Pobierz katalog

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog
GB
CZ
PL
ES
JP
Cable and pipe seals with multidiameter technology.
Product catalogue
Katalog produktů
Katalog Uszczelnień
Catálogo de productos
製品カタログ
2005-2006
Available in the following languages
Art No. CAT2004000100
GB
Product catalogue
CN
DE
ES
FR
Produktkatalog
Catálogo de productos
Catalogue Produits
Art No. CAT2004000300
Art No. CAT2004000400
GB
Product catalogue
GB
FI
Tuoteluettelo
Каталог продукции
Produktkatalog
Catalogo prodotti
CZ
RU
SE
IT
PL
ES
JP
Product catalogue
Katalog Produktů
Katalog Uszczelnień
Catálogo de productos
製品カタログ
DISCLAIMER
”THE ROXTEC CABLE ENTRY SEALING SYSTEM
(”THE ROXTEC SYSTEM”) IS A MODULAR BASED
SYSTEM OF SEALING PRODUCTS CONSISTING OF
DIFFERENT COMPONENTS. EACH AND EVERY ONE
OF THE COMPONENTS ARE NECESSARY FOR THE
BEST PERFORMANCE OF THE ROXTEC SYSTEM.
THE ROXTEC SYSTEM HAS BEEN CERTIFIED TO
RESIST A NUMBER OF DIFFERENT HAZARDS. ANY
SUCH CERTIFICATION, AND THE ABILITY OF THE
ROXTEC SYSTEM TO RESIST SUCH HAZARDS, IS
DEPENDENT ON ALL COMPONENTS THAT ARE
INSTALLED AS A PART OF THE ROXTEC SYSTEM.
THUS, THE CERTIFICATION IS NOT VALID AND
DOES NOT APPLY UNLESS ALL COMPONENTS
INSTALLED AS PART OF THE ROXTEC SYSTEM ARE
MANUFACTURED BY OR UNDER LICENSE FROM
ROXTEC (“AUTHORIZED MANUFACTURER”). ROXTEC
GIVES NO PERFORMANCE GUARANTEE WITH
RESPECT TO THE ROXTEC SYSTEM, UNLESS (I) ALL
COMPONENTS INSTALLED AS PART OF THE ROXTEC
SYSTEM IS MANUFACTURED BY AN AUTHORIZED
MANUFACTURER AND (II) THE PURCHASER IS IN
COMPLIANCE WITH (A), AND (B), BELOW.
(A) DURING STORAGE, THE ROXTEC SYSTEM OR
PART THEREOF, SHALL BE KEPT INDOORS IN ITS
ORIGINAL PACKAGING AT A TEMPERATURE NOT
EXCEEDING +70°C/158°F AND NOT BELOW -40°C/40°F.
(B) INSTALLATION SHALL BE CARRIED OUT
IN ACCORDANCE WITH ROXTEC ASSEMBLY
INSTRUCTION IN EFFECT FROM TIME TO TIME.
THE PRODUCT INFORMATION PROVIDED BY ROXTEC
DOES NOT RELEASE THE PURCHASER OF THE
ROXTEC SYSTEM, OR PART THEREOF, FROM THE
OBLIGATION TO INDEPENDENTLY DETERMINE THE
SUITABILITY OF THE PRODUCTS FOR THE INTENDED
PROCESS, INSTALLATION AND/OR USE.
SYSTEM OR ANY PART THEREOF AND ASSUMES
NO LIABILITY FOR ANY LOSS OR DAMAGE
WHATSOEVER, WHETHER DIRECT, INDIRECT,
CONSEQUENTIAL, LOSS OF PROFIT OR OTHERWISE,
OCCURRED OR CAUSED BY THE ROXTEC SYSTEMS
OR INSTALLATIONS CONTAINING COMPONENTS
NOT MANUFACTURED BY AN AUTHORIZED
MANUFACTURER.
ROXTEC EXPRESSLY EXCLUDES ANY IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ALL
OTHER EXPRESS OR IMPLIED REPRESENTATIONS
AND WARRANTIES PROVIDED BY STATUTE OR
COMMON LAW. USER DETERMINES SUITABILITY
OF THE ROXTEC SYSTEM FOR INTENDED USE AND
ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY IN CONNECTION
THEREWITH. IN NO EVENT SHALL ROXTEC BE
LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, SPECIAL,
EXEMPLARY OR INCIDENTAL DAMAGES.”
ROXTEC GIVES NO GUARANTEE FOR THE ROXTEC
www.roxtec.com
Contents
We Seal Your World
ion
lut
so
ct
pa
g
m
rin
Co
he
ad ng
lf- sti
se Ca ng
i
n,
io
eld
ct
W ing
fri
lt
al,
Bo
nic
ha
ec
es
M
pip
s/ e
ble pip
ca ble/
e
o r ca
m 1
al
or or
F
se
r1
e/
m gs
Fo
fra nin
ble pe gs
na lar o nin
e
pe
O ngu op
ta nd
ec r o u
r
Fo
Fo
rr






































































































Product range
This catalogue contains our standard
range of products. If you need help finding a solution that fits into your design
or structure, please do not hesitate
to contact your local Roxtec supplier or
e-mail [email protected] for guidance.
Roxtec Ex sealing system
Roxtec has a wide range of Ex certified
products. For more information see our
Ex literature.
Definitions
GB
8
19
Roxtec sealing system
Modules
Roxtec RM modules
Roxtec CM modules
23
32
Rectangular frames
S frame, PPSE frame
SRC frame
SK frame
SBTB frame
SF frame
GHM frame
B frame
G frame
Swan Neck
KFO frame
ComPlus frame
CF 8 frame
CF 32 frame
CF 10 frame
CF 16 frame
CF 24 frame
C KFO frame
ComLite frame
36
50
64
67
70
85
91
98
115
118
122
127
127
131
134
138
141
145
Round frames/seals
R frame
RS seal
RS OMD seal
PPS seal
R X seal
RS X seal
C RS T seal
RG M63 seal
148
154
161
167
171
171
176
178
Assembly parts
Roxtec Wedge
Roxtec Stayplate
Roxtec C Wedge
Roxtec C Stayplate
Lubricant, Assembly Gel
180
184
186
186
188
Accessories
GE extension frame
Entry plate
Sleeves with/without flange
Casting moulds, DD plate
Sealing Strips
Assembly/Disassembly Tools
Assembly instruction
Packing plan
RTM Software
189
192
194
201
202
203
206
207
208
Roxtec EMC sealing system
All rights reserved
We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims
for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec
International AB and is protected by copyright.
www.roxtec.com
Contents
209
8
19
Obsah
We Seal Your World
Definice
Těsnící systém Roxtec
23
32
Moduly
Moduly Roxtec RM
Moduly Roxtec CM
36
50
64
67
70
85
91
98
115
118
122
127
127
131
134
138
141
145
Obdélníkové rámy
Rámy S, Rámy PPSE
Rámy SRC
Rámy SK
Rámy SBTB
Rámy SF
Rámy GHM
Rámy B
Rámy G
Swan Neck
Rámy KFO
Rámy ComPlus
Rámy CF 8
Rámy CF 32
Rámy CF 10
Rámy CF 16
Rámy CF 24
Rámy C KFO
Rámy ComLite
148
154
161
167
171
171
176
178
Kruhové rámy/kruhová těsnění
Rám R
Těsnění RS
Těsnění RS OMD
Těsnění PPS
Těsnění R X
Těsnění RS X
Těsnění C RS T
RG M63
180
184
186
186
188
Montážní součásti
Klín Roxtec
Vymezovací destička Roxtec
Klín C
Vymezovací destičky C
Lubrikant, montážní gel
189
192
194
201
202
203
206
207
208
Příslušenství
Rámy GE
Desky
Manžety s/bez příruby
Licí formy, DD plate
Těsnící pásky
Montážní a demontážní nástroje
Instrukce pro montáž
Postup plnění
RTM Software
Pr
o
k
Pr r uh
o
ob ové
Dě d
p
le éln ros
né ík
tu
o
(ro vé py
z
p
eb ro
Pr
íra stu
o
je
te
d
Pr
ln py
e
é)
n
o
ka
1
rá
av b
m
e
y/
íce l/t
tě
r
u
ka
Pr
sn
b
o
be ku
ěn
př
l
í
ů/
Pr išr
tr u
o
o
př ub
be
Pr iv
k
a ov
o
za řen ání
Př lití í
ím
o
in
st
alo
Ko
va
m
te
pa
ln
é
kt
ní
ře
še
ní
CZ






































































































Produktová řada
Tento katalog obsahuje naši standardní
produktovou řadu výrobků. Pokud
potřebujete pomoci najít řešení
odpovídající přímo Vašemu návrhu či
uspořádání kontaktujte svého místního
dodavatele Roxtec či zašlete dotaz na
adresu [email protected]
Těsnící systém Roxtec Ex
Roxtec má širokou škálu Ex certifikovaných výrobků. Více informací najdete v
našich Ex materiálech.
Těsnící system Roxtec EMC
209
Obsah
Všechna práva vyhrazena
Vyhrazujeme si právo průběžně měnit technické informace a informace o
výrobcích. Případné chyby v tisku nebo v uvedených údajích nezakládají
nárok na jakékoliv odškodnění. Obsah této publikace je majetkem firmy
Roxtec International AB a je chráněn autorskými právy.
www.roxtec.com
Spis treści
e
ow
kt
pa
m
ko
e
ie
ni
an
ga
iąz
yle ie
rz an
zw
op ew ie
Ro
l
am Za an
,s
w e
a
ie
i
rc
Sp can
, ta
ę
ny
kr
y
cz
rz
ni
P
r
ha
ru
ec
li / y
b
M
ka rur
/
ej
ęc bla
a
wi
b 1k
e
lu
a
l
ln
a1 D
ra
ie h
Dl
tw yc
a o tn
ni ką h
ie sto łyc
ln
g
ze pro krą
zc
o
us ów w
y/ or oró
m tw
Ra la o otw
a
D
Dl






































































































Zakres produkcji
Ten katalog zawiera standardowy
zakres naszej produkcji. W przypadku
gdy wymagane są rozwiązania
dopasowane do konkretnego zastosowania prosimy o kontakt z lokalnym
przedstawicielem firmy Roxtec lub
przesłać zapytanie pod adres e-mail
[email protected]
System uszczelnień Roxtec Ex
Roxtec oferuje szeroką gamę certyfikowanych produktów Ex. Dodatkowe
informacje znajdują się w naszych
opracowaniach na temat stref Ex.
We Seal Your World
Definicje
PL
8
19
System uszczelniający Roxtec
Moduły
Moduły Roxtec RM
Moduły Roxtec CM
23
32
Ramy prostokątne
Rama S, Rama PPSE
Rama SRC
Rama SK
Rama SBTB
Rama SF
Rama GHM
Rama B
Rama G
Swan Neck (Szyja Łabędzia)
Rama KFO
Rama ComPlus
Rama CF 8
Rama CF 32
Rama CF 10
Rama CF 16
Rama CF 24
Rama C KFO
Rama ComLite
36
50
64
67
70
85
91
98
115
118
122
127
127
131
134
138
141
145
Ramy okrągłe/Uszczelnienia
Rama R
Uszczelnienie RS
Uszczelnienie RS OMD
Uszczelnienie PPS
Uszczelnienie R X
Uszczelnienie RS X
Uszczelnienie C RS T
RG M63
148
154
161
167
171
171
176
178
Elementy montażowe
Klin Roxtec
Przekładka Roxtec
Klin C
Przekładka C
Lubricant, gel montażowy
180
184
186
186
188
Akcesoria
Rozszerzenie ramy GE
Płyta montażowa
Tuleje z kołnierzem i bez
Formy zaprawowe, zaślepki DD
Uszczelki
Narzędzia do montażu i demontażu
Instrukcja montażu
Plan rozmieszczenia
Oprogramowanie RTM
189
192
194
201
202
203
206
207
208
System uszczelnień Roxtec EMC
Wszystkie prawa zastrzeżone
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i informacji
technicznej bez uprzedzenia. Błędy powstałe w trakcie druku nie są podstawą
do reklamacji. Zawartość publikacji jest własnością Roxtec International AB i
jest prawnie chroniona.
www.roxtec.com
Spis treści
209
ES
We Seal Your World
19
Definiciones
El sistema de sellado de Roxtec
23
32
Módulos
Módulos RM de Roxtec
Módulos CM de Roxtec
36
50
64
67
70
85
91
98
115
118
122
127
127
131
134
138
141
145
Marcos rectangulares
Marco S, Marco PPSE
Marco SRC
Marco SK
Marco SBTB
Marco SF
Marco GHM
Marco B
Marco G
Swan Neck
Marco KFO
Marco ComPlus
Marco CF 8
Marco CF 32
Marco CF 10
Marco CF 16
Marco CF 24
Marco C KFO
Marco ComLite
148
154
161
167
171
171
176
178
Marcos/sellos compactos
Sello R
Sello RS
Sello RS OMD
Sello PPS
Sello R X
Sello RS X
Sello C RS T
RG M63
180
184
186
186
188
Componentes de montaje
Unidad de compresión Roxtec Wedge
Placa de separación Roxtec Stayplate
Unidad de compresión Roxtec C Wedge
Placa de separación Roxtec C Stayplate
Lubricante, Gel de ensamblaje
189
192
194
201
202
203
206
207
208
Accesorios
Marco de extensión GE
Placas con huecos prediseñados
Collarines con/sin ala
Moldes de empotrado, placa DD
Tiras de sellado
Herramientas de montaje/desmontaje
Instrucciones de montaje
Plano de montaje
RTM Software
Pa
ra
Pa hu
ra ec
M hue os r
ar
co cos edo
n
/s
el rec dos
lo ta
Pa
de ng
ra
sm ula
Pa 1 c
on res
ra ab
ta
bl
1 le/
e
o
m tube
á
At
ría
s
ca
or
n
bl
So illa
es
d
/t
lda o
ub
d
Em o
er
po
ías
M trad
ec
án o
ico
,f
So
ric
ció
luc
n,
ió
n
au
co
to
m
-a
pa
dh
ct
er
a
en
te
8
Índice






































































































Gama de productos
Este catálogo contiene nuestra gama
de productos estándar. Si necesita
ayuda para encontrar una solución que
se adapte a sus necesidades, no dude
en contactar con su proveedor local
o en el email [email protected] para
obtener soporte técnico.
Sistema de sellado Ex de Roxtec
Roxtec tiene una amplia selección de
productos Ex certificados. Para
obtener más información, véase
nuestro apartado Ex.
Sistema de sellado EMC de Roxtec
209
Índice
Todos los derechos reservados
Reservado el derecho a realizar cambios en la información técnica y de
producto sin previo aviso. Cualquier error de impresión o entrada no da
derecho a reclamar indemnización. El contenido de esta publicación es
propiedad de Roxtec International AB y está protegido con copyright.
www.roxtec.com
目次
We Seal Your World
定義
ion
lut
so
ct
pa
m
着
接
Co
面 g
, 両 tin
擦 Cas g
in
,摩
ル
eld
カ
W ing
ニ
lt
カ
Bo
メ
es
pip
s/ e
ble pip
ca ble/
e
o r ca
m 1
al
or or
F
se
r1
e/
m gs
Fo
fra nin
ble pe gs
na lar o nin
e
pe
O ngu op
ta nd
ec r o u
r
Fo
Fo
rr






































































































Product range
This catalogue contains our standard
range of products. Special and modified
versions of frames and modules could
not be covered in this catalogue. If you
need help finding a solution that fits into
your design or structure, do not hesitate
to contact your local Roxtec supplier or
e-mail [email protected] for guidance.
Roxtec Ex sealing system
Roxtec has a wide range of Ex certified
products. For more information see our
Ex literature.
JP
8
19
Roxtecシーリング・システム
モジュール
Roxtec RM モジュール
Roxtec CM モジュール
23
32
Rectangular frames
S フレーム, PPSE フレーム
SRC フレーム
SK フレーム
SBTB フレーム
SF フレーム
GHM フレーム
B フレーム
G フレーム
Swan Neck
KFO フレーム
ComPlus フレーム
CF 8 フレーム
CF 32 フレーム
CF 10 フレーム
CF 16 フレーム
CF 24 フレーム
C KFO フレーム
ComLite フレーム
36
50
64
67
70
85
91
98
115
118
122
127
127
131
134
138
141
145
Round frames/seals
R フレーム
RS シーリング
RS OMD シーリング
PPS シーリング
R X シーリング
RS X シーリング
C RS T シーリング
RG M63
148
154
161
167
171
171
176
178
Assembly parts
Roxtec ウェッジ
Roxtec は、タイプレートします
C ウエッジ
C stayplate
潤滑油、組立てジェル
180
184
186
186
188
Accesories
GE 延長フレーム
穴あきエントリ・プレート
フランジ型付/なしスリーブ
DDプレート
シーリング・ストリップ
組立/分解工具
Assembly instruction
Packing plan
RTM Software
189
192
194
201
202
203
206
207
208
Roxtec EMC sealing system
All rights reserved
製品と技術情報は、予告なく変更することがあります。本書の入力や
印刷ミスに起因する損害は、賠償の対象にはなりません。本書の内容
は、Roxtec International AB が所有するもので著作権によって保護され
ています。
www.roxtec.com
目次
209
We Seal
Your World
GB Roxtec’s solutions with multidiameter technology have
set the standard for cable and pipe
sealing throughout the world. This
type of sealing creates added value
for customers as well as more secure
installations. Roxtec sealing products
provide a wide range of applications in
the industry. With today’s increasing
demand for effective sealing solutions,
Roxtec clearly stands out.
With focus on functionality, Roxtec
continuously develops products.
We are proud to say that our line
of modular cable and pipe seals is
the most extensive in the market,
ensuring that you will find the most
cost-efficient sealing solution for your
needs.
Thanks to our subsidiaries, distributors and agents in more than 70
countries customers get easy access
to support and quick deliveries. In
addition, Roxtec in Sweden has an
advanced commercial support and
technical service department that
assists our partners and customers.
As part of this service we have chosen to publish this catalogue, covering
Roxtec’s standard product range. It
also contains other highly useful technical information. It is our belief that it
will be simpler for our customers by
having all the information gathered in
one publication. The catalogue will be
updated once a year. Product information is also published on our website,
www.roxtec.com 
CZ Aplikace společnosti Roxtec
využívající multidiametrální
technologii určují standart pro
kabelová a potrubní těsnění po celém
světě. Tento typ těsnění poskytuje
zákazníkovi, současně s větší
bezpečností instalace, dodatečnou
přidanou hodnotu. Těsnicí výrobky
společnosti Roxtec nacházejí široké
průmyslové uplatnění. Při současné
stoupající poptávce po efektivních
řešeních utěsnění nabízí společnost
Roxtec nejlepší alternativu.
S důrazem na funkčnost Roxtec
průběžně vyvíjí nové produkty. Jsme
hrdí na to, že naše řada modulárních
kabelových a potrubních těsnění je
nejrozsáhlejším systémem na trhu.
Díky tomu si můžete vybrat cenově
nejpřístupnější řešení těsnění podle
vlastních potřeb.
Díky našim dceřiným společnostem,
distributorům a zprostředkovatelům
ve více než 70 zemích mají zákazníci
snadný přístup k rychlým dodávkám.
Společnost Roxtec má navíc ve
Švédsku specializovaný úsek,
který poskytuje našim partnerům a
zákazníkům progresivní komerční i
technickou podporu.
Jako součást svých služeb jsme se
rozhodli publikovat tento katalog
pokrývající okruh standardní výrobků
společnosti Roxtec. Obsahuje také
velmi užitečné technické informace.
Domníváme se, že pro naše zákazníky
bude shrnutí veškerých informací
v jediné publikaci jednodušší a
přístupnější. Jednou ročně budeme
katalog aktualizovat. Informace o
výrobcích zveřejníme také na webové
stránce www.roxtec.com 
www.roxtec.com
PL Zastosowanie technologii
wielośrednicowej firmy Roxtec
wyznaczyło światowy standard w
branży uszczelnień kablowych i
rurowych. Taki typ uszczelnienia jest
korzystny dla klientów, jak również
jest rozwiązaniem bezpieczniejszym.
Produkty do uszczelnienia Roxtec
mają wiele zastosowań w przemyśle.
W dobie rosnącego zapotrzebowania
na efektywne rozwiązania
uszczelniające, Roxtec wyróżnia się na
rynku.
Koncentrując się na funkcjonalności,
Roxtec nieustannie udoskonala
istniejące produkty i wprowadza
nowe. Jesteśmy dumni z największej
na rynku linii modułowych
uszczelnień kablowych i rurowych,
która umożliwia nam oferowanie
najbardziej ekonomicznych rozwiązań
uszczelniających, dostosowanych do
potrzeb klientów.
Dzięki naszym filiom, dystrybutorom
i przedstawicielom w ponad 70
krajach gwarantujemy klientom
łatwy dostęp do punktów pomocy
technicznej oraz krótkie terminy
dostaw. Dodatkowo Roxtec posiada w
Szwecji rozbudowane działy wsparcia
handlowego i technicznego, które
służą pomocą naszym partnerom
i klientom. Dokładamy wszelkich
starań, aby utrzymać wysoki poziom
usług.
W ramach oferowanych usług
postanowiliśmy wydać ten szczgółowy
katalog, który obejmuje pełen
zakres naszych wyrobów. Zawiera
on również, inne bardzo przydatne
informacje techniczne. Mamy nadzieję,
że zebranie wszystkich informacji
w jednej publikacji będzie dużym
ułatwieniem dla naszych klientów.
Katalog będzie aktualizowany raz
w roku. Najnowsze zmiany będą
również dostępne na naszej stronie
internetowej www.roxtec.com 
www.roxtec.com
ES La aplicación de la tecnolo-
gía multidiámetro de Roxtec
ha establecido la norma para el
sellado de cables y tuberías a nivel
mundial. Este tipo de sellado se
traduce en un valor añadido para los
clientes así como en instalaciones
más seguras. Los productos de
sellado de Roxtec abarcan un extenso
campo de aplicaciones industriales.
En la creciente demanda actual de
soluciones de sellado eficaces,
Roxtec tiene una posición claramente
destacada.
Con la funcionalidad como punto
de partida, Roxtec continúa perfeccionando productos. Podemos
afirmar con orgullo que nuestra línea
de sellos modulares para cables y
tuberías es la más amplia del mercado,
garantizándole que encontrará la
solución de sellado más rentable para
sus necesidades.
Gracias a nuestras filiales, distribuidores y agentes en más de 70
países, los clientes tienen fácil acceso
a la asistencia técnica y entregas
rápidas. Adicionalmente, Roxtec
cuenta en Suecia con un profesional
soporte comercial y un departamento
técnico para asesorar a nuestros
distribuidores y clientes.
Como parte de este servicio, publicamos este catálogo que incluye
la gama estándar de productos de
Roxtec, así como información técnica
de gran utilidad. Estamos convencidos
de que será más sencillo para
nuestros clientes si reunimos toda la
información en una sola publicación.
El catálogo se actualizará una vez por
año. La información sobre productos
se publicará también en nuestro sitio
Web, www.roxtec.com 
JP
Roxtecのマルチダイア・テク
ノロジーは、世界中でケーブ
ルとパイプ・シーリングの標準にな
っています。
このタイプのシーリングは、お客
様に付加価値を提供するだけでなく
、より確実な工事を可能にします。
Roxtecシーリング製品は、広範囲に
わたる産業界でご愛用いただいてい
ます。
近年効果的なシーリングの要求が増
える折から、Roxtec の役割は卓越し
ています。
お客様にご満足いただける機能に焦
点をあて、Roxtecはたゆまざる製品
開発を行っております。
弊社のモジュール式ケーブルとパイ
プ・シーリング製品群が広範囲な市
場でご利用いただいていることを誇
りに思い、お客様に最も経済的なシ
ーリング対策製品をご提供する所存
でございます。
お客様のニーズに即時対応すべく、
世界70カ国に子会社、ディストリビ
ューター、代理店を配置しておりま
す。
また、スウェーデンのRoxtecサポー
ト部門とサービス部門は、お客様と
弊社販売協力会社のご相談に応じる
体制でございます。
このサービスの一環として、
Roxtecの標準製品を網羅したこの
カタログを発行いたします。非常に
役に立つ技術情報も記載いたしまし
た。
一冊の印刷物にすべての情報が記載
されていれば、お客様も便利だと確
信します。カタログは、毎年改訂い
たします。製品情報は、弊社のウェ
ブサイト(www.roxtec.com)でもご
覧いただけます。
Multidiameter technology
TM
GB Roxtec’s multidiameter technology sets the standard
worldwide. In only little more than
a decade Roxtec has become the
world’s largest manufacturer of
modular-based cable and pipe seals.
The key to this success is a Roxtec
innovation: Multidiameter technology.
A multidiameter sealing module consists of two halves, and has removable layers and a center core. Thanks
to the multi-layer technique, one
single module can seal a cable or
pipe of several different diameters
simply by peeling away layers from
the module halves until a perfect fit is
achieved.
The principle of removable layers
has proved to be a winning concept.
It adds flexibility to every sealing
application. The specially developed
halogen-free elastomer that is used
offers optimum sealing capacity combined with high-temperature security
and low particle emission. Roxtec’s
seals made from Roxylon, protect
against fire, water, gas, pressure and
vibration. Roxtec’s modules are also
available in versions for protection
against electromagnetic interference.
The highly desirable properties of
these modules are the result of development by Roxtec. 
10
CZ Multidiametrální technologie
Roxtec se stává celosvětovým
standardem. Za přibližně deset let
se společnost Roxtec stala největším
světovým výrobcem modulárních
kabelových a potrubních těsnění.
Klíčem k tomuto úspěchu společnosti
Roxtec je: Multidiametrální
technologie.
Multidiametrální těsnicí modul
se skládá ze dvou polovin a má
oddělitelné vrstvy a středové jádro.
Díky technice více vrstev může jediný
modul utěsnit kabely nebo potrubí o
několika různých průměrech. Stačí
odlupovat z polovin modulu jednotlivé
vrstvy až do požadovaného rozměru.
Ukázalo se, že princip oddělitelných
vrstev je převratná myšlenka. Dodává
každé těsnicí aplikaci patřičnou
flexibilitu. Používaný, speciálně
vyvinutý bezhalogenový eleastomer
poskytuje optimální těsnicí kapacitu
v kombinaci s bezpečností při
vysokých teplotách a minimálním
objemu exhalací. Těsnění Roxtec
vyrobené z Roxylonu chrání proti
ohni, vodě, plynu, tlaku a otřesům.
Moduly Roxtec jsou dostupné
také v provedení chránícím proti
elektromagnetické interferenci.
Žádoucí vlastnosti těchto modulů
jsou výsledkem výzkumu a vývoje
společnosti Roxtec. 
www.roxtec.com
PL Technologia wielośrednicowa
firmy Roxtec wyznacza
światowe standardy. W przeciągu
dziesięciu lat Roxtec stał się
największym na świecie producentem
modułowych uszczelnień kablowych
i rurowych. Kluczem do sukcesu jest
nowatorskie rozwiązanie firmy Roxtec
– Technologia Multidiameter
Wielośrednicowy moduł
uszczelniający składa się z dwóch
połówek z usuwalnymi warstwami
i centralnego rdzenia. Dzięki
technologii wielośrednicowej
pojedynczy moduł umożliwia
uszczelnienie kabli rur o różnych
średnicach przez ściąganie warstw
z połówek modułu do momentu
dokładnego dopasowania.
Pomysł zdejmowanych warstw
okazał się wielkim sukcesem.
Dzięki niemu każde uszczelnienie
można stosować w dużo bardziej
elastyczny sposób. Używany
w tym celu nasz specjalny
wynalazek, bezhalogenowy
elastomer, zapewnia optymalne
uszczelnienie, a jednocześnie
zabezpiecznie przed wysoką
temperaturą i niski poziom emisji
cząstek. Elastomer ten znany jako
Roxylon, stanowi zabezpieczenie
przed ogniem, wodą, gazem,
ciśnieniem i wibracjami. Dostępny
jest on teżw wersji specjalnej, która
zabezpiecza przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi. Wspaniałe
właściwości tego elastomeru są
efektem badań rozwojowych firmy
Roxtec. 
www.roxtec.com
ES
La tecnología multidiámetro
de Roxtec establece el
estándar a nivel mundial. En poco
más de una década, Roxtec se ha
convertido en el principal fabricante
de sellos modulares para cables y
tuberías del mundo. La clave de
este éxito es un nuevo concepto de
Roxtec: la tecnología MultiDiámetro.
Un módulo de sellado multidiámetro
consiste en dos mitades con capas
extraíbles y un núcleo central.
Gracias a la tecnología multi-capa,
un solo módulo puede sellar un
cable o tubería de muchos diámetros diferentes simplemente desprendiendo capa tras capa de las
mitades del módulo hasta lograr un
ajuste perfecto.
El principio de capas extraíbles
ha demostrado ser un concepto
ganador que añade flexibilidad
a cada aplicación de sellado. El
elastómero sin halógenos utilizado,
desarrollado específicamente,
ofrece una capacidad de sellado
óptima junto con seguridad para
temperaturas elevadas y una
emisión de partículas reducida.
Los sellos de Roxtec fabricados en
goma Roxylon protegen contra el
fuego, el agua, el gas, la presión
y las vibraciones. Los módulos de
Roxtec también están disponibles
en versiones con protección contra
interferencias electromagnéticas.
Las características altamente
apreciadas de estos módulos son el
resultado del trabajo de desarrollo
realizado por Roxtec. 
JP
RoxtecのMultidiameterテク
ノロジーは、世界の標準にな
っています。
僅か十年でRoxtecはモジュール式ケ
ーブルおよびパイプ・シーリングの
世界最大メーカーになりました。
この成功のキーポイントは、
Roxtecの技術革新Multidiameterテク
ノロジーでしょう。
Multidiameterシーリング・モジュー
ルは二等分モジュールと着脱自在の
レイヤーとセンターコアで構成され
ています。
多層テクノロジーを採用しているの
で、完全に密着されてから二等分モ
ジュールからレイヤーを剥がすこと
で、モジュール一つで直径が異なる
ケーブルやパイプをシールすること
ができます。
着脱自在レイヤーの原理が成功の原
因で、あらゆるシーリングの用途に
柔軟性をもたらせます。最適のシー
リング効果を提供するために使われ
るハロゲン不要なエラストマーの開
発は、高温時の安全と粒子放出対策
にも効果があります。
Roxylonで作製したRoxtecのシーリン
グは、耐火性、防水性、耐ガス性、
耐圧および耐振性も優れています。
Roxtecのモジュールには、電磁干渉
から保護するタイプも用意されてい
ます。
Roxtecの研究開発が、これらの市場
のニーズに合ったモジュールをもた
らせたものでございます。
11
Continuous development
Neustálý vývoj,
Ustawiczny rozwój
Desarrollo continuo
たゆまざる研究開発
GB Roxtec works continuously to improve its products, to
keep pace with and lead developments in the market place as well
as meeting new requirements pertaining to materials and standards.
All of these activities are carried out
within the framework of our quality
management system, certified
according to the SS-EN ISO
9001:2000 standard. 
CZ Roxtec se neustále zdokonaluje své výrobky,
aby udržel krok s vývojem na trhu a
aby se vyrovnal s novými požadavky
týkajícími se materiálů a norem.
Veškeré tyto činnosti jsou prováděny
v rámci systému řízení jakosti,
certifikovaného dle normy SS-EN ISO
9001:2000. 
ES
Roxtec trabaja continua-
mente para mejorar sus
productos, para mantenerse al ritmo
y a la vanguardia del desarrollo del
mercado y para responder a nuevos
requisitos en cuanto a materiales
y normas. Todas estas actividades
se realizan en el marco de nuestro
sistema de gestión de calidad,
certificado conforme a la norma
SS-EN ISO 9001:2000. 
JP
Roxtecは市場のニーズにペー
スを合わせながら業界をリー
ドし、素材と規格に対する新しい要
求を満足する製品の開発を絶えず行
っています。
これら製品開発活動は、SS-EN ISO
9001:2000規格で承認された弊社の品
質管理システムの枠組で実施されて
います。
12
PL
Roxtec nieustannie pracuje
nad ulepszeniem swych
produktów, nad dotrzymaniem
kroku, a nawet nad wyprzedzeniem
innych na rynku oraz nad
spełnieniem nowych wymagań
dotyczących materiałów i
standardów. Cała nasza działalność
odbywa się w ramach systemu
zarządzania jakością, który posiada
certyfikat SS-EN ISO 9001:2000. 
www.roxtec.com
Roxtec sealing system
Těsnicí systém Roxtec
System uszczelniający Roxtec
El sistema de sellado de Roxtec
Roxtecシーリング・システム
GB The multidiameter modules
are used together with a
frame and a compression unit. As an
innovator with focus on functionality,
Roxtec has invented a unique timesaving compression unit that makes
retrofits possible. The end result is an
optimum sealing solution for any application. 
CZ Multidiametrální moduly se
používají spolu s rámem a
kompresní jednotkou. S důrazem na
funkčnost na funkčnost Roxtec vyvinul
unikátní a čas šetřící kompreasní
jednotku, která umožňuje i reinstalaci.
Konečným výsledkem je optimální
řešení těsnění u každé aplikace. 
ES
Los módulos multidiámetro
se utilizan junto con un
marco y una unidad de compresión.
Como empresa innovadora centrada en la funcionalidad, Roxtec
ha inventado una unidad de compresión exclusiva, que agiliza el
trabajo y permite introducir modificaciones. El resultado final es una
solución de sellado óptima para
cada aplicación. 
JP Multidiameterモジュールは、
フレームと圧縮ユニットと一
緒に使用します。機能に焦点を合わ
せた革新者として、Roxtecは今まで
の作業時間を大幅に短縮できる圧縮
ユニットを発明いたしました。どん
なご用途にも最適なシーリングをご
提供します。
www.roxtec.com
PL Moduły wielośrednicowe
stosuje się wraz z ramą i
elementem dociskowym. Będąc
nowatorską firmą koncentrującą
się na funkcjonalności, Roxtec
wynalazł również wyjątkowy
element dociskowy, pozwalający
oszczędzać czas w trakcie montażu
jak i przeprowadzanych modernizacji.
W efekcie powstało optymalne
rozwiązanie uszczelniające
przeznaczone do każdego
zastosowania. 
13
Cost effective
Úspora nákladů
Wysoka wydajność
Rentable
費用効果が高い
PL Rozwiązania firmy Roxtec
zwiększają elastyczność
zastosowań każdego uszczelnienia.
Zmniejszają czas i koszt wszystkich
instalacji kablowych i rurowych.
Wymagania co do ilości modułów o
różnych wymiarach jest ograniczone
do minimum. System umożliwia
również rozbudowę instalacji
oraz ułatwia wymianę kabli i rur
w przyszłości. Kolejną korzyść
stanowi fakt, że nie trzeba z góry
znać średnicy kabli i rur, które
mają być uszczelnione. Oznacza
to wyeliminowanie problemów
wynikających z różnic w średnicach
kabli oraz innych niespodziewanych
niezgodności.
14
GB The Roxtec method adds flexibility to every sealing
application. It reduces the time and
cost of all types of cable and pipe
installations. The need for different
modules of different sizes is minimal.
The system also allows for expansion
and makes it easy to change cables
and pipes in the future. As a further
advantage, the diameter of the
cables and pipes that are to be
sealed does not have to be known in
advance, which means that problems
due to deviating cable diameters and
other unpredicted variations are
eliminated. 
CZ Systém Roxtec dodává každé těsnící aplikaci
maximální flexibilitu. Šetří čas a
peníze u všech typů kabelových
a potrubních instalací. Potřeba
modulů různých velikostí se snižuje
na minimum. Systém umožňuje
rozšíření kapacity a usnadňuje
výměnu kabelů a potrubí. Mezi
další výhody patří to, že není nutné
znát předem průměr kabelů a
potrubí, které je třeba utěsnit, což
znamená, že problémy s odlišným
průměrem kabelů, případně další
nepředvídatelné odchylky, jsou
eliminovány. 
ES
El método de Roxtec añade flexibilidad a cada aplicación
de sellado, reduciendo el tiempo y
el coste de todo tipo de instalación
de cables y tuberías. La necesidad
de diferentes módulos de diferentes
tamaños se reduce al mínimo.
Asimismo, el sistema también
permite ampliaciones futuras y
ofrece un cambio sencillo de los
cables y tuberías. Otra de las
ventajas es que no es necesario
saber de antemano el diámetro
de los cables y tuberías que van
a sellarse. Así, quedan eliminados
los problemas debido a diámetros
de cables que no coinciden y otras
variaciones imprevistas. 
JP
Roxtecの手法は、あらゆるシ
ーリングに柔軟性を与えます
。あらゆるタイプのケーブルとパイ
プの接続時間を短縮しコストの低減
ができます。
サイズが違うために異なるモジュー
ルを使用しなければならない不便さ
を最低限にします。システムは増設
できるので、将来ケーブルやパイプ
を変更する必要が生じたときに容易
に変更ができます。シーリングの対
象になるケーブルとパイプの直径が
前もって分からなくても良いので、
ケーブルの直径が変わったり事前に
予測できなかった変更にも追従でき
るという利点もあります。
www.roxtec.com
Complete range
Kompletní řada
Pełna oferta
Gama completa
全種類をカバー
GB Roxtec transits are available for various environments and
a wide range of uses: From applications that need ingress protection (IP)
to A class rated sections in vessels.
All products include the flexibility of
the multidiameter technology. 
CZ Průchody Roxtec jsou
dostupné v širokém sortimentu
pro různá prostředí a použití: Od
aplikací, u nichž je nutná jen ochrana
proti vniknutí (IP), až po oddělení
třídy A na lodích. Veškeré výrobky se
vyznačují flexibilitou multidiametrální
technologie. 
ES
Los pasamuros de Roxtec están disponibles en una
amplia gama para varios entornos y
usos: desde aquellas que requieren
protección contra la intrusión (IP)
hasta las secciones de la clase
A en embarcaciones. Todos los
productos incorporan la flexibilidad
de la tecnología multidiámetro. 
JP Roxtecが提供するトランジッ
トは、立ち入り禁止(IP)扱
いの利用から船舶のAクラスにランク
される部分まで、環境が変わっても
広範囲にわたるご用途にご利用いた
だけます。
すべての製品には Multidiameterテク
ノロジーによる柔軟性があります。
www.roxtec.com
PL Przejścia Roxtec dostępne
są w szerokim zakresie typów
i rozmiarów i przeznaczone są do
różnych środowisk i zastosowań.
Od zastosowań wymagających
wysokiego IP po klasy ogniowe A
na statkach. Wszystkie produkty
wykorzystują elastyczność
technologii wielośrednicowej. 
15
Less inventory
Menší potřeba zásob
Niewielki magazyn
Mínimo nivel de existencias
少量在庫に対応
GB Our transits seal cables and pipes from 3.0 to 99.0 millimetres (0.118"-3.898") in diameter
with only six standard module sizes.
As a result, stocks can be kept to a
minimum and logistics are easy. 
CZ Naše průchodky utěsní kabely
a potrubí o průměru od 3,0 do
99 milimetrů pomocí pouhých šesti
standardních velikostí modulů.
Díky tomu lze zásoby omezit na
minimum a usnadnit tak logistiku. 
ES
Nuestros pasamuros sellan cables y tuberías de 3,0 a
99,0 milímetros (0.118"-3.898") de
diámetro con sólo seis tamaños de
módulos estándar. Como resultado,
las existencias se pueden mantener
al mínimo y la logística es más
sencilla. 
JP 弊社の、直径3.0ミリメート
ルから99.0ミリメートル(
0.118~3.898インチ)までのトラン
シット・シール・ケーブルとパイプ
用の標準モジュール・サイズは僅か
6種類です。
その結果、在庫は最低限にすること
ができ、ロジスティックスが簡単に
なります。
16
PL Nasze przejścia uszczelniają
kable i rury o średnicach
od 3,0 do 99 mm, przy zaledwie
sześciu standardowych rozmiarach
modułów. Dzięki niewielkiej
liczbie części i rozmiarów zapasy
magazynowe mogą być minimalne a
logistyka łatwa i prosta. 
www.roxtec.com
Local support, globally
Místní podpora po celém světě
Lokalne i globalne wsparcie
Soporte local a nivel mundial
全世界に供給網
GB We are wherever our cus
tomers are. We have an
established network of subsidiaries
and representatives in 70 markets
worldwide, and take pride in being
able to deliver local support wherever
and whenever it is needed. 
CZ Jsme všude tam, kde jsou naši
zákazníci. Jsme hrdí na to,
že díky síti dceřiných společností a
obchodních zástupců na 70 trzích po
celém světě, jsme schopni poskytnout
ES
Estamos dondequiera que estén nuestros clientes. Con
una red de filiales y representantes
establecida en 70 países de
todo el mundo podemos ofrecer
soporte local dónde y cuándo sea
necesario. 
JP どこにお客様がいらっしゃっ
ても、お手軽に弊社に連絡い
ただけます。
世界70カ国に子会社、ディストリビ
ューター、代理店を配置して、どこ
でも、いつでも必要なときに現地で
サポートいたします。
www.roxtec.com
místní podporu všude tam, kde a kdy je
potřeba. 
PL Jesteśmy wszędzie tam,
gdzie nasi klienci. Dzięki sieci
filii i przedstawicieli w 70 krajach
na całym świecie jesteśmy w stanie
zapewnić pomoc techniczną w
dowolnym miejscu i czasie. 
17
Quick deliveries
Krátké dodací lhůty
Szybkie dostawy
Plazos de entrega cortos
短納期
GB Delivery times are crucial. Local representatives and
stocks worldwide mean that we can
deliver at short notice and products
will be delivered to the destination of
your choice, to warehouses or directly
to site. 
CZ Dodací lhůty jsou rozhodující.
Díky místním obchodním
zástupcům a skladům po celém světě
dokážeme objednávku doručit ve
velmi krátké době. Výrobek bude
doručen na místo, které si sami zvolíte,
do skladů nebo přímo na staveniště. 
ES Los plazos de entrega
son cruciales. Gracias a
nuestros representantes locales
y almacenes en todo el mundo,
podemos suministrar en un corto
plazo desde que se realice el
pedido. Los productos son enviados
a dónde Ud. desee, ya sea al
almacén o directamente al lugar de
instalación. 
JP お客様にとって、納期は極め
て重要です。
全世界の販売会社が在庫を保有して
いるので、短納期でご指定の場所に
納品いたします。
18
PL
Terminy dostaw są niezwykle
ważne. Lokalni przedstawiciele
i magazyny na całym świecie to
nasza zaleta. Po złożeniu zamówienia
towar dostarczamy w krótkim
czasie. Zapewniamy dostawę pod
wskazany adres, do magazynów lub
bezpośrednio do miejsca instalacji. 
www.roxtec.com
Definitions
Definice / Definicje / Definiciones / 定義
GB
+
Technical references
For technical references i.e., for standards and specifications in technical text
we refer to the English version
Ratings
Internal frame dimensions
Total area inside the frame opening
Packing space + Compression unit
WP
Water pressure
Packing space
Area per opening to be filled with
modules
Combination frames
Kombinace rámů
Ramy kombinowane
Marcos combinados
組合せフレーム
Regular frames
Depth is always 60 mm, 2.362" if
nothing else is stated
x
Example S 6 frames
Příklad rámů S 6
Przykład ramy S 6
Ejemplo Marcos S 6
S6フレームの例
(S Z+Z+ZxN)
S 6+6+6x1
GP
Gas pressure
IP
Ingress protection acc. to IEC 60529
UL
Underwriters Laboratory
Compact frames
Depth is always 30 mm,1.181" if nothing
else is stated
NEMA
National Electrical Manufacturers
Association
Dimensions and weight
All values and dimensions in sketches
and charts are theoretical
ATEX
ATEX 94/9/EC Directive
Atmosphères Explosibles
H
External height
Since certifications is constantly updated, please contact your local Roxtec
supplier or e-mail: [email protected] for
information about valid approvals from
different classification societies or other
authorities
W
External width
(S ZxN)
S 6x3
F
Fire
D
Depth
Z
Frame size
For further information about tests, such
as ratings, procedures and classes,
please see Roxtec Technical Appendix
N
Number of openings in horizontal directon
(S Z+Z+ZxN)
S 6+6+6x3
www.roxtec.com
19
Definitions
Definice / Definicje / Definiciones / 定義
CZ
PL
Technické reference
Klasifikace
Referencje techniczne
Technické reference tj. normy a specifikace v technickém textu jsou dle
anglické verze
F
Oheň
W przypadku referencji technicznych
takich jak standardy i specyfikacje
rekomendujemy wersję angielską.
Vnitřní rozměry rámů
WP
Wymiar y wewnę tr zne ramy
Celkový prostor uvnitř rámu
Prostor pro těsnění + kompresní
jednotku
Tlak vody
Całkowita powierzchnia okna ramy
Przestrzeń uszczelniająca + element
dociskowy
GP
Tlak plynu
Prostor pro těsnění
Prostor v rámů, který bude vyplněn
moduly
Běžné rámy
IP
Ochrana proti vniknutí dle normy IEC
60529
Przestrzeń ustrzelniająca
Powierzchnia okna wypełniona
modułami
Ramy regularne
Hloubka je vždy 60 mm pokud není
uvedeno jinak
UL
Certifikační laboratoř
Głębokość z reguły 60mm o ile nie
podano inaczej
Kompaktní rámy
NEMA
Ramy kompaktowe
Hloubka je vždy 30 mm pokud není
uvedeno jinak
Národní asociace výrobců elektro
Głębokość z reguły 30mm o ile nie
podano inaczej
H
Vnější výška
W
Vnější šířka
D
Hloubka
ATEX
ATEX 94/9/EC Směrnice atmos-férické
výbušnosti
Vzhledem k tomu, že certifikace jsou
permanentně aktualizované kontaktujte místního zástupce Roxtec nebo
e-mail: [email protected] pro infor-mace
o platných osvědčeních růz-ných
zkušebních organizací a orgánů
Z
Velikost rámu
N
Počet otvorů v horizontálním směru
Další informace o testech, jako jsou
vlastnosti, hodnocení, postupy a jakost
najdete v technické příloze Roxtec.
Wymiar y i ciężar
Wszytkie wartości i wymiary podane na
wykresach i w tabelach są teoretyczne
H
Wysokość zewnętrzna
W
szerokość zewnętrzna
D
Głebokość
Z
Rozmiar ramy
N
Liczba okien w kierunku poziomym
20
www.roxtec.com
Definitions
Definice / Definicje / Definiciones / 定義
ES
Wskaźniki
F
Ogień
Referencias técnicas
Para referencias técnicas, como por
ejemplo los estándares y las especificaciones en textos técnicos, nos
basaremos en la versión inglesa.
WP
Ciśnienie wody
GP
Ciśnienie gazu
IP
Wskaźnik szczelności zgodnie z IEC
60529
Dimensiones interiores de los marcos
Espacio total dentro del hueco del marco
Espacio útil de sellado + unidad de
compresión
Espacio útil de sellado
Espacio por hueco para ser rellenado
con módulos
UL
Akredytowane laboratorium
NEMA
National Electrical
ManufacturesAssociation
ATEX
ATEX 94/9/EC Directive
Atmosphères Explosibles
Ze względu na fakt, że certyfikaty są
nieustannie uaktualniane, prosimy o
kontakt z lokalnym przedstawicielem w
celu uzyskania informacji szczegółowych
na temat dostępnych certyfikatów
i dopuszczeń z różnych towarzystw
klasyfikacyjnych.
W celu uzyskania dokładniejszych
informacji o testach dotyczących
procedur, klasyfikacji i szczelności patrz
Roxtec Technical Appendix.
Marcos estándar
El fondo es siempre de 60mm, 2.362’’ a
no ser que se especifique lo contrario
Clasificaciones
F
Fuego
WP
Presión del agua
GP
Presión del gas
IP
Protección de entrada según IEC 60529
UL
Laboratorio asegurador
NEMA
Asociación Nacional de los Fabricantes
de Energía
Marcos compactos
El fondo es siempre de 30mm, 1.181’’ a
no ser que se especifique lo contrario
ATEX
Directiva de atmósferas explosivas ATEX
94/9/EC
Dimensiones y peso
Todos los valores y las dimensiones de
los cuadros y gráficos son teóricas
Dado que las certificaciones están
actualizándose constantemente, por
favor, contacte con su distribuidor
de Roxtec local o envíe un e-mail a:
[email protected] para obtener más
información sobre los certificados
vigentes de los diferentes organismos
de clasificación u otras autoridades.
H
Altura externa
W
Anchura externa
D
Profundidad
Para más información sobre pruebas,
como clasificaciones, procedimientos
y tipos, véase el Apéndice Técnico
Roxtec.
Z
Tamaño del marco
N
Número de huecos en dirección horizontal
www.roxtec.com
21
Definitions
Definice / Definicje / Definiciones / 定義
JP
フレームの内部寸法
フレーム開口部の内側の総面積は「パ
ッキング・スペース+圧縮ユニット」
です。
定格
パッキング・スペース
モジュールが装填できる開口部当たり
の面積です。
WP
水圧
標準フレーム
別段の記載がないかぎり、奥行は常に
60mm(2.362インチ)です。
コンパクト・フレーム
別段の記載がないかぎり、奥行は常に
30mm(1.181インチ)です。
寸法および重量
スケッチと図に表記した値と寸法はす
べて理論上の数値です。
H
外形高さ
W
外形幅
D
奥行
Z
フレーム・サイズ
N
水平方向の開口部数
22
F
火災
GP
ガス圧
IP
IEC 60529の立ち入り禁止条項
UL
米国保険業者安全試験所
NEMA
米国電気工業会
ATEX
ATEX 94/9/EC指令
爆発性雰囲気
承認を必要とする規格は定期的に改
定されるので、各格付け機関の規格
やその他の法規の最新版については
現地のRoxtec販売会社にご相談くだ
さい。または、以下のメールアドレ
スまで電子メールでご連絡ください。 [email protected] 例えば、評価、手順およびクラスなど
の試験に関する詳しい情報は、Roxtec
Technical Appendixをご参照くださ
い。
www.roxtec.com
Roxtec RM modules
RM Moduly Roxtec
Moduły Roxtec RM
Módulos RM de Roxtec
Roxtec RMモジュール
0.1-1 mm
0.004-0.039”
GB A multidiameter sealing
module consists of two halves
with removable layers and a centre
core. One single module can seal a
cable or pipe of several different diameters simply by peeling its layers.
The standard RM modules, 60 millimetres deep (2.362”), are used with
Roxtec frames of 60 millimetres depth
(2.362”). The different RM modules
cover a cable/pipe diameter range
of 3.0 to 99.0 millimetres (0.118”3.898”). 
Multidiametrální těsnicí
CZ modul
se skládá ze dvou polovin
s oddělitelnými vrstvami a středového
jádra. Pomocí jediného modulu lze
utěsnit kabely nebo potrubí o různých
průměrech pouhým odstraněním
několika vrstev. Běžná řada rámů
Roxtec se plní standardními moduly RM
hlubokými 60 milimetrů, které společně
pokrývají rozsah průměru od 3 do 99,0
milimetrů. 
ES Un módulo de sellado multi
diámetro consiste en dos
mitades, con capas extraíbles y un
núcleo central. Un solo módulo puede
sellar una gran variedad de diámetros
de cables y tuberías diferentes
simplemente desprendiendo capa
tras capa. Los marcos de la línea
de productos Estándar de Roxtec
deben rellenarse con módulos RM
estándar, de 60 milímetros (2.362")
de profundidad, abarcando juntos un
intervalo de diámetros de 3,0 a 99,0
milímetros (0,118"-3,898"). 
Multidiameterシーリング・モジ
JP ュールは二等分モジュールと着
脱自在のレイヤーとセンターコアで構
成されています。レイヤーを二等分モ
ジュールから剥がして、モジュール一
つで直径が異なるケーブルやパイプを
シールすることができます。
Roxtec標準製品ラインアップのフレー
ムは、直径3.0~99.0ミリメートル(
0.118~3.898インチ)までカバーする
奥行60ミリメートル(2.362インチ)の
標準RMモジュールを装填することがで
きます。
www.roxtec.com
PL Moduł wielośrednicowy składa
się z dwóch połówek
z usuwalnymi warstwami oraz
centralnego rdzenia. Pojedynczy
moduł może uszczelnić kabel lub rurę
o kilku różnych średnicach. Uzyskuje
się to przez ściągnięcie odpowiedniej
ilości warstw z każdej połówki. Ramy
z linii R wypełnione przez moduły
standardowe RM o długości 60
mm są w stanie uszczelnić kable i
rury w zakresie średnic od 3 do 99
milimetrów.
23
Multidiameter modules with core
Multidiametrální moduly s jádrem / Moduły wielośrednicowe z rdzeniem / Módulos multidiámetro con núcleo central /
コア付Multidiameterモジュール
RM 15
RM00100151000
RM 15w40 *)
RM00115401000
RM 20
RM00100201000
RM 40 10-32
RM00140101000
RM 60
RM00100601000
RM 60 24-54
RM00160201000
RM 20w40 *)
RM00120401000
RM 30
RM00100301000
RM 90
RM00100901000
CZ
Moduly
PočetPro průměr kabelu/potrubí
kabelů/trubek
a-b (mm)
a-b (in)
PL
ES
Dla kabla/rury
Moduł
Liczba kabli/rur
a-b (mm)
a-b (in)
Número de Para diámetro de cable/ tubería Módulo
cables/tuberías
a-b (mm) a-b (pulgadas)
JP
モジュール
ケーブル/パイプ数
GB
Module
ケーブル/パイプ径
a-b (mm)
a-b (インチ
Number ofFor cable/pipe diameter cables/pipes
a-b (mm)
a-b (in)
Vnější rozměr
HxW (D=60 mm)
Wymiary zewn.
HxW (D=60 mm)
Dim. externas (mm) HxW (D=60 mm)
RM 40
RM00100401000
RM 120
RM00101201000
Váha
Viz str. 26
Označení výrobku
Cięzar
Patrz strona 26 Kod art.
Peso véase
la página 26 Nº art.
外形寸法(mm)
HxW (D=60 mm)
重量26
ページ参照
External dim. (mm) HxW (D=60 mm)
Weight
see page 26
品番
Art. No.
RM 15
1
0+ 3.0-11.0
0+0.118-0.433
15x15
RM00100151000
RM 15w40 *) 3
0+ 3.5-10.5
0+0.138-0.413
15x40
RM00115401000
RM 20
1
0+ 4.0-14.5
0+0.157-0.571
20x20
RM00100201000
RM 20w40 *) 2
0+ 3.5-16.5
0+0.138-0.650
20x40
RM00120401000
RM 30
1
0+ 10.0-25.0
0+0.394-0.984
30x30
RM00100301000
RM 40
1
0+ 21.5-34.5
0+0.846-1.358
40x40
RM00100401000
RM 40 10-32
1
0+ 9.5-32.5
0+0.374-1.280
40x40
RM00140101000
RM 60
1
0+ 28.0-54.0
0+1.102-2.126
60x60
RM00100601000
RM 60 24-54
1
0+ 24.0-54.0
0+0.945-2.126
60x60
RM00160201000
RM 90
1
0+ 48.0-71.0
0+1.890-2.795
90x90
RM00100901000
RM 120
1
0+ 67.5-99.0
0+2.657-3.898
120x120
RM00101201000
*) See page 26 / Viz str. 26 / Patrz strona 26 / Véase la página 26 / 26
24
www.roxtec.com
Multidiameter modules without core
Multidiametrální moduly bez jádra / Moduły wielośrednicowe bez rdzenia / Módulos multidiámetro sin núcleo
central / コア無しMultidiameterモジュール
RM 60 woc
RM00000601000
RM 90 woc
RM00000901000
RM 120 woc
RM00001201000
CZ
Moduly Počet Pro průměr kabelu/potrubí
kabelů/trubek
a-b (mm)
a-b (in.)
PL
ES
Dla kabla/rury
Moduł
Liczba kabli/rur
a-b (mm)
a-b (in.)
Número de Para diámetro de cable/ tubería Módulo
cables/tuberías
a-b (mm) a-b (pulgadas)
JP
モジュール
ケーブル/パイプ数
GB
Module
ケーブル/パイプ径
a-b (mm)
a-b (インチ
Number ofFor cable/pipe diameter cables/pipes
a-b (mm)
a-b (in)
RM 60 woc
1
28.0-54.0
1.102-2.126
1
48.0-71.0
1.890-2.795
1
67.5-99.0
2.657-3.898
H
RM 90 woc RM 120 woc
D
a
b
H
W
Vnější rozměr HxW (D=60 mm)
Wymiary zewn.
HxW (D=60 mm)
Dim. externas (mm) HxW (D=60 mm)
Váha
viz str. 26
Označení výrobku
Cięzar
Patrz strona 26 Kod art.
Peso véase
la página 26 Nº art.
外形寸法(mm)
HxW (D=60 mm)
重量26
ページ参照
品番
External dim. (mm) HxW (D=60 mm)
Weight
se page 26
Art. No.
60x60
RM00000601000
90x90
RM00000901000
120x120
Pos
a
Min. cable/pipe diameter
Min. průměr kabelu/potrubí
b
Max. cable/pipe diameter
D
60 mm
RM00001201000
Min. średnica kabla/rury
Diámetro de cable/tubería mín.
最小ケーブル/パイプ径
Max. průměr kabelu/potrubí
Maks. średnica kabla/rury
Diámetro de cable/tubería máx.
最大ケーブル/パイプ径
2.362"
a
D
b
H
W
D
a
b
W
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
25
Multidiameter modules weight
Váha multidiametrálních modulů / Ciężar modułów wielośrednicowych / Peso de los módulos multidiámetro /
Multidiameterモジュール重量
CZ
Váha Min. – Max.
Moduly
(kg)
(lb)
Označení výrobku
PL
Ciężar Min.-Maks
Moduł (kg)
(lb)
Kod art.
ES
Peso Mín - Máx
Módulo
(kg)
(libra)
Nº art.
JP
重量 最小~最大
モジュール
(kg)
Weight Min - Max
Module
(kg)
GB
(ポンド)
(lb)
品番
Art. No.
RM 15
0.01 - 0.02
0.022 - 0.044
RM00100151000
RM 15w40 0.04 - 0.05
0.088 - 0.110
RM00115401000
RM 20
0.02 - 0.04
0.044 - 0.088
RM00100201000
RM 20w40 0.04 - 0.07
0.088 - 0.154
RM00120401000
RM 30
0.04 - 0.08
0.088 - 0.176
RM00100301000
RM 40
0.07 - 0.14
0.154 - 0.309
RM00100401000
RM 40 10-32
0.07 - 0.14
0.154 - 0.309
RM00140101000
RM 60
0.13 - 0.33
0.287 - 0.728
RM00100601000
RM 60 24-54
0.13 - 0.33
0.287 - 0.728
RM00160201000
RM 90
0.39 - 0.72
0.860 - 1.587
RM00100901000
RM 120
0.62 - 1.25
1.367 - 2.756
RM00101201000
RM 60 woc
0.13 - 0.26
0.287 - 0.573
RM00000601000
RM 90 woc 0.39 - 0.56
0.860 - 1.253
RM00000901000
RM 120 woc
0.62 - 0.94
1.367 - 2.072
RM00001201000
26
*) Smart tip: Whenever possible we
recommend choosing twin or triplet modules like RM20w40 or RM15w40. Benefits are an even higher area efficiency
per frame opening, quicker installation
and increased cost effectiveness.
*) Doporučení: pokud je to možné
použijte zdvojený nebo ztrojený
modul jako RM 20w40 nebo RM
15w40. Výhodou je zvýšená hospodárnost a rychlejší instalace.
*) Consejo práctico: Recomendamos
elegir módulos dobles o triples, como
el RM20w40 o el RM15w40, siempre
que sea posible. Sus ventajas son una
eficacia en el área incluso mayor, una
instalación más rápida y mayor optimización de costes.
*) ヒント:弊社は、RM20w40 または
RM15w40などのツインかトリプルモジ
ュールを使用することを推奨します。
メリットは、フレーム開口部に対して
高い面積効率があり、速く取付けられ
て原価効果もあることです。
*) Zalecenie:Gdziekolwiek jest to
możliwe zalecamy stosowanie modułów
podwójnych lub potrójnych takich jak
RM20w40 i RM15w40. Dzięki temu
uzyskujemy lepsze wykorzystanie
powierzchni uszczelniającej, szybszą
instalację i niższe koszty.
www.roxtec.com
Solid corner compensation module kits for SRC frames
Plné, rohové kompenzační modulové sady pro SRC rámy / Komplety narożnych modułów pełnych do ram SRC /
Módulos de compensación sólidos de esquina para los marcos SRC / SRCフレーム用の固体角補正モジュール・キット
RM 20/0 RC
RMC0300201000
RM 40/0 RC
RMC0300401000
PL
Moduly
Počet modulů/sada
Liczba modułów
Moduł
w komplecie
Vnější rozměry (mm)
Váha sady
(HxW) (D=60 mm)
(kg)
Wymiar zewnętrzny (mm)
Ciężar kompletu
(HxW) (D=60 mm)
(kg)
ES
Módulo
Nº de módulos/kit
Dim. externas (mm) Peso por kit
HxW (D=60 mm)
(kg)
JP
モジュール
モジュール/キットの数
外形寸法(mm) キットあたり重量
HxW(D=60 mm)
(kg)
(ポンド)
GB
Module
No. of modules/kit
External dim. (mm)
Weight per kit
HxW (D=60 mm)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
(lb)
Kod art.
(libra)
Nº art.
品番
(lb)
Art. No.
RM 20/0 RC
4
20x20
0.13
0.287
RMC0300201000
RM 40/0 RC
4
40x40
0.30
0.661
RMC0300401000
a
Pos
(mm)
H
a
b
D
W
(in)
R 20
R 0.787
20
0.787
c
R 40
R 1.575
D
60
2.362
W
b
b
H
CZ
c
D
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
27
Solid cores
Plná jádra / Rdzenie zaślepiające / Núcleos sólidos / 固体コア
Ø 28
MC00028601900
CZ
Jádra
PL
Rdzeń
ES
Núcleos
JP
コア
GB
Core
Ø 48
MC00048601900
Ø 68
MC00068601900
Vnější průměr (mm)
Váha
Ø (D=60 mm)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
wymiar zewnętrzny (mm)
Ciężar
Ø (D=60 mm)
(kg)
(lb)
Kod art.
Dim. externas (mm) Peso
Ø (D=60 mm)
(kg)
(libra)
Nº art.
外形寸法(mm)
重量
φ(D=60 mm)
(kg)
(ポンド)
品番
External dim. (mm) Weight
Ø (D=60 mm)
(kg)
(lb)
Art No.
Ø 28
28
0.05
0.106
MC00028601900
Ø 48
48
0.16
0.355
MC00048601900
Ø 68
68
0.32
0.697
MC00068601900
Pos
(mm)
D
D
Ø
(in)
60
2.362
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
28
www.roxtec.com
Solid compensation modules
Plné kompenzační moduly / Pełne moduły kompensujące / Módulos sólidos de compensación / 固体補正モジュール
RM 30/0
RM00300301000
RM 5/0x24
RM00305241000
RM 10/0x12
RM00310121000
CZ
Moduly
Vnější rozměry (mm) Váha
HxW (D=60 mm)
(kg)
(lb)
PL
ES
Moduł
Módulo
Wymiar zewnętrzny (mm)
Ciężar
(lb)
HxW (D=60 mm)
(kg)
Dim. externas (mm)
Peso
HxW (D=60 mm)
(kg)
(libra)
JP
コア
GB
Module
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
外形寸法(mm)
重量
φ(D=60 mm)
(kg)
(ポンド)
品番
External dim. (mm) Weight
HxW (D=60)
(kg)
(lb)
RM 5/0x24
5x120
0.06
0.126
RM 10/0x12
Art No.
RM00305241000
0.12
0.256
RM00310121000
15x15
0.02
0.049
RM00300151000
RM 20/0
20x20
0.04
0.086
RM00300201000
RM 30/0
30x30
0.08
0.179
RM00300301000
RM 40/0
40x40
0.15
0.320
RM00300401000
RM 60/0
60x60
0.33
0.719
RM00300601000
H
10x120
RM 15/0
D
H
W
W
D
Pos (mm) (in)
D
60 2.362
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
H
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
D
W
A Roxtec Multidiameter module comes with a
solid centre core. Until removed for a cable or
pipe the core makes the module serve as a spare
block, thus eliminating the need for separate
“solid” blocks.
Multidiametrální modul je dodáván s plným
jádrem. Až do okamžiku jeho odstranění
a nahrazení kabelem či trubkou slouží
jako záložní díl, čímž eliminuje potřebu
samostatného pevného modulu.
Los módulos multidiámetro de Roxtec vienen
con un núcleo central sólido. Hasta que no
se extraiga para sellar un cable o tubería, el
núcleo hace que el módulo sirva de módulo
de repuesto, eliminando así la necesidad de
módulos sólidos adicionales.
Roxtec Multidiameterモジュールは、固体セ
ンター・コア付で納品されます。ケーブル
かパイプを取り外すまで、コアはモジュー
ルの予備ブロックとしての役割を果たすので
、別に「固形」ブロックを用意する必要はあ
りません。
www.roxtec.com
Uwaga: wszystkie wymiary w wartościach
nominalnych Moduły wielośrednicowe Roxtec
są dostarczane z rdzeniem zaślepiającym.
Do czasu usunięcia go pod nowy kabel
czy rurę pozwala on traktować moduł jako
moduł zapasowy, dzięki czemu eliminuje się
konieczność stosowania pełnych modułów
kompensujących.
29
Waveguide cores
Jádra vlnovodů / Rdzenie falowodowe / Núcleos de guías de onda / 導波管コア
For information about Waveguide cores contact your local Roxtec Supplier or
e-mail: [email protected]
Informace o jádrech vlnovodů získáte od místního distributora Roxtec
nebo na e-mail adrese: [email protected]
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat rdzeni falowodowych
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Roxtec lub wyślij zapytanie
pod adres [email protected]
Para obtener más información sobre los núcleos de guías de onda, contacte
con su representante local o en [email protected]
導波管コアに関する資料が必要なときは、ご遠慮なく現地のRoxtec販売会
社にご相談ください。または、以下のメールアドレスまで電子メールでご
連絡ください。 [email protected]
c
WG Ø b x a
a
Waveguide cores are ordered according to the following principle:
WG (Core diameter) (Width waveguide) x (Height waveguide)
Note: all dimensions are in mm
D
b
Ø
Jádra vlnovodů se objednávají podle následujících zásad:
WG (průměr jádra) (šířka vlnovodu) x (výška vlnovodu)
Poznámka: všechny údaje jsou v mm
Příklad: WG 48 29x24
Pos
a
Height, waveguide
Výška vlnovodu
Wysokość falowodu
Altura, guía de onda
導波管高さ
b
Width, waveguide
c
Slit
D
Example: WG48 29x24
Rdzenie falowodowe zamawia się według następujących zasad: WG
(średnica rdzenia) (szerokość falowodu) x (wysokość falowodu)
Przykład WG48 29x24
Šířka, vlnovod
Los pedidos de guías de onda deben realizarse según el siguiente principio: WG (Diámetro del núcleo central) (Anchura de la guía de onda) x
(Altura de la guía de onda) Nota: todas las dimensiones están en mm.
Szerokość falowodu
Anchura, guía de onda
導波管幅
Ejemplo: WG48 29x24
Řez
Rozcięcie
Hendidura
スリット
60 mm
導波管コアをご注文の際は、次のデータを添えてご注文してください。
WG(コア径)(導波管幅)×(導波管高さ)
注:寸法はすべて、mm単位でお願いします
2.362"
例:WG48 29×24
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
30
www.roxtec.com
Multidiameter module kits for frame size 6
Multidiametrální modulové sady (Kits) / Zestawy modułów wielośrednicowych / Kits de módulos multidiámetro /
Multidiameterモジュール・キット
RM Kit 601
KT60100000000
CZ
PL
Sada
ES
JP
GB
Kit RM Kit 602
KT60200000000
RM Kit 603
KT60300000000
RM Kit 604
KT60400000000
Multidiametrální rozsah a počet kabelů/trubek
Zestaw
RM Kit 605
KT60500000000
Označení výrobku
zekres średnic i liczba kabli/rur
Kod art.
Intervalo multidiámetro y número de cables/tuberías
Nº art.
キット
Multidiameter範囲とケーブル/パイプ数 品番
Kit Multidiameter range and number of cables/pipes
Art. Nr.
0+3.5-16.5 mm0+10-25 mm0+9.5-32.5 mm0+24-54 mm
0+0.138-0.650"0+0.394-0.984"0+0.374-1.280"0+0.945-2.126"
(RM 20w40)
(RM 30)
(RM 40 10-32)(RM 60 24-54)
RM Kit 601
6 cables/pipes
KT60100000000
RM Kit 602
6 cables/pipes
12cables/pipes
KT60200000000
RM Kit 603
6 cables/pipes
3 cables/pipes
2 cables/pipes
KT60300000000
RM Kit 604
12cables/pipes
6 cables/pipes
2 cables/pipes
KT60400000000
RM Kit 605
12cables/pipes
6 cables/pipes
8 cables/pipes
8 cables/pipes
Pre-configured Roxtec multidiameter
module kits arranged for simplification,
from planning to installation. Set ups
are based on the most frequently used
configurations.
Předkonfigurované multidiametrální
modulové sady zjednodušují celý
proces od plánování až po instalaci.
Sady jsou odvozeny od nejvíce frekventovaných průmyslových, námořních či telekomunikačních konfigurací.
Los kits preconfigurados de módulos
multiámetro de Roxtec se han creado
para simplificar todo el proceso, desde
la planificación hasta la instalación. Las
composiciones están basadas en las
configuraciones asiduas del sector
industrial, naval y de telecom.
Roxtec Multidiameterモジュール・キッ
トは、ご計画から取り付けまでを簡略
化されています。最も頻繁に用いられ
ている産業用、海事用およびテレコミ
ュニケーション用に基づいて設定して
あります。
www.roxtec.com
KT60500000000
Wstępnie skonfigurowane zestawy
modułów wielośrednicowych pozwalają
uprościć proces zastosowania od
projektu do instalacji. Przy doborze
zestawów oparto się na
dotychczasowych doświadczeniach
z przemysłu, rynku morskiego i
telekomunikacji.
31
Roxtec CM Modules
Moduly Roxtec CM
Moduły Roxtec CM
Módulos CM de Roxtec
Roxtec CMモジュール
PL Moduły uszczelniające Roxtec
CM składają z dwóch połówek
z usuwalnymi warstwami i centralnego
rdzenia. Dzięki technologii
wielośrednicowej, jeden moduł może
uszczelnić kabel lub rurę o kilku
różnych średnicach poprzez zdjęcie
odpowiedniej ilości warstw z każdej
z połówek. Moduły CM mocowane w
ramach z linii Compact uszczelniają
kable, stanowią przestrzeń zapasową
lub kompensacyjną. Moduły mają
głębokość 30 mm i obejmują zakres
średnic od 3,5 do 32,5 mm. 
32
GB A Roxtec CM sealing
module consists of two
halves, and has removable layers
and a center core. Thanks to the
multidiameter technology, one single
module can seal a cable or pipe of
several different diameters simply
by peeling layers from the module
halves until a perfect fit is achieved.
CM modules are used in frames
of Roxtec product line C, fitted
around cables, as spare capacity
or as compensation. The modules
have a depth of 30 mm (1.181")
and accommodate a dia-meter
range from 3.5 to 32.5 millimeters
(0.138"-1.280"). 
CZ Těsnící modul Roxtec CM se
skládá ze dvou polovin s
oddělitelnými vrstvami a středového
jádra. Díky multidiametrální
technologii může jediný modul
utěsnit kabely nebo trubky o několika
různých průměrech. Stačí odlupovat
z polovin modulu jednotlivé vrstvy až
do požadované velikosti. Moduly CM
se používají v rámech Roxtec řady
C k utěsnění kabelů, jako rezervní
kapacita nebo jako výplň. Moduly
mají hloubku 30 mm a přizpůsobí se
průměrům v rozsahu od 3,5 do 32,5
milimetrů. 
ES
Un módulo de sellado CM de Roxtec consiste en dos
mitades, con capas extraíbles y un
núcleo central. Gracias a la tecnología
multidiámetro, un solo módulo puede
sellar un cable o tubería de muchos
diámetros diferentes simplemente
desprendiendo capa tras capa de las
mitades del módulo hasta lograr un
ajuste perfecto. Los módulos CM
se utilizan en marcos de la línea de
productos C de Roxtec, colocados
alrededor de cables, como capacidad
de ampliación o como compensación.
Los módulos tienen una profundidad
de 30 mm (1.181") y alojan un
intervalo de diámetros de 3,5 a 32,5
mm (0.138"-1.280"). 
JP Roxtec CMシーリング・モジ
ュールは二等分モジュー
ルと着脱自在のレイヤーとセン
ターコアで構成されています。
Multidiameterテクノロジーを採用
しているので、完全に密着されるま
でレイヤーを二等分モジュールから
剥がすことで、モジュール一つで直
径が異なるケーブルやパイプをシー
ルすることができます。CMモジュ
ールは、Roxtec製品ラインCのフレ
ームで使用され、予備機能または補
正として、ケーブルのまわりに密
着します。モジュールは、30mm(
1.181))の奥行があり、3.5から
32.5ミリメートル(0.138-1.280イン
チ)径まで適応できます。
www.roxtec.com
CM Multidiameter modules with core
CM multidiametrální moduly s jádrem / Moduły wielośrednicowe CM z rdzeniem / CM Módulos multidiámetro con
núcleo central / コア付CM Multidiameterモジュール
CM 15w40 *)
C000115401000
CM 20w40 *)
C000120401000
CM 30
C000100301000
CM 30w40
C000130401000
CZ
Modul
PL
ES
Moduł
Liczba kabli/rur
Número de Módulo
cables/tuberías
Dla średnic kabla/rury
a-b (mm)
a-b (in)
Para diámetro de cable/ tubería a-b (mm)
a-b (pulgadas)
JP
モジュール
ケーブル/
パイプ数
ケーブル/パイプ径 a-b (mm)
a-b (インチ)
GB
Module
Number ofFor cable/pipe diameter cables/pipes
a-b (mm)
a-b (in)
Počet
kabelů/trubek
Pro průměr kabelu/ trubky
a-b (mm)
a-b (in)
CM 40 10-32
C000140101000
Vnější rozměr(mm) (HxW) (D=30 mm)
Váha
viz str. 34
Wymiary zewnętrzne (mm)
Ciężar
(HxW) (D=30 mm)
Patrz strona 34
Diám. externo (mm) Peso véase
(HxW) (D=30 mm)
la página 34
外形寸法(mm) (HxW) (D=30 mm)
External dim. (mm) (HxW) (D=30 mm)
重量
34ページ 参照
Weight
se page 34
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
品番
Art No.
CM 15w40 *) 3
0+3.5-10.5
0+ 0.138-0.413
15x40
C000115401000
CM 20w40 2
0+3.5-16.5
0+ 0.138-0.650
20x40
C000120401000
CM 30
1
0+10.0-25.0
0+ 0.394-0.984
30x30
C000100301000
CM 30w40
1
0+10.0-25.0
0+ 0.394-0.984
30x40
C000130401000
CM 40 10-32
1
0+9.5-32.5
0+ 0.374-1.280
40x40
C000140101000
*)
*) Smart tip: Whenever possible we
recommend choosing twin or triplet
modules like CM 15w40 or CM 20w40.
Benefits are an even higher area efficiency per frame opening, quicker installation and increased cost effectiveness.
*) Doporučení: kde jen je to možné
použijte dvojité či trojité moduly CM
15W40 nebo CM 20W40. Výhodou je
velká úspora prostorové kapacity rámu,
rychlejší insta lace a nižší náklady.
*) Consejo práctico: Recomendamos
elegir módulos dobles o triples, como
el CM 20w40 o el CM 15w40, siempre
que sea posible. Sus ventajas son una
eficacia en el área incluso mayor, una
instalación más rápida y mayor optimización de costes.
*)ヒント:弊社は、CM 15w40 または
CM 20w40などのツインかトリプルモ
ジュールを使用することを推奨しま
す。メリットは、フレーム開口部に対
して高い面積効率があり、迅速に取付
けられて原価効果もあることです。
www.roxtec.com
*) Gdziekolwiek jest to możliwe zalecamy
stosowanie modułów podwójnych
lub potrójnych takich jak CM20w40 i
CM15w40. Dzięki temu uzyskujemy
lepsze wykorzystanie powierzchni
uszczelniającej, szybszą instalację i
niższe koszty.
33
CM Multidiameter modules weight
Váha CM multidiametrálních modulů / Ciężar modułów wielośrednicowych CM /
Peso de los CM módulos multidiámetro / CM Multidiameterモジュールの重量
CZ
Váha min – max
Modul (kg)
(lb)
Označení výrobku
PL
Ciężar min. – maks.
Moduł
(kg)
(lb)
kod art.
ES
Peso Mín – Máx
Módulo
(kg)
(libra)
Nº art.
JP
重量 最小~最大
モジュール
(kg)
(ポンド)
Module
(kg)
(lb)
品番
Art. No.
0.02 - 0.03
0.044 - 0.055
C000115401000
CM 20w40 0.02 - 0.04
0.044 - 0.077
C000120401000
CM 30
0.02 - 0.04
0.044 - 0.088
C000100301000
CM 30w40 0.04 - 0.06
0.077 - 0.121
C000130401000
CM 40 10-32
0.04 - 0.07
0.077 - 0.135
C000140101000
H
CM 15w40
D
a
b
H
W
Pos
a
Min. cable/pipe diameter
Min. průměr kabelu/trubky
Min. średnica kabla/rury
Diámetro de cable/tubería mín.
最低ケーブル/パイプ径
b
Max. cable/pipe diameter
Max. průměr kabelu/trubky
Maks. średnica kabla/rury
Diámetro de cable/tubería máx.
最大ケーブル/パイプ径
D
30 mm
1.181"
a
D
b
W
H
GB
Weight Min – Max
D
a
b
W
34
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
Solid compensation modules
Plné vyplňovací moduly / Moduły kompensacyjne / Módulos sólidos de compensación / 固体補正モジュール
CM 5w40/0
C000305401000
CM 10w40/0
C000310401000
CZ
Modul Vnější rozměry (mm) HxW (D=30 mm)
Váha
(kg)
PL
ES
Moduł
Módulo
Wymiary zewnętrzne (mm) HxW (D=30 mm)
Dim. externas (mm) HxW (D=30 mm)
JP
モジュール
外形寸法(mm)
HxW (D=30 mm)
GB
Module
External dim. (mm) Weight
HxW (D=30)
kg)
Ciężar
(kg)
Peso
(kg)
重量
(kg)
(lb)
Označení výrobku
(lb)
Kod. Art.
(libra)
ポンド)
(lb)
Nº art.
品番
Art No.
CM 5w40/0
5x40
0.01
0.022
C000305401000
CM 10w40/0
10x40
0.02
0.044
C000310401000
H
Pos (mm) (in)
D
30 1.181
D
W
A Roxtec Multidiameter module comes with
a solid centre core. Until removed for a cable
or pipe the core makes the module serve as
a spare block, thus eliminating the need for
separate “solid” blocks.
Multidiametrální moduly Roxtec jsou dodávány
s pevným středovým jádrem. Do doby jeho
odstranění pro zatažení kabelu či trubky modul
může sloužit jako záložní blok a tím eliminovat
potřebu samostatných vyplňovacích modulů.
Los módulos multidiámetro de Roxtec vienen
con un núcleo central sólido. Hasta que no
se extraiga para sellar un cable o tubería, el
núcleo hace que el módulo sirva de módulo
de repuesto, eliminando así la necesidad de
módulos sólidos adicionales.
Roxtec Multidiameterモジュールは、固体セ
ンター・コア付で納品されます。ケーブルか
パイプを取り外すまで、コアはモジュールの
予備ブロックとしての役割を果たすので、
別に「固形」ブロックを用意する必要はあ
りません。
www.roxtec.com
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v
nominální hodnotě
Uwaga: wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
Moduły wielośrednicowe Roxtec dostarczane
są z centralnym rdzeniem. Do czasu jego
usunięcia moduł taki stanowi element
zapasowy, unika się ten sposób konieczności
stosowania modułów pełnych.
35
S frame
Rám S
Rama S
Marco S de Roxtec
Sフレーム
GB The Roxtec S frame is a metal frame without flange,
intended for welding. It is available as
a single opening frame and in combinations with several openings in width
and/or height. 
CZ Roxtec S rám je kovový rám
bez příruby, určený k přivaření.
Je dostupný jako rám s jednoduchým
otvorem a v kombinaci s několika
otvory na šířku a / nebo na délku. 
ES El marco S de Roxtec es un marco de metal sin ala para
ser soldado. Está disponible como
marco de una sola abertura y en
combinaciones con varias aberturas
en anchura y/o altura. 
JP Roxtec Sフレームはフランジの
ない金属フレームで、溶接で取
り付けることを前提にしています。一
つのオープニングフレームとして、ま
たは幅や高さにいくつかの開口部があ
る組合せとして用いられています。
36
PL Rama Roxtec S to metalowa
rama bez kołnierza
przeznaczona do wspawania.
Dostępna jest jako rama jednookienna
jak i kombinacja wielu okien w
poziomie i/lub pionie.
www.roxtec.com
S frames, primed, mild steel
S rámy, lakované, měkká ocel / Ramy S ze stali miękkiejl / Marcos S en acero dulce imprimado /
下塗りされた軟鋼 Sフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
S 6x1 Primed
S006000000112
F: A-Class, H-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor pro Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
(lb)
těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) PL
ES
Rama
Marco
JP
パッキング・
フレーム
フレーム開口部 スペース(mm)
形寸法(D=60 mm) 重量
外
HxW(mm) HxW(インチ)
(kg) (ポンド) 品番
GB
Frame
External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Liczba okien Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm) HxW (mm)
HxW (in.)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
Packing space
(mm) S 1x1 primed
1
60 x 60 121 x 80
S 2x1 primed
1
60 x 120 S 2x2 primed
2
60 x 120 S 2x3 primed
3
S 2x4 primed
4
S 2x5 primed
S 2x6 primed
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
Art. No.
4.764 x 3.150
1.6
3.527
SS01000000112
121 x 141
4.764 x 5.551
2.2
4.938
S002000000112
121 x 271
4.764 x 10.669
3.9
8.488
S002000000212
60 x 120 121 x 402
4.764 x 15.827
5.5
12.037
S002000000312
60 x 120 121 x 532
4.764 x 20.945
7.1
15.609
S002000000412
5
60 x 120 121 x 663
4.764 x 26.102
8.7
19.158
S002000000512
6
60 x 120 121 x 793
4.764 x 31.220
10.3
22.707
S002000000612
S 3x1 primed
1
120 x 60 180 x 80
7.087 x 3.150
2.3
5.071
SS03000000112
S 4x1 primed
1
120 x 120 180 x 141
7.087 x 5.551
2.8
6.151
S004000000112
S 4x2 primed
2
120 x 120 180 x 271
7.087 x 10.669
4.7
10.318
S004000000212
S 4x3 primed
3
120 x 120 180 x 402
7.087 x 15.827
6.6
14.484
S004000000312
S 4x4 primed
4
120 x 120 180 x 532
7.087 x 20.945
8.5
18.629
S004000000412
S 4x5 primed
5
120 x 120 180 x 663
7.087 x 26.102
10.3
22.796
S004000000512
S 4x6 primed
6
120 x 120 180 x 793
7.087 x 31.220
12.2
26.962
S004000000612
S 4x7 primed
7
120 x 120 180 x 924
7.087 x 36.378
14.1
31.129
S004000000712
S 4x8 primed
8
120 x 120 180 x 1054
7.087 x 41.496
16.0
35.296
S004000000812
S 4x9 primed
9
120 x 120 180 x 1185
7.087 x 46.654
17.9
39.440
S004000000912
www.roxtec.com
37
S frames, primed, mild steel
S rámy, lakované, měkká ocel / Ramy S ze stali miękkiej / Marcos S en acero dulce imprimado /
下塗りされた軟鋼 Sフレーム
CZ
Rám
Počet otvorů
PL
Rama
Marco
ES
JP
GB
Prostor pro Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
Označení výrobku
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Kod art.
Nº art.
パッキング・外形寸法(D=60 mm) 重量
フレーム
フレーム開口部 スペース(mm)
HxW(mm)
HxW(インチ)
(kg) (ポンド)
Frame
Packing space
External dimensions (D=60 mm) Weight
Frame
openings
(mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
品番
Art. No.
S 4+4x1 primed
2
120 x 120 349 x 141
13.740 x 5.551
5.0
11.067 S004400000112
S 4+4x2 primed
4
120 x 120 359 x 271
14.134 x 10.669
9.5
20.878 S004400000212
S 4+4x3 primed
6
120 x 120 359 x 402
14.134 x 15.827
13.5
29.321 S004400000312
S 4+4x4 primed
8
120 x 120 359 x 532
14.134 x 20.945
17.1
37.743 S004400000412
S 4+4x5 primed
10
120 x 120 359 x 663
14.134 x 26.102
21.0
46.186 S004400000512
S 4+4x6 primed
12
120 x 120 359 x 793
14.134 x 31.220
24.8
54.630 S004400000612
S 4+4x7 primed
14
120 x 120 359 x 924
14.134 x 36.378
28.6
63.096 S004400000712
S 4+4x8 primed
16
120 x 120 359 x 1054
14.134 x 41.496
32.6
71.539 S004400000812
S 4+4+4x1 primed
3
120 x 120 519 x 141
20.433 x 5.551
6.6
14.550 S004440000112
S 4+4+4x2 primed
6
120 x 120 539 x 271
21.220 x 10.669
14.2
31.305 S004440000212
S 4+4+4x3 primed
9
120 x 120 539 x 402
21.220 x 15.827
19.9
43.872 S004440000312
S 4+4+4x4 primed
12
120 x 120 539 x 532
21.220 x 20.945
26.2
57.761 S004440000412
S 4+4+4x5 primed
15
120 x 120 539 x 663
21.220 x 26.102
31.3
69.004 S004440000512
S 4+4+4x6 primed
18
120 x 120 539 x 793
21.220 x 31.220
37.0
81.570 S004440000612
S 5x1 primed
1
180 x 60 238 x 80
9.370 x 3.150
2.8
6.173 SS05000000112
S 6x1 primed
1
180 x 120 238 x 141
9.370 x 5.551
3.3
7.363 S006000000112
S 6x2 primed
2
180 x 120 238 x 271
9.370 x 10.669
5.5
12.147 S006000000212
S 6x3 primed
3
180 x 120 238 x 402
9.370 x 15.827
7.7
16.909 S006000000312
S 6x4 primed
4
180 x 120 238 x 532
9.370 x 20.945
9.8
21.671 S006000000412
S 6x5 primed
5
180 x 120 238 x 663
9.370 x 26.102
12.0
26.455 S006000000512
S 6x6 primed
6
180 x 120 238 x 793
9.370 x 31.220
14.2
31.217 S006000000612
S 6x7 primed
7
180 x 120 238 x 924
9.370 x 36.378
16.3
35.979 S006000000712
S 6x8 primed 8
180 x 120 238 x 1054
9.370 x 41.496
18.5
40.763 S006000000812
S 6x9 primed
9
180 x 120
238 x 1185
9.370 x 46.654
20.7
45.525 S006000000912
S 6+6x1 primed
2
180 x 120
466 x 141
18.346 x 5.551
6.1
13.492 S006600000112
S 6+6x2 primed
4
180 x 120
476 x 271
18.740 x 10.669
11.1
24.537 S006600000212
S 6+6x3 primed
6
180 x 120
476 x 402
18.740 x 15.827
15.5
34.171 S006600000312
S 6+6x4 primed
8
180 x 120
476 x 532
18.740 x 20.945
19.9
43.827 S006600000412
S 6+6x5 primed
10
180 x 120
476 x 663
18.740 x 26.102
24.3
53.506 S006600000512
38
www.roxtec.com
S frames, primed, mild steel
S rámy, lakované, měkká ocel / Ramy S ze stali miękkiej / Marcos S en acero dulce imprimado /
下塗りされた軟鋼 Sフレーム
CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (mm)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
PL
ES
Rama
Marco
JP
パッキング・外形寸法(D=60 mm) 重量
フレーム
フレーム開口部 スペース(mm)
HxW(mm)
HxW(インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
Frame
Art. No.
Liczba okien Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm)(HxW) (mm)
(HxW) (mm)
(kg)
(lb)
Kod art.
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
Nº art.
del marco
Frame
openings
Packing space
(mm) S 6+6x6 primed
12
180 x 120
S 6+6x7 primed
14
S 6+6x8 primed
16
S 6+6x9 primed
S 6+6x10 primed
External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
476 x 793 18.740 x 31.220
28.6
63.140 S006600000612
180 x 120 476 x 924 18.740 x 36.378
33.0
72.796 S006600000712
180 x 120 476 x 1054 18.740 x 41.496
37.4
82.474 S006600000812
18
180 x 120 476 x 1185 18.740 x 46.654
41.8
92.108 S006600000912
20
180 x 120 476 x 1315 18.740 x 51.772
46.2 101.764 S006600001012
S 6+6+6x1 primed
3
180 x 120 S 7x1 primed
1
240 x 60
S 8x1 primed
1
240 x 120
298 x 141
S 8x2 primed
2
S 8x3 primed
3
S 8x4 primed
S 8x5 primed
27.323 x 5.551
8.2
18.078 S006660000112
11.732 x 3.150
3.3
7.363 SS07000000112
11.732 x 5.551
3.9
8.620 S008000000112
240 x 120 298 x 271 11.732 x 10.669
6.1
13.382 S008000000212
240 x 120 298 x 402 11.732 x 15.827
8.2
18.144 S008000000312
4
240 x 120 298 x 532 11.732 x 20.945
10.4
22.928 S008000000412
5
240 x 120 298 x 663 11.732 x 26.102
12.6
27.690 S008000000512
S 8x6 primed
6
240 x 120 298 x 793 11.732 x 31.220
14.7
32.452 S008000000612
S 8+8x1 primed
2
240 x 120
586 x 141
23.071 x 5.551
7.3
16.005 S008800000112
S 8+8x2 primed
4
240 x 120 596 x 271 23.465 x 10.669
12.3
27.006 S008800000212
S 8+8x3 primed
6
240 x 120 596 x 402 23.465 x 15.827
16.6
36.640 S008800000312
S 8+8x4 primed
8
240 x 120 596 x 532 23.465 x 20.945
21.0
46.341 S008800000412
S 8+8x5 primed
10
240 x 120 596 x 663 23.465 x 26.102
25.4
55.975 S008800000512
S 8+8x6 primed
12
240 x 120 596 x 793 23.465 x 31.220
29.8
65.609 S008800000612
S 8+8x7 primed
14
240 x 120 596 x 924 23.465 x 36.378
34.2
75.309 S008800000712
S 8+8x8 primed
16
240 x 120 596 x 1054 23.465 x 41.496
38.5
84.943 S008800000812
S 8+8x9 primed
18
240 x 120 596 x 1185 23.465 x 46.654
42.9
94.577 S008800000912
S 8+8x10 primed
20
240 x 120 596 x 1315 23.465 x 51.772
47.3 104.278 S008800001012
S 8+8+8x1 primed
3
240 x 120 www.roxtec.com
694 x 141
298 x 80 874 x 141
34.409 x 5.551
9.9
21.826 S008880000112
39
S frames, acid proof stainless steel
S rámy, kyselinovzdorná nerezová ocel / Ramy S z nierdzewnej stali kwasoodpornej / Marcos S en acero inoxidable a
prueba de ácidos / 耐酸性ステンレス鋼Sフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
S 6x1 AISI 316
S006000000121
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
F: A-Class, H-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
PL
ES
Rama
Marco
JP
パッキング・外形寸法(D=60 mm) 重量
フレーム
フレーム開口部 スペース(mm)
HxW(mm)
HxW(インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
Frame
Art. No.
Označení výrobku
Liczba okien PrzestrzeńWymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
Packing space
(mm) External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Kod art.
Nº art.
S 2x1 AISI 316
1
60 x 120 121 x 141
4.764 x 5.551
2.2
S 2x2 AISI 316
2
60 x 120 121 x 271
4.764 x 10.669
3.9
8.488 S002000000221
S 2x3 AISI 316
3
60 x 120
121 x 402
4.764 x 15.827
5.5
12.037 S002000000321
S 2x4 AISI 316
4
60 x 120
121 x 532
4.764 x 20.945
7.1
15.609 S002000000421
S 2x5 AISI 316
5
60 x 120
121 x 663
4.764 x 26.102
8.7
19.158 S002000000521
S 2x6 AISI 316
6
60 x 120
121 x 793
4.764 x 31.220
10.3
22.707 S002000000621
S 4x1 AISI 316
1
120 x 120
180 x 141
7.087 x 5.551
2.8
6.151 S004000000121
S 4x2 AISI 316
2
120 x 120
180 x 271
7.087 x 10.669
4.7
10.318 S004000000221
S 4x3 AISI 316
3
120 x 120 180 x 402
7.087 x 15.827
6.6
14.484 S004000000321
S 4x4 AISI 316
4
120 x 120 180 x 532
7.087 x 20.945
8.5
18.629 S004000000421
S 4x5 AISI 316
5
120 x 120 180 x 663
7.087 x 26.102
10.3
22.796 S004000000521
S 4x6 AISI 316
6
120 x 120 180 x 793
7.087 x 31.220
12.2
26.962 S004000000621
S 4+4x1 AISI 316
2
120 x 120 349 x 141
13.740 x 5.551
5.0
11.067 S004400000121
S 4+4+4x1 AISI 316
3
120 x 120 519 x 141
20.433 x 5.551
6.6
14.550 S004440000121
S 6x1 AISI 316
1
180 x 120 238 x 141
9.370 x 5.551
3.3
7.363 S006000000121
S 6x2 AISI 316
2
180 x 120 238 x 271
9.370 x 10.669
5.5
12.147 S006000000221
40
4.938 S002000000121
www.roxtec.com
S frames, acid proof stainless steel
S rámy, kyselinovzdorná nerezová ocel / Ramy S z nierdzewnej stali kwasoodpornej / Marcos S en acero inoxidable a
prueba de ácidos / 耐酸性ステンレス鋼Sフレーム
CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
PL
ES
Rama
Marco
JP
パッキング・
外形寸法(D=60 mm) 重量
フレーム
フレーム開口部 スペース(mm)
HxW(mm)
HxW(インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
Frame
Art. No.
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
Packing space
(mm) External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
S 6x3 AISI 316
3
180 x 120 238 x 402
9.370 x 15.827
7.7
16.909 S006000000321
S 6x4 AISI 316
4
180 x 120
238 x 532
9.370 x 20.945
9.8
21.671 S006000000421
S 6x5 AISI 316
5
180 x 120
238 x 663
9.370 x 26.102
12.0
26.455 S006000000521
S 6x6 AISI 316
6
180 x 120 238 x 793
9.370 x 31.220
14.2
31.217 S006000000621
S 6+6x1 AISI 316
2
180 x 120 466 x 141
18.346 x 5.551
6.1
13.492 S006600000121
S 6+6x2 AISI 316
4
180 x 120 476 x 271 18.740 x 10.669
11.1
24.537 S006600000221
S 6+6x3 AISI 316
6
180 x 120 476 x 402 18.740 x 15.827 15.5
34.171 S006600000321
S 6+6x4 AISI 316
8
180 x 120
476 x 532 18.740 x 20.945
19.9
43.872 S006600000421
S 6+6x5 AISI 316
10
180 x 120
476 x 663 18.740 x 26.102 24.3
53.506 S006600000521
S 6+6x6 AISI 316
12
180 x 120 476 x 793 18.740 x 31.220 28.6
63.140 S006600000621
S 8x1 AISI 316
1
240 x 120 298 x 141
11.732 x 5.551
3.9
8.620 S008000000121
S 8x2 AISI 316
2
240 x 120 298 x 271 11.732 x 10.669
6.1
13.382 S008000000221
S 8x3 AISI 316
3
240 x 120 298 x 402 11.732 x 15.827
8.2
18.144 S008000000321
S 8x4 AISI 316
4
240 x 120 298 x 532 11.732 x 20.945
10.4
22.928 S008000000421
S 8x5 AISI 316
5
240 x 120
298 x 663 11.732 x 26.102
12.6
27.690 S008000000521
S 8x6 AISI 316
6
240 x 120
298 x 793 11.732 x 31.220
14.7
32.452 S008000000621
S 8+8x1 AISI 316
2
240 x 120 586 x 141
23.071 x 5.551
7.3
16.005 S008800000121
S 8+8+8x1 AISI 316
3
240 x 120 874 x 141
34.409 x 5.551
9.9
21.826 S008880000121
www.roxtec.com
41
S frames, aluminium
S rámy hliníkové / Ramy S aluminiowe / Marcos S en aluminio / Cadres S aluminium
Parts needed for a complete solution
page 23
S 6x1 ALU
S006000000131
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
F: A-Class, H-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
PL
ES
Rama
Marco
JP
パッキング・外形寸法(D=60 mm) 重量
フレーム
フレーム開口部 スペース(mm)
HxW(mm)
HxW(インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
Frame
External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
Označení výrobku
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
Packing space
(mm) Kod art.
Nº art.
S 2x1 ALU
1
60 x 120 121 x 141
4.764 x 5.551
0.8
1.698
S002000000131
S 2x2 ALU
2
60 x 120 121 x 271
4.764 x 10.669
1.3
2.910
S002000000231
S 2x3 ALU
3
60 x 120 121 x 402
4.764 x 15.827
1.9
4.145
S002000000331
S 2x4 ALU
4
60 x 120 121 x 532
4.764 x 20.945
2.4
5.357
S002000000431
S 2x5 ALU
5
60 x 120 121 x 663
4.764 x 26.102
3.0
6.592
S002000000531
S 2x6 ALU
6
60 x 120
121 x 793
4.764 x 31.220
3.5
7.804
S002000000631
S 2+2x1 ALU
2
60 x 120
232 x 141
9.134 x 5.551
1.3
2.965
S002200000131
S 2+2+2x1 ALU
3
60 x 120 343 x 141
13.504 x 5.551
1.7
3.748
S002220000131
S 4x1 ALU
1
120 x 120 180 x 141
7.087 x 5.551
1.0
2.116
S004000000131
S 4x2 ALU
2
120 x 120 180 x 271
7.087 x 10.669
1.6
3.549
S004000000231
S 4x3 ALU
3
120 x 120 180 x 402
7.087 x 15.827
2.3
4.982
S004000000331
S 4x4 ALU
4
120 x 120 180 x 532
7.087 x 20.945
2.9
6.415
S004000000431
S 4x5 ALU
5
120 x 120 180 x 663
7.087 x 26.102
3.6
7.848
S004000000531
S 4x6 ALU
6
120 x 120 180 x 793
7.087 x 31.220
4.2
9.281
S004000000631
S 4+4x1 ALU
2
120 x 120 349 x 141
13.740 x 5.551
1.7
3.762
S004400000131
S 4+4x2 ALU
4
120 x 120 359 x 271
14.134 x 10.669
3.2
7.099
S004400000231
42
www.roxtec.com
S frames, aluminium
S rámy, hliník / Ramy S aluminiowe / Marcos S en aluminio / アルミニウムSフレーム
CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor proVnější rozměry (D=60 mm)
Váha
těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
PL
ES
Rama
Marco
JP
パッキング・外形寸法(D=60 mm) 重量
フレーム
フレーム開口部 スペース(mm)
HxW(mm)
HxW(インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
Frame
Art. No.
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Kod art.
Nº art.
Frame
openings
Packing space
(mm) S 4+4x3 ALU
6
120 x 120 359 x 402
14.134 x 15.827
4.5
9.965
S004400000331
S 4+4x4 ALU
8
120 x 120 359 x 532
14.134 x 20.495
5.8 12.831
S004400000431
S 4+4+4x1 ALU
3
120 x 120 519 x 141
20.433 x 5.551
2.3
5.071
S004440000131
S 6x1 ALU
1
180 x 120 238 x 141
9.370 x 5.551
1.2
2.535
S006000000131
S 6x2 ALU
2
180 x 120 238 x 271
9.370 x 10.669
1.9
4.167
S006000000231
S 6x3 ALU
3
180 x 120 238 x 402
9.370 x 15.827
2.6
5.820
S006000000331
S 6x4 ALU
4
180 x 120 238 x 532
9.370 x 20.495
3.4
7.452
S006000000431
S 6x5 ALU
5
180 x 120 238 x 663
9.370 x 26.102
4.1
9.083
S006000000531
S 6x6 ALU
6
180 x 120 238 x 793
9.370 x 31.220
4.9 10.736
S006000000631
S 6+6x1 ALU
2
180 x 120 466 x 141
18.346 x 5.551
2.1
4.630
S006600000131
S 6+6x2 ALU
4
180 x 120 476 x 271
18.740 x 10.669
3.8
8.333
S006600000231
S 6+6x3 ALU
6
180 x 120 476 x 402
18.740 x 15.827
5.3 11.640
S006600000331
S 6+6x4 ALU
8
180 x 120 476 x 532
18.740 x 20.495
6.8 14.903
S006600000431
S 6+6x5 ALU
10
180 x 120 476 x 663
18.740 x 26.102
8.2 18.166
S006600000531
S 6+6x6 ALU
12
180 x 120 476 x 793
18.740 x 31.220
9.7 21.473
S006600000631
S 6+6+6x1 ALU
3
180 x 120 694 x 141
27.323 x 5.551
2.8
6.173
S006660000131
S 8x1 ALU
1
240 x 120 298 x 141
11.732 x 5.551
1.3
2.954
S008000000131
S 8x2 ALU
2
240 x 120 298 x 271
11.732 x 10.669
2.2
4.806
S008000000231
S 8x3 ALU
3
240 x 120 298 x 402
11.732 x 15.872
3.0
6.658
S008000000331
S 8x4 ALU
4
240 x 120 298 x 532
11.732 x 20.495
3.9
8.532
S008000000431
S 8x5 ALU
5
240 x 120 298 x 663
11.732 x 26.102
4.7 10.385
S008000000531
S 8x6 ALU
6
240 x 120 298 x 793
11.732 x 31.220
5.6 12.236
S008000000631
S 8+8x1 ALU
2
240 x 120 586 x 141
23.071 x 5.551
2.5
5.467
S008800000131
S 8+8+8x1 ALU
3
240 x 120 874 x 141
34.409 x 5.551
3.4
7.496
S008880000131
www.roxtec.com
External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
43
S frames, technical information
S rámy, technické informace / Ramy S, informacje techniczne / Marcos S, información técnica /
Sフレームの技術資料
A
H
h
b
h
H
a
A
A
A
w
W
D
a
A
w
W
A-A
A-A
S ZxN
S Zx1
A
A-A
S Z+Zx1
w W - 20 W - 0.787
10
0.394
R 10 R 0.394
c
20
0.787
D
60
2.362
a
A
w
W
A
w
W
A-A
S Z+ZxN
Pos (mm) (in)
h H - 20 H - 0.787
b
a
c
A
w
W
a
h
H
h
a
H
H
A
h
a
A-A
S Z+Z+Zx1
Z = Frame size
N = Number of horizontal openings
Z = Velikost rámu
N = Počet horizontálních prostupů
Z =Rozmiar ramy
N =liczba okien w poziomie
Z = Tamaño del marco
N = Número de aberturas en sentido horizontal
Z = フレーム・サイズ
N = 水平開口部数
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
44
www.roxtec.com
S frame, aperture dimensions for welded installations
S rámy, rozměry otvorů pro svařované instalace / Rama S, wymiary otworu pod spawanie / Marcos S, Dimensiones del
hueco para instalaciones soldadas / Sフレーム、溶接取付用の開口部寸法
CZ
PL
ES
JP
GB
Tolerance výšky
± 1 mm, ±0.039"
>1 otvor
1 otvor
na šíř
na šíř x1
x2
x3
x4
Rám
(mm)
(in)
(mm)
(in)
Tolerance šířky
± 1 mm, ±0.039"
x5
x6
(mm)/(in)
Tolerancja wysokości
Tolerancja szerokości
± 1 mm, ±0.039"
± 1 mm, ±0.039"
>1 okno w
1 okno w
poziomie
poziomie
x1
x2
x3
x4
x5
x6
Rama
(mm)
(in)
(mm)
(in)
(mm)/(in)
Tolerancia en altura
Tolerancia en anchura
± 1 mm, ±0.039"
± 1 mm, ±0.039"
>1 apertura a lo
1 apertura a lo
ancho ancho
x1
x2
x3
x4
x5
x6
(mm)/(pulgadas)
Marco
(mm) (pulgadas) (mm) (pulgadas)
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x8
x9
x10
x8
x9
x10
高さ許容差
幅許容差
±1 mm、±0.039インチ ±1 mm、±0.039インチ
幅側に開口部1個> 幅側に開口部1個
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
フレーム
(mm)
(in)
(mm)
(in)
(mm) / (インチ)
Height tolerance
± 1 mm, ±0.039"
1 opening in >1 opening in
width width
x1
x2
x3
x4
Frame
(mm) (in) (mm) (in)
S1
123
4.843
-
S 2
123
S 2+2
234
S 2+2+2
345
4.843
123
4.409
9.213
244
9.606
13.583
365 14.370
S 3
182
S 4
182
S 4+4
351
S 4+4+4
521
S 5
240
S 6
240
S 6+6
468
S 6+6+6
696
S 8
300
S 8+8
588
S 8+8+8
876
7.165
-
7.165
182
7.165
13.819
361 14.213
20.512
541 21.299
9.449
-
9.449
240
9.449
18.425
478 18.819
27.402
716 28.189
82
3.228
-
-
Width tolerance
± 1 mm, ±0.039"
x5
x6
(mm)/(in)
-
-
x7
-
-
-
-
-
143
273
404
534
665
795
926 1056 1187 1317
5.630 10.748 15.906 21.024 26.181 31.299 36.457 41.575 46.732 51.850
82
3.228
-
-
-
-
-
-
-
-
-
143
273
404
534
665
795
926 1056 1187 1317
5.630 10.748 15.906 21.024 26.181 31.299 36.457 41.575 46.732 51.850
82
3.228
-
-
-
-
-
-
-
-
-
143
273
404
534
665
795
926 1056 1187 1317
5.630 10.748 15.906 21.024 26.181 31.299 36.457 41.575 46.732 51.850
11.811
300 11.811
143
273
404
534
665
795
926 1056 1187 1317
23.150
598 23.543
5.630 10.748 15.906 21.024 26.181 31.299 36.457 41.575 46.732 51.850
34.488
896 35.276
Theoretically recommended dimensions / Teoreticky doporučené rozměry / Teoretycznie zalecane wymiary / Dimensiones teóricas recomendadas / 理論的推奨寸法
www.roxtec.com
45
PPSE extension frame
PPSE nástavcový (proti)rám
Rama rozszerzająca PPSE
Marco de extensión PPSE
PPSE フレーム
PL Roxtec jest jedynym syste
mem modułowych
uszczelnień, który posiada certyfikowane rozwiązanie na przeprowadzanie rur plastykowych prze
pojedyncze przejście.. Używając
specjalnego rozszerzenia ramy z
ramą typu S możemy zaoferować
rozwiązanie uszczelnienia kilku rur
przeprowadzanych przez jeden otwór.
W przypadku pojawienia się ognia
pęczniejąca taśma izolacyjna okrywa
rury i zabezpiecza je przed wysoką
temperaturą. 
46
GB Roxtec has developed a pioneering solution that has
been certified for use with several
types of plastic pipes through the
same opening. By using special
extension frames, together with the
S frame assortment, we can offer
solutions to handle several pipes
in the same opening. Should a fire
occur in the area, an expanding
foam insulation covers the pipes and
protects against high temperatures.

