Zaproszenie do konkursu

Transkrypt

Zaproszenie do konkursu
Szanowni Państwo!
Zbliża się Jubileusz 1050 – lecia chrztu Polski. Liczne inicjatywy
religijne, naukowe, kulturalne i społeczne przygotowują nas do dobrego
przeżycia tej rocznicy. Do tego przeżywania zapraszamy również naszą
młodzież, aby poszerzała wiedzę i świadomość wspólnotową
i indywidualną.
Św. Jana Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny
mówił: „Chrzest, który w ciągu całego millenium przyjmowały pokolenia
naszych rodaków, nie tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi Bożymi przez łaskę,
ale znajdował stały rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej,
w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do
dzisiaj. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem
polskich artystów…”
To wszystko, o czym mówił św. Jan Paweł II, nasze narodowe
bogactwo, narodowa kultura to owoc przyjęcia chrztu przez naszych
praojców.
Zapraszam więc do włączenia się w świętowanie i do udziału w konkursie.
Ks. Krzysztof Ziółkowski – Prezes Fundacji Jan Paweł II Nasz Papież

Podobne dokumenty