Document 50083

Komentarze

Transkrypt

Document 50083
podaj dalej....... podaj dalej....... podaj dalej....... podaj dalej....... podaj dalej....... podaj dalej....... podaj dalej....... podaj dalej....... podaj dalej.......
Dodatek
Telewizyjny
GAZETA
BEZPŁATNA
czwartek
16 STYCZNIA 2014
1(2)/3/2014
ISSN 2353-3234
www.nowa-elcka.pl
[email protected] wyślij e-mail, otrzymasz e-wydanie gazety
Felietony
Luiza Ełcka,
Jakub kalenik,
Marek Szczurek >>> 2
orzeszkowej 15A
Celnicy nie
chcą oddać
alkoholu
Ponad 2,5 roku ciągnie się sprawa alko-
holu wwiezionego przez małżeństwo z
Olecka do Polski jako część mienia
przesiedleńczego z USA. >>> 5
najlepszych polskich ogólniaków w rankingu miesięcznika
„Perspektywy” znalazło się I Liceum
Ogólnokształcące w Ełku. „Czerwony” wspiął się na 76. miejsce. Ale jest
jeszcze jeden powód do dumy - nasze
liceum jest najlepsze w województwie! Olsztyniacy mogą nam pozazdrościć. >>> 6
Zdjęcia - Radek Nowacki
Najlepsza
szkoła
W setce
Inne życie
staje się ucieczką od
Ulica często
samotności i wołaniem o akceptację.
Wiktor Kurczak nie boi się ulicy,
dociera do miejsc, które zwykły człowiek wolałby ominąć. Uczy, wychowuje, a przede wszystkim nie marginalizuje. >>> 8
Kryptonim
Statuja
Spotkanie potrwało jeszcze jakiś
czas. W zasadzie większość głośno
zgadzała się, że burmistrz, obawiając
się o swoją głowę i strasząc
prokuraturą, ma rację. >>>17
Zawadzki
SPORTY WALKI. Niewiele czasu pozosta-
ło do 25 stycznia 2014 roku. Właśnie
wtedy w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ełku przy ul.
Kolbego odbędzie się Extreme Fight
Cage. >>>24
Od lewej: Waldemar Maciołowski i Kazimierz Kozakiewicz, mają złe zdanie o „Czeczenii”
Ewelina Wasilewska
[email protected]
przy ul.
Orzeszkowej 15A 2 stycznia doszło do niegroźnego
pożaru. W piwnicy spłonęły stare meble. Nikt nie
został ranny. Ze względu
na wysokie zadymienie
ewakuowano mieszkańców budynku. Nie pierwszy raz działo się tu coś
niepokojącego. Blok przy
ulicy Orzeszkowej 15A
nie bez racji nazywany
jest przez ełczan „Czeczenią”, cieszy się bowiem
złą sławą. Zdarzają się
W budynku
tu morderstwa, kradzieże, tajemnicze wypadki i
nieprzyjemne incydenty
różnego rodzaju. Budynek nie wygląda dobrze
z zewnątrz, w środku jest
jeszcze gorzej. Wbrew
pozorom jego lokatorzy
nie są jednak pozostawieni
samym sobie.
- Nieruchomość przy ul.
Orzeszkowej 15a w Ełku,
której jesteśmy zarządcą,
objęta jest planem remontów – mówi Wojciech
Kossak ze spółki Administrator. - W 2005 roku
wykonany był generalny
remont dachu, w 2008
remont instalacji gazowej,
w 2011 wymienione zostały piony kanalizacyjne, w
2012 roku opracowana
została dokumentacja
(projekt) remontu klatki
schodowej, wykonane
zostały również częściowe
wymiany stropów. Na
bieżąco robione są prace
konserwacyjne instalacji
wodno-kanalizacyjnej.
Zgodnie z wymogami
Ustawy „Prawo budowlane” wykonywane są okresowe, branżowe przeglądy
techniczne. Stan przedmiotowej nieruchomości
jest dostateczny. Corocznie
wszystkie budynki socjalne,
m.in. też budynek przy ul.
Zgłoś się po nową kartę 3+
Ełckie rodziny wielodzietne mogą
już składać wnioski o wydanie
„Ełckiej Karty Rodziny 3+” ważnej
w tym roku. Karty wydane w 2013
były ważne tylko do 31 grudnia.
Celem jest umacnianie i wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej,
poprawa warunków materialnych
tych rodzin i przede wszystkim
promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie pozytywnego jej wizerunku. W 2013r.
karty wydano 377 rodzinom (1922
osoby). W tym roku karty wydano
już 253 rodzinom (1286 osób).
Rodziny mogą korzystać ze zniżek
Orzeszkowej 15a w Ełku,
przechodzą przegląd przy
udziale Straży Pożarnej,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz osób posiadających
uprawnienia budowlane.
Faktycznie stan budynku jest „dostateczny”.
Statystyczny mieszkaniec
Ełku zapytany, dlaczego
tak jest, bez większego
wahania odpowiedziałby:
to przez lokatorów. Jak
informuje Administrator
Sp. z o.o., w budynku
znajduje się 27 lokali, w
tym 26 socjalnych i tylko
jeden mieszkalny. Lokale
socjalne przyznawane są
w ECK, MOSiR oraz miejskich
przedszkolach publicznych. Do
akcji włączyło się też 40 prywatnych
przedsiębiorców. Warunki, które
musi spełniać rodzina, aby otrzymać „ Ełcką Kartę Rodziny 3 +”:
- rodziny (także rodziny zastępcze i
rodzinne domy dziecka) składające
się z rodziców (jednego rodzica)
mających na utrzymaniu troje i
więcej dzieci w wieku do lat 18,
osobom, które nie są w
stanie utrzymać mieszkania
samodzielnie ze względu
na trudną sytuację finansową. Większość z nich
nie ma pracy, utrzymują
się z zasiłków. O sytuację
w bloku zapytaliśmy jednego z mieszkańców.
- Mieszkam w bloku
przy ulicy Orzeszkowej
15A od 4 lat – mówi pan
Waldemar Maciołowski. Warunki są okropne, bo
lokatorzy i sytuacje przez
nich stwarzane są straszne. Jest tragicznie, przede
wszystkim przez ogólne
zaniedbanie i ignorancję.
>>>3
a w przypadku dzieci uczących
się do ukończenia 25 roku życia.
- zameldowanie na terenie Ełku na
pobyt stały pod wspólnym adresem.
Karta wydawana jest rodzinom
wielodzietnym bez względu na
status materialny. Wniosek do
pobrania w Wydziale Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Ełku,
ul. Piłsudskiego 2, I piętro pok. nr
14 i na www.elk.pl. GEM
2
felieton(Y), przemyślenia, słowa...
Kobiety na barykady
Kobiety. Chodźcie, chodźcie,
mnie Was tutaj potrzeba!
ężczyźni, podczas
wyborów na listach
musicie mieć 35%
kobiet. Doradzam
i nie biorę gaży za
konsultacje: już od dziś rozmawiajcie z
kobietami o udziale w wyborach, ponieważ kobieta długo się decyduje, patrzy
na szczegóły. Do faceta zadzwonisz dziś,
żeby jutro startował i on już wczoraj
był gotowy. W polskim hymnie narodowym sytuacja udziału kobiet w życiu
publicznym oddana jest adekwatnie:
Mówi ojciec do swej Basi/Cały zapłakany:/
Słuchaj jeno, pono nasi/Biją w tarabany.
– 1 zwrotka na 4.
Kwota, zgodnie z obowiązującym
już w najbliższych wyborach Kodeksie
Wyborczym, to określony procentowo
udział reprezentantów i reprezentantek
każdej z płci na liście wyborczej. Kwota
to narzędzie służące osiąganiu równej
reprezentacji kobiet i mężczyzn w
życiu publicznym – mechanizm, który
M
S
naprawdę służy wzrostowi liczby kobiet
w politycznych gremiach decyzyjnych.
Dlaczego to jest ważne? Ponieważ,
chociażby nad problemem opieki nad
dziećmi i osobami zależnymi jako o
problemie społecznym, dopiero kobiety
mogą skutecznie debatować, bo jest to
praca, która musi być równiej rozłożo-
Luiza
Ełcka
na między kobiety i mężczyzn i silniej
wspierana przez państwo. Sankcją za
niedopełnienie wymogu kwoty płci jest
niezarejestrowanie listy. Ustawa kwotowa
nie obejmowała wyborów do Senatu i
do rad gmin do 20 tys. mieszkańców.
Obecnie kwoty nie obowiązują także
w wyborach do rad gmin nie będących
miastami na prawach powiatu.
Komitety wyborcze mogą (nie muszą)
dorzucić jeszcze system suwakowy – lista
wyborcza, na której nazwiska kandydatów
i kandydatek umieszcza się naprzemiennie. Suwak przeciwdziała umieszczaniu
nazwisk kobiecych na końcu listy.
Jednak przede wszystkim w doborze
kandydatów na listy trzeba by brać pod
uwagę ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli,
a nie osoby, które chcą dzięki polityce
poprawić swój byt. Jeżeli kandydaci nie
potrafią zarobić na życie, dlaczego mają
decydować o losach ludzi, którzy potrafią to zrobić? Niech wejście do rady nie
oznacza wzrostu dochodów, co jest chore
i powoduje, że w jakości swojego myślenia kandydaci są słabsi niż ci, którzy
pracują na rynku i zarabiają podobne
pieniądze.
System jest bezpieczny, nie zaburza
mojego przekonania, że jeszcze długo
liczba niekompetentnych kobiet nie
wyrówna się z liczbą niekompetentnych
mężczyzn.
Świąteczna trauma w Ełku
padł długo oczekiwany śnieg.
Zrobiło się świątecznie, bożonarodzeniowo – w końcu!
Paradoksalnie stało się to po
świętach katolickich i prawosławnych! Świerki i inne drzewa w Ełku
pokrył śnieg, a iluminacja świąteczna na
słupach oświetleniowych w połączeniu z
białym puchem przypomina, że mimo
wszystko jesteśmy jeszcze w okresie
Bożego Narodzenia.
Przyjęło się mówić, że Święta Bożego
Narodzenia są najbardziej rodzinnymi
świętami. Kojarzą się z ciepłem domowego ogniska i serdecznością, radością i
pewnym wydarzeniem sprzed ponad 2
tysięcy lat – narodzinami Jezusa w Betlejem. Tym bardziej z dużym zdziwieniem
przeczytałem poświąteczny komentarz
w lokalnej gazecie, gdzie dziennikarz
pan Karol Wasilewski pastwi się nad
religijnym wymiarem świąt i całego
tego okresu. Co więcej, stwierdza, że
w związku z tym można oszaleć. Mam
wrażenie, że jest to najbardziej nielubiany przez niego czas w roku, bo zauważa
tyle życzliwości w ludziach i martwi się,
że jest ona fałszywa. Przeszkadzają mu
kolędy, duchowni, którzy w mediach
N
składają życzenia i tłumaczą charakter
tych świąt. Drażnią go nawet ozdobne
aniołki i świece. A świętowanie Trzech
Króli uznaje za zgubne dla polskiej
gospodarki.
Oczywiście każdy ma prawo do swego
poglądu. Ma prawo być wierzącym lub
niewierzącym. Wypada jednak szano-
Jakub Kalenik
wać ludzi, którzy od wieków pielęgnują
wiarę i zwyczaje. Dziennikarz powinien
też wiedzieć, że tradycja, religia miały i
mają ogromny wpływ na polską tożsamość, czy to się komuś podoba, czy nie.
Państwo jest świeckie, ale zaakceptowało
święta chrześcijańskie i wprowadziło je
do kalendarza jako dni wolne od pracy.
Może warto było odwiedzić kościoły w
czasie świąt, nawet z ciekawości i zobaczyć, jak ełczanie przeżywają święta. Nie
dość tego, po raz pierwszy w Ełku zorganizowany został marsz Trzech Króli,
gdzie kilka tysięcy osób przeszło ulicami
miasta i śpiewało kolędy. Dzieci przygotowały jasełka, biegały anioły i diabły,
a przodem szli odgrywani przez ełczan
mędrcy – Trzej Królowie. To właśnie
tradycja i wiara wyciągnęły ludzi na
ulice. Nie widziałem znudzenia, obrzydzenia, nieżyczliwości. Widziałem za to
uśmiechniętych, pozdrawiających się
ełczan. I nawet jeśli było to chwilowe,
to warto dla takich chwil żyć.
W numerze gazety poprzedzającym
komentarz pana Wasilewskiego aż 24
osoby i firmy z okazji Świąt Bożego
Narodzenia złożyły życzenia ełczanom,
zwiększając tym samym wpływy gazety
z reklam. Śmiem twierdzić – napędzając drobny element gospodarki, jakim
jest rynek wydawniczy. Na kolejnych
stronach duchowni pisali o znaczeniu
Bożego Narodzenia. To właśnie ci świąteczni reklamodawcy faktycznie zrobili
„zrzutkę” na częściowe wynagrodzenie
pana redaktora. Oszaleć można od tych
paradoksów! Dlatego panie redaktorze, życzę panu wesołych Świąt Bożego
Narodzenia, już tak na przyszłość.
Gdzie jest nasz PiS?
o tak, ostatnio przyczepiłem się do PO jak – nie
przymierzając – rzep do
pisowskiego ogona...
Bo i o czym pisać,
pisząc o PiS-ie? Partia na poziomie
powiatu ełckiego zupełnie nie funkcjonuje w mediach. A podobno, zgodnie z
zapowiedziami polityków tej partii w TV,
ma ona chęć zwyciężyć w najbliższych
wyborach. Jedynym objawem istnienia
tej partii jest funkcjonowanie kilku radnych, którzy nie są zbyt aktywni, ale
najczęściej odczytują swoje stanowiska z
kartek, co świadczyłoby o tym, że jednak
istnieje jakiś sterujący tą całością mózg...
O życiu politycznym w Platformie co
nieco się słyszy. Wyniki wyborów są podawane do publicznej wiadomości, kilka
osób prowadzi blogi, w których chwali
się swoimi sukcesami. A w PiS-ie? Cisza.
Czy ktoś słyszał o konwencji tej partii na
Marek
Szczurek
szczeblu miasta lub powiatu? Jakie tam
są struktury? Kto „rządzi”? Ilu jest członków? Czy obowiązują tam zasady demokracji, czy szefów mianuje się odgórnie?
Obserwując tę partię, łatwo zauważyć
różnice pomiędzy funkcjonowaniem
PiS-u i PO. O ile w PO opłaca się
„pompować” koła, bo liczba członków
przeradza się w liczbę delegatów upoważnionych do oddania głosów – w celu
osiągnięcia wymarzonych stanowisk, to
w PiS- ie raczej obowiązują struktury
kadrowe. Cichutko działamy, myślimy
perspektywą wyborów. Ilu jest więc tych
ukrytych liderów w PiS-ie? Dwóchtrzech? Czterech-pięciu? Po cichutku
składają listy wyborcze. Na początku
próbują przyciągnąć znane i nośne nazwiska. A później zamiast zgłoszonych jak
króliki z rękawa pojawiają się zupełnie
nowe nazwiska. Wydaje się, że powodem
takiej taktyki jest zagrożenie istniejących
struktur przez osoby (nazwijmy to tak)
„myślące”, a przecież wiadomo: w PiS-ie
prawo do myślenia mają wyłącznie lide-
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
Słowo czytelnika
W 2. numerze Państwa gazety ukazał się ironiczny
i złośliwej treści artykuł pt. Zjawisko normy albo PO
„śmietnikowe”. Zapewne i my byśmy z uśmiechem
na ustach czytali tekst, gdyby nie chodziło o ludzi z
naszego grona, a informacje tam podane nie mijały
się z prawdą.
iezmiernie rzadko zdarza się, aby w tak
krótkim tekście prawie wszystkie informacje były nieprawdziwe. Świadczyć to
może jedynie o nieprzygotowaniu autora
(nieprawdziwe dane) oraz o braku profesjonalizmu (najpierw sprawdź, potem napisz).
Przejdźmy do faktów:
- W powiecie ełckim są wprawdzie trzy koła PO, ale nie
te wymienione przez autora. Są to: jedno koło miejskie
w Ełku oraz dwa koła wiejskie: w gminie Ełk i gminie
Prostki.
- Nigdy nie było projektu ani propozycji utworzenia
koła w ZUO w Siedliskach. Byłoby to niezgodne ze statutem naszej organizacji.
- Właścicielem ZUO nie był i nie jest prezydent Ełku,
tylko Związek Międzygminny 12. gmin wschodniej części
województwa warmińsko-mazurskiego.
- W zarządzie ZUO nie było i nie ma ani jednego członka PO.
- Nieprawdą jest, że „…PO przeniosło do Zakładu w
Siedliskach jej czołowych działaczy”. Wszyscy zostali wcześniej zatrudnieni w ZUO i już zajmowali tam stanowiska,
będąc osobami bezpartyjnymi, a dopiero potem wstąpili
do PO (i było to już kilka lat temu, a nie obecnie).
- Nieprawdą jest również, że połowa osób na stanowiskach urzędniczych w ZUO to członkowie PO. W całym
Zakładzie w Siedliskach pracuje tylko trzech członków
Platformy, a to dużo mniej niż połowa stanowisk urzędniczych w zakładzie. Takie są fakty, szanowna Redakcjo,
a te już w żaden sposób nie pasują do tezy postawionej
w artykule przez jego autora. Ponadto autor artykułu nie
zachowuje równowagi w takim aspekcie, że to nie tylko
członkowie PO są pracownikami spółek samorządowych.
Inne ugrupowania polityczne oraz stowarzyszenia reprezentowane w samorządzie miasta Ełku i powiatu ełckiego
również posiadają swoich członków w tych firmach, w tym
również w ich organach. A tego autor nie raczył zauważyć ani sprawdzić. Warto jest przy okazji wspomnieć,
że członkowie Platformy pracujący w ZUO są jednymi
z tych, którzy od samego początku powołali Związek
Międzygminny oraz przygotowali i zrealizowali budowę
jednego z najnowocześniejszych zakładów w Polsce w
gospodarce odpadami, pozyskując na ten cel z Unii Europejskiej ponad 45 milionów złotych. Należy dodać, że
dzięki ZUO (a więc i naszym członkom PO w ZUO) Ełk
jest w gronie pozytywnych przykładów miast w Polsce,
gdzie nie występuje problem gospodarki odpadami. Warto
spojrzeć więc na ełcką Platformę jak na organizację składającą się z ludzi, którzy potrafią odnosić sukcesy zawodowe.