CZ Roxtec je jedním z mála modulárních těsnění, které je
certifikováno pro pro prostup různých
typů plastových trubek jednou
průchodkou. Použitím speciálních
prodlužovacích rámů společně s
uspořádáním S rámu můžeme
nabídnout řešení ošetření několika
trubek v jednom prostupu. Pokud se v
oblasti vyskytne požár, trubky pokryje
expandující isolační pěna a ochrání je
proti vysoké teplotě. 
JP
Roxtecはたった一個所を
貫通し設置される様々なタ
イプのプラスチックパイプに適合
が可能であることを証明できる数
少ないモジュ-ルのうちのひとつ
です。Sフレ-ム類に属する特別な
拡張フレ-ムを使うことによって
私たちは同じ穴(口)の中に数種のパ
イプを設置することを可能にしま
す。そのエリアで火災が起きたと
してもフレ-ム内側に取り付けら
れた断熱フォ-ムが熱で拡張しパ
イプを包み込むようにして高温か
らパイプを保護します。 
ES Roxtec es una de las pocas
marcas de sellos modulares
que está certificada para su uso
en diversos tipos de tuberías de
plástico mediante un solo hueco.
Con el empleo de marcos de
extensión especiales junto con
una serie de marcos S, podemos
ofrecer soluciones aptas para diferentes tuberías en el mismo hueco.
En caso de que se produjese un
incendio en la zona en cuestión,
una goma expansiva de asilamiento
cubre las tuberías y las protege de
las altas temperaturas. 
www.roxtec.com
PPSE extension frames, galvanised
PPSE nástavcové (proti)rámy, galvanizované / Rozszerzenie ramy PPSE, stal galwanizowana /
Marcos de extensión PPSE, galvanizados / 亜鉛メッキ付PPSE延長フレーム
Parts needed for a complete solution
page 36
PPSE 6x1 galv
5PPSE00003328
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
PL
Rám
Rama
Vnější rozměry (D=100 mm) HxW (mm)
HxW (in)
Wymiary zewnętrzne (D=100 mm)
HxW (mm)
HxW (in.)
Váha
(kg)
Ciężar
(kg)
ES
Marco
Dim. externas (D=100 mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
Peso
(kg)
JP
フレーム
外形寸法(D=100 mm HxW (mm)
HxW(インチ)
重量
(kg)
(ポンド)
GB
Frame
External dimensions (D=100 mm) HxW (mm)
HxW (in)
Weight
(kg)
PPSE 2x1 galv
195 x 215
7.677 x 8.465
0.8
1.653
5PPSE00003323
PPSE 2x2 galv
195 x 345
7.677 x 13.583
1.2
2.668
5PPSE00003324
PPSE 2x3 galv
195 x 476
7.677 x 18.740
1.7
3.704
5PPSE00005088
PPSE 2x4 galv
195 x 606
7.677 x 23.858
2.1
4.718
5PPSE00005089
PPSE 3x1 galv
254 x 155
9.999 x 6.102
0.7
1.543
5PPSE00003320
PPSE 4x1 galv
254 x 215
9.999 x 8.465
0.9
1.984
5PPSE00003325
PPSE 4x2 galv
254 x 345
9.999 x 13.583
1.5
3.197
5PPSE00003326
PPSE 4x3 galv
254 x 476
9.999 x 18.740
2.0
4.431
5PPSE00003327
PPSE 4x4 galv
254 x 606
9.999 x 23.858
2.6
5.644
5PPSE00005090
PPSE 5x1 galv
312 x 155
12.283 x 6.102
1.0
2.094
5PPSE00003321
PPSE 6x1 galv
312 x 215
12.283 x 8.465
1.1
2.315
5PPSE00003328
PPSE 6x2 galv
312 x 345
12.283 x 13.583
1.7
3.748
5PPSE00003329
PPSE 6x3 galv
312 x 476
12.283 x 18.740
2.4
5.181
5PPSE00003330
PPSE 6x4 galv
312 x 606
12.283 x 23.858
3.0
6.614
5PPSE00003331
CZ
www.roxtec.com
(lb)
Označení výrobku.
(lb)
Kod art
(libra)
Nº art.
(lb)
品番
Art. No.
47
PPSE extension frames, technical information
PPSE nástavcové (proti)rámy, technické informace / Rozszerzenie ramy PPSE, informacje techniczne /
Marcos de extensión PPSE, información técnica / PPSE延長フレームの技術資料
h
g
k
c
b
a
H
A
m
d
j
f
h
i
A
D
i
e
A-A
W
Pos
(mm)
(in)
(mm)
H-22
H-0.866 Thickness steel sheet b
H-50
H-1.968
Tloušťka ocelového plechu
c
H-82
3.228
d
W-22
H-0.866
Grosor de la lámina de metal
e
W-50
H-1.968
鋼シートの厚さ
a
f
W-82
g
Ø 10 (4x) Ø 0.394 (4x)
(in)
0.90.035
Grubość arkusza stali
3.228
h
11
1.969
i
25
0.984
j
15
0.591
k
16
0.630
m
25
0.984
D
100
3.937
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
48
www.roxtec.com
PPSE extension frames, insulation examples
PPSE nástavcové (proti)rámy, příklady izolace / Rozszerzenie ramy PPSE, przykłady izolacji / Marcos de
extensión PPSE, ejemplos de aislamiento / 組立品PPSE延長フレーム 、絶縁の例
Roxtec’s products for marine and offshore applications
are tested according to IMO 754 (18) for use in A- and
H-class bulkheads or decks.
Deck
Paluba / Pokład / mamparo / Pont
A-60
Guidance regarding insulation should be sought from the
individual certificate for each project.
Výrobky Roxtec pro námořní a pobřežní instalace jsou
testovány dle IMO 754 (18) v palubách a přepážkách
třídy A a H
Způsob izolace musí být zvolen dle požadavků každého
jednotlivého projektu.
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
Produkty firmy Roxtec przeznaczone do zastosowań w
przemyśle okrętowym i na platformach wiertniczych są
testowane zgodnie z normą IMO 754 (18), określającą
wymagania dotyczące grodzi i pokładów klasy pożarowej
AiH
Bulkhead (steel)
Szczegółowe wskazówki dotyczące uszczelniania można
znaleźć w certyfikacie odpowiedniego projektu
A-60
Paluba / Pokład/ Cubierta / デッキ
Los productos Roxtec para aplicaciones navales y de
offshore están probados de acuerdo a la norma IMO 754
(18) para su uso en cubiertas o mamparos de clase A
y H.
La información sobre el aislamiento debe buscarla en el
certificado individual de cada proyecto.
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
船舶および海事用のRoxtec製品は、IMO 754 (18)に基づ
いてAクラスおよびHクラス隔壁またはデッキに使用す
る条件で試験されます。
各プロジェクト個々の証明書の断熱に関する指示を準
備しなければなりません。
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
Bulkhead (aluminium)
Paluba / Pokład/ Cubierta / デッキ
A-60
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
www.roxtec.com
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
49
SRC frame
SRC rám
Rama SRC
Marco SRC de Roxtec
SRCフレーム
GB The Roxtec SRC frame has
rounded corners to reduce
stress concentration in load bearing
structures. This reduces the risk for
cracks around the transit. The SRC
frame is available in two standard versions: SRC r20 and SRC r40. 
ES
El marco SRC de Roxtec tiene esquinas redondeadas
para reducir la concentración de la
presión durante la soldadura en las
estructuras que soportan la carga.
Esto reduce el riesgo de grietas
alrededor del pasamuros. El marco
SRC está disponible en dos versiones
estándar: SRC r20 y SRC r40. 
50
CZ
Rám Roxtec SRC má zaoblené
rohy, které snižují koncentraci
napětí při přivařování k nosným
konstrukcím. Snižují riziko vytváření
prasklin kolem průchodu. Rám SRC
je dostupný ve dvou standardních
verzích: SRC r20 a SRC r40. 
PL Rama Roxtec SRC posiada
zaokrąglone narożniki dzięki
czemu zmniejsza się nacisk i unika
pęknięć wokół wlotów kabli i rur.
Rama SRC dostępna jest w dwóch
wersjach: SRC r20 i SRC r40. 
JP Roxtec SRCフレームは、負荷が
かかる構造のストレス集中を減
らすために角を丸めてあります。これ
により、トランシットでクラックが生
じる危険を減らします。SRCフレームに
は、SRC r20 and SRC r40の二種類の標
準品があります。
www.roxtec.com
SRC frame, corner radius 20 mm, primed, mild steel
SRC rám, rohový rádius 20 mm, lakovaný, měkká ocel / Rama SRC, promień zaokrąglenia 20 mm, stal zwykła /
Marco SRC, radio de esquina 20 mm, en acero dulce imprimado / コーナー径20mm、下塗りされた軟鋼 SRCフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations and materials that
are not standard, please contact your local Roxtec supplier or e-mail:
[email protected]
SRC 6x1 r20 primed
SRC6000020112
F: A-Class, H-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Prostor Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
Rám
Počet otvorů pro těsnění* (mm)
PL
ES
Rama
Marco
JP
パッキング・
外形寸法(D=60 mm)
重量 フレーム
フレーム開口部 スペース* (mm)
HxW (mm) HxW(インチ)
(kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
w ramie uszczelniająca* (mm)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado* (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
Packing space* (mm) External dimensions (D=60 mm)
HxW (mm)
HxW (in)
Weight
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
Art. No.
SRC 2x1 r20 primed
1
60 x 120 121 x 141
4.764 x 5.551
2.2
4.938 SRC2000020112
SRC 2x2 r20 primed
2
60 x 120 121 x 271
4.764 x 10.669
3.9
8.488 SRC2000020212
SRC 2x3 r20 primed
3
60 x 120 121 x 402
4.764 x 15.827
5.5
12.037 SRC2000020312
SRC 2x4 r20 primed
4
60 x 120 121 x 532
4.764 x 20.945
7.1
15.609 SRC2000020412
SRC 2x5 r20 primed
5
60 x 120 121 x 663
4.764 x 26.102
8.7
19.158 SRC2000020512
SRC 2x6 r20 primed
6
60 x 120 121 x 793
4.764 x 31.220
10.3
22.707 SRC2000020612
SRC 4x1 r20 primed
1
120 x 120 180 x 141
7.077 x 5.551
2.8
6.151 SRC4000020112
SRC 4x2 r20 primed
2
120 x 120 180 x 271
7.077 x 10.669
4.7
10.318 SRC4000020212
SRC 4x3 r20 primed
3
120 x 120 180 x 402
7.077 x 15.827
6.6
14.484 SRC4000020312
SRC 4x4 r20 primed
4
120 x 120 180 x 532
7.077 x 20.945
8.5
18.629 SRC4000020412
SRC 4x5 r20 primed
5
120 x 120 180 x 663
7.077 x 26.102
10.3
22.796 SRC4000020512
SRC 4x6 r20 primed
6
120 x 120 180 x 793
7.077 x 31.220
12.2
26.962 SRC4000020612
SRC 4x7 r20 primed
7
120 x 120 180 x 924
7.077 x 36.378
14.1
31.129 SRC4000020712
SRC 4x8 r20 primed
8
120 x 120 180 x1054
7.077 x 41.496
16.0
35.296 SRC4000020812
SRC 4x9 r20 primed
9
120 x 120 180 x 1185
7.077 x 46.654
17.9
39.440 SRC4000020912
SRC 6x1 r20 primed
1
180 x 120 238 x 141
9.370 x 5.551
3.3
7.363 SRC6000020112
SRC 6x2 r20 primed
2
180 x 120 238 x 271
9.370 x 10.669
5.5
12.147 SRC6000020212
SRC 6x3 r20 primed
3
180 x 120 238 x 402
9.370 x 15.827
7.7
16.909 SRC6000020312
www.roxtec.com
51
SRC frame, corner radius 20 mm, primed, mild steel
SRC rám, rohový rádius 20 mm, lakovaný, měkká ocel / Rama SRC, promień zaokrąglenia 20mm, stal zwykła /
Marco SRC, radio de esquina 20 mm, en acero dulce imprimado / コーナー径20mm、下塗りされた軟鋼 SRCフレーム
CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor Vnější rozměry (D=60 mm)
Váha
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
pro těsnění* (mm)
PL
ES
Rama
Marco
JP
パッキング・
外形寸法(D=60 mm)
重量 フレーム
フレーム開口部 スペース* (mm)
HxW (mm) HxW(インチ)
(kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
Frame
Označení výrobku
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
w ramie uszczelniająca* (mm)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado* (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
Frame
openings
openings
Packing
Packing space*
space* (mm) (mm) Externaldimensions
dimensions(D=60
(D=60mm)
mm) External
HxW
(mm)
HxW (in)
HxW
(mm)
HxW (in)
Weight
(kg)
(lb)
(kg)
(lb)
Kod art.
Nº art.
Art. No.
No.
Art.
SRC 6x4 r20 primed
4
180 x 120 238 x 532
9.370 x 20.945
9.8
21.671 SRC6000020412
SRC 6x5 r20 primed
5
180 x 120 238 x 663
9.370 x 26.102
12.0
26.455 SRC6000020512
SRC 6x6 r20 primed
6
180 x 120 238 x 793
9.370 x 31.220
14.2
31.217 SRC6000020612
SRC 6x7 r20 primed
7
180 x 120 238 x 924
9.370 x 36.378
16.3
35.979 SRC6000020712
SRC 6x8 r20 primed
8
180 x 120 238 x 1054
9.370 x 41.496
18.5
40.763 SRC6000020812
SRC 6x9 r20 primed
9
180 x 120 238 x 1185
9.370 x 45.654
20.8
45.525 SRC6000020912
SRC 8x1 r20 primed
1
240 x 120 298 x 141
11.732 x 5.551
3.9
8.620 SRC8000020112
SRC 8x2 r20 primed
2
240 x 120 298 x 271 11.732 x 10.669
6.1
13.382 SRC8000020212
SRC 8x3 r20 primed
3
240 x 120 298 x 402 11.732 x 15.827
8.2
18.144 SRC8000020312
SRC 8x4 r20 primed
4
240 x 120 298 x 532 11.732 x 20.945
10.4
22.928 SRC8000020412
SRC 8x5 r20 primed
5
240 x 120
298 x 663 11.732 x 26.102
12.6
27.690 SRC8000020512
SRC 8x6 r20 primed
6
240 x 120 298 x 793 11.732 x 31.220
14.7
32.452 SRC8000020612
*
52
Please note that the corner radius reduces actual packing space for SRC frames, see page 58.
Nezapomeňte, že rohový rádius zmenšuje aktuální těsnící prostor SRC rámů viz.stránka 58.
Należy zauważyć, że zaokrąglenie redukuje przestrzeń uszczelnienia ramy SRC, patrz strona 58.
Tenga en cuenta que el radio de esquina reduce el espacio útil de sellado en los marcos SRC, véase la página 58.
コーナー径はSRCフレームのパッキング・スペースを減らしますからご注意ください。58ページ参照。
www.roxtec.com
SRC frame, corner radius 20 mm, primed, mild steel
SRC rám, rohový rádius 20 mm, lakovaný, měkká ocel / Rama SRC, zaokrąglenie 20mm, stal zwykła /
Marco SRC, radio de esquina 20 mm, en acero dulce imprimado / コーナー径20mm、下塗りされた軟鋼 SRCフレーム
b
A
h
h
H
c
A
a
H
A
a
D
A-A
w
a
W
SRC Zx1
SRC ZxN
Pos (mm) (in)
h H - 20 H - 0.787
a
10
A-A
w
W
w W - 20 A
W - 0.787
0.394
bR 20 (4x) R 0.787 (4x)
cR 30 (4x) R 1.181 (4x)
D
60
2.362
Z = Frame size
N = Number of horizontal openings
Z = Velikost rámu
N = Počet horizontálních prostupů
Z =Rozmiar ramy
N =Liczba okien w poziomie
Z = Tamaño del marco
N = Número de aberturas en sentido horizontal
Z = フレーム・サイズ
N = 水平開口部数
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
53
SRC frame, corner radius 40 mm, primed, mild steel
SRC rám, rohový rádius 40 mm, lakovaný, měkká ocel / Rama SRC, promień zaokrąglenia 40mm, stal zwykła /
Marco SRC, radio de esquina 40 mm, en acero dulce imprimado / コーナー径40mm、下塗りされた軟鋼 SRCフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations and materials that
are not standard, please contact your local Roxtec supplier or e-mail:
[email protected]
SRC 6x1 r40 primed
SRC6000040112
F: A-Class, H-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Prostor Rám
Počet otvorů pro těsnění* (mm)
Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
PL
Rama
ES
Marco
JP
パッキング・
外形寸法(D=60 mm)
重量 フレーム
フレーム開口部 スペース* (mm)
HxW (mm) HxW(インチ)
(kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
w ramie
uszczelniająca* (mm)
Aberturas
del marco
Frame
openings
Espacio útil de
sellado* (mm) Packing space* (mm) Dim. externas (D=60 mm) Peso
HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
External dimensions (D=60 mm)
HxW (mm)
HxW (in)
Weight
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
Art. No.
SRC 4x1 r40 primed
1
120 x 120 180 x 141
7.077 x 5.551
2.8
6.151 SRC4000040112
SRC 4x2 r40 primed
2
120 x 120 180 x 271
7.077 x 10.669
4.7
10.318 SRC4000040212
SRC 4x3 r40 primed
3
120 x 120 180 x 402
7.077 x 15.827
6.6
14.484 SRC4000040312
SRC 4x4 r40 primed
4
120 x 120 180 x 532
7.077 x 20.945
8.5
18.629 SRC4000040412
SRC 4x5 r40 primed
5
120 x 120 180 x 663
7.077 x 26.102
10.3
22.796 SRC4000040512
SRC 4x6 r40 primed
6
120 x 120 180 x 793
7.077 x 31.220
12.2
26.962 SRC4000040612
SRC 4x7 r40 primed
7
120 x 120 180 x 924
7.077 x 36.378
14.1
31.129 SRC4000040712
SRC 4x8 r40 primed
8
120 x 120 180 x 1054
7.077 x 41.496
16.0
35.296 SRC4000040812
SRC 4x9 r40 primed
9
120 x 120 180 x 1185
7.077 x 46.654
17.9
39.440 SRC4000040912
SRC 6x1 r40 primed
1
180 x 120 238 x 141
9.370 x 5.551
3.3
7.363 SRC6000040112
SRC 6x2 r40 primed
2
180 x 120 238 x 271
9.370 x 10.669
5.5
12.147 SRC6000040212
SRC 6x3 r40 primed
3
180 x 120 238 x 402
9.370 x 15.827
7.7
16.909 SRC6000040312
SRC 6x4 r40 primed
4
180 x 120 238 x 532
9.370 x 20.945
9.8
21.671 SRC6000040412
SRC 6x5 r40 primed
5
180 x 120 238 x 663
9.370 x 26.102
12.0
26.455 SRC6000040512
SRC 6x6 r40 primed
6
180 x 120 238 x 793
9.370 x 31.220
14.2
31.217 SRC6000040612
SRC 6x7 r40 primed
7
180 x 120 238 x 924
9.370 x 36.378
16.3
35.979 SRC6000040712
SRC 6x8 r40 primed
8
180 x 120 238 x 1054
9.370 x 41.496
18.5
40.763 SRC6000040812
SRC 6x9 r40 primed
9
180 x 120 238 x 1185
9.370 x 45.654
20.8
45.525 SRC6000040912
54
www.roxtec.com
SRC frame, corner radius 40 mm, primed, mild steel
SRC rám, rohový rádius 40 mm, lakovaný, měkká ocel / Rama SRC, promień zaokrąglenia 40mm, stal zwykła /
Marco SRC, radio de esquina 40 mm, en acero dulce imprimado / コーナー径40mm、下塗りされた軟鋼 SRCフレーム
CZ
Rám
Počet otvorů
PL
Rama
ES
Marco
JP
パッキング・
外形寸法(D=60 mm)
重量 フレーム
フレーム開口部 スペース* (mm)
HxW (mm) HxW(インチ)
(kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
*
Prostor Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
pro těsnění* (mm)
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
w ramie
uszczelniająca* (mm)
Aberturas
del marco
Frame
openings
Espacio útil de
sellado* (mm) Packing space* (mm) Dim. externas (D=60 mm) Peso
HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
External dimensions (D=60 mm)
HxW (mm)
HxW (in)
Weight
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
Art. No.
SRC 8x1 r40 primed
1
240 x 120 298 x 141
11.732 x 5.551
3.9
8.620 SRC8000040112
SRC 8x2 r40 primed
2
240 x 120 298 x 271
11.732 x 10.669
6.1
13.382 SRC8000040212
SRC 8x3 r40 primed
3
240 x 120 298 x 402
11.732 x 15.827
8.2
18.144 SRC8000040312
SRC 8x4 r40 primed
4
240 x 120 298 x 532
11.732 x 20.945
10.4
22.928 SRC8000040412
SRC 8x5 r40 primed
5
240 x 120
298 x 663
11.732 x 26.102
12.6
27.690 SRC8000040512
SRC 8x6 r40 primed
6
240 x 120 298 x 793
11.732 x 31.220
14.7
32.452 SRC8000040612
Please note that the corner radius reduces actual packing space for SRC frames, see page 58.
Nezapomeňte, že rohový rádius zmenšuje aktuální těsnící prostor SRC rámů viz.stránka 58.
Należy zauważyć,że zaokrąglenie redukuje przestrzeń uszczelnienia ramy SRC,patrz strona 58.
Tenga en cuenta que el radio de esquina reduce el espacio útil de sellado en los marcos SRC, véase la página 58.
コーナー径はSRCフレームのパッキング・スペースを減らしますからご注意ください。58ページ参照。
www.roxtec.com
55
SRC frame, corner radius 40 mm, primed, mild steel
SRC rám, rohový rádius 40 mm, lakovaný, měkká ocel / Rama SRC, promień zaokrąglenia 40mm, stal zwykła /
Marco SRC, radio de esquina 40 mm, en acero dulce imprimado / コーナー径40mm、下塗りされた軟鋼 SRCフレーム
b
A
a
h
h
H
c
A
a
H
A
a
D
A-A
w
w
W
SRC ZxN
Pos (mm) (in)
h H - 20 H - 0.787
Z = Frame size
N = Number of horizontal openings
w W - 20 Z = Velikost rámu
N = Počet horizontálních prostupů
10
W - 0.787
0.394
bR 40 (4x) R 1.575 (4x)
cR 50 (4x) R 1.969 (4x)
D
60
A-A
W
SRC Zx1
a
A
2.362
Z =Rozmiar ramy
N =liczba okien w poziomie
Z = Tamaño del marco
N = Número de aberturas en sentido horizontal
Z = フレーム・サイズ
N = 水平開口部数
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
56
www.roxtec.com
SRC frame, aperture dimensions for welded installation
SRC rámy, rozměry otvorů pro svařované instalace / Rama SRC, wymiary otworu pod spawanie /
Marco SRC, dimensiones del hueco para instalaciones soldadas / SRCフレーム、溶接取付用の開口部寸法
CZ
Rám
Tolerance výšky
± 1 mm, ±0.039"
>1 otvor
1 otvor
na šíř
na šíř x1
x2
x3
(mm)
(in.)
(mm)
(in.)
Tolerance šířky
± 1 mm, ±0.039"
x4
x5
x6
(mm)/(in.)
x7
x8
x9
Radius
± 1 mm
x10
PL
Tolerancja wysokości
Tolerancja szerokości
± 1 mm, ±0.039"
± 1 mm, ±0.039"
1 okno w
>1 okno w
±0.039"
poziomie
poziomie
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
rama
(mm)
(in.)
(mm)
(in.)
(mm)/(in.)
Promień
± 1 mm
ES
Marco
Radius
± 1 mm
±0.039"
JP
高さ許容差
幅許容差
半径
±1 mm、±0.039インチ ±1 mm、±0.039インチ
± 1 mm
±0.039インチ
幅側に開口部1個>幅側に開口部1個
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
フレーム (mm) (インチ) (mm) (インチ)
(mm)/(インチ)
Height tolerance
Width tolerance
Radius
± 1 mm, ±0.039"
± 1 mm, ±0.039"
± 1 mm
1 opening in
>1 opening in
±0.039"
width width
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
Frame
(mm)
(in) (mm)
(in)
(mm)/(in)
GB
Tolerancia en altura
Tolerancia en anchura
± 1 mm, ±0.039"
± 1 mm, ±0.039"
>1 apertura a lo
1 apertura a lo
ancho ancho
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
(mm)/(pulgadas)
(mm) (pulgadas) (mm) (pulgadas)
SRC r20
2
2+2
2+2+2
123
234
345
4.843 123
4.843
143
273
404
534
665
795
926 1056 1187 1317
9.213 244
9.606
5.630 10.748 15.906 21.024 26.181 31.299 36.457 41.575 46.732 51.850
13.583 365 14.370
31
1.220
4
4+4 4+4+4
182
351
521
7.165 182
7.165
143
273
404
534
665
795
926 1056 1187 1317
13.819 361 14.213
5.630 10.748 15.906 21.024 26.181 31.299 36.457 41.575 46.732 51.850
20.512 541 21.299
31
1.220
6
6+6
6+6+6
240
468
696
9.449 240
9.449
143
273
404
534
665
795
926 1056 1187 1317
18.425 478 18.819
5.630 10.748 15.906 21.024 26.181 31.299 36.457 41.575 46.732 51.850
27.402 716 28.189
31
1.220
8
8+8
8+8+8
300
588
876
11.811 300 11.811
143
273
404
534
665
795
926 1056 1187 1317
23.150 598 23.543
5.630 10.748 15.906 21.024 26.181 31.299 36.457 41.575 46.732 51.850
34.488 896 35.276
31
1.220
4
4+4 4+4+4
182
351
521
7.165 182
7.165
143
273
404
534
665
795
926 1056 1187 1317
13.819 361 14.213
5.630 10.748 15.906 21.024 26.181 31.299 36.457 41.575 46.732 51.850
20.512 541 21.299
51
2.008
6
6+6
6+6+6
240
468
696
9.449 240
9.449
143
273
404
534
665
795
926 1056 1187 1317
18.425 478 18.819
5.630 10.748 15.906 21.024 26.181 31.299 36.457 41.575 46.732 51.850
27.402 716 28.189
51
2.008
8
8+8
8+8+8
300
588
876
11.811 300 11.811
143
273
404
534
665
795
926 1056 1187 1317
23.150 598 23.543
5.630
10.748
15.906
21.024
26.181
31.299
36.457
41.575 46.732 51.850
34.488 896 35.276
51
2.008
SRC r40
Theoretically recommended dimensions / Teoreticky doporučené rozměry / Teoretycznie zalecane wymiary / Dimensiones teóricas recomendadas / 理論的推奨寸法
www.roxtec.com
57
SRC frame, aperture dimensions for welded installation
SRC rámy, rozměry otvorů pro svařované instalace / Rama SRC, wymiary otworu pod spawanie / Marco SRC, dimensiones del hueco para instalaciones soldadas / SRCフレーム、溶接取付用の開口部寸法
SRC r20
R 31 mm (R 1.220")
Wedge 20LR 120
Wedge 20LR 120 Wedge 20LR 120
Corner piece
Aperture dimensions, scale 1:1
Rozměry otvorů měřítko 1:1
Wymiary otworu skala 1:1
Dimensiones de apertura escala 1:1
開口部寸法、尺度 1:1
RM 20/0 RC
SRC r40
R 51 mm (R 2.008")
Wedge 120
Aperture dimensions, scale 1:1
Rozměry otvorů měřítko 1:1
Wymiary otworu skala 1:1
Dimensiones de apertura escala 1:1
開口部寸法、尺度 1:1
58
Wedge 120
Wedge 120
RM 40/0 RC
www.roxtec.com
S, SRC, SK and SBTB frame, welding instructions
S, SRC, SK a SBTB rám, instrukce pro svařování / Rama S, SRC,SK i SBTB, instrukcja spawania / Marco S, SRC, SK,
SBTB, dimensiones del hueco para instalaciones soldadas / SおよびSRCフレーム、溶接の説明
Min. space for stayplates
Welding sequence in bulkhead or deck
Min. prostor pro vymezovací destičku
Pořadí svařování v přepážce nebo stropu / podlaze
Kolejność spawania w grodzi lub pokładzie
Orden secuencial de soldadura en cubiertas y mamparos
隔壁またはデッキの溶接シーケンス
Maksymalny dopuszczalny odstęp rowka dla spoiny pachwinowej
Espacio mín. para las placas de separación
タイプレート用最低スペース
5 mm, 0197”
5
Tack weld 1
1
Stehovací svár 1
Szczep 1
Punto de soldadura 1
仮付け溶接1
Przejście elektrody
Soldadura
溶接パス
Start point Tack weld 2
Začátek stehovacího svaru 2
Punkt początkowy Szczep 2
Punto inicial Punto de soldadura 2
仮付け溶接2の開始ポイント
2
3
4
Příklad zobrazuje dvou housenkový koutový
svar
Start point Tack weld 3
Začátek stehovacího svaru 3
Punkt początkowy Szczep 3
Punto inicial Punto de soldadura 3
仮付け溶接3の開始ポイント
Welding pass
Svařovací housenka
Przejście elektrody
Soldadura
溶接パス
Max 2 mm, 0.079"
6
The example depicts two passes fillet-weld.
Welding pass
Svařovací housenka
5 mm, 0197”
Max 2 mm, 0.079"
Na przykładzie przedstawiono spoinę
pachwinową z dwoma przejściami.
El ejemplo muestra dos pasamuros con
soldadura de solapa.
この例は、2つのパスすみ肉部の溶接を示
します。
Important: Weld pass no. 5-6 is not to be
started until welding no. 1-4 are completed
and the temperature of welding pass
no.1-4 has cooled down to min. pre-heat
temperature.
Důležité: Svar č. 5-6 nesmí být zahájen
před dokončením svaru 1-4 a do doby než
teplota svarů 1- 4 neklesne min. na teplotu
předohřevu
Buttering of fillet joint. Buttering
should be performed on the frame.
Max root gap for fillet joint.
Max. spára pro koutový svar
Nanášení koutového svaru. Mělo
by být provedeno na rámu.
Zaprawa lub spoina pachwinowa.
Zaprawę należy rozprowadzić na
pokładzie/grodzi
Hueco preliminar de la junta de
solapa. Debe aplicarse un depósito
preliminar en el marco.
すみ肉部ジョイントのバタリング。
バタリングはフレームで行わなけれ
ばいけません。
www.roxtec.com
Maksymalny dopuszczalny odstęp
rowka dla spoiny pachwinowej.
Espacio de raíz máx. permitido por la
junta de solapa
すみ肉部ジョイントの最大ルート
間隔。
Ważne: Przejścia nr 5-6 nie należy
wykonywać, dopóki spawy nr 1-4 nie zostały
zakończone i temperatura przejść nr 1-4 nie
spadła co najmniej do poziomu temperatury
podgrzania
Importante: Las soldaduras nº 5-6 no
deben comenzarse hasta que no se hayan
completado las soldaduras nº 1-4 y que la
temperatura de las soldaduras no se haya
enfriado hasta la temperatura de precalentamiento mínima.
重要:パスNo. 5-6の溶接は、パスNo.
1-4の溶接が完了するまで、またパスNo.14を溶接した温度が最低予熱温度に下がる
まで開始できません。
59
S, SRC, SK and SBTB frame, welding instructions
S, SRC, SK a SBTB rám, instrukce pro svařování / Rama S, SRC,SK i SBTB, instrukcja spawania / Marco S, SRC, SK,
SBTB, dimensiones del hueco para instalaciones soldadas / SおよびSRCフレーム、溶接の説明
Combined thickness = T1 + T2.
GB
Kombinovaná tloušťka = T1 + T2
CZ
Fillet weld – weld sizes
When T2 >= T1 a <= 0.7xT1 but max 7 mm, 0.276"
When T2 < T1 a <= 0.7xT2 but min 3 mm, 0.118"
Když T2 >= T1 a <= 0,7 x T1 ale max. 7 mm
Když T2 < T1 a <= 0,7 x T2 ale min. 3 mm
a = required fillet weld size
T1 = thickness frame plate
T2 = thickness deck or bulkhead plate
a = požadovaná velikost svaru
T1 = tloušťka příruby rámu
T2 = tloušťka přepážky
Frames: multi- pass welding is required if a >= 5 mm,
0.197"
Rámy: vícehousenkový svar je požadován pokud
a>=5 mm
Grosor combinado = T1 + T2.
Grubość łączna = T1+T2
PL
ES
Spoina pachwinowa – rozmiary spoin
Soldadura en ángulo - tamaños de soldadura
Kiedy T2 >=T1 a <=0.7xT1 ale maks. 7 mm,0.276”
Kiedy T2 <T1 a <=0.7xT2 ale min. 3 mm,0.118”
Cuando T2 >= T1 a<= 0,7xT1 pero máx. 7mm; 0,276”
Cuando T2 <T1 a <= 0,7xT2 pero mín. 7mm; 0,276”
a =wymagany rozmiar spoiny pachwinowej
T1 =grubość płyty ramki
T2 =grubość płyty pokładu lub grodzi
a = tamaño de soldadura en ángulo requerida
T1 = grosor de la placa del marco
T2 = grosor de la placa de la cubierta o mamparo.
Ramy: wymagane spawanie wielowarstwowe jeżeli
a >=5 mm, 0.197”
Marcos: requieren una soldadura multipaso si
a>= 5mm, 0.197”
Seal weld
結合厚さ = T1 + T2.
JP
Koutový svar – velikost svaru
Těsnící svar
すみ肉部溶接 - 溶接寸法
T2 >= T1 のときは a <= 0.7xT1、ただし最大 7 mm、0.276インチ。
T2 < T1 のときは a <= 0.7xT2、ただし最低 3 mm、0.118インチ。
T2
Fillet weld
a
a = 必要なすみ肉部溶接サイズ
T1 = フレーム・プレートの厚さ
T2 = デッキまたは隔壁プレートの厚さ
Spoina uszczelniająca
Soldadura de sellado
シール溶接
Koutový svar
T1
フレーム:もし、a >= 5 mm、0.197インチのときは、マル
チ・パス溶接が必要です。
Spoina pachwinowa
Soldadura de solapa
すみ肉部溶接
T2
Recommended welding
positions
Doporučené svařovací pozice
Zalecane pozycje spawania
T1
Deck
Bulkhead
Podlaha (strop)
Přepážka
Pokład
Cubierta
デッキ
Gródź
Mamparo
隔壁
Posiciones de soldadura
recomendadas
推奨溶接位置
60
www.roxtec.com
S, SRC, SK and SBTB frame, welding instructions
S, SRC, SK a SBTB rám, instrukce pro svařování / Rama S, SRC,SK i SBTB, instrukcja spawania / Marco S, SRC, SK,
SBTB, dimensiones del hueco para instalaciones soldadas / SおよびSRCフレーム、溶接の説明
GB
CZ
PL
ES
JP
Mild steel welding, pre-heat temperature
Aluminium welding, pre-heat temperature
Combined thickness
(mm)/(in)
Minimum pre-heat
temperature
Combined thickness
(mm)/(in)
Minimum pre-heat
temperature
50/1.969 and less
80/3.150 and less
10° C, 50° F
50° C, 122° F
25/0.984 and less
30 – 50/1.181-1.696
10° C, 50° F
50° C, 122° F
Svařování měkké oceli, teplota předohřevu
Svařování hliníku, teplota předohřevu
Tlouštka spoje
(mm) Minimální teplota
předohřevu
Tlouštka spoje
(mm) Minimální teplota
předohřevu
50 a méně
80 a méně
10° C
50° C
25 a méně
330 -50
10° C
50° C
Spawanie stali miękkiej, temperatura podgrzania
Spawanie aluminium, temperatura podgrzania
Grubość łączna (mm)/(in.)
Minimalna temperatura
podgrzania
Grubość łączna (mm)/(in.)
Minimalna temperatura
podgrzania
50/1.969 i poniżej
80/3.150 i poniżej
10° C, 50° F
50° C, 122° F
25/0.984 i poniżej
30 – 50/1.181-1.696
10° C, 50° F
50° C, 122° F
Soldadura de acero dulce, temperatura de
precalentamiento
Soldadura de aluminio, temperatura de
precalentamiento.
Grosor combinado
(mm)/(pulgadas)
Temperatura de precalentamiento
mínima
Grosor combinado
(mm)/(pulgadas)
Temperatura de
precalentamiento
mínima
50/1.969 y menor
80/3.150 y menor
10° C, 50° F
50° C, 122° F
25/0.984 y menor
30 – 50/1.181-1.696
10° C, 50° F
50° C, 122° F
アルミニウム溶接、予熱温度
軟鋼溶接、予熱温度
結合厚さ
(mm) / (インチ)
80/3.150以下
結合厚さ
(mm) / (インチ)
最低予熱温度
50/1.969以下
80/3.150以下
10° C, 50° F
50° C, 122° F
25/0.984以下
30 – 50/1.181-1.696
10° C, 50° F
50° C, 122° F
www.roxtec.com
Stainless steel welding, no pre-heat.
Svařování nerez oceli, nepředehřívat
Spawanie stali nierdzewnej, bez podgrzania.
Soldadura de acero inoxidable, sin
precalentamiento
ステンレス鋼溶接、予熱なし
61
S and SRC frame, insulation examples
S a SRC rám, příklady izolace / Rama S i SRC, przykłady izolacji / Marco S y SRC, ejemplos de aislamiento /
SおよびSRCフレーム、絶縁の例
Roxtec’s products for marine and offshore applications
are tested according to IMO 754 (18) for use in A- and
H-class bulkheads or decks.
Guidance regarding insulation should be sought from the
individual certificate for each project.
Deck
Paluba / Pokład / Cubierta / Pont
A-0
Výrobky Roxtec pro námořní a pobřežní instalace jsou
testovány dle IMO 754 (18) v palubách a přepážkách
třídy A a H
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
Fire hazard side
Způsob izolace musí být zvolen dle požadavků každého
jednotlivého projektu.
Produkty firmy Roxtec przeznaczone do zastosowań w
przemyśle okrętowym i na platformach wiertniczych są
testowane zgodnie z normą IMO 754 (18), określającą
wymagania dotyczące grodzi i pokładów klasy pożarowej
AiH
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
A-60
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
Szczegółowe wskazówki dotyczące uszczelniania można
znaleźć w certyfikacie odpowiedniego projektu
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Los productos Roxtec para aplicaciones navales y de
offshore están probados de acuerdo a la norma IMO 754
(18) para su uso en cubiertas o mamparos de clase A
y H.
La información sobre el aislamiento debe buscarla en el
certificado individual de cada proyecto.
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
H-60
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
船舶および海事用のRoxtec製品は、IMO 754 (18)に基づ
いてAクラスおよびHクラス隔壁またはデッキに使用す
る条件で試験されます。
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
各プロジェクト個々の証明書の断熱に関する指示を準
備しなければなりません。
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
H-120
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona
pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
62
www.roxtec.com
S and SRC frame, insulation examples
S a SRC rám, příklady izolace / Rama S i SRC, przykłady izolacji / Marco S y SRC, ejemplos de aislamiento /
SおよびSRCフレーム、断熱の例
Bulkhead
Přepážka / Grodź / Mamparo / 隔壁
A-0
A-60
A-60
Fire hazard side
Fire hazard side
Fire hazard side
Fire hazard side
Fire hazard side
Fire hazard side
Oheň riziková strana
Oheň riziková strana
Oheň riziková strana
Oheň riziková strana
Oheň riziková strana
Oheň riziková strana
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Lado con peligro de
fuego
Lado con peligro de
fuego
Lado con peligro de
fuego
Lado con peligro de
fuego
Lado con peligro de
fuego
Lado con peligro de
fuego
火炎危険側
火炎危険側
火炎危険側
火炎危険側
火炎危険側
火炎危険側
H-0
www.roxtec.com
H-0/400
H-60/120
Fire hazard side
Fire hazard side
Fire hazard side
Oheň riziková strana
Oheň riziková strana
Oheň riziková strana
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Lado con peligro de
fuego
Lado con peligro de
fuego
Lado con peligro de
fuego
火炎危険側
火炎危険側
火炎危険側
63
SK frame
SK rám
Rama SK
Marco SK
SK フレーム
PL Rama Roxtec SK jest rozszerzoną wersją standardowej ramy S. Całkowita głębokość
ramy wynosi 100 mm. Ten typ ramy
jest w tych wypadkach kiedy rama
powinna wystawać ponad pokład czy
grodź. 
64
GB
The Roxtec SK frame is an extended version of the
regular S frame. The total depth of
the frame is 100 mm. This frame
type is used when the frame needs
to protrude from the bulkhead or
deck. 
CZ SK rám Roxtec je rozšířenou verzí běžného rámu S.
Celková hloubka rámu je 100 mm.
Tento typ rámu se používá tam,kde
je potřebné , aby rám vyčníval z
přepážky nebo podlahy/paluby. 
ES El marco SK de Roxtec es una versión extendida el
marco estándar S. El fondo total del
marco es de 100mm. Este tipo de
marco se emplea cuando es necesario que el marco sobresalga del
mamparo o cubierta. 
JP
Roxtec SK フレ-ムは標準
Sフレ-ムを拡張したも
のです。フレ-ムの総奥行きは
100mmです。このフレ-ムタイプ
はバルクヘッドまたはデッキから
突き出す必要があるときに使用で
きます。
www.roxtec.com
SK frames, primed, mild steel
SK rámy, lakované, měkká ocel / Ramy SK ze stali miękkiej / Marcos SK en acero dulce imprimado /
下塗りされた軟鋼 SKフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
SK 6x1 primed
5SK0000004446
F: A-Class, H-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Rám
Počet otvorů
PL
Rama
Marco
ES
JP
GB
Prostor pro Vnější rozměry (D=100 mm) Váha
těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=100 mm) Ciężar
w ramie uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=100 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
パッキング・外形寸法(D=100 mm) 重量
フレーム
フレーム開口部 スペース(mm)
HxW(mm)
HxW(インチ)
(kg) (ポンド)
Frame
Packing space
External dimensions (D=100 mm) Weight
Frame
openings
(mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
品番
Art. No.
SK 2x1 primed 1
60 x 120 121 x 141 4.764 x 5.551 SK 2x2 primed 2
60 x 120 121 x 271 4.764 x 10.669 7.1 15.675 SK02000000212
SK 2x3 primed 3
60 x 120 121 x 402 4.764 x 15.827 9.9 21.738 SK02000000312
SK 2x4 primed 4
60 x 120 121 x 532 4.764 x 20.945 12.6 27.800 SK02000000412
SK 4x1 primed 1
120 x 120 180 x 141 7.087 x 5.551 5.4 11.905 5SK0000004447
SK 4x2 primed 2
120 x 120 180 x 271 7.087 x 10.669 8.4 18.585 5SK0000001483
SK 4x3 primed 3
120 x 120 180 x 402 7.087 x 15.827 11.5 25.243 SK04000000312
SK 4x4 primed 4
120 x 120 180 x 532 7.087 x 20.945 14.5 31.923 SK04000000412
SK 6x1 primed 1
180 x 120 238 x 141 SK 6x2 primed 2
180 x 120 238 x 271 9.370 x 10.669 10.8 23.722 5SK0000004441
SK 6x3 primed 3
180 x 120 238 x 402 9.370 x 15.827 15.1 33.268 5SK0000004442
SK 6x4 primed 4
180 x 120 238 x 532 9.370 x 20.945 19.4 42.814 5SK0000004443
SK 6x5 primed 5
180 x 120 238 x 663 9.370 x 26.102 23.7 52.338 SK06000000512
SK 6x6 primed 6
180 x 120 238 x 793 9.370 x 31.220 28.1 61.884 SK06000000612
SK 8x1 primed 1
240 x 120 298 x 141 11.732 x 5.551 SK 8x2 primed 2
240 x 120 298 x 271 11.732 x 10.669 12.4 27.315 SK08000000212
SK 8x3 primed 3
240 x 120 298 x 402 11.732 x 15.827 17.3 38.118 SK08000000312
SK 8x4 primed 4
240 x 120 298 x 532 11.732 x 20.945 22.2 48.899 SK08000000412
www.roxtec.com
9.370 x 5.551 4.4 9.612 5SK0000004444
6.4 14.198 5SK0000004446
7.5 16.535 SK08000000112
65
SK frames, technical information
SK rámy, technické informace / Ramy SK, informacje techniczne / Marcos SK, información técnica /
SKフレームの技術資料
A
H
a
A
w
W
e
w W - 20 W - 0.787
b
0.394
R 10 R 0.394
c
e
20
60
D
100
A
w
W
SK ZxN
Pos (mm) (in)
h H - 20 H - 0.787
10
a
D
A-A
SK Zx1
a
h
b
h
H
a
A
0.787
2.362
3.937
e
D
A-A
Z = Frame size
N = Number of horizontal openings
Z = Velikost rámu
N = Počet horizontálních prostupů
Z =Rozmiar ramy
N =liczba okien w poziomie
Z = Tamaño del marco
N = Número de aberturas en sentido horizontal
Z = フレーム・サイズ
N = 水平開口部数
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
66
www.roxtec.com
SBTB frame
SBTB rám
Rama SBTB
Marco SBTB
SBTB フレーム
PL Rama Roxtec SBTB (back
to-back) jest kombinacją
dwóch standardowych ram S z
dodatkowym dystansem między nimi.
Całkowita głębokość ramy wynosi
200mm. Ten typ ramy jest stosowany w celu uzyskania dodatkowego
stopnia zabezpieczenia, czyli przy
klasach pożarowych typu H lub kiedy
szczelność po instalacji powinna
być zweryfikowana przez podanie
nadciśnienia w otwór pomiędzy
różnymi ramami. 
www.roxtec.com
GB
The Roxtec SBTB (Back-
To-Back) frame is a combination of two regular S frames with a
spacing distance in between. The
total depth of the frame is 200mm.
This frame type is used when an
extra level of protection is needed,
such as in H class fire rated environments, or when tightness after
installation should be verified by
adding overpressure in the cavity in
between the different frames. 
CZ SBTB rám Roxtec (zdvojený) je kombinací dvou běžných S
rámů s mezerou mezi nimi. Celková
hloubka rámu je 200mm. Tento
typ rámu je používán tam, kde je
požádován zvláště vysoký stupeň
ochrany jako v H klasifikovaných
požárních prostředích nebo tam,
kde těsnost po instalaci by měla být
ověřena natlakováním . 
ES El marco SBTB (dorso con dorso) de Roxtec es una
combinación de dos marcos S
estándar con una distancia de separación entre ambos. El fondo total
del marco es de 200mm. Este tipo
de marco se usa cuando es necesario un grado de protección extra,
como en los entornos clasificados
de tipo H en incendios o cuando hay
que comprobar la presión ejercida
después de la instalación añadiendo
presión extra en la cavidad existente
entre los diferentes marcos. 
JP
The Roxtec SBTB (背中合
わせ) frame は間に空間を
挟み2つの標準Sフレ-ムを背中合
わせに組み合わせたものです。フ
レ-ムの総奥行きは200mmです。
そのフレ-ムタイプはHクラス火災
率環境で尚且つ特別な防火レベル
が要求される時、または異なった
フレ-ム間の空間に過度な圧力を
加えることによって設置後の固定
がしっかりなされていることを実
証すべき時などに使われます。
67
SBTB frames, primed, mild steel
SBTB rámy, lakované, měkká ocel / Ramy SBTB ze stali miękkiej / Marcos SBTB en acero dulce imprimado /
下塗りされた軟鋼 SBTBフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
SBTB 6x1 primed
5S00000004391
F: A-Class, H-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Rám
Počet otvorů
PL
Rama
Marco
ES
JP
GB
Prostor pro Vnější rozměry (D=200 mm) Váha
těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
Označení výrobku
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=200 mm) Ciężar
w ramie uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=200 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Kod art.
Nº art.
パッキング・外形寸法(D=200 mm) 重量
フレーム
フレーム開口部 スペース(mm)
HxW(mm)
HxW(インチ)
(kg) (ポンド)
Frame
Packing space
External dimensions (D=200 mm) Weight
Frame
openings
(mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
品番
Art. No.
SBTB 2x1 primed 1
60 x 120 121 x 141 SBTB 2x2 primed 2
60 x 120 121 x 271 4.764 x 10.669 12.0 26.389 SBTB020000212
SBTB 2x3 primed 3
60 x 120 121 x 402 4.764 x 15.827 16.7 36.839 SBTB020000312
SBTB 2x4 primed 4
60 x 120 121 x 532 4.764 x 20.945 21.5 47.289 SBTB020000412
SBTB 4x1 primed 1
120 x 120 180 x 141 SBTB 4x2 primed 2
120 x 120 180 x 271 7.087 x 10.669 14.2 31.372 SBTB040000212
SBTB 4x3 primed 3
120 x 120 180 x 402 7.087 x 15.807 19.5 43.034 SBTB040000312
SBTB 4x4 primed 4
120 x 120 180 x 532 7.087 x 20.945 24.8 54.697 SBTB040000412
SBTB 4x5 primed 5
120 x 120 180 x 663 7.087 x 26.083 30.1 66.359 SBTB040000512
SBTB 4x6 primed 6
120 x 120 180 x 793 7.087 x 31.220 35.4 78.022 SBTB040000612
SBTB 6x1 primed 1
180 x 120 238 x 141 SBTB 6x2 primed 2
180 x 120 238 x 271 9.370 x 10.669 16.5 36.354 5S00000004503
SBTB 6x3 primed 3
180 x 120 238 x 402 9.370 x 15.807 22.3 49.229 5S00000004393
SBTB 6x4 primed 4
180 x 120 238 x 532 9.370 x 20.945 28.2 62.104 5S00000004394
SBTB 6x5 primed 5
180 x 120 238 x 663 9.370 x 26.083 34.0 74.979 5S00000004528
SBTB 6x6 primed 6
180 x 120 238 x 793 9.370 x 31.220 39.9 87.854 5S00000004500
SBTB 8x1 primed 1
240 x 120 298 x 141 11.732 x 5.531 12.4 27.337 SBTB080000112
SBTB 8x2 primed 2
240 x 120 298 x 271 11.732 x 10.669 18.8 41.469 SBTB080000212
SBTB 8x3 primed 3
240 x 120 298 x 402 11.732 x 15.807 25.2 55.579 SBTB080000312
SBTB 8x4 primed 4
240 x 120 298 x 532 11.732 x 20.945 31.6 69.710 SBTB080000412
68
4.764 x 5.531 7.087 x 5.531 7.2 15.939 5SBT000003961
8.9 19.709 5S00000004392
9.370 x 5.531 10.6 23.479 5S00000004391
www.roxtec.com
SBTB frames, technical information
SBTB rámy, technické informace / Ramy SBTB, informacje techniczne / Marcos SBTB, información técnica /
SBTBフレームの技術資料
A
b
H
h
h
H
a
A
a
A
w
W
e
e
a
D
A-A
A
w
W
Pos (mm) (in)
h H - 20 H - 0.787
w W - 20 W - 0.787
a
b
10
0.394
R 10 R 0.394
c
e
20
60
D
200
0.787
2.362
7.874
e
D
SBTB ZxN
SBTB Zx1
e
A-A
Z = Frame size
N = Number of horizontal openings
Z = Velikost rámu
N = Počet horizontálních prostupů
Z =Rozmiar ramy
N =liczba okien w poziomie
Z = Tamaño del marco
N = Número de aberturas en sentido horizontal
Z = フレーム・サイズ
N = 水平開口部数
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
69
SF frame
SF rám
Rama SF
Marco SF de Roxtec
SFフレーム
GB The Roxtec SF frame is identical to the S frame, but
with a 60 millimetre (2.362") wide
flange to simplify welding to unprecise holes or to be bolted. When
bolted it can be used with a TSL
sealing strip. 
CZ Rám Roxtec SF je shodný s
rámem S, ale má 60
milimetrovou přírubu, která
usnadňuje přivaření k nepřesným
otvorům nebo umožňuje
přišroubování. Při přišroubování lze
použít s těsnicí páskou TSL. 
ES El marco SF de Roxtec
es idéntico al marco S, pero
con un ala de 60 milímetros (2.362")
de ancho para simplificar la soldadura
a agujeros impreciso o para ser
atornillado. En el último caso, se
puede utilizar con una tira de sellado
TSL. 
JP Roxtec SFフレームは、Sフレ
ームと同じですが、不正確な
穴に簡単に溶接するか、ボルトで締
めて取り付けられるように、フラン
ジの幅が60ミリメートル(2.362イン
チ)に広げてあります。ボルトで締
めるときはTSLシールストリップを使
用します。
70
PL Rama Roxtec SF jest
standardową ramą typu S z
dodanym kołnierzem o szerokości
60mm. Stosuje się ją, gdy istniejące
okna są zbyt duże w stosunku do
standardowych wymiarów ram. Można
ją przyspawać lub przymocować za
pomocą śrub. Jeżeli ramy typu SF
mocuje się za pomocą śrub, można je
dodatkowo uzupełnić ognioodpornym
paskiem uszczelniającym. 
www.roxtec.com
SF frames, primed, mild steel
SF rámy, lakované, měkká ocel / Ramy SF, Stal miękka / Marcos SF en acero dulce imprimado /
下塗りされた軟鋼 SFフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
SF 6x1 primed
SFF6000000112
F: A-Class, H-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar
CZ
Rám
Počet otvorů
PL
Rama
ES
Marco
Prostor Vnější rozměry (D=65 mm) Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (mm) (kg)
(lb)
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=65 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (mm) (kg)
(lb)
Aberturas
del marco
Označení výrobku
Kod art.
Espacio útil de
sellado (mm) Dim. externas (D=65 mm) Peso
HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg)
(libra)
FR
フレーム
フレーム開口部
パッキング・
スペース (mm) 形寸法(D=65 mm) 重量
外
HxW (mm)
HxW(インチ) (kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
Packing space
(mm) External dimensions (D=65 mm)
HxW (mm)
HxW (in)
Frame
openings
Weight
(kg)
(lb)
Nº art.
Art. No.
SF 2x1 primed
1
60 x 120 241 x 261
9.488 x 10.276
SF 2x2 primed
2
60 x 120 241 x 391
9.488 x 15.394
9.0 19.775 SFF2000000212
SF 2x3 primed
3
60 x 120
241 x 522
9.488 x 20.551
12.0 26.345 SFF2000000312
SF 2x4 primed
4
60 x 120 241 x 652
9.488 x 25.669
14.9 32.937 SFF2000000412
SF 2x5 primed
5
60 x 120
241 x 783
9.488 x 30.827
17.9 39.528 SFF2000000512
SF 2x6 primed
6
60 x 120 241 x 913
9.488 x 35.945
20.9 46.098 SFF2000000612
SF 4x1 primed
1
120 x 120 300 x 261 11.811 x 10.276
7.1 15.675 SFF4000000112
SF 4x2 primed
2
120 x 120
300 x 391 11.811 x 15.394
10.4 22.862 SFF4000000212
SF 4x3 primed
3
120 x 120 300 x 522 11.811 x 20.551
13.6 30.049 SFF4000000312
SF 4x4 primed
4
120 x 120 300 x 652 11.811 x 25.669
16.9 37.236 SFF4000000412
SF 4x5 primed
5
120 x 120 300 x 783 11.811 x 30.827
20.2 44.423 SFF4000000512
SF 4x6 primed
6
120 x 120 300 x 913 11.811 x 35.945
23.4 51.632 SFF4000000612
SF 4+4x1 primed
2
120 x 120 469 x 261 18.465 x 10.276
10.9 24.118 SFF4400000112
SF 4+4+4x1 primed
3
120 x 120 639 x 261 25.157 x 10.276
14.8 32.540 SFF4440000112
SF 6x1 primed
1
180 x 120 358 x 261 14.095 x 10.276
8.2 18.144 SFF6000000112
SF 6x2 primed
2
180 x 120 358 x 391 14.095 x 15.394
11.8 25.948 SFF6000000212
www.roxtec.com
6.0 13.184 SFF2000000112
71
SF frames, primed, mild steel
SF rámy, lakované, měkká ocel / Ramy SF, stal miękka / Marcos SF en acero dulce imprimado /
下塗りされた軟鋼 SFフレーム
CZ
Rám
Počet otvorů
ProstorVnější rozměry (D=65 mm) Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
PL
ES
Rama
Marco
JP
フレーム
フレーム開口部
パッキング・
スペース (mm) 形寸法(D=65 mm) 重量
外
HxW (mm)
HxW(インチ) (kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
Packing space
(mm) External dimensions (D=65 mm)
HxW (mm)
HxW (in)
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=65 mm) Ciężar
w ramie uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (mm) (kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=65 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg)
(libra)
del marco
Frame
openings
Weight
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
Art. No.
SF 6x3 primed
3
180 x 120 358 x 522 14.095 x 20.551
15.3 33.752 SFF6000000312
SF 6x4 primed
4
180 x 120 358 x 652 14.095 x 25.669
18.8 41.557 SFF6000000412
SF 6x5 primed
5
180 x 120 358 x 783 14.095 x 30.827
22.4 49.339 SFF6000000512
SF 6x6 primed
6
180 x 120 358 x 913 14.095 x 35.945
25.9 57.143 SFF6000000612
SF 6+6x1 primed
2
180 x 120 586 x 261 23.071 x 10.276
13.1 28.968 SFF6600000112
SF 6+6x2 primed
4
180 x 120 596 x 391 23.465 x 15.394
19.6 43.320 SFF6600000212
SF 6+6x3 primed
6
180 x 120 596 x 522 23.465 x 20.551
25.4 56.107 SFF6600000312
SF 6+6x4 primed
8
180 x 120 596 x 652 23.465 x 25.669
31.2 68.872 SFF6600000412
SF 6+6x5 primed
10
180 x 120 596 x 783 23.465 x 30.827
37.0 81.636 SFF6600000512
SF 6+6x6 primed
12
180 x 120 596 x 913 23.465 x 35.945
42.8 94.423 SFF6600000612
SF 6+6x7 primed
14
180 x 120 596 x 1044 23.465 x 41.102
48.6 107.188 SFF6600000712
SF 6+6x8 primed
16
180 x 120 596 x 1174 23.465 x 46.220
54.4 119.974 SFF6600000812
SF 6+6x9 primed
18
180 x 120 596 x 1305 23.465 x 51.378
60.2 132.739 SFF6600000912
SF 6+6x10 primed
20
180 x 120 596 x 1435 23.465 x 56.496
66.0 145.504 SFF6600001012
SF 6+6+6x1 primed
3
180 x 120 814 x 261 32.047 x 10.276
18.1 39.991 SFF6660000112
SF 8x1 primed
1
240 x 120 418 x 261 16.457 x 10.276
9.4 20.701 SFF8000000112
SF 8x2 primed
2
240 x 120 418 x 391 16.457 x 15.394
13.2 29.123 SFF8000000212
SF 8x3 primed
3
240 x 120 418 x 522 16.457 x 20.551
17.0 37.544 SFF8000000312
SF 8x4 primed
4
240 x 120 418 x 652 16.457 x 25.669
20.8 45.966 SFF8000000412
SF 8x5 primed
5
240 x 120 418 x 783 16.457 x 30.827
24.7 54.387 SFF8000000512
SF 8x6 primed
6
240 x 120 418 x 913 16.457 x 35.945
28.5 62.809 SFF8000000612
SF 8+8x1 primed
2
240 x 120 706 x 261 27.795 x 10.276
15.5 34.171 SFF8800000112
SF 8+8x2 primed
4
240 x 120 716 x 391 28.189 x 15.394
22.6 49.758 SFF8800000212
SF 8+8x3 primed
6
240 x 120 716 x 522 28.189 x 20.551
28.9 63.779 SFF8800000312
SF 8+8x4 primed
8
240 x 120 716 x 652 28.189 x 25.669
35.3 77.800 SFF8800000412
SF 8+8x5 primed
10
240 x 120
716 x 783 28.189 x 30.827
41.6 91.822 SFF8800000512
SF 8+8x6 primed
12
240 x 120 716 x 913 28.189 x 35.945
48.0 105.843 SFF8800000612
SF 8+8x7 primed
14
240 x 120 716 x 1044 28.189 x 41.102
54.4 119.864 SFF8800000712
72
www.roxtec.com
SF frames, primed, mild steel
SF rámy, lakované, měkká ocel / Ramy SF, stal miękka / Marcos SF en acero dulce imprimado /
下塗りされた軟鋼 SFフレーム
CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor Vnější rozměry (D=65 mm) Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(ib)
PL
ES
Rama
Marco
JP
フレーム
フレーム開口部
パッキング・
スペース (mm) 形寸法(D=65 mm) 重量
外
HxW (mm)
HxW(インチ) (kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
Frame
openings
Packing space
(mm) External dimensions (D=65 mm)
HxW (mm)
HxW (in)
SF 8+8x8 primed
16
240 x 120 716 x 1174 28.189 x 46.220
60.7 133.885 SFF8800000812
SF 8+8x9 primed
18
240 x 120 716 x 1305 28.189 x 51.378
67.1 147.907 SFF8800000912
SF 8+8x10 primed
20
240 x 120 716 x 1435 28.189 x 56.496
73.4 161.928 SFF8800001012
SF 8+8+8x1 primed
3
240 x 120 944 x 261 37.165 x 10.276
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=65 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (mm) (kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=65 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg)
(libra)
del marco
Weight
(kg)
(lb)
21.6
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
Art. No.
47.619 SFF8880000112
SF frames, acid proof stainless steel
SF rámy, kyselinovzdorná nerezová ocel / Ramy SF, nierdzewna stal kwasoodporna / Marcos SF en acero inoxidable a
prueba de ácidos / SFフレーム、耐酸性ステンレス鋼
Parts needed for a complete solution
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
SF 6x1 AISI 316
SFF6000000121
F: A-Class, H-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar
CZ
Rám
Počet otvorů
PL
Rama
ES
Marco
JP
パッキング・
フレーム
フレーム開口部 スペース* (mm) 形寸法(D=65 mm) 重量
外
HxW (mm)
HxW(インチ) (kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
External dimensions (D=65 mm)
HxW (mm)
HxW (in)
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=65 mm) Ciężar
w ramie uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (mm) (kg)
(lb)
Aberturas
del marco
Frame
openings
SF 2x1 AISI 316
1
SF 4x1 AISI 316
1
www.roxtec.com
Prostor Vnější rozměry (D=65 mm) Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(kg)
Espacio útil de
sellado (mm) Packing space
(mm) 60 x 120 120 x 120
Dim. externas (D=65 mm) Peso
HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg)
(libra)
Weight
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
Art. No.
9.488 x 10.276
6.0
13.184 SFF2000000121
300 x 261 11.811 x 10.276
7.1
15.675 SFF4000000121
241 x 261
73
SF frames, acid proof stainless steel
SF rámy, kyselinovzdorná nerezová ocel / Ramy SF, nierdzewna stal kwasoodporna / Marcos SF en acero inoxidable
a prueba de ácidos / 耐酸性ステンレス鋼SFフレーム
CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor Vnější rozměry (D=65 mm) Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (mm)
(kg)
(lb)
PL
ES
Rama
Marco
JP
フレーム
フレーム開口部
パッキング・
スペース (mm) 形寸法(D=65 mm) 重量
外
HxW (mm)
HxW(インチ) (kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
Packing space
(mm) External dimensions (D=65 mm)
HxW (mm)
HxW (in)
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=65 mm) Ciężar
w ramie uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (mm) (kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=65 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg)
(libra)
del marco
Frame
openings
Weight
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
Art. No.
SF 4x2 AISI 316
2
120 x 120 300 x 391 11.811 x 15.394
10.4
22.862 SFF4000000221
SF 4x3 AISI 316
3
120 x 120 300 x 522 11.811 x 20.551
13.6
30.049 SFF4000000321
SF 4x4 AISI 316
4
120 x 120 300 x 652 11.811 x 25.669
16.9
37.236 SFF4000000421
SF 6x1 AISI 316
1
180 x 120 358 x 261 14.095 x 10.276
8.2
18.144 SFF6000000121
SF 6x2 AISI 316
2
180 x 120 358 x 391 14.095 x 15.394
11.8
25.948 SFF6000000221
SF 6x3 AISI 316
3
180 x 120 358 x 522 14.095 x 20.551
15.3
33.752 SFF6000000321
SF 6x4 AISI 316
4
180 x 120 358 x 652 14.095 x 25.669
18.8
41.557 SFF6000000421
SF 8x1 AISI 316
1
240 x 120 418 x 261 16.457 x 10.276
9.4
20.701 SFF8000000121
SF 8x2 AISI 316
2
240 x 120 418 x 391 16.457 x 15.394
13.2
29.123 SFF8000000221
SF 8x3 AISI 316
3
240 x 120 418 x 522 16.457 x 20.551
17.0
37.544 SFF8000000321
SF 8x4 AISI 316
4
240 x 120 418 x 652 16.457 x 25.669
20.8
45.966 SFF8000000421
74
www.roxtec.com
SF frames, aluminium
SF rámy, hliník / Ramy SF, aluminium / Marcos SF en aluminio / SFフレーム、アルミニウム
Parts needed for a complete solution
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
SF 6x1 ALU
SFF6000000131
F: A-Class, H-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar
CZ
Rám
Počet otvorů
PL
Rama
ES
Marco
Prostor Vnější rozměry (D=65 mm) Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (mm)
(kg)
(lb)
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=65 mm) Ciężar
w ramie uszczelniająca (mm) (HxW) (mm)
(HxW) (mm) (kg)
(lb)
Aberturas
del marco
Označení výrobku
Kod art.
Espacio útil de
sellado (mm) Dim. externas (D=65 mm) Peso
HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg)
(libra)
JP
フレーム
フレーム開口部
パッキング・
スペース (mm) 形寸法(D=65 mm) 重量
外
HxW (mm)
HxW(インチ) (kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
Packing space
(mm) External dimensions (D=65 mm)
HxW (mm)
HxW (in)
Frame
openings
Weight
(kg)
(lb)
Nº art.
Art. No.
SF 2x1 ALU
1
60 x 120 241 x 261
9.488 x 10.276
2.1
4.541 SFF2000000131
SF 4x1 ALU
1
120 x 120 300 x 261
11.811 x 10.276
2.4
5.379 SFF4000000131
SF 4x2 ALU
2
120 x 120 300 x 391
11.811 x 15.394
3.6
7.870 SFF4000000231
SF 4x3 ALU
3
120 x 120 300 x 522
11.811 x 20.551
4.7
10.340 SFF4000000331
SF 4x4 ALU
4
120 x 120 300 x 652
11.811 x 25.669 5.8
12.809 SFF4000000431
SF 6x1 ALU
1
180 x 120 358 x 261
14.095 x 10.276
3.3
7.187 SFF6000000131
SF 6x2 ALU
2
180 x 120 358 x 391
14.095 x 15.394
4.6
10.229 SFF6000000231
SF 6x3 ALU
3
180 x 120 358 x 522
14.095 x 20.551
6.0
13.250 SFF6000000331
SF 6x4 ALU
4
180 x 120 358 x 652
14.095 x 25.669
7.4
16.292 SFF6000000431
SF 8x1 ALU
1
240 x 120 418 x 261
16.457 x 10.276
3.7
8.157 SFF8000000131
SF 8x2 ALU
2
240 x 120 418 x 391 16.457 x 15.394
5.2
11.398 SFF8000000231
SF 8x3 ALU
3
240 x 120 418 x 522
16.457 x 20.551
6.6
14.661 SFF8000000331
SF 8x4 ALU
4
240 x 120 418 x 652
16.457 x 25.669
8.1
17.901 SFF8000000431
www.roxtec.com
75
SF frames, technical information
A
d
A
h
h
c
H
A
a
b
H
SF rámy, technické informace / Ramy SF, informacje techniczne / Marcos SF, información técnica /
SFフレームの技術資料
w
W
e
D
A
A-A
A
w
W
A-A
SF Zx1
SF ZxN
A
f
e
h
H
e
h
H
H
A
A-A
A
h
b
a
A
e
A-A
w
w
A
A-A
w
W
W
W
SF Z+Zx1
SF Z+ZxN
SF Z+Z+Zx1
Pos (mm) (in)
h H - 120 H - 4.724
w W -120 W - 4.724
a
60 2.362
b
10 0.394
c
5 0.197
d
10 0.394
e
10
0.394
f
20
0.787
D
65
2.559
Z = Frame size
N = Number of horizontal openings
Z = Velikost rámu
N = Počet horizontálních prostupů
Z =Rozmiar ramy
N =liczba okien w poziomie
Z = Tamaño del marco
N = Número de aberturas en sentido horizontal
Z = フレーム・サイズ
N = 水平開口部数
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
76
www.roxtec.com
SF frame, aperture dimensions for bolted installations
SF rám, rozměry otvorů pro šroubované aplikace / Rama SF, wymiary otworu przy montażu śrubami /
Marcos SF, dimensiones del hueco para instalaciones atornilladas / SFフレーム、ボルトで締めて取り付けるための開口
部寸法
CZ
PL
ES
JP
GB
Tolerance výšky
± 5 mm, ±0.197"
>1 otvor
1 otvor
na šíř
na šíř
x1
x2
x3
x4
Rám
(mm)
(in)
(mm)
(in)
Tolerance šířky
± 5 mm, ±0.197"
x5
x6
(mm)/(in)
Tolerancja wysokości
Tolerancja szerokości
± 5 mm, ±0.197"
± 5 mm, ±0.197"
1 okno w
>1 okno w
poziomie poziomie x1
x2
x3
x4
x5
x6
Rama
(mm)
(in.)
(mm)
(in.)
(mm)/(in.)
Tolerancia en altura
Tolerancia en anchura
± 5 mm, ±0.197"
± 5 mm, ±0.197"
>1 apertura a lo
1 apertura a lo
ancho ancho
x1
x2
x3
x4
x5
x6
(mm)/(pulgadas)
Marco
(mm) (pulgadas) (mm) (pulgadas)
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x8
x9
x10
x8
x9
x10
高さ許容差
幅許容差
±5mm、±0.197インチ ±5mm、±0.195インチ
幅側に開口部1個 >幅側に開口部1個
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
フレーム
(mm) (インチ) (mm) (インチ)
(mm)/(インチ)
Height tolerance
± 5 mm, ±0.197"
1 opening in >1 opening in
width width
x1
x2
x3
x4
Frame
(mm) (in) (mm) (in)
SF 2
141
SF 2+2
252
SF 2+2+2
363
SF 4
200
SF 4+4
369
SF 4+4+4
539
SF 6
258
SF 6+6
486
SF 6+6+6
714
SF 8
318
SF 8+8
606
SF 8+8+8
894
Width tolerance
± 5 mm, ±0.197"
x5
x6
(mm)/(in)
x7
5.551 141
5.551
9.921 262 10.315
14.291 383 15.079
161
291
422
552
683
813
944 1074 1205 1335
6.339 11.457 16.614 21.732 26.890 32.008 37.165 42.283 47.441 52.559
7.874 200
7.874
14.528 379 14.921
21.220 559 22.008
161
291
422
552
683
813
944 1074 1205 1335
6.339 11.457 16.614 21.732 26.890 32.008 37.165 42.283 47.441 52.559
10.157 258 10.157
19.134 496 19.528
28.110 734 28.898
161
291
422
552
683
813
944 1074 1205 1335
6.339 11.457 16.614 21.732 26.890 32.008 37.165 42.283 47.441 52.559
12.520 318 12.520
161
291
422
552
683
813
944 1074 1205 1335
23.858 616 24.252
6.339 11.457 16.614 21.732 26.890 32.008 37.165 42.283 47.441 52.559
35.197 914 35.984
Theoretically
recommended dimensions / Teoreticky doporučené rozměrye / Teoretycznie zalecane wymiary / Dimensiones teóricas recomendadas / 理論的推奨寸法
For marine applications, special rules
may apply for bolted installations. Please
check with the classification society.
Pro námořní aplikace platí speciální
zásady pro šroubované instalace. Ověřte
u certifikační společnosti.
En aplicaciones navales deben seguirse
una serie de reglas especiales para aplicaciones atornilladas. Por favor, consulte
con la autoridades de clasificación.
船舶用の場合は、ボルトで締めて取り
付けるために特別な規格が適用される
かもしれません。格付け機関にご相談
ください。
www.roxtec.com
W przypadku zastosowań morskich
mogą być wymagane specjalne warunki
przy montażu śrubami. Prosimy o
kontakt z odpowiednim towarzystwem
klasyfikacyjnym.
77
SF frame, bolting
SF rám, spojení šrouby / Rama SF, przykręcanie / Marcos SF atornillados / ボルト取付タイプSFフレーム
The frame should be fixed to the wall with screws. The screws should be
tightened to a torque corresponding to the type and quality grade of the
chosen screw. For fast and easy installations self-tapping drilling screws
can be used.
Rám by měl být na přepážku připevněn šrouby. Šrouby by měly
být upevněny do hmoždinek odpovídajících typu a kvalitě použitých
šroubů. Pro rychlou a snadnou instalaci lze použít šrouby samořezné.
Rama powinna być zamocowana do ściany za pomocą śrub. Śruby powinny
być dokręcone z siłą odpowiednią do ich typu i jakości. Dla łatwej i szybkiej
instalacji można użyć śrub samogwintujących.
El marco debe fijarse a la partición mediante tornillos. Los tornillos deben
apretarse con una torsión correspondiente al tipo y a la calidad de los tornillos escogidos. Para lograr instalaciones rápidas y sencillas, se pueden
utilizar tornillos Parker perforantes.
フレームは、ネジで壁に取り付けなければいけません。ネジは、選んだ
ネジのタイプとその特性等級に相当するトルクで締められなければいけ
ません。速く簡単に取り付けるために穿孔ネジを使うことができます。
Bolted
For installations exposed to pressure a sealing must be fitted between the
frame and the construction. We recommend the use of our TSL 15x6 or
TSL 60x5 sealing strip.
Pro instalace tlakově namáhané musí být mezi rám a konstrukci vloženo
těsnění. Doporučujeme použít těsnící pásku TLS 15x6 nebo TLS
60x5.
W przypadku instalacji ciśnieniowych wymagana jest uszczelka pomiędzy
ramą a przegrodą. Zalecamy uszczelki Roxtec TSL 15x6 lub 60x5.
En instalaciones sometidas a presión debe añadirse un elemento de sellado entre la pared y la construcción. Recomendamos el uso de nuestra
tira de sellado TSL 15x6 ó TSL 60x5.
TSL
圧力がかかるところに取り付けるときは、シーリングはフレームと構
造物の間に装着しなければなりません。弊社は、TSL 15x6またはTSL
60x5シールストリップを使用することを推奨します。
ast
78
www.roxtec.com
SF frame, bolting
SF rám, spojení šrouby / Rama SF, przykręcanie / Marcos SF atornillados / ボルト取付タイプSFフレーム
Start/end point
Začátek/konec
Pnukt początkowy/końcowy
Punto inicial/final
開始/終了点
When using TSL 15x6 the sealing strip should be applied on the flange side
.facing the bulkhead or deck.
Pokud použijeme těsnící pásku TLS 15x6, musí být aplikována dle skici na straně
příruby přilehlé k přepážce či podlaze nebo stropu.
W przypadku stosowania uszczelki TSL 15x6 powinna ona być umieszczona na
przedniej powierzchni w stosunku do grodzi czy pokładu.
Cuando se use la TSL 15x6, la tira de sellado debe colocarse según el gráfico
superior, en el ala mirando al mamparo o cubierta.
TSL 15x6を使用するときは、シールストリップは隔壁かデッキに向かっている
フランジ側に当てなければなりません。
SF frame, aperture dimensions for welded installations
SF rám, rozměry otvorů pro svařované instalace / Rama SF, wymiary otworu przy wspawywaniu / Marco SF, dimensiones
del hueco para instalaciones soldadas / SFフレーム、溶接取付用の開口部寸法
Width tolerance
Tolerance šířky
Tolerancja szerokości.
Anchura tolerada
幅許容差
Aperture dimensions are centred on the flange. In corrosive environments care
should be taken to reduce the risk of crevice corrosion between the overlapping
sheet metal parts. To reduce this risk we recommend butt welded frame installations in structures in these environments.
Rozměry otvorů jsou vystředěny dle příruby. V korozivním prostředí je třeba dát
pozor na riziko štěrbinové koroze mezi přesahujícími kovovými částmi. Pro snížení
tohoto rizika doporučujeme orientovat přivařenou část rámu do tohoto prostředí.
W ymiar y otworu są centrowane do kołnierza.W agresywnym
środowisku należy zwrócić uwagę na konieczność ograniczenia ryzyka korozji
szczelinowej pomiędzy zachodzącymi na siebie częściami metalowymi. Aby
zminimalizować to ryzyko zalecane jest spawanie na styk ramy w takich warunkach.
Las dimensiones del hueco se basan en el ala. En entornos corrosivos deben
tomarse precauciones para reducir el riesgo de grietas corrosivas entre las
distintas superposiciones de láminas de metal. Para reducir este riesgo,
recomendamos la instalación de culatas de marcos soldados en estructuras en
estos entornos.
開口部はフランジの中央にあります。腐食の恐れがある環境で使用する場合は
、オーバーラップしているシート金属の間で発生する割目腐食の危険を減らす
配慮が必要です。この危険を減らすために、弊社はこの環境では構造物に突合
せ鍛接でフレームを取り付けることを推奨します。
www.roxtec.com
79
SF frame, aperture dimensions for welded installations
SF rám, rozměry otvorů pro svařované instalace / Rama SF, wymiary otworu przy wspawywaniu / Marco SF, dimensiones del hueco para instalaciones soldadas / SFフレーム、溶接取付用の開口部寸法
CZ
PL
ES
JP
GB
Tolerance výšky
Tolerance šířky
± 15 mm, ±0.591"
± 15 mm, ±0.591"
1 otvor
>1 otvor
na šíř
na šíř
x1
x2
x3
x4
x5
x6
(mm)
(in)
(mm)/(in)
Marco
(mm)
(in)
Tolerancja wysokości
± 15 mm, ±0.591"
1 okno w >1 okno w
poziomie poziomie
x1
x2
x3
Rama
(mm)
(in.)
(mm)
(in.)
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x8
x9
x10
x8
x9
x10
Tolerancja szerkości
± 15 mm, ±0.591"
x4
x5
x6
(mm)/(in.)
Tolerancia en altura
Tolerancia en anchura
± 15 mm, ±0.591"
± 15 mm, ±0.591"
>1 apertura a lo
1 apertura a lo
ancho ancho
x1
x2
x3
x4
x5
x6
(mm)/(pulgadas)
Marco
(mm) (pulgadas) (mm) (pulgadas)
高さ許容差
幅許容差
±15mm、±0.591インチ ±15mm、±0.591インチ
幅側に開口部1個 >幅側に開口部1個
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
フレーム
(mm) (インチ) (mm) (インチ)
(mm) / (インチ)
Height tolerance
± 15 mm, ±0.591"
1 opening in >1 opening in
width width
x1
x2
x3
x4
Frame
(mm) (in) (mm) (in)
SF 2
181
SF 2+2
292
SF 2+2+2
403
SF 4
240
SF 4+4
Width tolerance
± 15 mm, ±0.591"
x5
x6
(mm)/(in)
x7
7.126
181
7.126
11.496
302 11.890
15.866
423 16.654
201
332
462
593
723
854
984 1115 1245 1376
7.913 13.071 18.189 23.346 28.465 33.622 38.740 43.898 49.016 54.173
409
9.449
240
9.449
16.102
419 16.496
201
332
462
593
723
854
984 1115 1245 1376
7.913 13.071 18.189 23.346 28.465 33.622 38.740 43.898 49.016 54.173
SF 4+4+4
579
22.795
SF 6
298
SF 6+6
526
201
332
462
593
723
854
984 1115 1245 1376
7.913 13.071 18.189 23.346 28.465 33.622 38.740 43.898 49.016 54.173
SF 6+6+6
755
11.732
298 11.732
20.709
536 21.102
29.724
775 30.512
SF 8
358
SF 8+8
646
14.094
358 14.094
25.433
656 25.827
201
332
462
593
723
854
984 1115 1245 1376
7.913 13.071 18.189 23.346 28.465 33.622 38.740 43.898 49.016 54.173
SF 8+8+8
935
36.811
599
955
23.583
37.598
Theoretically recommended dimensions / Teoreticky doporučené rozměry / Teoretycznie zalecane wymiary / Dimensiones teóricas recomendadas / 理論的推奨寸法
80
www.roxtec.com
SF frame, welding instructions
SF rám, instrukce pro svařování / Rama SF, instrukcja spawania / Marcos SF, instrucciones de soldadura /
SFフレーム溶接の説明
Welding sequence
Postup svařování
Kolejność spawania
Orden secuencial en la soldadura
溶接シーケンス
Welding pass
Svařovací housenka
Przejście eletrody
Soldadura pasamuro
溶接パス
End point
Konec
Punkt koncowy
Punto final
エンドポイント
3
Start point
Začátek
Punkt początkowy
Punto inicial
開始ポイント
Deck
Podlaha (strop)
Pokład
Cubierta
デッキ
www.roxtec.com
4
1
2
Bulkhead
Přepážka
Grodź
Mamparo
隔壁
81
SF frame, welding instructions
SF rám, instrukce pro svařování / Rama SF, instrukcja spawania / Marcos SF, instrucciones de soldadura /
SFフレーム溶接の説明
a
T1
T2
a
Combined thickness = T1 + T2.
GB
Mild steel welding, pre-heat temperature
Aluminium welding, pre-heat temperature
Combined thickness
(mm)/(in)
Minimum pre-heat
temperature
Combined thickness
(mm)/(in)
Minimum preheat
temperature
50/1.969 and less
80/3.150 and less
10° C, 50° F
50° C, 122° F
25/0.984 and less
30 – 50/1.181-1.696
10° C, 50° F
50° C, 122° F
Fillet weld – weld sizes
When T2 >= T1 a <= 0.7xT1 but max 7 mm, 0.276"
When T2 < T1 a <= 0.7xT2 but min 3 mm, 0.118"
a = required fillet weld size
T1 = thickness frame plate
T2 = thickness deck or bulkhead plate
Kombinovaná tlouštka= T1 + T2
Koutový svar – velikost svaru
CZ
Svařování měkké oceli, teplota předohřevu
Svařování hliníku, teplota předohřevu
Tlouštka spoje
(mm)
Minimální teplota
předohřevu
Tlouštka spoje
(mm)
Minimální teplota
předohřevu
50 a méně
80 a méně
10º C
50º C
25 a méně
30 -50
10º C
50º C
Když T2 >= T1 a <= 0,7 x T1 ale max. 7 mm
Když T2 < T1 a <= 0,7 x T2 ale min. 3 mm
a = požadovaná velikost svaru
T1 = tloušťka příruby rámu
T2 = tloušťka přepážky
Grubość łączna= T1 + T2.
PL
Spawanie aluminium, temperatura podgrzania
Spawanie stali miękkiej, temperatura podgrzania
Grubość łączna
(mm)/(in)
Minimalna temperaturapodgrzania
Spoina pachwinowa – wymiary spoin
Kiedy T2 >= T1 a <= 0.7xT1 marale maks. 7 mm, 0.276”
Kiedy T2 < T1 a <= 0.7xT2 ale min. 3 mm, 0.118”
Grubość łączna
(mm)/(in)
Minimalna temperatura
podgrzania
50/1.969 und weniger 10° C, 50° F
80/3.150 und weniger 50° C, 122° F
25/0.984 und weniger 10° C, 50° F
30 – 50/1.181-1.696 50° C, 122° F
Soldadura de acero dulce, temperatura de
precalentamiento
Soldadura de aluminio, temperatura de
precalentamiento.
Grosor combinado
(mm)/(in)
Temperatura de precalentamiento
mínima
Grosor combinado
(mm)/(in)
Temperatura de
precalentamiento
mínima
50/1.969 y menor
80/3.150 y menor
10° C, 50° F
50° C, 122° F
25/0.984 y menor
30 – 50/1.181-1.696
10° C, 50° F
50° C, 122° F
a wymagane wymiary spoin pachwinowych
T1 = grubośćpłyty ramy
T2 grubość płyty pokładu lub grodzi
Grosor combinado = T1 + T2.
ES
Soldadura en ángulo - tamaños de soldadura
Cuando T2 >= T1 a<= 0,7xT1 pero máx. 7mm; 0,276”
Cuando T2 <T1 a <= 0,7xT2 pero mín. 7mm; 0,276”
a = tamaño de soldadura en ángulo requerida
T1 = grosor de la placa del marco
T2 = grosor de la placa de la cubierta o mamparo.
結合厚さ = T1 + T2.
JP
すみ肉部溶接 - 溶接寸法
軟鋼溶接、予熱温度
82
アルミニウム溶接、予熱温度
結合厚さ
(mm) /(インチ)
最低予熱温度
結合厚さ
(mm)/(インチ)
Température minimale
de préchauffage
50/1.969以下
80/3.150以下
10° C、 50° F
50° C、 122° F
25/0.984以下
30 - 50/1.181-1.696
10℃、 50°F
50℃、 122°F
T2 >= T1 のときは a <= 0.7xT1、ただし最大 7 mm、0.276インチ。
T2 < T1 のときは a <= 0.7xT2、ただし最低 3 mm、0.118インチ。
a = 必要なすみ肉部溶接サイズ
T1 = フレーム・プレートの厚さ
T2 = デッキまたは隔壁プレートの厚さ
www.roxtec.com
SF frame, insulation examples
SF rám, příklady izolace /Rama SF, przykłady izolacji / Marco SF, ejemplos de aislamiento /
SFフレーム、断熱の例
Roxtec’s products for marine and offshore applications
are tested according to IMO 754 (18) for use in A- and
H-class bulkheads or decks.
Guidance regarding insulation should be sought from the
individual certificate for each project.
Deck
Paluba / Pokład/ Cubierta / デッキ
A-0
Výrobky Roxtec pro námořní a pobřežní instalace jsou
testovány dle IMO 754 (18) v palubách a přepážkách
třídy A a H
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
Způsob izolace musí být zvolen dle požadavků
každého jednotlivého projektu.
Produkty firmy Roxtec przeznaczone do zastosowań w
przemyśle okrętowym i na platformach wiertniczych są
testowane zgodnie z normą IMO 754 (18), określającą
wymagania dotyczące grodzi i pokładów klasy pożarowej
AiH
A-60
Szczegółowe wskazówki dotyczące uszczelniania można
znaleźć w certyfikacie odpowiedniego projektu
Los productos Roxtec para aplicaciones navales y de
offshore están probados de acuerdo a la norma IMO 754
(18) para su uso en cubiertas o mamparos de clase A
y H.
La información sobre el aislamiento debe buscarla en el
certificado individual de cada proyecto.
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona po żarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
H-60
船舶および海事用のRoxtec製品は、IMO 754 (18)に基づ
いてAクラスおよびHクラス隔壁またはデッキに使用す
る条件で試験されます。
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
H-120
Fire hazard side
Oheň – riziková strana
Strona zagrożona pożarem
Lado con peligro de fuego
火炎危険側
www.roxtec.com
83
SF frame, insulation examples
SF rám, příklady izolace / Rama SF, przykłady izolacji / Marco SF, ejemplos de aislamiento /
SFフレーム、断熱の例
Bulkhead
Přepážka / Grodź / Mamparo / 隔壁
A-0
A-60
Fire hazard side
Fire hazard side
Fire hazard side
Fire hazard side
Fire hazard side
Fire hazard side
Oheň riziková
strana
Oheň riziková
strana
Oheň riziková
strana
Oheň riziková
strana
Oheň riziková
strana
Oheň riziková
strana
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Lado con peligro
de fuego
Lado con peligro
de fuego
Lado con peligro
de fuego
Lado con peligro
de fuego
Lado con peligro
de fuego
Lado con peligro
de fuego
火炎危険側
火炎危険側
火炎危険側
火炎危険側
火炎危険側
火炎危険側
H-0
84
A-60
H-0/400
H-60/120
Fire hazard side
Fire hazard side
Fire hazard side
Oheň riziková
strana
Oheň riziková
strana
Oheň riziková
strana
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Strona zagrożona
pożarem
Lado con peligro
de fuego
Lado con peligro
de fuego
Lado con peligro
de fuego
火炎危険側
火炎危険側
火炎危険側
www.roxtec.com
GHM frame
GHM rám
Rama GHM
Marco GHM de Roxtec
GHMフレーム
Roxtec GHM frame was
GB The
developed for applications
where welding is not suitable. The
flange has a pre-defined hole pattern adapted to handle the exposure
levels the frame has been tested for.
The frame is delivered with a TSL
15x6 sealing strip. The GHM frame’s
relatively low weight compared to SF
frames makes it easier to handle during installation. 
CZ Rám Roxtec GHM byl
zkonstruován pro aplikace,
u kterých není vhodné svařování.
Příruba má předvrtané otvory,
přizpůsobené hladinám zatížení,
na které byl rám zkoušen. Rám se
dodává s těsnicí páskou TSL 15 x 6.
Relativně nízká hmotnost rámu GHM
v porovnání s rámy SF usnadňuje
manipulaci při instalaci. 
ES El marco GHM fue desarrollado
para aplicaciones no adecuadas
para soldadura. El ala tiene un patrón
de agujeros predefinido, adaptado para
soportar los niveles de exposición para
los que el marco ha sido probado. El
marco se suministra con una tira de
sellado TSL 15x6. Gracias a su peso
relativamente reducido con respecto
a los marcos SF, el marco GHM es
más fácil de manipular durante la
instalación. 
JP Roxtec GHMフレームは、溶接
ができない用途のために開発
されました。フランジには、露出レ
ベルに適した条件でフレームを試験
した、あらかじめ定義された穴パタ
ーンがあいています。 フレームには
、TSL 15x6シールストリップが付属
品として納品されます。SFフレーム
と比較して重量が軽いGHMフレーム
は取り付けが容易です。
www.roxtec.com
PL Rama Roxtec GHM
przeznaczona jest do
zastosowań, w których nie jest
możliwe spawanie. Posiada wzór
otworów dostosowany do aplikacji
morskich i jest dostarczana z uszczelką
TSL 15x6. Ponieważ rama GHM jest
lżejsza w stosunku do ramy SF dlatego
montaż jej jest łatwiejszy. 
85
GHM frames, primed, mild steel
GHM rám, lakovaný měkká ocel / Rama GHM, stal miękka / Marco GHM en acero dulce imprimado /
下塗りされた軟鋼 GHMフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations and materials that
are not standard, please contact your local Roxtec supplier or e-mail:
[email protected]
GHM 6x1 primed
GHM6000000112
F: A-Class - WP: 3 bar - GP: 1.5 bar
CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (mm)
(kg)
(lb)
PL
ES
Rama
Marco
JP
パッキング・
フレーム
フレーム開口部 スペース (mm)
外形寸法(D=60 mm) 重量
HxW(mm)
HxW(インチ
(kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm)(HxW) (mm)
(HxW) (mm)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
Packing space
(mm) Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
Art. No.
GHM 2x1 primed
1
60 x 120 233 x 253
9.173 x 9.961
3.4
7.562 GHM2000000112
GHM 2x2 primed
2
60 x 120 233 x 383
9.173 x 15.079
5.4
11.905 GHM2000000212
GHM 2x3 primed
3
60 x 120 233 x 514
9.173 x 20.236
7.4
16.218 GHM2000000312
GHM 4x1 primed
1
120 x 120 292 x 253
11.496 x 9.961
4.1
9.039 GHM4000000112
GHM 4x2 primed
2
120 x 120 292 x 383 11.496 x 15.079
6.3
13.977 GHM4000000212
GHM 4x3 primed
3
120 x 120 292 x 514 11.496 x 20.236
8.6
18.938 GHM4000000312
GHM 6x1 primed
1
180 x 120 350 x 253
13.780 x 9.961
4.8
10.516 GHM6000000112
GHM 6x2 primed
2
180 x 120 350 x 383 13.780 x 15.079
7.3
16.072 GHM6000000212
GHM 6x3 primed
3
180 x 120 350 x 514 13.780 x 20.236
9.8
21.627 GHM6000000312
86
www.roxtec.com
GHM frames, technical information
GHM rám, technické informace / Rama GHM, informacje techniczne / Marco GHM, información técnica /
GHMフレームの技術資料
c
H
h
A
a
b
f Y(Sx)
H
A
h
i
f X(Tx)
A
b
a
d
e
A
w
D
w
W
A-A
W
A-A
GHM ZxN
GHM Zx1
Hole pattern / Schéma otvorů / Rozstaw otworów /
Diseño del hueco / 穴パターン
X(Tx)
Y(Sx)
Pos (mm) (in)
h H - 120 H - 4.724
GHM 2x1
X(mm)
96.3
X(in)
3.791
T
2
w W -120 GHM 2x2
107.7
4.240
3
GHM 2x3
90.7
3.571
5
W - 4.724
Y(mm)
86.5
Y(in)
3.406
S
2
86.5
3.406
2
86.5
3.406
2
a
60 2.362
b
6 0.263
c
6 0.263
GHM 4x1
96.3
3.791
2
115.8
4.559
2
d
3
0.118
GHM 4x2
107.7
4.240
3
115.8
4.559
2
e
10
0.394
GHM 4x3
90.7
3.571
5
115.8
4.559
2
f
30
1.181
GHM 6x1
96.3
3.791
2
96.7
3.807
3
GHM 6x2
107.7
4.240
3
96.7
3.807
3
GHM 6x3
90.7
3.571
5
96.7
3.807
3
i
D
Ø 9 Ø 0.354
60
2.362
Z = Frame size
N = Number of horizontal openings
Z = Velikost rámu
N = Počet horizontálních prostupů
Z =Rozmiar ramy
N =Liczba okien w poziomie
Z = Tamaño del marco
N = Número de aberturas en sentido horizontal
Z = フレーム・サイズ
N = 水平開口部数
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
87
GHM frame, aperture dimensions for bolted installations
GHM rám, rozměry otvorů pro šroubované instalace / Rama GHM, wymiary otworu przy mocowaniu śrubami /
Marco GHM, Dimensiones del hueco para instalaciones atornilladas / GHMフレーム、ボルトで締めて取り付けるため
の開口部寸法
CZ
PL
ES
JP
GB
Tolerance výšky
± 5 mm, ±0.197"
x1
x2
x3
x4
Rám
(mm)
(in)
Tolerance šířky
± 5 mm, ±0.197"
x5
x6
(mm)/(in)
Ttolerancja wysokości
± 5 mm, ±0.197"
x1
x2
x3
x4
Rama
(mm)
(in)
Tolerancja szerokości
± 5 mm, ±0.197"
x5
x6
(mm)/(in)
Tolerancia en altura
± 5 mm, ±0.197"
x1
x2
x3
x4
Marco
(mm)
(pulgadas)
Tolerancia en anchura
± 5 mm, ±0.197"
x5
x6
(mm)/(pulgadas)
高さ許容差
幅許容差
±5mm、±0.197インチ ± 5 mm, ±0.197インチ
x1
x2
x3
x4
x5
x6
フレーム
(mm)
(インチ)
(mm) / (インチ)
Height tolerance
± 5 mm, ±0.197"
x1
x2
x3
x4
Frame
(mm)
(in) GHM 2
128
5.039
GHM 2+2
241
9.488
GHM 2+2+2
350
13.780
GHM 4
187
7.362
GHM 4+4
358
14.094
GHM 4+4+4
530
20.866
GHM 6
245
9.646
GHM 6+6
473
18.622
GHM 6+6+6
705
27.756
Width tolerance
± 5 mm, ±0.197"
x5
x6
(mm)/(in)
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
148
5.827
278
10.945
409
539
16.102 21.220
670
26.378
800
31.496
931
1061
36.654 41.772
1192
1322
46.929 52.047
148
5.827
278
10.945
409
539
16.102 21.220
670
26.378
800
31.496
931
1061
36.654 41.772
1192
1322
46.929 52.047
148
5.827
278
10.945
409
539
16.102 21.220
670
26.378
800
31.496
931
1061
36.654 41.772
1192
1322
46.929 52.047
Theoretically recommended dimensions / Teoreticky doporučované rozměry / Teoretycznie zalecane wymiary / Dimensiones teóricas recomendadas / 理論的推奨寸法
Width tolerance
Tolerance šířky
Tolerancja szerokości
Anchura tolerada
幅許容差
For marine applications, special rules may apply for bolted applications.
Please check with the classification society.
Pro námořní aplikace platí pro šroubované aplikace speciální
požadavky. Ověřte u autorizované instituce.
W przypadku zastosowań morskich mogą być wymagane specjalne warunki
przy montażu śrubami. Prosimy o kontakt z odpowiednim towarzystwem
klasyfikacyjnym.
TSL
En aplicaciones navales deben seguirse una serie de reglas especiales
para aplicaciones atornilladas. Por favor, consulte con las autoridades de
clasificación.
船舶用の場合は、ボルトで締めて取り付けるために特別な規格が適用さ
れるかもしれません。格付け機関にご相談ください。
88
www.roxtec.com
GHM frame, bolting
GHM rám, spojení šrouby / Rama GHM, mocowanie śrubami / Marco GHM atornillado /
ボルト取付タイプGHMフレーム
The frame should be fixed to the wall with screws. The screws should be
tightened to a torque corresponding to the type and quality grade of the
chosen screw. For fast and easy installations self-tapping drilling screws
can be used. Remember to secure that the screws are sealed, to avoid
leakage through the thread.
Rám by měl být na přepážku připevněn šrouby. Šrouby by měly být
upevněny do hmoždinek odpovídajících typu a kvalitě použitých šroubů.
Pro rychlou a snadnou instalaci lze použít šrouby samořezné. Nezapoměňte
zajistit utěsnění šroubů, aby byla eliminována případná netěsnost závitů.
Rama powinna być zamocowana do ściany za pomocą śrub. Śruby powinny
być dokręcone z siłą odpowiednią do ich typu i jakości. Dla łatwej i szybkiej
instalacji można użyć śrub samogwintujących.
Należy pamiętać o właściwym uszczelnieniu śrub aby uniknąć przecieku na
gwincie.
El marco debe fijarse a la pared con tornillos. Los tornillos deben apretarse
con una torsión correspondiente al tipo y a la calidad de los tornillos escogidos. Para lograr instalaciones rápidas y sencillas, se pueden utilizar tornillos Parker perforantes. Asegúrese de que los tornillos están sellados para
evitar fugas a través de la rosca.
フレームは、ネジで壁に取り付けなければいけません。ネジは、選んだ
ネジのタイプとその特性等級に相当するトルクで締められなければいけ
ません。速く簡単に取り付けるために穿孔ネジを使うことができます。
ネジ山を通してリークするのを避けるために、ネジが完全にシールして
いることを確認してください。
For installations exposed to pressure a seal must be fitted between the
frame and the construction. We recommend the use of our TSL 15x6
sealing strip. Other seals such as a compund is another alternative.
Pro instalace tlakově namáhané musí být mezi rám a konstrukci vloženo
těsnění. Doporučujeme použít těsnící pásku TLS 15x6 nebo TLS 60x5.
Jako alternativa mohou být použity některé tmely.
W przypadku instalacji ciśnieniowych wymagana jest uszczelka
pomiędzy ramą a przegrodą. Zalecamy uszczelki Roxtec TSL
15x6.Inne uszczelnienia takie jak silikony stanowią alternatywę.
TSL
En instalaciones sometidas a presión debe añadirse un elemento de sellado entre el marco y la construcción. Recomendamos el uso de nuestra tira
de sellado TSL 15x6. Otra alternativa son los sellos compuestos.
圧力がかかるところに取り付けるときは、シーリングはフレームと構造
物の間に装着しなければなりません。弊社は、TSL 15x6シールストリッ
プを使用することを推奨します。
コンパウンドなど、ほかのシールを用いるのも一案です。
www.roxtec.com
89
GHM frame, bolting
GHM rám, spojení šrouby / Rama GHM, przykręcanie / Marco GHM atornillado / ボルト取付タイプGHMフレーム
Start/end point
Začátek / konec
Anfangs-/Endpunkt
Punto inicial/final
開始/終了点
When using TSL 15x6 the sealing strip should be applied on the flange side
facing the bulkhead or deck.
Pokud použijeme těsnící pásku TLS 15x6, musí být aplikována dle skici na straně
příruby přilehlé k přepážce či podlaze nebo stropu.
W przypadku użycia uszczelki TSL 15x6 należy ona być umieszczona na
przedniej powierzchni kołnierza w stosunku do pokładu lub grodzi..
Cuando se use la TSL 15x6, la tira de sellado debe colocarse según el gráfico
superior, en el ala mirando al mamparo o cubierta.
TSL 15x6を使用するときは、シールストリップは隔壁かデッキに向かってい
るフランジ側に当てなければなりません。
90
www.roxtec.com
B frame
B rám
Rama B
Marco B de Roxtec
Bフレーム
GB The Roxtec B frame is an
openable metal frame that is
bolted together from hot galvanised
steel parts to form different sizes and
combinations of openings. This frame
is designed primarily for retrofits in
buildings where it is important to be
able to seal around existing cables
and pipes. It has a 40 millimetre
(1.575") flange and is intended to be
cast into a wall or partition. 
CZ Rám Roxtec B je otevíratelný
kovový rám, který se
sešroubuje z galvanizovaných
ocelových částí a přizpůsobí se
různým velikostem a kombinacím
otvorů. Je zkonstruován v prvé řadě
pro dodatečnou montáž v budovách,
kde je nutné provést těsnění kolem
stávajících kabelů a potrubí. Má
40milimetrovou přírubu a je určen k
zalití do zdi nebo příčky.
JP
ES El marco B es un marco
metálico abierto que se
ensambla con tornillos y consiste
en piezas de acero galvanizadas en
caliente, formando diferentes tamaños
y combinaciones de aberturas. Este
marco está destinado principalmente
a modificaciones en edificios donde
es importante poder sellar alrededor
de cables existentes. Tiene un ala de
40 mm (1.575") y está diseñado para
empotrarlo en una pared o tabique. 
www.roxtec.com
PL Rama Roxtec B jest otwieralną
ramą, o różnych rozmiarach
i kombinacjach składającą się
z galwanizowanych elementów
stalowych łączonych śrubami. Jest
ona przede wszystkim przeznaczona
do modernizowanych budynków,
gdzie bardzo ważna jest możliwość
uszczelniania istniejących kabli.
Posiada 40mm kołnierz i wmurowuje
się ją w ścianę lub przegrodę. 
Roxtec Bフレームは、開くこ
とができる金属フレームで、
高温亜鉛メッキした鋼部品と一緒に
ボルトで締めて、違うサイズと開口
部の組合せをつくることができます
。このフレームは、既存のケーブル
やパイプをシールすることが要求さ
れる建築物の改装用に設計されたも
のです。
フレームには40ミリメートル(
1.575インチ)のフランジが付いて
おり、壁やパーティションに鋳造し
ます。
91
B frame parts, galvanised, mild steel
B rám, galvanizovaný, měkká ocel / Części ramy B, stal galwanizowana / Partes del marco B, en acero dulce galvanizado /
亜鉛メッキ軟鋼Bフレームの部品
Longside size 2 galv
BLS0000020015
Part.wall size 2 galv
BPW0000020015
Longside size 4 galv
BLS0000040015
Part.wall size 4 galv
BPW0000040015
Longside size 6 galv
BLS0000060015
Part.wall size 6 galv
BPW0000060015
Longside size 8 galv
BLS0000080015
Part.wall size 8 galv
BPW0000080015
Shortside 120 galv
BSH0001200015
Parts needed for a complete solution
H
D
W
page 23
page 180
page 184
page 188
F: EI 60/120 CZ
Části
PL
Części
ES
Partes
JP
部品
パッキング・
スペース (mm)
GB
Parts
Packing space (mm)
External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
Longside size 2 galv
height=60 181 x 40
Longside size 4 galv
height=120
Longside size 6 galv
height=180
Longside size 8 galv
Prostor pro
těsnění (mm)
Vnější rozměry (D=60mm)
HxW (mm)
HxW (in)
Váha
(kg)
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
uszczelniająca (mm)
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
Espacio útil de sellado
(mm)
Dim. externas (D=60 mm) Peso
(kg)
HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(lb)
Označení výrobku
(lb)
Kod art.
(libra)
Nº art.
外形寸法(D=60 mm)
重量
HxW(mm)
HxW(インチ)
(kg) (ポンド) 品番
(lb)
Art. No.
7.126 x 1.575
0.8
1.653
BLS0000020015
240 x 40
9.449 x 1.575
1.0
2.094
BLS0000040015
298 x 40
11.732 x 1.575
1.2
2.645
BLS0000060015
height=240
356 x 40
14.016 x 1.575
1.4
3.196
BLS0000080015
Part.wall size 2 galv
height=60
181 x 8
7.126 x 0.315
0.7
1.543
BPW0000020015
Part.wall size 4 galv
height=120
240 x 8
9.449 x 0.315
0.9
1.984
BPW0000040015
Part.wall size 6 galv
height=180
298 x 8
11.732 x 0.315
1.2
2.535
BPW0000060015
Part.wall size 8 galv
height=240
356 x 8
14.016 x 0.315
1.4
3.086
BPW0000080015
Shortside 120 galv*
width=120
120 x 40
4.724 x 1.575
0.6
1.323
BSH0001200015
* Including 4 bolts and 4 nuts / Včetně 4 šroubů a 4 matek / Dodatkowo 4 śruby i 4 nakrętki / Incluye 4 tornillos y cuatro roscas /
ボルトとナット各4個を含みます。
** How to order assembled B frames, see page 93 / Jak objednat montované B rámy viz strana 93 / Jak zamawiać zmontowane ramy B,
patrz str. 93 / Para saber cómo pedir los marcos B armados, véase la página 93 / 組立Bフレームの発注方法は93ページをご覧ください。
92
www.roxtec.com
B frame parts, galvanised, mild steel
B rám, galvanizovaný, měkká ocel / Części ramy B, stal galwanizowana / Partes del marco B, en acero dulce galvanizado /
亜鉛メッキ 軟鋼 Bフレームの部品
Shortside
Single frame
Jednoduchý rám
Rama pojedyncza
Marco sencillo
単体フレーム
Longside
Longside
Shortside
Combination frame
Kombinovaný rám
Rama kombinowana
Marco combinado
Cadre à plusieurs alvéoles
Shortside
Part.wall
Shortside
For every opening you add one partition
wall and two shortsides.
Pro každý další prostup přidejte
přepážku a dvě krátké strany.
Zwiększenie o jedno liczby okien
uzyskuje się przez dodanie jednego
elementu „partition wall” i dwóch
elementów „shortside” .
Por cada marco, añadir un partition wall
(división) y dos shortsides.
Longside
Longside
Shortside
Shortside
組合せフレーム
各開口部には、パーティション壁1枚
と短尺ユニット2個を追加します。
www.roxtec.com
93
B frame parts, galvanised, mild steel
B rám, galvanizovaný, měkká ocel / Części ramy B, stal galwanizowana / Partes del marco B, en acero dulce galvanizado /
亜鉛メッキ軟鋼Bフレームの部品
A
A
H
H
a
N2
N1
A
Pos
A
W tot
D
W tot.
B Zx1
A-A
B ZxN
(mm) A-A
B ZxN
(in)
a
Ø 9
Ø 0.354
D
60
2.362
W tot. =
200 mm + (N-1 x 128.5 mm)
7.874" + (N-1 x 5.059")
Z = Frame size
N = Number of horizontal openings
Z = Velikost rámu
N = Počet horizontálních prostupů
Z =Rozmiar ramy
N =Liczba okien w poziomie
Z = Tamaño del marco
N = Número de aberturas en sentido horizontal
Z = フレーム・サイズ
N = 水平開口部数
Assembled B frames are ordered according to the following principle:
B (Frame size) x (Number of horizontal openings)
Example: B 6x1
Montované rámy B se objednávají podle následujících pravidel:
B (Velikost rámu) x (Počet horizontálních prostupů)
Příklad B 6x1
Zmontowane ramy B zamawia się według następujących zasad.:
B (rozmiar ramy)x (liczba okien w poziomie)
Przykład:B 6x1
Los marcos B armados deben pedirse de acuerdo al siguiente
principio:
B (Tamaño del marco) x (número de aberturas en sentido horizontal).
Ejemplo: B 6x1
組立Bフレームをご注文の際は、次のデータを添えてご注文してく
ださい。
B(フレーム・サイズ)x(水平開口部数)
例:B 6x1
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
94
www.roxtec.com
B frame, assembly
B rám, příslušenství / Rama B, montaż / Marco B, ensamblaje / 組立品Bフレーム
Remove the protective foil from the sealing strip on every shortside.
Assemble the frame by inserting the bolts and tighten the nuts. The frame
can easily be assembled around already routed cables or pipes.
Odstraňte ochrannou folii z těsnící pásky
na všech krátkých stranách.
Smontujte rám vložením šroubů a přitažením matek. Rám
lze jednoduše použít kolem již nainstalovaných kabelů či
trubek
Usunąć folię zabezpieczającą uszczelkę
z każdego elementu „shortside”.
Extraiga la cinta protectora de la tira de
sellado de cada shortside.
短尺ユニットのシールストリップから
保護フォイルを剥がしてください。
www.roxtec.com
Montaż ramy odbywa się przez skręcenie śrub. Ramę można łatwo
montować wokół już przeprowadzonych kabli lub rur.
Ensamble el marco con los tornillos y apriete las tuercas. Los marcos se
pueden instalar fácilmente alrededor de cables ya instalados.
ボルトを挿入し、ナットを締めてフレームを組み立ててください。
前もって引き回したケーブルやパイプにフレームを簡単に組み立てるこ
とができます。
95
B frame, casting
B rám, zalévání / Rama B, wmurowanie / Marco B, empotrado / 鋳造Bフレーム
For correct casting of frames into concrete wallls, casting moulds in cellular
plastic are available.
Pro správné zalévání rámu do betonových stěn jsou
k disposici polystyrenové zalévací formy.
W celu prawidłowego mocowania ramy w ścianie betonowej, pomocne są
formy ze steropianu.
Para una correcto empotrado de los marco en divisiones de hormigón, hay
disponibles moldes de empotrado en plástico celular.
コンクリート壁にフレームを正しく鋳造するために、セル式プラスチッ
クの鋳造型が用意されています。
Before concrete is poured, the frame and casting mould is fixed in position
with the frame flange inside the wall.
Před zalitím betonem zafixujte rám a licí formu tak, aby příruba
rámu byla uvnitř stěny.
Przed zalaniem betonem, ramę wraz z formą mocuję się ścianie kołnierzem
do środka.
Antes de verter el cemento es preciso colocar el marco con el ala en el
interior de la pared.
コンクリートを注入する前に、フレームと鋳造型を壁の所望の位置にフ
レーム・フランジで取り付けます。
96
www.roxtec.com
B frame, casting
B rám, zalévání / Rama B, wmurowanie / Marco B, empotrado / 鋳造Bフレーム
To be able to make a correct installation the size of the opening in the wall
must be 5mm (0.197") wider than the inside dimensions of the frame on all
sides. The reason for this is that the stayplates need this space to be able
to move inside the frame during installation and compression.
Bolted
Aby bylo možné provést správnou instalaci, musí být velikost prostupu ve
stěně, na každé straně, o 5 mm širší než vnitřní rozměr rámu. Důvodem je
to, že vymezovací destičky potře bují tento prostor, aby se mohly během
instalace a následné komprese volně pohybovat.
Prawidłowe wykonanie instalacji wymagającej wmurowania ramy wymaga
pozostawienia wokół tylnej części ramy wolnego miejsca na przekładki
stabilizujące. Należy pamiętać, aby krawędź cementu nie znajdowała się
bliżej niż 5 mm od wewnętrznej strony ramy. Umożliwi to bezproblemowe
włożenie przekładek do ramy i prawidłową ich pracę w trakcie montażu
przejścia i końcowego uszczelniania.
Para realizar una instalación correcta, el tamaño del hueco de empotrado
tiene que tener 5 mm adicionales de ancho en todos sus lados a las
dimensiones internas del marco. La razón de dicho espacio es que las
placas de separación necesitan este espacio para poder moverse dentro
del marco durante la instalación y compresión.
正しく取付けるためには、壁の開口部の大きさをフレームの内部寸法よ
り5mm(0.197インチ)は大きくしなければなりません。これは、取付
けと圧縮の間にタイプレートがフレーム内部で移動するためにこのスペ
ースが必要だからです。
ast
The B frame cast and sealed in a concrete wall.
B rám zalitý a utěsněný v betonové přepážce.
Zamontowane i uszczelnione przejście z wykorzystaniem ramy B
El marco B empotrado y sellado en una división de hormigón.
左の図は、コンクリート壁にシーリングされた鋳造Bフレームを示します。
www.roxtec.com
97
G frame
G rám
Rama G
Marco G de Roxtec
Gフレーム
GB The Roxtec G frame is a
flanged metal frame that can be
cast, welded or bolted into place. The
frame is delivered without bolt holes,
but pre-drilled standardised hole-patterns are available on request. In a
thick wall the installation can be supplemented with a GE extension frame
in galvanised steel sheet in order to
seal the whole depth of the entry. 
CZ Rám Roxtec G je přírubový
kovový rám, který lze na místo
zalít, přivařit nebo přišroubovat. Rám
se dodává bez otvorů pro šrouby,
ale na požádání jsou k dispozici
standardizovaná schémata navrtaných
otvorů. U silných příček je možné
doplnit instalaci galvanizovaným
nástavcem GE, aby se utěsnila celá
hloubka prostupu. 
ES El marco G es un marco metálico con ala que se puede
empotrar, soldar o atornillar en su
lugar de instalación. El marco se
suministra sin agujeros para tornillos,
pero hay disponibles patrones de
agujeros estándar perforados a
petición del cliente. En un tabique
grueso, la instalación se puede
complementar con un contramarco
GE para sellar toda la profundidad de
la entrada. 
JP
98
PL Rama Roxtec G jest metalową
ramą z kołnierzem, którą można
wmurować, przyspawać lub przykręcić
do przegrody. Rama jest dostarczana
bez otworów na śruby. Jednak na
życzenie może być dostarczona z
przygotowanymi otworami zgodnie
ze specyfikacja klienta. Przy grubych
ścianach możemy dodatkowo
uzupełnić ramę G o rozszerzenie ramy
GE wykonane ze stali galwanizowanej
zapewniając uszczelnienie na całej
głębokości. 
Roxtec Gフレームは、鋳造かか、
溶接か、ボルトで固定できる
フランジ付金属フレームです。
フレームはボルト穴なしで納品され
ますが、ご希望があれば予め穴をあ
けるための標準穿孔パターンが用意
されています。
厚い壁の場合は挿入部全体の奥行を
シーリングするために、亜鉛メッキ
付鋼シートGE延長フレームで補って
取り付けることができます。
www.roxtec.com
G frames, primed, mild steel
G rámy, lakované, měkká ocel /Rama G, stal miękka / Marcos G, en acero dulce imprimado /
下塗りされた軟鋼 Gフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
G 6x1 primed
G006000000112
F: A-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar
CZ
Rám
PL
ES
Rama
Marco
JP
パッキング・
外形寸法(D=60 mm) 品番
フレーム
フレーム開口部 スペース (mm) HxW(mm)
HxW(インチ
(kg)(ポンド) 品番
GB
Frame
Počet otvorů
Prostor pro Vnější rozměry(D=60 mm) Váha
těsnění (mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
Packing space (mm) External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku.
Kod art.
Nº art.
Art. No.
G 2x1 primed
1
60 x 120 233 x 253
9.173 x 9.961
3.4
7.562 G002000000112
G 2x2 primed
2
60 x 120 233 x 383
9.173 x 15.079
5.4
11.905 G002000000212
G 2x3 primed
3
60 x 120 233 x 514
9.173 x 20.236
7.4
16.248 G002000000312
G 2x4 primed
4
60 x 120 233 x 644
9.173 x 25.354
9.3
20.591 G002000000412
G 4x1 primed
1
120 x 120 292 x 253
11.496 x 9.961
4.1
9.039 G004000000112
G 4x2 primed
2
120 x 120 292 x 383 11.496 x 15.079
6.3
13.977 G004000000212
G 4x3 primed
3
120 x 120 292 x 514 11.496 x 20.236
8.6
18.938 G004000000312
G 4x4 primed
4
120 x 120 292 x 644 11.496 x 25.354
10.8
23.898 G004000000412
G 4x5 primed
5
120 x 120 292 x 775 11.496 x 30.512
13.1
28.858 G004000000512
G 4x6 primed
6
120 x 120 292 x 905
15.3
33.797 G004000000612
G 4+4x1 primed
2
120 x 120
461 x 253
8.150 x 9.961
6.6
14.572 G004400000112
G 4+4x2 primed
4
120 x 120 463 x 383
8.228 x 15.079
10.5
23.082 G004400000212
G 4+4x3 primed
6
120 x 120 463 x 514
8.228 x 20.236
14.2
31.305 G004400000312
G 4+4x4 primed
8
120 x 120 463 x 644
8.228 x 25.354
17.9
39.551 G004400000412
G 4+4x5 primed
10
120 x 120 463 x 775
8.228 x 30.512
21.7
47.796 G004400000512
G 4+4x6 primed
12
120 x 120 463 x 905
8.228 x 35.630
25.4
56.019 G004400000612
G 4+4x7 primed
14
120 x 120 463 x 1036 18.228 x 40.787
29.2
64.264 G004400000712
G 4+4x8 primed
16
120 x 120 463 x 1166 18.228 x 45.906
32.9
72.509 G004400000812
www.roxtec.com
1.496 x 35.630
99
G frames, primed, mild steel
G rámy, lakované, měkká ocel / Rama G, stal miękka / Marcos G, en acero dulce imprimado /
下塗りされた軟鋼 Gフレーム
CZ
Rám
PL
ES
Rama
Marco
JP
フレーム
フレーム開口部
パッキング・ 外形寸法(D=60 mm)
スペース (mm) HxW(mm)
HxW(インチ)
GB
Packing space (mm) Frame
Počet otvorů
Prostor pro Vnější rozměry(D=60 mm) Váha
těsnění (mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku.
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
Kod art.
Nº art.
重量
(kg)(ポンド) 品番
External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
G 4+4x9 primed
18
120 x 120 463 x 1297 18.228 x 51.063
36.6
80.732 G004400000912
G 4+4x10 primed
20
120 x 120 463 x 1427 18.228 x 56.181
40.4
88.979 G004400001012
G 4+4+4x1 primed
3
120 x 120
631 x 253
24.843 x 9.961
9.1
20.106 G004440000112
G 6x1 primed
1
180 x 120 350 x 253
13.780 x 9.961
4.8
10.516 G006000000112
G 6x2 primed
2
180 x 120 350 x 383 13.780 x 15.079
7.3
16.072 G006000000212
G 6x3 primed
3
180 x 120 350 x 514 13.780 x 20.236
9.8
21.627 G006000000312
G 6x4 primed
4
180 x 120 350 x 644 13.780 x 25.354
12.3
27.205 G006000000412
G 6x5 primed
5
180 x 120 350 x 775 13.780 x 30.512
14.9
32.760 G006000000512
G 6x6 primed
6
180 x 120 350 x 905 13.780 x 35.630
17.4
38.316 G006000000612
G 6+6x1 primed
2
180 x 120 578 x 253
22.756 x 9.961
8.0
17.527 G006600000112
G 6+6x2 primed
4
180 x 120 580 x 383 22.835 x 15.079
12.4
27.249 G006600000212
G 6+6x3 primed
6
180 x 120 580 x 514 22.835 x 20.236
16.6
36.707 G006600000312
G 6+6x4 primed
8
180 x 120 580 x 644 22.835 x 25.354
20.9
46.142 G006600000412
G 6+6x5 primed
10
180 x 120 580 x 775 22.835 x 30.512
25.2
55.601 G006600000512
G 6+6x6 primed
12
180 x 120 580 x 905 22.835 x 35.630
29.5
65.059 G006600000612
G 6+6x7 primed
14
180 x 120 580 x 1036 22.835 x 40.787
33.8
74.515 G006600000712
G 6+6x8 primed
16
180 x 120 580 x 1166 22.835 x 45.906
38.1
83.973 G006600000812
G 6+6x9 primed
18
180 x 120 580 x 1297 22.835 x 51.063
42.4
93.409 G006600000912
G 6+6x10 primed
20
180 x 120 580 x 1427 22.835 x 56.181
46.7 102.867 G006600001012
G 6+6+6x1 primed
3
180 x 120 806 x 253
31.732 x 9.961
11.1
24.538 G006660000112
G 8x1 primed
1
240 x 120 410 x 253
16.142 x 9.961
5.5
12.037 G008000000112
G 8x2 primed
2
240 x 120 410 x 383 16.142 x 15.079
8.3
18.210 G008000000212
G 8x3 primed
3
240 x 120 410 x 514 16.142 x 20.236
11.1
24.405 G008000000312
G 8x4 primed
4
240 x 120 410 x 644 16.142 x 25.354
13.9
30.578 G008000000412
100
www.roxtec.com
G frames, galvanised, mild steel
G rámy, galvanizované, měkká ocel / Rama G, stal galwanizowana / Marcos G en acero dulce galvanizado /
亜鉛メッキ軟鋼Gフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
G 6x1 galv
G006000000115
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
F: A-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar
CZ
Rám
PL
ES
Rama
Marco
JP
フレーム
フレーム開口部
パッキング・ 外形寸法(D=60 mm)
スペース (mm) HxW(mm)
HxW(インチ)
GB
Packing space (mm) Frame
Počet otvorů
Prostor pro Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
těsnění (mm) HxW (mm)
HxW (in.)
(kg)
(lb)
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
Označení výrobku.
Kod art.
Nº art.
重量
(kg)(ポンド) 品番
External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
G 2x1 galv
1
60 x 120 233 x 253
9.173 x 9.961
3.4
7.562 G002000000115
G 4x1 galv
1
120 x 120 292 x 253
11.496 x 9.961
4.1
9.039 G004000000115
G 4x2 galv
2
120 x 120 292 x 383 11.496 x 15.079
6.3
13.977 G004000000215
G 4x3 galv
3
120 x 120 292 x 514 11.496 x 20.236
8.6
18.938 G004000000315
G 4x4 galv
4
120 x 120 292 x 644 11.496 x 25.354
10.8
23.898 G004000000415
G 4x5 galv
5
120 x 120 292 x 775 11.496 x 30.512
13.1
28.858 G004000000515
G 4x6 galv
6
120 x 120 292 x 905 11.496 x 35.630
15.3
33.797 G004000000615
G 4+4x1 galv
2
120 x 120 461 x 253
18.150 x 9.961
6.6
14.572 G004400000115
G 4+4+4x1 galv
3
120 x 120 631 x 253
24.843 x 9.961
9.1
20.106 G004440000115
G 6x1 galv
1
180 x 120 350 x 253
13.780 x 9.961
4.8
10.516 G006000000115
G 6x2 galv
2
180 x 120 350 x 383 13.780 x 15.079
7.3
16.072 G006000000215
G 6x3 galv
3
180 x 120 350 x 514 13.780 x 20.236
9.8
21.627 G006000000315
G 6x4 galv
4
180 x 120 350 x 644 13.780 x 25.354
12.3
27.205 G006000000415
G 6x5 galv
5
180 x 120 350 x 775 13.780 x 30.512
14.9
32.760 G006000000515
G 6x6 galv
6
180 x 120 350 x 905 13.780 x 35.630
17.4
38.316 G006000000615
G 6+6x1 galv
2
180 x 120 578 x 253
8.0
17.527 G006600000115
www.roxtec.com
22.756 x 9.961
101
G frames, galvanised, mild steel
G rámy, galvanizované, měkká ocel / Rama G, stal galwanizowana / Marcos G en acero dulce galvanizado /
亜鉛メッキ軟鋼Gフレーム
CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor pro Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
těsnění (mm) HxW (mm)
HxW (in.)
(kg)
(lb)
ES
Rama
Marco
JP
フレーム
フレーム開口部
パッキング・ 外形寸法(D=60 mm)
スペース (mm) HxW(mm)
HxW(インチ)
GB
Packing space (mm) PL
Frame
Označení výrobku.
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
Kod art.
Nº art.
重量
(kg)(ポンド) 品番
External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
G 6+6+6x1 galv
3
180 x 120 806 x 253
31.732 x 9.961
11.1
24.538 G006660000115
G 8x1 galv
1
240 x 120 410 x 253
16.142 x 9.961
5.5
12.037 G008000000115
G 8x2 galv
2
240 x 120 410 x 383
16.142 x 15.079
8.3
18.210 G008000000215
G 8x3 galv
3
240 x 120 410 x 514
16.142 x 20.236
11.1
24.405 G008000000315
G 8x4 galv
4
240 x 120 410 x 644
16.142 x 25.354
13.9
30.578 G008000000415
G frames, acid proof, stainless steel
G rámy, kyselinovzdorná, nerezová oce / Rama G, nierdzewna stal kwasoodporna / Marcos G en acero inoxidable a
prueba de ácidos / 耐酸性ステンレス鋼Gフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
page 180
page 184
page 188
For information about other frame combinations that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
G 6x1 AISI 316
G006000000121
F: A-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar
Počet otvorů
Prostor pro Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
těsnění (mm) HxW (mm)
HxW (in.)
(kg)
(lb)
CZ
PL
ES
Rama
Marco
JP
フレーム
フレーム開口部
パッキング・ 外形寸法(D=60 mm)
スペース (mm) HxW(mm)
HxW(インチ)
GB
Packing space (mm) Rám
Frame
G 2x1 AISI 316
102
Označení výrobku.
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
1
60 x 120 Kod art.
Nº art.
重量
(kg)(ポンド) 品番
External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
233 x 253
G002000000121
9.173 x 9.961
3.4
7.562
www.roxtec.com
G frames, acid proof, stainless steel
G rámy, kyselinovzdorná, nerezová ocel / Rama G, nierdzewna stal kwasoodporna / Marcos G en acero inoxidable a
prueba de ácidos / 耐酸性ステンレス鋼Gフレーム
CZ
Rám
PL
ES
Rama
Marco
JP
フレーム
フレーム開口部
GB
Frame
Počet otvorů
Prostor pro Vnější rozměry (D=60 mm) Váha
těsnění (mm) HxW (mm)
HxW (in.)
(kg)
(lb)
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D=60 mm) Ciężar
w ramie uszczelniająca (mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas (D=60 mm) Peso
sellado (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
パッキング・ 外形寸法(D=60 mm)
スペース (mm) HxW (mm) HxW(インチ)
Packing space (mm) Označení výrobku.
Kod art.
Nº art.
重量
(kg)(ポンド) 品番
External dimensions (D=60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
G 4x1 AISI 316
1
120 x 120 292 x 253
11.496 x 9.961
4.1
9.039 G004000000121
G 4x2 AISI 316
2
120 x 120 292 x 383
11.496 x 15.079
6.3
13.977 G004000000221
G 4x3 AISI 316
3
120 x 120 292 x 514
11.496 x 20.236
8.6
18.938 G004000000321
G 4x4 AISI 316
4
120 x 120 292 x 644
11.496 x 25.354
10.8
23.898 G004000000421
G 6x1 AISI 316
1
180 x 120 350 x 253
13.780 x 9.961
4.8
10.516 G006000000121
G 6x2 AISI 316
2
180 x 120 350 x 383
13.780 x 15.079
7.3
16.072 G006000000221
G 6x3 AISI 316
3
180 x 120 350 x 514
13.780 x 20.236
9.8
21.627 G006000000321
G 6x4 AISI 316
4
180 x 120 350 x 644
13.780 x 25.354
12.4
27.205 G006000000421
G 8x1 AISI 316
1
240 x 120 410 x 253
16.142 x 9.961
5.5
12.037 G008000000121
G 8x2 AISI 316
2
240 x 120 410 x 383
16.142 x 15.079
8.3
18.210 G008000000221
G 8x3 AISI 316
3
240 x 120 410 x 514
16.142 x 20.236
11.1
24.405 G008000000321
G 8x4 AISI 316
4
240 x 120 410 x 644
16.142 x 25.354
13.9
30.578 G008000000421
www.roxtec.com
103
G frames, technical information
A
d
A
h
h
c
H
A
a
b
H
G rámy, technické informace / Rama G, informacje techniczne / Marcos G, información técnica / Gフレームの技術資料
w
W
e
D
A
A-A
A
w
W
A-A
G Zx1
G ZxN
A
f
e
h
H
e
h
H
H
A
A-A
A
A
e
A-A
A
w
w
h
b
a
A-A
w
W
W
W
G Z+Zx1
G Z+ZxN
G Z+Z+Zx1
Pos (mm) (in)
h H - 120 H - 4.724
Z = Frame size
N = Number of horizontal openings
w W -120 W - 4.724
Z = Velikost rámu
N = Počet horizontálních prostupů
a
60 2.362
b
6 0.263
c
6 0.263
d
3
0.118
e
10
0.394
f
12
0.472
D
60
2.362
Z =Rozmiar ramy
N =liczba okien w poziomie
Z = Tamaño del marco
N = Número de aberturas en sentido horizontal
Z = フレーム・サイズ
N = 水平開口部数
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
104
www.roxtec.com
G frame, aperture dimensions for bolted installations
G rámy, rozměry otvorů pro šroubované instalace / Rama G, wymiary otworu przy mocowaniu śrubami /
Marcos G, Dimensiones del hueco para instalaciones atornilladas / Gフレーム、ボルトで締めて取り付けるための
開口部寸法
CZ
PL
ES
JP
GB
Tolerance výšky
± 5 mm, ±0.197"
x1
x2
x3
x4
Rahmen
(mm)
(in)
Tolerance šířky
± 5 mm, ±0.197"
x5
x6
(mm)/(in)
Tolerancja wysokości
± 5 mm, ±0.197"
x1
x2
x3
x4
Rama
(mm)
(in.)
Tolerancja szerkości
± 5 mm, ±0.197"
x5
x6
(mm)/(in.)
Tolerancia en altura
± 5 mm, ±0.197"
x1
x2
x3
x4
Marco
(mm)
(pulgadas)
Tolerancia en anchura
± 5 mm, ±0.197"
x5
x6
(mm)/(pulgadas)
高さ許容差
±5 mm、±0.197インチ x1
x2
x3
x4
フレーム
(mm)
(インチ)
Height tolerance
± 5 mm, ±0.197"
x1
x2
x3
x4
Frame
(mm)
(in) G 2
128
5.039
G 2+2
241
9.488
G 2+2+2
350
13.780
G 4
187
7.362
G 4+4
358
14.094
G 4+4+4
530
20.866
G 6
245
9.646
G 6+6
473
18.622
G 6+6+6
705
27.756
G 8
305
12.008
G 8+8
595
23.425
G 8+8+8
885
34.843
幅許容差
± 5 mm, ±0.197"
x5
x6
(mm) / (インチ)
Width tolerance
± 5 mm, ±0.197"
x5
x6
(mm)/(in)
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
148
5.827
278
10.945
409
539
16.102 21.220
670
26.378
800
31.496
931
1061
36.654 41.772
1192
1322
46.929 52.047
148
5.827
278
10.945
409
539
16.102 21.220
670
26.378
800
31.496
931
1061
36.654 41.772
1192
1322
46.929 52.047
148
5.827
278
10.945
409
539
16.102 21.220
670
26.378
800
31.496
931
1061
36.654 41.772
1192
1322
46.929 52.047
148
5.827
278
10.945
409
539
16.102 21.220
670
26.378
800
31.496
931
1061
36.654 41.772
1192
1322
46.929 52.047
Theoretically recommended dimensions / Teoreticky doporučené rozměry / Teoretycznie zalecane wymiary / Dimensiones teóricas recomendadas /
理論的推奨寸法
www.roxtec.com
105
G frame, aperture dimensions for bolted installations
G rámy, rozměry otvorů pro šroubované instalace / Rama G, wymiary otworu przy mocowaniu śrubami /
Marcos G, Dimensiones del hueco para instalaciones atornilladas / Gフレーム、ボルトで締めて取り付けるための
開口部寸法
Width tolerance
Tolerance šířky
Tolerancja szerokości
Anchura tolerada
幅許容差
TSL
Fixing arrangements must be adapted to the type of structure where the
frame is installed, eg. choice of fasteners and gasket/sealing. For fragile
structures we can supply special frames with wider flanges to reduce the risk
of breaking the wall surface eg. while installing with expandable bolts.
Způsob připevnění musí být přizpůsoben typu konstrukce, kde bude rám
instalován, např. výběrem hmoždinek a těsnění. Pro křehké konstrukce
dodáváme speciální rámy s širší manžetou, aby se zmenšilo riziko popras kání
povrchu přepážky např. při instalaci s roztažitelnými šrouby.
Rozstaw śrub musi być dostosowany do konstrukcji, w której rama będzie
mocowana (rodzaj śrub i uszczelek). W przypadku delikatnych konstrukcji
zalecane jest użycie specjalnej ramy z szerszym kołnierzem, dzięki czemu
unika się pęknięć powierzchni ściany w trakcie instalacji.
Las especificaciones del tipo de instalación deben adaptarse al tipo de
estructura en la que se instala el marco, por ejemplo, la elección del cierre
y junta/sellado. Podemos suministrar marcos especiales con ala más ancha
para reducir el riesgo de romper la superficie de la pared en estructuras frágiles, por ejemplo, al instalar los tornillos expandibles.
例えば、ファスナーやガスケット/シーリングの選択など、フレームを取
り付ける構造物のタイプに適した固定方法を準備します。もろい構造物に
取り付ける場合のために、例えば取り付けの間に拡張できるボルトなどが
使え、壁面を破損する危険を減らすために特別な幅が広いフランジ付フレ
ームを用意してあります。
106
www.roxtec.com
G frames, bolting
G rámy, připojení šroubováním / Rama G, przykręcana / Marcos G, atornillados / ボルトで締めて取り付ける
Gフレーム
G - Bolted
G frame bolted in a concrete wall.
G rám přišroubovaný na betonovou stěnu
Rama G przykręcona do ściany betonowej
Marcos G atornillados en una pared de hormigón.
左の図はGフレームをコンクリート壁にボルトで固定する方法を示
します。
GE
We recommend the use of our TSL 15x6 or 50x18 sealing strip, alternatively a sealing compound between the frame and the wall.
Mezi rám a stěnu doporučujeme použít naši těsnící pásku TSL 15 x 6 nebo
50 x 18, alternativně některý těsnící tmel.
Zalecamy stosowanie uszczelek Roxtec TSL 15x6 lub 50x18, alternatywę
do uszczelek TSL mogą stanowić silikony.
Recomendamos el uso de nuestra tira de sellado TSL 15x6 o 50x18, un
componente de sellado alternativo para instalar entre el marco y la pared.
TSL
www.roxtec.com
弊社は、TSL 15x6またはTSL 50x18シールストリップを使用するか、
代わりに壁とフレームの間にシーリング・コンパウンドを使用する
ことを推奨します。
107
G frame, aperture dimensions for welded installations
G rámy, rozměry otvorů pro svařované instalace / Rama G, wymiary otworów przy wspawywaniu /
Marcos G, Dimensiones del hueco para instalaciones soldadas / Gフレーム、溶接取付用の開口部寸法
CZ
PL
ES
JP
GB
Tolerance výšky
± 15 mm, ±0.591"
x1
x2
x3
x4
Rám
(mm)
(in)
Tolerance šířky
± 15 mm, ±0.591"
x5
x6
(mm)/(in)
Tolerancja wysokości
± 15 mm, ±0.591"
x1
x2
x3
x4
Rama
(mm)
(in.)
Tolerancja szerkości
± 15 mm, ±0.591"
x5
x6
(mm)/(in.)
Tolerancia en altura
± 15 mm, ±0.591"
x1
x2
x3
x4
Marco
(mm)
(pulgadas)
Tolerancia en anchura
± 15 mm, ±0.591"
x5
x6
(mm)/(pulgadas)
高さ許容差
幅許容差
± 15 mm, ±0.591インチ
± 15 mm, ±0.591インチ
x1
x2
x3
x4
x5
x6
フレーム
(mm)
(インチ)
(mm)/(インチ)
Height tolerance
± 15 mm, ±0.591"
x1
x2
x3
x4
Frame
(mm)
(in) G 2
173
6.811
G 2+2
284
11.181
G 2+2+2
395
15.551
G 4
232
9.134
G 4+4
401
15.787
G 4+4+4
571
22.480
G 6
290
11.417
G 6+6
518
20.394
G 6+6+6
746
29.370
G 8
350
13.780
G 8+8
638
25.118
G 8+8+8
926
36.457
Width tolerance
± 15 mm, ±0.591"
x5
x6
(mm)/(in)
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
x7
x8
x9
x10
188
7.402
318
12.520
449
579
17.677 22.795
710
27.953
840
33.071
971
1101
38.228 43.346
1232
1362
48.504 53.622
188
7.402
318
12.520
449
579
17.677 22.795
710
27.953
840
33.071
971
1101
38.228 43.346
1232
1362
48.504 53.622
188
7.402
318
12.520
449
579
17.677 22.795
710
27.953
840
33.071
971
1101
38.228 43.346
1232
1362
48.504 53.622
188
7.402
318
12.520
449
579
17.677 22.795
710
27.953
840
33.071
971
1101
38.228 43.346
1232
1362
48.504 53.622
Theoretically recommended dimensions / Teoreticky doporučené rozměry / Teoretycznie zalecane wymiary / Dimensiones teóricas recomendadas /
理論的推奨寸法
108
www.roxtec.com
G frame, aperture dimensions for welded installations
G rámy, rozměry otvorů pro svařované instalace / Rama G, wymiary otworów przy wspawywaniu /
Marcos G, Dimensiones del hueco para instalaciones soldadas / フレーム、溶接取付用の開口部寸法
Width tolerance
Tolerance šířky
Tolerancja szerokości
Anchura tolerada
幅許容差
Aperture dimensions are centred on the flange. In corrosive environments
care should be taken to reduce the risk of crevice corrosion between the
overlapping sheet metal parts. To reduce this risk we recommend butt
welded frame installations in structures exposed to these environments.
Rozměry otvorů jsou vystředěny dle příruby. V korozivním prostředí je třeba
dát pozor na riziko štěrbinové koroze mezi přesahujícími kovovými částmi.
Pro snížení tohoto rizika doporučujeme orientovat přivařenou část rámu do
tohoto prostředí.
W wymiar y otworu są centrowane do kołnierza. W agresywnym
środowisku należy zwrócić uwagę na konieczność ograniczenia r yzyka korozji
szczelinowej pomiędzy zachodzącymi na siebie częściami metalowymi.Aby
zminimalizować to r yzyko zalecane jest spawanie na styk ramy w takich
przypadkach.
Las dimensiones del hueco se basan en el ala. En entornos corrosivos
deben tomarse precauciones para reducir el riesgo de grietas corrosivas
entre las distintas superposiciones de láminas de metal. Para reducir este
riesgo, recomendamos la instalación de culatas de marcos soldados en
estructuras en estos entornos.
開口部はフランジの中央にあります。腐食の恐れがある環境で使用する
場合は、オーバーラップしているシート金属の間で発生する割目腐食の
危険を減らす配慮が必要です。この危険を減らすために、弊社はこの環
境では構造物に突合せ鍛接でフレームを取り付けることを推奨します。
www.roxtec.com
109
G frame, welding instructions
G rámy, instrukce pro svařování / Rama G, instrukcja spawania / Marcos G, instrucciones de soldadura /
Gフレーム溶接の説明
Welding sequence
Postup svařování
Kolejność spawania
Orden secuencial en la soldadura
溶接シーケンス
Welding pass
Svařovací housenka
Ścieżka elektrody
Soldadura pasamuro
溶接パス
End point
Konec
Punkt Końcowy
Punto final
エンドポイント
3
Start point
Začátek
Punkt końcowy
Punto inicial
開始ポイント
Deck
Podlaha (strop)
Ściana
Suelo
床
110
4
1
2
Bulkhead
Přepážka
Podłoga
Pared
壁
www.roxtec.com
G frame, welding instructions
G rámy, instrukce pro svařování / Rama G, instrukcja spawania / Marcos G, instrucciones de soldadura /
Gフレーム溶接の説明
a
T1
T2
a
Combined thickness = T1 + T2.
GB
Mild steel welding, pre-heat temperature
Aluminium welding, pre-heat temperature
Combined thickness
(mm)/(in)
Minimum pre-heat
temperature
Combined thickness
(mm)/(in)
Minimum preheat
temperature
50/1.969 and less
80/3.150 and less
10° C, 50° F
50° C, 122° F
25/0.984 and less
30 – 50/1.181-1.696
10° C, 50° F
50° C, 122° F
Fillet weld – weld sizes
When T2 >= T1 a <= 0.7xT1 but max 7 mm, 0.276"
When T2 < T1 a <= 0.7xT2 but min 3 mm, 0.118"
a = required fillet weld size
T1 = thickness frame plate
T2 = thickness deck or bulkhead plate
Kombinovaná tlouštka= T1 + T2
CZ
Svařování měkké oceli, teplota předohřevu
Svařování hliníku, teplota předohřevu
Tlouštka spoje
(mm)
Minimální teplota
předohřevu
Tlouštka spoje
(mm)/(in.)
Minimální teplot
předohřevu
50 a méně
80 a méně
10° C
50° C
25 a méně
30 – 50
10° C
50° C
Koutový svar – velikost svaru
Když T2 >= T1 a <= 0,7 x T1 ale max. 7 mm
Když T2 < T1 a <= 0,7 x T2 ale min. 3 mm
a = požadovaná velikost svaru
T1 = tloušťka příruby rámu
T2 = tloušťka přepážky
Grubość łączna = T1 + T2.
PL
Spawanie aluminium, temperatura podgrzania
Spawanie stali miękkiej, temperatura podgrzania
Grubość łączna
(mm)/(in.)
Minimalna temperatura
podgrzania
Grubość łączna
(mm)/(in.)
Minimalna temperatura
podgrzania
50/1.969 and less
80/3.150 and less
10° C, 50° F
50° C, 122° F
25/0.984 and less
30 – 50/1.181-1.696
10° C, 50° F
50° C, 122° F
Spoina pachwinowa – wymiary spoin
Kiedy T2 >= T1 a <= 0.7xT1 marale maks. 7 mm, 0.276“
Kiedy T2 < T1 a <= 0.7xT2 ale min. 3 mm, 0.118“
a wymagane wymiary spoin pachwinowych
T1 = grubość płyty ramy
T2 = grubość płyty pokładu lub grodzi
Grosor combinado = T1 + T2.
ES
Soldadura de acero dulce, temperatura de
precalentamiento
Soldadura de aluminio, temperatura de
precalentamiento.
Grosor combinado
(mm)/(in)
Temperatura de precalentamiento
mínima
Grosor combinado
(mm)/(in)
Temperatura de
precalentamiento
mínima
50/1.969 y menor
80/3.150 y menor
10° C, 50° F
50° C, 122° F
25/0.984 y menor
30 – 50/1.181-1.696
10° C, 50° F
50° C, 122° F
Soldadura en ángulo - tamaños de soldadura
Cuando T2 >= 0,7xT1 pero máx. 7mm; 0,276”
Cuando T2 < 0,7xT2 pero mín. 7mm; 0,276”
a = tamaño de soldadura en ángulo requerida
T1 = grosor de la placa del marco
T2 = grosor de la placa de la cubierta o mamparo.
結合厚さ = T1 + T2.
JP
すみ肉部溶接 – 溶接寸法
軟鋼溶接、予熱温度
アルミニウム溶接、予熱温度
結合厚さ
(mm)/(インチ)
最低予熱温度
結合厚さ
(mm)/(インチ)
Température minimale
de préchauffage
50/1.969 以下
80/3.150 以下
10° C、 50° F
50° C、 122° F
25/0.984 以下
30 – 50/1.181-1.696
10℃、 50°F
50℃、 122°F
www.roxtec.com
T2 >= T1 のときは a <= 0.7xT1、ただし最大 7 mm、0.276インチ。
T2 < T1 のときは a <= 0.7xT2、ただし最低 3 mm、0.118インチ。
a = 必要なすみ肉部溶接サイズ
T1 = フレーム・プレートの厚さ
T2 = デッキまたは隔壁プレートの厚さ
111
G frame, casting
G rámy, zalévání / Rama G, wmurowanie /Marcos G, empotrados / 鋳造Gフレーム
For correct casting of frames into concrete wallls, casting moulds in cellular
plastic are available.
Pro zalévání rámu do betonových stěn jsou k disposici polystyrenové
zalévací formy.
W celu prawidłowego mocowania ramy w ścianie betonowej, pomocne są
formy ze steropianu
Para empotrar marcos en divisiones de hormigón, hay disponibles moldes
de empotrado en plástico celular.
コンクリート壁にフレームを正しく 鋳造する ために、セル式プラスチッ
クの鋳造型が用意されています。
Before concrete is poured, the frame and casting mould is fixed in position
with the frame flange inside the wall.
Před zalitím betonem zafixujte rám a licí formu tak, aby příruba rámu byla
uvnitř stěny.
Przed zalaniem betonem, ramę wraz z formą mocuję się ścianie kołnierzem
do środka.
Antes de verter el cemento es preciso colocar el marco con el ala en el
interior de la pared.
コンクリートを注入する前に、フレームと鋳造型を壁の所望の位置にフ
レーム・フランジで取り付けます。
112
www.roxtec.com
G frame, casting
G rámy, zalévání / Rama G, wmurowanie /Marcos G, empotrados / 鋳造Gフレーム
To be able to make a correct installation the size of the opening in the wall
must be 5mm (0.197") wider than the inside dimensions of the frame on all
sides. The reason for this is the fact that the stayplates need this space to
be able to move inside the frame during installation and compression.
Aby bylo možné provést správnou instalaci musí být velikost prostupu ve
stěně, na každé straně, o 5 mm širší než vnitřní rozměr rámu. Důvodem je
to, že vymezovácí destičky potřebují tento prostor, aby se mohly během
instalace a následné komprese volně pohybovat.
Prawidłowe wykonanie instalacji wymagającej wmurowania ramy wymaga
pozostawienia wokół tylnej części ramy wolnego miejsca na przekładki
stabilizujące. Należy pamiętać, aby krawędź cementu nie znajdowała się
bliżej niż 5 mm od wewnętrznej strony ramy. Umożliwi to bezproblemowe
włożenie przekładek do ramy i prawidłową ich pracę w trakcie montażu
przejścia i końcowego uszczelniania.
Para realizar una instalación correcta, el tamaño del hueco de empotrado
tiene que tener 5 mm adicionales de ancho en todos sus lados a las
dimensiones internas del marco. La razón de dicho espacio es que las
placas de separación necesitan este espacio para poder moverse dentro
del marco durante la instalación y compresión.
正しく取付けるためには、壁の開口部の大きさをフレームの内部寸法よ
り5mm(0.197インチ)は大きくしなければなりません。これは、取付
けと圧縮の間にタイプレートがフレーム内部で移動するためにこのスペ
ースが必要だからです。
www.roxtec.com
113
G frame, casting
G rámy, zalévání / Rma G, wmurowanie /Marcos G, empotrados / 鋳造Gフレーム
GHM bolted
G frame cast in concrete wall.
G rám zalitý v betonové stěně.
Rama G wmurowana w ścianę betonową
Marco G empotrado en hormigón.
コンクリート壁にGフレームを鋳込。
HM bolted
G alt. cast
G frame cast in brick wall.
G rám zalitý v cihlové stěně.
Rama G wmurowana w ścianę ceglaną.
Marco G empotrado en una pared de ladrillo.
れんが壁にGフレームを鋳込。
B frame assembling
alt. cast
Two G frames cast back-to-back for higher demands.
Dva G rámy zalité jako dvojitá instalace pro zvýšené nároky.
Dwie ramy G w wersji „back-to-back” dla szczególnie wymagających
zastosowań.
Dos marcos G empotrados por sus lados posteriores para necesidades
especiales.
厳しい要求を満たすためにGフレーム2個を背中合わせに鋳込。
frame assembling
114
www.roxtec.com
Swan Neck
Swan Neck
Swan Neck (Szyja Łabędzia)
Swan Neck
Swan Neck
GB The Roxtec Swan Neck is
a frame specifically designed
for roof top installations. The Swan
Neck simplifies roof top cable and
pipe installations by combining the
benefits of the Roxtec modular sealing system with a vertical frame
arrangement and a flanged channel.
This allows the unit to be bolted to
the roof, and protects the cables
as they are routed through the roof
structure. 
CZ Swan Neck (labutí krk )Roxtec
e rám speciálně navržený
pro střešní instalace. Swan Neck
zjednodušuje střešní instalace kabelů
a trubek kombinací výhod možnosti
použití modulárního těsnícího systému
Roxtec s vertikálním uspořádáním
rámu v přírubovém kanálu. Toto
řešení umožňuje, aby jednotka byla
přišroubována na střechu a chránila
kabely vedené skrz střešní konstrukci.

