Profesor Bogdan Góralczyk z cyklem wykładów w Indiach

Transkrypt

Profesor Bogdan Góralczyk z cyklem wykładów w Indiach
Profesor Bogdan Góralczyk z cyklem wykładów w Indiach
W dniach 1–8 listopada 2014 r. dr hab Bogdan Góralczyk, profesor w Centrum
Europejskim UW, przebywał na Uniwersytecie w Kalkucie (University of Calcutta-Kolkata),
gdzie wygłosił cykl wykładów poświęconych trzem zagadnieniom: 1. Historia systemu
komunistycznego i transformacji pokomunistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej
(History of Communism and of post-Communist transformation in East-Central Europe 15 h),
dla studentów na studiach dziennych (ponad 40 słuchaczy); 2. Proces transformacji
europejskiej z perspektywy środkowoeuropejskiej (European Integration Process: Central
European Perspective - 5 h), dla doktorantów (7 słuchaczy); 3. Strategiczny trójkąt USA UE - Chiny (Strategic Triangle: US - EU -China - 2 h) - warsztat ogólnouniwersytecki, z
udziałem ponad 20 osób zainteresowanych, w tym kilku profesorów. Koordynatorem tego
pobytu było Centrum Studiów Polskich i Środkowoeuropejskich (Dyrektor i zarazem Dziekan
Wydziału Historii na tym Uniwersytecie, prof. Shantanu Chakrabarti), które zostało
utworzone z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Studiów nad Polityką
Zagraniczną Uniwersytetu w Kalkucie, przy współudziale Centrum Europejskiego UW.
Następnie, w dniach 9-13 listopada 2014 r. prof. B. Góralczyk przebywał w New
Delhi, gdzie był gościem Instytutu Polskiego oraz ambasadora RP. W trakcie tego pobytu
gość z Polski wygłosił dwa wykłady:
1. 10 listopada nt. New Leadership in the EU: Tasks and Challenges na Jindal Global
University, jednej z najprężniejszych uczelni prywatnych w Indiach położonej w pobliżu New
Delhi (był to pierwszy w ogóle wykład polskiego wykładowcy na tej uczelni). Przy okazji
pobytu na tym kampusie prof. B. Góralczyk odbył kurtuazyjną wizytę u prorektora (rektora
wykonawczego) uczelni, prof. Raj Kumara oraz przeprowadził rozmowy z dziekanem Szkoły
Spraw Międzynarodowych na tej uczelni, prof. Sreeram Sundar Chaulia.
2. 11 listopada nt. The EU and China: Polish Perspective na jednej z najbardziej
renomowanych hinduskich uczelni, Uniwersytecie im. Jawrahalala Nehru w New Delhi.
Wprowadzenie wygłosił, nawiązując do Święta Niepodległości w tym dniu, obecny na
wykładzie ambasador RP w Indiach Tomasz Łukaszuk, a wśród słuchaczy znajdowała się
również dyr. Instytutu Polskiego Anna Tryc-Bromley. Gospodarzem wydarzenia był szef
katedry im. Jean Monneta (jedynej takiej w Indiach) i dyr. Centrum Studiów Europejskich,
prof. Rajendra K. Jain, a gościa z Polski przedstawił i dyskusję prowadził szef Centrum
Badań Azji Wschodniej na tym Uniwersytecie, profesor Dolla Varaprasad Sekhar.
Wykłady i pobyt prof. B. Góralczyka w Indiach zostały sfinansowane przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RP oraz Uniwersytet w Kalkucie.