Sukces mógł być czymś wstydliwym w czasach PRL, ale
dzisiaj jest powodem do dumy i satysfakcji, ponieważ
świadczyć może o profesjonalnym i skutecznym działaniu.
A profesjonalizm to cecha, która powinna być tak samo
ceniona w biznesie, polityce i … w mediach.
Dlatego też nie ma nic dziwnego i w tym, że w miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajowych strukturach Platformy Obywatelskiej nasi członkowie z Ełku (w
tym z ZUO) zajmują również wysokie funkcje. My się
tego nie wstydzimy, wszak jest to jeszcze jeden dowód
naszego skutecznego działania.
Podsumowując i cytując autora artykułu – „…polityczne
daja vu nie jest przejawem jakiejś głębszej choroby, która
zagraża naszej lokalnej społeczności”, jednak nie byłoby
dobrze, gdyby daja vu swoimi symptomami dotknęło
także niektórych recenzentów życia społecznego, czego
absolutnie im nie życzymy.
Z poważaniem Członkowie miejskiej organizacji
Platformy Obywatelskiej RP (podpisy znane redakcji)
N
rzy. No bo takie osoby jeszcze będą chcieć coś z tortu do podziału zamiast być tylko bezwolnymi maszynkami do głosowania.
Ostatecznie na listy wpisujemy więc nie członków i nawet
nie sympatyków, bo nie można im zaufać. Kogo zatem? No
oczywiście, rodzinę – i to najbliższą! No bo komu jak komu,
ale matkom i żonom zaufać można. No, może i szwagierkom.
PS. Dziękuję Panu Posłowi Makowskiemu za odpowiedź.
Świadczy to o poważnym traktowaniu czytelników, nawet
inaczej myślących.
temat tygodnia/wydarzenia
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
<<< 1
ORZESZKOWEJ 15A
Sąsiedzi są uciążliwi, dewastują mieszkania i klatkę. Nie
utrzymuję z nimi kontaktu,
bo zwyczajnie się boję. Kilkakrotnie byłem okradziony,
przeżyłem wiele pożarów.
Nikt niczego nie remontuje, nikt nie sprząta. Swoje
mieszkanie odnowiłem na
miarę własnych możliwości,
piętro sprzątam sam. Życie
tutaj jest ciężkie. Mieszkania
są komunalne i brak w nich
luksusów, ale moim zdaniem
każde miejsce jest dobre, żeby
ułożyć sobie życie. Najgorsze
jest to, że w tym domu nie
jestem pewny jutra, brak mi
poczucia bezpieczeństwa.
Sytuacja jest zła, wystarczy
spojrzeć na zdjęcia. Jednak
wbrew złej opinii o tym miejscu statystyki policyjne nie są
najgorsze.
- W roku 2013 w bloku
przy ulicy Orzeszkowej 15A
policja przeprowadziła 36
interwencji – mówi sierż.
szt. Dorota Kowalczyk. Można powiedzieć, że to
średni wynik, mamy w Ełku
miejsca, gdzie do interwencji
dochodzi znacznie częściej.
Nazwę „Czeczenia” nadali
temu miejscu sami mieszkańcy, czują się z tym miejscem
związani. Czemu więc nie
chcą o nie zadbać?
- Większość osób, które
tam mieszkają, to ludzie z
ogromnym problemem alkoholowym – mówi Wiktor
Kurczak, pedagog uliczny,
terapeuta. - Decyzja o walce
z nałogiem musi wyjść od
osoby uzależnionej. Jak to
wygląda w przypadku osób
samotnych, zrezygnowanych?
Problemem jest mechanizm
uzależnienia. Jeśli takiemu
człowiekowi na niczym nie
zależy, to on nie chce zmiany i
tkwi nadal w przysłowiowym
„bagnie”. Nic na siłę, nie da
się niczego zrobić bez udziału
osoby zainteresowanej. To jest
główny problem „Czeczenii”.
Nawet gdybyśmy ulokowali
ich w jakimś fajnym miejscu, dobrze wyposażonym,
to pojawia się pytanie czy
Ci ludzie będą potrafili o to
zadbać, mając bagaż w postaci uzależnienia. Oni nie czują
potrzeby zmian. Jak spowodować, żeby zaczęło im zależeć? W tym mogłaby pomóc
terapia, ale tutaj pojawia się
też pytanie, na ile są na to
gotowi? Nie wystarczy dać
komuś z takimi problemami pracę czy dobre warunki
mieszkaniowe, ważne jest,
żeby wzbudzić w nim chęć
i motywację do zmiany tej,
często tragicznej, sytuacji.
Jak zdjąć z „Czeczeni”
klątwę i pomóc jej mieszkańcom? Choć w bloku przy
ulicy Orzeszkowej pozornie
dużo się dzieje (pożary, burdy,
kłótnie), to lokatorzy popadli
w apatię. Może nie wiedzą, że
można inaczej, może boją się
innego życia, może czują się
3
wykluczeni? Skoro my, tzw.
normalne społeczeństwo,
wykluczyliśmy ich już dawno,
być może oni przyjęli za fakt
to, że są przegrani i nie mogą
tego zmienić. Przyspieszamy
kroku, przechodząc przez
ulicę Orzeszkowej, na „Czeczenię” staramy się nawet nie
patrzeć, wyobrażamy sobie, że
policja musi przyjeżdżać tam
codziennie, a z tymi ludźmi
nic nie da się już zrobić, są
inni, naznaczeni patologią. Tymczasem w wielu
„dobrych domach” patologia
jest na porządku dziennym,
tylko siniaki są staranie przypudrowane, alkohol ukryty,
a kontakt do dilera zapisany
pod „Wujek Staszek”. Może
więc warto spojrzeć na mieszkańców ulicy Orzeszkowej
inaczej, bo, jak powiedział
pan Waldemar, każde miejsce jest dobre, żeby zacząć
nowe życie, a każdy człowiek
zasługuje na to, aby dać mu
szansę.
Jest tragicznie przez ogólne zaniedbanie i ignorancję – mówi Waldemar Maciołowski.
Osiem lat za kratkami za wszczęcie fałszywego alarmu
Aspirant Bogusław Górski
Nawet do 8
lat więzienia grozi dowcipnisiowi, który w środę 15 stycznia około godz. 11
zadzwonił do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i poinformował dyżurnego o tym, że w Zespole Szkół nr 1 w Ełku jest podłożony ładunek wybuchowy, który będzie
zdetonowany o godz. 13. Na miejsce pojechali policjanci, specjaliści od szukania ładunków
wybuchowych, a także strażacy. Ewakuowano uczniów i pracowników szkoły oraz dzieci z
pobliskiego przedszkola. Okazało się, że był to fałszywy alarm. Policja nie potraktowała tego
jak zwykłego wykroczenia, lecz jako zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, do którego nie
doszło, a pociągnęło to za sobą zaangażowanie wielu ludzi i środków. Jeśli sprawca jest dorosły,
za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności, jeśli nie, stanie przed sądem rodzinnym i
nieletnich. Policjanci pracują nad ustaleniem danych dowcipnisia. GEM
4
wydarzenia/opinie/kontrowersje
PRZYGARNIJ
MNIE
Porażony prądem zginął na miejscu
Grażyna Merchelska
[email protected]
10 stycznia
45-letni pracownik
pogotowia energetycznego zginął podczas
usuwania awarii. Porażony prądem spadł ze
słupa i w wyniku obrażeń głowy zmarł na miesjcu. Inspektorzy pracy
i prokuratorzy sprawdzają, kto jest winien tej
tragicznej śmierci.
W piątek
zwierząt
„Cztery Łapy” szuka przyjaznych domów dla swoich
podopiecznych. Jeśli lubisz
psy, możesz zaadoptować
tego uroczego czworonoga. To samiec, w wieku
około 1 roku, średniej
wielkości. Jest po zabiegu
kastracji, jak również został
zaszczepiony przeciwko
wściekliźnie. Jest nieufny,
ale bardzo przyjacielski.
Może przebywać z dziećmi
i osobami starszymi. Lubi
spacery. Kontakt: [email protected]
schronisko.elk.pl.
Schronisko dla
METANOL
ZABIJA
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ełku ostrzega przed
spożywaniem alkoholu
niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi
(mogącego zawierać alkohol metylowy). Wypicie
alkoholu metylowgo może
spowodować ślepotę, a
nawet śmierć. Dotychczas
nie było na naszym terenie
zatrucia alkoholem metylowym. Wielu Polaków
kupuje alkohol nieznanego pochodzenia, głównie
z tego powodu, że jest on
tańszy. Pracownicy Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Ełku
apelują, aby nie spożywać
alkoholu niewiadomego
pochodzenia, ale klient jak
zwykle decyduje sam. GEM
Po odebraniu zgłoszenia o braku prądu
dwuoosobowa ekipa
pogotowia energetycznego pojechała na ul.
Poprzeczną na osiedlu
Zatorze w Ełku, aby
sprawdzić, dlaczego
jest przerwa w dostawie
prądu. Prwadopodobnie spadło napięcie i nie
było trzeciej fazy. Było
wietrznie i deszczowo.
Jeden z pracowników
PGE wszedł na słup, ale
niestety już nie zdążył z
niego zejść o własnych
siłach. W pewnym
momencie spadł z drabiny na betonowe podłoże. Obrażenia były
tak rozległe, że zmarł
natychmiast.
NOWA EŁCKA
ul. Małeckich 2/36
19-300 Ełk
(087) 6196516
[email protected]
www.nowa-elcka.pl
Redaktor naczelny
Piotr Strykowski
Sekretarz redakcji Grażyna
Merchelska (602-210-045)
Redakcja Ewelina
Wasilewska, Jerzy Sikora,
Michał Tyszkiewicz
Felietoniści Luiza Ełcka,
Jakub Kalenik, Marek Szczurek
Fotografia Radek Nowacki
Internet Marcin Kondrat
Grafika Paulina Nowacka
Wydawca
Prywatna Agencja Prasowo
-Usługowa p.a.p.-u, Ełk
pracy. To ustalimy w
trakcie postępowania.
Ważne też są wyniki
sekcji zwłok i dokładne
- To był już wieczór,
po godz. 18 i wiał silny
wiatr - mowi Radosław
Zajączkowski z Państwowej Inspekcji Pracy
w Ełku, która bada
sprawę tego tragicznego
wypadku. - Mężczyzna
spadł z wysokości 5-6
metrów i uderzył głową
o betonowe podłoże.
Na razie za wcześnie
jest mówić o tym, czy
doszło do zaniedbań
w kwestii przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
ustalenie bezpośredniej przyczyny śmierci.
Sekcję zwłok przeprowadzono w poniedzia-
Fot. Radek Nowacki
łek około godz. 18.
Wstępne jej wyniki
wskazują na to, że
mężczyzna został porażony prądem w okolicy
nadgarstka jednej ręki,
spadł z drabiny, złamał
kręgosłup, uszkodził
kości czaszki i miał
krwiaka w mózgu.
- Te rozległe i poważne obrażenia były bezpośrednią przyczyną
zgonu - mówi prokurator rejonowy Dariusz
Piekarski. - Prowadzimy postępowanie w
kierunku nieprzestrzegania przepisów bhp i
w kierunku nieumyślnego spowodowania
śmierci. Zabezpieczamy dokumentację z
zakładu pracy na temat
tego, czy pracownik
przeszedł odpowiednie
szkolenia, sprawdzamy,
czy miał odpowiednią
odzież, zabezpieczenia,
czy były zachowane
procedury związane z
ewentualnym odłączeniem zasilania, które
stosuje się podczas usuwania tego typu awarii.
Jak zazwyczaj w takich
przypadkach, współpracujemy z Państwową
Inspekcją Pracy.
Jeśli prokuratura
postawi komuś w tej
sprawie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, będzie
mu groziło do 5 lat
pozbawienia wolności.
Nieoficjalnie elektrycy
mówią, że przy takim
wietrze nie powinno się
wykonywać tego typu
prac na słupie, a jeśli
już, to należałoby to
robić przy użyciu wysięgnika i z odpowiednim
zabezpieczeniem, które
chroni przed upadkiem
z wysokości.
Nie tędy droga - do PRL nie ma już powrotu
Powiatowa Stacja
Nasza gazeta jest dostępna m.in. w Sklepach
Sieci PLUS Rydzewski
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
Mieszkaniec Ełku - „Albo”
przeczytałem
artykuł Starosty Powiatu Ełckiego
Krzysztofa Piłata na temat połączenia
powiatu, gminy miasta i gmin wiejskich w jeden samorząd terytorialny
i utworzenia powiatu grodzkiego
z usługami na ich potrzeby. To mi
przypomina w części scentralizowany system administracji terenowej w
PRL. Między innymi miałem okazję
kierowania, w tamtych czasach,
gromadzką radą narodową, które w
1972 roku z braku możliwości pełnoprawnego zarządzania upadły. W
ich miejsce w 1973 roku utworzono
większe obszarowo i bogatsze gospodarczo gminne rady narodowe, które
po przyjęciu, w części, zadań powiatów też nie zdały egzaminu z powodu
centralistycznego zarządzania i
upadły. Podobnie było z powiatami,
nie udało się do końca wprowadzić
dwuszczeblowego systemu administracji terenowej poprzez likwidację
powiatów w 1975 roku i utworzenie
w ich miejsce większej liczby województw, gdyż części zadań powiatowych nie można było przekazać do
gmin ze względu na ich charakter,
utworzono w ich miejsce rejonowe
urzędy, które wspomagały gminy
w sprawach nadzoru budowlanego,
geodezji, komunikacji, zatrudnienia.
Też miałem okazję takimi gminami i
miastem w tamtych czasach kierować
i wiem, jak daleko był to niewydolny
scentralizowany system. Jedynie, co
było „sprawiedliwe”, to rozłożenie
biedy i niewydolności równo na
wszystkie gminy i miasta.
Z chwilą zmian ustrojowych w
naszym państwie po 1989 roku z
uwagą obserwowałem, jak korzystnie
dla Ełku i gmin powiatu ełckiego
zmienia się krajobraz i system samorządowego gminnego zarządzania
z korzyścią nie tylko dla włodarzy,
Z zainteresowaniem
ale i dla mieszkańców. Dzisiaj jest
to widoczne na każdym kroku, nie
tylko w Ełku i w siedzibach gmin, ale
także na wsiach, w szkołach, w kulturze, w infrastrukturze komunalnej i usługach publicznych, chociaż
niekiedy domaga się zastanowienia
się, za czyje pieniądze to się robi i
dla kogo?
Z wielką niewiadomą w 1999 roku
uczestniczyłem jako radny w tworzeniu samorządowego powiatu ełckiego. Niepokoiły mnie nie tyle przepychanki polityczne i walka o stołki,
co pytanie, jak powiat ełcki będzie
radził sobie z niektórymi trudnymi
zadaniami, które przyjdzie mu przejąć ze zlikwidowanego województwa
suwalskiego i z nowo utworzonego
warmińsko-mazurskiego. Po latach
jednak dzięki prawnym umocowaniom w świetle ustawy samorządowej
i uporządkowania systemu zarządzania podległymi przedsiębiorstwami i
służbami zespolonymi powiat ełcki
znalazł się na drodze do jak najlepszego funkcjonowania. Niepokoiło
mnie tylko jedno, że w kolejnych
latach wszystkie samorządy planowały wydatki wyższe od dochodów
i zaciągały długi, czy emitowały obligacje, powodujące wzrost zadłużenia.
Takie postępowanie z budżetem było
kiedyś nie do pomyślenia. Dziś już
wiadomo, że samorządy są zadłużone po uszy. Co robić dalej, żeby
nie zbankrutować? Domyślam się,
że taki sens miał artykuł Pana Starosty, w którym jednak nie przyznał
się, że poszukuje wspólników dla „
jedynie słusznej drogi ratowania się
przed upadkiem powiatu i zminimalizowania zadłużenia, kosztem
likwidacji kierowniczych stanowisk
w przyporządkowanych powiatowi
grodzkiemu gminach.
To prawda, że przy obecnym
systemie władzy samorządowej, na
wszystkich szczeblach rozbudowano
do monstrualnych rozmiarów biu-
rokratyczne urzędy, które kosztują
budżety gmin i starostwa ogromne
pieniądze, a nie dają niczego konkretnego, tylko zabezpieczają wybranych
demokratycznie samorządowców
przed odpowiedzialnością, bo zawsze
ją można przerzucić na zastępcę, kierownika, naczelnika, czy urzędnika.
Kiedyś tego nie było. Podobnie w
służbach zespolonych, przedsiębiorstwach i spółkach podległych samorządom oraz w szkolnictwie, kulturze
i wszędzie, gdzie trwało i trwa nadal
zatrudnianie i poszukiwanie zatrudniania szczególnie dla młodych osób,
które miały im wiernie służyć przed
i po wyborach. Tworzono urzędnicze stanowiska „specjalistów” od
produkowania ton papieru, czuwania
nad promocją władzy wybranej, czy
np. w organizacjach pozarządowych
od szkolenia i wymyślania coraz to
rzekomo doskonalszych paradoksalnych sprawozdań, bez kontrolowania tego, co faktycznie zostało tam
zrobione. Podobnie rozbuchano do
nieprzemyślanych granic inwestycje
przy udziale unijnych środków i nie
tylko. Budowano, na wyrost, obiekty
użyteczności publicznej, które świecą
dziś pustkami, a utrzymanie ich
kosztuje wiele, podobnie utrzymywanie szkół, w których często więcej
jest zatrudnionych nauczycieli i personelu obsługowego i stojących przed
obiektem ich samochodów, niż jest
uczniów w tej szkole czy w ośrodku.