JP
The Roxtec Swan Neckは屋
上頂上部に設置するために
特別にデザインされたフレ-ムで
す。The swan neckは垂直に配置さ
れたフレ-ムやフランジされた
導管などに有益なThe Roxtec
modular sealing systemを組み合わ
せることによって簡単に屋上頂上
部にケ-ブルやパイプを設置でき
ます。このことによってユニット
を屋上に設置することが可能にな
り、屋上部分を通して配置された
ケ-ブルを保護します。
ES El Swam Neck (cuello de
cisne) de Roxtec es un
marco específicamente diseñado
para instalaciones en tejados. El
Swam Neck simplifica la instalación
en cables y tuberías en tejados al
combinar las ventajas del sistema
de sellado modular con la disposición vertical del marco y un canal
con ala. Este sistema permite que
la unidad se atornille al tejado y
proteje los cables, ya que estos se
encaminan a través de la estructura
del propio tejado. 
www.roxtec.com
PL Roxtec Swan Neck jest ramąspecjalnie zaprojektowaną
do montażów dachowych. Swan Neck
upraszcza przeprowadzanie kabli i rur
przez wykorzystanie zalet modułowego
systemu uszczelnień Roxtec z ramą
zamocowaną pionowo i kanałem
z kołnierzem. Zestaw taki można
przykręcić do dachu i zabezpieczyć
kable na ich drodze do konstrukcji
dachowej. 
115
Swan Neck, galvanised, mild steel
Swan neck, galvanizované, měkká ocel / Swan Neck, stal galwanizowana / Swan Neck en acero dulce galvanizado /
亜鉛メッキ軟鋼Swan Neckフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
Swan Neck 6x1 Galv
5S00000002695
CZ
Rám
Počet otvorů
Prostor pro Vnější rozměry Váha
těsnění (mm) HxW (mm)
HxW (in.)
(kg)
(lb)
ES
JP
フレーム
フレーム開口部
パッキング・ スペース (mm) GB
Packing space (mm) Frame
page 184
page 188
Swan Neck 6x2 Galv
5G00000002001
Rama
Marco
PL
page 180
Označení výrobku.
Liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne Ciężar
w ramie
uszczelniająca (mm) HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de
Dim. externas Peso
sellado (mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
Frame
openings
外形寸法
HxW(mm)
HxW(インチ)
Kod art.
Nº art.
重量
(kg)(ポンド) 品番
External dimensions Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
Swan Neck 6x1 Galv
1
180 x 120 see drawing
see drawing
10.0
22.046 5S00000002695
Swan Neck 6x2 Galv
2
180 x 120 see drawing
see drawing
18.0
39.683 5G00000002001
Swan Neck, assembly
Swan Neck, montáž / Swan Neck, montaż / Swan Neck, ensamblaje / 組立品Swan Neckフレーム
Attach the Swan Neck frame to the roof using bolts/bolts and nuts. Place
the rubber gasket between the frame and the roof.
Připevněte Swan Neck rám ke střeše pomocí šroubů nebo šroubů s maticemi. Mezi
rám a střechu vložte pryžové těsnění.
Przytwierdźić ramę Swan Neck do dachu za pomocą śrub i nakrętek. Wcześniej
pomiędzy ramą a dachem umieścić gumową uszczelkę.
Instalar el marco Swan Neck en el tejado usando tornillos y tuercas. Colocar la junta
de goma entre el marco y el tejado.
Swan Neck Flame をボルトとナットで頂上部に取り付けてください。フレ-ム
と頂上部との間にはRubber(ゴム) gasketを置いてください。
116
www.roxtec.com
Swan Neck, technical information
Swan Neck, technické informace / Swan Neck, informacje techniczne / Swan Neck, información técnica /
Swan Neckフレームの技術資料
Swan Neck 6x1 Galv
e
r
f
t
m
n
g
a
l
i
k
p
c
w
o
h
s
u
v
b
d
Swan Neck 6x2 Galv
e
s
h
f
w
z
m
c
g
x
i
a
y
l
k
y
b
r
v
d
Pos (mm) (in)
h
218 8.583
Pos (mm)
(in)
m
455
17.913
w
120 4.724
n
268.5
10.571
a
10 0.394
o
208.5
8.209
b
271 10.669
p
141.5
5.571
c
454 17.874
r 152(2x) 5.984(2x)
d
238
9.370
s Ø12(6x) Ø0.472(6x)
e
457
17.992
t R10(4x) R0.394(4x)
f
R391 R15.394
u
238
9.370
g
R153
R6.024
v
364
14.331
i
40
1.575
x169.5(2x) 6.673(2x)
k
60
2.362
y
30
1.181
l
215
8.465
z
399
15.709
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
117
KFO frame
KFO rám
Rama KFO
Marco KFO
KFOフレーム
GB The Roxtec KFO frame is a
lightweight composite (PA)
frame suitable for constructions where
it is important to keep weight down to
a minimum. The frame is openable and
can be installed around already routed
cables. It can be supplied with an 80
millimetre wide flange (PP) for bolting
to fragile structures where the holes
need to be drilled at a distance from
the frame. The Roxtec KFO is avail­able as a single opening frame, with
or without flange. 
Roxtec KFO je odlehčený
CZ Rám
kompositní (polyamidový) rám,
vhodný pro konstrukce, u nichž je
nutné omezit hmotnost na minimum.
Rám je otvíratelný a lze jej instalovat
kolem stávajících kabelů. Lze jej
dodat s 80 milimetrů širokou přírubou
(polyamidový) na přišroubování ke
křehkým konstrukcím, u nichž je
nutné vyvrtat otvory dále od rámu.
Rám Roxtec KFO je dostupný pouze
s jedním prostupem, s přírubou nebo
bez ní. 
JP Roxtec KFOフレームは、軽量
コンポジット(PA)フレーム
で、軽量なフレームが要求される構造
に適しています。フレームは開こと
ができるので、既に引き回されたケー
ブルのまわりに取り付けられます。も
ろい構造物で、フレームから離れた位
置にしか穿孔できないところにフレー
ムをボルトで締めて取り付けるために
80ミリメートル幅のフランジ(PP)
が用意してあります。フランジの有無
にかかわらず、Roxtec KFOは、開口部
が一つのフレームとして使用すること
ができます。
ES El marco KFO es un marco
compuesto ligero (PA),
adecuado para instalaciones en las
que es importante mantener el
peso al mínimo. El marco es desmontable por lo que puede instalarse
alrededor de cables existentes. Se
puede suministrar con un ala de 80
mm de ancho (PP) para ser atornillado
a estructuras frágiles en las que
los agujeros deben perforarse a
cierta distancia desde el exterior del
marco. El marco KFO de Roxtec está
disponible únicamente como marco de
una sola abertura, con o sin ala. 
118
PL Rama Roxtec KFO jest lekką
ramą kompozytową
(PA)przeznaczoną do konstrukcji gdzie
istotna rzeczą jest jak najmniejsza
waga. Rama jest otwierana i może być
montowana wokół przeprowadzonych
już kabli. Może być wyposażona w 80
mm kołnierz (PP) , który konieczny
jest w tych wypadkach, gdzie ze
względu na delikatną konstrukcję,
otwory pod śruby muszą być
nawiercone w pewnej odległości od
ramy. Roxtec KFO jest dostępna jako
rama z pojedynczym oknem z lub bez
kołnierza. 
www.roxtec.com
KFO frame, PA 6.6, 30% GF - flange, PP
KFO rám, PA 6.6, 30% skelné vlákno - příruba, PP / Rama KFO, PA 6.6, 30% włókno szklane –Kołnierz,PP /
Marco KFO, PA 6.6, 30% de fibra de vidrio - ala, PP / PA 6.6、30%GFフランジPP KFOフレーム
Parts needed for a complete solution
KFO 6x1
KFO0000060059
KFO flange
KFO0010060059
page 23
page 180
page 184
page 188
KFO 6x1 with flange
KFO1000060059
IP: 66/67
CZ
Rám/příruba
Pro počet otvorů
Prostor Vnější rozměry Váha
pro těsnění (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
PL
Rama/kołnierz
liczba okien
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne ciężar
uszczelniania (mm)
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg) (lb)
ES
JP
Para nº de
Marco/ala
huecos
フレーム/フランジ
フレーム開口部
Espacio útil de 外形寸法 Peso
sellado (mm)
HxW (mm)
HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
パッキング・ Vnější rozměry 重量
スペース (mm)
HxW (mm) HxW(インチ)
(kg) (ポンド)
GB
Frame/flange
Packing space External dimensions Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
(mm)
For No.
openings
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
品番
Art. No.
KFO 6x1
1
180 x 120 260 x 159
10.236 x 6.260
1.0
2.094 KFO0000060059
KFO flange
1
180 x 120 420 x 319 16.535 x 12.559
0.6
1.323 KFO0010060059
KFO 6x1 with flange
1
180 x 120 420 x 319 16.535 x 12.559
1.6
3.417 KFO1000060059
g
KFO 6x1 Composite
g
c
a
d
e
f
W
www.roxtec.com
i
D
(in)
a
241
9.488
b
222
8.740
c
70
2.756
d
b
H
c
Pos (mm)
Ø 8.2 (8x) Ø 0.323 (8x)
e
120
4.724
f
140
5.512
g
26
1.024
i Wall thickness 5-8 0.197-0.315
Tloušťka stěny
Grubość ściany
Grosor de la pared
壁厚
D
Note: All dimensions are
nominal values
Poznámka: všechny
uvedené rozměry jsou v
nominální hodnotě
Uwaga: wszystkie
wymiary w wartościach
nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値
です。
57-60 2.244-2.362
119
KFO frame, PA 6.6, 30% GF - flange, PP
KFO rám, PA 6.6, 30% skelné vlákno - příruba, PP / Rama KFO, PA 6.6, 30% włókno szklane - kołnierz,PP /
Marco KFO, PA 6.6, 30% de fibra de vidrio - ala, PP / PA 6.6、30%GFフランジPP KFOフレーム
KFO flange
KFO 6x1 with flange
k
n
k
l
H
m
s
k
D
o
p
q
r
W
Pos (mm)
(in)
k
20
0.787
l
95 (4x)
3.740 (4x)
m
96 (3x)
3.780 (3x)
n
Ø 10 (23x) Ø 0.394 (23x)
o
116
4.567
p
160
6.299
q
220
8.661
r
299
11.772
s
8
0.315
D
60
2.362
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
120
www.roxtec.com
KFO frame, assembly
KFO rám, příslušenství / Rama KFO, montaż / Marco KFO, ensamblaje / 組立品KFOフレーム
KFO 6x1 with flange
Holecut
H
Výřez otvoru
Wycięty otwór
Corte del hueco
取付孔
W
H=270±5 mm, 10.630"±0.197"
W=170±5 mm, 6.693"±0.197"
The TSL 15x6 sealing strip is applied on the flange side
facing the wall.
Těsnící páska TSL15x6 se přikládá na stranu příruby
přivrácenou k přepážce.
Start/end point
Konec/začátek
Początkowy/końcowy punkt
Punto inicial/final
開始/終了点
www.roxtec.com
Uszczelkę TSL 15x6 umieszcza sie na kołnierzu frontem
do ściany.
La tira de sellado 15x6 se coloca en la parte del ala
que está en contacto con la pared.
TSL 15x6を使用するときは、シールストリップは壁に
向かっているフランジ側に当てなければなりません。
121
ComPlus frame
ComPlus rám
Rama ComPlus
Marco ComPlus
ComPlusフレーム
GB
The Roxtec ComPlus frame is a lightweight composite
(PA) frame suitable for constructions
where it is important to keep weight
down to a minimum. The frame consists of sections put together as one
single frame or multiple openings
in width. The frame has integrated
knock-out covers that are easily
removed before routing cables or
pipes. Roxtec ComPlus is well suited
to bolting or riveting. 
CZ Rám Roxtec ComPlus je
odlehčený kompositní (polyamidový) rám, vhodný pro konstrukce,
u nichž je nutné omezit hmotnost na
minimum. Rám sestává z jednotlivých
sekcí, které lze složit jako rám s jedním
či více prostupy na šíř. Rám má
integrované knock-out (vyrazitelné)
kryty, které lze snadno odstranit před
vlastní zatažením kabelů nebo trubek.
Roxtec ComPlus je velice vhodný pro
šroubování či nýtování. 
ES El marco ComPlus de Roxtec es un marco ligero compuesto
(PA) apropiado para instalaciones en las
que es importante mantener el peso al
mínimo. El marco consiste en secciones
unidas como un único marco o en múltiples aberturas en anchura. El marco
tiene integradas cubiertas que se extraen fácilmente antes de pasar los cables
o tuberías. El marco ComPlus permite
tanto atornillarlo como remacharlo. 
JP
Roxtec ComPlusフレームは
、軽量コンポジット(PA)フ
レームで、軽量なフレームが要求され
る構造に適しています。このフレー
ムには1つのフレームとしてまとめら
れるセクションまたは幅側に複数の開
口部があります。フレームには、ケー
ブルやパイプを引き回す前に取り外せ
る突出カバーが付いています。Roxtec
ComPlusは、ボルトかリベットで固定
する用途に適しています。
122
PL Rama Roxtec ComPlus jest lekką ramą kompozytową (PA)
przeznaczoną do konstrukcji gdzie
istotna rzeczą jest jak najmniejsza
waga Rama składa się z dwóch
elementów, które po złożeniu razem
tworzą bądź ramę z jednym oknem
lub z wieloma oknami w poziomie.
Rama posiada zintegrowaną zaślepkę,
którą bez trudu można usunąć przed
przeprowadzeniem kabli czy rur.
Roxtec ComPlus można przykręcać
lub przynitowywać. 
www.roxtec.com
ComPlus frame, PA 6.6, 30% GF
ComPlus rám, PA 6.6, 30% skelné vlákno / Rama ComPlus, PA 6.6, 30% włókno szklane /
Marco ComPlus, PA 6.6, 30% de fibra de vidrio / PA 6.6、30%GF ComPlusフレーム
Parts needed for a complete solution
page 23
ComPlus Frame side section
CPFK006006020
ComPlus frame mid section
CPMK006006030
page 180
page 184
page 188
IP: 54
CZ
Rám
Prostor
Části/sady pro těsnění (mm)
Vnější rozměry (D 60 mm) Váha
(HxW) (mm)
(HxW) (in)
(kg)
(lb)
PL
Rama
Sekcje/
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne (D 60 mm) Ciężar
w komplecie uszczelnienia (mm) HxW (mm)
HxW (in.)
(kg)
(lb)
Kod art.
ES
Marco
セクション/
キット
Nº art.
JP
フレーム
Sections/
kit
パッキング・
外形寸法(D=60 mm 重量
スペース (mm)
HxW(mm)
HxW(インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
Frame
Sections/
kit
Packing space (mm)
Art. No.
Espacio útil de
sellado (mm) Dim. externas (D 60 mm) Peso
HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
External dimensions (D 60 mm) Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Complus Frame side section*
10
180 x 120 352 x 125 13.858 x 4.921
1.0
2.094 CPFK006006020
ComPlus Frame mid section**
5
180 x 120 352 x 156 13.858 x 6.142
1.2
2.756 CPMK006006030
* Including 1 bracket / včetně jedné spojky / Zawiera 1 klamrę / Incluye 1 corchete / ブラケット1個付
** Including 2 brackets / včetně dvou spojek / Zawiera 2 klamry / Incluye 2 corchetes / ブラケット2個付
a
W
b
W
Pos (mm) (in)
Ø 4.5 Ø 0.177
b
Ø 10 Ø 0.394
c
H
a
30
1.181
d
7
0.276
e
48.5
1.909
W tot
d
g
c
e
f
f63.8(4x)2.512(4x)
D
g
e
i
j
k
W tot
g
13.5
0.531
i
63.8
2.512
j
26
1.024
k
64.8
2.551
D
60
2.362
W tot = 250 mm + (No of mid section x 156 mm)
W tot = 9.843" + (No of mid section x 6.142")
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
123
ComPlus frame, assembly
ComPlus rám, příslušenství / Rama ComPlus, montaż / Marco ComPlus, ensamblaje / 組立品ComPlusフレーム
Knock the clips in place.
Zasuňte spojky
Wbić klamry we właściwe miejsce
Inserte los ganchos en su lugar
適所にクリップを打ち込みます。
To assemble, remove all protective foil on gaskets and fit two frame sections
together. To add openings just add desired number of frame mid-sections.
Secure with clips.
Před montáží odstraňte všechny ochranné folie z těsnění a spojte dvě části
rámu. Počet prostupů zvýšíte přidáním odpovídajícího počtu středových
částí. Zajistěte spojkami.
W celu montażu należy usunąć wszystkie folie zabezpieczające na
uszczelkach i złożyć dwie sekcje boczne razem. Żeby dodać kolejne okna
należy dołożyć odpowiednią liczbę sekcji środkowych. Zabezpieczyć
klamrami.
Para ensamblar, quite todas las tiras protectoras de las culatas y ajuste las
dos secciones de marco para unirlas. Para añadir huecos, simplemente
añada el número de medias-secciones deseado. Asegure el marco con los
ganchos.
組み立てるためには、ガスケット上の保護フォイルをすべて取り除い
て、2つのフレーム・セクションを一緒に合わせてください。開口部を追
加するためには、フレーム中間部に所望の数を追加します。クリップで
固定してください。
Attach to wall using (self-drilling) screws or rivets.
Připevněte na přepážku samořeznými šrouby nebo nýty.
Przymocować do ściany używając śrub (mogą być samogwintujące) lub
nitów.
Instálelo en la pared usando tornillos autoperforantes o remaches.
タッピンネジかリベットを使って、壁に取り付けます。
124
www.roxtec.com
ComPlus frame, assembly
ComPlus rám, příslušenství / Rama ComPlus, montaż / Marco ComPlus, ensamblaje / 組立品ComPlusフレーム
Knock-out the protective cover from the front to prepare the frame for
installation. We recommend the use of eye protectors. Make sure that no
one is injured or the equipment is damaged by the pieces that will break
free from the frame while the protective cover is being knocked out.
Vyražte zepředu ochranný kryt, aby jste připravili rám pro instalaci.
Doporučujeme použít ochranné brýle. Pozor na možnost zranění či
poškození zařízení štěpinami, které se mohou odloupnout z rámu při
odstraňování ochranného krytu.
Wybij zaślepkę zabezpieczającą z ramy w celu przygotowania ramy do
przeprowadzenia kabli. Zalecane jest stosowanie okularów ochronnych.
Należy się upewnić, że nikogo nie ma w pobliżu a żaden sprzęt nie jest
narażony na uszkodzenie w trakcie wybijania zaślepki.
Instale la cubierta protectora con un martillo en la parte frontal para
preparar la instalación del marco. Tenga cuidado de que ni usted ni el
equipo resulten dañados con las muescas que se soltarán del marco al
martillear la cubierta protectora.
フレーム取付け準備のために正面の保護カバーを外します。保護用めが
ねの着用を推奨します。
フレームから保護カバーを取り外すとき、外したカバーで負傷や機器の
損傷がないようにご注意ください。
www.roxtec.com
125
ComPlus frame, aperture dimensions
ComPlus rám, rozměry otvorů / Rama ComPlus, wymiary otworu pod montaż / Marco ComPlus, dimensiones del hueco /
ComPlusフレームの開口部寸法
R 20 mm (R 0.787")
506 mm
19.921"
350 mm
13.780"
195 mm
7.678"
296 mm
11.654"
(4x)
R 20 mm
R 0.787"
Aperture dimensions scale 1:1 Rozměry otvorů – měřítko 1:1
Wymiary otworu skala 1:1
Dimensiones del hueco escala 1:1
開口部寸法、尺度 1:1
126
www.roxtec.com
CF 8/CF 32 frames
Rámy CF 8/ CF 32
Ramy CF 8/CF 32
Marco CF 8/CF 32
CF 8/CF 32フレーム
GB The Roxtec CF 8 and CF 32 are cast aluminium frames
suitable for compact installations
in cabinets. The compression is
integrated in the frame. CF 8 can
accommodate up to 15 cables and
CF 32 up to 60 cables. 
CZ Rámy Roxtec CF8 a CF 32
jsou lité hliníkové rámy vhodné
pro instalace skříňového typu.
Kompresní jednotka je integrována
v rámu. CF 8 pojme až 15 a CF 32 až
60 kabelů. 
ES
Los CF 8 y CF 32 de Roxtec
son marcos de aluminio para
empotrar, apropiados para instalaciones compactas en armarios. La
compresión viene integrada en el
marco. El CF 8 puede sellar hasta 15
cables y el CF 36 hasta 60 cables. 
JP Roxtec CF 8およびCF 32は、
キャビネットにコンパクトに
取付けるのに適したアルミダイキャ
スト・フレームです。圧縮は、フレ
ームで統合されます。CF 8は、最大
15本のケーブルを、CF 32は最大60本
のケーブルまで適応できます。 
www.roxtec.com
PL Ramy Roxtec CF 8 i CF32
są ramami aluminiowymi
doskonale nadającymi się do montażu
w szafach i obudowach. Element
sprężający wbudowany jest w ramę.
Rama CF 8 może uszczelnić do 15
kabli a CF 32 do 60 kabli. 
127
CF 8/ CF 32 frame, integrated compression unit, aluminium
Rám CF 8 / CF 32, integrovaná kompresní jednotka, hliník / Rama CF 8/CF 32 z integrowanym elementem
sprężającym, aluminium / Marcos CF 8/CF32, unidad de compresión integrada, aluminio /
CF 8/CF 32フレーム用アルミ統合圧縮ユニット
Parts needed for a
complete solution
CF 8
CSF0000080035
page 32
CF 8/5
CKT8000000005
page 188
CF 32
CSF0000320035
CF 32/20
CKT3200000020
CF 8/8
CKT8000000008
CF 8/9
CKT0000000009
CF 32/32
CKT3200000032
CF 32/41
CKT3200000041
IP 67 - UL/NEMA 4, 4X, 12, 13 CZ
Vnější rozměry Váha
Rám/Sada
Multidiametrální rozsah a počet kabelů/trubek HxW (mm) HxW (in.)
(kg) (lb)
Označení výrobku
PL
Rama/
Zestaw
Zakres średnic i liczba kabli/rur Kod art.
ES
JP
Dim. externas Peso
Marco/Kit
Intervalo multidiámetro y número de cables/tuberías. HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
Nº art.
フレーム/ 外形寸法 重量
キット
Multidiameter範囲とケーブル/パイプ数 HxW(mm) HxW(インチ)
kg)(ポンド) 品番
GB
Frame/Kit
Multidiameter range and number of cables/pipes
ymiary zewnętrzne Ciężar
W
HxW (mm) HxW (in.)
(kg) (lb)
External dimensions
HxW (mm) HxW (in)
Weight
(kg)
(lb)
Art No.
0+3.5-10.5
0+3.5-16.5 0+10.0-25.0 0+9.5-32.5
0+0.138-0.413 0+0.138-0.650 0+0.394-0.984 0+0.374-1.280
(CM 15W40) (CM 20w40) (CM 30w40) (CM 40 10-32)
Frame / Rám / Rama / Marco / フレーム
CF 8
140 x 75 5.512 x 2.952
0.6 1.323 CSF0000080035
CF 32
230 x 130 9.055 x 5.118
1.4 3.086 CSF0000320035
Kit
CF 8/5 4
cables/pipes
cables/pipes
140 x 75 5.512 x 2.952
0.7 1.543 CKT8000000005
CF 8/8 8
cables/pipes
140 x 75 5.512 x 2.952
0.7 1.543 CKT8000000008
CF 8/9 cables/pipes
140 x 75 5.512 x 2.952
0.7 1.543 CKT0000000009
6
cables/pipes
2
1
1
cables/pipes
CF 32/20 16
cables/pipes
cables/pipes
230 x 130 9.055 x 5.118
2.0 4.409 CKT3200000020
CF 32/32 32
cables/pipes
230 x 130 9.055 x 5.118
2.0 4.409 CKT3200000032
230 x 130 9.055 x 5.118
2.0 4.409 CKT3200000041
CF 32/41 24
128
cables/pipes 16 cables/pipes
4
1
cables/pipes
www.roxtec.com
CF 8/CF 32 frame, technical information
Rám CF 8 / CF 32, technické informace / Rama CF 8/CF 32, informacje techniczne / Marcos CF 8/CF 32, información
técnica / CF 8/CF 32フレームの技術資料
d
CF 8
b
Pos (mm)
(in)
a
60
2.362
b
SW 4
SW 0.157
c
53
2.087
d
59
2.323
e
38
1.496
f
12
0.472
g
4
0.157
a
i
H
a
e
f
c
g
h
40
1.575
h
i
80
3.150
W
j
70
2.756
k
48
1.890
l
51
2.008
m
160
6.299
CF 32
d
k
e
j
m
j
H
j
b
l
l
f
g
h
h
W
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
129
CF 8/CF 32 frame, holecut
CF 32
H2
CF 8
H1
Rám CF 8 / CF 32, vyříznutí otvorů / Rama CF 8/CF 32, otwór pod montaż / CF 8/CF 32 Marco, corte del hueco /
CF 8/CF 32フレーム取付孔
W1
H1=127±1 mm, 5.000"±0.039"
W1=61±1 mm, 2.402"±0.039"
W2
H2=216±1 mm, 8.504"±0.039"
W2=110±1 mm, 4.331"±0.039"
130
www.roxtec.com
CF 10 frame
CF 10 rám
Rama CF 10
Marco CF 10
CF 10フレーム
PL Rozwiązanie Roxtec CF 10
to kompaktowe, kompletne i
lekkie przejście kablowe składające
się z kompozytowej ramy (PA) i
modułów uszczelniających. Jak
inne produkty typu C zabezpiecza
przed wodą, kurzem, insektami i
gryzoniami. Rama jest samo mocująca
i posiada element sprężający z funkcją
szybkiego zamykania. Przejście
dostarczane jest jako prefabrykowane.
Zestawy CF 10 są dostępne w trzech
konfiguracjach modułów. 
www.roxtec.com
GB The Roxtec CF 10 solution is a compact, complete,
lightweight cable entry seal comprised of a composite frame (PA)
and sealing modules. Like other
compact sealings/frames it protects
against water, dust, insects and
rodents. The frame is self-adhering
and has integrated compression
unit with a quick-lock function. The
entire seal is delivered pre-installed
and provides protection against
water, dust, insects and rodents.
The CF 10 frame is designed with
three different standardised module
configurations. 
Řešení Roxtec CF 10 je
CZ úplná,
kompaktní a odlehčená
kabelová průchodka, která se skládá z
kompositního rámu (polyamid) a těsnicích
modulů. Stejně jako ostatní výrobky
typu C chrání tato průchodka proti
vodě, prachu, hmyzu a hlodavcům. Rám
je samoadhesivní a má integrovanou
kompresní jednotku s rychlozámkem.
Průchodka je dodávána předinstalovaná
s výběrem ze tří standardizovaných
konfigurací modulů. 
ES
La solución CF 10 de
Roxtec es un pasamuros de
cables compacto, completo y ligero
que consiste en un marco compuesto
y módulos de sellado. Al igual que
otros productos C, protege contra
agua, polvo, insectos y roedores.
El marco es autoadherente y tiene
unidad de compresión integrada con
una función de cierre rápido. Todo
el sello se suministra pre-instalado
y ofrece protección contra agua,
polvo, insHectos y roedores. El
marco CF 10 está diseñado con
tres configuraciones de módulos
normalizados diferentes. 
Roxtec CF 10は、小
JP 型、完全、軽量、ケーブル・エ
ントリ・シールで、コンポジット・フ
レーム(PA)およびシーリング・モ
ジュールで構成されています。C製品
同様、キャビネットや筐体中の部品を
水、ほこり、昆虫および齧歯動物から
保護します。
フレームは、自己凝着型で圧縮ユニッ
トをクイック・ロック機能と統合して
あります。シールはすべて、プリイン
ストールされて納品され、水、ほこ
り、昆虫および齧歯動物からの保護を
提供します。CF 10フレームは、標準化
された三種類のモジュール構成で設計
されています。
131
CF 10 frame, PA 6.6 30 % glassfibre
Rám CF 10, PA 6.6 30% skelné vlákno / Rama CF 10, PA 6.6 30% włókno szklane /Marco CF 10, PA 6.6 30% de fibra de
vidrio / PA 6.6 30% GF CF 10フレーム
CF 10/4
CF00000100040
CF10/7
CF00000100070
CF 10/10
CF00000100100
IP 54 CZ
Sada
PL
Kit
ES
Kit
JP
キット
Kit
GB
Vnější rozměry Váha
Multidiametrální rozsah
a počet kabelů/trubek
HxWxD (mm) HxWxD (in)
kg) (lb)
Wymiary zewnętrzne Ciężar
Zakres średnic i liczba kabli/rur HxWxD (mm) HxWxD (in)
(kg) (lb)
Intervalo multidiámetro y número de
cables/tuberías
Dim. externas Peso
HxWxD (mm) HxWxD (pulgadas)
(kg) (libra)
Multidiameter範囲とケーブル/
外形寸法 重量
パイプ数 HxWxD(mm)
HxWxD(インチ
(kg) (ポンド)
Multidiameter range and number of External dimensions
Weight
cables/pipes HxWxD (mm) HxWxD (in)
(kg)
(lb)
0+3.5-14.5 0+0.138-0.517
(CML 20W40) 0+9.5-32.5
0+0.374-1.280
(CML 40 10-32)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
品番
Art No.
CF 10/4 2
cables/pipes
2
cables/pipes
192 x 92 x 37
7.559 x 0.748 x 1.457
0.4
0.882 CF00000100040
CF 10/7 6
cables/pipes
1
cables/pipes
192 x 92 x 37
7.559 x 0.748 x 1.457
0.4
0.882 CF00000100070
CF 10/10 10
cables/pipes
192 x 92 x 37
7.559 x 0.748 x 1.457
0.4
0.882 CF00000100100
W
D
d
g
a
b
Pos (mm) (in)
a
8
Recommended ST 4.2 x 25
c
92
3.622
d
40
1.575
e
80
3.150
f
100
3.937
g
32
1.260
f
H
c
b
0.315
e
132
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: Všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: Wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
CF 10 frame, holecut
Rám CF 10, vyříznutí otvoru / Rama CF 10, otwór pod montaż / Marco CF 10, corte del hueco / CF 10フレームの取付孔
72+1/-0 mm, 2.835+0.039/-0"
174+1/-0 mm, 6.850+0.039/-0"
R 10 mm (4x), R 0.394" (4x)
Aperture dimensions scale 1:1
Měřítko velikosti otvoru 1:1
Wymiary otworu skala 1:1
Dimensiones del hueco escala 1:1
開口部寸法、尺度 1:1 www.roxtec.com
133
CF 16 frame
Rám CF 16
Rama CF 16
Marco CF 16
CF 16フレーム
PL
Rama CF 16 jest ramą
o niskim profilu, szczególnie
przydatną w obudowach gdzie jest
konieczność przepuszczenia wielu
kabli na ograniczonej powierzchni.
Posiada wbudowany element
sprężający i może uszczelnić do
30 kabli. Rama CF 16 ma stopień
ochrony jak dla innych produktów
typu C.
134
GB The CF 16 frame has a very low profile and is suitable
for enclosures where many cables
need to be routed in areas with
limited space. The frame is also
available in an open version for
installations around existing cables.
The CF 16 has integrated compression and is ready to accommodate
up to 30 cables. CF 16 has a
protection capacity similar to other
compact sealings/frames. 
CZ Rám CF 16 má velice nízký
profil a je vhodný pro skříně,
v nichž je třeba vést v omezeném
prostoru velké množství kabelů. Rám
je také dostupný v otevřené (dělené)
verzi k instalaci kolem stávajících
kabelů. Rám CF 16 má integrovanou
kompresní jednotku a lze jím vést až
30 kabelů. Typ CF 16 má ochrannou
kapacitu obdobnou jako ostatní
výrobky typu C. 
ES
El marco CF 16 tiene un perfil muy bajo y es adecuado para
cajas de protección en las que es
necesario conducir muchos cables
en áreas de espacio reducido. El
marco también esta disponible en
una versión abierta para instalaciones
alrededor de cables existentes.
El CF 16 tiene compresión integrada
y está preparado para alojar hasta 30
cables. El CF 16 tiene una capacidad
de protección similar a otros
productos C. 
CF 16フレームは、非常に高さが
JP 低く、限られたスペースに多く
のケーブルを引き回す用途に適してい
ます。フレームは、既存のケーブルに
取付けるための開口タイプも用意して
あります。
CF 16は、圧縮を統合して最大30本のケ
ーブルを適応することができます。CF
16は、その他のC製品同様の保護機能が
あります。
www.roxtec.com
CF 16 frames
CF 16 rámy / Ramy CF 16 / Marco CF 16 / CF 16フレーム
Parts needed for a
complete solution
CF 16
CSF0000160010
CF 16 O
CSF1000160010
CF 16 AISI 304
CSF0001600021
page 32
page 188
IP: 67 - UL/NEMA: 4, 4X, 12, 13 CZ
Rám PL
ES
Rama
Marco
Ilość Przestrzeń
Wwymiary zewnętrzne Ciężar
okien
uszczelniania (mm) HxW (mm)
HxW (in.)
(kg)
(lb)
Aberturas
Espacio útil de Dim. externas Peso
sellado (mm) HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
del marco
JP
フレーム
フレーム
d開口部
GB
Frame
Počet prostupů
パッキング・ 外形寸法
重量
スペース(mm) HxW (mm) HxW(インチ)
(kg)
(lb)
品番
1
160 x 40 234 x 93 9.213 x 3.661
1.4
3.086 CSF0000160010
CF 16 O
1
160 x 40 234 x 93 9.213 x 3.661
1.4
3.086 CSF1000160010
CF 16 AISI 304
1
160 x 40 234 x 93 9.213 x 3.661
1.2
2.646 ECF0001600021
Sada
PL
Zestaw
ES
Kit
JP
キット
GB
Kit
Liczba kabli/rur
Intervalo multidiámetro y número de
cables/tuberías cables/pipes
4
CF 16/10 10
cables/pipes
CF 16/16 16
cables/pipes 16 cables/pipes
CF 16/19 19
cables/pipes
www.roxtec.com
Dim. externas Peso
HxW (mm) HxW (pulgadas) (kg) (libra)
Multidiameter range and number ofExternal dimensionsWeight
cables/pipes HxW (mm) HxW (in)
(kg) (lb)
0+3.5-10.5
0+3.5-16.5 0+9.5-32.5
0+0.138-0.413 0+0.138-0.650 0+0.374-1.280
(CM 15w40) (CM 20W40) (CM 40 10-32)
4
Vnější rozměry Váha
HxW (mm) HxW (in)
(kg) (lb)
Označení výrobku
Kod art
Nº art.
外形寸法 重量
Multidiameter範囲とケーブル/パイプ数
HxW(mm) HxW (インチ) (kg)(ポンド) 品番
Number of cables/pipes Art. No.
CF 16/19
CKT0008020119
Wwymiary zewnętrzne Ciężar
Zakres średnic i liczba kabli/rur HxW (mm) HxW (in)
(kg) (lb)
Número de
cables/tuberías CF 16/4 Multidiametrální rozsah a počet kabelů/trubek
Počet kabelů/
trubek
ケーブル/
パイプ数 CF 16/16
CKT0008020016
Weight
(kg)
(lb)
Nº art.
CF 16 CF 16/10
CKT0008020010
External dimensions
HxW (mm)
HxW (in)
Kod art.
Packing space
(mm)
CZ
Označení výrobku
Frame
openings
CF 16/4
CKT0008020004
ProstorVnější rozměry
Váha
pro těsnění (mm)
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
12
cables/pipes
8
6
cables/pipes
cables/pipes
2
Art No.
cables/pipes
234 x 93 9.213 x 3.661 1.7 3.748 CKT0008020004
cables/pipes
234 x 93 9.213 x 3.661 1.7 3.748 CKT0008020010
234 x 93 9.213 x 3.661 1.7 3.748 CKT0008020016
1
cables/pipes
234 x 93 9.213 x 3.661 1.7 3.748 CKT0008020119
135
CF 16 frame, technical information
Rám CF 16, technické informace / Rama CF, informacje techniczne / Marcos CF 16, información técnica /
CF 16フレームの技術資料
h
e
H
d
A
�������������������������
����������������
a
b
A
g
f
c
W
A_A
Pos (mm) (in)
a
17
0.669
b
20
0.787
c
42
1.654
d
175
6.890
e
160
6.299
f
40
1.575
g
Max 4 mm Max 0.157
hSW TX25
136
SW TX 25
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: Všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: Wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
CF 16 frame, holecut
Rám CF 16, vyříznutí otvoru / Rama CF 16, otwór pod montaż / Marco CF 16, corte del hueco / CF 16フレームの穿孔
71mm, 2.795"
Ø 7 mm (2x), Ø 0.276 (2x)"
www.roxtec.com
203.5 mm, 8.012"
35.5 mm, 1.398"
187 mm, 7.362"
15 mm,
0.591"
Ø 5.5 mm (2x), Ø 0.217 (2x)"
Aperture dimensions scale 1:1
Měřítko velikosti otvoru 1:1
Wymiary otworu skala 1:1
Dimensiones del hueco escala 1:1
開口部寸法、尺度 1:1
137
CF 24 frame
Rám CF 24
Rama CF 24
Marco CF 24
CF 24フレーム
GB The split frame design of the Roxtec CF 24 makes it
simple to install. It can be assembled
in advance, or installed on site, even
around existing cables or pipes. The
compression system is integrated in
the frame. The Roxtec CF 24 comes
in three standard configurations
accommodating from 8 to 28 cables
or pipes. 
CN Dělený rám Roxtec CF 24
usnadňuje instalaci. Může být
smontován předem, složen až na místě
montáže instalace nebo dokonce
převlečen přes již procházející
kabely či trubky. Kompresní systém
je integrován v rámu. Roxtec CF 24
se dodává ve třech standardních
konfiguracích, které pojmou od 8 do
28 kabelů či trubek. 
ES
El diseño desmontable del marco CF 24 de Roxtec facilita la instalación. Puede ensamblarse
por anticipado o instalarse en su
lugar de montaje, incluso alrededor
de cables y tuberías ya existentes. El
sistema de compresión está integrado
en el marco. El CF 24 de Roxtec está
disponible en tres configuraciones
estándar, que sellan de 8 a 28 cables
o tuberías. 
JP
Roxtec CF 24の分割フレーム・
デザインは取り付けが楽です。
前もって組み立てることができ、既
存のケーブルやパイプのまわりでさ
え、現場で取り付けることができま
す。圧縮システムは、フレームに
統合されています。Roxtec CF 24に
は、8~28本のケーブルかパイプまで
適応している三種類の標準構成があ
ります。
138
PL Dzielona konstrukcja ramy CF
24 zapewnia prosty montaż.
Może być zmontowana wcześniej lub
na miejscu instalacji, nawet wokół
już przeprowadzonych kabli lub rur.
Roxtec CF 24 dostępna jest w trzech
konfiguracjach obejmujących od 8 do
28 kabli lub rur. 
www.roxtec.com
CF 24 frame
CF 24 rámy / Ramy CF 24 / Marco CF 24 / CF 24フレーム
CF 24/8
CF00000240035
CF 24/12
CF00000241235
CF 24/28
CF00000242835
IP: 67
CZ
Sada
PL
Zestaw
ES
Kit
JP
キット
ケーブル/ 外形寸法
パイプ数
Multidiameter範囲とケーブル/パイプ数 HxW (mm) HxW (インチ)
品番
GB
Kit
Number of External dimensions
cables/pipes Multidiameter range and number of cables/pipes HxW (mm) HxW (in)
Art No.
Počet kabelů/
trubek Multidiametrální rozsah a početVnější rozměry kabelů/trubek
HxW (mm) HxW (in)
Označení výrobku
Liczba kabli/rur Zakres średnic i liczba kabli/rur
ymiary zewnętrzne
W
HxW (mm) HxW (in)
Kod art
Número de
cables/tuberías Intervalo multidiámetro y número de cables/tuberías
Dim. externas
HxW (mm) HxW (pulgadas)
Nº art.
0+3.5-10.5
0+3.5-16.5 0+10.0-25.0
0+9.5-32.5
0+0.138-0.413 0+0.138-0.650 0+0.394-0.984 0+0.374-1.280
(CM 15w40) (CM 20W40) (CM 30w40) (CM 40 10-32)
CF 24/8 8
8
CF 24/12 12 8
CF 24/28 28
12
cables/pipes
cables/pipes 16 cables/pipes
cables/pipes
100 x 209 3.397 x 8.228 CF00000240035
4
cables/pipes
100 x 209 3.397 x 8.228 CF00000241235
100 x 209 3.397 x 8.228 CF00000242835
d
Sada
b
H
������
Ciężar
Zestaw (kg) (lb)
Peso
Kit
(kg) (libra)
位置
キット
(kg) (インチ)
Weight
c
����
Kit
a
�
a
Váha
(kg) (lb)
(kg)
(lb)
CF 24/8 1.5
3.307
CF 24/12 1.5
3.307
CF 24/28 1.5
3.307
D
W
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: Všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: Wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
Pos (mm) (in) a
20 0.787
b
60
2.362
c
160
6.299
d
M6
M6
D
30
1.181
www.roxtec.com
139
CF 24 frame, holecut
7.5 mm, 0.295"
110 mm, 4.331"
30 mm, 1.181"
170 mm, 6.693"
185 mm, 7.283"
Rám CF 24, vyříznutí otvoru / Rama CF 24, otwór pod montaż / Marco CF 24, corte del hueco / CF 24フレームの取付孔
R 2 mm max (4x),
R 0.079" max (4x)
30 mm, 1.181"
12 mm,
0.472"
Ø 7 mm (6x),
Ø 0.276" (6x)
60 mm, 2.362"
84 mm, 3.307"
140
Aperture dimensions scale 1:1
Měřítko velikosti otvoru 1:1
Wymiary otworu skala 1:1
Dimensiones del hueco escala 1:1
開口部寸法、尺度 1:1
www.roxtec.com
C KFO frame
C KFO rám
Rama C KFO
Marco C KFO
C KFOフレーム
GB The C KFO is a compact version of the KFO frame
but 30 mm deep. It is a lightweight
composite frame (PA) suitable for
various kinds of enclosures, where
it is important to keep weight down
to a minimum. The Roxtec C KFO
frame is only available as a single
opening frame, with or without
flange. 
CZ Rám C KFO je kompaktní verze
rámu KFO ale s hloubkou
pouze 30 mm. Jedná se o odlehčený
kompositní rám (polyamid), vhodný pro
různé skříně, u nichž je nutné omezit
hmotnost na minimum. Rám Roxtec
C KFO je dodáván pouze s jedním
otvorem, s přírubou nebo bez ní. 
ES
El marco C KFO es una versión compacta del marco
KFO, pero de 30 mm de profundidad.
Es un marco compuesto ligero (PA),
adecuado para diferentes tipos de
cajas de protección en las que es
importante mantener un peso mínimo.
El marco C KFO de Roxtec está
disponible únicamente como marco de
una sola abertura, con o sin ala. 
JP
C KFOは、KFOフレームの小
型版ですが、奥行きは
30mmあります。軽量コンポジット
(PA)フレームで、重量を最低限に
することが要求される各種の筐体に
適しています。フランジの有無にか
かわらず、Roxtec C KFOは、開口部
が一つのフレームとして使用するこ
とができます。
www.roxtec.com
PL
Rama C KFO jest
kompaktową wersją ramy
KFO o głębokości 30mm. Jest
lekką kompozytową ramą (PA)
do zastosowań w różnego typu
obudowach, w których istotną
rzeczą jest ograniczenie ciężaru
do minimum. Roxtec C KFO
jest dostępna tylko jako rama
jednookienna z lub bez kołnierza.
141
C KFO frame, PA 6.6, 30% GF - flange, PP
C KFO rám, PA 6.6 30% skelné vlákno – příruba, PP / Rama C KFO, PA 6.6, 30% włókno szklane – kołnierz, PP / Marco
C KFO, PA 6.6, 30% de fibra de vidrio - ala, PP / PA 6.6、30%GFフランジPP C KFOフレーム
Parts needed for a complete
solution
C KFO 6x1 Composite
CKF0000060059
C KFO 6x1 with flange
CKF1000060059
C KFO Counter frame
KCF0000100011
page 32
page 186
page 86
page 188
IP: 55
CZ
Rám/příruba Pro počet otvorů
PL
Rama/kołnierz
Ilośc okien
ES
Marco/ala
Para nº de
huecos
Prostor pro Vnější rozměry
Váha
těsnění (mm)
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne
uszczelniania (mm) HxW (mm)
HxW (in)
Ciężar
(kg) (lb)
Označení výrobku
Kod art.
Espacio útil de Dim. externas Peso
sellado (mm)
HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
Nº art.
JP
フレーム/フランジ
開口部数
パッキング・
外形寸法
重量
スペース (mm) HxW(mm)
HxW(インチ
(kg)(ポンド)
品番
GB
Frame/flange
For No.
openings
Packing space External dimensions Weight
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
(mm)
Art. No.
C KFO 6x1
1
180 x 120 260 x 159
10.236 x 6.260
0.6
1.323 CKF0000060059
C KFO 6x1 with flange
1
180 x 120 420 x 319 16.535 x 12.559
1.2
2.646 CKF1000060059
C KFO Counter frame
1
180 x 120 262 x 161
10.315 x 6.338
0.4
0.882 KCF0000100011
Pos (mm)
c
a
(in)
241
9.488
b
222
8.740
c
70
2.756
e
120
4.724
f
140
5.512
2
0.079
26
1.024
g gasket
D
d
e
f
W
142
a
d Ø 8.2 (8x)Ø 0.323 (8x)
b
H
c
C KFO 6x1 Composite
g
D
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: Všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: Wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
C KFO frame, PA 6.6, 30% GF - flange, PP
C KFO rám, PA 6.6 30% skelné vlákno – příruba, PP / Rama C KFO, PA 6.6, 30% włókno szklane – kołnierz, PP /
Marco C KFO, PA 6.6, 30% de fibra de vidrio - ala, PP / PA 6.6、30%GFフランジPP C KFOフレーム
C KFO flange
C KFO with flange
k
t
n
k
l
H
m
s
k
D
o
p
Pos (mm)
q
r
W
(in)
k
20
0.787
l
95 (4x)
3.740 (4x)
96 (2x)
3.780 (2x)
m
n
Ø 10 (23x) Ø 0.394 (23x)
o
116
4.567
p
161
6.339
q
228
8.976
r
299
11.772
s
8
0.315
t
87
3.425
D
34
1.339
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: Všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: Wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
143
C KFO frame, assembly
C KFO rám, příslušenství/ Rama C KFO, montaż / Marco C KFO, ensamblaje / 組立品C KFOフレーム
C KFO with flange
H
Holecut
Vyříznutý otvor
Otwór pod montaż
Corte del hueco
取付孔
W
H=270±5 mm, 10.630"±0.197"
W=170±5 mm, 6.693"±0.197"
The TSL 15x6 sealing strip is applied on the flange
side facing the wall.
TSL15x6 se přikládá na stranu příruby přivrácenou
k přepážce.
Start/end point
Těsnící páska
Punkt początkowy/końcowy
Punto inicial/final
開始/終了点
144
Uszczelkę TSL 5x6 stosuje się przednią powierzchnią
do ściany
La tira de sellado 15x6 se coloca en la parte del ala
que está en contacto con la pared.
TSL 15x6を使用するときは、シールストリップは壁に
向かっているフランジ側に当てなければなりません。
www.roxtec.com
Roxtec ComLite
Roxtec Comlite
Roxtec ComLite
ComLite de Roxtec
Roxtec ComLite
PL
Rozwiazanie ComLite jest
lekkim przejściem
uszczelniającym dla kabli i rur
składającym sie z kompozytowej ramy
(PA) i modułów uszczelniających.
Rama posiada wbudowany element
sprężający z funkcją szybkiego
zamykania oraz zaślepkę, wybijaną
przed montażem modułów. Roxtec
ComLite można przykręcać
lub przynitować do większości
konstrukcji. ComLite występuje w
trzech konfiguracjach obejmujących
od 18 do 26 kabli lub rur 
www.roxtec.com
GB The ComLite solution is a lightweight cable and pipe
entry seal comprised of a compact
composite (PA) frame and sealing
modules. The frame has an integrated
compression unit with a quick-lock
function and a knock-out plate which
is removed before use. The Roxtec
ComLite is well suited for bolting or
riveting onto most constructions.
ComLite comes in three configurations accommodating from 18 to 26
cables or pipes. 
CZ Řešení Comlite je lehká
kabelová a potrubní
průchodka složená z kompositního
rámu a těsnících modulů. Rám má
integrovanou kompresní jednotku
s rychlozámkem a vyrážecím krytem,
který se odstraní před vlastním
použitím. Roxtec Comlite se výborně
hodí pro přišroubování či přinýtování
k většině konstrukcí. Je dodávána
ve třech konfiguracích s počtem
procházejících kabelů či trubek od 18
do 26. 
JP ComLiteは、軽量ケーブル・
エントリ・シールで、コンパ
クト・コンポジット・フレーム(
PA)およびシーリング・モジュー
ルで構成されています。 フレーム
には、クイック・ロック機能で統合
された圧縮ユニットと、使用の前に
取り外す突出プレートがあります。
Roxtec ComLiteは、殆どの構造物に
ボルトかリベットで固定する用途に
適しています。
ComLiteには、18~26本のケーブル
かパイプまで適応している三種類の
標準構成があります。
ES La solución ComLite es un
sello ligero para cables y
tuberías que consiste en un marco
compacto compuesto (PA) y módulos
de sellado. El marco tiene una unidad
de compresión integrada con una
función de cierre rápido y una placa
de presión que se extrae antes de
utilizarlo. El ComLite de Roxtec es
muy apropiado para atornillarlo o
rivetearlo en la mayoría de las
construcciones. Está disponible en
tres configuraciones distintas y sella
de 18 a 26 cables o tuberías. 
145
ComLite frame, PA 6.6, 30% glassfibre
Comlite rám, PA 6.6 30% skelné vlákno / Rama ComLite, PA 6.6, 30 % włókno szklane / Marco ComLite, PA 6.6, 30%
de fibra de vidrio / PA 6.6、30% GF ComLiteフレーム
ComLite 6/18
CL00060018000
ComLite 6/24
CL00060024000
ComLite 6/26
CL00060026000
IP: 54 CZ
Sada
PL
Zestaw
ES
Kit
JP
キット
GB
Kit
Počet kabelů
trubek Multidiametrální rozsah a počet
kabelů/trubek Vnější rozměry Váha
HxW (mm) HxW (in)
(kg) (lb) Označení výrobku
Liczba kabli/rur Zakres średnic i liczba kabli/rur
ymiary zewnętrzne Ciężar
W
HxW (mm) HxW (in)
(kg) (lb)
Kod art
Número de
cables/tuberías Intervalo multidiámetro y número de
cables/tuberías Dim. externas Peso
HxW (mm) HxW (pulgadas) (kg) (libra)
Nº art.
ケーブル/
外形寸法 重量
パイプ数
Multidiameter範囲とケーブル/パイプ数
HxW (mm) HxW (インチ)
(kg)(ポンド)
Number of cables/pipes 0+3.5-14.5
0+10.0-25.0 0+9.5-32.5
0+0.138-0.571 0+0.394-0.984 0+0.374-1.280
(CML 20w40) (CML 30) (CML 40 10-32)
ComLite
品番
Multidiameter range and number ofExternal dimensionsWeight
cables/pipes HxW (mm) HxW (in)
(kg) (lb)
Art No.
6/18 18
cables/pipes
326x225 12.835x8.858 1.9 4.189 CL00060018000
6/24 24 24
cables/pipes
326x225 12.835x8.858 1.8 3.968 CL00060024000
6/26 26
cables/pipes
6
326x225 12.835x8.858 1.9 4.189 CL00060026000
6
12
cables/pipes
cables/pipes
12
8
cables/pipes
e
f
H
a
Pos (mm)
b
c
(in)
a
262
10.315
b
160
6.299
c
22
0.866
d
120
4.724
e
180
7.087
f
222
8.740
D
32
1.260
d
D
W
146
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: Všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: Wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
ComLite, holecut
ComLite, vyříznutí otvoru / ComLite, otwór pod montaż / ComLite, corte del hueco / ComLite の取付孔
Min R 10 mm (R 0.394")
166 mm, 6.535"
267 mm, 10.512"
Max R 20 mm (R 0.787")
(4x)
R 10-20 mm
R 0.394"-0.787”
When using extension frame radius
has to be R 10 mm ( R 0.394”)
Aperture dimensions scale 1:1
Měřítko velikosti otvoru 1:1
Wymiary otworu skala 1:1
Dimensiones del hueco escala 1:1
開口部寸法、尺度 1:1
www.roxtec.com
147
R frame
R rám
Rama R
Marco R de Roxtec
Rフレーム製品
GB The Roxtec R frame is a round frame for installation
in pipe sleeves or round holes. The
compression is integrated in the frame
and is used together with standard
RM modules. R frames are supplied
with a net installed on the back side
for protection during horizontal installations (except R 70 and R 75). The
frame can be cut open for installation
around existing cables or pipes. 
CZ Roxtec R rám je kruhový rám
pro instalaci v manžetách
trubek nebo v kruhových otvorech.
Má integrovanou kompresi a používá
se spolu se standardními moduly
RM. Rámy R se dodávají se síťkou
na zadní straně, která poskytuje
ochranu při vodorovných instalacích
(kromě velikosti R 70 a R 75). Rám
lze rozříznout, je-li to třeba pro
instalaci kolem stávajících kabelů
nebo trubek. 
ES
El marco R de Roxtec es un
marco redondo para instalar
en collarines de tuberías o agujeros
redondos. El marco tiene una compresión integrada y se utiliza junto con
módulos RM estándar. Los marcos R
se suministran con una red instalada
en el lado trasero como protección
durante instalaciones horizontales
(salvo R 70 y R 75). El marco se
puede abrir para instalarlo alrededor
de cables o tuberías existentes. 
JP Roxtec Rフレームは、パイプ・
スリーブまたは丸い孔に取付
けるための円形フレームです。圧縮
はフレームで統合されて、標準の
RMモジュールと一緒に使用されま
す。Rフレームは、水平取付けの間
の安全のために後側にネットを取り
付けて納品されます(R 70およびR
75を除く)。フレームは、既存のケ
ーブルやパイプのまわりに取付ける
ために切開することができます。
148
PL
Rama Roxtec R jest ramą
okrągłą przeznaczoną do
instalacji w tulejach lub okrągłych
otworach. Element sprężających
zintegrowany jest z ramą i stosuje się
ją razem ze standardowymi modułami
RM. Ramy R wyposażone są w
siatkę umieszczoną na tylne j części
przydatną przy montażu poziomym
(nie dotyczy R70 i R75). Rama może
być nacinana w celu montażu wokół
istniejących już kabli i rur. 
www.roxtec.com
R frame, galvanised fittings
R rám, galvanizované příruby / Rama R, stal galwanizowana / Marco R, componentes galvanizados /
Rフレーム用亜鉛メッキ付結合金具
R 100 galv
R000001001018
R 125 galv
R000001251018
R 127 galv
R000001271018
R 150 galv
R000001501018
R 200 galv
R000002001018
Parts needed for a complete solution
For information about other frame sizes that are not standard, please
contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
page 23
page 188
F: A-Class, H-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Rám
Prostor pro Vnější rozměry
Váha
těsnění (mm)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
PL
Rama
ES
Marco
Espacio útil de Dim. externas
Peso
sellado (mm)
ØxD (mm)
ØxD (pulgadas)
(kg)
JP
フレーム
パッキング・
外形寸法
重量
スペース (mm)
ØxD(mm)
ØxD(インチ)
(kg)
(ポンド)
GB
Frame
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne
Ciężar
uszczelnienia (mm)
ØxD (mm)
ØxD (in.)
(kg)
Packing space External dimensions
Weight
(mm) ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
(lb)
Kod art.
(libra)
(lb)
Nº art.
品番
Art. No.
R100 galv
60 x 60 100 x 85
3.937 x 3.346
0.7
1.499
R000001001018
R125 galv
80 x 80
125 x 70
4.921 x 2.756
1.1
2.447
R000001251018
R127 galv
80 x 80
127 x 70
5.000 x 2.756
1.1
2.447
R000001271018
R150 galv
90 x 90
150 x 70
5.906 x 2.756
1.6
3.638
R000001501018
R200 galv
120 x 120
200 x 70
7.874 x 2.756
2.6
5.732
R000002001018
www.roxtec.com
149
R frame, acid proof stainless steel fittings
R rám, kyselinovzdorné nerezové příruby / Rama R, kwasoodporna stal nierdzewna / Marco R, componentes en acero
inoxidable a prueba de ácidos / Rフレーム用耐酸性ステンレス鋼結合金具
R 70 AISI 316
R000000701021
R 75 AISI 316
R000000751021
R 100 AISI 316
R000001001021
R 125 AISI 316
R000001251021
R 127 AISI 316
R000001271021
R 150 AISI 316
R000001501021
Parts needed for a complete solution
page 23
R 200 AISI 316
R000002001021
page 188
For information about other frame sizes that are not standard, please
contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
F: A-Class, H-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Rám
PL
Prostor pro Vnější rozměry
Váha
těsnění (mm)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Rama
Przestrzeń Wymiary zewnętrzne Ciężar
uszczelnienia (mm)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
(lb)
Kod art.
ES
Marco
Espacio útil de
Dim. externas Peso
sellado (mm)
ØxD (mm)
ØxD (pulgadas)
(kg)
JP
フレーム
パッキング・
外形寸法 重量
スペース (mm)
ØxD(mm)
ØxD(インチ)
(kg)
(ポンド)
品番
GB
Frame
Packing space External dimensions Weight
(mm) ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
Art. No.
(libra)
(lb)
Nº art.
R 70 AISI 316
40 x 40 70 x 70 2.756 x 2.756
0.5 1.014
R000000701021
R 75 AISI 316
40 x 40 75 x 70 2.953 x 2.756
0.5 1.102
R000000751021
R 100 AISI 316
60 x 60 100 x 85 3.937 x 3.346
0.6 1.499
R000001001021
R 125 AISI 316
80 x 80 125 x 70 4.921 x 2.756
1.1 2.447
R000001251021
R 127 AISI 316
80 x 80 127 x 70 5.000 x 2.756
1.1 2.447
R000001271021
R 150 AISI 316
90 x 90 150 x 70 5.906 x 2.756
1.6 3.638
R000001501021
R 200 AISI 316 120 x 120 200 x 70 7.874 x 2.756
2.6 5.732
R000002001021
150
www.roxtec.com
R frame, technical information
R rám, technické informace / Rama R, informacje techniczne / Marco R, información técnica /
Rフレームの技術資料
R 70 / R 75
f
e
b
a
A
g
c
A
d
A-A
R 100
A
f
e
b
a
g
c
A
d
A-A
R 125 / R 127 / R 150 / R 200
A
f
e
b
a
g
c
A
d
A-A
Pos
R 70
(mm) (in) R 75
(mm) (in)
R 100
(mm) (in)
R 125 (mm) (in)
R127 (mm) (in)
R150
(mm) (in)
R200
(mm) (in)
a (Ø)
85 3.346
85 3.346
115 4.528
142 5.591
142 5.591
165
6.496
215 8.465
b ( )
40 1.575
40 1.575
60 2.362
80 3.150
80 3.150
90
3.543
120 4.724
c
71 2.795
71 2.795
75 2.953
71 2.795
71 2.795
71
2.795
71 2.795
d
80 3.150
80 3.150
85 3.346
80 3.150
80 3.150
85
3.346
85 3.346
e (Ø)
70 2.756
75 2.953
100 3.937
125 4.921
127 5.000
150
5.906
200 7.874
f (Ø)
91 3.583
91 3.583
125 4.921
148 5.827
148 5.827
171
6.732
223 8.780
***
***
g
*
*
*
* SW10 mm (4x) / SW0.394" (4x)
*
*
*
**
** SW10 mm (8x) / SW0.394 (8x)
**
**
**
***
***
*** SW13 mm (8x) / SW0.512 (8x)
f = Dimension with front fittings in outer position
Průměr čelní příruby v krajní pozici
Wymiar zewnętrzny kołnierza przedniego
Medidas con los los componentes delanteros en posición externa
結合金具を正面外側に付けた寸法
www.roxtec.com
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
151
R frame, aperture dimensions
R rám, rozměry otvorů / Rama R, wymiary otworu pod montaż / Marco R, dimensiones del hueco /
Rフレームの開口部寸法
CZ
Doporučený průměr otvoru Minimální hloubka čistého otvoru
Rám
Ø (mm)
Ø (in.)
(mm)
(in.)
PL
Zalecane wymiary otworu
Minimalna głębokość otworu
Rama
Ø (mm)
Ø (in.)
(mm)
(in.)
ES
Dimensiones del hueco recomendadas
Profundidad mínima del hueco
Marco
Ø (mm)
Ø (pulgadas)
(mm)
(pulgadas)
JP
推奨開口部寸法
フレーム
Ø (mm)
GB
Frame
最低クリアランス奥行
Ø (インチ)
(mm)
(インチ)
Recommended aperture dimensions Minimum clearance depth
Ø (mm)
Ø (in)
(mm)
R 70
(in)
71-72
2.795-2.835
75
2.953
R 75
76-77
2.992-3.031
75
2.953
R 100
101-102
3.976-4.016
90
3.150
R 125
126-127
4.960-5.000
75
2.952
R 127
128-129
5.039-5.079
75
2.952
R 150
151-153
5.945-6.024
75
2.952
R 200
201-203
7.913-7.992
75
2.952
R frame, installation in different walls
R rám, instalace do různých přepážek / Rama R, montaż w różnych ścianach / Marco R, instalación en diferentes paredes /
Rフレームの異なる壁への取付け
Installation examples
Příklady instalace / Przykłady montażu / Ejemplos de instalaciones / 取付け例
152
1
In a core-drilled hole
V otvoru vyvrtaném korunovým vrtákem
W wywierconym otworze
En un hueco perforado
穿孔
2
In a casting collar
V zalitém límci
W odlewanej formie
En un collarín de empotrado
鋳造カラー
3
In a bolted sleeve
V přišroubované objímce
W przykręcanej tulei
En un manguito atornillado
Mボルト固定スリーブ
4
In a welded sleeve
V přivařené objímce
W przyspawanej tulei
En un manguito soldado
溶接スリーブ
1
2
3
4
www.roxtec.com
R frame, installation in different walls
R rám, instalace do různých přepážek / Rama R, montaż w różnych ścianach / Marco R, instalación en diferentes paredes /
Rフレームの異なる壁への取付け
Paper casting mould
Papírová licí forma
Papierowa forma odlewnicza
Molde de empotrado de papel
紙巻き型
For precise casting of holes for the R frames, paper casting moulds are
available. End covers for casting moulds are also available. Remove the
paper casting mould from the wall before installing the R frame.
In existing wall constructions a core-drilled hole of the right diameter is
drilled for a perfect fit for the R frame.
Pro přesné vylití otvorů pro R rámy dodáváme papírové licí formy.
K disposici jsou i koncové kryty licích forem. Před instalací je nutné
papírovou licí formu z otvoru odstranit. V již existujících zděných
konstrukcích je možné vyvrtat korunovým vrtákem pro R rám přesný otvor.
Dostępne papierowe formy odlewnicze pozwalają na precyzyjne
przygotowanie otworu pod montaż ramy R. Wyposażone są one w zaślepki
po obu końcach. Przed montażem ramy R w ścianie należy usunąć formę
odlewniczą. W istniejących już ścianach wywiercenie otworu o dokładnej
średnicy pozwala na prawidłowy montaż ramy R.
Hay disponibles moldes de empotrado de papel para un empotrado preciso
de los marcos R en el hueco. También hay disponibles cubiertas finales
de los moldes de empotrado. Extraiga el molde de empotrado de la pared
antes de instalar el marco R. En construcciones ya existentes, hay que
perforar y vaciar un hueco del tamaño exacto para un ajuste perfecto del
marco R.
Rフレーム用に正確に穿孔した用途には、紙巻き型が用意されています。
鋳造型のエンドカバーもあります。Rフレームを取り付ける前に、壁から
鋳造型の紙を取り外してください。
既存の建造物の壁では、Rフレームを完全に密着させるために正確な直径
の穿孔が要求されます。
www.roxtec.com
153
RS sealing
RS těsnění
Uszczelnienie RS
Sello RS de Roxtec
RSシーリング
GB The Roxtec RS seal is a
round seal for single cable or
pipe entries in metal sleeves or core
drilled holes. The two halves, with
multidiameter technology, are adjustable to fit different cable or pipe diameters. The split construction makes
it easy to install around existing
cables or pipes. 
CZ Roxtec těsnění RS je kruhové
těsnění pro jednotlivé
kabelové přívody a trubky v kovových
manžetách nebo vrtaných otvorech.
Dvě poloviny tohoto těsnění lze díky
multidiametrální technologii upravit
pro různé průměry kabelů či trubek.
Díky dělené konstrukci se snadno
instaluje kolem stávajících kabelů či
potrubí. 
ES
El sello RS de Roxtec es un
sello redondo y completo para
entradas de un solo cable en collarines de metal o huecos perforados.
Las dos mitades, con tecnología
multidiámetro, son adaptables para
ajustarse a diferentes diámetros de
cables. Debido a su diseño en dos
partes, se instala fácilmente alrededor
de cables existentes. 
JP
154
PL
Roxtec RS to okrągłe
uszczelnienie do pojedynczych
kabli lub rur, montowane
w metalowych tulejach lub
wywierconych otworach. Dwie połowy
z technologią wielkośrednicową
można dopasować do wielu średnic
kabli i rur. Rozdzielna konstrukcja
powoduje, że montaż wokół kabli lub
rur jest łatwy. 
Roxtec Rフレームは、単体ケ
ーブルまたは金属スリーブか
穿孔に取り付けるための円形シール
です。Multidiameterテクノロジーの
二等分は径が違うケーブルやパイプ
に調節することができます。二つ割
り構造なので、既存のケーブルやパ
イプに簡単に取り付けることができ
ます。
www.roxtec.com
RS seal, acid proof stainless steel fittings with core
RS těsnění, příruby z kyselinovzdorné nerezové oceli s jádrem / Uszczelnienie RS, z rdzeniem, kwasoodporna stal
nierdzewna / Sello RS, componentes en acero inoxidable a prueba de ácidos con núcleo central / RSシール用コア付耐
酸性ステンレス鋼結合金具
RS 23 AISI 316
RS00100231021
RS 25 AISI 316
RS00100251023
RS 68 AISI 316
RS00100681023
RS 31 AISI 316
RS00100311023
RS 75 AISI 316
RS00100751023
RS 43 AISI 316
RS00100431023
RS 50 AISI 316
RS00100501023
RS 100 AISI 316
RS00101001023
RS 125 AISI 316
RS00101251023
For information about other sizes that are not standard, please
contact your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
F: A-Class, H-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Pro kabel/trubku
Těsnění
(mm) (in)
Vnější rozměry Váha
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
PL
Dla kabla/rury
Uszczelnienie
(mm) (in)
ymiary zewnętrzne Ciężar
W
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
(lb)
ES
Para cable/tubería Dim. externas Peso
Sello
(mm) (pulgadas)
ØxD (mm) ØxD (pulgadas)
(kg)
(libra)
Nº art.
JP
ケーブル/パイプ
外形寸法 重量
シール
(mm) (インチ)
HxW(mm)
HxW(インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
For cable/pipe External dimensions Weight
Seal
(mm) (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
RS 23 AISI 316
0+3.6-11 0+0.142-0.433
23 x 40
0.906 x 1.575
0.04
0.086
RS00100231021
RS 25 AISI 316
0+3.6-12 0+0.142-0.472
25 x 40
0.984 x 1.575
0.04
0.093
RS00100251023
RS 31 AISI 316
0+4-17
0+0.157-0.669
31 x 40
1.220 x 1.575
0.06
0.132
RS00100311023
RS 43 AISI 316
0+4-23
0+0.157-0.906
43 x 78
1.693 x 3.071
0.2
0.529
RS00100431023
RS 50 AISI 316
0+8-30 0+0.315-1.181
50 x 78
1.969 x 3.071
0.3
0.639
RS00100501023
RS 68 AISI 316
0+26-48 0+1.024-1.890
68 x 78
2.677 x 3.071
0.5
1.102
RS00100681023
RS 75 AISI 316
0+26-48 0+1.024-1.890
75 x 78
2.953 x 3.071
0.7
1.543
RS00100751023
RS 100 AISI 316
0+48-70 0+1.890-2.756
100 x 83
3.937 x 3.268
1.0
2.205
RS00101001023
RS 125 AISI 316
0+66-98 0+2.598-3.858
125 x 83
4.921 x 3.268
1.6
3.417
RS00101251023
www.roxtec.com
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
155
RS seal, acid proof stainless steel fittings without core
RS těsnění, příruby z kyselinovzdorné nerezové oceli bez jádra / Uszczelnienie RS bez rdzenia, kwasoodporna stal
nierdzewna / Sello RS, componentes en acero inoxidable a prueba de ácidos sin núcleo central / RSシール用コアな
し耐酸性ステンレス鋼結合金具
RS 100 AISI 316 woc
RS00001001023
RS 125 AISI 316 woc
RS00001251023
RS 150 AISI 316 woc
RS00001501023
RS 225 AISI 316 woc
RS00002250021
For information about other sizes that are not
standard, please contact your local Roxtec
supplier or e-mail: [email protected]
F: A-Class, H-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Pro kabel/trubku
Těsnění
(mm) (in)
Vnější rozměry Váha
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
(lb)
PL
Dla kabla/rury
Uszczelnienie
(mm) (in)
ES
JP
Para cable/tubería Dim. externas Peso
Sello (mm) (pulgadas)
ØxD (mm) ØxD (pulgadas)
(kg) (libra)
ケーブル/パイプ
外形
重量
シール
(mm) (インチ)
HxW(mm)
HxW(インチ
(kg) (ポンド)
GB
For cable/pipe External dimensions Weight
Seal
(mm) (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
RS 100 AISI 316 woc
48-70 1.890-2.756
100 x 83
3.937 x 3.268
0.8
1.874
RS00001001023
RS 125 AISI 316 woc
66-98 2.598-3.858
125 x 83
4.921 x 3.268
1.2
2.756
RS00001251023
RS 150 AISI 316 woc
93-119 3.661-4.685
150 x 85
RS00001501023
Označení výrobku
ymiary zewnętrzne Ciężar
W
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
(lb)
Kod art.
Nº art.
品番
5.906 x 3.346
1.6
3.417
RS 175 AISI 316 woc 119-145 4.685-5.709 175 x 70 6.890 x 2.756 1.9 4.189 RS00001750021
RS 200 AISI 316 woc 138-170 5.433-6.693 200 x 68 7.874 x 2.519 2.6 5.732 RS00002000021
RS 225 AISI 316 woc 151-181 5.929-8.858 225 x 68 8.858 x 2.519 3.1 6.834 RS00002250021
RS 250 AISI 316 woc 176-206 6.913-8.110 250 x 68 9.843 x 2.519 3.3 7.275 RS00002500021
RS 300 AISI 316 woc 206-236 8.094-9.291 300 x 70 11.811 x 2.559 5.7 12.566 RS00003000021
RS 350 AISI 316 woc 244-286 9.614-11.259 350 x 70 13.779 x 2.559 7.3 16.094 RS00003500021
RS 400 AISI 316 woc 294-336 11.583-13.228 400 x 72 15.748 x 2.598 8.9 19.621 RS00004000021
RS 450 AISI 316 woc 344-386 13.551-15.197 450 x 72 17.717 x 2.598 10.7 23.589 RS00004500021
RS 500 AISI 316 woc 394-436 15.519-17.165 500 x 76 19.685 x 2.667 13.0 28.660 RS00005000021
RS 550 AISI 316 woc 444-486 17.488-19.134 550 x 76 21.654 x 2.667 14.4 31.746 RS00005500021
RS 600 AISI 316 woc 494-536 19.457-21.102 600 x 76 23.622 x 2.667 15.7 34.612 RS00006000021
RS 644 AISI 316 woc 538-580 21.189-22.835 644 x 76 25.354 x 2.677 17.0 37.478 RS00064400021
156
www.roxtec.com
RS seal, technical information
RS těsnění, technické informace / Uszczelnienie RS, informacje techniczne / Sello RS, información técnica /
RSシールの技術資料
A
g
f
d
e
c
RS 23 / RS 25 / RS 31 / RS 43 / RS 50 / RS 68 / RS 75
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
A
a
b
A-A
Pos
RS 23
(mm) (in) RS 25
(mm) (in)
RS 31
(mm) (in)
RS 43 (mm) (in)
RS 50 (mm) (in)
RS 68
(mm) (in)
RS 75
(mm) (in)
a
40 1.575
40 1.575
40 1.575
78 3.071
78 3.071
78
3.071
78 3.071
b
44 1.732
44 1.732
44 1.732
85 3.346
85 3.346
85
3.346
85 3.346
c (Ø)
3.6 0.142
3.6 0.142
4 0.157
4 0.157
8 0.315
26
1.024
26 1.024
d (Ø)
11 0.433
12 0.472
17 0.669
23 0.906
30 1.181
48
1.890
48 1.890
e (Ø)
23 0.906
25 0.984
31 1.220
43 1.693
50 1.969
68
2.677
75 2.953
f (Ø)
29 1.142
30 1.181
37 1.457
53 2.087
60 2.362
78
3.071
78 3.071
**
**
g
*
*
*
*
*
*
**
**
**
**
**
**
* SW2.5 mm (4x) / SW0.098" (4x) ** SW4 mm (4x) / SW0.157" (4x)
RS 100, RS 100 woc / RS 125, RS 125 woc
Pos
A
f
e
d
c
g
A
a
b
RS 150 woc
RS 125 (woc)
(mm) (in)
a
83 3.268
83 3.268
b
90 3.543
92 3.622
c (Ø)
48 1.890
66 2.598
d (Ø)
70 2.756
98 3.858
e (Ø)
100 3.937
125 4.921
f (Ø)
110 4.331
145 5.709
g
A-A
RS 100 (woc)
(mm) (in) ***
***
****
****
*** SW4 mm (6x) / SW0.157" (6x)
**** SW5 mm (6x) / SW0.197" (6x)
A
g
a
b
A-A
www.roxtec.com
f
e
d
c
Pos
A
RS 150 woc
(mm) (in) a
85 3.346
b
94 3.700
c (Ø)
93 3.661
d (Ø)
119 4.685
e (Ø)
150 5.906
f (Ø)
170 6.693
g
*****
*****
***** SW5 mm (8x) / SW0.197" (8x)
157
RS seal, technical information
RS těsnění, technické informace / Uszczelnienie RS, informacje techniczne / Sello RS, información técnica /
RSシールの技術資料
RS 175 woc / RS 200 woc
A
Pos
g
RS 175 (woc)
(mm) (in) a
65 2.559
f
c
d
e
b
a
b
A-A
A
76 2.992
70 2.756
119 4.685
138 5.433
d (Ø)
147 5.787
170 6.693
e (Ø)
175 6.890
200 7.874
f (Ø)
195 7.677
220 8.661
*
*
*
*
* SW 5 mm (8x) / SW 0.197 " (8x)
A
Pos
c
d
e
f
g
a
b
A-A
65 2.559
c (Ø)
g
RS 225 woc / RS 250 woc
RS 200 (woc)
(mm) (in)
A
RS 225 (woc)
(mm) (in) RS 250 (woc)
(mm) (in)
a
68 2.672
69 2.696
b
84 3.302
85 3.326
c (Ø)
151 5.929
176 6.913
d (Ø)
181 7.126
206 8.110
e (Ø)
225 8.858
250 9.843
f (Ø)
19 0.743
19 0.743
g
RS 300 woc / RS 350 woc / RS 400 woc / RS 450 woc / RS 500 woc /
RS 550 woc / RS 600 woc / RS 644 woc
**
**
**
**
** SW 10 mm (10x) / SW 0.394" (10x)
f
A
c
d
e
g
a
b
A-A
Pos
RS 300 (woc)
(mm) (in) Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
A
RS 350 (woc) RS 400 (woc) RS 450 (woc)
(mm) (in)
(mm) (in)
(mm) (in)
RS 500 (woc) RS 550 (woc)
(mm) (in)
(mm) (in)
RS 600 (woc)
(mm) (in)
RS 644 (woc)
(mm) (in)
a
71
2.775
71 2.775
71 2.775
71
2.775
74
2.889
74
2.889
74
2.889
74 2.889
b
85
3.342
85 3.342
86 3.357
96
3.755
96
3.755
96
3.755
96
3.755
96 3.755
c (Ø)
206
8.094
244 9.614
294 11.583
344 13.551
394 15.519
444 17.488
494 19.457
538 21.189
d (Ø)
236
9.291
286 11.259
336 13.228
386 15.197
436 17.165
486 19.134
536 21.102
580 22.835
e (Ø)
300 11.811
350 13.779
400 15.748
450 17.717
500 19.685
550 21.654
600 23.622
644 25.354
28 1.102
28 1.102
***
***
f (Ø)
28
1.102
g
***
***
***
***
28
1.102
28
1.102
28
1.102
28
1.102
****
****
****
****
****
****
****
****
28 1.102
****
****
*** SW 13 mm (10x) / SW 0.512" (10x) **** SW 17 mm (10x) / SW 0.669" (10x)
158
www.roxtec.com
RS seal, aperture dimensions
RS těsnění, rozměry otvorů / Uszczelnienie RS, wymiary otworu pod montaż / Sello RS, dimensiones del hueco /
RSシールの開口部寸法
CZ
PL
Doporučený průměr otvoru Minimální hloubka čistého otvoru
Těsnění
Ø (mm)
Ø (in)
(mm)
(in)
Zalecane wymiary otworu
Minimalna wielkość otworu
Uszczelnienie
Ø (mm)
Ø (in)
(mm)
(in)
JP
Sello
シール
GB
Recommended aperture dimensions Minimum clearance depth
Seal
Ø (mm)
Ø (in)
(mm)
(in)
ES
Dimensiones del hueco recomendadas
Profundidad mínima del hueco
Ø (mm)
Ø (pulgadas)
(mm)
(pulgadas)
Dimensions d’ouverture recommandées
最低クリアランス奥行
φ(mm)
φ(インチ)
(mm)
(インチ)
RS 23
23.5-24.0
0.925-0.945
45
1.772
RS 25
25.5-26.0
1.004-1.024
45
1.772
RS 31
31.5-32.0
1.240-1.260
45
1.772
RS 43
43.5-44.0
1.713-1.732
85
3.346
RS 50
50.5-51.0
1.988-2.008
85
3.346
RS 68
69.0-70.0
2.717-2.756
85
3.346
RS 75
76.0-77.0
2.992-3.031
85
3.346
RS 100
101.0-102.0
3.976-4.016
90
3.543
RS 125
126.0-127.0
4.961-5.000
90
3.543
RS 150
151.0-152.0
5.945-5.984
90
3.543
RS 175
176.0-177.0
6.929-6.968
75
2.953
RS 200
202.0-204.0
7.953-8.031
75
2.953
RS 225
227.0-229.0
8.937-9.016
75
2.953
RS 250
252.0-254.0
9.921-10.000
75
2.953
RS 300
302.0-304.0
11.890-11.968
75
2.953
RS 350
352.0-354.0
13.858-13.937
75
2.953
RS 400
402.0-404.0
15.827-15.905
80
3.150
RS 450
452.0-554.0
17.795-17.874
80
3.150
RS 500
502.0-504.0
19.764-19-842
80
3.150
RS 550
552.0-554.0
21.732-21.811
80
3.150
RS 600
602.0-604.0
23.701-23.780
80
3.150
RS 644
646.0-648.0
25.433-25.512
80
3.150
www.roxtec.com
159
RS seal, installation in different walls
RS těsnění, instalace do různých přepážek / Uszczelnienie RS, montaż w różnych ścianach / Marco RS, instalación
en diferentes paredes / RSシールの異なる壁への取付け
Installation examples
Příklady instalace / Installationsbeispiele / Ejemplos de instalaciones / 付例
1In a core-drilled hole
V otvoru vyvrtaném korunovým vrtákem
W otworze wywiercanym
En un hueco perforado
穿孔n
1
2
3
4
2In a casting collar
V zalitém límci
W odlewanej formie
En un collarín de empotrado
鋳造カラー
3In a bolted sleeve
V přišroubované objímce
W przykręcanej tulei
En un manguito atornillado
ボルト固定スリーブ
4In a welded sleeve
V přivařené objímce
W przyspawanej tulei
En un manguito soldado
溶接スリーブ
Paper casting mould
Papírová licí forma
Papierowa forma odlewnicza
Molde de empotrado de papel
紙巻き型
For precise casting of holes for the RS seal, paper casting moulds are
available. End covers for casting moulds are also available. Remove the
paper casting mould from the wall before installing the RS seal.
In existing wall constructions a core-drilled hole of the right diameter is
drilled for a perfect fit for the RS seal.
Pro přesné vylití otvorů pro RS těsnění dodáváme papírové licí formy.
K disposici jsou i koncové kryty licích forem. Před instalací je nutné papírovou
licí formu z otvoru odstranit. V již existujících zděných konstrukcích je možné
vyvrtat korunovým vrtákem pro RS těsnění přesný otvor.
Dostępne papierowe formy odlewnicze pozwalają na precyzyjne
przygotowanie otworu pod montaż uszczelnienia RS. Wyposażone są one
w zaślepki po obu końcach. Przed montażem uszczelnienia RS w ścianie
należy usunąć formę odlewniczą. W istniejących już ścianach wywiercenie
otworu o dokładnej średnicy pozwala na prawidłowy montaż uszczelnienia
RS. o dokładnej średnicy
Hay disponibles moldes de empotrado de papel para un empotrado preciso
de los marcos RS en el hueco. También hay disponibles cubiertas finales
de los moldes de empotrado. Extraiga el molde de empotrado de la pared
antes de instalar el marco RS. En construcciones ya existentes, hay que
perforar y vaciar un hueco del tamaño exacto para un ajuste perfecto del
marco RS.
RSシール用に正確に穿孔した用途には、紙巻き型が用意されています。
鋳造型のエンドカバーもあります。RSシールを取り付ける前に、壁から
鋳造型の紙を取り外してください。
既存の建造物の壁では、RSシールを完全に密着させるために正確な直径
の穿孔が要求されます。
160
www.roxtec.com
RS OMD sealing
RS OMD těsnění
Uszczelnienie RS OMD
Sello RS OMD
RS OMDシーリング
GB Roxtec RS OMD is a round seal with multidiameter on the
inside and outside. As a result the
RS OMD handles variations both for
cables or pipes inside the seal and
for the fit on the outside to the pipe
sleeve or the hole. 
CZ Těsnění Roxtec RS OMD je
kruhové těsnění s multi­
diametrální technologií na vnitřní i
vnější straně. Díky tomu těsnění RS
OMD zvládá různé varianty kabelů
či trubek, které vedou vnitřkem, ale
přizpůsobí se i různým průměrům
kovových manžet nebo vrtaných
otvorů, do kterých se vkládá. 
ES
El RS OMD de Roxtec es un sello redondo y completo
que también tiene la tecnología
multidiámetro en el exterior. Como
resultado, el RS OMD permite
modificaciones tanto para cables o
tuberías en el sello, como para la
adaptación en el exterior al collarín de
la tubería o el agujero. 
JP Roxtec RS OMDは、multi­
diameterの内側および外側用
円形シールです。RS OMDはシール内
側のケーブルやパイプとシール外側
のケーブルやパイプをパイプ・スリ
ーブまたは孔に密着させることがで
きます。
www.roxtec.com
PL Roxtec RS OMD jest okrągłym
uszczelnieniem, w którym
technologię wielośrednicową
zastosowano zarówno od strony
wewnętrznej jak i zewnętrznej.
W rezultacie RS OMD umożliwia
jednocześnie dopasowanie do wielu
średnic kabli i rur jak i do wielu
wielkości otworów. 
161
RS OMD seal, acid proof stainless steel fittings with core
RS OMD těsnění, příruby z kyselinovzdorné nerezové oceli s jádrem / Uszczelnienie RS OMD z rdzeniem, kwasoodporna
stal nierdzewna / Sello RS OMD, componentes en acero inoxidable a prueba de ácidos con núcleo central /
RS OMDシール用コア付耐酸性ステンレス鋼結合金具
RS 23 OMD AISI 316
RSO0100231021
RS 31 OMD AISI 316
RSO0100311021
RS 100 OMD AISI 316
RSO0101001021
RS 43 OMD AISI 316
RSO0100431021
RS 125 OMD AISI 316
RSO0101251021
RS 50 OMD AISI 316
RSO0100501021
RS 68 OMD AISI 316
RSO0100681021
For information about other sizes that are not standard, please contact your local Roxtec supplier or e-mail:
[email protected]
F: A-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Pro kabel/trubku Vnější průměr Váha
Těsnění
(mm) (in)
Ø (mm)
Ø (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
PL
Dla kabla/rury Wymiary zewnętrzne Ciężar
Uszczelnienie
(mm) (in)
Ø (mm)
Ø (in)
(kg)
(lb)
Kod art.
ES
Para cable/tubería Dim. externas Peso
Sello
(mm)
(pulgadas)
Ø (mm)
Ø (pulgadas)
(kg) (libra)
Nº art.
JP
ケーブル/パイプ 外径
重量
シール
(mm) (インチ)
φ (mm)
φ (インチ)
(kg) (インチ)
品番
GB
For cable/pipe External diameter Weight
Seal
(mm) (in)
Ø (mm)
Ø (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
RS 23 OMD AISI 316 0+ 3.6-11 0+0.142-0.433
23.0-27.5
0.906-1.083
0.04
0.088 RSO0100231021
RS 31 OMD AISI 316
0+ 4-17
0+0.157-0.669
31.0-35.5
1.220-1.398
0.06
0.132 RSO0100311021
RS 43 OMD AISI 316
0+ 4-23
0+0.157-0.906
43.0-51.0
1.693-2.008
0.2
0.441 RSO0100431021
RS 50 OMD AISI 316
0+ 8-30 0+0.315-1.181
50.0-58.0
1.969-2.283
0.3
0.661 RSO0100501021
RS 68 OMD AISI 316
0+ 26-48
0+1.024-1.890
68.0-76.5
2.667-3.012
0.5
1.102 RSO0100681021
RS 100 OMD AISI 316
0+ 48-70
0+1.890-2.756
100.0-108.0
3.937-4.252
1.0
2.205 RSO0101001021
RS 125 OMD AISI 316
0+ 66-98
0+2.598-3.858
125.0-143.0
4.921-5.630
1.9
4.058 RSO0101251021
162
www.roxtec.com
RS OMD seal, acid proof stainless steel fittings without core
RS OMD těsnění, příruby z kyselinovzdorné nerezové oceli bez jádra / Uszczelnienie RS OMD bez rdzenia,
kwasoodporna stal nierdzewna / Sello RS OMD, componentes en acero inoxidable a prueba de ácidos sin núcleo
central / RS OMDシール用コアなし耐酸性ステンレス鋼結合金具
RS 100 OMD AISI 316 woc
RSO0001001021
RS 125 OMD AISI 316 woc
RSO0001251021
RS 150 OMD AISI 316 woc
RSO0001501021
For information about other sizes that are not standard, please contact your
local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
F: A-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Pro kabel/trubku
Těsnění
(mm) (in)
Vnější průměr Váha
Ø (mm)
Ø (in)
(kg) (lb)
PL
Dla kabla/rury Wymiary zewnętrzne Ciężar
Uszczelnienie
(mm) (in)
Ø (mm)
Ø (in)
(kg) (lb)
ES
JP
Para cable/tubería Dim. externas Peso
Sello
(mm) (pulgadas)
Ø (mm) Ø (pulgadas)
(kg) (libra)
ケーブル/パイプ
外形 重量
シール
(mm) (インチ)
Ø (mm)
Ø (インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
For cable/pipe External diameter Weight
Seal
(mm) (in)
Ø (mm)
Ø (in)
(kg) (lb)
Art. No.
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
RS 100 OMD AISI 316 woc
48-70 1.890-2.756
100-108
3.937-4.291
0.9
1.984 RSO0001001021
RS 125 OMD AISI 316 woc
66-98
2.598-3.858
125-143
4.921-5.630
1.2
2.756 RSO0001251021
RS 150 OMD AISI 316 woc
93-119
3.661-4.685
150-168
5.906-6.614
1.6
3.417 RSO0001501021
www.roxtec.com
163
RS OMD seal, technical information
RS OMD těsnění, technické informace / Uszczelnienie RS OMD, informacje techniczne / Sello RS OMD, información
técnica / RS OMDシールの技術資料
RS 23 OMD / RS 31 OMD / RS 43 OMD / RS 50 OMD / RS 68 OMD
A
g
f
e
d
c
h
A
a
b
A-A
RS 100 OMD / RS 100 OMD woc / RS 125 OMD / RS 125 OMD woc
A
g
f
e
c
d
h
a
A
b
A-A
RS 150 OMD / RS 150 OMD woc
A
g
f
e
d
c
h
a
A
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
b
A-A
RS OMD 23
RS OMD 31
RS OMD 43
RS OMD 50 RS OMD 68 RS OMD 100
RS OMD 125
RS OMD 150
Pos
(mm) (in) (mm) (in)
(mm)
(mm) (in)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(in)
(in)
(in)
(in)
a
40 1.575
40 1.575
78 3.071
78 3.071
78 3.071
83 3.268
83 3.268
85 3.346
b
44 1.732
44 1.732
85 3.346
85 3.346
85 3.346
90 3.543
92 3.622
94 3.701
c (Ø)
3.6 0.142
4 0.157
4 0.157
8 0.315
26 1.024
48 1.890
66 2.598
93 3.661
d (Ø)
11 0.433
17 0.669
23 0.906
30 1.181
48 1.890
70 2.756
98 3.858 119 4.685
e (Ø)
23 0.906
31 1.220
43 1.693
50 1.969
68 2.677
100 3.937
125 4.921 150 5.906
f (Ø)
28 1.102
36 1.417
51 2.008
58 2.283
76 2.992
108 4.252
143 5.630 168 6.614
g (Ø)
29 1.142
37 1.457
53 2.087
60 2.362
78 3.071
110 4.331
145 5.709 170 6.693
h
*
*
*
* SW2.5 mm (4x) / SW0.098" (4x)
**** SW5 mm (6x) / SW0.197 (6x)
164
(in)
*
**
**
**
**
**
**
***
***
****
**** *****
*****
** SW4 mm (4x) / SW0.157 (4x)
*** SW4 mm (6x) / SW0.157 (6x)
***** SW5 mm (8x) / SW0.197 (8x)
www.roxtec.com
RS OMD seal, aperture dimensions for installation in concrete/masonry
RS OMD těsnění, rozměry otvorů pro instalace v betonu / zdivu / Uszczelnienie RS OMD, wymiary otworu pod montaż w
ścianach betonowych / Sello RS OMD, dimensiones del hueco para instalaciones en hormigón/mampostería /
RS OMDシールをコンクリート/石造り建造物に取付けるための開口部寸法
CZ
Těsnění
PL
ES
Dopuszczalne wymiary otworu
Minimalna głębokość otworu
Uszczelnienie
Ø (mm)
Ø (in)
(mm)
(in)
Sello RS OMD instalado en hormigón/mamposteríaDimensiones mínimas del hueco
Marco
Ø (mm)
Ø (pulgadas)
(mm)
(pulgadas)
JP
フレーム
GB
Frame
Doporučený průměr otvoru
Ø (mm)
Ø (in)
Minimální hloubka čistého otvoru
(mm)
(in)
RS OMDシール取付け穴径
最低クリアランス奥行
φ(mm)
φ(インチ)
(mm)
(インチ)
RS OMD seal installed in concrete/masonry Ø (mm)
Ø (in)
Minimum clearance depth
(mm)
(in)
RS 23 OMD
23.5-28.0
0.925-1.102
45
1.772
RS 31 OMD
31.5-37.0
1.240-1.457
45
1.772
RS 43 OMD
43.5-52.0
1.171-2.047
85
3.346
RS 50 OMD
50.5-59.0
1.988-2.323
85
3.346
RS 68 OMD
69.0-78.0
2.717-3.071
85
3.346
RS 100 OMD
101.0-109.0
3.976-4.291
90
3.543
RS 125 OMD
126.0-144.0
4.961-5.670
90
3.543
RS 150 OMD
151.0-169.0
5.945-6.654
90
3.543
RS OMD seal, installation in different walls
RS OMD těsnění, instalace do různých přepážek / RS OMD, montaż w różnych ścianach / Sello RS OMD, instalación
en diferentes paredes / RS OMDシールの異なる壁への取付け
Installation examples
Příklady instalace / Przykłady instalacji / Ejemplos de
instalaciones / 取付け例
1 In a core-drilled hole
V otvoru vyvrtaném korunovým vrtákem
W otworze wywierconym
En un hueco perforado
穿孔
1
2
3
4
2 In a casting collar
V zalitém límci
W odlewanej formie
En un collarín de empotrado
鋳造カラー
3 In a bolted sleeve
V přišroubované objímce
W tulei przykręconej
En un manguito atornillado
Manchon boulonné
4 In a welded sleeve
V přivařené objímce
W tulei przyspawanej
En un manguito soldado
溶接スリーブ
www.roxtec.com
165
RS OMD seal, installation in different walls
RS OMD těsnění, instalace do různých přepážek / Uszczelnienie RS OMD montaż w różnych ścianach / Sello RS OMD,
instalación en diferentes paredes / RS OMDシールの異なる壁への取付け
Paper casting mould
Papírová licí forma
Papierowa forma odlewnicza
Molde de empotrado de papel
紙巻き型
For precise casting of holes for the RS OMD seal, paper casting moulds
are available. End covers for casting moulds are also available. Remove the
paper casting mould from the wall before installing the RS OMD seal.
In existing wall constructions a core-drilled hole of the right diameter is
drilled for a perfect fit for the RS OMD seal.
Pro přesné vylití otvorů pro těsnění RS OMD dodáváme papírové licí
formy. K disposici jsou i koncové kryty licích forem. Před instalací je
nutné papírovou licí formu z otvoru odstranit. V již existujících zděných
konstrukcích je možné vyvrtat korunovým vrtákem pro těsnění RS OMD
přesný otvor.
Dostępne papierowe formy odlewnicze pozwalają na precyzyjne
przygotowanie otworu pod montaż uszczelnienia RS OMD. Wyposażone są
one w zaślepki po obu końcach. Przed montażem uszczelnienia RS OMD
w ścianie należy usunąć formę odlewniczą. W istniejących już ścianach
wywiercenie otworu o dokładnej średnicy pozwala na prawidłowy montaż
uszczelnienia RS OMD. o dokładnej średnicy
Hay disponibles moldes de empotrado de papel para un empotrado preciso
de los marcos R en el hueco. También hay disponibles cubiertas finales
de los moldes de empotrado. Extraiga el molde de empotrado de la pared
antes de instalar el marco R. En construcciones ya existentes, hay que
perforar y vaciar un hueco del tamaño exacto para un ajuste perfecto del
marco R.
RS OMDシール用に正確に穿孔した用途には、紙巻き型が用意されてい
ます。鋳造型のエンドカバーもあります。RS OMDシールを取り付ける
前に、壁から鋳造型の紙を取り外してください。
既存の建造物の壁では、RS OMDシールを完全に密着させるために正確
な直径の穿孔が要求されます。
166
www.roxtec.com
PPS sealing
PPS těsnění
Uszczelnienie PPS
Sello PPS
PPSシーリング
GB The Roxtec PPS seal has
been developed specifically
to address the challenges of plastic
pipes passing through pressurised
and fire rated areas. The seal consists of two Roxtec seals that protect
against water and gas leakage. An
intumescent sealing strip in the middle
expands when the plastic pipe burns
through, and fills the void to stop any
fire from passing through. 
CZ Těsnění Roxtec PPS bylo
vyvinuto speciálně pro plastové
trubky procházející tlakovými prostory
a prostory s protipožární odolností.
Těsnění se skládá ze dvou těsnění
Roxtec, která chrání proti průniku
vody a plynu. V případě, kdy plastická
trubka hoří, intumescentní těsnící
páska uprostřed expanduje a vyplní
prázdný prostor, čímž zabrání ohni
pronikat dále. 
JP Roxtec PPSシールは、特にプ
ラスチック・パイプを圧力が
かかっている場所と火災レートの
地域を通すことを前提に開発され
ました。これらは、水からの保護
とガス洩れからの保護用の二種類の
Roxtecシールがあります。
プラスチック・パイプが燃えると、
中心部の膨張性シールストリップは
拡大し、火炎が通るのを止めるため
にボイドを充填します。
ES El sello PPS de Roxtec ha
sido desarrollado específicamente para afrontar el desafío de
tuberías de plástico que atraviesan
áreas presurizadas y evaluadas con
riesgo de incendio. El sello consiste
en dos sellos RS o C RS de Roxtec
que protegen contra pérdidas de
agua y gas. Una tira de sellado
intumescente en el centro se expande
cuando la tubería de plástico se
quema y llena el vacío para evitar que
atraviese el fuego. 
www.roxtec.com
PL Uszczelnienie Roxtec PPS
zostało zaprojektowane z myślą
o uszczelnieniu rur plastykowych
przechodzących przez obszary
narażone na pożar i ciśnienie wody lub
gazu. Roxtec PPS składa się z dwóch
uszczelnień Roxtec zabezpieczających
przed przeciekiem wody czy
ulatnianiem gazu. Umieszczona
po środku taśma z materiału
przeciwogniowego, rozszerza się
w momencie kiedy plastykowa rura
zaczyna się palić zapobiegając
dalszemu rozprzestrzenianiu się
ognia. 
167
PPS sealing, acid proof stainless steel fittings with core
PPS těsnění, příruby z kyselinovzdorné nerezové oceli s jádrem / Uszczelnienie PPS z rdzeniem, kwasoodporna stal
nierdzewna / Sello PPS, componentes en acero inoxidable a prueba de ácidos con núcleo central /
PPSシーリング用コア付耐酸性ステンレス鋼結合金具
PPS RS 31
PPS0000031021
PPS C RS 43
PPS0000043021
PPS C RS 68
PPS0000068021
PPS C RS 50
PPS0000050021
For information about other sizes that are not standard, please contact
your local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
PPS C RS 75
PPS0000075021
F: A-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Pro kabel/trubku Vnější rozměry otvoru Váha
Těsnění
(mm) (in)
Ø (mm)
Ø (in)
(kg) (lb)
PL
ES
Uszczelnienie
Sello
JP
シール
GB
For pipe rangeFor hole diameter Weight
Seal
(mm)
(in)
Ø (mm)
Ø (in)
(kg) (lb)
Dla zakresu średnic rurDla średnicy otworu
Ciężar
(mm)
(in.)
Ø (mm)
Ø (in.)
(kg)
(lb)
Para diámetros de tuberíasPara diámetro de hueco Peso
(mm)
(pulgadas)
Ø (mm)
Ø (pulgadas)
(kg) (libra)
パイプ径
孔径
(mm)
(インチ)
φ (mm) φ (インチ)
重量
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
品番
Art. No.
PPS RS 31 AISI 316
0+ 4-17
0+ 0.157-0.669
31.5-32.0
1.240-1.260
0.2
0.353 PPS0000031021
PPS C RS 43 AISI 316
0+ 4-23
0+ 0.157-0.906 43.5-44.0
1.713-1.732
0.4
0.816 PPS0000043021
PPS C RS 50 AISI 316
0+ 8-30
0+ 0.315-1.181 50.5-51.0
1.988-2.008
0.5
1.102 PPS0000050021
PPS C RS 68 AISI 316
0+ 26-48
0+ 1.024-1.890 69.0-70.0
2.717-2.756
0.8
1.676 PPS0000068021
PPS C RS 75 AISI 316
0+ 26-48
0+ 1.024-1.890 76.0-77.0
2.992-3.031
0.9
1.962 PPS0000075021
You find information about sleeves for PPS seals at www.roxtec.com,
or contact your local Roxtec supplier.
168
www.roxtec.com
PPS sealing, acid proof stainless steel fittings without core
PPS těsnění, příruby z kyselinovzdorné nerezové oceli bez jádra / Uszczelnienie PPS bez rdzenia, kwasoodporna stal
nierdzewna / Sello PPS, componentes en acero inoxidable a prueba de ácidos sin núcleo central /
PPSシーリング用コアなし耐酸性ステンレス鋼結合金具
PPS C RS 100 AISI 316 woc
PPS0000100021
PPS C RS 125 AISI 316 woc
PPS0000125021
PPS C RS 150 AISI 316 woc
PPS0000150021
For information about other sizes that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier or e-mail:
[email protected]
PPS C RS 175 AISI 316 woc
PPS0000175021
F: A-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Pro kabel/trubku
Těsnění
(mm) (in)
PL
Dla zakresu średnic rurDla średnicy otworu
Uszczelnienie
(mm)
(in)
Ø (mm)
Ø (in)
ES
Sello
JP
パイプ径
孔径
シール
(mm)
(インチ)
φ (mm)
φ (インチ)
GB
For pipe rangeFor hole diameter
Weight
Seal
(mm)
(in)
Ø (mm) Ø (in)
(kg)
(lb)
Para diámetros de tuberías
(mm) (pulgadas)
Vnější rozměry otvoru
Ø (mm)
Ø (in)
(kg)
Váha
(lb)
Ciężar
(kg)
(lb)
ara diámetro de hueco Peso
P
Ø (mm)
Ø (pulgadas)
(kg) (libra)
重量
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
品番
Art. No.
PPS C RS 100 AISI 316 woc 48-70 1.890-2.756 101-102 3.976-4.016 1.3 2.866 PPS0000100021
PPS C RS 125 AISI 316 woc 66-98 2.598-3.858 126-127 4.964-5.000 1.9 4.189 PPS0000125021
PPS C RS 150 AISI 316 woc93-119 3.661-4.331 151-152 5.945-5.984 2.6 5.732 PPS0000150021
PPS C RS 175 AISI 316 woc119-147 4.685-5.787 176-177 6.929-6.968 3.8 8.378 PPS0000175021
PPS C RS 200 AISI 316 woc138-170 5.433-6.693 201-202 7.913-7.953 7.215.873 PPS0000200021
You find information about sleeves for PPS seals at www.roxtec.com,
or contact your local Roxtec supplier.
www.roxtec.com
169
PPS sealing, technical information
PPS těsnění, technické informace / Uszczelnienie PPS, informacje techniczne / Sello PPS, información técnica /
PPSシーリングの技術資料
PPS RS 31 / PPS C RS 43 / PPS CRS 50 / PPS C RS 68 / PPS C RS 75
A
not(1
Intumescent material
Intumescentní materiál
Materiał przeciwogniowy
Material no intumescente
膨張性シール材料
d
e
a
A
b
a
c
A-A
PPS RS 31
PPS C RS 43
PPS C RS 50
PPS C RS 68 woc
PPS C RS 75 woc
Pos
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
a
(in) 40
1.575
40
(in)
1.575
40
(in)
1.575
(in)
40
1.575
(in)
40
1.575
b
25
0.984
25
0.984
25
0.984
25
0.984
25
0.984
c
156
6.142
156
6.142
156
6.142
156
6.142
156
6.142
d
not(1
not(1
not(1
not(1
not(1
not(1
not(1
not(1
not(1
not(1
e *
*
**
**
**
**
**
**
**
**
* SW2.5 mm (4x) / SW0.098" (4x)
** SW4 mm (4x) / SW0.157" (4x)
PPS C RS 100 woc / PPS C RS 125 woc / PPS C RS 150 woc
e
A
d
A
a
b
a
c
PPS C RS 100 woc
PPS C RS 125 woc
PPS C RS 150 woc
(mm)
(mm)
(mm)
(in) (in)
(in)
a
45
1.772
45
1.772
45
1.772
b
25
0.984
25
0.984
25
0.984
c
156
6.142
156
6.142
156
6.142
d
not(1
not(1
not(1
not(1
not(1
not(1
e ***
***
****
****
*****
*****
*** SW4 mm (6x) / SW0.157" (6x)
**** SW5 mm (6x) / SW0.197" (6x)
***** SW5 mm (8x) / SW0.197" (8x)
A-A
PPS C RS 175 woc
A
Pos
e
d
PPS C RS 175 woc
PPS C RS 200 woc
Pos
(mm)
(mm)
a
35
(in)
1.378
(in)
35
1378
b
25
0.984
25
0.984
c 156
6.142
156
6.142
d not(1
not(1
not(1
not(1
e *****
*****
*****
*****
***** SW5 mm (8x) / SW0.197" (8x)
A
a
b
c
A-A
170
a
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
R X, RS X sealing
RX, RS X těsnění
Uszczelnienie RX, RS X
Sello R X, RS X
R X、RS Xシーリング
GB The Roxtec RX and RS X kits
consist of a round penetration
and sleeve solution attached to the
construction through expansion, when
welding is not allowed or desired.
The specially designed expansion
sleeve has a rubber gasket on the
outside and as the bolts on the sleeve
are tightened it expands in the hole to
firm attachment. Into the opening of
the sleeve is fitted an R frame or an
RS seal. 
CZ Sady Roxtec RX a RS X
sestávají z kruhové průchodky
a objímky, která je tlačně připevněna
ke konstrukci tam, kde přivaření
není povoleno nebo není vhodné.
Specielně navržená expanzní objímka
má po vnějším obvodu gumovou
těsnící manžetu. Po utažení šroubů
na objímce se manžeta v montážním
otvoru roztáhne zajistí spolehlivé a
těsné připevnění. Do otvoru objímky
se pak instaluje R rám nebo RS
těsnění. 
ES
Los kits RX y RS X consisten
en un sello redondo con collarín que se adhiere a la construcción
por expansión cuando no es posible
o no se quiere soldarlo. El collarín de
expansión, específicamente diseñado,
tiene una culata de goma en su parte
posterior y, a medida que se aprietan
sus tornillos, éste se expande en el
hueco sólidamente. Dentro del hueco
del collarín se instala un marco R o un
sello RS. 
JP Roxtec RXおよびRS Xキットは、
円形の浸透器と膨張する構造
のスリーブで構成され、溶接ができ
ない場所か溶接を避けたい場合にも
ご利用いただけます。 特別に設計
された膨張スリーブは、外側にゴム
製ガスケットがあり、スリーブのボ
ルトを締めると、取付けに孔で膨張
します。RフレームかRSシールをスリ
ーブの開口部に合わせます。
www.roxtec.com
PL Zestawy Roxtec RX i RS X
składa się z okrągłego
przejścia i specjalnej tulei, która
mocuję się do przegrody przez
rozszerzenie. Stosuje się je wtedy,
kiedy spawanie jest nie dozwolone
lub niepożądane. Specjalnie
zaprojektowana tuleja rozszerzająca
posiada na zewnętrznej części
gumową uszczelkę, która kiedy
śruby są dokręcane rozpręża się w
otworze tworząc trwałe mocowanie.
W otwór tulei instaluje się ramę R lub
uszczelnienie RS 
171
R X kits, R frame with galvanised sleeve
RX sady, R rám s galvanizovanou objímkou / Zestawy RX, rama R z tuleją ze stali galwanizowanej / Kits R X, marco R
con collarín galvanizado / 亜鉛メッキスリーブ付Rフレーム用R Xキット
For information and measurements about R frame
see page 148
Informace a rozměry rámu R najdete na stránce 148
Informacje na temat wymiarów ram R, patrz str. 148
Para obtener más información y las medidas del
marco R, véase la página 148
R X 100 galv/galv
RXG0001001018
Rフレームの寸法とその他の資料は148ページをご
覧ください。
R X 100 AISI 316/galv
RXG0001001021
Parts needed for a complete solution
page 23
page 188
F: A-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
PL
ES
JP
GB
Sada Zestaw
Kit
ProstorPrůměr otvoru
pro těsnění ± 1 mm (0.0394")
Vnější rozměry objímkyVáha objímky
(mm) Ø (mm) Ø (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg) (lb)
Przestrzeń Średnica otworu
uszczelniająca ± 1 mm (0.0394") Wymiary zewnętrzne tuleiCiężar tulei
(mm) Ø (mm) Ø (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg) (lb)
Espacio útil deDim. del hueco sellado ± 1 mm (0.0394")Dim. externas del collarínPeso del collarín
(mm) Ø (mm)Ø (pulgadas) ØxD (mm)ØxD (pulgadas)
(kg) (libra)
キット
Kit
パッキング・ 開口部径 スペース
±
1 mm (0.0394インチ)
スリーブ外形寸法
Poids douille
(mm) φ (mm)φ (インチ) φxD(mm)φxD (インチ)
(kg)(ポンド)
Aperture dim. External dimensions sleeveWeight sleeve
Packing space ± 1 mm (0.0394")
(mm) Ø (mm) Ø (in)
ØxD (mm) ØxD (in)
(kg) (lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
品番
Art. No.
R frame galvanised / R rám galvanizovaný / Rama R, stal galwanizowana / Marco R galvanizado / 亜鉛メッキ付Rフレーム
R X 100 galv/galv
60 x 60 146
5.748
195 x 55
7.677 x 2.165 2.2
4.850 RXG0001001018
R X 125 galv/galv
80 x 80 171
6.732
213 x 55
8.386 x 2.165 2.8
6.173 RXG0001251018
R X 150 galv/galv
90 x 90 200
7.874
236 x 55
9.291 x 2.165 3.5
7.716 RXG0001501018
R X 200 galv/galv
120 x 120 251
9.882
290 x 55
11.417 x 2.165 4.6 10.141 RXG0002001018
R
frame acid proof stainless steel / R rám kyselinovzdorná, nerez ocel / Rama R, kwasoodporna stal nierdzewna /
Marco R de acero inoxidable a prueba de ácidos / 耐酸性ステンレス鋼Rフレーム
R X 75 AISI 316/galv
40 x 40
116
4.567
165 x 55
6.496 x 2.165 1.6
3.527 RXG0000751021
R X 100 AISI 316/galv
60 x 60
146
5.748
195 x 55
7.677 x 2.165 2.2
4.850 RXG0001001021
R X 125 AISI 316/galv
80 x 80
171
6.732
213 x 55
8.386 x 2.165 2.8
6.173 RXG0001251021
R X 150 AISI 316/galv
90 x 90
200
7.874
236 x 55
9.291 x 2.165 3.5
7.716 RXG0001501021
R X 200 AISI 316/galv 120 x 120
251
9.882
290 x 55
172
11.417 x 2.165 4.6 10.141 RXG0002001021
www.roxtec.com
RS X kits, RS seal acid proof stainless steel and sleeve galvanised
RS X sady, RS těsnění kyselinovzdorná nerez ocel a galvanizovaná objímka / Zestawy RS X, uszczelnienie RS
kwasoodporna stal nierdzewna i tuleja ze stali galwanizowanej / Kits RS X, sello RS en acero inoxidable a prueba de
ácidos con collarín galvanizado / 耐酸性ステンレス鋼RSシールおよび亜鉛メッキ付スリーブ用RS Xキット
For information and measurements about RS seal see page 154
Informace a rozměry těsnění RS najdete na stránce 154
Informacje na temat wymiarów uszczelnień RS patrz str. 154
Para obtener más información y las medidas del sello RS, véase la
página 154
RS X 75 AISI 316/galv
RXSG100751021
RS X 100 AISI 316 woc/galv
RXSG001001021
RSシールの寸法とその他の資料は154ページをご覧ください。
F: A-Class - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
PL
Průměr otvoru ± 1 mm (0.0394")
Vnější rozměry objímkyVáha objímky
Sada Ø (mm)
Ø (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg) (lb)
Średnica otworu ± 1 mm (0.0394") Wymiary zewnętrzne tuleiCiężar tulei
Zestaw
Ø (mm)
Ø (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg) (lb)
ES
Kit
JP
キット
GB
Kit
Dim. externas del collarín Peso del collarín
Dim. del hueco ± 1 mm (0.0394")
Ø (mm) Ø (pulgadas)
ØxD (mm) ØxD (pulgadas)
(kg) (libra)
Označení výrobku
Kod art
Nº art.
開口部径 ± 1 mm (0.0394インチ)
スリーブ外形寸法 スリーブ重量
φ (mm) φ(インチ)
φxD(mm) φxD(インチ)
(kg)(ポンド) 品番
Aperture dim. ± 1 mm (0.0394")
External dimensions sleeve Weight sleeve
Ø (mm)
(Ø) (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
With core / S jádrem / Z rdzeniem / Con núcleo central / コア付き
RS X 43 AISI 316/galv
83
3.268
110 x 65
4.331 x 2.559
0.8
1.764 RSXG100431021
RS X 50 AISI 316/galv
91
3.583
140 x 65
5.512 x 2.559
1.2
2.646 RSXG100501021
RS X 75 AISI 316/galv
116
4.567
165 x 65
6.496 x 2.559
1.6
3.527 RSXG100751021
RS X 100 AISI 316/galv
146
5.748
195 x 65
7.677 x 2.559
2.2
4.850 RSXG101001021
RS X 125 AISI 316/galv
171
6.732
213 x 65
8.386 x 2.559
2.8
6.173 RSXG101251021
Without core / Bez jádra / Bez rdzenia / Sin núcleo central / コアなし
RS X 100 AISI 316 woc/galv
146
5.748
195 x 65
7.677 x 2.559
2.2
4.850 RSXG001001021
RS X 125 AISI 316 woc/galv
171
6.732
213 x 65
8.386 x 2.559
2.8
6.173 RSXG001251021
RS X 150 AISI 316 woc/galv
200
7.874
236 x 65
9.291 x 2.559
3.5
7.716 RSXG001501021
Těsnění
Uszczelnienie Sello
シール
Seal
RS 43
RS 50 RS 75 RS 100/ RS 100 woc
RS 125 / RS 125 woc RS 150 woc
www.roxtec.com
Pro kabel/trubku (mm)
Pro kabel/trubku (in)
Dla kabla/rury (mm)
Dla kabla/rury (in)
Para cable/tubería (mm)
Para cable/tubería (pulgadas)
ケーブル/パイプ(mm)
ケーブル/パイプ(インチ)
For cable/pipe (mm)
For cable/pipe (in)
0+4-23 0+8-30 0+26-48 0+48-70 / 48-70 0+66-98 / 66-98
93-119 0+0.157-0.906
0+0.315-1.181
0+1.024-1.890
0+1.890-2.756 / 1.890-2.756
0+2.598-3.858 / 2.598-3.858
3.661-4.685
173
R X, RS X kit, technical information
R X, RS X sada, technické informace / Zestawy RX, RS X, informacje techniczne / Kit R X, RS X, información técnica /
R X、RS Xキットの技術資料
e
b
a
A
c
A
d
A-A
R X 75
R X 100
R X 125
R X 150
R X 200
Pos
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(in) (in)
(in)
(in)
(in)
a
165
6.496
195
7.677
213
8.386
236
9.291
290
11.417
b
115
4.528
145
5.709
170
6.693
199
7.835
250
9.843
c
43
1.693
43
1.693
43
1.693
43
1.693
43
1.693
d
55
2.165
55
2.165
55
2.165
55
2.165
55
2.165
e *
*
**
**
**
**
**
**
***
***
* SW 5 mm (4x) / SW 0.197" (4x) ** SW 5 mm (6x) / SW 0.197" (6x) *** SW 5 mm (8x) / SW 0.197" (8x)
RS X 43
RS X 50
RS X 75
RS X 100 (woc)
RS X 125 (woc)
RS X 150 (woc)
Pos
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(in) (in)
(in)
(in)
(in)
(in)
a
110
4.331
140
5.512
165
6.496
195
7.677
213
8.386
236
9.291
b
82
3.228
90
3.543
115
4.527
145
5.709
170
6.693
199
7.835
c
53
2.087
53
2.087
53
2.087
53
2.087
53
2.087
53
2.087
d
65
2.559
65
2.559
65
2.559
65
2.559
65
2.559
65
2.559
e ****
****
****
****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
**** SW 4 mm (4x) / SW 0.157 " (4x)
***** SW 5 mm (6x) / SW 0.197" (6x)
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
174
www.roxtec.com
R X RS X, assembly instructions
R X, RS X, montážní instrukce / RX RS X, instrukcja montażu / R X RS X, instrucciones de montaje / R X RS Xの組立説明
Tighten the bolts on the sleeve diagonally several turns. Make sure that you use
the same torque on every bolt until complete.
Utáhněte šrouby na objímce diagonálně několikerým otočením. Ujistěte se, že jste
použili stejný točivý moment u každého šroubu.
Śruby tulei dokręca sie po przekątnej, po kilka obrotów. Należy się upewnić, że
wszystkie śruby są dokręcane z tym samym momentem obrotowym.
Ajuste los tornillos del collarín varias veces en sentido diagonal. Asegúrese de
que usa el mismo torque en cada vuelta hasta que haya terminado.
スリーブを斜めにしてボルトを何回転か締めます。
すべてのボルトには最後まで同じトルクで締めてください。
SW 4 mm / SW 0.157 "
Max torque 5 Nm
Maximální točivý moment 5 Nm
Maks. moment obrotowy5 Nm
Torque máx. 5 Nm
SW 4 mm/SW 0.157インチ
SW 5 mm / SW 0.197"
Max torque 9 Nm
Maximální točivý moment 9 Nm
Maks. moment obrotowy 9 Nm
Torque máx. 9 Nm
SW 5 mm /SW 0.197インチ
When making a hole for the sleeve, min/max wall thickness is 3–10 mm.
By tightening the seal, the rubber expands outwards onto the backside
Při vytváření otvoru pro objímku min/max tloušťka stěny je 3 – 10 mm. Při utahování
šroubů guma expanduje ven k zadní stěně.
Otwór pod tuleję może być robiony w ścianie o grubości min./maks. 3-10mm
Al hacer el hueco para el collarín, el grosor mín/máx de la pared debe ser 3–10 mm.
Al apretar el collarín, la goma se expande hacia fuera por el lado posterior.
スリーブの穿孔のとき、壁の厚さ最小/最大は3~10 mmです。
シールを締めると、ゴムは後部の外に拡大します。
www.roxtec.com
175
C RS T seals
Těsnění C RS T
Uszczelnienia C RS T
Sello C RS T de Roxtec
C RS Tシーリング
GB The Roxtec C RS T is a kit-
solution designed for single
cable entries into enclosures. The
sealing kit contains a compact version of the RS seal and a threaded
sleeve. C RS T offers speed of
installation and the possibility to
route pre-terminated cables. 
CZ Těsnění Roxtec C RS T je
souprava navržená pro
jednožilové kabelové přívody do skříní.
Těsnící souprava obsahuje kompaktní
verzi těsnění RS a objímku opatřenou
závitem. Těsnění C RS T zaručuje
rychlou instalaci a umožňuje vést
předkonektorované kabely. 
ES
El C RS T de Roxtec es una solución de conjunto pensada
para entradas de un solo cable en
cajas de protección. El conjunto
de sellado contiene una versión
compacta del sello RS y un collarín
con rosca. El C RS T permite una
instalación rápida y la posibilidad de
conducir cables ya instalados. 
JP Roxtec C RS Tは、筐体へのケ
ーブル・エントリを1つにする
ために設計されキットです。シーリ
ング・キットには、RSシールとネジ
切りされたスリーブのコンパクト・
バージョンがあります。
C RS Tは、最短時間で取付けられる機
能とプリターミネートしたケーブル
を配置できる機能を提供します。
176
PL
Zestaw Roxtec C RS T
to rozwiązanie
przeznaczone dla pojedynczych
kabli wprowadzanych do obudów.
Zestaw uszczelniający składa się z
kompaktowej wersji uszczelnienia RS i
nagwintowanej tulei. C RS T zapewnia
szybką instalację i możliwość
przeprowadzania kabli z zarobionymi
końcówkami. 
www.roxtec.com
C RS T seals
Sada C RS T / Zestaw C RS T / C RS T Kit / C RS Tキット
C RS T 25
CRST010025046
C RS T 31
CRST010031046
C RS T 43
CRST010043046
C RS T 50
CRST010050046
IP: 67 ES
JP
GB
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
開口部径 +1/-0 mm (+0.0394"/-0")
ケーブル/パイプスリーブ外形寸法スリーブ重量
キット
φ (mm) φ(インチ)
φ (mm) φ(インチ)
φxD (mm) φxD(インチ) (kg)(ポンド) 品番
Aperture dim. Weight
For cable/pipe
External dimensions sleeve
sleeve
+1/-0 mm (+0.0394"/-0") Kit
Ø (­mm) Ø (in)
Ø (mm)
Ø (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg) (lb)
Art. No.
C RS T 25 32
1.260 0+3.6-12.0 0+0.142-0.472 39 x 20 1.535 x 0.787 0.1 0.220 CRST010025046
C RS T 31
40
1.575
0+4.0-17.0 0+0.175-0.669 50 x 20 1.969 x 0.787 0.2 0.331 CRST010031046
C RS T 43 50
1.969
0+4.0-23.0 0+0.157-0.906 65 x 40 2.559 x 1.575 0.4 0.882 CRST010043046
C RS T 50
63
2.480
0+8.0-30.0 0+0.315-1.181 78 x 40 3.071 x 1.575 0.7 1.433 CRST010050046
A
A
b
PL
Průměr otvoru
+1/-0 mm (+0.0394"/-0")
Pro kabel/trubkuVnější rozměry objímky Váha objímky
Sada
Ø (mm) Ø (in)
Ø (mm)
Ø (in)
ØxD (mm) ØxD (in)
(kg) (lb)
Wymiary otworu
+1/-0 mm (+0.0394"/-0")
Dla kabla/rury
Wymiary zewnętrzne tulei
Ciężar
Zestaw
Ø (mm) Ø (in)
Ø (mm)
Ø (in)
ØxD (mm) ØxD (in)
(kg) (lb)
Dim. del hueco peso del
+1/-0 mm (+0.0394"/-0")
Para cable/tubería Dim. externas del collarín
collarín
Kit
Ø (mm) Ø (pulgadas)
Ø (mm)
Ø (pulgadas)
ØxD (mm)ØxD (pulgadas) (kg) (libra)
Ø
CZ
c
d
a
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: Všechny uvedené rozměry jsou v nominální
hodnotě
Uwaga: Wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
A-A
Pos
a
b
C RS T 25
(mm) (in) 36
C RS T 31
(mm) (in)
1.4717
46
1.811
M 32 x 1.5 M 32 x 1.5 M40x1.5 M40x1.5
C RS T 43
(mm) (in)
C RS T 50 (mm) (in)
60
70
2.362
2.756
M50x1.5 M50x1.5 M63x1.5 M63x1.5
c
4
0.157
5
0.197
5
0.197
6
0.236
d
16
0.630
15
0.591
35
1.378
34
1.339
www.roxtec.com
177
RG M63 seal
Roxtec – produktová řada Gland
Dławica Roxtec Gland
Roxtec Gland M63
Roxtec 製品ライン・パッキング抑え
GB The Roxtec RG M63 com-
bines the traditional gland
technique with Roxtec’s multidiameter technology. It has a compact
design that makes it well suited for
cramped areas. The Roxtec RG
M63 is delivered as a kit-solution
and is available in three different
module configurations. It can seal
from one up to nine cables with
diameters ranging from 3.5 to 32.5
millimetres. 
CZ Řada těsnění Roxtec RG M63
spojuje tradiční techniku
těsnění s multidiametrální technologií
společnosti Roxtec. Má kompaktní
konstrukci vhodnou pro stísněné
prostory. Roxtec RG M63 je dodávána
jako sada s výběrem tří konfigurací
modulů. Pojme jeden až devět kabelů
o průměru od 3,5 do 32,5 milimetrů. 
JP Roxtecパッキング抑えM63は、
従来の腺テクノロジーを
Roxtecの Multidiameterテクノロジ
ーと結合たものです。小型設計な
ので、狭い場所でのご用途に適し
ています。Roxtecパッキング抑え
M63は、三種類のモジュール構成が
用意されており、キットとして納品
されます。1~9本の径が3.5~32.5
mm のケーブルに適応しています。

