Lubuska Rada Zdrowia

Transkrypt

Lubuska Rada Zdrowia
Lubuska Rada Zdrowia
jako Zespół Wdrażający Lubuską Strategię Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013
z dnia 12.03.2013 r.
1. Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Przewodnicząca LRZ;
2. Stanisław Łobacz - Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Zielonej Górze, Wiceprzewodniczący LRZ;
3. Romuald Kreń - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego;
4. Łucja Wojewódzka - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego;
5. Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski - Kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego;
6. Alicja Makarska - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze;
7. Jacek Zajączek - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.;
8. Marzenna Plucińska - Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze;
9.
Małgorzata Krasowska-Marczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.;
10. Dorota Konaszczuk - Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.;
11. Bogusława Buśko - Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze;
12. Aldona Stańko - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.;
13. Marek Cieślak - Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Lubuskiego;
14. Wadim Tyszkiewicz - Prezes Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa
Lubuskiego;
15. Elżbieta Tomiak - Prezes Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Zielonej Górze;
16. Bożena Osińska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku
Województwa Lubuskiego;
17. Monika Giblewska - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.