Protokół nr 1

Transkrypt

Protokół nr 1
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
informuje, że jest
organizatorem Akademickich Mistrzostw Województwa Opolskiego w Narciarstwie zjazdowym i
Snowboardzie.
2. Warunki uczestnictwa w zawodach określa regulamin Akademickich Mistrzostw Polski na rok
2016/2017.
3. Mistrzostwa odbędą się w dniu 17.02.2017r.
900 – 1000
weryfikacja, odprawa techniczna, wydawanie numerów w biurze zawodów w Zieleńcu,
(Ośrodek Straszny Dwór).1
1030
start do pierwszego przejazdu.
1400 - 1500
zakończenie Mistrzostw (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród).
4. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z załączonym regulaminem.
5. Koszty karnetów na wyciągi pokrywają uczestnicy.
6. Organizator za zdobycie miejsca 1-3 zapewnia nagrody: puchary, medale, dyplomy.
7. Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2017 wyłącznie poprzez
system zgłoszeń dostępny na stronie www.azs.po.opole.pl
Informacji udziela mgr Waldemar Firlus –774498306, 506120279
8. Komunikat końcowy będzie opublikowany na stronach: www.azs.po.opole.pl w dniu
18.02.2017r.
Serdecznie zapraszamy!
1
www.zieleniec.net/Straszny-Dwor