ES El Roxtec RG M63
combina la técnica de
prensaestopas tradicional con la
tecnología multidiámetro de Roxtec.
Tiene un diseño compacto y por
eso es ideal para áreas de espacio
reducido. El Roxtec RG M63 se
suministra como una solución
de conjunto y está disponible en
tres configuraciones de módulos
diferentes. Puede sellar hasta nueve
cables con diámetros que van de 3,5
a 32,5 mm. 
178
PL
Dławica Roxtec RG M63 to
kombinacja technologii
wielośrednicowej Roxtec i tradycyjnej
dławicy. Jej kompaktowa budowa
powoduje, że bardzo dobrze nadaje
się do zastosowań gdzie na przejście
kablowe jest bardzo mało miejsca.
Roxtec RG M63 jest dostarczana jako
kompletne rozwiązanie i jest dostępna
w trzech standardowych zestawach.
Może uszczelniać do dziewięciu kabli
o średnicach od 3.5 do 32.5 mm. 
www.roxtec.com
RG M63 seals
Sada Gland / Zestaw Roxtec Gland M63 / Sello RG M63 / パッキング抑えキット
RG M63/1
RG00063010046
RG M63/4
RG00063040046
RG M63/9
RG00063090046
IP: 67 - UL/NEMA: 4, 4X,12,13 CZ
Sada
PL
Zestaw
Liczba kabli/rur
ES
Kit
JP
キット
Kit
GB
Počet kabelů/
trubek Número de
cables/tuberías Multidiametrální rozsah a počet
kabelů/trubek
Vnější rozměry Váha
ØxD (mm) ØxD (in.)
(kg) (lb)
Označení výrobku
Zakres średnic i liczba kabli/rur
ymiary zewnętrzne Ciężar
W
ØxD (mm) ØxD (in.)
(kg) (lb)
Kod art.
im. externas
D
ØxD (mm) ØxD (pulgadas)
Nº art.
Intervalo multidiámetro y número de
cables/tuberías Peso
(kg) (libra)
ケーブルs/ 外形寸法 重量
パイプ数
Multidiameter範囲とケーブル/パイプ数
φxD (mm) φxD (インチ)
(kg)(ポンド) 品番
Number of Multidiameter range and number ofExternal dimensions Weight
cables/pipes cables/pipes ØxD (mm) ØxD (in)
(kg) (lb)
Art No.
0+3.5-10.5
0+3.5-16.5 0+9.5-32.5
0+0.138-0.413 0+0.138-0.650 0+0.374-1.280
(GM 13,3w40) (GM 20w40) (GM 40 10-32)
RG M63/1
1
RG M63/4 4 4
RG M63/9
9
cables/pipes
74 x 51 2.913 x 2.008 0.5 1.213 RG00063010046
cables/pipes
74 x 51 2.913 x 2.008 0.5 1.213 RG00063040046
74 x 51 2.913 x 2.008 0.5 1.213 RG00063090046
1
9
cables/pipes
Pos (mm)
Ø
a
(in)
40
1.575
b SW 64SW 2.520
d
e
a
c SW 68SW 2.677
10
0.394
eM63x1.5 M63x1.5
D
a
b
c
www.roxtec.com
d
D
51
2.008
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: Všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: Wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
179
Roxtec Wedge
Klín Roxtec
Roxtec Wedge
La unidad de compresión Roxtec wedge
Roxtecウエッジ
Roxtec Wedge is the
GB The
compression unit for the
majority of rectangular and round
Roxtec frames. The Roxtec Wedge
is a highly efficient compression unit
which saves valuable installation
time both when it comes to installation and re-installation of the Roxtec
Multidiameter sealing system. This
is made possible by the fact that the
complete compression unit consists
of only one piece which, by turning
the screws in the front, both compresses and decompresses. 
CZ Roxtec klín je kompresní
jednotka pro běžné rámy řady
Roxtec. Klín Roxtec je vysoce efektivní
součastka, která šetří čas jak při
samotné instalaci, tak při případné reinstalaci multidiametrálního těsnícího
systému. Je to umožněno tím, že
kompresní jednotka je kompaktní
(sestává jen z jednoho kusu) a pouhým
otáčením šroubů na jejím čele dochází
k její kompresi a dekompresi. 
Roxtec wedge es una unidad ES El
de compresión para los marcos
de la línea ”Estándar” de Roxtec. El
Roxtec wedge es una unidad de compresión altamente eficaz que ahorra
valioso tiempo de instalación tanto a
la hora de instalar como de reinstalar
el sistema de sellado Roxtec. Esto es
posible ya que la unidad de compresión
completa consiste en una única pieza
que comprime y descomprime simplemente con girar los tornillos de su parte
frontal. 
Roxtecウェッジは、Roxtec「標
JP 準」製品ラインアップのフレー
ム用の 圧縮ユニットです。
Roxtecウェッジは、Roxtec Multidiameterのシーリング・システムの取付け
と再設置に対して、取付けに要する貴
重な時間を低減する非常に効率的な圧
縮ユニットです。圧縮ユニットは、1つ
ユニットで構成されており、正面のネ
ジを回すことで圧縮と減圧をすること
ができます。
180
PL Roxtec wedge jest elementem
sprężającym do ram
Roxtec z linii „Regular”. Roxtec
wedge jest wysoce efektywnym
elementem sprężającym, który
pozwala na zaoszczędzenie czasu
zarówno podczas instalacji i
reinstalacji systemu uszczelnień
wielośrednicowych Roxtec. Jest to
możliwe dzięki faktowi, że element ten
składa się z jednej części, a operacja
uszczelnienia i rozszczelnienia
odbywa się za pomocą dokręcania i
odkręcania dwóch śrub. 
www.roxtec.com
Wedge kit/parts, galvanised
Kompresní sada/ části, galvanizované / Wedge kit/części, stal galwanizowana / Wedgekit/partes, galvanizado /
亜鉛メッキ付ウェッジ・キット/部品
Wedge kit galv
AWK0001201018
Wedge 120 galv
ARW0001201018
Wedge 60 galv
ARW0000601018
CZ
Vnější rozměry
Váha
Kompresní klín
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
PL
ES
Wymiary zewnętrzne
Ciężar
Wedge
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Dim. externas Peso
(kg) (libra)
Wedge
W (mm)
W (pulgadas)
Nº art.
JP
外形寸法
重量
フレーム
H (mm)
W(インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
Wedge
Art. No.
External dimensions W (mm)
W (in)
Weight
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Wedge kit galv*
(wedge) 120
(wedge) 4.724
1.5
3.307
AWK0001201018
Wedge 120 galv
120
4.724
0.8
1.764
ARW0001201018
Wedge 60 galv
60
2.362
0.4
0.882
ARW0000601018
The Wedge kit includes one Roxtec wedge 120, five stayplates, one lubricant and installation instructions.
Kompresní sada obsahuje klín Roxtec 120, pět vymezovacích destiček, lubrikant a návod k instalaci.
W skład Wedge kit wchodzi jeden Roxtec wedge 120, pięć przekładek, jeden lubricant i instrukcja instalacji.
El Wedgekit incluye una unidad de compresión Roxtec wedge 120, cinco placas de separación (stayplates), un lubricante e instrucciones
de instalación.
ウエッジ・キットには、Roxtecウェッジ120が1個、タイプレートが5個、潤滑油が1個および取付説明書が入っています。
d
c
*
b
a
Compressed
Stlačený / uszczelnianie/
Comprimido / 圧縮状態
Uncompressed
Nestlačený / rozszczelnianie/
Descomprimido / 非圧縮状態
e
e
W
Wedge 120
www.roxtec.com
Pos (mm) (in)
a
109 4.291
b
130 5.118
c
48
1.890
d
29
1.142
e SW 13
SW 0.512
W
Wedge 60
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
181
Wedge r20 for SRC frames, galvanised
Kompresní klín r20 pro SRC rámy, galvanizovaný / Wedge r20 dla ram SRC, stal galwanizowana /
Wedge r20 para marcos SRC, galvanizado / 亜鉛メッキ付SRCフレーム用ウェッジr20
Wedge 20LR 120 galv
5ARW000001851
CZ
Zaoblený rohVnější rozměry Váha
Kompresní klín
Levý
Pravý
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
PL
ES
Wedge
Wedge
JP
丸角 外形寸法
重量
ウェッジ
左
右
W (mm) W (インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
Rounded corner
Wedge Left
Right
Art. No.
Označení výrobku
Rogi zaokrąglone
Wymiary zewnętrzne
Ciężar
Lewy
Prawy
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Esquina redondeada Dim. externas Peso
Izquierda Derecha
W (mm) W (pulgadas)
(kg) (libra)
Wedge 20LR 120 galv
x
External dimensions
W (mm)
W (in)
x
Kod art.
Nº art.
Weight
(kg)
(lb)
120 4.724
5ARW000001851
0.81.764
a
Compressed
Stlačený / Uszczelnianie/
Comprimido / 圧縮状態
d
c
*
The stainless steel wedge is available upon request / Klín z nerezové oceli je možné dodat na objednávku. / Wedge ze stali
nierdzewnej dostępny na żądanie / El wedge en acero inoxidable está disponible a petición del cliente. / ご希望があれば、ステ
ンレス鋼ウェッジも用意されています。
b
Uncompressed
Nestlačený / Rozszczelnianie/
Descomprimido / 非圧縮状態
Pos (mm) (in)
a
109 4.291
b
130 5.118
c
48
1.890
d
29
1.142
e SW 13
SW 0.512
e
W
Wedge 120
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
182
www.roxtec.com
Wedge kit/parts, acid proof stainless steel
Kompresní sada/ části, kyselinovzdorná nerez ocel / Wedge kit/części,kwasoodporna stal nierdzewna /
Wedgekit/partes, acero inoxidable a prueba de ácidos / 耐酸性ステンレス鋼ウェッジ・キット/部品
Wedgekit AISI 316
AWK0001201021
Wedge AISI 316
ARW0001201021
Wedge 60 AISI 316
ARW0000601021
CZ
Vnější rozměry
Váha
Kompresní klín
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
PL
ES
Wymiary zewnętrzne
Ciężar
Wedge
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Dim. externas Peso
(kg) (libra)
Wedge
W (mm)
W (pulgadas)
Nº art.
JP
外形寸法
重量
フレーム
W (mm)
W(インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
External dimensions Weight
Wedge
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
Wedge kit AISI 316*
(wedge) 120
(wedge) 4.724
1.5
3.307
AWK0001201021
Wedge 120 AISI 316
120
4.724
0.8
1.764
ARW0001201021
Wedge 60 AISI 316
60
2.362
0.4
0.882
ARW0000601021
Označení výrobku
Kod art.
d
c
* The Wedge kit includes one Roxtec wedge 120, five stayplates, one lubricant and installation instructions..
Kompresní sada obsahuje klín Roxtec 120, pět vymezovacích destiček, lubrikant a návod k instalaci.
W skład Wedge kit wchodzi jeden Roxtec wedge 120, pięć przekładek, jeden lubricant i instrukcja instalacji.
El Wedgekit incluye una unidad de compresión Roxtec wedge 120, cinco placas de separación (stayplates), un lubricante
e instrucciones de instalación.
ウエッジ・キットには、Roxtecウェッジ120が1個、タイプレートが5個、潤滑油が1個および取付説明書が入っています。
b
a
Compressed
Stlačený / Uszczelnianie /
Comprimido / 圧縮状態
Uncompressed
Nestlačený / Rozszczelnianie /
Descomprimido / 非圧縮状態
W
Wedge 120
www.roxtec.com
4.291
b
130 5.118
c
48
1.890
d
29
1.142
e SW 13
SW 0.512
e
e
Pos (mm) (in)
a
109 W
Wedge 60
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
183
Roxtec Stayplate
Roxtec vymezovací destička
Przekładki Roxtec
Placa de separación Roxtec
Roxtecタイプレート
GB Stayplates are placed bet-
ween each row of modules
to anchor them axially in the frame.
Available in 120 millimetre and 60 millimetre (4.724" and 2.362") width. 
CZ Vymezovací destičky se
umísťují mezi každou řadu
modulů, aby je podélně ukotvily v
rámu. Jsou dostupné v šířce 120
milimetrů a 60 milimetrů. 
ES
Las placas de separación van colocadas entre cada
hilera de módulos para proporcionar­
les un anclaje axial en el marco.
Disponibles en 120 y 60 milímetros
(4.724" y 2.362") de ancho. 
JP タイプレートは、フレームの
軸方向に固定するために、モ
ジュールの各列の間に配置されてい
ます。
120ミリメートルと60ミリメートル
(4.724インチと2.362インチ)幅の
二種類があります。
184
PL Przekładki umieszcza sie
pomiędzy wszystkimi rzędami
modułów zakotwiczając je tym samym
w ramie. Występują w wymiarze
120mm i 60 mm szerokości. 
www.roxtec.com
Stayplate
Vymezovací destička / Przekładka / Placa de separación / タイプレート
Stayplate 120 galv
ASP001200018
Stayplate 60 galv
ASP000600018
Stayplate 120 AISI 316
ASP001200021
Stayplate 60 AISI 316
ASP000600021
Stayplate 120 ALU
ASP001200031
Stayplate 60 ALU
ASP000600031
CZ
Vhodná pro těsnící prostor
Váha
Vymezovací destička
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
PL
Dopasowanie do powierzchni uszczelniającej
Ciężar
Przekładka
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Kod art.
ES
Placa de separación
JP
結合金具パッキング・スペース
重量
タイプレート
W(mm)
W(インチ)
(kg)
Fits packing space
Weight
Stayplate
W (mm)
W (in)
(kg)
(libra)
Nº art.
(ポンド)
品番
(lb)
Art. No.
Stayplate 120 galv
120
4.724
0.1
0.243
ASP0001200018
Stayplate 60 galv
60
2.362
0.06
0.132
ASP0000600018
Stayplate 120 AISI 316
120
4.724
0.1
0.243
ASP0001200021
Stayplate 60 AISI 316
60
2.362
0.06
0.132
ASP0000600021
Stayplate 120 ALU
120
4.724
0.04
0.088
ASP0001200031
Stayplate 60 ALU
60
2.362
0.02
0.044
ASP0000600031
AISI 316
Galvanised
Stayplate 120
Stal galwanizowana
Galvanizado
亜鉛メッキ
Pos (mm)
a
Acid proof stainless steel
Kyselinovzdorná nerez ocel
b
H
Kwasoodporna stal nierdzenwa
Acero inoxidable a prueba de ácidos
耐酸性ステンレス鋼
W1
c
w1
Stayplate 60
Aluminium
Hliník
Aluminium
Aluminio
アルミニウム
a
H
d
ALU e
W2
w2
www.roxtec.com
c
D
Galvanizovaná
d
galv D
GB
Medida apropiada del hueco de sellado
Peso
W (mm)
W (pulgadas)
(kg)
(in)
a
0.5 0.020
b
86 3.386
c
4
0.157
d
62
2.499
e
26
1.024
D
82
3.228
H
5
0.197
W1
119
4.685
w1
127
5.000
W2
59
2.323
w2
67
2.638
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
185
Roxtec C Wedge, C Stayplate
C klín, C vymezovací destička
Roxtec C wedge, przekładki C
La unidad de compresión Roxtec C wedge, Placa de separación Roxtec C
Cタイプレート用Roxtec Cウエッジ
GB The Roxtec C wedgekit
assembly pack contains
assembly and end sealing accessories
for the C KFO frame. Each Roxtec
C wedgekit pack consists of one C
wedge, six C stayplates, one lubricant
and assembly instructions. Roxtec
C wedgekit components can also be
purchased separately. 
CZ Montážní klínová souprava
Roxtec C obsahuje
příslušenství pro montáž a konečné
utěsnění rámu C KFO. Každá sada
klínové soupravy Roxtec C obsahuje
jeden klín C, šest vymezovacích
destiček C, jeden lubrikant a pokyny
k montáži. Součásti klínové soupravy
Roxtec C lze zakoupit i samostatně. 
ES El paquete de ensamblaje Roxtec wedgekit contiene
accesorios de ensamblaje y sellado
final para el marco C KFO. Cada
paquete de Roxtec C wedgekit
consiste en un wedge C, seis placas
de separación C, un lubricante e
instrucciones de ensamblaje. Los
componentes de Roxtec C wedgekit
también se pueden adquirir por
separado. 
JP Roxtec C wedgekit組立品
パックには、C KFOフレーム
の組立品およびエンド・シーリング
付属品が含まれています。各Roxtec
Cwedgekitパックは、Cウェッジ
1個、Cタイプレート6個、潤滑油1個
および組立説明書で構成されていま
す。Roxtec C wedgekitのコンポネン
トは別にご購入いただくことができ
ます。
186
PL Zestaw montażowy Roxtec
C wegdekit zawiera akcesoria
montażowe dla ramy C KFO. Każdy
zestaw montażowy Roxtec C wedgekit
składa się jednego klina C wedge,
sześciu przekładek, lubricanta i
instrukcji montażu. Elementy zestawu
Roxtec C wedgekit można zamawiać
także osobno. 
www.roxtec.com
C Wedge kit/parts, galvanised
Klínová souprava/ části – galvanizované / Wedge kit, części, stal galwanizowana / Wedgekit/partes, galvanizado /
亜鉛メッキ付ウェッジ・キット/部品
C Wedge kit galv
AWK20001201018
C Wedge 120 galv
CRW0001201018
C Stayplate galv 120
ASP2001200018
CZ
Vnější rozměry
Kompresní klín/destička
W (mm)
Váha
W (in)
(kg)
PL
ES
Wymiary zewnętrzne
Ciężar
Wege/przekładka
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Dim. externas
Peso
Wedge /Placa de separación
W (mm)
W (pulgadas)
(kg)
(libra)
Nº art.
JP
外形寸法
重量
ウェッジ/タイプレート
W (mm)
W (インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
External dimensions Weight
Wedge / Stayplate
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
C Wedge kit galv*
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
(wedge) 4.724
0.65
1.443
AWK2001201018
C Wedge 120 galv
120
4.724
0.40
0.882
CRW0001201018
C Stayplate galv 120
120
4.724
0.02
0.051
ASP2001200018
The Wedge kit includes one Roxtec wedge 120, 6 stayplates, one lubricant and installation instructions.
Kompresní sada obsahuje klín Roxtec 120, šest vymezovacích destiček, lubrikant a návod k instalaci.
W skład zestawu Wedge kit wchodzi: jeden Roxtec Wedge 120, 6 przekładek, lubricant i instrukcja montażu
El Wedgekit incluye una unidad de compresión Roxtec wedge 120, 6 placas de separación (stayplates), un lubricante e instrucciones
de instalación.
ウエッジ・キットには、Roxtecウェッジ120が1個、タイプレートが6個、潤滑油が1個および取付説明書が入っています。
d
c
*
(wedge) 120
b
a
Compressed
Stlačený / Uszczelnianie / Comprimido / 圧縮状態
Uncompressed
Nestlačený / Rozszczelnianie / Descomprimido / 非圧縮状態
Pos (mm) (in)
a
61 2.402
b
70
2.756
c
48
1.890
d
32
1.260
e SW 13
SW 0.512
e
W
C Wedge 120
www.roxtec.com
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: Všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga: Wszystkie wymiary w wartościach nominalnych
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
187
Lubricant
Lubrikant / Lubricant / Lubricante / 潤滑油
Natural tallow is used to lubricate the sealing modules, Roxtec Wedge and
the inside of the frame. This provides even compression, a secure seal.
Lubricant 10 ml
ALT0000001000
Lubricant 25 ml
ALT0000003000
Přírodní lůj se používá k namazání těsnících modulů, kompresního klínu Roxtec
a vnitřku rámu. Toto ošetření napomáhá při následné kompresi a docílení
požadované těsnosti.
Naturalny łój jest używany do smarowania modułów uszczelniających i wnętrza
ramy. Zapewnia on równe sprężenie i bezpieczeństwo uszczelnienia.
Para lograr una compresión uniforme y un sello firme, se emplea sebo natural
para lubricar los módulos de sellado, el Roxtec wedge y el interior del marco.
通常、獣脂はシ-リングモジュ-ルやRoxtecウェッジ、フレ-ムの内側を
潤滑するために使用されます。この獣脂はコンプレッションやシ-ルの機
能性をさらに高めます。
Assembly Gel
Montážní gel / Gel montażowy / Gel de ensamblaje / 組立てジェル
Assembly Gel is used to lubricate the sealing modules, Roxtec Wedge and
the inside of the frame, for even compression and a secure seal. Only allowed
to be used in installations with IP 54 rating or lower.
Assembly Gel 30 ml
ALT0000004000
Assembly Gel Bag 10 ml
ALT0000005000
Montážní gel se používá k namazání těsnících modulů, kompresního klínu Roxtec
a vnitřku rámu pro snadnější kompresi a docílení požadované těsnosti. Je povolen jen pro instalace s krytím IP 54 nebo nižším.
Żel montażowy jest używany do smarowania modułów uszczelniających, klina
Roxtec i wnętrza ramy w celu zapewnienia równego sprężenia i bezpieczeństwa
uszczenienia. Stosowany może być tylko wtedy gdy wymagane jest IP54 lub
niższe.
Para lograr una compresión uniforme y un sello firme, se emplea gel de
ensamblaje para lubricar los módulos de sellado, el Roxtec wedge y el interior
del marco. Sólo apto para instalaciones clasificadas como IP 54 o menor.
組立てジェルはシ-リングモジュ-ルやRoxtecウェッジ、フレ-ム内側、
コンプレッション、セキュアシ-ルを潤滑するために使用されます。唯
一、IP54レ-ト以下の施行に使用されます。
188
www.roxtec.com
GE extension frames, galvanised
GE nástavcové (proti)rámy, galvanizované / Rozszerzenie ramy GE, stal galwanizowana /
Marcos de extensión GE, galvanizados / 亜鉛メッキ付GE延長フレーム
For information about other combinations and materials that are not standard,
please contact your local Roxtec supplier
or e-mail: [email protected]
GE 6x1 galv
GE06000000118
Vnější rozměry (D=100 mm) HxW (mm)
HxW (in)
Wymiary zewnętrzne (D=100 mm)
HxW (mm)
HxW (in.)
Váha
(kg)
Ciężar
(kg)
(lb)
Označení výrobku.
PL
Rám
Rama
(lb)
Kod art
ES
Marco
Dim. externas (D=100 mm) HxW (mm)
HxW (pulgadas)
Peso
(kg)
(libra)
Nº art.
JP
フレーム
外形寸法(D=100 mm HxW (mm)
HxW(インチ)
重量
(kg)
(ポンド)
GB
Frame
External dimensions (D=100 mm) HxW (mm)
HxW (in)
Weight
(kg)
GE 2x1 galv
215 x 234
8.465 x 9.213
0.5
1.046
GE02000000118
GE 4x1 galv
274 x 234
10.787 x 9.213
0.6
1.262
GE04000000118
GE 4x2 galv
274 x 365
10.787 x 14.370
0.8
1.748
GE04000000218
GE 4x3 galv
274 x 496
10.787 x 19.528
1.0
2.233
GE04000000318
GE 4x4 galv
274 x 627
10.787 x 24.685
1.3
2.718
GE04000000418
GE 4x5 galv
274 x 758
10.787 x 29.843
1.5
3.203
GE04000000518
GE 4x6 galv
274 x 889
10.787 x 35.000
1.7
3.688
GE04000000618
GE 6x1 galv
332 x 234
13.780 x 9.213
0.7
1.479
GE06000000118
GE 6x2 galv
332 x 365
13.780 x 14.370
0.9
1.964
GE06000000218
GE 6x3 galv
332 x 496
13.780 x 19.528
1.1
2.449
GE06000000318
GE 6x4 galv
332 x 627
13.780 x 24.685
1.3
2.935
GE06000000418
GE 6x5 galv
332 x 758
13.780 x 29.843
1.6
3.420
GE06000000518
GE 6x6 galv
332 x 889
13.780 x 35.000
1.7
3.905
GE06000000618
GE 8x1 galv
392 x 234
16.142 x 9.213
0.8
1.701
GE08000000118
GE 8x2 galv
392 x 365
16.142 x 14.370
1.0
2.186
GE08000000218
GE 8x3 galv
392 x 496
16.142 x 19.528
1.2
2.672
GE08000000318
GE 8x4 galv
392 x 627
16.142 x 24.685
1.4
3.157
GE08000000418
CZ
www.roxtec.com
(lb)
品番
Art. No.
189
GE extension frames, technical information
GE nástavcové (proti)rámy, technické informace / Rozszerzenie ramy GE, informacje techniczne /
Marcos de extensión GE, información técnica / GE延長フレームの技術資料
h
a
H
b
a
D
w
W
Pos
(mm) (in)
a
50 mm
1.969"
b10 mm x 45º (4x) 0.394" x 45º (4x)
w
W - 100 mm
W - 3.937"
h
H - 100 mm
H - 3.937"
Thickness steel sheet 0.7 mm
0.028"
100 mm
3.937"
Tloušťka ocelového plechu
Grubość arkusza stali
Grosor de la lámina de metal
鋼シートの厚さ
D
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
190
www.roxtec.com
GE extension frames, assembly
GE nástavcové (proti)rámy, příslušenství / Rozszerzenie ramy GE, montaż / Marcos de extensión GE, ensamblaje /
組立品GE延長フレーム
The G frame is suitable to bolt onto sandwich structures or walls made of plaster,
wood or other building materials. It can be complemented with a GE extension
frame which is bolted onto the opposite side of the wall and meets the G frame
inside the wall structure, which prevents the building materials from interfering with
the penetration and gives the installation a smooth appearance.
GE
GE
G rám je vhodný k přišroubování na sendvičové konstrukce nebo stěny ze
sádrokartonu, dřeva či podobných stavebních materiálů. Může být doplněn GE
rámem, který se montuje na protější stranu přepážky a navazuje na G rám uvnitř
stěny, což zamezuje stavebnímu materiálu průnik do prostupu a dodává instalaci
začištěný vzhled.
Ramę G można przykręcić do ściany wielowarstwowej, drewnianej lub wykonanej
z innego rodzaju materiałów budowlanych.. Może być ona uzupełniona o
rozszerzenie GE, które jest przykręcane po przeciwnej stronie i styka się z ramą G
we wnętrzu ściany. Nie pozwala ona na kontakt materiałów budowlanych z których
jest wykonana ściana z elementami przejścia kablowego i jednocześnie zapewnia
estetyczny wygląd.
El marco G es apropiado para atornillar en construcciones sándwich o en divisiones de yeso, madera u otros materiales de construcción. Puede complementarse
con un marco de extensión GE atornillado desde el otro lado para unirlo con el
marco G por dentro de la pared. Esto aumenta la profundidad del pasamuros,
evita que los materiales de construcción interfieran en el sellado y proporciona
una apariencia refinada.
Gフレームは、サンドイッチ構造または、石膏、木またはその他の建材製の壁
にボルトで取り付ける用途に適しています。壁の反対側にボルトで締められた
GE延長フレームで補強し、壁構造の中にGフレームを装填するので、建材への
貫通を防ぎ、取付け後の外観を損なうことはありません。
www.roxtec.com
191
Preholed Entry Plates
Předděrované prostupní desky
Prefabrykowane płyty montażowe
Placas de entrada con huecos prediseñados
穴あきエントリ・プレート
GB The compact frame solutions CF 8, CF 10, CF 16, CF 24,
CF 32 and RG M63 can be supplied
with an adapter plate for installation
into cabinets with existing openings.
Specify when ordering. 
CN Kompaktní rámečky CF 8, CF
10, CF 16, CF 24, CF 32 a RG
M63 mohou být dodány s adaptačními
deskami pro instalace do skříní s již
existujícími otvory. Při objednávce je
nutná specifikace. 
ES
Las soluciones de marcos compactos CF 8, CF 10,
CF 16, CF 24, CF 32 y RG M 63
pueden suministrarse con una placa
de adaptación para instalaciones en
armarios con huecos ya existentes.
Especificarlo al realizar el pedido. 
JP キャビネットの既存の開口部
に取付けられる、コンパクト
なフレームCF 8、CF 10、CF 16、CF
24, RG M63およびCF 32とアダプター
・プレートが用意されています。ご
注文の際にご指定ください。
192
PL
Ramy kompaktowe CF 8, CF
10, CF 16, CF 24, CF 32 i
RG M63 mogą być dostarczane z
płytami adaptacyjnymi do montażu
w obudowach z istniejącymi już
otworami. Należy wyspecyfikować
przy zamówieniu. 
www.roxtec.com
Preholed entryplates
Předděrované prostupní desky / Prefabrykowane płyty montażowe / Placas de entrada con huecos prediseñados /
穴あきエントリ・プレート
EP R 2 (for 1 CF 16)
EP00010020012
EP R 3 (for 2 CF 16)
EP00010030012
EP B CF 16 (cover for CF 16)
EPB0010011612
EP R 1 (for 2 RG M63)
EP00010010012
CZ
Vnější rozměry
Váha
Předděrovaná deska
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
PL
ES
Wymiary zewnętrzne
Ciężar
Prefabrykowane płyty montażowe
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Dim. externas Peso
Placas de entrada con huecos
(kg)
(libra)
prediseñados
HxW (mm)
HxW (pulgadas)
JP
外形寸法 重量
穴あきエントリ・プレート
HxW (mm)
HxW (インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
External dimensions Weight
Preholed entryplates
HxW (mm)
HxW (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
EP R 2 (for 1 CF 16)
339 x 149
13.346 x 5.866
0.65
1.433
EP00010020012
EP R 3 (for 2 CF 16)
530 x 149
20.866 x 5.866
0.95
2.094
EP00010030012
222 x 80
8.740 x 3.150
0.35
0.014
EPB0010011612
0.772
EP00010010012
EP B CF 16 (cover for CF 16)
EP R 1 (for 2 RG M63)
CF 16
330 x 90
CF 10
12.992 x 3.543
CF 24
CF 8
0.35
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
CF 32
For information about other sizes that are not standard, please contact your
local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
Informace o dalších nestandardních velikostech získáte od místního
distributora na e-mailové adrese: [email protected]
W celu uzyskania informacji na temat wymiarów niestandardowych, proszę
kontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przesłać zapytanie pod adres
[email protected]
Para obtener más información sobre otras combinaciones no estándar, por
favor, contacte con su representante local de Roxtec o en [email protected]
標準以外の寸法の製品が必要なときは、ご遠慮なく現地のRoxtec販売会社
にご相談ください。または、以下のメールアドレスまで電子メールでご連
絡ください。[email protected]
www.roxtec.com
193
Sleeves with/without flange
Objímky s/bez příruby
Tuleje z/bez kołnierza
Collarines con/sin ala
フランジ付/なしスリーブ
GB The Roxtec R, RS and
RS OMD frames and seals
are installed in sleeves when hole
drilling is not possible or prepared.
Sleeves can be welded, bolted or cast
depending on the type of construction
and application. 
CZ Rámy a těsnění R, RS a RS
OMD se instalují do objímek
pokud nejsou otvory připraveny nebo
je nelze vyvrtat. Objímky mohou být
přivařené, přišroubované nebo zalité
v závislosti na typu konstrukce a
aplikace. 
ES Los marcos R de Roxtec y
los sellos RS OMD y RS se
instalan en collarines cuando no es
posible perforar agujeros o no están
hechos de antemano. Los collarines
se pueden atornillar o empotrar según
el tipo de construcción y aplicación. 
194
PL Ramy i uszczelnienia R, RS
i RS OMD mogą być
instalowane w tulejach gdy możliwość
wywiercenia otworu jest niemożliwa.
Tuleje mogą być przyspawane,
przykręcane lub zalane w zależności o
rodzaju konstrukcji i zastosowania. 
JP 穿孔ができないか用意をして
いない場合、Roxtec R、RSお
よびRS OMDフレームとシールでスリ
ーブを取り付けます。スリーブの取
付方法には鋳造するか、ボルトで締
めるか、溶接するか、スリーブで装
着するなどがあります。
www.roxtec.com
SL sleeves, primed, mild steel without flange
SL objímky, lakované, z měkké oceli bez příruby / Tuleje SL bez kołnierza, stal miękka / Collarines SL imprimados en
acero dulce sin ala / フランジなし、下塗りされた軟鋼 SLスリーブ
SLR 100 Ø114/101-55MM PRIMED
ASLR001000012
CZ
Objímka
PL
ES
Tuleja
Collarín
JP
スリーブ
外形寸法
結合金具
Ø (mm) Ø (インチ) Rフレーム Rsシール
重量
(kg) (ポンド) 品番
GB
Sleeve
External dimensions
Ø (mm) Ø (in)
Fits
R frame Rs seal
Weight
(kg)
(lb)
3.262 R 70 0.6 1.320 ASLR100700012
SLR 70 Ø83/71.5-55MM primed SLR 75 Ø89/76.5-55MM primed Vnější rozměry
Ø (mm)
Ø (in)
Vhodné pro
R rám RS těsnění
Váha
(kg)
(lb)Označení výrobku
Wymiary zewnętrzne
Dopasowane do
Ciężar
Ø (mm)
Ø (in)
Rama R Uszczelnienie RS (kg)
(lb)
Dimensiones externas
Se ajusta a
peso
Ø (mm) Ø (pulgadas) Marco R Sello RS
(kg)
(lb)
83 Kod art.
N° art.
Art. No
89 3.498 R 75 0.7 1.537 ASLR100750012
SLR 100 Ø114/101-55mm primed 114 4.480 R 100 0.9 2.076 ASLR101000012
SLR 125 Ø140/126-55mm primed 140 5.502 R 125 1.2 2.766 ASLR101250012
SLR 127 Ø140/128-55mm primed 140 5.502 R 127 1.1 2.389 ASLR101270012
SLR 150 Ø164/151-55mm primed 164 6.445 R 150 1.4 3.042 ASLR101500012
SLR 200 Ø214/201-55mm primed 214 8.410 R 200 1.8 4.007 ASLR102000012
SLRS 23 Ø32/23.5-35mm primed 32 1.258 RS 23 0.1 0.223 ASL1000230012
SLRS 25 Ø34/25.5-35mm primed 34 1.336 RS 25 0.1 0.239 ASL1000250012
SLRS 31 Ø40/31.5-35mm primed 40 1.572 RS 31 0.1 0.287 ASL1000310012
SLRS 43 Ø52/44-65mm primed 52 2.044 RS 43 0.3 0.674 ASL1000430012
SLRS 50 Ø63/51-65mm primed 63 2.476 RS 50 0.5 1.201 ASL1000500012
SLRS 68 Ø83/69.5-65mm primed 83 3.262 RS 68 0.8 1.807 ASL1000680012
SLRS 75 Ø89/76.5-65mm primed 89 3.498 RS 75 0.8 1.816 ASL1000750012
SLRS 100 Ø114/101-65mm primed 114 4.480 RS 100 1.2 2.630 ASL1001000012
SLRS 125 Ø140/126-65mm primed 140 5.502 RS 125 1.5 3.269 ASL1001250012
SLRS 150 Ø164/151-65mm primed 164 6.445 RS 150 1.6 3.595 ASL1001500012
SLRS 200 Ø214/201-65mm primed 214 8.410 RS 200 2.0 4.382 ASL1002000012
SLRS 225 Ø239/227-65mm primed 239 9.393 RS 225 2.2 4.909 ASL1002250012
SLRS 250 Ø264/252-65mm primed 264 10.375 RS 250 2.5 5.436 ASL1002500012
SLRS 300 Ø314/302-65mm primed 314 12.340 RS 300 3.0 6.489 ASL1003000012
SLRS 350 Ø364/352-65mm primed 364 14.305 RS 350 3.4 7.543 ASL1003500012
SLRS 400 Ø414/402-65mm primed 414 16.270 RS 400 3.9 8.596 ASL1004000012
SLRS 450 Ø464/452-65mm primed 464 18.235 RS 450 4.4 9.650 ASL1004500012
SLRS 500 Ø514/502-65mm primed 514 20.200 RS 500 4.8 10.703 ASL1005000012
SLRS 550 Ø564/552-65mm primed 564 22.165 RS 550 5.3 11.756 ASL1005500012
SLRS 600 Ø614/602-65mm primed 614 24.130 RS 600 5.8 12.810 ASL1006000012
SLRS 644 Ø658/646-65mm primed 658 25.859 RS 644 6.2 13.737 ASL1006440012
www.roxtec.com
195
SL sleeves, acid proof stainless steel without flange
SL objímky, kyselinovzdorná nerezová ocel, bez příruby / Tuleje SL bez kołnierza, stal nierdzewna kwasoodporna /
Collarines SL sin ala en acero inoxidable anticorrosivo / SLスリ-ブはフランジのない酸化防止ステレンススチ-ルの製品です。
SLR 100 Ø144/101-55mm AISI 316L
ASFR001000012
CZ
Objímka
PL
ES
Tuleja
Collarín
JP
スリーブ
外形寸法
結合金具
Ø (mm) Ø (インチ) Rフレーム Rsシール
重量
(kg) (ポンド) 品番
GB
Sleeve
External dimensions
Ø (mm) Ø (in)
Weight
(kg)
(lb)
SLR 70 Ø83/71.5-55mm AISI 316L SLR 75 Ø89/76.5-55mm AISI 316L Vnější rozměry
Ø (mm)
Ø (in)
Vhodné pro
R rám RS těsnění
Váha
(kg)
(lb)Označení výrobku
Wymiary zewnętrzne
Dopasowane do
Ciężar
Ø (mm)
Ø (in)
Rama R Uszczelnienie RS (kg)
(lb)
Dimensiones externas
Se ajusta a
peso
Ø (mm) Ø (pulgadas) Marco R Sello RS
(kg)
(lb)
Fits
R frame Rs seal
83 3.262 R 70
Kod art.
N° art.
Art. No
0.6 1.320 ASLR100700021
89 3.498 R 75 0.7 1.537 ASLR100750021
SLR 100 Ø114/101-55mm AISI316 L 114 4.480 R 100 0.9 2.076 ASLR101000021
SLR 125 Ø140/126-55mm AISI 316L 140 5.502 R 125 1.2 2.766 ASLR101250021
SLR 127 Ø140/128-55mm AISI 316L 140 5.502 R 127 1.1 2.389 ASLR101270021
SLR 150 Ø164/151-55mm AISI 316L 164 6.445 R 150 1.4 3.042 ASLR101500021
SLR 200 Ø214/201-55mm AISI 316L 214 8.410 R 200 1.8 4.007 ASLR102000021
SLRS 23 Ø32/23.5-35mm AISI 316L 32 1.258 RS 23 0.1 0.223 ASL1000230021
SLRS 25 Ø34/25.5-35mm AISI 316L 34 1.336 RS 25 0.1 0.239 ASL1000250021
SLRS 31 Ø40/31.5-35mm AISI 316L 40 1.572 RS 31 0.1 0.287 ASL1000310021
SLRS 43 Ø52/44-65mm AISI 316L 52 2.044 RS 43 0.3 0.674 ASL1000430021
SLRS 50 Ø63/51-65mm AISI 316 L 63 2.476 RS 50 0.5 1.201 ASL1000500021
SLRS 68 Ø83/69.5-65mm AISI 316L 83 3.262 RS 68 0.8 1.807 ASL1000680021
SLRS 75 Ø89/76.5-65mm AISI 316L 89 3.498 RS 75 0.8 1.816 ASL1000750021
SLRS 100 Ø114/101-65mm AISI 316L 114 4.480 RS 100 1.2 2.630 ASL1001000021
SLRS 125 Ø140/126-65mm AISI 316L 140 5.502 RS 125 1.5 3.269 ASL1001250021
SLRS 150 Ø164/151-65mm AISI 316L 164 6.445 RS 150 1.6 3.595 ASL1001500021
SLRS 300 Ø314/302-65mm AISI 316L 314 12.340 RS 300 3.0 6.489 ASL1003000021
196
www.roxtec.com
SL sleeves, primed, mild steel with flange
SL objímky, lakované, z měkké oceli s přírubou / Tuleje SL z kołnierzem, stal miękka / Collarines SL imprimados en acero
dulce con ala / フランジ付 下塗りされた軟鋼 Sフレーム
SLR 100 Ø114/101-55mm primed
ASLR001000012
CZ
Objímka
PL
ES
Tuleja
Collarín
JP
スリーブ
外形寸法
結合金具
Ø (mm) Ø (インチ) Rフレーム Rsシール
重量
(kg) (ポンド) 品番
GB
Sleeve
External dimensions
Ø (mm) Ø (in)
Weight
(kg)
(lb)
Vnější rozměry
Ø (mm)
Ø (in)
Vhodné pro
R rám RS těsnění
Váha
(kg)
(lb)Označení výrobku
Wymiary zewnętrzne
Dopasowane do
Ciężar
Ø (mm)
Ø (in)
Rama R Uszczelnienie RS (kg)
(lb)
Dimensiones externas
Se ajusta a
peso
Ø (mm) Ø (pulgadas) Marco R Sello RS
(kg)
(lb)
Fits
R frame Rs seal
Kod art.
N° art.
Art. No
SLFR 70 Ø83/71,5-55mm primed 83 3.262 R 70 SLFR 75 Ø89/76,5-55mm primed 89 3.498 R 75 1.2 2.584 ASFR100750012
SLFR 100 Ø114/101-55mm primed 114 4.480 R 100 1.6 3.430 ASFR101000012
SLFR 125 Ø140/126-55mm primed 140 5.502 R 125 1.9 4.166 ASFR101250012
1.1 2.333 ASFR100700012
SLFR 127 Ø140/128-55mm primed 140 5.502 R 127 1.7 3.789 ASFR101270012
SLFR 150 Ø164/151-55mm primed
164 6.445 R 150 2.1 4.611 ASFR101500012
SLFR 200 Ø214/201-55mm primed 214 8.410 R 200 2.8 6.094 ASFR102000012
SLFRS 23 Ø32/23,5-35mm primed 32 1.258 RS 23 0.3 0.615 ASF1000230012
SLFRS 25 Ø34/25,5-35mm primed 34 1.336 RS 25 0.3 0.665 ASF1000250012
SLFRS 31 Ø40/31,5-35mm primed 40 1.572 RS 31 0.3 0.755 ASF1000310012
SLFRS 43 Ø52/44-65mm primed 52 2.044 RS 43 0.5 1.177 ASF1000430012
SLFRS 50 Ø63/51-65mm primed
63 2.476 RS 50 0.9 2.043 ASF1000500012
SLFRS 68 Ø83/69,5-65mm primed 83 3.262 RS 68 1.2 2.736 ASF1000680012
SLFRS 75 Ø89/76,5-65mm primed 89 3.498 RS 75 1.3 2.863 ASF1000750012
SLFRS 100 Ø114/101-65mm primed 114 4.480 RS 100 1.8 3.984 ASF1001000012
SLFRS 125 Ø140/126-65mm primed 140 5.502 RS 125 2.1 4.669 ASF1001250012
SLFRS 150 Ø164/151-65mm primed 164 6.445 RS 150 2.3 5.164 ASF1001500012
SLFRS 200 Ø214/202-65mm primed 214 8.410 RS 200 3.0 6.627 ASF1002000012
SLFRS 225 Ø240/227-65mm primed 240 9.393 RS 225 3.4 7.378 5ASF000005709
SLRFS 250 Ø264/252-65mm primed 265 10.375 RS 250 3.7 8.112 ASF1002500012
SLFRS 300 Ø314/302-65mm primed 315 12.340 RS 300 4.4 9.616 ASF1003000012
SLFRS 350 Ø364/352-65mm primed 365 14.305 RS 350 5.0 11.119 ASF1003500012
SLFRS 400 Ø414/402-65mm primed 415 16.270 RS 400 5.7 12.596 ASF1004000012
SLFRS 450 Ø464/452-65mm primed 464 18.235 RS 450 6.4 14.040 ASF1004500012
SLFRS 500 Ø514/502-65mm primed 515 20.200 RS 500 7.6 16.796 ASF1005000012
SLFRS 550 Ø564/552-65mm primed 565 22.165 RS 550 8.4 18.408 ASF1005500012
SLFRS 600 Ø614/602-65mm primed 615 24.130 RS 600 9.1 19.988 ASF1006000012
SLFRS 644 Ø658/646-65mm primed 659 25.859 RS 644 9.7 21.407 ASF1006440012
www.roxtec.com
197
SL sleeves, galvanised, mild steel with flange
SL objímky, galvanizované, z měkké oceli s přírubou / Tuleje SL z kołnierzem, stal galwanizowana / Collarines SL galvanizados en acero dulce con ala / フランジ付亜鉛メッキ軟鋼Sフレーム
SLFR 100 Ø114/101-55mm galv
ASFR001000015
CZ
Objímka
PL
ES
Tuleja
Collarín
JP
スリーブ
外形寸法
結合金具
Ø (mm) Ø (インチ) Rフレーム Rsシール
重量
(kg) (ポンド) 品番
GB
Sleeve
External dimensions
Ø (mm) Ø (in)
Weight
(kg)
(lb)
Vnější rozměry
Ø (mm)
Ø (in)
Vhodné pro
R rám RS těsnění
Váha
(kg)
(lb)Označení výrobku
Wymiary zewnętrzne
Dopasowane do
Ciężar
Ø (mm)
Ø (in)
Rama R Uszczelnienie RS (kg)
(lb)
Dimensiones externas
Se ajusta a
peso
Ø (mm) Ø (pulgadas) Marco R Sello RS
(kg)
(lb)
Fits
R frame Rs seal
Kod art.
N° art.
Art. No
SLFR 70 Ø83/71,5-55mm galv 83 3.262 R 70 SLFR 75 Ø89/76,5-55mm galv 89 3.498 R 75 1.2 2.584 ASFR100750015
SLFR 100 Ø114/101-55mm galv 114 4.480 R 100 1.6 3.430 ASFR101000015
SLFR 125 Ø140/126-55mm galv
140 5.502 R 125 1.9 4.166 ASFR101250015
SLFR 127 Ø140/128-55mm galv 140 5.502 R 127 1.7 3.789 ASFR101270015
SLFR 150 Ø164/151-55mm galv 164 6.445 R 150 2.1 4.611 ASFR101500015
SLFR 200 Ø214/201-55mm galv 214 8.410 R 200 2.8 6.094 ASFR102000015
SLFRS 23 Ø32/23,5-35mm galv
32 1.258 RS 23 0.3 0.615 ASF1000230015
SLFRS 25 Ø34/25,5-35mm galv
34 1.336 RS 25 0.3 0.665 ASF1000250015
SLFRS 31 Ø40/31,5-35mm galv
40 1.572 RS 31 0.3 0.755 ASF1000310015
SLFRS 43 Ø52/44-65mm galv 52 2.044 RS 43 0.5 1.177 ASF1000430015
SLFRS 50 Ø63/51-65mm galv
63 2.476 RS 50 0.9 2.043 ASF1000500015
SLFRS 68 Ø83/69,5-65mm galv 83 3.262 RS 68 1.2 2.736 ASF1000680015
SLFRS 75 Ø89/76,5-65mm galv
89 3.498 RS 75 1.3 2.863 ASF1000750015
SLFRS 100 Ø114/101-65mm galv
114 4.480 RS 100 1.8 3.984 ASF1001000015
SLFRS 125 Ø140/126-65mm galv 140 5.502 RS 125 2.1 4.669 ASF1001250015
SLFRS 150 Ø164/151-65mm galv
164 6.445 RS 150 2.3 5.164 ASF1001500015
198
1.1 2.333 ASFR100700015
www.roxtec.com
SL sleeves, aperture dimensions for bolting
SL objímky, rozměry otvorů pro přišroubování / Tuleje, wymiary otworu przy mocowaniu śrubami / Collarines SL,
dimensiones del hueco para atornillarlo / SLスリーブ、ボルトで締めて取り付けるための開口部寸法
CZ
Rám / těsnění
Rozměr otvoru pro objímku
Ø (mm)
Ø (in)
PL
Rama/
uszczelnienie
Średnica otworu pod tuleję Minimalna głębokość otworu
Kod tulei
Ø (mm)
Ø (in)
(mm)
(in)
Stal miękka Stal galwanizowana
ES
Marco /
sello JP
フレーム/
シール
GB
Frame /Hole dim. for sleeve
Seal
Ø (mm)
Ø (in)
Dimensiones del hueco para el collarín
Ø (mm)
Ø (pulgadas)
スリーブ孔径 φ (mm)
φ(インチ)
Minimální hloubka otvoru
Druh objímky
(mm)
(in)
Lakovaná Galvanizovaná
Fondo mínimo del hueco
Nº art.
(mm)
(pulgadas)
Imprimado Galvanizado
最低クリアランス奥行
スリーブ品番
(mm)
(インチ)
下塗りされた
亜鉛メッキ
Minimum clearance depth
Sleeve art.
(mm)
(in)
Primed Galvanised
R 70
95
3.740
60
2.362
ASFR000700012
ASFR000700015
R 75
95
3.740
60
2.362
ASFR000750012
ASFR000750015
R 100
125
4.921
60
2.362
ASFR001000012
ASFR001000015
R 125
150
5.906
60
2.362
ASFR001250012
ASFR001250015
R 127
150
5.906
60
2.362
ASFR001270012
ASFR001270015
R 150
180
7.087
60
2.362
ASFR001500012
ASFR001500015
R 200
230
9.055
60
2.362
ASFR002000012
ASFR002000015
RS 23
40
1.575
40
1.575
ASF0000230012
ASF0000230015
RS 25
45
1.772
40
1.575
ASF0000250012
ASF0000250015
RS 31
50
1.969
40
1.575
ASF0000310012
ASF0000310015
RS 43
65
2.559
70
2.756
ASF0000430012
ASF0000430015
RS 50
70
2.756
70
2.756
ASF0000500012
ASF0000500015
RS 68
85
3.346
70
2.756
ASF0000680012
ASF0000680015
RS 75
95
3.740
70
2.756
ASF0000750012
ASF0000750015
RS 100
125
4.921
70
2.756
ASF0001000012
ASF0001000015
RS 125
150
5.906
70
2.756
ASF0001250012
ASF0001250015
RS 150
180
7.087
70
2.756
ASF0001500012
ASF0001500015
RS 200
235
9.252
60
2.362
ASF1002000012
RS 225
260
10.236
60
2.362
5ASF000005709
RS 250
285
11.220
60
2.362
ASF1002500012
RS 300
335
13.189
60
2.362
ASF1003000012
RS 350
385
15.157
60
2.362
ASF1003500012
RS 400
435
17.126
60
2.362
ASF1004000012
RS 450
485
19.094
60
2.362
ASF1004500012
RS 500
535
21.063
60
2.362
ASF1005000012
RS 550
585
23.031
60
2.362
ASF1005500012
RS 600
635
24.999
60
2.362
ASF1006000012
RS 644
680
26.772
60
2.362
ASF1006440012
www.roxtec.com
199
SL sleeves, aperture dimensions for bolting
SL objímky, rozměry otvorů pro přišroubování / Tuleje, wymiary otworu przy mocowaniu śrubami / Collarines SL,
dimensiones del hueco para atornillarlo / SLスリーブ、ボルトで締めて取り付けるための開口部寸法
lted (sleeve)
R - Bolted (sleeve)
Cut a hole in the partition and position the sleeve inside the hole
with only the flange protruding. Attach the bolts as shown.
Vyřízněte otvor v přepážce a umístěte objímku do otvoru tak, aby
vyčnívala jen příruba. Instalujte šrouby dle obrázku.
Wyciąć otwór w przegrodzie i umieścić w nim tuleję, tak, żeby
wystawał tylko kołnierz. Przymocować śrubami tak jak na
rysunku
Realice un hueco en el tabique y coloque el collarín dentro de
tal modo que sólo sobresalga el ala. Instale los tornillos como
muestra el dibujo.
R and RS Sleeves
SL sleeves,
welding
R and
RS Sleeves
パーティションに穿孔し、フランジの突出部だけを孔に入れま
す。左図に示すとおりボルトを付けてください。
SL objímky, svařování / Tuleje SL, spawanie / Collarines SL, soldados / SLスリーブの溶接
Bulkhead/Vertical
Přepážka/ Vertikální
Pokład/ poziomo
Mamparo/Vertical
隔壁/垂直方向
Deck/Horizontal
Podlaha (strop)/Horizontální
Grodź/pionowo
Cubierta/Horizontal
デッキ/水平方向
SL sleeves, casting
SL objímky, zalévání/ Tuleje SL, zalewanie / Collarines SL, empotrados / SLスリーブの鋳造
SLX
SLX
The sleeve is positioned with the flange centered in the wall before casting.
Objímka je umístěna před zalitím s přírubou uvnitř stěny.
Przed zalaniem tuleja powinna być położona kołnierzem w środku ściany
El collarín debe colocarse con el ala centrado en la pared antes de empotrarlo.
スリーブは、鋳造する前に壁の中央部にフランジを配置します。
200
www.roxtec.com
Casting Moulds
Licí formy / Formy odlewowe / Moldes de empotrado / 型の鋳造
Paper casting mould for R 70
AMC0000700091
Casting mould 2/ 4/ 6
CM00002460099
Casting mould 8
CM00000080099
PL
Vnější rozměry Vhodné pro
Licí formy
D (mm) D (in.)
R rám RS těsnění
Wymiary zewnętrzneDopasowane do
Formy odlewowe
D (mm) D (in)
Rama RUszczelnienie RS
ES
Dimensiones externas Se ajusta a
Moldes de empotrado
D (mm) D (pulgadas) Marco R
Sello RS
Aberturas del
marco B, G
Nº art.
JP
外形寸法
結合金具
型の鋳造
D(mm)D(インチ) Rフレーム
Rsシール
開口部
B、Gフレーム
品番
GB
Casting Moulds
External dimensions
Fits
D (mm)
D (in)
R frame
RS seal
B, G frame
openings
Art No
Paper casting mould for RS 23
1200
47.244
RS 23
ACM0000230091
Paper casting mould for RS 25
1200
47.244
RS 25
ACM0000250091
Paper casting mould for RS 31
1200
47.244
RS 31
ACM0000310091
Paper casting mould for RS 43
1200
47.244
Paper casting mould for RS 50
1200
47.244
Paper casting mould for RS 68
1200
47.244
Paper casting mould for R 70
1200
47.244
Paper casting mould for R/RS 75
1200
47.244
R 75
RS 75
ACM0000750091
Paper casting mould for R/RS 100
1200
47.244
R 100
RS 100
ACM0001000091
Paper casting mould for R/RS 125
1200
47.244
R 125
RS 125
ACM0001250091
Paper casting mould for R 127
1200
47.244
R 127
ACM0001270091
Paper casting mould for R/RS 150
1200
47.244
R 150
RS 150
ACM0001500091
Paper casting mould for R 200/RS 200
1200
47.244
R 200
RS 200
ACM0002000091
Cover Paper casting mould for R/RS 100
ACM0011000091
Cover Paper casting mould for R 127
ACM0011270091
Cover Paper casting mould for R/RS 150
ACM0011500091
Cover Paper casting mould for R 200
ACM0012000091
Casting mould 2/ 4/ 6
360
14.173
2/ 4/ 6/
CM00002460099
Casting mould 8
360
14.173
8
CM00000080099
CZ
www.roxtec.com
Otvory pro
rámy B,G
Rama B,
G okna
Označení výrobku
kod art.
RS 43
ACM0000430091
RS 50
ACM0000500091
RS 68
ACM0000680091
R 70
ACM0000700091
201
TSL sealing strip
Těsnící pásky / Uszczelki / Tiras de sellado / シーリング・ストリップ
TSL 0.6 Sealing Strip
ATS0000061000
TSL 1.0 Sealing Strip
ATS0000101000
TSL 50x18 Sealing Strip
ATS0000181000
TSL sealing strips for use with flanged frames.
TSL těsnící pásky pro použití s přírubovými rámy.
Usczelka TSL do zastosowań z ramami z kołnierzami
Tiras de sellado TSL para su uso en marcos con ala.
フランジフレ-ムに使用するTSLシ-リングストリップ
202
www.roxtec.com
Assembly / Disassembly Tools
Montážní a demontážní nástroje / Narzędzia do montażu i demontażu / Herramientas de montaje/desmontaje /
組立/分解工具
The Pre Compression tools, small and large, help compressing
installed modules and stayplates to make more room for the Roxtec
Wedge. During installation they also help keeping the items in place.
Předkompresní nástroje malý a velký napomáhají k stlačení instalovaných modulů a destiček tak, aby se vytvořil dostatečný prostor pro
vložení kompresního klínu. Během instalace také napomáhají přidržet
dočasně již vložené díly na místě.
Pre Compression Tool, small
5ICT000001269
Pre Compression Tool, large
ICT0001000000
Narzędzie wstępnego docisku, małe i duże, pomagają ścisnąć instalowane moduły i przekładki zwiększając przestrzeń na klin Roxtec. W trakcie
instalacji pomagają także utrzymać wszystkie elementy w miejscu.
Las herramientas de pre-compresión, pequeña y grande, ayudan en
la instalación comprimiendo los módulos y placas de separación para
lograr más espacio para el Roxtec Wedge. También mantienen los
artículos en su sitio.
プレコンプレッショントゥ-ル(小・大)は施行中のモジュ-ルや
ステイプレイトに圧力を加え、Roxtecウェッジを取り付けるための
より広いスペ-スを確保するのに役立つ道具です。それらは同時に
作業中のモジュ-ルやステイプレイトを固定し続けることにも役立
ちます。
The different types of pre-compression tools facilitate installations by
compressing rows of modules and stayplates to make more room for
the Roxtec Wedge during installation.
Pre-compression eccentric tool,
small
ICT0001000302
Pre-compression eccentric tool,
large
ICT0001000301
Různé typy předkompresních nástrojů usnadňují instalace tím, že na
závěr stlačí řady modulů s vymezovacími destičkami a vytvoří dostatečný
prostor pro vložení kompresního klínu.
Różnego typu narzędzia wstępnego docisku ułatwiają instalację systemy Roxtec przez ściskanie rzędów modułów i przekładek. W trakcie
montażu zwiększają przestrzeń na moduły.
Los diferentes tipos de herramientas de pre-compresión facilitan la
instalación al comprimir las filas de módulos y placas de separación
para que el Roxtec Wedge tenga más espacio durante el montaje.
Pre-compression wedge 60/40
5ICT000001269
Pre-compression wedge
ICT0001000500
プレコンプレッションツ-ルの異なったタイプはモジュ-ル列やス
テイプレイトを圧縮してROXTECウエッジ用スペ-ス確保すること
により施行中における作業を容易にしてくれます。
Handgrip pre-comp
ICT0001000401
www.roxtec.com
203
Assembly / Disassembly Tools
Montážní a demontážní nástroje / Narzędzia do montażu i demontażu / Herramientas de montaje/desmontaje /
組立/分解工具
Stayplate clamps for horizontal installations. To be used with stayplates, minimum width
120 mm, 4.724".
Svorky vymezovacích destiček pro horizonzální instalace. Jsou používány s vymezovacími
destičkami šířky 120 mm.
Stayplate clamps horizontal inst, 2 pcs
ICT0001000100
Klamry do przekładek do montażu poziomego mogą być używane z przekładkami RM, o
minimalnej szerokości 120 mm, 4.724”.
Abrazaderas para las placas de separación (clamp) para instalaciones horizontales. Para
su uso con placas de separación RM, mínimo de 120mm, 4.724”.
平面設置用ステイプレイトクランプRMステイプレイト併用最小120mm, または4.724イ
ンチ
Stayplate clip for use wth RM stayplates, minimum width 120 mm, 4.724".
Sponka vymezovacích destiček šířky 120mm.
Stayplate clip
ICT0001000200
Klamra do przekładek do stosowania z przekładkami RM, o minimalnej szerokości 120 mm,
4.724”
Clip para la placa de separación para su uso con placas de separación RM, mínimo de
120mm, 4.724”.
RMステイプレイト併用ステイプレイトクリップ最小120mm,または4.724インチ
Box wrenches for use with Roxtec RG M63.
Stranový klíč pro instalaci průchodky Roxtec RG M63.
Klucze do stosowania z Roxtec RG M63.
RGM 63 tools
5IRG000001545
Llave inglesa para su uso con el RG M63 de Roxtec.
Roxtec RGM63併用ボックスレンチ
204
www.roxtec.com
Assembly / Disassembly Tools
Montážní a demontážní nástroje / Narzędzia do montażu i demontażu / Herramientas de montaje/desmontaje /
組立/分解工具
Solid state tool for maintenance of installations using older Roxtec Top Packing
units.
Pevný kompaktní nástroj pro údržbu instalací s použitím starších kompresních
jednotek Roxtec.
Narzędzie do utrzymania instalacji ze starym typem klina Roxtec.
Top Packing Puller
IPP0001000000
Herramienta sólida para el mantenimiento de las instalaciones realizadas con las
antiguas unidades de Top Packing de Roxtec.
使用中の旧Roxtec Top Packing 装置維持のための固形状の道具。
Utility tool for removal of traditional compression units of other brands.
Užitečný nástroj pro demontáž starších kompresních jednotek jiných značek.
Przydatne narzędzie do usuwania tradycyjnych klinów innych marek.
Top Packing Puller Adapter
ICT0002000000
Herramienta útil para la extracción de las unidades de compresión tradicionales
de otras marcas.
他ブランド仕様の伝統的な圧力ユニットを取り除くのに役立つ道具。
Slide Caliper
A handy tool for easy selection of proper module size and its adaptation. Shows
cable OD, corresponding module and approximately how many layers to peel in
each module half.
Slide Caliper
IQR0001000000
Užitečný nástroj pro jednoduché určení správné velikosti modulu a jeho úpravy.
Ukazuje průměr kabelu, odpovídající modul a přibližný počet vrstev, který je nutné
odloupnout z každé jeho poloviny.
Ręczne narzędzie pozwalające na łatwy dobór właściwego modułu i jego dopasowanie do kabla. Pokazuje średnice kabla, odpowiadający jej moduł i ile należy
ściągnąć warstw z każdej połówki.
Una herramienta práctica para seleccionar fácilmente el tamaño adecuado de
módulo y adaptarlo al cable. Muestra el diámetro externo del cable, que se
corresponde con el módulo y al número de capas aproximadas que hay que
quitar de cada mitad de módulo.
モジュ-ルを一致させるためや二等分に分かれたモジュ-ルからおおよそ何枚
の層を剥けばよいかを調べるためにケ-ブルOD(外径)と照らし合わせてみてく
ださい。
www.roxtec.com
205
Assembly instruction
Instrukce pro montáž / Instrukcja montażu / Instrucciones de montaje / Assembly instruction
All our products come with an assembly instruction. These are also available at www.roxtec.com
Všechny naše výrobky jsou dodávány s montážními instrukcemi. Ty jsou rovněž dostupné na www.roxtec.com.
Wszystkie nasze produkty są dostarczane z instrukcją montażu. Jest ona także dostępna na www.roxtec.com
Todos nuestros productos incluyen instrucciones de montaje, también disponibles en www.roxtec.com
製品すべてに組立説明書が付いております。それらはまた、www.roxtec.com でも入手可能です
Remove any dirt inside the
frame.
Lubricate the inside faces of the
frame. Make sure to get
lubricant into the corner.
Adapt those modules which are
to hold cables or pipes by
peeling off layers.
Try to achieve a 0,1–1 mm gap
between the two halves when
held against the cable/pipe.
x2
206
Lubricate the modules thoroughly with Roxtec lubricant,
both the inside and outside
faces.
Insert the modules according to
your transit plan. Start with the
largest modules.
Insert a stayplate on top of
every finished row of modules.
Before inserting the final row of
modules, insert two stayplates.
Separate the two stayplates and
insert the final row of modules
between the stayplates.
Drop the upper stayplate on top
of the modules.
Lubricate and insert the wedge
on top of the frame (standard
position).
Tighten the screws until stop
(approx. 20 Nm (15 ft.lb.))
www.roxtec.com
Packing plan
Postup plnění / Plan rozmieszczenia / Plano de montaje / Packing plan
You can find our printable Packing plans at www.roxtec.com
Rastry pro výplně k vytištění najdete na www.roxtec.com.
Wzorce planów do wydrukowania można znaleźć na www.roxtec.com
Encontrará nuestros planos de montaje imprimibles en www.roxtec.com
印刷できるPacking plan はwww.roxtec.comで見つけることが可能です。
www.roxtec.com
207
RTM Software
RTM Software
RTM Software
RTM Software
RTM Software
GB The Roxtec Transit Manager (RTM) is a utility software
specifically developed to simplify the
work of planning and installing Roxtec
cable and pipe transits. The RTM
lets you cut corners by features such
as Autoplanning, import options and
other strong benefits to save time at
all phases of a routing project. 
CZ Roxtec Transit Manager (RTM) je užitečný software
vyvinutý k usnadnění návrhů a instalací
kabelových a potrubních průchodek
Roxtec. RTM zkracuje všechny běžné
fáze projektování jako autoplanning,
možnosti přenosů aj. 
ES
El Roxtec Transit Manager
(RTM) es una aplicación
informática específicamente
desarrollada para simplificar la tarea
de planificación e instalación de los
pasos de cables y tuberías de Roxtec.
El RTM permite recortar esquinas con
aplicaciones como el Autoplanning,
importar opciones y muchas otras
importantes ventajas que ahorran
tiempo en todas las fases de un
proyecto de sellado. 
JP ROXTEC トランジットマ
ネ-ジャ-は計画作業を単純
化させ、ROXTEC ケ-ブルやパイプ
の通路を敷設するときなどに特に有
益なソフトウエアです。RTMはオー
トプランニング、オプションの選択
化によって、通常の設計デザインに
関するあらゆる面においての時間の
短縮化、効率化を創造出来得る新た
なるソフトです。
208
PL
Roxtec Transit Manager (RTM)
to użyteczne narzędzie
specjalnie stworzone aby uprościć
planowanie instalacje przejść
kablowych i rurowych Roxtec. Dzięki
takim możliwością jak Autoplanning,
opcje importu i wiele innych
przydatnych funkcji RTM pozwala na
oszczędność czasu na wszystkich
etapach projektu.. 
www.roxtec.com
Contents
ion
lut
so
ct
pa
g
m
rin
Co
he
ad ng
lf- sti
se Ca ng
i
n,
io
eld
ct
W ing
fri
lt
al,
Bo
nic
ha
ec
es
M
pip
s/ e
ble pip
ca ble/
e
o r ca
m 1
al
or or
F
se
r1
e/
m gs
Fo
fra nin
ble pe gs
na lar o nin
e
pe
O ngu op
ta und
ec
r r r ro
Fo Fo




























