L (x, s, t) - E-SGH

Transkrypt

L (x, s, t) - E-SGH
Ćwiczenia 4
Metoda składnikowa
prognozowania stanu ludności.
stan ludności w momencie t = stan ludności w momencie t -1 - zgony w
okresie (t-1, t) + urodzenia w okresie (t-1, t)+ imigracje w okresie (t-1, t) emigracje w okresie (t-1, t)
L(t ) = L(t -1) - D(t-1, t) + B(t-1, t) + I(t-1, t) - O(t-1, t)
Postarzanie:
L(x+h,s,t+h)= L(x,s,t) p(x,s,t+h)
L (x, s, t) - liczba osób płci s będących w wieku x w momencie t, przy czym x = 0, 1,
..., z,
Moment t jest ustalony zwykle na początek (1.01) lub koniec (31.12) danego
okresu. Mamy więc zbiorowość żyjących drugiego rodzaju.
p(x,s,t+h) - prawdopodobieństwo dożycia wieku x+h lat w okresie t+h przez osobę
o ustalonej płci zaczerpnięte z tablic trwania życia dla h =1, 5, itd.; prospektywne
prawdopodobieństwa zgonów
Urodzenia według wieku matki :
B(x,t+h) = L(x,1,t) p(x,1,x+h) FR(x, t+h)
gdzie FR(x, t) oznaczają cząstkowe współczynniki płodności w okresie t
prospektywne współczynniki płodności
Algorytm rekurencyjny w metodzie kohortowo-składnikowej:
Dla t=1
Struktura początkowa
ludności
L(x,s,0)
1. Postarzanie ludności
(wyznaczanie liczby zgonów)
2. Określenie liczby urodzeń
3. Korekta stanu ludności ze
względu na migracje
Struktura ludności
L(x,s,1)
Dla t=2
Struktura ludności
L(x,s,1)
...
1. Postarzanie ludności
(wyznaczanie liczby zgonów)
2. Określenie liczby urodzeń
3. Korekta stanu ludności ze
względu na migracje
...
Struktura ludności
L(x,s,2)
...
Dla t=n
Struktura ludności
L(x,s,n-1)
1. Postarzanie ludności
(wyznaczanie liczby zgonów)
2. Określenie liczby urodzeń
3. Korekta stanu ludności ze
względu na migracje
Struktura ludności
L(x,s,n)
Proszę na podstawie załaczonych plików stworzyć prognozy:
PROGNOZA 1
Plik: prognozabiolTFR2010.xls
Opis: prognoza w wersji biologicznej
Start: 2010
Horyzont: 2020
Założenia:TFR stałe do 2020 r i takie jak w 2010, założenia dotyczące wzorca płodności i
prawdopodobieństw zgonów takie jak w prognozie GUS 2008;
Proszę na podstawie załaczonych plików stworzyć prognozy:
PROGNOZA 2
Plik: prognozamigrGUS2008.xls
Opis: prognoza pomigracyjna
Start: 2010
Horyzont: 2020
Założenia: prognoza w wersji biologicznej według założeń prognozy GUS 2008
saldo migracji zagranicznych według założeń prognozy GUS 2008 (struktura według płci i
wieku taka jak imigrantów do Polski w 2010r.)
Proszę na podstawie załaczonych plików stworzyć prognozy:
PROGNOZA 3
Plik: prognozabiolTFRREPL.xls
Opis: prognoza w wersji biologicznej
Start: 2010
Horyzont: 2020
Założenia: TFR stałe do 2020 r i na poziomie gwarantującym prostą zastępowalność pokoleń
(2,1) założenia dotyczące wzorca płodności i prawdopodobieństw zgonów takie jak w
prognozie GUS 2008

Podobne dokumenty