Przy szkołach buduje się stadiony,
orliki, hale sportowe, podczas gdy
ubywa dzieci i młodzieży. Obiekty te
przez większość czasu w ciągu dnia
świecą pustkami. Oczywiście robi
się to wszystko rzekomo dla poprawy
warunków pracy, w imię utrzymania
i tworzenia wielu nieproduktywnych
stanowisk. Tworzy się wielokierunkowe kosztowne ośrodki pomocowe
dla najuboższych i zagrożonych patologiami, zamiast poszukiwać im w
warunkach lokalnych zatrudnienia.
Do paradoksalnych sytuacji należy
zaliczyć prowadzone nie tylko przez
Powiatowy Urząd Pracy i gminne
samorządy szkolenia bezrobotnych
w specjalnościach godnych Barejowskich filmów z czasów PRL. Martwi
mnie, że wśród rządzących brakuje
pomysłu i odwagi, jak zreformować
ten ogromnie kosztowny nieproduktywny obłudny system, który dotychczas zbudowano i wyjścia z niego, na
prostą, na własnym podwórku, przy
najmniejszych stratach dla zakładu i
krzywdach dla zatrudnionych tam
ludzi. Trwa natomiast zaglądanie na
obce podwórka w celu przerzucenia
w części odpowiedzialności swoich
niepowodzeń na innych, jak to próbuje uczynić Pan Starosta.
Panie Starosto! Uważam, że bez
odważnego uporządkowania własnego powiatowego podwórka trudno
będzie znaleźć ratunek u innych, na
ich podwórkach. Obecna samorządność w gminach, miastach, powiatach, województwach już znalazła
swoje miejsce i utrwaliła się na dobre.
Zostawmy ją w spokoju i poszukajmy, co możemy zrobić na własnym
podwórku, by nie stracić tego, co już
zostało zrobione. Uważam, że należy
natychmiast zrobić remanent zysków
i strat na własnym podwórku. Może
on być czasem bolesny i kosztować
kogoś utratę stanowiska, czy posady,
ale proszę pamiętać, jest taka prawda,
nie ma zysków bez strat. No i jeszcze jedna uwaga: im szybciej to się
uczyni, tym będą mniejsze straty.
Ja pamiętam, jak swego czasu
Zarząd Powiatu i radni powiatu ełckiego ratowali pogrążający się w długach szpital powiatowy. Tylko dzięki
śmiałej decyzji Zarządu Powiatu i
Rady Powiatowej dziś w Ełku mamy
problem tonącej w długach służby
zdrowia za sobą. Spółka Pro-Medica radzi sobie doskonale nie tylko z
finansami, ale i usługami.
Odwagi Panie Starosto!
wydarzenia/opinie/kontrowersje
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
5
Celnicy nie chcą oddać alkoholu
Ponad 2,5 roku ciągnie się
sprawa alkoholu wwiezionego przez małżeństwo z
Olecka do Polski jako część
mienia przesiedleńczego z
USA. Chociaż Sąd Rejonowy w Suwałkach w październiku 2013 roku podtrzymał
decyzję ełckiego sądu, który
nie orzekł przepadku wwiezionego towaru, ełccy celnicy do tej pory nie zwrócili
olecczanom alkoholu. Sąd
Rejonowy w Ełku zwołał w
tej sprawie specjalne posiedzenie na 16 stycznia.
Grażyna Merchelska
[email protected]
Barbara i Witold Leszczyńscy po
35 latach pobytu w USA 31 marca
2011 roku wrócili do Polski z całym
swoim dobytkiem zapakowanym
w kontener. Częścią mienia była
kolekcja alkoholi, które Witold
Leszczyński gromadził przez 25 lat
- były to głównie prezenty od znajomych podróżujących po świecie.
Leszczyńscy byli pewni, że przywiezienie kolekcjonerskich zasobów do
KRÓTKO
Jaśniej po sąsiedzku
Samorząd miejski w partner-
stwie z litewskim Alytusem
rozpoczął realizację projektu
„Jaśniejsze sąsiedztwo” w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa
– Polska 2007-2013. Oba
samorządy zakończą działania do 31 grudnia. Celem
Całkowita wartość projektu – 905 tys. euro,
Dofinansowanie projektu
85 % – 770 tys. euro (dla
obu miast)
Koszty miasta Ełk – 328
tys. euro (w tym 85% dofinansowania)
Koszty miasta Alytus –
577 tys. euro (w tym 85%
dofinansowania).
Polski, jako mienia przesiedleńczego, jest legalne tak jak w Stanach
Zjednoczonych. Chociaż skonfiskowano im alkohol i kolekcję olejków
zapachowych, nie dali za wygraną i
skierowali sprawę na drogę prawną.
Wyrok ełckiego sądu był korzystny
dla Leszczyńskich, chociaż sąd uznał
ich winę, jednak nie zasądził przepadku skonfiskowanego mienia.
To rozstrzygnięcie podtrzymał Sąd
Rejonowy w Suwałkach.
- Celnicy do tej pory nie zwrócili
nam naszej własności, a wcześniej
śmiali nam się w nos i niszczyli
nasz dobytek - mówi Witold Leszczyński. - To skandal! W innych
krajach to nie do pomyślenia, żeby
pracownicy poważnej instytucji tak
się zachowywali.
Do sprawy włączył się poseł
Tomasz Makowski. Ełcki poseł
Twojego Ruchu jeszcze przed świętami zwołał konferencję prasową
w... parku przed ełckim sądem,
aby poinformować dziennikarzy o
piśmie skierowanym w tej sprawie
do ministra sprawiedliwości Mateusza Szczurka. Na tej „plenerowej”
konferencji obecny był też poseł
TR Andrzej Rozenek i Witold
Leszczyński - właściciel skonfiskowanego alkoholu.
projektu jest wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez
wspólną realizację działań
związanych z oszczędzaniem
energii w Ełku i Alytusie. W
związku z tym przewidziana jest modernizacja oraz
wymiana opraw ulicznych i
źródeł światła na terenie obu
miast, a dodatkowo organizacja wydarzeń, których
tematem będą technologie
umożliwiające oszczędzanie energii. Modernizacja
oświetlenia w Ełku będzie
polegała na wymianie 669
starych energochłonnych
opraw rtęciowych (o mocy
źródeł światła 125W i
250W) na energooszczędne
oprawy sodowe o mocy 50W,
70W, 100W i 150W, a także
na wymianie wysięgników,
przewodów zasilających,
Z cyklu: Słowo z ambony
Traktat o łzie
Oprac. ks. Jerzy Sikora
Co można powiedzieć o płaczu w życiu
ludzkim? Są rozmaite łzy, jakie nam kapią
z oczu. Niby podobne do siebie, a jednak
różne. Są łzy żeńskie i są łzy męskie. Jak
mówią lekarze, kobiety dłużej żyją, bo częściej
płaczą. Mężczyzna płakać nie umie. Dusi łzy
w sobie i potem częściej ma zawał serca. Łza
odtruwa duszę. Są łzy piękne i są łzy brzydkie. Łzy potrzebne i całkiem niepotrzebne. Są
Od lewej: Witold Leszczyński, Tomasz Makowski i Andrzej Rozenek w parku przed ełckim sądem. Fot. Grażyna Merchelska
- Nie może być tak, że w państwie prawa lekceważy się wyroki
sądu - mówi Tomasz Makowski.
- Po dwóch i pół roku w październiku 2013 zapadł w końcu wyrok
korzystny dla państwa Leszczyńskich, a celnicy nadal nie zwrócili
im zarekwirowanego mienia. To
lekceważenie sądu i ludzi. Wysłałem
w związku z tym do ministra sprawiedliwości prośbę o interwencję w
tej sprawie.
tabliczek zaciskowych i bezpiecznikowych. GEM
Zima na razie łaskawa
Na zimowe utrzymanie
dróg
na ten rok samorząd miejski
zaplanował w budżecie 1,3
mln zł. W Ełku jest ponad
70 km dróg miejskich I, II
i III kategorii czasu odśnieżania. Brak mrozu i śniegu
na pewno cieszy użytkowników budynków, lokali oraz
zarządców ulic. Przekłada się
to na oszczędności zarówno
w budżetach domowych,
jak i firmowych. Dodatkowo w branży budowlanej
można prowadzić prace,
które na czas srogiej zimy są
przerywane. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
z powodu braku śniegu i
mrozu nie sypie solą, piaskiem i nie odśnieża, ale
łzy ciche i hałaśliwe. Na obrazie Rembrandta
król Saul, wzruszony muzyką Dawida, ociera
łzę kotarą z łóżka. Taka ta łza była szybka, że
nie zdążył wyjąć chustki. Biedny, zapłakany
król, bliski wszystkim najprostszym ludziom
w królestwie. Taka cicha, bardzo ukryta łza.
I w Don Carlosie Schillera król zamyka się
na klucz, ażeby płakać, i żeby nikt tego nie
widział.
Ale są też łzy hałaśliwe. Mówiła jedna
matka, że jej córka płacze tylko wtedy, kiedy
wszyscy są w domu, przy stole. Czeka, żeby
był komplet patrzących na nią, jak płacze. I
są pewne łzy szczególne, które zrodziły się
w jakimś sercu egoistycznym. Ktoś płacze,
bo ma ambicję urażoną. Jest łza zazdrośnica. Jest łza wariatka. Ktoś biega z tą łzą po
pokoju tam i z powrotem. Jest łza idiotka. A
tym się różni, że nie ma powodu do płaczu.
Co na to Izba Celna?
- Sąd Rejonowy w Ełku, rozstrzygając sprawę tej Pani z Olecka,
uznał, że jest ona winna - mówi
Ryszard Chudy, rzecznik prasowy
Izby Celnej w Olsztynie. - Nie
orzekł jednak przepadku wwiezionego towaru. Jak wskazuje praktyka, sądy zawsze w takim przypadku
orzekają przepadek (mamy rocznie
tysiące takich wyroków). To pierwszy przypadek, gdy przepadku nie
regularnie sprząta miasto.
Codziennie na ulice Ełku
wyjeżdżają zamiatarki, a
pracownicy PUK sprzątają
także chodniki i trawniki.
- Oszczędności wynikające z niezużywania paliwa,
piasku i soli w listopadzie i
grudniu 2013r. (rozliczane
częściowo z ubiegłorocznego budżetu) stanowią
rezerwę – mówi prezydent
miasta Tomasz Andrukiewicz. - Nie wiadomo jednak
jeszcze, jaka będzie obecna
zima, bo mamy dopiero
połowę stycznia. W ubiegłym sezonie pierwszy śnieg
pojawił się 28 października,
a ostatni kurs solarek był 18
kwietnia. Jeżeli poczynione
zostaną oszczędności, to na
pewno Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych zakupi
więcej sprzętu do odśnie-
orzeczono. Dlatego zwróciliśmy się
do sądu w Ełku o wyraźne określenie decyzji, co ma się z towarem tej
Pani stać. Z informacji uzyskanej
27 grudnia 2013 roku wynika, że
16 stycznia Sąd Rejonowy w Ełku
zbierze się na specjalnym posiedzeniu, by tę sprawę ostatecznie rozstrzygnąć.
O tym rozstrzygnięciu poinformujemy.
żania na przyszłość. GEM
Na twardymgruncie
budowa
utwardzonych dojść i dojazdów przy ulicy Wojska Polskiego 4 i 6. Odbiór techniczny inwestycji był 10 stycznia.
Za ponad 122 ty. zł przedsiębiorstwo EŁMEX wykonało
na terenach komunalnych od
strony budynków zlokalizowanych przy ul. Kościuszki
w kwartale ulic Wojska Polskiego i Żeromskiego: roboty
rozbiórkowe i ziemne, chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej, jezdnię i parkingi, kanalizację deszczową,
oświetlenie terenu i trawniki.
Większą część prac na tym
terenie przedsiębiorstwo
zrobiło w ramach I etapu
inwestycji, który trwał do
końca lipca ubiegłego roku
Zakończyła się
Łza histeryczka. Ale są łzy dobre. Łza matki,
która mówi przez telefon o chorobie dziecka.
Ta łza do telefonu czasem wpadnie, gdzieś
tam się uciszy, kiedy inni mówią. Łza stanie
w oku, kiedy widzimy niewidomego chłopca
na ulicy albo jakiś wypadek. Albo się nam
ktoś serdeczny przypomni. I są łzy święte.
Łzy Jezusowe, łzy przyjaciela płaczącego nad
grobem Łazarza. Są łzy świętego Kazimierza
królewicza, który siedział pod kościołem w
chłodny dzień i mówił, że woli umrzeć, byle
nie zgrzeszyć. Łzy świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która obudziła się płacząc, bo niebo
się jej przyśniło, a musiała się już obudzić. I
są łzy szczęśliwe.
Powyższe, cytowane prawie w całości, kazanie ks. Jana Twardowskiego nazwałem traktatem o łzie. To niezwykły traktat, bo krótki
i kosztował samorząd 154
439,86 zł. GEM
11. rocznica śmierci
biskupa Samsela
Biskup Edward Samsel
urodził się 2 stycznia 1940 roku
w Myszyńcu na Kurpiach.
25 marca 1992 roku, kiedy
powstała diecezja ełcka, został
mianowany jej biskupem
pomocniczym. Biskupem
ordynariuszem był bp Wojciech Ziemba. 16 listopada
2000 roku bp Samsel otrzymał nominację na biskupa
ełckiego. Posługę ordynariusza sprawował krótko,
bowiem zmarł 17 stycznia
2003 roku. Został pochowany przy katedrze w Ełku. 17
stycznia br. o godzinie 18 w
ełckiej katedrze będzie msza
św. w intencji śp. biskupa
Edwarda Samsela. js
i bez mędrkowania. Kaznodziejski traktat.
Co można powiedzieć o łzie czy łzach? Takie
do siebie podobne, takie czyste. Mówimy:
„czysty jak łza”. A tu, u Twardowskiego,
proszę, jaka różnorodność, jaka paleta barw!
Cały katalog łez! Kaznodzieja po przykłady
sięga do własnej obserwacji, do Biblii, do
literatury i malarstwa, do hagiografii. Mamy
estetyzację łez, ich antropomorfizację, ale
głównie ich uczłowieczenie. Mówca posługuje się konkretem, nie abstrakcją. Mówi przystępnie. I krótko, bo ceni słowo. I dowartościowuje słuchaczy. Ich czas, ich możliwości
percepcji. Nie papla jak wielu kaznodziejów.
Podpowiada, abyśmy zauważyli i zastanowili
się nad tym, co jest – w naszych oczach i
innych. Oto jest łza, wiele łez. Ale nie ma
tragedii. Łza święta, serdeczna i szczęśliwa
zamyka kazanie. Jak kropka.
6
wydarzenia/inicjatywy
Ponad milion dla aktywnych
Prezydent miasta przyznał
92 granty na kwotę 868 tys.
250 zł dla 70 organizacji pozarządowych działających w
Ełku. W otwartym konkursie rozpatrywano 105 ofert, w
których wnioskowano w sumie o ponad 2 mln zł. 13 z nich
nie uzyskało jednak wymaganej minimalnej liczby punktów.
W tym roku przeznaczono na dotacje kwotę 1 mln 195
tys. zł, a więc można będzie ubiegać się jeszcze o dotacje w
trybie małych zleceń, ponieważ na ten cel pozostało jeszcze
prawie 230 tys. zł. Dodatkowo do rozdysponowania jest
100 tys. zł na granty w ramach sportowej marki miasta
– wnioski będą ocenione do połowy stycznia. Ubiegać się
o nią mogą kluby sportowe. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawą o
finansach publicznych o dofinansowanie z budżetu miasta
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, organizacje
Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych,
które realizują zadania własne samorządu z zakresu oświaty,
kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, polityki i pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, ochrony środowiska,
turystyki i innych. GEM
Na co pójdą pieniądze?
- Kultura fizyczna i sport:
Współzawodnictwo - 157 300 zł, 21 grantów.
Sport Masowy - 37 000 zł, 9 grantów.
- Profilaktyka uzależnień poprzez sport - 37 500 zł,
8 grantów.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 69 000zł,
10 grantów.
- Ochrona i promocja zdrowia - 122 000 zł,
11 grantów.
- Placówki wychowania pozaszkolnego - świetlice60 000 zł, 3 granty.
- Oświata i wychowanie - 41 000 zł, 5 grantów.
- Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - 46 450 zł,
15 grantów.
- Noclegownie - 110 000 zł, 2 granty.
- Profilaktyka uzależnień - 48 000 zł, 4 granty.
- Profilaktyka uzależnień STREETWORKING 92 000 zł, 1 grant.
- Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych 20 000 zł, 1 grant.
- Ełcka Promesa Wkładu Własnego - 28 000 zł,
2 granty.
Nowe oświetlenie i platformy
z litewskim partnerem samorząd
gminy Stare Juchy za pieniądze unijne wyremontuje
swoją siedzibę. Zadanie
finansowane jest ze środków
programu Europejska Współpraca Terytorialna Programu
Współpracy Transgranicznej
Litwa-Polska. Jeszcze w ubiegłym roku wójt gminy Stare
Juchy Ewa Jurkowska-Kawałko podpisała w tej sprawie
odpowiednie porozumienie.
Oprócz remontu budynku
urzędu gminy w ramach tej
współpracy zaplanowano
kompleksową modernizację
oświetlenia ulicznego, co da
Dzięki współpracy
gminie około 40 procent
oszczędności w porównaniu
do obecnych kosztów energii.
Są już także podpisane
umowy, dzięki którym w
przyszłym roku w szkole oraz
w nowej bibliotece zostaną
zamontowane specjalne platformy schodowe, ułatwiające poruszanie się niepełnosprawnym. Gmina zamierza
również kupić specjalny
samochód przystosowany do
przewozu 19 osób, w tym
dwóch osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich.
GEM
O inwestorach i ruchu granicznym
W sobotę 11
stycznia prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz
spotkał się z wicepremierem Januszem Piechocińskim. Panowie rozmawiali o rozszerzeniu granic SSSE o Podstrefę Ełk
w obszarze Parku Naukowo-Technologicznego oraz o nowej
mapie pomocy publicznej, która preferuje m.in. naszą strefę.