Product range
This catalogue contains our standard
range of products. Special and modified
versions of frames and modules could
not be covered in this catalogue. If you
need help finding a solution that fits into
your design or structure, do not hesitate
to contact your local Roxtec supplier or
e-mail [email protected] for guidance.
GB
Roxtec EMC sealing system
Modules
Roxtec RM modules EMC
Roxtec CM modules EMC
214
222
Rectangular frames
S frame
SF frame
G frame
CF 8 frame EMC
CF 32 frame EMC
CF 16 frame EMC
224
224
224
225
225
225
Round frames/seals
R frame EMC
RS seal EMC
226
229
Assembly parts
Roxtec Wedge
Roxtec Stayplate
Roxtec Wedge cover ES
Roxtec EMC Marketing Tool
Lubricant, Assembly Gel
234
235
236
236
237
Accessories
See pages
189-208
All rights reserved
We reserve the right to make changes to the product and technical information without further notice. Any errors in print or entry are no claims
for indemnity. The content of this publication is the property of Roxtec
International AB and is protected by copyright.
www.roxtec.com
209
Těsnící system Roxtec EMC
214
222
Moduly
Moduly Roxtec RM EMC
Moduly Roxtec CM EMC
224
224
224
225
225
225
Obdélníkové rámy
Rámy S
Rámy SF
Rámy G
Rámy CF 8 EMC
Rámy CF 32 EMC
Rámy CF 16 EMC
226
229
Kruhové rámy/kruhová těsnění
Rám R EMC
Těsnění RS EMC
234
235
236
236
237
Montážní součásti
Klín Roxtec
Vymezovací destička Roxtec
Kryt Roxtec klínu ES
Značkovací nástroj Roxtec EMC
Lubrikant, montážní gel
189-208
Příslušenství
Viz str.
Pr
o
k
Pr r uh
o
ob ové
Dě d
p
le éln ros
né ík
tu
o
(ro vé py
z
p
e
Pr
bí ros
o
ra
je
te tupy
Pr de
ln
é)
n
o
k
1
rá
a v ab
m
e
y/
íce l/t
tě
r
ka ub
Pr
sn
o
be ku
ěn
př
l
í
ů
Pr išr
/tr
o
ub
př oub
ek
Pr iv
a ov
o
z ře án
Př alití ní í
ím
o
in
st
alo
Ko
va
m
te
pa
ln
é
kt
ní
ře
še
ní
Obsah
CZ




























