Indie - system ochrony zdrowia, potencjał rozwoju

Transkrypt

Indie - system ochrony zdrowia, potencjał rozwoju
Indie - system ochrony zdrowia,
potencjał rozwoju
2015-02-13 12:07:35
2
Obecnie infrastruktura sektora ochrony zdrowia w Indiach przechodzi szereg zmian. System opieki zdrowotnej w
Indiach i związana z nim infrastruktura tradycyjne pozostaje zdominowany przez sektor państwowy. Środki
przeznaczane przez rząd na inwestycje i zakup dóbr kapitałowych w tej branży plasują się zdecydowanie poniżej
standardów światowych, co doprowadziło do starzenia się i złego stanu zarówno sprzętu jak i samych szpitali.
Obecnie infrastruktura sektora ochrony zdrowia w Indiach przechodzi szereg zmian. System opieki zdrowotnej w
Indiach i związana z nim infrastruktura tradycyjne pozostaje zdominowany przez sektor państwowy. Środki
przeznaczane przez rząd na inwestycje i zakup dóbr kapitałowych w tej branży plasują się zdecydowanie poniżej
standardów światowych, co doprowadziło do starzenia się i złego stanu zarówno sprzętu jak i samych szpitali.
Niemniej jednak na przestrzeni ostatnich lat szereg czynników przyczynił się do znacznej poprawy stanu
infrastruktury w tej branży. Po pierwsze wraz ze wzrostem poziomu dochodu rozporządzalnego indyjskich
gospodarstw domowych należących do klasy średniej coraz więcej z nich stać na prywatną opiekę zdrowotną.
Fakt ten jest istotny biorąc pod uwagę, iż w Indiach ok. 78% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia to
wydatki ponoszone przez osoby fizyczne[1].
Poniżej pełny tekst opracowania.
[1]‘Pranab Mukherjee wants government to spend more on healthcare’, September, 2013. Accessed from:
http://health.india.com/news/pranab-mukherjee-wants-government-to-spend-more-on-healthcare/
3