Spotkanie było też poświęcone kwestiom zwiększenia aktywności Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
w zakresie wyszukiwania i kierowania inwestorów na teren
Polski północno-wschodniej. Prezydent zahaczył też o temat
podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących źródeł finansowania budowy tras Via Baltica i Rail Baltica. Panowie dyskutowali również o szansach objęcia małym ruchem granicznym
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej naszego
miasta, powiatu ełckiego oraz innych południowych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. O decyzjach w
tych sprawach będziemy Was na pewno informować. GEM
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
numer 1 w województwie
W setce najlepszych
polskich ogólniaków
w rankingu miesięcznika „Perspektywy”
znalazło się I Liceum
Ogólnokształcące
w Ełku. „Czerwony” wspiął się na 76.
miejsce. Ale jest jeszcze
jeden powód do dumy
- nasze liceum jest
najlepsze w województwie! Olsztyniacy mogą
nam pozazdrościć.
Grażyna Merchelska
[email protected]
w ubiegłym roku I LO było na
171. pozycji w kraju i na 6.
w województwie. Przeskoczyło w rankingu mocno
do góry. Kapituła wybiera
najlepsze szkoły w Polsce
na podstawie reprezentacji uczniów w olimpiadach
przedmiotowych, wyników
matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów
dodatkowych. Sukcesy szkół
mierzy proporcjonalnie do
liczby uczniów. Uwaga! W
podrankingu maturalnym
„Czerwony” uplasował się na
65. miejscu w kraju. Ranking
został opublikowany przez
Przypomnijmy, że
„Perspektywy” już po raz 16.
Wyniki poznaliśmy w środę
15 stycznia. Tego samego
dnia podczas uroczystej gali
reprezentacja naszego ogólniaka odebrała symboliczną
tarczę złotej szkoły.
- Właśnie jedziemy odebrać
trofeum, które otrzymują najlepsze licea i technika w Polsce
- powiedział nam w środę
dyrektor I LO Robert Hoffman. - Na rozdanie nagród
do Centrum Nauki Kopernik jadą ze mną nauczyciele i
uczniowie, bo to nasz wspólny sukces. Po latach procentuje nasza ciężka praca, jestem
dumny z uczniów i nauczycieli. Cieszymy się bardzo z
tego wyniku. Musimy jednak
pamiętać o tym, że trudno jest
zdobyć złoty medal, ale jeszcze
trudniej będzie go obronić.
O tym, że „Czerwony” to
szkoła sukcesu wiedzieliśmy
już od października ubiegłego roku, kiedy to Centralna
Komisja Egzaminacyjna
wypracowała nową metodę
oceny szkół, tzw. Edukacyjną
Wartość Dodaną. Na jej podstawie ocenia się wkład szkoły
w wyniki uczniów na egzaminie maturalnym, porównując
je z wynikami egzaminu gimnazjalnego. Zastosowanie tej
metody pozwoliło stwierdzić,
że nasze I LO jest lepsze od
takich szkół jak np.: I LO w
Olsztynie czy IV LO im. A.
Mickiewicza w Warszawie,
a porównywalne z II LO
w Olsztynie i XLI LO im.
Joachima Lelewela w Warszawie. W tym roku w rankingu „Perspektyw” wśród
liceów ogólnokształcących
zwyciężyło Akademickie
Liceum UMK w Toruniu, a
wśród techników Technikum
Zawodowe nr 7 w Zespole
Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.
W zestawieniu techników
wśród ełckich szkół najlepiej
wypadło Technikum nr 2 w rankingu ogólnopolskim
zajęło 40. miejsce, a w wojewódzkim 2.
Dla Was w Ełku zatańczą najlepsi
Już 8 i 9 lutego będziemy
mogli podziwiać w Ełku czołówkę najlepszych polskich
par tanecznych. Uczestnicy
Mistrzostw Polski w tańcach
latynoamerykańskich PTT i
FTS w międzynarodowej klasie
tanecznej S zaprezentują się
publiczności w hali sportowo-widowiskowej MOSiR.
Grażyna Merchelska
[email protected]
Tancerze wystapią w 4 kategoriach wie-
kowych: 14-15 lat, 16-18 lat, do 21 lat
i w kategorii par dorosłych. W turnieju
weźmie udział czołówka najlepszych
par tanecznych z Polski. Niewątpliwą
atrakcją będzie występ Mistrzów Świata
Zawodowych Par Tanecznych Michała
Malitowskiego i Joanny Leunis, którzy
zaprezentują show taneczne w 5 odsłonach. Tańczą razem od października
2002r. reprezentując Polskę, a od 2012
Anglię. Jako para zawodowa wygrali
wszystkie najważniejsze i najbardziej
prestiżowe turnieje taneczne na świecie
w tańcach latynoamerykańskich.
- Z ogromną satysfakcją i prawdziwą
radością przyjąłem decyzję Polskiego
Towarzystwa Tanecznego o przyznaniu prawa organizacji Mistrzostw
Polski PTT i FTS Klubowi Tańca
Towarzyskiego „Dwójka” przy SP 2 w
Ełku - mówi prezydent miasta Tomasz
Adrukiewicz. - Ełk jest pięknym miastem, nie bez powodu nazywanym sto-
licą Mazur. Nosimy to
zaszczytne miano między
innymi dlatego, że Ełk
jest przyjazny ludziom,
którzy mają swoje pasje
i chcą je rozwijać. Wśród
dziedzin sztuki, których
rozwój jest dla nas ełczan - sprawą priorytetową, znajduje się taniec.
Dlatego też od pięciu
lat organizowany jest
w Ełku Ogólnopolski
Turniej Tańca o Puchar
Prezydenta Miasta Ełku.
Bardzo zależy mi na tym,
by dzieci i młodzież
miały wiele możliwości
do rozwijania swoich
tanecznych talentów.
Jestem przekonany,
że Mistrzostwa Polski
będą znakomitą okazją,
by te talenty mogły
zabłysnąć przed wymagającą, ale także bardzo
przyjazną publicznością.
Będą także okazją, do
„zaszczepienia” wśród kolejnych ełczan
zamiłowania do tej szlachetnej dziedziny sztuki.
Na to niezwykłe wydarzenie zaprasza również mieszkańców Małgorzata
Kopiczko.
- Mam zaszczyt być współorganizatorem Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego i Federacji Tańca
Sportowego w Tańcach Latynoamerykańskich, które odbędą się po raz pierwszy w Ełku w dniach 8-9 lutego - mówi
Małgorzata Kopiczko, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 w Ełku. - Zapraszam
mieszkańców miasta do udziału w tak
wspaniałym wydarzeniu artystycznym, które zapewni Państwu wiele
wrażeń oraz niezapomnianych emocji.
Szczegółowe informacje o Mistrzostwach znajdziecie na stronie internetowej mistrzostw: www.turniej.taniecnuaka.pl. Bilety wstępu do nabycia w
Centrum Informacji Turystycznej przy
ECK w Ełku.
Wydarzenia/inicjatywy
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
Będzie Astronomicznie
nad rzeką ełk
Już latem tuż przy ujściu rzeki Ełk do jeziora będziemy mogli przysiąść na ławeczce obok Mikołaja
Kopernika i prześledzić ruch planet Układu Słonecznego - wystarczy tylko, że poruszymy naszą
wyobraźnię podczas spaceru po nowym ełckim parku.
Grażyna Merchelska
[email protected]
Prawie dwa hektary zdegrado-
wanych terenów w centrum
miasta, u ujścia rzeki Ełk do
jeziora, wykonawca wyłoniony z przetargu zamieni do
sierpnia w park o funkcjach
edukacyjnych, rekreacyjnych,
sportowych i wypoczynkowych. Samorządowcom udało
się pozyskać na ten cel środki
z Unii Europejskiej. Na ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku
przez samorząd miejski przetarg wpłynęły trzy oferty. Nie
został on jednak rozstrzygnięty. Kolejny przetarg prezydent
ogłosił w środę 15 stycznia.
Ostateczny koszt inwestycji
będzie znany po wyłonieniu
wykonawcy. Zgodnie z założeniami wybrana firma opracuje
projekt techniczny w oparciu o
dostarczony przez miasto program funkcjonalno-użytkowy
oraz wykona budowę dwóch
parków do sierpnia tego roku.
- W ramach projektu zagospodarowane zostaną zniszczone
i niezagospodarowane tereny
komunalne znajdujące się w
To miejsce już latem będzie nie do poznania.
pobliżu rzeki Ełk i Jeziora
Ełckiego - mówi prezydent
Ełcku Tomasz Andrukiewicz.
- Nadane zostaną im nowe
funkcje. Przybędą miejsca do
uprawiania sportu, do zabawy
dla dzieci, tereny do rekreacji
piknikowej oraz place do
edukacji z zakresu fizyki i
astronomii. W obydwu parkach zasadzonych zostanie
ponad 13 tysięcy krzewów,
roślin oraz drzew. Projekt ma
przyczynić się do podniesienia
Fot. Radek Nowacki
atrakcyjności Ełku zarówno
wśród mieszkańców, jak i
turystów.
W ramach projektu, na
który miastu udało się pozyskać środki w wysokości
prawie 2,5 mln zł (70 % kosztów) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 20132020, planuje się wybudować
park edukacyjno-rozrywkowy
(przy ul. Wojska Polskiego w
pobliżu mostu na rzece Ełk)
oraz park rekreacyjno-sportowy przy ul. Parkowej (za
skate-parkiem).
Park
edukacyjno-rozrywkowy
W części edukacyjnej będzie
Układ Słoneczny w formie 9
kul granitowych (Słońce i 8
planet układu), w kolorach
poszczególnych planet. Na
podbudowie kuli zapisane
zostaną dane dotyczące Słońca
Świadkowie historii
Za ponad 100
tys. zł przedsiębiorstwo z
Olecka wybuduje nowy kolektor deszczowy odwadniający część ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Matejki w Ełku. Umowę
Park
sportowo-rekreacyjny
W części sportowo-rekreacyjnej przy ul. Parkowej powstanie bieżnia o
nawierzchni mineralno-żywicznej o długości 400 m oraz
cztery stanowiska treningowe
z elementami do ćwiczeń
siłowych i sprawnościowych.
Zagospodarowana zostanie
także przestrzeń do wypoczynku, poprzez zastosowanie zieleni niskiej i elementów
małej architektury takich jak:
stoły piknikowe, huśtawki,
elementy urządzeń i zabawek dla dzieci. W tej części
nasadzonych zostanie również
ponad 6500 tys. sztuk kwiatów, krzewów i drzew.
Na całym obszarze obydwu
parków będzie oświetlenie
ledowe. Narzędziem ochrony
obiektu przed wandalizmem
będzie system zamontowanych kamer, podłączonych do
monitoringu miejskiego.
Park ma zapewnić ełczanom
i turystom miejsce do treningu
sportowego na wolnym powietrzu oraz miejsca integracji
rodzinnej, a także edukacji
poprzez zabawę. Przewiduje
się także organizowanie tu prezentacji i wydarzeń plenerowych oraz pokazów z zakresu
dyscyplin sportowych i tańca.
Istnieje możliwość organizacji widowisk muzycznych i
teatralnych.
SYMPOZJUM NAUKOWE
Głoszenie KERYGMATU
w społeczeństwie informacyjnym
28 stycznia 2014
We wtorek 14
Mniej deszczówki
zostanie zieleń niska, średnia i
wysoka. Łącznie ponad 6500
kwiatów, krzewów i drzew.
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej
zaprasza na
Ewelina Wasilewska
[email protected]
stycznia w Muzeum Historycznym w Ełku
podsumowano projekt „EŁK — HISTORIA MÓWIONA
Kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez gromadzenie relacji mieszkańców Ełku i okolic”. Powstał on dzięki współpracy Stowarzyszenia Muzeum dla Ełku, parafii Miłości Bożej
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego oraz Muzeum Historycznego. To drugi tego typu projekt, Muzeum Historyczne
nie wyklucza kolejnych. Z historii mówionej Ełku wyłania
się perspektywa rdzennej ludności tych terenów, Mazurów.
To ważne, że staramy się uchwycić ich świadectwo, choć opowieści, które przekazują, są często dramatyczne. Dr Stefan M.
Marcinkiewicz oraz Ks. Dariusz Zuber, realizatorzy projektu,
przeprowadzili jedenaście wywiadów z 13 osobami, w tym z
9 mającymi korzenie mazurskie.
- Historia mówiona to rozmowa z żywym świadkiem
historii – dr Stefan M. Marcinkiewicz. - Tzw. wielka historia, pisana przez historyków to jedno, nie należy jednak
zapominać o świadectwach zwykłych ludzi. Te świadectwa
mogą pokrywać się z głównym nurtem historii, ale często
odbiegają od niego. Chcieliśmy pokazać te niejednoznaczności, to wszystko, co wymyka się poza uogólnienia.
Świadkowie opowiedzieli o specyfice tych ziem oraz o trudnym okresie wojennym i powojennym. W tych czasach byli
jeszcze dziećmi, o czym należy pamiętać, gdyż perspektywa
dziecka jest zupełnie inna niż perspektywa osoby dorosłej,
nadaje opowieściom specyficzny rys. Historia mówiona charakteryzuje się subiektywną perspektywą, opowieści świadków
są często niezwykle emocjonalne, a wspomnienia gorzkie.
i planet, a między planetami
w ciągu pieszym (na płytach
granitowych) zapisane zostaną
odległości. Część edukacyjna
ma za zadanie edukować
dzieci i młodzież z zakresu
astronomii i fizyki w formie
zabawy i widowiska. Wielkości planet będą zróżnicowane.
Największa z gwiazd - Słońce
o średnicy 200 cm, kolejne
planety: Merkury 120 cm,
Wenus 120 cm, Ziemia 160
cm, Mars 150 cm, Jowisz 180
cm, Saturn 160 cm, Uran 160
cm, Neptun 160 cm. Układ
ciągów pieszych nawiązywać
ma do tras, po których poruszają się planety. Ciągi piesze
„owalne” wykonane będą
z kostki granitowej, a ciągi
piesze „proste” z płyt granitowych. W centralnej części
parku powstanie plac zabaw
dla dzieci w formie gwiazdozbioru „Mały Wóz” i „Wielki
Wóz”. Układ gwiezdny zbudowany będzie z profili stalowych, tak, aby dziecko mogło
wejść do środka lub wspinać
się po gwieździe. Zakłada
się zachowanie zbliżonych
proporcji gwiazd względem
siebie - największa z nich ma
średnicę 3 m. Elementem
określającym funkcję parku
będzie siedząca na ławce
postać Mikołaja Kopernika.
W południowej części parku
przy brzegu rzeki Ełk powstaną tarasy o nawierzchni z
kompozytu drewnianego z
miejscami do wypoczynku ławkami wieloosobowymi. W
ramach inwestycji nasadzona
7
Świadkowie i zgromadzeni goście. Fot. Ewelina Wasilewska
- Rozmowy były czasem bolesne, wspomnienia wywoływały
łzy, dla nas też było to trudne – ks. Dariusz Zuber. - Ale
historia i przeszłość została już przez naszych rozmówców
oswojona, długi czas, który upłynął, pomógł im się z nią
pogodzić. Są to ludzie świadomi tego, że historia ich życia
powoli się kończy. Możliwość podzielenia się nią z nami dała
im radość, bo wiedzą, że ich świadectwo zostało utrwalone i
pozostanie, nawet gdy oni odejdą.
Źródła zebrane przez koordynatorów projektu zostaną
odpowiednio opracowane i udostępnione na stronie internetowej Muzeum Historycznego w Ełku. Zgromadzone materiały będą również w przyszłości elementem stałej wystawy
muzeum w nowej siedzibie.
Żywi świadkowie historii:
Z Parafii Miłości Bożej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego: Elza Bzura, Stanisław Bzura, Krystyna Gawecka, Helmut Jelonek, Inga Kleinschmidt, Rudi Kleinschmidt,
Irena Orłowska, Aleksander Pietruszko, Lilia Sakowska,
Lidia Witkowska, Fryc Wilczewski, Edward Zwingelberg
Spoza parafii: Edmund Czepułkowski
z wykonawcą inwestycji podpisano 3
stycznia. Do 30 kwietnia SAN-SYSTEM
ma zrobić kolektor o długości 80 m wraz
z 6 odwadniającymi wpustami ulicznymi.
Najpierw w ramach zaoferowanej kwoty
107 201,35 zł wykonawca musi wykonać
projekt organizacji ruchu na okres budowy
i roboty rozbiórkowe drogowe, a po wybudowaniu kanalizacji odbudować chodnik
i naprawić jezdnię po wykonanych robotach oraz przywrócić teren przyległy do
budowy do stanu pierwotnego. GEM
Program:
7. 00 Msza Święta koncelebrowana w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. bpa Jerzego Mazura,
Biskupa Ełckiego.
9.00 Otwarcie sympozjum – ks. dr Antoni Skowroński
– Rektor WSD w Ełku. Słowo wstępne – zamysł sympozjum – ks. dr Tomasz Kopiczko – WSD w Ełku.
9.15 Głoszenie kerygmatu chrześcijańskiego w świetle
Nowego Testamentu – ks. dr hab. Andrzej Najda, Prof.
UKSW. Pierwotny kerygmat i jego aktualność w epoce
postmodernizmu. – ks. dr hab. Andrzej Proniewski –
Rektor AWSD w Białymstoku. Zmiany kulturowe w
społeczeństwie informacyjnym – ks. dr Antoni Skowroński – Rektor WSD w Ełku.
11.15 Media katolickie wobec wyzwań społeczeństwa
informacyjnego. Głoszenie prawd wiary – ks. Henryk
Zieliński – Redaktor naczelny „Idziemy”. Komunikacja religijna vs. komunikacja KERYGMATU w
środkach społecznego przekazu – dr Monika Przybysz
– UKSW.
12.15 Podsumowanie referatów i dyskusja końcowa –
ks. dr Tomasz Kopiczko – WSD w Ełku.
12.45 Słowo końcowe i Pasterskie Błogosławieństwo
– ks. bp Jerzy Mazur – Biskup Ełcki.
