FORMULARZ ZWROTU TOWARU Czaszabawy.pl Poznańska 1a 61

Transkrypt

FORMULARZ ZWROTU TOWARU Czaszabawy.pl Poznańska 1a 61
FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Czaszabawy.pl
Poznańska 1a
61-160 Czapury
[email protected]
Tel. 601425759
...............................................
Miejscowość i data
Numer zamówienia/Data otrzymania towaru:
...........................
Imię i nazwisko: ............................................................
Adres: .........................................................................
...........................................................................
Email: ...............................................................................
Telefon: ..............................................................
Niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) odstępuję od transakcji na odległość z
firmą:
GRÓL Edyta Sioch, ul. Poznańska 1a, 61-160 Czapury.
Zwracane towary:
Lp
Symbol
Nazwa
Ilość
Cena brutto
1
2
3
4
Numer rachunku bankowego, na który zwrócone zostaną pieniądze:
__-____-____-____-____-____-____
Dane właściciela rachunku:
...............................................................................
...............................................................................
........................................
Podpis