
EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2016
CZĘŚĆ PISEMNA
GEOGRAFIA
POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY
Data
Sala
13.05.2016
piątek
17
klub szkolny
Semestr
Godzina/czas
trwania
egzaminu
absolwenci z lat 1400 - 1600
poziom podstawowy
ubiegłych
6 LS
6 LZa, 6 LZb
6 LZ/zima/
1400 - 1700
Liczba
zdających
PP- 1
PR- 17
poziom rozszerzony
HISTORIA - POZIOM ROZSZERZONY
Data
Sala
Semestr
17.05.2016
wtorek
17
6 LZa
Godzina/czas Liczba
trwania
zdających
egzaminu
900 - 1200
1
klub szkolny
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie
75-452 Koszalin
ul. Jana Pawła II 17a
tel. 94 345 18 22
fax 94 341 57 86
www.ckukoszalin.edu.pl e-mail: [email protected]
NIP 669-10-85-254