Organizatorzy: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej, ks. dr Antoni Skowroński – Rektor WSD
w Ełku, ks. dr Tomasz Kopiczko – Prefekt studiów
WSD.
Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej, ul. Kościuszki 9.
8
nasza rozmowa
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
życie Alternatywne
Ewelina Wasilewska
[email protected]
Ulica często staje się ucieczką od
samotności i wołaniem o akceptację. Wiktor Kurczak nie boi się
ulicy, dociera do miejsc, które
zwykły człowiek wolałby ominąć.
Uczy, wychowuje, a przede wszystkim nie marginalizuje. Z młodymi
ludźmi dzieli się energią, daje im
szansę i pomaga rozwijać pasje. Nie
wszystkim uda się pomóc, ale warto
próbować, żeby zobaczyć, jak młody
człowiek wygrywa swoje życie.
- Pochodzi Pan z Ełku?
- Nie. Pochodzę z Dolnego Śląska
z okolic Wrocławia.
- Jak to się stało, że znalazł się
Pan w naszym mieście?
- Można powiedzieć, że przyjechałem tu za pracą. Pracuję w
Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia
MONAR w Gaudynkach.
- Czuje się Pan ełczaninem?
- Już od dawna tak. Mieszkam
tu od 1999 roku. Identyfikuję się
z tym miejscem, głównie poprzez
pracę z ludźmi, poznawanie ich.
Ełk bardzo lubię, dobrze się tutaj
czuję.
- Skąd pomysł, żeby pomagać
ludziom i zajmować się uzależnieniami?
- Taki wybrałem kierunek studiów, na początku była pedagogika
z elementami resocjalizacji, później
pojawiła się możliwość pracy w
ośrodku. To był przypadek, poznałem ludzi, którzy go prowadzili.
Zacząłem pracować i wciągało mnie
to coraz bardziej. Praca z ludźmi
jest fascynująca, zwłaszcza gdy
pracuje się z młodzieżą, a niestety
do ośrodka trafiają coraz młodsi
ludzie. Granica wieku osób zmagających się z problemem uzależnienia
obniża się.
- Czy coraz młodszy wiek osób
uzależnionych wiąże się z charakterystycznym dla naszych czasów
brakiem czasu i skupieniem
rodziców na karierze i zarabianiu
pieniędzy?
- W pewnym sensie tak, choć
powodów, które wpływają na relacje w rodzinie, jest pewnie więcej.
Kiedyś inaczej funkcjonowała rodzina, inaczej czas spędzały dzieci, było
mniej możliwości, mniej „atrakcji”.
Wraz ze zmianami geopolitycznymi
w Polsce w latach 90-tych pojawiło
się wiele możliwości, ale też zagrożeń. Inaczej funkcjonuje rodzina,
często nieświadomi konsekwencji
rodzice z różnych powodów zapominają o podstawowych potrzebach
dzieci, które często szukają akceptacji, zainteresowania, bezpieczeństwa
na podwórku wśród rówieśników.
To z kolei powoduje, że dopuszczają
się one zachowań autodestrukcyjnych. Bardzo zmieniła się też scena
narkotykowa, kiedyś, żeby zdobyć
narkotyki, trzeba było się postarać,
teraz narkotyki znajdują odbiorców.
Ogromnym problemem, z którym
przyjdzie nam się zmierzyć, są uzależnienia behawioralne - komputer,
internet, smartfony. Dzieci dostają
pierwsze telefony już nie z okazji
pierwszej komunii, ale w pierwszej
Fot. Radek Nowacki
klasie czy zerówce. Główna rozrywka dzieciaków na przerwach
i w czasie wolnym to klikanie –
facebook, smsy, internet. Relacje
łatwiej im nawiązać wirtualnie niż
na żywo. Nie mamy wpływu na
rozwój technologiczny, wszystko
idzie do przodu, ale ważne jest to,
żeby rodzice dali swoim pociechom
odpowiednie wzorce i równowagę w
realnym życiu.
- Jest Pan prezesem Stowarzyszenia „Alternatywa”. Czym ono
jest i po co powstało?
- To stowarzyszenie, które pracuje
metodą szeroko pojętego streetworkingu. Powstało z inicjatywy osób,
które od 2009 roku pracowały jako
pedagodzy uliczni. Projekt „pedagog uliczny” powstał w ramach
miejskiego programu przeciwdzia-
łania uzależnieniom. Prezydent
miasta w odpowiedzi na potrzeby młodzieży, która sugerowała,
że wiele chciałaby zrobić, ale nie
wie jak, zaproponował stworzenie
takiej formy, która zamiast czekać
w placówkach, wyszłaby do nich na
ulicę. Tym się charakteryzuje streetworking. Pracowałem w punkcie
konsultacyjnym jako terapeuta,
dlatego zaproponowano mi, abym
spróbował przeszczepić to na ełcki
grunt. Po roku zdecydowaliśmy się
na założenie stowarzyszenia, które
zwiększa możliwości działania,
mówię tu głównie o pracy metodą
projektu. Chcemy dać młodym
ludziom jakąś konkretną ofertę.
Oni mają swoje pomysły, aby je zrealizować, potrzebne są środki finansowe, żeby je zdobyć, niezbędne są
projekty, a żeby napisać projekt,
trzeba mieć stowarzyszenie. Dlatego
w 2010 roku powstała Alternatywa,
od tamtego czasu zrealizowaliśmy
wiele fajnych pomysłów, które są
odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi spotkanych na ulicach i
podwórkach. W Ełku streetworking
wyewoluował. Z zasady dociera on
do tych, do których nie dociera
żadna instytucja, ale w pewnym
momencie ludzie z przeróżnymi
pasjami zaczęli się do nas zgłaszać
po pomoc w działaniach. Naszymi
podopiecznymi nie są więc tylko
klasyczne dzieci ulicy, staramy się
pomagać wszystkim. Uruchamiamy kontakty, organizujemy festyny,
imprezy, zawody, tak było z longboardami, C-Walkiem, fajną imprezę
zrobiliśmy z parkourowcami. Idea
współtworzenia i realizacji swoich
pasji uruchamia młodzież. My ich
prowadzimy, wspieramy i monitorujemy, ale większość robią sami.
Czerpią z tego satysfakcję, czują się
ważni.
- Czyli młodzi chcą, wbrew
obiegowej opinii, że z nich to już
nic nie będzie.
- No właśnie. Ta opinia to tak
naprawdę stygmatyzowanie tych
ludzi, a kilka ostatnich lat pokazało, jak ogromny potencjał w nich
drzemie. Chodzi przecież o pozytywną energię i zarażanie innych
swoją pasją.
- Czy praca, którą Pan wykonuje, generuje jakieś niebezpieczeństwa?
- Na pewno nie w kontakcie z
osobami uzależnionymi w ośrodku.
Oni wiedzą, po co przychodzą, nie
są agresywni. Takie sytuacje mogą
się zdarzyć w pracy streetworkera,
kiedy idę do nowego środowiska,
którego jeszcze nie znam. Dla nich
przychodzę znikąd, dlatego na
początku istnieje między nami blokada. Przełamanie jej nie jest jednak
niemożliwe ani specjalnie trudne.
Owszem słyszy się, że w Ełku są
miejsca niebezpieczne – ja ich nie
czuję, nie znam takich miejsc.
- Co jest najważniejsze w pracy
streetworkera. Jakie cechy musi
posiadać?
- Jest kilka takich cech. Przede
wszystkim otwartość, tolerancyjność, empatia, ale także cierpliwość,
dyskrecja i opanowanie. Bardzo
ważne jest bycie autentycznym.
Streetworker, pracując z grupą
osób w środowisku otwartym, nie
ocenia, nie moralizuje i nie stara się
za wszelką cenę szybko zmienić tych
osób. Pracujemy w „ich tempie”,
modelując pewne zachowania.
- Ta praca nie męczy?
- Pewnie, że męczy, jak każda inna,
ale to jest fajne zmęczenie, takie,
które daje zadowolenie i poczucie
satysfakcji. Praca z młodymi ludźmi
dodaje energii. Obserwowanie, jak
zmieniają swoje życie, choćby w
małym stopniu, cieszy. Zastanawiając się nad pracą streetworkera,
często myślę o ludziach uzależnionych, z którymi pracuję w ośrodku. Słyszę od nich, że parę razy w
życiu dokonali złych wyborów, nie
mieli nikogo, kto by im doradził,
pomógł, poprowadził inaczej. Tu
może wkroczyć streetworker - pokazać inne możliwości. Oczywiście nie
pomożemy wszystkim, ale każdy,
któremu się uda, to ogromny sukces.
W Ełku jest odpowiedni klimat do
tego typu pracy – są tu osoby decyzyjne otwarte na potrzeby innych.
Dostrzegają efekty naszych działań i
patrzą na nie przychylnie. To ważne,
bo sieć ludzi dobrej woli umożliwia
nam działanie.
- Plany na ten rok?
- W tym roku rozpoczynamy nowy
projekt skierowany do ludzi w
wieku 15-30 lat, który ma na celu
rozwijanie pasji młodszych uczestników i aktywizację zawodową tych
starszych (od 18 do 30 roku życia).
Przewidziane są kursy zawodowe
i staże. Projekt będzie trwał do
połowy przyszłego roku, a finansowany jest z Europejskich Funduszy
Społecznych.
wydarzenia
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
9
Powalczą o drzewa także z Anglikami
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Gminy Stare Juchy chce zwrócić
uwagę mieszkańców na problemy
ekologii i ogromną rolę drzew w
środowisku naturalnym. Mimo
wieloletniej edukacji szkolnej i
medialnej nie wszyscy zdają sobie
sprawę z tego, jaki wpływ na nasze zdrowie mają tereny zielone. Z
takim przekazem najtrudniej, jak
się okazuje, dotrzeć do dorosłych.
Grażyna Merchelska
[email protected]
Pierwsze spotkanie w
ramach Projektu Partnerskiego Grundtviga „Let the trees teach
us” („Niech uczą nas drzewa” - przyp. red.)
już za nami! - mówi p. Magdalena Kaczorowska-Dołowy, prezes Stowarzyszenia na rzecz
rozwoju Gminy Stare Juchy. - Realizacja tak
dużego projektu to dla naszego stowarzyszenia ogromny sukces i jednocześnie wyzwanie.
Celem projektu, który realizuje stowarzyszenie, dzięki środkom unijnym, jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczności
lokalnej i zwrócenie uwagi mieszkańców na
konieczność ochrony przyrody.
- Temat lasów i roli drzew stanowi punkt
styczny dla wielu ważnych obecnie kwestii
z naszego życia, związanych z gospodarką,
środowiskiem i społeczeństwem oraz odzwier-
ciedla złożoność naszych związków z naturą.
Zrozumienie tych powiązań, poznanie licznych korzyści, ale również zobowiązań wobec
natury jest
kluczowe dla dobrobytu człowieka na Ziemi
- dodaje Magdalena Kaczorowska-Dołowy.
Dorośli to grupa, która może mieć największy wpływ na zachowanie kompleksów
leśnych i drzew w miejscowościach. Głównym
celem projektu jest stworzenie oferty działań
oraz materiałów dydaktycznych właśnie dla
dorosłych. Te propozycje mają być na tyle
różnorodne i atrakcyjne, aby mogły skłonić
ich do zastanowienia i zaangażowania się w
poszczególne działania. Partnerzy biorący
udział w projekcie będą zgłębiać określone
zagadnienia i opracują je w broszurze, która
będzie opublikowana w wersji elektronicznej
w Internecie. Te zagadnienia to: „Drzewa i
kulturowe dziedzictwo Europy”, „Drzewa i
zdrowie”, „Drzewa i rekreacja”, „Lasy, drzewa
i rozwój zrównoważony”.
- Niezwykle cieszę się, że Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy,
które od wielu lat aktywnie działa na rzecz
społeczności naszej gminy, poszerza zakres
swojej działalności o duże projekty europejski - mówi sekretarz gminy Stare Juchy
Jarosław Franczuk. - Jestem przekonany, że
stowarzyszenie realizować będzie coraz bardziej ambitne projekty, zaś międzynarodowa sieć współpracy przyniesie długofalowe
efekty z korzyścią dla mieszkańców gminy.
Będzie gorąco w Prostkach!
Grażyna Merchelska
[email protected]
W Prostkach będzie
kotłownia na biomasę!
Co oznacza, że dzięki
unijnym pieniądzom
będzie ciepło i nowocześnie, bo ekologicznie. Nowy system
zaopatrzenia w ciepło
zadziała już w grudniu.
Samorząd zdobył na
ten cel aż 3,5 mln zł.
Realizacja projektu „Przebudowa i rozbudowa systemu
zaopatrzenia w ciepło wraz z
sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w
miejscowości Prostki” będzie
kosztowała ponad 8,72 mln
zł, z czego ponad 3,42 mln zł
to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013. W środę
31 grudnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie podpisano umowę dotacji projektu.
- To bardzo gorący news! -
mówi Bożena Bagan, wójt
gminy Prostki. - Będziemy
mięli nowoczesną, ekologiczną sieć ciepłowniczą.
Najważniejsze jest to, że
pozyskaliśmy ciurkiem 3 425
802,24 zł. To kolejne prawie
3,5 miliona pozyskane z funduszy europejskich. Chronimy przyrodę gminy Prostki i
odkręciliśmy kranik unijnych
pieniędzy! To bardzo cieszy!
kotłów o mocy 500 kW
zlokalizowanego w kotłowni Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych. Projektowana
kotłownia wodna, niskoparametrowa, wytwarzać będzie
ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu
ciepłej wody użytkowej dla
obiektów podłączonych za
pośrednictwem sieci i rozdzielni cieplnych.
Plan inwestycji przewiduje: zainstalowanie dwóch
kotłów na biomasę o mocy
nominalnej 2000 kW każdy
wraz z multicyklonami, wentylatorami, urządzeniami do
podawania paliwa i usuwania
popiołu oraz wykorzystanie jednego z istniejących
Na zdjęciu: Umowę dofinansowania projektu podpisano w
siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie. Na zdjęciu od lewej: Maria
Sokoll (z-ca prezesa WFOŚiGW
w Olsztynie), Krzysztof Pieloch
(prezes PUK w Prostkach) i Bożena
Bagan (wójt gminy Prostki). Fot.
Archiwum UG
Projekt „Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami
cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości
Prostki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013
Oś Priorytetowa 6 – „Środowisko przyrodnicze”,
Działanie 6.2 – „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”,
Poddziałanie 6.2.1 – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”
Wartość projektu wynosi 8 722 914,00 zł
Wartość dofinansowania wynosi 3 425 802,24 zł
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare
Juchy realizuje ten projekt w partnerstwie
z organizacjami pozarządowymi z Anglii,
Czech i Niemiec. W ramach projektu odbędą
się wizyty robocze u każdej organizacji partnerskiej. Projekt trwa od lipca 2013 do
lipca 2015r. i jest realizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej. Program
Grundtvig w programie „Uczenie się przez
całe życie” dotyczy niezawodowej edukacji
osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany
jest do różnego typu organizacji zajmujących
się niezawodową edukacją dorosłych - ich
słuchaczy i pracowników. Promuje przede
wszystkim współpracę w zakresie edukacji
tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak:
osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich
kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o
utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej
dla dorosłych.
- Gruntvig to bardzo trudny program
i zadowolony jestem, że stowarzyszenie ze
Starych Juch znalazło tylu partnerów w
Europie do jego realizacji! - dodaje Jarosław
Franczuk.
Pomyśl o feriach!
dodatkowych atrakcji, sprzętu narciarskiego,
karnetów narciarskich. Więcej informacji w
Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku lub pod
numerem telefonu 87 610-36-56.
Z kolei Fundacja Ratujmy Życie organizuje zimowisko dla dzieci rolników, dzięki
wsparciu KRUS. W tym roku dodatkowo
z tej oferty wypoczynku zimowego mogą
także skorzystać dzieci, których rodzice nie
podlegają świadczeniom KRUS, za tzw.
pełną odpłatnością. Zimowisko odbędzie się
w dniach od 27 stycznia do 5 lutego w Sztutowie. koszt wyjazdu (przy dofinansowaniu
z KRUS) - 350zł, pełna odpłatność - 1050zł,
liczba uczestników: 140, termin przyjmowania zgłoszeń: do 22.01.2014, wszelkie informacje oraz wymagane dokumenty (karta
uczestnika, regulamin, wzór zaświadczenia
z KRUS) dostępne są na profilu Fundacji
Ratujmy Życie na Facebooku, kontakt: Justyna Przybyszewska - 734-159-718. GEM
Ełckie Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych "Biała Lilia" oraz Szkoła Podstawowa
nr 2 w Ełku organizują Zimowisko "Hej
Góry jadą Mazury", które odbędzie się w
dniach od 26 stycznia do 1 lutego w Białym
Dunajcu. Uczestnicy zostaną zakwaterowani
w ośrodku Willa Litworówka usytuowanym
w miejscu, z którego do Zakopanego można
dostać się w niespełna 10 minut. Podczas
zimowiska przewidziane są atrakcje, takie
jak: codzienne szkolenia narciarskie, zabawy
na śniegu, podchody z nagrodami, ognisko z
pieczeniem kiełbasek, wieczór filmowy, dyskoteki, piesze wycieczki po górach, zwiedzanie Białego Dunajca, spacer po Zakopanem.
Cena zimowiska - 750 zł. Cena zawiera:
transport, zakwaterowanie, wyżywienie,
ubezpieczenie. Nie zawiera: wstępów do
Z policji
Kradzionymi pieniędzmi spłacili długi. Parę dni
temu do ełckich policjantów
zgłosiła się kobieta, która
zawiadomiła o kradzieży 25
tys. zł. Z jej relacji wynikało, że służbowe pieniądze
zostawiła w pomieszczeniu
biurowym firmy, w której
pracowała i pojechała do
domu. Gdy wróciła po
paru godzinach, pieniędzy
już nie było. Już na drugi
dzień policjanci zatrzymali
dwóch sprawców. 21-latek
i 32-latek usłyszeli zarzuty
i przyznali się do kradzieży.