Produktová řada
Tento katalog obsahuje naši standardní
produktovou řadu výrobků. Pokud
potřebujete pomoci najít řešení
odpovídající přímo Vašemu návrhu či
uspořádání kontaktujte svého místního
dodavatele Roxtec či zašlete dotaz na
adresu [email protected]
Všechna práva vyhrazena
Vyhrazujeme si právo průběžně měnit technické informace a informace o
výrobcích. Případné chyby v tisku nebo v uvedených údajích nezakládají
nárok na jakékoliv odškodnění. Obsah této publikace je majetkem firmy
Roxtec International AB a je chráněn autorskými právy.
210
www.roxtec.com
Spis treści
ne
oiow
klutt
psao
cmt
pkao
ie
ime
ing
gra
Cano
lhee e
iąz
azyd ingi
zw
plfr- wsta
Ro
soe Clea gie
na,m Za ain
i,os
ewld
ciet
pa ingie
SW
frci
lta
, lt,a
ęoc
nicya
kBr
zy
cnz
nhia
Pr
usr
heac
/er
eMc
pli p
M
sa/b rey
jlek riup
aeb //p
ęcc blela
wrei kaab
c
bo
lum 11
ael
o1r olra
D
aeln
F
1a
e/rs
Dr l
wei ygcsh
Fo
atm
n
afro ntni
nlei keą sh
ieb oop gc
lna rst nginły
zpee urloa reą
zOc ngp ookp
us tóaw nwd
y/ eocr ruó
m rtwr r roo
Ra laFo Footw
a
D
Dl




























