Powtarzanie przedmiotu

Transkrypt

Powtarzanie przedmiotu
UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
STUDENCI, KTÓRZY BĘDĄ POWTARZAĆ PRZEDMIOT Z SEMESTRU
LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010 I BĘDĄ ZWOLNIENI Z
UCZĘSZCZANIA NP. NA WYKŁADY, ĆWICZENIA LUB
LABORATORIA ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA
INFORMACJI OD WYKŁADOWCY NA KARCIE EGZAMINACYJNEJ Z
JAKIEJ CZĘŚCI ZAJĘĆ SĄ ZWOLNIENI.
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ O POWTARZANIE PRZEDMIOTU
WRAZ Z W/W INFORMACJĄ 28.09.2010.
STUDENCI, KTÓRZY NIE DOSTARCZĄ INFORMACJI W
WYZNACZONYM TERMINIE BĘDĄ WNOSIĆ OPŁATĘ ZA
POWTARZANIE CAŁEGO PRZEDMIOTU.

Podobne dokumenty