Z ich wyjaśnień wynika, że
w okolicy firmy znaleźli się
przypadkowo. Gdy zauważyli otwarte drzwi do biura,
postanowili wykorzystać
sytuację. Zdobyte w ten
sposób pieniądze podzielili
między sobą. Posłużyły im
między innymi do spłaty
długów. Teraz będą musieli
zwrócić pieniądze, a do tego
grozi im kara nawet 5 lat
pozbawienia wolności.
Za wcześnie usiadł za
kierownicą. W niedzielę
12 stycznia około godz. 19
na ul. Łukasiewicza w Ełku
policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli
samochód Daihatsu Coure.
Podczas legitymowania
okazało się, że za kierownicą siedział 16-latek. W
samochodzie było 6 osób. Z
relacji chłopaka wynikało,
że spod Augustowa, gdzie
mieszka, odwoził do bursy
szkolnej w Ełku swoich
kolegów. Oprócz tego,
że nie miał uprawnień do
kierowania samochodami,
to w czasie kontroli okazało się również, że zgodnie
z danymi wpisanymi w
dowód rejestracyjny, samochodem mogły poruszać
się tylko 2 osoby łącznie z
kierowcą. Chłopak został
przewieziony do komendy,
skąd odebrali go rodzice.
Teraz za popełnione wykroczenia 16-latek odpowie
przed sądem rodzinnym i
nieletnich.
Nielegalny towar w
mieszkaniu. Policjanci
zajmujący się zwalczaniem
przestępczości gospodarczej, ustalili, że 41-letni
mieszkaniec gminy Prostki w swoim mieszkaniu
ma papierosy bez polskich
znaków skarbowych akcyzy.
Po przeszukaniu jego lokum
znaleźli prawie 1200 paczek
papierosów różnych marek.
Mężczyzna już usłyszał
zarzuty. Grozi mu do 2 lat
pozbawienia wolności oraz
wysoka grzywna.
10
fotorelacja z akcji orkiestry
WOŚP
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
22. raz
Świątecznej Pomocy zagrała w Ełku w
niedzielę 12 stycznia. Mimo kiepskiej pogody prawie 200
wolontariuszy zbierało pieniądze. Ulewny deszcz i silny wiatr
nie ostudził gorących serc mieszkańców Ełku i okolic, którzy
hojnie wsparli tegoroczną Orkiestrę.
- Na obecną chwilę zebraliśmy 43 tys. zł - informuje szef
ełckiego sztabu WOŚP Piotr Wysocki. - Dokładną kwotę
poznamy za 2 tygodnie, kiedy bankierzy przeliczą wszystkie
zebrane pieniądze.
Zebrane w tym roku pieniądze przeznaczone zostaną na
zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. RN
Wielka Orkiestra
Katarzyna Zielińska
Robert Szutkowski, Marta Szutkowska, Agnieszka Kasztelan, Piotr Sieńko, Sylwia Wasilewska, Wioletta Śliwowska-Wójcik
Damian Koszko wylicytował koszulkę
Izabela Nikol Wenda i Salvatore Basile
Marcin Majewski, Marta Kochanowska, Andrzej Grodzki
Szymon Grygo i Daria
KULTURA/KINO/TELEWIZJA
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 CZWARTEK 16 STYCZNIA 2014
Ełcki kawałek Szkocji Radka Nowackiego
Ewelina Wasilewska
[email protected]
KINO
EŁCKIEGO CENTRUM KULTURY
Dla naszych Czytelników
mamy 5 wejściówek do kina
na film Pod Mocnym Aniołem!
Zdecydujcie, na jaki seans chcecie się wybrać
i zadzwońcie do nas w piątek 17 stycznia
o godzinie 10.00. Tel. (087) 619 65 16
17 STYCZNIA - piątek
17:30, 19:45 Pod Mocnym Aniołem - bilet 15zł
18 STYCZNIA - sobota
13:00 KRÓLOWA Śniegu 3D - dziecko + opiekun
15:30 KRÓLOWA Śniegu 2D - dziecko + opiekun
17:30, 19:45 Pod Mocnym Aniołem - bilet 15zł
19 STYCZNIA - niedziela
13:00 KRÓLOWA Śniegu 2D - dziecko + opiekun
15:30 KRÓLOWA Śniegu 3D - dziecko + opiekun
17:30, 19:45 Pod Mocnym Aniołem - bilet 15zł
20 STYCZNIA - poniedziałek
17:30, 19:45 Pod Mocnym Aniołem - bilet 15zł
21 STYCZNIA - wtorek
17:30, 19:45 Pod Mocnym Aniołem - bilet 15zł
22 STYCZNIA - środa
17:30, 19:45 Pod Mocnym Aniołem - bilet 15zł
Do końca stycznia w Galerii Ślad można oglądać wystawę
„The Scots DNA” autorstwa Radka Nowackiego. 8 stycznia w Ełckim Centrum Kultury podczas wernisażu licznie
zgromadzeni goście przyglądali się wystawie z ogromnym
zainteresowaniem i docenili prace autora.
- Bardzo ciekawe połączenie ludzkiej natury z tym, co nas
otacza – mówi Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku. Cieszymy się, że autor, zafascynowany naszym miastem, chce
pokazać światu również ełckie DNA.
Dla mieszkańców miasta wystawa jest wstępem i zarazem
wprowadzeniem do projektu „Ełk DNA”.
- Radek przyjechał do Ełku niedawno, ale zdążył już wpisać
się w nasz krajobraz i portretuje go z pasją i zaangażowaniem
- mówi Aneta Werla p.o. dyrektora ECK. - „The Scots DNA”
to piękny projekt, urzekły mnie zdjęcia Szkocji i sprawiły, że
chcę odwiedzić te miejsca, poznać tych ludzi, myślę, że z „Ełk
DNA” będzie podobnie.
Głębsza historia
Ewelina Wasilewska
[email protected]
15zł
13zł
13zł
15zł
„Wojciech Smarzowski jest polskim
specjalistą w obnażaniu najciemniejszych
stron ludzkiej natury”. Tak o reżyserze
pisze Jakub Przybyło w poświęconym
mu artykule „Jak Polak stał się Polaczkiem[...]”. Zdaje się, że ekranizacja
powieści Pilcha była mu przeznaczona.
„Pod Mocnym Aniołem” to książka
uhonorowana Nagrodą Literacką NIKE
2001, przez wielu uważana za afilmową. Opowiada o nałogu, samotności i
Łańcuch DNA to nośnik informacji, zapis historii. „The
Scots DNA” jest więc opowieścią o Szkocji i jej mieszkańcach.
Projekt Nowackiego definiuje ten niezwykły kraj w sposób
niedosłowny, zostawia niedopowiedzenia i miejsce na indywidualną interpretację. Autor nie szufladkuje prezentowanych
osób ani miejsc, ofiarowuje odbiorcy ciekawą perspektywę i
liczy na jego kreatywność oraz wyobraźnię. Fotografie Nowackiego to unikalne zestawienie postaci z pejzażem. Natura
kształtuje człowieka, a on rzeźbi krajobraz, uzupełniają się
wzajemnie. Mieszkańcy Szkocji zyskali możliwość spojrzenia
na siebie i swoje otoczenie z zupełnie innej strony. Pejzaż
nie jest tylko tłem, a postać nie stanowi tylko kontekstu, na
zdjęciach tworzą jeden organizm - Szkocję. Tej wystawy nie
wolno oglądać, trzeba ją poczuć, wtedy ujawni się prawda
zamknięta w formacie zdjęcia. W tym miejscu mogłaby się
pojawić rozmowa z autorem, ale sztuka objaśniona traci część
swojej magii, dlatego zapraszamy do obejrzenia wystawy w
Ełckim Centrum Kultury i z niecierpliwością czekamy na
ełcki projekt. Już niedługo dowiemy się, jakie historie i pejzaże
autor odkrył na mazurskich ziemiach.
strachu, a przede wszystkim
– jak podkreślał Smarzowski
na konferencji prasowej – o
człowieku. Bo cóż bardziej
ludzkiego niż słabości i
upadki, a bohaterom „Pod
Mocnym Aniołem” upadki
zdarzają się często. Z tym
wiąże się również „nieciągłość czasu”. Narracja książki dosłownie rozmywa się, w
pijackim widzie świat zmienia kształt,
a podróże czasoprzestrzenne stają się
nie tylko możliwe, ale wręcz naturalne.
Smarzowski odnalazł w świecie Pilcha
ciemną stronę polskiej natury i cząstkę
siebie. Cytując Przybyło: „w
swojej satyrze na Polaków
reżyser nie zapomina[...], że
sam jest jednym z nich”. Na
ekranie upadać będą najlepsi
– Więckiewicz, Dorociński,
Preis, Braciak, Grabowski,
Jakubik, Kuna. Dzieła Smarzowskiego nigdy nie pozostawiają widzów obojętnych.
Co tym razem poczują po
seansie? Możliwe, że chęć na jednego
minie bezpowrotnie, a delikatni esteci
mogą czuć lekkie mdłości. Premiera
„Pod Mocnym Aniołem” 17 stycznia.
Fot. Materiały promocyjne ECK
Program telewizyjny 16-22 stycznia 2014
czwartek
16 stycznia
TVP 1
05:20 Zagadkowa Jedynka
05:55 TVP INFO
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda
08:10 Polityka przy kawie
08:25 Telezakupy
09:00 Ojciec Mateusz serial (106)
09:55 Tajemnicza Ameryka
Północna dok.(6)
11:00 Świat się kręci (86)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia – (23)
12:45 Niesamowita Antarktyka
dok. (7)
13:55 Jaka to melodia? (2787)
14:30 Moda na sukces (5915)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Klan (2527)
15:45 Drużyna A 2 serial
16:40 Polska non stop magazyn
reporterów
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Skoki Narciarskie Puchar
Świata Wisła studio
17:30 Skoki Narciarskie Puchar
Świata Wisła
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 WRC Lotos
20:07 Mistrzostwa Europy w
piłce ręcznej
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko
ekonomia!
20:30 Ojciec Mateusz (68)
21:25 Sprawa dla reportera
22:25 Dziewczyna, która
pokonała śmierć dok.
23:35 Dwóch ojców dramat
01:20 Drużyna A 2 serial
03:05 Pani baronowa i austriacki
bauer dok.
20.40 - O czym marzą faceci
01.05 - Lekarze 3
TVP 2
TVN
01:25 Wesele film obycz.
03:20 Pogoda na piątek serial (5)
04:20 Herkules serial (8)
06:00 Faceci do wzięcia (80)
06:30 Lokatorzy serial (47)
07:05 M jak miłość (423)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:40 Barwy szczęścia (1045)
11:20 Na dobre i na złe (211)
12:15 Makłowicz w podróży (16)
12:50 Wojciech Cejrowski boso
przez świat: Poganiacz
słoni
13:25 Szkoła życia (15)
14:15 Postaw na milion
teleturniej (66)
15:10 Ja to mam szczęście! (8)
15:45 Panorama Kraj
16:00 Pogoda Kraj
16:10 Na dobre i na złe (543)
17:10 Herkules serial (9)
18:00 Panorama
18:35 Sport
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu (1959)
19:25 Barwy szczęścia (1045)
20:05 Barwy szczęścia (1046)
20:40 O czym marzą faceci
komedia reż. Harald Zwart,
wyk. Liv Tyler, John
Goodman, Matt Dillon,
Paul Reiser USA 2001
22:20 Kocham kino Persepolis
00:05 Przystanek Świebodzin
00:50 Świat według Billa Gatesa
dok. Francja 2011
01:30 Persepolis film anim. reż.
Vincent Paronnaud,
Marjane Satrapi, wyk.
USA/Francja 2007
03:15 Art Noc: Muzyczne
Rozmaitości zespół
Pogodno koncert
03:45 Herkules serial przyg. (9)
USA/Nowa Zelandia 1995
04:55 Uwaga!
05:10 Rozmowy w toku talk
show
06:10 Mango Telezakupy
07:15 Detektywi serial
kryminalno-dok. (766)
07:50 Doradca smaku pr.
kulinarny (3/60)
07:55 Rajd Dakar 2014 (11/15)
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda
12:15 Szpital pr. obycz. (81)
13:15 W-11 Wydział Śledczy
serial (1015)
14:00 Wawa non stop (94)
15:00 Ukryta prawda (186)
16:00 Rozmowy w toku
17:00 Wawa non stop (95)
18:00 Szpital pr. obycz. (82)
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:35 Rajd Dakar 2014 (12/15)
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej 12 serial
obycz. (1851)
20:20 Arkana magii
20:50 W-11 Wydział Śledczy
serial (971)
21:35 Kuchenne rewolucje 7
(12/15)
22:35 Lawina film katastroficzny
reż. Jörg Lühdorff, wyk.
Désirée Nosbusch, Vincent
Perez, Aladin Reibel,
Jacques Spiesser Niemcy/
Francja/Austria/2008
00:30 Rajd Dakar 2014 (1/3)
01:05 Lekarze 3 (6/13) reż. Filip
Zylber, Marcin Wrona,
Polska 2012
04:55 Uwaga!
05:10 Rozmowy w toku talk
show
23.00 - Kryminalne zagadki
POLSAT
04:55 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:25 Świat według Kiepskich (3)
09:00 Malanowski i Partnerzy
(465)
09:30 Malanowski i Partnerzy
(466)
10:00 Trudne sprawy (217)
11:00 Dlaczego ja? (214)
12:00 Dom nie do poznania
reality show (251)
13:00 Dom nie do poznania
reality show (252)
14:00 Pierwsza miłość. (1817)
14:45 Trudne sprawy. (215)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy
(181) reż. Agnieszka Trzos,
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
(419)
20:10 Lepiej być nie może
komedia reż. James L.
Brooks, wyk. Jack
Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear, Cuba
Gooding Jr. USA 1997
23:00 Kryminalne zagadki Miami
serial krym. (204)
00:00 Kryminalne zagadki Miami
serial krym. (205)
01:00 Córka opiekuna
wspomnień dramat reż.
Mick Jackson, wyk.
Dermot Mulroney,
Gretchen Mol, Emily
Watson, Hugh Thompson
03:00 Tajemnice losu program
interaktywny
20.00 - Rodzina Adamsów
18.30 - Scooby-Doo
TVN 7
TV 4
05:30 Pascal: po prostu gotuj (12)
06:05 We Dwoje program
rozrywkowy (9/17)
07:25 Adam Małysz talk show
(2/4)
07:55 Sąd rodzinny
08:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
09:55 Dr House III serial obycz.
(9/24) reż. Bryan Singer,
10:55 Ostry dyżur (6/22)
11:55 Mango Telezakupy
13:30 Sąd rodzinny
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:30 Tożsamość szpiega serial
sens. (7/16)
16:25 Na Wspólnej 12. (1850)
17:00 Przepis na życie 3 (7)
18:00 Dr House III (10/24) reż.
Bryan Singer, USA 2004
19:00 Tożsamość szpiega serial
sens. (8/16) USA 2007
20:00 Rodzina Addamsów II
komedia reż. Barry
Sonnenfeld, wyk. Anjelica
Huston, Raul Julia,
Christopher Lloyd, Joan
Cusack, Christina Ricci,
Carol Kane, Jimmy
Workman USA 1993
22:05 Dowody zbrodni serial
krym. (9/22) reż. Tim
Matheson, Allison Anders
23:05 Ludzie koty horror reż.
Paul Schrader, wyk.
Nastassja Kinski, Malcolm
McDowell, John Heard,
Annette O’Toole, Ruby
Dee, Ed Begley Jr.
01:35 Arkana Magii
03:40 Druga strona medalu 4 talk
show (1/8)
04:10 Druga strona medalu 4 talk
show (2/8)
04:15 mała Czarna talk show
04:55 4music program muzyczny
06:05 Ukryta miłość (141)
07:00 Dekoratornia magazyn
07:30 Szczenięce lata Toma i
Jerry’ego serial
08:00 Kudłaty i Scooby Doo na
tropie serial
08:30 Scooby Doo serial
09:00 Komisarz Rex 14 serial
krym. (7)
10:00 Nieposkromiona miłość
serial obycz. (85)
11:00 Kiedy się zakocham (139)
12:00 Prawdziwe uczucie (87)
13:00 Dekoratornia magazyn
13:30 Dekoratornia magazyn
14:00 Mega chichot
14:30 Tylko muzyka. Must be the
music talent show 8
16:15 Mega chichot
16:30 Strażnik Teksasu serial
akcji (14) USA 1993
17:30 Komisarz Rex 14 serial
krym. (8) Niemcy/Austria
1998
18:30 Scooby-Doo serial
19:00 Kudłaty i Scooby Doo na
tropie serial
19:30 Szczenięce lata Toma i
Jerry’ego serial
20:00 Nigdy nie rozmawiaj z
nieznajomym thriller reż.
Peter Hall, wyk. Rebecca
De Mornay, Antonio
Banderas, Dennis Miller,
Len Cariou USA 1996
20:30 To był dzień
21:50 Sekret mumii thriller
23:55 BATS film
01:55 Łowca Krokodyli cykl dok.
03:30 mała Czarna talk show
04:30 Mega chichot program
rozrywkowy
04:55 4music program muzyczny
2
Program telewizyjny 16-22 stycznia 2014
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 CZWARTEK 16 STYCZNIA 2014
piątek
17 stycznia
12.40 - Boso przez świat
TVP 1
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda
08:10 Polityka przy kawie
08:25 Telezakupy
09:00 Ojciec Mateusz (107)
09:55 Niesamowita Antarktyka
10:50 Pr. Rozrywk.
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia (24)
12:45 Andy. Świat w chmurach
serial dok.
14:25 Moda na sukces (5916)
15:00 Wiadomości
15:05 Pogoda
15:15 Warszawy niezaistniałej...
reportaż
15:45 Sprawa dla reportera
16:40 Polska non stop magazyn
reporterów
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Galeria serial. (148)
18:30 Świat się kręci widowisko
19:15 Przepis dnia (24)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:04 WRC Lotos
20:05 Mistrzostwa Europy w
piłce ręcznej
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko
ekonomia!