Zakres produkcji
Ten katalog zawiera standardowy
zakres naszej produkcji. W przypadku
gdy wymagane są rozwiązania
dopasowane do konkretnego zastosowania prosimy o kontakt z lokalnym
przedstawicielem firmy Roxtec lub
przesłać zapytanie pod adres e-mail
[email protected]
PL
System uszczelnień Roxtec EMC
Moduły
Moduły Roxtec RM EMC
Moduły Roxtec CM EMC
214
222
Ramy prostokątne
Rama S
Rama SF
Rama G
Rama CF 8 EMC
Rama CF 32 EMC
Rama CF 16 EMC
224
224
224
225
225
225
Ramy okrągłe/Uszczelnienia
Rama R EMC
Uszczelnienie RS EMC
226
229
Elementy montażowe
Klin Roxtec
Przekładka Roxtec
Osłona Roxtec Wedge Cover ES
Szablon Roxtec EMC
Lubricant, gel montażowy
234
235
236
236
237
Akcesoria
Patrz strona
189-208
Wszystkie prawa zastrzeżone
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i informacji
technicznej bez uprzedzenia. Błędy powstałe w trakcie druku nie są podstawą
do reklamacji. Zawartość publikacji jest własnością Roxtec International AB i
jest prawnie chroniona.
www.roxtec.com
211
Índice
Sistema de sellado EMC de Roxtec
214
222
Módulos
Módulos RM de Roxtec EMC
Módulos CM de Roxtec EMC
224
224
224
225
225
225
Marcos rectangulares
Marco S
Marco SF
Marco G
Marco CF 8 EMC
Marco CF 32 EMC
Marco CF 16 EMC
226
229
Marcos/sellos compactos
Sello R EMC
Sello RS EMC
234
235
236
236
237
Componentes de montaje
Unidad de compresión Roxtec Wedge
Placa de separación Roxtec Stayplate
Cubierta ES para Roxtec wedge
Herramienta papa marcar EMC de Roxtec
Lubricante, Gel de ensamblaje
189-208
Accesorios
Véase la página
Pa
ra
Pa hu
ra ec
M hue os r
ar
co cos edo
n
/s
el rec dos
l
t
o
a
Pa
de ng
ra
sm ula
Pa 1 c
on res
ra ab
ta
bl
1 le/
e
o
t
u
m
b
e
ás
At
ría
ca
or
n
bl
So illa
es
/t
lda do
ub
E m do
er
po
ías
M trad
ec
o
án
ico
,f
So
ric
ció
luc
n,
ió
n
au
co
to
m
-a
pa
dh
ct
er
a
en
te
ES




























Gama de productos
Este catálogo contiene nuestra gama
de productos estándar. Si necesita
ayuda para encontrar una solución que
se adapte a sus necesidades, no dude
en contactar con su proveedor local
o en el email [email protected] para
obtener soporte técnico.
Todos los derechos reservados
Reservado el derecho a realizar cambios en la información técnica y de
producto sin previo aviso. Cualquier error de impresión o entrada no da
derecho a reclamar indemnización. El contenido de esta publicación es
propiedad de Roxtec International AB y está protegido con copyright.
212
www.roxtec.com
目次
nn
tiioo
lluut
ssoo
cctt
ppaa
g
着
omm
rin
接
CCo
he t
面
a両d negr
lf,- Isntsi
se擦 a e
, ,摩 C ldiunrg
on
iル
eu
ct
カ
S
Wo aingge
fri
t
ニ
nonl
カl,
ica
ulBo
nメ
Bo
ha
ec
ess
M
iippe
//pp
ess pee
bblle ppiip
ccaa bbllee//
ee
oorr ccaa
mm 11
aall
orr orr
1 o FFo
ssee
rr 1
ee//
mm gss
FFoo
frraa iinng
e f enn
bblle oppe ggss
nnaa rr o niinn
ppee ullaa een
OO annggu d oopp
ctta nnd
reec ouu
rr r rr rro
FFoo FFoo




