20:25 Świat bez końca
21:25 Weekendowy hit Jedynki:
Kogel-mogel
komedia obyczajowa,
Polska 1988
23:20 Zagubiona przyszłość film
przyg. SF
00:55 Weekendowy magazyn
filmowy
01:20 Świat się kręci (88)
01:50 Teatr na pustyni dok.
04:10 Widziałem śmierć dok.
TVP 2
20.05 - Infiltracja
TVN
09.00 - Malanowski i Partnerzy 09.55 - Dr House III
POLSAT
TVN 7
16.30 - Strażnik Teksasu
TV 4
06:30 Lokatorzy. (48)
07:05 M jak miłość. (424)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:35 Barwy szczęścia(1046)
11:15 Na dobre i na złe. (212)
12:10 W krainie lwów dok. (6)
12:40 Wojciech Cejrowski boso
przez świat: Łódka Pana
Makarona
13:15 Szkoła życia (10)
14:00 The Voice of Poland Bitwa
widowisko muz.
15:45 Panorama
16:10 Pogoda
16:20 Kabaret Ani Mru Mru
17:20 Panorama
17:45 Piłka ręczna mężczyzn
Mistrzostwa Europy:
Polska Rosja studio
17:55 Piłka ręczna mężczyzn
Mistrzostwa Europy:
Polska Rosja 1. połowa
18:50 Piłka ręczna mężczyzn
Mistrzostwa Europy:
Polska Rosja 2. połowa
20:05 Barwy szczęścia (1047)
20:30 Kryminalne zagadki Las
Vegas XI. (226)
20:40 Rodzinka.pl (115)
21:10 Rodzinka.pl (116)
21:45 Dzięki Bogu już weekend
pr. rozrywk.
22:55 Kryminalne zagadki Las
Vegas XI. (226)
23:50 O czym marzą faceci
komedia
00:10 Made in Polska
01:25 Brzuchomówca komedia
03:05 Spis cudzołożnic
reż.Jerzy Stuhr
wyk.Jerzy Stuhr, Preben
Osterfelt, Jan Peszek,
Dorota Pomykała,
Stanisława Celińska,
Bożena Adamek,
Polska 1994
00:30 Rajd Dakar 2014 (1/3)
01:05 Lekarze 3. (6/13)
04:55 Uwaga!
05:10 Rozmowy w toku talk
show
06:10 Mango Telezakupy
07:15 Detektywi serial. (773)
07:50 Doradca smaku program
kulinarny (4/60)
07:55 Rajd Dakar 2014 (12/15)
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda
12:15 Szpital program obycz. (82)
13:15 W-11 Wydział Śledczy
serial (971)
14:00 Wawa non stop
15:00 Ukryta prawda
16:00 Rozmowy w toku talk
show
17:00 Wawa non stop
18:00 Szpital program obycz.
(83)
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:35 Rajd Dakar 2014 (13/15)
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Doradca smaku program
kulinarny (5/60)
20:05 Infiltracja film sens. reż.
Martin Scorsese, wyk.
Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson,
Mark Wahlberg USA/2006
20:40 Uwaga!
20:55 Arkana magii
23:10 Blade Wieczny łowca
horror reż. Stephen
Norrington, wyk. Wesley
Snipes, Stephen Dorff, Kris
Kristofferson, N’Bushe
Wright USA 1998
01:35 Kuba Wojewódzki 7 talk
show
05:10 Rozmowy w toku talk
show
04:55 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:25 Świat według Kiepskich
09:00 Malanowski i Partnerzy
(467)
09:30 Malanowski i Partnerzy
(468)
10:00 Trudne sprawy
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Dom nie do poznania
reality show (255)
13:00 Dom nie do poznania
reality show (256)
14:00 Pierwsza miłość (1818)
14:45 Trudne sprawy
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy
(182)
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość (1819)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
(420)
20:10 Artur i zemsta Maltazara
film familijny reż. Luc
Besson, wyk. Freddie
Highmore, Mia Farrow
Francja 2009
20:15 Dziewczyny z fortuną
22:00 28 tygodni później horror
SF reż. Juan Carlos
Fresnadillo, wyk. Robert
Carlyle, Rose Byrne,
Jeremy Renner, Wlk.
Brytania/2007
00:05 Kryminalne zagadki
Miami. (13)
01:00 Kryminalne zagadki
Miami. (14)
03:30 Tajemnice losu
04:55 Wstawaj! Gramy!
05:30 Pascal: po prostu gotuj
06:05 We Dwoje program
rozrywkowy (10/17)
07:25 Męski Typ: Rafał Sonik
talk show 4
07:55 Sąd rodzinny serial (198)
08:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (495)
09:55 Dr House III (10/24)
10:55 Ostry dyżur serial. (7/22)
11:55 Mango Telezakupy
13:30 Sąd rodzinny serial (199)
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (496)
15:30 Tożsamość szpiega (8/16)
16:25 Na Wspólnej (1851)
17:00 Przepis na życie 3 (8)
18:00 Dr House III (11/24)
19:00 Tożsamość szpiega (9/16)
20:00 Wujaszek Buck komedia
reż. John Hughes, wyk.
Macaulay Culkin, John
Candy, Gaby Hoffmann,
Amy Madigan, Jean Kelly,
Elaine Bromka, Garrett
Mac Brown USA 1989
22:10 Rodzina Addamsów II
komedia reż. Barry
Sonnenfeld, wyk. Anjelica
Huston, Raul Julia,
Christopher Lloyd, Joan
Cusack, Christina Ricci,
Carol Kane, Jimmy
Workman USA 1993
00:10 Mentalista III serial sens.
(21/24) reż. David Nutter,
USA 2008
01:10 S. Darko film obycz. reż.
Chris Fisher, wyk. Daveigh
Chase, Briana Evigan,
James Lafferty, Ed
Westwick, Walter Platz
USA 2009
03:15 Arkana Magii
05:30 Pascal: po prostu gotuj
01:55 Łowca Krokodyli dok.
03:30 Mała Czarna talk show
04:30 Mega chichot pr. rozrywk.
04:55 4music pr. muz.
06:05 Ukryta miłość (142), reż.
Eduardo Said, Ana Lorena
Pérez Ríos,
07:00 Dekoratornia magazyn
07:30 Szczenięce lata Toma i
Jerry’ego serial
08:00 Kudłaty i Scooby Doo na
tropie serial
08:30 Scooby Doo serial
09:00 Komisarz Rex 14 serial
krym. (8)
10:00 Nieposkromiona miłość
serial obycz. (86)
11:00 Kiedy się zakocham (140)
12:00 Prawdziwe uczucie (88)
13:00 Dekoratornia magazyn
13:30 Dekoratornia magazyn
14:00 Mega chichot pr. rozrywk.
14:30 Tylko muzyka. Must be the
music talent show 9
16:15 Mega chichot program
rozrywkowy
16:30 Strażnik Teksasu serial
akcji 15 USA 1993
17:30 Komisarz Rex 14 serial
krym. (9) Niemcy/Austria
1998
18:30 Scooby-Doo
19:00 Kudłaty i Scooby Doo na
tropie serial
19:30 Szczenięce lata Toma i
Jerry’ego serial
20:00 Tajemna księga Shaolin
film akcji
20:40 4music pr. muz.
22:15 STOP Drogówka
23:25 5! Miłosny przekładaniec
film erotyczny
01:05 Dekoratornia magazyn
01:35 To był dzień
03:45 Mała Czarna talk show
04:45 4music pr. muz.
11.25 - Barwy szczęścia
16.45 - Kobieta na krańcu
20.05 - Desperado 2
18.25 - Czterej pancerni
12.00 - Przygody Merlina
TVN
POLSAT
sobota
18 stycznia
TVP 1
08:00 Nasza armia.pl magazyn
08:30 Masz prawo znać prawo (17)
08:45 Przedszkolandia dok. (5/6)
09:50 Kultura od kuchni
magazyn dla nastolatków 3
10:15 Jak to działa (210)
10:45 Czarne chmury serial (5)
11:45 Weekendowy magazyn
filmowy
12:05 Jaka to melodia?
12:40 Anna German serial 7
13:40 Tajemnica sukcesu
stawonogów dok. 16
14:15 Okrasa łamie przepisy
14:50 Piłka nożna Mecz
towarzyski: Polska
Norwegia studio
14:55 Piłka nożna Mecz
towarzyski: Polska
Norwegia 1. połowa
16:00 Piłka nożna Mecz
towarzyski: Polska
Norwegia 2. połowa
17:05 Skoki Narciarskie Puchar
Świata Zakopane konkurs
drużynowy studio
17:15 Skoki Narciarskie Puchar
Świata Zakopane konkurs
drużynowy 1. seria
18:15 Teleexpress
18:30 Skoki Narciarskie Puchar
Świata Zakopane konkurs
drużynowy 2. seria
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 WRC Lotos
20:07 Mistrzostwa Europy w
piłce ręcznej
20:10 Pogoda
20:15 Świat bez końca
20:25 Dom snów thriller
22:05 Skrzydlate świnie film
23:55 Samotność w sieci film
obycz.
03:10 Bajki na dobranoc dramat
TVP 2
05:55 Faceci do wzięcia serial.
(81)
06:50 Piosenka o końcu świata
(Czesław Miłosz)
07:05 M jak miłość. (1031)
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Sztuka życia dokumentalna
(63)
11:25 Barwy szczęścia (1043)
12:00 Barwy szczęścia (1044)
12:35 Barwy szczęścia (1045)
13:10 Super Zaradni magazyn
13:50 Biegi narciarskie Puchar
Świata: Szklarska Poręba
sprint techniką dowolną
studio
14:10 Biegi narciarskie Puchar
Świata: Szklarska Poręba
sprint techniką dowolną
16:15 Rodzinka.pl. (115)
16:45 Słowo na niedzielę
17:00 Dzięki Bogu już weekend
pr.rozrywk.
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:50 Kulisy Postaw na milion
19:05 Postaw na milion
20:05 Kabaretowa Noc
Listopadowa 2013 Tarnów
22:15 As w rękawie film akcji
reż. Joe Carnahan, wyk.
Jeremy Piven, Ryan
Reynolds, Ray Liotta,
Joseph Ruskin Francja/
USA 2007
00:10 HEY koncert
01:25 Brzuchomówca komedia
03:05 Spis cudzołożnic komedia
reż. Jerzy Stuhr,
wyk. Jerzy Stuhr,
Jan Peszek, Dorota
Pomykała, Bożena Adamek
05:55 Tygrysy Europy serial
kom. (17)
01:35 Kuba Wojewódzki 7
05:10 Rozmowy w toku (2133)
07:50 Rajd Dakar 2014 (13/15)
07:55 Top wings pr. rozrywk.
(7/13)
08:30 Dzień dobry TVN
11:00 Na Wspólnej (470)
reż.Filip Zylber, Jacek
Filipiak, Marcin
Krzyształowicz, Stanisław
Kuźnik, Robert
Wichrowski
Polska 2014
12:50 Ugotowani 4 (7/12)
13:50 MasterChef 2 (9/14)
14:50 Mam talent 6 (8/13)
16:45 Kobieta na krańcu świata 5
(6/10)
17:20 Rajd Dakar 2014 (2/3)
18:00 Kuchenne rewolucje 7
(12/15)
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Rajd Dakar 2014 (14/15)
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Francuski pocałunek
komedia reż. Lawrence
Kasdan, wyk. Meg Ryan,
Kevin Kline, Timothy
Hutton, Susan Anbeh
20:25 Uwaga!
20:40 Arkana magii
22:15 Nadchodzi Polly komedia
reż. John Hamburg, wyk.
Ben Stiller, Jennifer
Aniston, Philip Seymour
Hoffman, Alec Baldwin
USA 2004
00:15 Smętarz dla zwierzaków
horror reż. Mary Lambert,
wyk. Blaze Berdahl, Dale
Midkiff, Denise Crosby,
Fred Gwynne USA 1989
05:30 Uwaga!
03:30 Tajemnice losu
04:55 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 Jeźdźcy smoków serial
(19)
07:45 Scooby Doo i Brygada
Detektywów serial (7)
08:20 Pocahontas film anim.
10:00 Ewa gotuje (165)
10:35 Scooby Doo i Brygada
Detektywów serial (8)
11:05 Scooby Doo i Brygada
Detektywów serial (9)
11:35 Scooby Doo i Brygada
Detektywów serial (10)
12:00 Artur i zemsta Maltazara
film familijny
13:55 Kelnerka komediodramat
16:15 Top Chef 7
17:45 Kolacja z szefem program
reality 7
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
(421)
20:05 Pewnego razu w Meksyku:
Desperado 2 film akcji reż.
Robert Rodriguez, wyk.
Antonio Banderas, Salma
Hayek, Johnny Depp,
Mickey Rourke USA/
Meksyk 2002
20:20 Dziewczyny z fortuną
Polsat teleturniej
22:10 Enen thriller reż. Feliks
Falk, wyk. Borys Szyc,
Grzegorz Wolf, Magdalena
Walach, Grzegorz
Kwiecień Polska 2009
00:20 Kryminalne zagadki
Nowego Jorku serial. (12)
01:20 Kryminalne zagadki
Nowego Jorku serial. (13)
03:25 Tajemnice losu
TVN 7
01:10 S. Darko film obycz.
03:15 Arkana Magii
05:30 Pascal: po prostu gotuj 11
(2/15)
06:10 Misja Martyna program
podróżniczy (3/10)
07:05 Mango Telezakupy
09:10 The Event: Zdarzenie serial
sens. (16/22)
10:05 Przyjaciele serial kom.
(5/18)
10:45 Przyjaciele serial kom.
(6/18)
11:20 Przyjaciele serial kom.
(7/180
11:55 Dr House III serial obycz.
(7/24)
12:55 Mania czy Ania film
rodzinny
14:25 Usta Usta 2 (3)
15:25 Przepis na życie 3 (4)
16:25 Przepis na życie 3. (5)
17:25 Przepis na życie 3. (6)
18:25 Czterej pancerni i pies
serial wojenny (7/21)
19:30 Przesyłka ekspresowa
komedia reż. Jason Bloom,
wyk. Paul Rudd, Christine
Taylor, Reese Witherspoon,
Sarah Silverman USA
1998
20:25 Arkana Magii
21:20 Kangur Jack komedia reż.
David McNally, wyk. Jerry
O’Connell, Anthony
Anderson, Estella Warren,
Christopher Walken USA
2003
23:10 Cela II horror reż. Tim
Iacofano, wyk. Tessie
Santiago, USA 2009
01:15 Dexter III serial sens.
(5/12) USA 2006
04:30 Druga strona medalu 4 talk
show (4/8)
TV 4
01:05 Dekoratornia magazyn
01:35 To był dzień
03:45 mała Czarna talk show
04:45 4music pr.muz.
06:25 Benny Hill serial kom.
07:00 Ostatnia szansa reality TV 6
08:00 Tuż przed tragedią 6 . dok.
(99)
09:00 Gordon Ramsey 3 program
rozrywkowy 1
10:00 Mindfreak Iluzjonista Criss
Angel 3 pr. rozrywk.
(17/18)
11:00 Galileo
12:00 Przygody Merlina serial
przyg. fantasy (3/4)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Pięść Smoka film akcji reż.
Wei Lo, wyk. Jackie Chan,
James Tien, Nora Miao,
Sai-kun Yam Hongkong
1979
17:05 Bruce Lee Legenda Kung
Fu film biograficzny wyk.
Chan Kwok-Kwan,
Michelle Lang Chiny 2008
19:00 Galileo
20:00 Bieguny śmierci film
katastroficzny reż. Fred
Olen Ray, wyk. Tracy
Nelson, Charles
Shaughnessy, Ken Barnett
USA 2008
20:40 4music program muzyczny
21:50 Żywa tarcza film akcji
23:45 Strach przed ciemnością
horror reż. K.C. Bascombe,
wyk. Kevin Zegers, Jesse
James, Linda Purl, Rachel
Skarsten Kanada 2002
01:40 STOP Drogówka
03:45 Mała Czarna talk show
04:45 4music program muzyczny
05:55 Mega chichot program
rozrywkowy
Program telewizyjny 16-22 stycznia 2014
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 CZWARTEK 16 STYCZNIA 2014
3
niedziela
19 stycznia
14.40 - Rodzinka.pl
TVP 1
07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Tydzień
08:25 Ziarno magazyn
09:05 Kung Fu Panda (10)
09:35 Nie dla głupoli serial (29)
10:00 iCarly serial kom. (18)
10:25 Nela Mała Reporterka (3)
10:45 Czarne chmury serial (6)
11:50 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią a niebem
12:40 U Pana Boga w ogródku
serial. (2)
13:20 Świat się kręci the best of
13:50 Skoki Narciarskie Puchar
Świata Zakopane studio
14:00 Skoki Narciarskie Puchar
Świata Zakopane 1. seria
15:05 Skoki Narciarskie Puchar
Świata Zakopane 2. seria
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Komisarz Alex serial krym.
(3)
18:20 Jaka to melodia?
19:00 Przygody Donalda i
Mikiego serial (47)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 WRC Lotos
20:07 Mistrzostwa Europy w
piłce ręcznej
20:10 Pogoda
20:25 Anna German serial
biograficzny (8)
20:40 Homeland 2 serial dramat
(2)
21:25 Ostatnia szansa Harveya
film obycz.
23:10 Dom snów thriller
00:50 Skrzydlate świnie film
obycz.
03:40 Czy ktoś mnie kocha w
tym domu? film obycz.
TVP 2
11.00 - Kobieta na krańcu
TVN
20.10 - Jak rozpętałem
POLSAT
12.00 - Milion lat przed naszą
TVN 7
09.25 - Tintin &The Prisoners
TV 4
06:05 Milion ton śmieci dok. (2)
06:30 Poezja łączy ludzi
06:45 M jak miłość (1032)
07:45 Barwy szczęścia (1046)
08:15 Barwy szczęścia (1047)
08:50 Kultura, głupcze (97)
09:35 Świątynie władzy serial
dok.