Product range
This catalogue contains our standard
range of products. Special and modified
versions of frames and modules could
not be covered in this catalogue. If you
need help finding a solution that fits into
your design or structure, do not hesitate
to contact your local Roxtec supplier or
e-mail [email protected] for guidance.
JP
Roxtec EMC sealing system
モジュール
Roxtec RM モジュール EMC
Roxtec CM モジュール EMC
214
222
Rectangular frames
S フレーム
SF フレーム
G フレーム
CF 8 フレーム EMC
CF 32 フレーム EMC
CF 16 フレーム EMC
224
224
224
225
225
225
Round frames/seals
R フレーム EMC
RS シーリング EMC
226
229
Assembly parts
Roxtec ウェッジ
Roxtec は、タイプレートします
Roxtecウエッジは、ESをカバーします
Roxtec EMCマーキング・ツール
潤滑油、組立てジェル
234
235
236
236
237
Accessories
See pages
189-208
All rights reserved
製品と技術情報は、予告なく変更することがあります。本書の入力や
印刷ミスに起因する損害は、賠償の対象にはなりません。本書の内容
は、Roxtec International AB が所有するもので著作権によって保護され
ています。
www.roxtec.com
213
RM
Modules
EMC
RM moduly EMC
Moduły RM EMC
Versiones EMC
RMモジュールEMC
GB Roxtec RM ES and RM PE Modules
A Roxtec RM ES and RM PE sealing
module consists of two halves, and
has removable layers and a center
core. Thanks to the multidiameter
technology, one single module can
seal a cable or pipe of several different diameters simply by peeling layers away from the module halves until
a perfect fit is achieved. The Roxtec
ES and PE modules, 60 mm deep,
have a conductive foil which establishes a full 360 degree low transfer
impedance contact with each individual cable screen, thereby leading the
induced disturbances via the frame
to ground. In addition, the ES version
has a conductive rubber screen, which
effectively shields against electromagnetic fields. The Roxtec RM EMC
modules are used together with the B,
G, S, SF and R frames. Together the
modules seal a diameter range from
3.0 to 99.0 millimetres.
Roxtec RM ES B and RM PE B
Modules
A Roxtec RM ES B and RMPE B
sealing module consists of two
halves, and has removable layers and a centre core. Thanks to
the multidiameter technology, one
single module can seal a cables or
pipes of several different diameters
simply by peeling layers away from
the module halves until a perfect fit
is achieved. The Roxtec ES B and
PE B modules differ from standard
Roxtec ES and PE modules by having the conductive foil attached
to the back of the module instead
of the centre. These modules are
appropriate when the integrity of
only one side of the seal can be
threatened by hazards such as fire,
water and dust. None of the modules´ EMC capabilities are lost, but
installation is made easier. 
214
CZ
Moduly Roxtec RM ES a RM PE
Těsnící modul Roxtec RM ES a
RM PE se skládá ze dvou polovin s
oddělitelnými vrstvami a středového
jádra. Díky multidiametrální
technologii může jediný modul
utěsnit kabely nebo trubky o několika
různých průměrech. Stačí odlupovat
z polovin modulu jednotlivé vrstvy až
do požadovaného rozměru. Moduly
Roxtec ES a PE jsou 60 mm hluboké
a mají vodivou pásku, která zajišťuje
plný, 360stupňový, kontakt o nízké
impedanci s každým stíněním kabelu
a odvádí indukované rušení přes rám
do země. Verze ES má navíc přepážku
z vodivé pryže, které zajišťuje účinnou
ochranu před elektromagnetickými
poli. Moduly Roxtec RM EMC se
používají s rámy typu B, G, S, SF a R
a utěsní průměry v rozsahu od 3,5 do
99,0 milimetrů.
Moduly Roxtec RM ES B a RM PE B
Těsnicí modul Roxtec RM ES B a
RM PE B se skládá ze dvou polovin s
oddělitelnými vrstvami a středového
jádra. Díky multidiametrální
technologii může jediný modul utěsnit
kabely nebo trubky o několika
různých průměrech. Stačí odlupovat
z polovin modulu jednotlivé vrstvy
až do požadovaného rozměru.
Moduly Roxtec ES B a PE B se liší od
standardních modulů Roxtec ES a PE
tím, že mají vodivou pásku připojenou
k zadní straně modulu místo k jeho
středu. Tyto moduly jsou vhodné v
případě, kdy riziko, např. oheň, voda
a prach hrozí pouze z jedné strany
těsnění. Moduly neztrácí žádnou EMC
vlastnost , instalace je však snazší. 
www.roxtec.com
PL
Moduły Roxtec RM ES i RM PE
Moduły uszczelniające RM
ES i RM PE składają się z dwóch
połówek i centralnego rdzenia.
Dzięki technologii wielośrednicowej,
jeden moduł może uszczelnić kabel
lub rurę o kilku różnych średnicach.
Uzyskuje się to przez zdjęcie
odpowiedniej ilości warstw z każdej
połówki aż do pełnego dopasowania.
Moduły Roxtec ES i PE mają 60mm
głębokości i są wyposażone w
folię przewodzącą, która zapewnia
przejście o niskiej impedancji na
całym obwodzie ekranu, dzięki czemu
zakłócenia są odprowadzane przez
ramę do ziemi. Dodatkowo wersja
ES ma ekran z gumy przewodzącej,
który zapobiega przenikaniu pól
elektromagnetycznych. Moduły
Roxtec RM EMC są stosowane razem
z ramami B, G, S, SF i R. Zakres
&rednic uszczelnianych przez te
moduły wynosi od 3.5 do 99 mm.
Moduły Roxtec RM ES B i RM PE B.
Moduły uszczelniające RM ES i RM
PE składają się z dwóch połówek i
centralnego rdzenia. Dzięki technologii
wielośrednicowej, jeden moduł może
uszczelnić kabel lub rurę o kilku różnych
średnicach. Uzyskuje się to przez zdjęcie
odpowiedniej ilości warstw z każdej
połówki aż do pełnego dopasowania
Moduły Roxtec ES B i PE B różnią się
tym od standardowych Roxtec ES i PE,
że folia jest umieszczona w tylnej części
modułu a nie środkowej. Moduły te są
przeznaczone tam gdzie wymagane
jest zabezpieczenie tylko jednej strony
przed zagrożeniami takimi jak ogień,
woda czy kurz. Nie traci się w ten sposób
parametrów EMC a zdecydowanie
ułatwiony jest montaż. 
www.roxtec.com
ES
Módulos RM ES y RM PE
de Roxtec
Un módulo de sellado RM ES y
RM PE de Roxtec consiste en dos
mitades, con capas extraíbles y un
núcleo central. Gracias a la tecnología
multidiámetro, un solo módulo puede
sellar una gran variedad de diámetros
de cables y tuberías diferentes
simplemente desprendiendo capa
tras capa de las mitades del módulo
hasta lograr un ajuste perfecto. Los
módulos ES y PE de Roxtec, de
60 mm de profundidad, tienen una
lámina conductora que establece un
contacto total (360 grados) de baja
transferencia de impedancia con
cada pantalla de cable en particular,
conduciendo así la perturbación
a tierra pasando por el marco.
Además, la versión ES tiene una
pantalla conductora de goma, que
protege eficazmente contra campos
electromagnéticos. Los módulos RM
EMC de Roxtec se utilizan junto con
los marcos B, G, S, SF y R. Juntos,
los módulos sellan un intervalo de
diámetros de 3,0 a 99,0 milímetros.
Módulos RM ES B y RM PE B de
Roxtec
Un módulo de sellado RM ES B y
RM PE B de Roxtec consiste en dos
mitades, con capas extraíbles y un
núcleo central. Gracias a la tecnología
multidiámetro, un solo módulo puede
sellar un cable o tubería de muchos
diámetros diferentes simplemente
desprendiendo capa tras capa de las
mitades del módulo hasta lograr un
ajuste perfecto. Los módulos ES B y
PE B son diferentes a los módulos
ES y PE estándar dado que tienen
una lámina conductora adherida al
reverso del módulo en lugar del
centro. Estos módulos son adecuados
cuando la integridad de sólo un lado
del sello puede verse amenazada por
peligros como fuego, agua y polvo.
La capacidad de protección contra
interferencias electromagnéticas no
se pierde, pero la instalación es más
sencilla. 
JP Roxtec RM ES および RM PE
シーリング・モジュールは二
等分モジュールと着脱自在のレイヤ
ーとセンターコアで構成されていま
す。Multidiameterテクノロジーを
採用しているので、完全に密着され
るまでレイヤーを二等分モジュール
から剥がすことで、モジュール一つ
で直径が異なるケーブルやパイプを
シールすることができます。奥行き
60mmの Roxtec ESおよびPEモジュー
ルには伝導性のフォイルが付いてお
り、各ケーブル・スクリーンで360度
の低移動インピーダンス接触を確保
し、フレームをアースに接続するこ
とで、誘導妨害を取り除きます。さ
らに、ESには、伝導ゴム・スクリ
ーンを備えているので、効果的に電
磁界に対する保護をします。Roxtec
RM EMCモジュールは、B、G、S、
SFおよびRフレームと一緒に使用され
ます。モジュールは3.5~99.0ミリメ
ートルまでの直径範囲をシーリング
します。
Roxtec RM ES BおよびRM RMPE B
シーリングモジュールは二等分モジ
ュールと着脱自在のレイヤーとセ
ンターコアで構成されています。
Multidiameterテクノロジーを採用し
ているので、完全に密着されるまで
レイヤーを二等分モジュールから剥
がすことで、モジュール一つで直径
が異なるケーブルやパイプをシール
することができます。Roxtec ES B 及
び PE B シーリングモジュールは上記
の伝導性のフォイルが中心について
おらずモジュールの裏面に付いてお
ります。この B シリーズの特徴とし
てどちらかシールされた側で起こる
想定される障害(例えば、火災、水
害、若しくはダスト(誇り))から
フォイルの位置をずらす事により保
護する役目を果たします。更に施工
もより簡単になります。
215
Multidiameter modules ES
Multidiametrální moduly ES / Moduły wielośrednicowe ES / Módulos multidiámetro ES / MultidiameterモジュールES
RM 40 ES
ERM0100401181
RM 15
RM 15w40
RM 20
RM 20w40
RM 30
RM 40
RM 40 10-32
Front view
b
a
RM 60
Back view
CZ
Moduly
PL
ES
Moduł
Liczba kabli/rur
Número de Módulo
cables/tuberías
JP
モジュール
ケーブル/パイプ数
GB
Module
RM 60 24-54
PočetPro průměr kabelu/potrubí
kabelů/trubek
a-b (mm)
a-b (in)
RM 90
RM 120
Vnější rozměr
HxW (D=60 mm)
Váha
viz. str.220
Dla średnic kabla/rury
a-b (mm)
a-b (in)
Para diámetro de cable/ tubería a-b (mm)
a-b (pulgadas)
Wymiary zewn. (mm) HxW (D=60 mm)
Dim. externas (mm) HxW (D=60 mm)
Ciężar
patrz str.220
Peso véase
la página 220
ケーブル/パイプ径 a-b (mm)
a-b (インチ)
外形寸法(mm) HxW (D=60 mm)
Number ofFor cable/pipe diameter cables/pipes
a-b (mm)
a-b (in)
External dim. (mm) HxW (D=60 mm)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
重量
220ページ参照 品番
Weight
se page 220
Art. No.
with core / s jádrem / z rdzeniem / con núcleo central / コア付
RM 15 ES
1
0+3.0-11.0
0+0.118-0.433
15x15 ERM0100151181
RM 15w40 ES*) 3
0+3.5-10.5
0+0.138-0.413
15x40 ERM0115401181
RM 20 ES
1
0+4.0-14.5
0+0.157-0.571
20x20 ERM0100201181
RM 20w40 ES*) 2 0+3.5-16.5
0+0.138-0.650
20x40 ERM0120401181
RM 30 ES
1
0+10.0-25.0
0+0.394-0.984
30x30 ERM0100301181
RM 40 ES
1
0+21.5-34.5
0+0.846-1.358
40x40 ERM0100401181
RM 40 10-32 ES
1
0+9.5-32.5
0+0.374-1.280
40x40 ERM0140101181
RM 60 ES
1
0+28.0-54.0
0+1.102-2.126
60x60
RM 60 24-54 ES
1
0+24.0-54.0
0+0.945-2.126
60x60 ERM0160201181
RM 90 ES
1
0+48.0-71.0
0+1.890-2.795
90x90
RM 120 ES
1
0+67.5-99.0
0+2.657-3.898
ERM0100601181
ERM0100901181
120x120 ERM0101201181
without core / bez jádra / bez rdzenia / sin núcleo central / コアなし
RM 60 ES woc
1
28.0-54.0
1.102-2.126
60x60
ERM0000601181
RM 90 ES woc 1
48.0-71.0
1.890-2.795
90x90
ERM0000901181
RM 120 ES woc
1
67.5-99.0
2.657-3.898
120x120
ERM0001201181
*) See page 220 / Viz stránka 220 / Patrz str. 220 / Véase la página 220 / 220ページをご覧ください。
216
www.roxtec.com
Multidiameter modules ES B
Multidiametrální moduly ES B / Moduły wielośrednicowe ES B / Módulos multidiámetro ES B /
MultidiameterモジュールES B
RM 40 ES B
ERM1100401181
RM 15
RM 15w40
RM 20
RM 20w40
RM 30
RM 40
RM 40 10-32
Front view
b
a
RM 60
Back view
RM 60 24-54
ES
PočetPro průměr kabelu/potrubí
Moduly
kabelů/trubek
a-b (mm)
a-b (in)
Dla średnic kabla/rury
Moduł
Liczba kabli/rur
a-b (mm)
a-b (in.)
Número de Para diámetro de cable/ tubería Módulo
cables/tuberías
a-b (mm)
a-b (pulgadas)
JP
モジュール
ケーブル/パイプ数
GB
Module
CZ
PL
ケーブル/パイプ径 a-b (mm)
a-b (インチ)
Number ofFor cable/pipe diameter cables/pipes
a-b (mm)
a-b (in)
RM 90
RM 120
Vnější rozměr
HxW (D=60 mm)
Wymiary zewn. (mm) HxW (D=60 mm)
Dim. externas (mm) HxW (D=60 mm)
外形寸法(mm) HxW (D=60 mm)
Váha
viz. str.220
Označení výrobku
Ciężar
patrz str.220 Kod art.
Peso véase
la página 220 Nº art.
重量
220ページ参照 品番
External dim. (mm) HxW (D=60 mm)
Weight
se page 220
Art. No.
with core / s jádrem / z rdzeniem / con núcleo central / コア付
RM 15 ES B
1
0+3.0-11.0 0+0.118-0.433
15x15
ERM1100151181
RM 15w40 ES B*) 3
0+3.5-10.5 0+0.138-0.413
15x40
ERM1115401181
RM 20 ES B
1
0+4.0-14.5 0+0.157-0.571
20x20
ERM1100201181
RM 20w40 ES B*) 2
0+3.5-16.5 0+0.138-0.650
20x40
ERM1120401181
RM 30 ES B
1
0+10.0-25.0 0+0.394-0.984
30x30
ERM1100301181
RM 40 ES B
1
0+21.5-34.5 0+0.846-1.358
40x40
ERM1100401181
RM 40 10-32 ES B
1
0+9.5-32.5 0 +0.374-1.280
40x40
ERM1140101181
RM 60 ES B
1
0+28.0-54.0 0+1.102-2.126
60x60
ERM1100601181
RM 60 24-54 ES B
1
0+24.0-54.0 0+0.945-2.126
60x60
ERM1160201181
RM 90 ES B
1
0+48.0-71.0 0+1.890-2.795
90x90
ERM1100901181
RM 120 ES B
1
0+67.5-99.0 0+2.657-3.898
120x120
ERM1101201181
without core / bez jádra / bez rdzenia / sin núcleo central / コアなし
RM 60 ES B woc
1 28.0-54.0
1.102-2.126
60x60
ERM1000601181
RM 90 ES B woc 1 48.0-71.0
1.890-2.795
90x90
ERM1000901181
RM 120 ES B woc
1 67.5-99.0
2.657-3.898
120x120
ERM1001201181
*) See page 220 / Viz stránka 220 / Patrz str. 220 / Véase la página 220 / 220ページをご覧ください。
www.roxtec.com
217
Multidiameter modules PE
Multidiametrální moduly ES B / Moduły wielośrednicowe ES B / Módulos multidiámetro ES B /
MultidiameterモジュールES B
RM 40 PE
PRM0100401181
RM 15
RM 15w40
RM 20
RM 20w40
RM 30
RM 40
RM 40 10-32
b
Front view
a
RM 60
RM 60 24-54
RM 90
RM 120
Back view
ES
PočetPro průměr kabelu/potrubí
Moduly
kabelů/trubek
a-b (mm)
a-b (in)
Dla średnic kabla/rury
Moduł
Liczba kabli/rur
a-b (mm)
a-b (in.)
Número de Para diámetro de cable/ tubería Módulo
cables/tuberías
a-b (mm)
a-b (pulgadas)
JP
モジュール
ケーブル/パイプ数
GB
Module
CZ
PL
Number of
cables/pipes
ケーブル/パイプ径 a-b (mm)
a-b (インチ)
For cable/pipe diameter a-b (mm)
a-b (in)
Vnější rozměr
HxW (D=60 mm)
Wymiary zewn. (mm) HxW (D=60 mm)
Dim. externas (mm) HxW (D=60 mm)
外形寸法(mm) HxW (D=60 mm)
External dim. (mm) HxW (D=60 mm)
Váha
viz. str.220
Označení výrobku
Ciężar
patrz str.220 Kod art.
Peso véase
la página 220 Nº art.
重量
220ページ参照 品番
Weight
se page 220
Art. No.
with core / s jádrem / z rdzeniem / con núcleo central / コア付
RM 15 PE
1
0+3.0-11.0 0+0.118-0.433
15x15
PRM0100151181
RM 15w40 PE*) 3
0+3.5-10.5 0+0.138-0.413
15x40
PRM0115401181
RM 20 PE
1
0+4.0-14.5 0+0.157-0.571
20x20
PRM0100201181
RM 20w40 PE*) 2 0+3.5-16.5 0+0.138-0.650
20x40
PRM0120401181
RM 30 PE
1
0+10.0-25.0 0+0.394-0.984
30x30
PRM0100301181
RM 40 PE
1
0+21.5-34.5 0+0.846-1.358
40x40
PRM0100401181
RM 40 10-32 PE
1
0+9.5-32.50 + 0.374-1.280
40x40
PRM0140101181
RM 60 PE
1
0+28.0-54.0 0+1.102-2.126
60x60
PRM0100601181
RM 60 24-54 PE
1
0+24.0-54.0 0+0.945-2.126
60x60
PRM0160201181
RM 90 PE
1
0+48.0-71.0 0+1.890-2.795
90x90
PRM0100901181
RM 120 PE
1
0+67.5-99.0 0+2.657-3.898
120x120
PRM0101201181
without core / bez jádra / bez rdzenia / sin núcleo central / コアなし
RM 60 PE woc
1 28.0-54.0 1.102-2.126
60x60
PRM0000601181
RM 90 PE woc 1 48.0-71.0 1.890-2.795
90x90
PRM0000901181
RM 120 PE woc
1 67.5-99.0 2.657-3.898
120x120
PRM0001201181
*) See page 220 / Viz stránka 220 / Patrz str. 220 / Véase la página 220 / 220ページをご覧ください。
218
www.roxtec.com
Multidiameter modules PE B
Multidiametrální moduly PE B / Moduły wielośrednicowe PE B / Módulos multidiámetro PE B /
MultidiameterモジュールPE B
RM 40 PE B
PRM1100401181
RM 15
RM 15w40
RM 20
RM 20w40
RM 30
RM 40
RM 40 10-32
Front view
b
a
RM 60
RM 60 24-54
RM 90
RM 120
Back view
ES
PočetPro průměr kabelu/potrubí
Moduly
kabelů/trubek
a-b (mm)
a-b (in)
Dla średnic kabla/rury
Moduł
Liczba kabli/rur
a-b (mm)
a-b (in)
Número de Para diámetro de cable/ tubería Módulo
cables/tuberías
a-b (mm) a-b (pulgadas)
JP
モジュール
ケーブル/パイプ数
GB
Module
CZ
PL
ケーブル/パイプ径 a-b (mm)
a-b (インチ)
Number ofFor cable/pipe diameter cables/pipes
a-b (mm)
a-b (in)
Vnější rozměr
HxW (D=60 mm)
Wymiary zewn. (mm) HxW (D=60 mm)
Dim. externas (mm) HxW (D=60 mm)
外形寸法(mm) HxW (D=60 mm)
Váha
viz. str.220
Označení výrobku
Ciężar
patrz str.220 Kod art.
Peso véase
la página 220 Nº art.
重量
220ページ参照 品番
External dim. (mm) Weight
HxW (D=60 mm) se page 220
Art. No.
with core / s jádrem / z rdzeniem / con núcleo central / コア付
RM 15 PE B
1 0+ 3.0-11.0 0+0.118-0.433 15x15
PRM1100151181
RM 15w40 PE B*) 3 0+ 3.5-10.5 0+0.138-0.413 15x40
PRM1115401181
RM 20 PE B
1 0+ 4.0-14.5 0+0.157-0.571 20x20
PRM1100201181
RM 20w40 PE B*) 2 0+ 3.5-16.5 0+0.138-0.650 20x40
PRM1120401181
RM 30 PE B
1 0+10.0-25.0 0+0.394-0.984 30x30
PRM1100301181
RM 40 PE B
1 0+21.5-34.5 0+0.846-1.358 40x40
PRM1100401181
RM 40 10-32 PE B
1 0+ 9.5-32.5 0+0.374-1.280 40x40
PRM1140101181
RM 60 PE B
1 0+28.0-54.0 0+1.102-2.126 60x60
PRM1100601181
RM 60 24-54 PE B
1 0+24.0-54.0 0+0.945-2.126 60x60
PRM1160201181
RM 90 PE B
1 0+48.0-71.0 0+1.890-2.795 90x90
PRM1100901181
RM 120 PE B
1 0+67.5-99.0 0+2.657-3.898120x120
PRM1101201181
without core / bez jádra / bez rdzenia / sin núcleo central / コアなし
RM 60 PE B woc
128.0-54.0
1.102-2.126
60x60
PRM1000601181
RM 90 PE B woc 148.0-71.0
1.890-2.795
90x90
PRM1000901181
RM 120 PE B woc
167.5-99.0
2.657-3.898
120x120
PRM1001201181
*)
See page 220 / Viz stránka 220 / Patrz str. 220 / Véase la página 220 / 220ページをご覧ください。
www.roxtec.com
219
Multidiameter modules weight
Váha multidiametrálních modulů / Ciężar modułów wielośrednicowych / Peso de los módulos multidiámetro /
Multidiameterモジュールの重量
CZ
Váha Min. – Max.
Modul
(kg)
(lb)
PL
Ciężar min. – maks.
Moduł
(kg)
(lb)
ES
Peso Mín - Máx
Módulo
(kg)
JP
重量 最小~最大
モジュール
(kg)
Weight Min – Max
Module
(kg)
GB
(libra)
(ポンド)
(lb)
RM 15 (ES, ES B, PE, PE B) 0.01 - 0.02
0.022 - 0.044
RM 15w40 (ES, ES B, PE, PE B)
0.04 - 0.05
0.088 - 0.110
RM 20 (ES, ES B, PE, PE B)
0.02 - 0.04
0.044 - 0.088
RM 20w40 (ES, ES B, PE, PE B)
0.04 - 0.07
0.088 - 0.154
RM 30 (ES, ES B, PE, PE B)
0.04 - 0.08
0.088 - 0.176
RM 40 (ES, ES B, PE, PE B)
0.07 - 0.14
0.154 - 0.309
RM 40 10-32 (ES, ES B, PE, PE B)
0.07 - 0.14
0.154 - 0.309
RM 60 (ES, ES B, PE, PE B)
0.13 - 0.33
0.287 - 0.728
RM 60 24-54 (ES, ES B, PE, PE B)
0.13 - 0.33
0.287 - 0.728
RM 90 (ES, ES B, PE, PE B)
0.39 - 0.72
0.860 - 1.587
RM 120 (ES, ES B, PE, PE B)
0.62 - 1.25
1.367 - 2.756
RM 60 woc (ES, ES B, PE, PE B)
0.13 - 0.26
0.287 - 0.573
RM 90 woc (ES, ES B, PE, PE B)
0.39 - 0.56
0.860 - 1.235
RM 120 woc (ES, ES B, PE, PE B)
0.62 - 0.94
1.367 - 2.072
*) Smart tip: Whenever possible we
recommend choosing twin or triplet
modules like RM20w40 or RM15w40.
Benefits are an even higher area efficiency per frame opening, quicker installation and better cost effectiveness.
*) Consejo práctico: Recomendamos
elegir módulos dobles o triples, como
el RM20w40 o el RM15w40, siempre
que sea posible. Sus ventajas son una
eficacia en el área incluso mayor, una
instalación más rápida y mayor optimización de costes.
220
*) Doporučení: kde jen je to možné
použijte dvojité či trojité moduly RM
15w40 nebo RM 20w40. Výhodou je
velká úspora prostorové kapacity rámu,
rychlejší instalace a nižší náklady.
*) Gdziekolwiek jest to możliwe
zalecamy stosowanie modułów
podwójnych lub potrójnych takich jak
RM20w40 i RM15w40. Dzięki temu
uzyskujemy lepsze wykorzystanie
powierzchni uszczelniającej, szybszą
instalację i niższe koszty.
*) ヒント:弊社は、RM20w40 または
RM15w40などのツインかトリプルモジ
ュールを使用することを推奨します。
メリットは、フレーム開口部に対して
高い面積効率があり、速く取付けられ
て原価効果もあることです。
www.roxtec.com
Solid compensation modules ES, ES B, PE, PE B
Plné vyplňovací moduly / Pełne moduły kompensacyjne ES, ES B, PE, PE B / Módulos sólidos de compensación ES, ES
B, PE B / 固体補正モジュールES、ES B、PE、PE B
CZ
Modul Vnější rozměry (mm) HxW (D=60 mm)
Váha
(kg)
PL
ES
Moduł
Módulo
Wymiary (mm) HxW (D=60 mm)
Dim. externas (mm) HxW (D=60 mm)
Ciężar
(kg)
Peso
(kg)
(libra)
JP
モジュール
外形寸法(mm)
HxW (D=60 mm)
重量
(kg)
(ポンド)
GB
Module
External dim. (mm) HxW (D=60)
Weight
(kg)
(lb)
Označení výrobku
(lb)
Kod art.I
(lb)
Nº art.
品番
Art No.
RM 5w120/0 ES
5x120
0.06
0.126
ERM1351201181
RM 10/0 ES
10x10
0.01
0.024
ERM0300101181
10x120
0.12
0.254
ERM0310121181
RM 15/0 ES
15x15
0.02
0.046
ERM0300151181
RM 20/0 ES
20x20
0.04
0.088
ERM0300201181
RM 30/0 ES
30x30
0.08
0.181
ERM0300301181
RM 40/0 ES
40x40
0.15
0.320
ERM0300401181
RM 60/0 ES
60x60
0.34
0.754
ERM0300601181
RM 5w120/0 ES B
5x120
0.06
0.126
ERM1305121181
RM 10w120/0 ES
RM 10/0 ES B
10x10
0.01
0.024
ERM1300101181
10x120
0.12
0.254
ERM1310121181
RM 15/0 ES B
15x15
0.02
0.046
ERM1300151181
RM 20/0 ES B
20x20
0.04
0.088
ERM1300201181
RM 30/0 ES B
30x30
0.08
0.181
ERM1300301181
RM 40/0 ES B
40x40
0.15
0.320
ERM1300401181
RM 60/0 ES B
60x60
0.34
0.754
ERM1300601181
RM 10w120/0 ES B
RM 5w120/0 PE 5x120
0.06
0.126
PRM1351201181
RM 10/0 PE 10x10
0.01
0.024
PRM0300101181
10x120
0.12
0.254
PRM0310121181
RM 15/0 PE 15x15
0.02
0.046
PRM0300151181
RM 20/0 PE 20x20
0.04
0.088
PRM0300201181
RM 30/0 PE 30x30
0.08
0.181
PRM0300301181
RM 40/0 PE 40x40
0.15
0.320
PRM0300401181
RM 60/0 PE 60x60
0.34
0.754
PRM0300601181
RM 5w120/0 PE B
5x120
0.06
0.126
PRM1305121181
RM 10w120/0 PE RM 10/0 PE B
10x10
0.01
0.024
PRM1300101181
10x120
0.12
0.254
PRM1310121181
RM 15/0 PE B
15x15
0.02
0.046
PRM1300151181
RM 20/0 PE B
20x20
0.04
0.088
PRM1300201181
RM 30/0 PE B
30x30
0.08
0.181
PRM1300301181
RM 40/0 PE B
40x40
0.15
0.320
PRM1300401181
RM 60/0 PE B
60x60
0.34
0.754
PRM1300601181
RM 10w120/0 PE B
www.roxtec.com
221
CM ES, CM PE Multidiameter modules with core
CM ES, CM PE multidiametrální moduly s jádrem / Moduły wielośrednicowe CM ES, CM PE / CM ES. CM PE Módulos
multidiámetro con núcleo central / CM ES コア付CM PE Multidiameterモジュール
CM 20w40 ES
ES00120401181
CM 20w40 PE
PC00120401181
b
Front view
Back view
Front view
Back view
CM 15w40
CM 20
CM 20w40
CZ
Modul
PL
ES
Moduł
Módulo
JP
モジュール
GB
Module
Počet Pro průměr kabelu/ trubky
kabelů/trubek
a-b (mm)
a-b (in)
Ilość Dla kabla/rury kabli/rur a-b (mm)
a-b (in)
Número de Para diámetro de cable/ tubería cables/tuberías
a-b (mm)
a-b (pulgadas)
ケーブル/
パイプ数
Number of
cables/pipes
CM 15w40 ES*) 3
ケーブル/パイプ径
a-b (mm)
a-b (インチ)
For cable/pipe diameter a-b (mm)
a-b (in)
0+3.5-10.5
0+ 0.138-0.413
Vnější rozměr (mm)
HxW (D=40 mm)
a
CM 30w40
CM 40 10-32
Váha *)
Označení výrobku
Wymiary zewnętrzne HxW (D=40 mm)
Ciężar*)
Diám. externo (mm) (HxW) (D=40 mm)
Peso véase*)
外形寸法(mm)
HxW (D=40 mm)
重量 *)
External dim. (mm) (HxW) (D=40 mm)
Weight *)
Kod art.
Nº art.
品番
Art No.
EC00115401181
15x40
CM 20 ES
1
0+4.0-14.5
0+ 0.157-0.571
20x20
EC00100201181
CM 20w40 ES*) 2
0+3.5-16.5
0+ 0.138-0.650
20x40
EC00120401181
CM 30w40 ES
1
0+10.0-25.0
0+ 0.394-0.984
30x40
EC00130401181
CM 40 10-32 ES
1
0+9.5-32.5
0+ 0.374-1.280
40x40
EC00140121181
CM 15w40 PE*) 3
0+3.5-10.5
0+ 0.138-0.413
15x40
PC00115401181
CM 20 PE
1
0+4.0-14.5
0+ 0.157-0.571
20x20
PC00100201181
CM 20w40
PE*)
2
0+3.5-16.5
0+ 0.138-0.650
20x40
PC00120401181
CM 30w40 PE
1
0+10.0-25.0
0+ 0.394-0.984
30x40
PC00130401181
CM 40 10-32 PE
1
0+9.5-32.5
0+ 0.374-1.280
40x40
PC00140101181
*)
Module
Weight Min – Max / Váha Min. – Max. / Ciężar min.-maks. / Peso Mín – Máx / ケーブル/パイプ径
(kg) /
(lb) / (ポンド)
CM 15w40 (ES, PE)
0.03 - 0.04
0.066 - 0.088
CM 20 (ES, PE)
0.01 - 0.03
0.022 - 0.055
CM 20w40 (ES, PE)
0.03 - 0.05
0.066 - 0.110
CM 30w40 (ES, PE)
0.04 - 0.08
0.088 - 0.176
CM 40 10-32 (ES, PE)
0.05 - 0.10
0.110 - 0.220
222
www.roxtec.com
Solid compensation modules CM ES, CM PE
Pevné vyplňovací moduly / Pełne moduły kompensacyjne / Módulos sólidos de compensación / 固体補正モジュール
CM 5w40/0 ES
EC00305401181
Front view
CM 10w40/0 ES
EC00310401181
Back view
Front view
CM 5w40/0 PE
PC00305401181
Front view
Back view
CM 10w40/0 PE
PC00310401181
Back view
Front view
Back view
CZ
Modul
Vnější rozměr (mm)
HxW (D=40 mm)
Váha
(kg)
PL
ES
Moduł
Módulo
Wymiary zewn. (mm) HxW (D=40 mm)
Dim. externas (mm) HxW (D=40 mm)
Ciężar
(kg)
Peso
(kg)
(libra)
JP
モジュール
外形寸法(mm)
HxW (D=40 mm)
重量
(kg)
(ポンド)
GB
Module
External dim. (mm) HxW (D=40 mm)
(kg)
Weight
(lb)
Označení výrobku
(lb)
Kod art.
(lb)
Nº art.
品番
Art No.
CM 5w40/0 ES
5x40
0.01
0.022
EC00305401181
CM 10w40/0 ES
10x40
0.02
0.044
EC00310401181
CM 5w40/0 PE
5x40
0.01
0.022
PC00305401181
CM 10w40/0 PE
10x40
0.02
0.044
PC00310401181
www.roxtec.com
223
S, SF, B, G frame
S, SF, B, G rám / Rama S, SF, B, G / Marcos CS, SF, B, G / S, SF, B, Gフレーム
Frames suitable for EMC installations togheter with RM ES or RM PE modules
see page 40
S frames, acid proof stainless steel
see page 73
SF frames, acid proof stainless steel
see page 92
B frame parts, galvanised, mild steel
see page 101
G frames, galvanised, mild steel
see page 102
G frames, acid proof, stainless steel
For information about other frames that are not standard made in
galvanised or acid proof, stainless steel, please contact your local
Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
224
www.roxtec.com
CF 8 / CF 32 / CF 16 frame, EMC
CF 8 / CF 32 / CF 16 rám, EMC / Rama CF 8/CF 32/ CF 16 EMC / Marcos CF 8/CF 32/CF 16, EMC /
CF 8/CF 32/CF 16フレーム EMC
CF 8 EMC
ECF0000080035
CF 32 EMC
ECF0000320035
CF 16 EMC
ECF0000160019
C Compression unit ES AISI 316
ECC0001001123
C Compression unit IP/PE
CC00001001023
CF 16 EMC Open
ECF1000160019
IP: 67 - UL/NEMA: 4, 4X, 12, 13 CZ
Vnější rozměry
Váha
Rám
HxW (mm) HxW (in)
(kg)
PL
Wymiary zewnętrzne
Ciężar
Rama
HxW (mm) HxW (in)
(kg)
(lb)
ES
JP
Dim. externas
Peso
Marco
HxW (mm) HxW (pulgadas)
(kg) (libra)
外形寸法
重量
フレーム
HxW (mm) HxW (インチ)
(kg) (ポンド)
GB
Frame
External dimensions
HxW (mm) HxW (in)
(kg)
Weight
(lb)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
品番
Art No.
CF 8 EMC
140 x 75
5.512 x 2.952
0.6
1.213 ECF0000080035
CF 32 EMC
230 x 130
9.055 x 5.118
1.4
3.086 ECF0000320035
C Compression unit ES AISI 316
70 x 40
2.756 x 1.575
0.2
0.340 ECC0001001123
C Compression unit IP/PE
70 x 40
2.756 x 1.575
0.2
0.340 CC00001001023
CF 16 EMC
234 x 93
9.213 x 3.661
1.4
3.086 ECF0000160019
CF 16 EMC Open
234 x 93
9.213 x 3.661
1.4
3.086 ECF1000160019
www.roxtec.com
225
R frame EMC
R rám EMC
Rama R EMC
Marco R EMC de Roxtec
Rフレーム製品EMC
GB Roxtec R EMC is a shielded
version of the R frame,
intended for installations in metal
sleeves connected to earth. The
frame is filled with Roxtec RM ES or
PE modules. 
JP
ES Roxtec R EMC es una versión
apantallada del marco R,
destinada a instalaciones en collarines
de metal conectados a tierra. El
marco está lleno de módulos RM ES
o PE de Roxtec. 
226
CZ Roxtec R EMC je stíněná
verze rámu R, určená k
instalacím do kovových, uzemněných
objímek. Jako výplň se používají
moduly Roxtec RM ES nebo PE. 
PL Rama Roxtec R EMC
jest ekranowaną wersją ramy
R, przeznaczoną do instalacji w
metalowych uziemionych tulejach.
Ramę tą wypełnia się modułami
Roxtec RM ES lub PE. 
Roxtec R EMCは、Rフレー
ムの電磁保護型で、アースに
接続している金属スリーブで取付け
る設計になっています。フレームに
は、Roxtec RM ESまたはPEモジュー
ルが装填されます。 
www.roxtec.com
R frame EMC, galvanised fittings
R rám EMC, galvanizované příruby / Rama R EMC, stal galwanizowana / Marco R, componentes galvanizados /
RフレームEMC用亜鉛メッキ付結合金具
R 150 EMC galv
ER00A01501118
F: A-Class, H-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Rám Prostor pro Vnější rozměry Váha
těsnění (mm)
ØxD (mm)
ØxD (in.)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
PL
Rama Przestrzeń Wymiary zewnętrzne
Ciężar
uszczelnienia (mm)
ØxD (mm)
ØxD (in.)
(kg)
(lb)
Kod art.
ES
Marco
JP
フレーム
GB
Frame
Espacio útil de
Dim. externas Peso
sellado (mm)
ØxD (mm)
ØxD (pulgadas)
(kg)
(libra)
パッキング・
外形寸法
重量
スペース(mm)
φxD(mm)
φxD(インチ)
(kg)
(ポンド)
Packing space External dimensions
Weight
(mm) ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
(lb)
Nº art.
品番
Art. No.
R100 EMC galv
60 x 60 100 x 85
3.937 x 3.346
0.7
1.499
ER00A01001118
R127 EMC galv
80 x 80
127 x 70
5.000 x 2.756
1.1
2.447
ER00A01271118
R150 EMC galv
90 x 90
150 x 70
5.906 x 2.756
1.6
3.638
ER00A01501118
R200 EMC galv
120 x 120
200 x 70
7.874 x 2.756
2.6
5.732
ER00A02001118
For information about other sizes that are not standard, please contact your
local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
Informace o dalších nestandardních velikostech získáte od místního
distributora na e-mailové adrese: [email protected]
W celu uzyskania informacji na temat wymiarów niestandardowych, proszę
kontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przesłać zapytanie pod adres
[email protected]
Para obtener más información sobre otras combinaciones no estándar, por
favor, contacte con su representante local de Roxtec o en [email protected]
標準以外の寸法の製品が必要なときは、ご遠慮なく現地のRoxtec販売会社
にご相談ください。または、以下のメールアドレスまで電子メールでご連
絡ください。[email protected]
www.roxtec.com
227
R frame EMC, acid proof stainless steel fittings
R rám EMC, kyselinovzdorné nerezové příruby / Rama R EMC, kwasoodporna stal nierdzewna / Marco R, componentes
en acero inoxidable a prueba de ácidos / RフレームEMC用耐酸性ステンレス鋼結合金具
R 150 EMC AISI 316
ER00A01501121
F: A-Class, H-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Rám Prostor pro Vnější rozměry Váha
těsnění (mm)
ØxD (mm)
ØxD (in.)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
PL
Rama Przestrzeń Wymiary zewnętrzne
Ciężar
uszczelnienia (mm)
ØxD (mm)
ØxD (in.)
(kg)
(lb)
Kod art.
ES
Marco
Espacio útil de
Dim. externas Peso
sellado (mm)
ØxD (mm) ØxD (pulgadas)
(kg)
JP
フレーム
GB
Frame
(libra)
パッキング・
外形寸法
重量
スペース(mm)
φxD(mm) φxD(インチ)
(kg)
(ポンド)
Packing space External dimensions Weight
(mm) ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
Nº art.
品番
(lb)
Art. No.
R 70 EMC AISI 316
40 x 40 70 x 70
2.756 x 2.756
0.5
1.014
ER00A00701121
R 75 EMC AISI 316
40 x 40 75 x 70
2.953 x 2.756
0.5
1.102
ER00A00751121
R 100 EMC AISI 316
60 x 60 100 x 85
3.937 x 3.346
0.6
1.499
ER00A01001121
R 127 EMC AISI 316
80 x 80 127 x 70
5.000 x 2.756
1.1
2.447
ER00A01271121
R 150 EMC AISI 316
90 x 90 150 x 70
5.906 x 2.756
1.6
3.638
ER00A01501121
R 200 EMC AISI 316
120 x 120 200 x 70
7.874 x 2.756
2.6
5.732
ER00A02001121
For information about other sizes that are not standard, please contact your
local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
Informace o dalších nestandardních velikostech získáte od místního
distributora na e-mailové adrese: [email protected]
W celu uzyskania informacji na temat wymiarów niestandardowych, proszę
kontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przesłać zapytanie pod adres
[email protected]
Para obtener más información sobre otras combinaciones no estándar, por
favor, contacte con su representante local de Roxtec o en [email protected]
標準以外の寸法の製品が必要なときは、ご遠慮なく現地のRoxtec販売会社
にご相談ください。または、以下のメールアドレスまで電子メールでご連
絡ください。[email protected]
228
www.roxtec.com
RS seal EMC
Těsnění RS EMC
Uszczelnienia RS EMC
Sello RS EMC de Roxtec
RSシール製品EMC
GB The round Roxtec RS seal is
available in versions for
EMC applications. Roxtec ES with
electromagnetic screen and Roxtec
RS PE for potential equalization. 
CZ Kruhové těsnění Roxtec RS je
dodáváno také ve verzích
pro EMC aplikace. Roxtec ES
s elektromagnetickým stíněním
a Roxtec RS PE pro vyrovnávání
potenciálu. 
ES
El sello redondo RS de Roxtec
también está disponible
en versiones para aplicaciones
EMC. Roxtec ES con pantalla
electromagnética y Roxtec RS PE
para igualación de potencial. 
JP
www.roxtec.com
PL Uszczelnienia Roxtec
RS są dostępne także w wersji
EMC. Roxtec RS ES z ekranem
elektromagnetycznym i Roxtec RS PE
z wyrównaniem potencjałów. 
EMCアプリケーション用の円
形Roxtec RSシールが用意して
あります。電磁スクリーン付Roxtec
ESおよび等電位化用のRoxtec RS
PE。
229
RS seal ES, acid proof stainless steel fittings with core
Těsnění RS ES, příruby z kyselinovzdorné nerezové oceli s jádrem / Uszczelnienie RS ES z rdzeniem, kwasoodporna stal
nierdzewna / Sello RS, componentes en acero inoxidable a prueba de ácidos con núcleo central / RSシールES用コア付
耐酸性ステンレス鋼結合金具
RS 100 ES AISI 316
ERS0101001121
F: A-Class, H-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Těsnění Pro kabel/trubkuVnější rozměry Váha
(mm) (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
PL
Uszczelnienie
Dla kabla/rury Wymiary zewnętrzne Ciężar
(mm) (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
(lb)
Kod art.
ES
Sello
Para cable/tubería Dim. externas Peso
(mm)
(pulgadas)
ØxD (mm) ØxD (pulgadas)
(kg) (libra)
Nº art.
JP
シール
ケーブル/パイプ
(mm) (インチ)
品番
GB
Seal
外形寸法
Poids
φxD (mm) φxD (インチ)
For cable/pipe External dimensions (mm) (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(lb)
Označení výrobku
(kg) (ポンド)
Weight
(kg)
(lb)
Art. No.
RS 23 ES AISI 316
0+3.6-11 0+0.142-0.433
23 x40 0.906 x 1.575
0.04
0.086
ERS0100231121
RS 25 ES AISI 316
0+3.6-12 0+0.142-0.472
25 x 40 0.984 x 1.575
0.04
0.093
ERS0100251121
RS 31 ES AISI 316
0+4-17 0+0.157-0.669
31 x 40 1.220 x 1.575
0.06
0.132
ERS0100311121
RS 43 ES AISI 316
0+4-23 0+0.157-0.906
43 x 78 1.693 x 3.071
0.2
0.529
ERS0100431121
RS 50 ES AISI 316
0+8-30 0+0.315-1.181
50 x 78 1.969 x 3.071
0.3
0.639
ERS0100501121
RS 68 ES AISI 316
0+26-48 0+1.024-1.890
68 x 78 2.677 x 3.071
0.5
1.102
ERS0100681121
RS 75 ES AISI 316
0+26-48 0+1.024-1.890
75 x 78 2.953 x 3.071
0.7
1.543
ERS0100751121
RS 100 ES AISI 316 0+48-70 0+1.890-2.756
100 x 83 3.937 x 3.268
1.0
2.205
ERS0101001121
RS 125 ES AISI 316 0+66-98 0+2.598-3.858
125 x 83 4.921 x 3.268
1.6
3.417
ERS0101251121
For information about other sizes that are not standard, please contact your
local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
Informace o dalších nestandardních velikostech získáte od místního
distributora na e-mailové adrese: [email protected]
W celu uzyskania informacji na temat wymiarów niestandardowych, proszę
kontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przesłać zapytanie pod
adres [email protected]
Para obtener más información sobre otras combinaciones no estándar, por
favor, contacte con su representante local de Roxtec o en [email protected]
標準以外の寸法の製品が必要なときは、ご遠慮なく現地のRoxtec販売会
社にご相談ください。または、以下のメールアドレスまで電子メールで
ご連絡ください。[email protected]
230
www.roxtec.com
RS seal ES, acid proof stainless steel fittings without core
Těsnění RS ES, příruby z kyselinovzdorné nerezové oceli bez jádra / Uszczelnienie RS ES bez rdzenia, kwasoodporna
stal nierdzewna / Sello RS, componentes en acero inoxidable a prueba de ácidos sin núcleo central /
RS シール ES 用コアなし耐酸性ステンレス鋼結合金具
RS 100 ES AISI 316 woc
ERS0001001121
F: A-Class, H-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Pro kabel/trubku Vnější rozměry Váha
Těsnění (mm) (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
PL
Uszczelnienie
ES
JP
Para cable/tubería Dim. externas Peso
Sello
(mm) (pulgadas)
ØxD (mm)ØxD (pulgadas)
(kg) (libra)
ケーブル/パイプ
外形寸法 重量
シール
(mm) (インチ)
ØxD (mm) ØxD (インチ)
(kg)
(lb)
GB
Seal
For cable/pipe (mm) (in)
RS 100 ES AISI 316 woc
48-70 1.890-2.756
100 x 83
3.937 x 3.268
0.8
1.874 ERS0001001121
RS 125 ES AISI 316 woc
66-98 2.598-3.858
125 x 83
4.921 x 3.268
1.2
2.756 ERS0001251121
RS 150 ES AISI 316 woc 93-119 3.661-4.685
150 x 85
5.906 x 3.346
1.6
3.417 ERS0001501121
(lb)
Dla kabla/ruryWymiary zewnętrzne Ciężar
(mm) (in.)
ØxD (mm) ØxD (in.)
(kg)
(lb)
External dimensions ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
Weight
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
品番
Art. No.
For information about other sizes that are not standard, please contact your
local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
Informace o dalších nestandardních velikostech získáte od místního
distributora na e-mailové adrese: [email protected]
W celu uzyskania informacji na temat wymiarów niestandardowych, proszę
kontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przesłać zapytanie pod
adres [email protected]
Para obtener más información sobre otras combinaciones no estándar, por
favor, contacte con su representante local de Roxtec o en [email protected]
標準以外の寸法の製品が必要なときは、ご遠慮なく現地のRoxtec販売会
社にご相談ください。または、以下のメールアドレスまで電子メールで
ご連絡ください。[email protected]
www.roxtec.com
231
RS seal PE, acid proof stainless steel fittings with core
Těsnění RS PE, příruby z kyselinovzdorné nerezové oceli s jádrem / Uszczelnienie RS PE z rdzeniem, kwasoodporna stal
nierdzewna / Sello RS, componentes en acero inoxidable a prueba de ácidos con núcleo central / RSシールPE用コア付耐酸
性ステンレス鋼結合金具
RS 100 PE AISI 316
PRS0101001121
F: A-Class, H-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Pro kabel/trubku Vnější rozměry Váha
Těsnění (mm) (in)
ØxD (mm) ØxD (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
PL
Dla kabla/ruryWymiary zewnętrzne Ciężar
Uszczelnienie
(mm) (in.)
ØxD (mm)
ØxD (in.)
(kg)
(lb)
Kod art.
ES
Para cable/tubería Dim. externas Peso
Sello
(mm) (pulgadas)
ØxD (mm) ØxD (pulgadas)
(kg) (libra)
Nº art.
JP
ケーブル/パイプ
外形寸法
重量
シール
(mm) (インチ)
ØxD (mm) ØxD (インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
Seal
For cable/pipe (mm) (in)
External dimensions ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
Weight
(lb)
Art. No.
RS 23 PE AISI 316
0+3.6-11 0+0.142-0.433
23 x 40
0.906 x 1.575
0.04
0.086
PRS0100231121
RS 25 PE AISI 316
0+3.6-12 0+0.142-0.472
25 x 40
0.984 x 1.575
0.04
0.093
PRS0100251121
RS 31 PE AISI 316
0+4-17 0+0.157-0.669
31 x 40
1.220 x 1.575
0.06
0.132
PRS0100311121
RS 43 PE AISI 316
0+4-23 0+0.157-0.906
43 x 78
1.693 x 3.071
0.2
0.529
PRS0100431121
RS 50 PE AISI 316
0+8-30 0+0.315-1.181
50 x 78
1.969 x 3.071
0.3
0.639
PRS0100501121
RS 68 PE AISI 316
0+26-48 0+1.024-1.890
68 x 78
2.677 x 3.071
0.5
1.102
PRS0100681121
RS 75 PE AISI 316
0+26-48 0+1.024-1.890
75 x 78
2.953 x 3.071
0.7
1.543
PRS0100751121
RS 100 PE AISI 316 0+48-70 0+1.890-2.756
100 x 83
3.937 x 3.268
1.0
2.205
PRS0101001121
RS 125 PE AISI 316 0+66-98 0+2.598-3.858
125 x 83
4.921 x 3.268
1.6
3.417
PRS0101251121
For information about other sizes that are not standard, please contact your
local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
Informace o dalších nestandardních velikostech získáte od místního
distributora na e-mailové adrese: [email protected]
W celu uzyskania informacji na temat wymiarów niestandardowych, proszę
kontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przesłać zapytanie pod
adres [email protected]
Para obtener más información sobre otras combinaciones no estándar, por
favor, contacte con su representante local de Roxtec o en [email protected]
標準以外の寸法の製品が必要なときは、ご遠慮なく現地のRoxtec販売会
社にご相談ください。または、以下のメールアドレスまで電子メールで
ご連絡ください。[email protected]
232
www.roxtec.com
RS seal PE, acid proof stainless steel fittings without core
Těsnění RS PE, příruby z kyselinovzdorné nerezové oceli bez jádra / Uszczelnienie RS PE bez rdzenia, kwasoodporna stal
nierdzewna / Sello RS, componentes en acero inoxidable a prueba de ácidos sin núcleo central /
RSシールPE用コアなし耐酸性ステンレス鋼結合金具
RS 100 PE AISI 316 woc
ERS0001001121
F: A-Class, H-Class, EI 60/120 - WP: 4 bar - GP: 2.5 bar CZ
Pro kabel/trubku Vnější rozměry Váha
Těsnění (mm) (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg)
PL
Dla kabla/ruryWymiary zewnętrzne Ciężar
Uszczelnienie
(mm) (in)
ØxD (mm)
ØxD (in)
(kg) (lb)
ES
JP
Para cable/tubería Dim. externas Peso
Sello
(mm) (pulgadas)
ØxD (mm) ØxD (pulgadas)
(kg) (libra)
ケーブル/パイプ 外形寸法
重量
シール
(mm) (インチ)
ØxD (mm) ØxD (インチ)
(kg) (ポンド)
GB
Seal
For cable/pipe (mm) (in)
External dimensions ØxD (mm)
ØxD (in)
RS 100 PE AISI 316 woc
48-70 1.890-2.756
100 x 83
3.937 x 3.268
0.8
1.874 PRS0001001121
RS 125 PE AISI 316 woc
66-98 2.598-3.858
125 x 83
4.921 x 3.268
1.2
2.756 PRS0001251121
RS 150 PE AISI 316 woc 93-119 3.661-4.685
150 x 85
5.906 x 3.346
1.6
3.417 PRS0001501121
(lb)
Weight
(kg)
(lb)
Označení výrobku
Kod art.
Nº art.
品番
Art. No.
For information about other sizes that are not standard, please contact your
local Roxtec supplier or e-mail: [email protected]
Informace o dalších nestandardních velikostech získáte od místního
distributora na e-mailové adrese: [email protected]
W celu uzyskania informacji na temat wymiarów niestandardowych, proszę
kontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przesłać zapytanie pod
adres [email protected]
Para obtener más información sobre otras combinaciones no estándar, por
favor, contacte con su representante local de Roxtec o en [email protected]
標準以外の寸法の製品が必要なときは、ご遠慮なく現地のRoxtec販売会
社にご相談ください。または、以下のメールアドレスまで電子メールで
ご連絡ください。[email protected]
www.roxtec.com
233
Wedge kit/parts, acid proof stainless steel
Kompresní sada/ části, kyselinovzdorná nerez ocel / Wedge kit/części,kwasoodporna stal nierdzewna /
Wedgekit/partes, acero inoxidable a prueba de ácidos / 耐酸性ステンレス鋼ウェッジ・キット/部品
Wedgekit AISI 316
AWK0001201021
Wedge AISI 316
ARW0001201021
Wedge 60 AISI 316
ARW0000601021
CZ
Vnější rozměry
Váha
Kompresní klín
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
PL
ES
Wymiary zewnętrzne
Ciężar
Wedge
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Dim. externas Peso
(kg) (libra)
Wedge
W (mm)
W (pulgadas)
Nº art.
JP
外形寸法
重量
フレーム
W (mm)
W(インチ)
(kg) (ポンド)
品番
GB
External dimensions Weight
Wedge
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Art. No.
Wedge kit AISI 316*
(wedge) 120
(wedge) 4.724
1.5
3.307
AWK0001201021
Wedge 120 AISI 316
120
4.724
0.8
1.764
ARW0001201021
Wedge 60 AISI 316
60
2.362
0.4
0.882
ARW0000601021
Označení výrobku
Kod art.
d
c
* The Wedge kit includes one Roxtec wedge 120, five stayplates, one lubricant and installation instructions..
Kompresní sada obsahuje klín Roxtec 120, pět vymezovacích destiček, lubrikant a návod k instalaci.
W skład Wedge kit wchodzi jeden Roxtec wedge 120, pięć przekładek, jeden lubricant i instrukcja instalacji.
El Wedgekit incluye una unidad de compresión Roxtec wedge 120, cinco placas de separación (stayplates), un lubricante
e instrucciones de instalación.
ウエッジ・キットには、Roxtecウェッジ120が1個、タイプレートが5個、潤滑油が1個および取付説明書が入っています。
b
a
Compressed
Stlačený / Uszczelnianie /
Comprimido / 圧縮状態
W
234
4.291
b
130 5.118
c
48
1.890
d
29
1.142
e SW 13
SW 0.512
e
e
Wedge 120
Uncompressed
Nestlačený / Rozszczelnianie /
Descomprimido / 非圧縮状態
Pos (mm) (in)
a
109 W
Wedge 60
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
www.roxtec.com
Stayplate
Vymezovací destička / Przekładka / Placa de separación / タイプレート
Stayplate 120 galv
ASP001200018
Stayplate 60 galv
ASP000600018
Stayplate 120 AISI 316
ASP001200021
Stayplate 60 AISI 316
ASP000600021
CZ
Vhodná pro těsnící prostor
Váha
Vymezovací destička
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Označení výrobku
PL
Dopasowanie do powierzchni uszczelniającej
Ciężar
Przekładka
W (mm)
W (in)
(kg)
(lb)
Kod art.
ES
Placa de separación
JP
結合金具パッキング・スペース
重量
タイプレート
W(mm)
W(インチ)
(kg)
Fits packing space
Weight
Stayplate
W (mm)
W (in)
(kg)
(libra)
Nº art.
(ポンド)
品番
(lb)
Art. No.
Stayplate 120 galv
120
4.724
0.1
0.243
ASP0001200018
Stayplate 60 galv
60
2.362
0.06
0.132
ASP0000600018
Stayplate 120 AISI 316
120
4.724
0.1
0.243
ASP0001200021
Stayplate 60 AISI 316
60
2.362
0.06
0.132
ASP0000600021
AISI 316
Galvanised
Stayplate 120
Stal galwanizowana
Galvanizado
亜鉛メッキ
Pos (mm)
a
Acid proof stainless steel
Kyselinovzdorná nerez ocel
b
H
Kwasoodporna stal nierdzenwa
Acero inoxidable a prueba de ácidos
耐酸性ステンレス鋼
W1
c
w1
Stayplate 60
H
d
a
e
W2
w2
www.roxtec.com
c
D
Galvanizovaná
d
galv D
GB
Medida apropiada del hueco de sellado
Peso
W (mm)
W (pulgadas)
(kg)
(in)
a
0.5 0.020
b
86 3.386
c
4
0.157
d
62
2.499
e
26
1.024
D
82
3.228
H
5
0.197
W1
119
4.685
w1
127
5.000
W2
59
2.323
w2
67
2.638
Note: All dimensions are nominal values
Poznámka: všechny uvedené rozměry jsou v nominální hodnotě
Uwaga:Dla wszystkich wymiarów war tości nominalne
Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
注:寸法はすべて公称値です。
235
Roxtec EMC Marking Tool
Značkovací nástroj Roxtec EMC / Szablon Roxtec EMC / Herramienta para marcar EMC de Roxtec /
Roxtec EMCマーキング・ツール
EMC Marking Tool
No. / Označení výrobku / Kod art. / Nº art. / 品番
Art
The marking tool is used for simple and
quick guidance on where to peel off the
cable sheath, and to add check marks
on the cables before assembly to make
sure both the cable and its uncovered
cable screen is fitted correctly into the
module.
Značkovací nástroj se používá k
jednoduchému a rychlému označení
místa, kde se má sloupnout plášť kabelu
a k vytvoření značek na kabelu, které při
následné montáži zajistí, že jak kabel,
tak jeho odkryté stínění budou správně
zasazeny do modulu.
La herramienta para marcar se utiliza
para localizar de manera rápida y sencilla
dónde va a pelarse la pantalla del cable,
y para añadir marcas de control en
los cables antes del montaje a fin de
garantizar que tanto el cable como la
pantalla descubierta sean introducidos
correctamente en el módulo.
マーキング・ツールはケーブルの被覆
をどこで剥がすか、ケーブルにチェッ
クマークを付ける作業を素早く簡単に
行います。また、ケーブルの裸線とモ
ジュールが正確に合うかを組立前に確
認します。
IQR0002000000
Szablon pozwala na szybkie i dokładne
zaznaczenie miejsc między którymi
powinna być zdjęta izolacja kabla. Dzięki
temu mamy pewność, że odsłonięta
część ekranu jest dokładnie dopasowana
do modułu.
Roxtec Wedge cover ES
Kryt Roxtec klínu ES / Osłona Roxtec Wedge Cover ES / Cubierta ES para Roxtec wedge /
Roxtecウエッジは、ESをカバーします
Wedge cover ES galv
No. / Označení výrobku / Kod art. / Nº art. / 品番
Art
ERC0001201018
Wedge cover ES AISI 316
No. / Označení výrobku / Kod art. / Nº art. / 品番
Art
The Roxtec wedge cover ES is carefully
designed to prevent airborne electromagnetic disturbances from passing through
the frame and is fitted to the wedge. The
wedge cover ES is available in yellow
chromated mild steel or electropolished
stainless steel.
Kryt Roxtec klínu ES je pečlivě
navržen tak, aby zabránil průniku
elektromagnetického rušení rámem
a je připevněn ke klínu. Kryt klínu
ES se dodává v provedení ze žluté
pochromované měkké oceli nebo z
elektrolyticky leštěné nerezové oceli.
Osłona Roxtec Wedge Cover
ES jest tak zaprojektowana aby
zapobiec przenikaniu zakłóceń
elektromagnetycznych przez ramę.
Umieszcza się ją na klinie Wedge.
Osłona ES dostępna jest w dwóch
wykonaniach materiałowych:
chromowanej stali miękkiej lub
elektropolerowanej stali nierdzewnej.
La cubierta ES para Roxtec wedge fue
diseñada minuciosamente para prevenir
perturbaciones electromagnéticas
transmitidas por el aire a través del
marco y va colocada en el Roxtec
wedge. La cubierta está disponible en
acero dulce cromado amarillo o acero
inoxidable electropulido.
Roxtecウェッジ・カバーESは、空中
電磁気の妨害を防ぐために、フレーム
を通りウェッジに装着するように慎重
に設計されました。ウェッジ・カバー
ESには、黄色のクロメ
ERC0001201021
236
www.roxtec.com
Lubricant
Lubrikant / Lubricant / Lubricante / 潤滑油
Natural tallow is used to lubricate the sealing modules, Roxtec Wedge and
the inside of the frame. This provides even compression, a secure seal.
Lubricant 10 ml
ALT0000001000
Lubricant 25 ml
ALT0000003000
Přírodní lůj se používá k namazání těsnících modulů, kompresního klínu Roxtec
a vnitřku rámu. Toto ošetření napomáhá při následné kompresi a docílení
požadované těsnosti.
Naturalny łój jest używany do smarowania modułów uszczelniających i wnętrza
ramy. Zapewnia on równe sprężenie i bezpieczeństwo uszczelnienia.
Para lograr una compresión uniforme y un sello firme, se emplea sebo natural
para lubricar los módulos de sellado, el Roxtec wedge y el interior del marco.
通常、獣脂はシ-リングモジュ-ルやRoxtecウェッジ、フレ-ムの内側を
潤滑するために使用されます。この獣脂はコンプレッションやシ-ルの機
能性をさらに高めます。
Assembly Gel
Montážní gel / Gel montażowy / Gel de ensamblaje / 組立てジェル
Assembly Gel is used to lubricate the sealing modules, Roxtec Wedge and
the inside of the frame, for even compression and a secure seal. Only allowed
to be used in installations with IP 54 rating or lower.
Assembly Gel 30 ml
ALT0000004000
Assembly Gel Bag 10 ml
ALT0000005000
Montážní gel se používá k namazání těsnících modulů, kompresního klínu Roxtec
a vnitřku rámu pro snadnější kompresi a docílení požadované těsnosti. Je povolen jen pro instalace s krytím IP 54 nebo nižším.
Żel montażowy jest używany do smarowania modułów uszczelniających, klina
Roxtec i wnętrza ramy w celu zapewnienia równego sprężenia i bezpieczeństwa
uszczenienia. Stosowany może być tylko wtedy gdy wymagane jest IP54 lub
niższe.
Para lograr una compresión uniforme y un sello firme, se emplea gel de
ensamblaje para lubricar los módulos de sellado, el Roxtec wedge y el interior
del marco. Sólo apto para instalaciones clasificadas como IP 54 o menor.
組立てジェルはシ-リングモジュ-ルやRoxtecウェッジ、フレ-ム内側、
コンプレッション、セキュアシ-ルを潤滑するために使用されます。唯
一、IP54レ-ト以下の施行に使用されます。
www.roxtec.com
237
Order date
ORDER FORM
Year
Your Purchase Order number
Customer number
Delivery Address
Invoice Address
Goods label
Your reference
Delivery date
Your contact information
Tel no.
Year
Mounth
Mounth
Day
Fax no.
E-mail
Day
Items
Pos
Part no.
Description
Qty.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
238
www.roxtec.com
Roxtec ®, registered Trademark by Roxtec International AB
Multidiameter™, Trademark used by Roxtec International AB
Roxtec system, a number of products used for cable entries
© Roxtec International AB 2005 Photo/illustration: Roxtec AB, Production: Roxtec Market Communications
CAT2004000400
ver_2.0/GB/CZ/PL/ES/JP/0525/jokau
Print: Printfabriken
Roxtec International AB
Box 540, SE-371 23 Karlskrona, SWEDEN
PHONE +46.455.36 67 00, FAX +46.455.820 12
EMAIL [email protected], www.roxtec.com

Podobne dokumenty

RM - Roxtec

RM - Roxtec škůdci, výbuchy či elektromagnetickým rušením. Systém byl otestován a schválen všemi hlavními klasifikačními společnostmi a našel

Bardziej szczegółowo