10:35 Wojciech Cejrowski boso
przez świat: Amazonka
11:10 Makłowicz w podróży (77)
11:40 Święta z kabaretem pr.
rozrywk.
12:20 Biegi narciarskie Puchar
Świata: Szklarska Poręba
10 km techniką klasyczną
13:40 Muzeum Polskiej Piosenki
14:00 Familiada
14:40 Rodzinka.pl (6/7)
15:45 Show z humorem I kto to
mówi? 1
16:20 Sylwester z kabaretem pr.
rozrywk.
17:20 Rozmowy po-szczególne:
Krzysztof Krauze, Joanna
Kos-Krauze i Kazimiera
Szczuka
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Dzięki Bogu już weekend
(18)
20:05 Kabareton Koszalin 2006
20:30 Krew z krwi serial sens. (8)
22:10 WOK Wszystko o Kulturze
magazyn (106)
22:45 Możdżer, Danielsson,
Fresco Polska Live koncert
00:30 As w rękawie film akcji
03:30 Amok film obycz.
05:15 Dla niesłyszących Słowo
na niedzielę
05:30 Bliskie i groźne spotkania
Steve’a serial dok. (19)
05:30 Uwaga!
05:45 Mango Telezakupy
07:50 Rajd Dakar 2014 (14/15)
07:55 Maja w ogrodzie (3/50)
08:25 Akademia ogrodnika (2/50)
08:30 Dzień dobry TVN
11:00 Kobieta na krańcu świata 5
(7/10)
11:30 Co za tydzień
12:00 Prawo Agaty 4 (7/13)
13:00 Lekarze 3. (7/13)
14:00 Naga broń 33 (1/3)
komedia reż. Peter Segal,
wyk. Leslie Nielsen,
George Kennedy, O. J.
Simpson, Priscilla Presley
15:45 Drużyna specjalnej troski
komedia reż. Richard
Linklater, wyk. Billy Bob
Thornton, Greg Kinnear,
Marcia Gay Harden,
Sammi Kane Kraft
18:00 Ugotowani 4 (8/12)
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Rajd Dakar 2014 (15)
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Patriota film sens. reż.
Dean Semler, wyk. Steven
Seagal, Gailard Sartain,
L.Q. Jones, Silas Weir
Mitchell, Camilla Belle,
Dan Beene,
22:00 Agenci NCIS VIII serial
sens. 6/24
23:00 Kula w łeb film sens. reż.
John Frankenheimer, wyk.
Don Johnson, Penelope
Ann Miller, William
Forsythe, USA 1989
01:10 Uwaga!
01:25 Arkana magii
05:30 Uwaga!
05:45 Mango Telezakupy
04:55 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Scooby Doo i Brygada
Detektywów serial (11)
08:15 Jeźdźcy smoków seria (20)
08:45 Stuart Malutki 2 komedia
familijna
12:00 Vice Versa komedia
familijna reż. Brian
Gilbert, wyk. Judge
Reinhold, Fred Savage,
Corinne Bohrer, Jane
Kaczmarek
14:05 Jak ugryźć 10 milionów 2
komedia reż. Howard
Deutch, wyk. Bruce Willis,
Matthew Perry, Natasha
Henstridge, Amanda Peet
16:15 Świat według Kiepskich
(42)
17:00 Świat według Kiepskich
(44)
17:45 Nasz nowy dom program
dok. (6)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie dok.
20:10 Jak rozpętałem II wojnę
światową komedia cz. 3
Wśród swoich reż. Tadeusz
Chmielewski, wyk. Marian
Kociniak, Wirgiliusz Gryń,
Stanisław Milski, Ludwik
Benoit, Mieczysław Stoor,
Emil Karewicz, Elżbieta
Starostecka Polska 1970
21:45 Kości serial krym. (149)
22:45 Jesse Stone: Śmierć w raju
thriller reż. Robert
Harmon, wyk. Tom
Selleck, Edward Edwards,
Matt Barr, William Devane
00:45 Magazyn sportowy
01:15 Dexter III serial sens.
(5/12)
04:30 Druga strona medalu 4 talk
show (4/8)
05:15 Misja Martyna program
podróżniczy (2/10)
06:05 Misja Martyna program
podróżniczy (5/10)
07:00 Mango Telezakupy
09:05 Przepis na życie 3. (7)
10:05 Przepis na życie 3 (8)
11:05 Czterej pancerni i pies
(7/21) reż.Konrad Nałęcki
wyk.Janusz Gajos,
Polska 1966
12:00 Milion lat przed naszą erą
film przyg. reż. Don
Chaffey, wyk. Raquel
Welch, John Richardson,
Robert Brown, Martine
Boswick
14:10 Zatrzymani w czasie film
przyg.
16:10 Pożyczalscy film rodzinny
reż. Peter Hewitt, wyk.
John Goodman, Mark
Williams, Jim Broadbent,
Celia Imrie Wlk. Brytania
1997
17:55 Dr House III (8/24)
18:55 Kobra: Oddział specjalny
serial sens. (11/16) Niemcy
1996
20:00 Wysłannik przyszłości film
sens. reż. Kevin Costner,
wyk. Kevin Costner, Will
Patton, Larenz Tate, Olivia
Williams
23:40 Mentalista III serial sens.
(22/24) reż. David Nutter,
00:45 Pod prąd film sens.
03:05 Arkana Magii
05:10 Misja Martyna program
podróżniczy (4/10)
04:45 4music pr. muz.
05:55 Mega chichot pr. rozrywk.
06:20 Mega chichot pr. rozrywk.
06:50 Benny Hill serial kom.
07:25 Łowca Krokodyli dok.
07:55 Łowca Krokodyli dok.
08:20 Dekoratornia magazyn
08:50 Australijskie Rekordy
Guinnessa
09:25 Tintin &The Prisoners of
the Sun
11:00 Galileo
12:00 Iluzjonista Criss pr.
rozrywk. (19/20)
13:00 Dekoratornia magazyn
13:30 Frank i dżungla 2 pr.
podróż. (2)
14:35 Tuż przed tragedią 6 dok.
(10)
15:35 Gordon Ramsey 3 program
rozrywkowy (2)
16:35 Mega chichot pr.rozrywk.
17:05 Herkules w Nowym Jorku
komedia reż. Arthur Allan
Seidelman, wyk. Arnold
Schwarzeneger, Arnold
Stang, Deborah Loomis
USA 1969
19:00 Galileo
20:00 Kruk thriller reż. Alex
Proyas, wyk. Brandon Lee,
Ernie Hudson, Michael
Wincott, Bai Ling, Sofia
Shinas, Anna Levine USA
1994
20:25 Ostatnia szansa reality
TV 6
22:05 Nigdy nie rozmawiaj z
nieznajomym,
thriller
23:55 STOP Drogówka
00:55 Dekoratornia
01:25 Tydzień na świecie
03:25 Mała Czarna talk show
21:45 - Tomasz Lis na żywo
00.35 - Pamiętniki wampirów
18.00 - Pierwsza miłość
23.05 - Pod prąd
09.00 - Komisarz Rex
poniedziałek
20 stycznia
TVP 1
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda
08:10 Polityka przy kawie
08:25 Telezakupy
08:55 Ojciec Mateusz 8:
Obrączka (108)
11:00 Świat się kręci
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Przepis dnia
12:40 Relacja z obchodów
Chrztu Pańskiego i Święta
Jordanu w Kościele grec
kokatolickim
13:50 Jaka to melodia?
14:25 Galeria (148) ser. obycz.
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:45 Drużyna A 2 (16) ser.
sens.
16:50 Teleexpress
17:00 Piłka nożna studio
17:10 Piłka nożna mecz
towarzyski: Mołdawia Polska
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Mistrzostwa Europy w
piłce ręcznej
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko
ekonomia! (29)
20:25 Teatr Telewizji: Operacja
„Reszka”
sztuka Włodzimierza
Kuligowskiego
22:10 Homeland 2 (2/12) ser.
obycz.
23:10 Elegia dr. obycz., USA
2008
01:15 Drużyna A 2 (16) ser. sens.
03:00 Notacje: Jerzy
Krusenstern.
Słowa, które pamiętam...
TVP 2
06:00 Faceci do wzięcia (82/91)
06:30 Coś dla ciebie magazyn
07:05 M jak miłość (425)
Zawiłe losy rodziny
Mostowiaków i ich
przyjaciół
08:00 Pytanie na śniadanie
08:20 Pogoda
08:25 Pytanie na śniadanie
09:15 Pogoda
09:20 Pytanie na śniadanie
10:00 Pogoda
10:05 Pytanie na śniadanie
10:30 Barwy szczęścia (1047)
11:05 Na dobre i na złe (213)
12:05 Super zaradni magazyn
12:40 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat: Wyprawa do
łowców głów
13:20 Szkoła życia: Ojciec (32)
serial
14:10 Dzieje oceanów (2/3) dok.
15:10 Ja to mam szczęście! (9)
serial
15:45 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 Rodzinka.pl (115)
16:35 Rodzinka.pl (116)
17:10 Herkules: Gladiator (10)
serial
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1047)
20:05 Barwy szczęścia (1048)
20:40 M jak miłość (1033)
21:35 Kulisy serialu „M jak
miłość”
21:45 Tomasz Lis na żywo
22:50 Gala Nagród Kisiela 2014
23:35 Igrzyska Putina dok.,
Izrael 2013
01:15 Paradoks: Czat (1/13)
02:15 Tomasz Lis na żywo
TVN
04:55 Uwaga!
05:10 Rozmowy w toku: Wolę
mieć psiaka niż chłopaka!
06:10 Mango
07:15 Co za tydzień
07:50 Doradca smaku (5)
07:55 Rajdy terenowe: Rajd
Dakar 2014 (15)
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (187)
12:15 Szpital (83)
13:15 W-11 - Wydział Śledczy:
Cała prawda (624)
14:00 Wawa non stop (96)
15:00 Ukryta prawda (188)
16:00 Rozmowy w toku: Gdzie
dwóch się bije, tam kwitnie
gejowska miłość
17:00 Wawa non stop (97)
18:00 Szpital (84)
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Doradca smaku (6)
20:10 Na Wspólnej (1852)
20:50 W-11 - Wydział Śledczy
(958)
21:35 Życie bez wstydu (7/12)
22:35 Perfekcyjna pani domu
(7/13)
23:35 Oblicza prostytucji (2/6)
serial odsłaniający kulisy
najstarszego zawodu
świata. Jego bohaterkami
są ulicznice i call girls.
00:35 Pamiętniki wampirów 2
(12/22) serial grozy.
Reżyseria: Marcos Siega.
Występują: Nina Dobrev,
Paul Wesley, Ian
Somerhalder, Steven R.
McQueen
01:30 Uwaga!
01:45 Arkana magii
POLSAT
05:00 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:25 Świat według Kiepskich
(5)
09:00 Malanowski i partnerzy
(470)
09:30 Malanowski i partnerzy
(472)
10:00 Trudne sprawy (219)
11:00 Dlaczego ja? (216)
12:00 Dom nie do poznania 9
(257)
13:00 Dom nie do poznania 9
(258)
14:00 Pierwsza miłość (1819)
14:45 Trudne sprawy (217)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
(426)
17:00 Dlaczego ja? (155)
18:00 Pierwsza miłość (1820)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich
(422)
20:10 Apocalypto dramat
przygodowy, reżyseria:
Mel Gibson występują:
Rudy Youngblood, Dalia
Hernández, Jonathan
Brewer, Morris
Birdyellowhead, USA 2006
22:55 Ślepa furia film
sensacyjny, reżyseria:
Phillip Noyce, występują:
Rutger Hauer, Brandon
Call, Lisa Blount, Nick
Cassavetes, USA 1989
00:50 Łowcy wampirów: Los
Muertos horror,
USA 2002
02:35 Tajemnice losu
TVN 7
05:30 Pascal: po prostu gotuj:
Kasztany (3/15)
06:05 We dwoje (11/17) pr.
rozryw.
07:25 Męski typ 2: Przemysław
Saleta (1/9) talk-show
07:55 Sąd rodzinny: Klasa (199)
serial fabularnodokumentalny
08:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska: Dróżniczka
(496)
09:55 Dr House 3 (11/24)
10:55 Ostry dyżur 12: Dwaj
kapitanowie (8/22)
11:55 Mango
13:30 Sąd rodzinny: Chrzest
bojowy (200)
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska: Wymarzony
awans (497)
15:30 Tożsamość szpiega 2
(9/16) serial sensacyjnokomediowy
16:25 Dwóch i pół 8 (2/16) serial
komediowy
17:00 Przepis na życie 3 (9)
18:00 Dr House 3 (12/24)
19:00 Tożsamość szpiega 2
(10/16) serial sensacyjnokomediowy
20:00 Prawdziwe historie:
Pułapka thriller, USA 2011
21:55 Kobra: Oddział specjalny
17: Operacja „Hiob”
(12/16) ser. krym.
23:05 Pod prąd dramat
USA 2005
01:30 Arkana magii
03:35 Druga strona medalu 4:
Henryk Blida (5/8)
04:05 Druga strona medalu 4:
Monika Palikot (6/8)
04:35 Druga strona medalu 4:
Anna Przybylska (7/8)
TV 4
06:05 Ukryta miłość (143)
07:00 Dekoratornia magazyn
07:30 Szczenięce lata Toma i
Jerry’ego serial animowany
08:00 Nowy Scooby i Scrappy
Doo serial animowany
08:30 Scooby-Doo serial
animowany
09:00 Komisarz Rex (9) ser.
krym.
10:00 Nieposkromiona miłość
(87)
11:00 Kiedy się zakocham...
(141) ser. obycz.
12:00 Prawdziwe uczucie (89)
13:00 Dekoratornia magazyn
13:30 Dekoratornia magazyn
14:00 Tylko muzyka. Must be the
music (10) pr. rozryw.
16:30 Strażnik Teksasu (16) ser.
sens.
17:30 Komisarz Rex (10) ser.
krym.
18:30 Scooby-Doo serial
animowany
19:00 Nowy Scooby i Scrappy
Doo serial animowany
19:30 Szczenięce lata Toma i
Jerry’ego serial animowany
20:00 Repli-Kate komedia,
reżyseria: Frank Longo,
występują: Ali Landry,
James Roday, Desmond
Askew, Eugene Levy
Niemcy/USA 2002
22:00 Kickbokser 5: Odkupienie
thriller, USA 1995
23:50 Dragons’ Den - jak zostać
milionerem? 3 (4) pr.
rozryw.
00:50 Dekoratornia magazyn
01:20 To był dzień
02:25 4music
03:30 Mała Czarna talk-show
04:3 Mega Chichot
4
Program telewizyjny 16-22 stycznia 2014
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 CZWARTEK 16 STYCZNIA 2014
wtorek
21 stycznia
16.15 - M jak miłość
TVP 1
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda
08:10 Polityka przy kawie
08:25 Telezakupy
08:55 Ojciec Mateusz 9:
Ucieczka (109) ser. krym.
09:55 Natura w Jedynce:
Madagaskar. Zagrożony raj
dok., RPA 2011
11:00 Kabaret pr. rozryw.
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia pr. kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Planeta
Ziemia: Od bieguna do
bieguna (1/5) serial
13:55 Jaka to melodia?
14:25 Moda na sukces (5917)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:45 Drużyna A 2: Czysta
trucizna (17) ser. sens.
16:35 Jaka to melodia? - extra
16:40 Polska non stop magazyn
reporterów
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2528)
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Mistrzostwa Europy w
piłce ręcznej
20:15 Pogoda
20:20 Planowanie domowego
budżetu (30) pr. eduk.
20:30 Chicago Fire (3/24) ser.
obycz.
21:25 Po prostu pr. Tomasza
Sekielskiego
22:05 Mgła horror, USA 2007
00:20 Ekstradycja 2 (3/9) ser.
sens.
TVP 2
13.15 - W-11
TVN
09.00 - Malanowski i partnerzy 08.55 - Sędzia Anna Maria
POLSAT
TVN 7
06:05 Faceci do wzięcia: Kwestia
zaufania (83/91) serial
komediowy
06:35 Możesz więcej reportaż
07:05 M jak miłość (426)
08:00 Pytanie na śniadanie
08:20 Pogoda
08:25 Pytanie na śniadanie
09:15 Pogoda
09:20 Pytanie na śniadanie
10:00 Pogoda
10:05 Pytanie na śniadanie
10:35 Barwy szczęścia (1048)
11:15 Na dobre i na złe (214)
12:15 Makłowicz w podróży
12:45 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat: Mały Indianin
reportaż
13:25 Szkoła życia: Wyklęta (34)
serial fabularnodokumentalny
14:15 Kabaretowy Klub Dwójki:
Zrób kabaret, czyli PaKA
w klubie
15:05 Ja to mam szczęście! (10)
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 M jak miłość (1033)
17:10 Herkules (11)
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1048)
20:05 Barwy szczęścia (1049)
20:40 M jak miłość (1034)
21:35 Kulisy serialu „M jak
miłość”
21:45 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:50 Nacjonalistyczna wizja.
Węgry żegnają się z
Europą dok., Austria 2012
23:55 Na linii strzału (34)
00:45 Zakończenie programu
05:00 Uwaga! magazyn
reporterów
05:15 Rozmowy w toku: Gdzie
dwóch się bije, tam kwitnie
gejowska miłość talk-show
06:15 Mango
07:20 Detektywi: Randka (774)
serial fabularnodokumentalny
07:55 Doradca smaku (6)
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (188)
12:15 Szpital (84)
13:15 W-11 - Wydział Śledczy:
Dobry uczynek (958)
14:00 Wawa non stop (97) serial
15:00 Ukryta prawda (189)
16:00 Rozmowy w toku: Jak
wychować żonę na
perfekcyjną panią domu?
17:00 Wawa non stop (98) serial
18:00 Szpital (85)
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Doradca smaku (7)
20:10 Na Wspólnej (1853)
20:50 W-11 - Wydział Śledczy:
Trudna dziewczyna (1012)
serial fabularnodokumentalny
21:35 Zawód: Szpieg dramat
sensacyjny, Francja/
Niemcy/Japonia/Wielka
Brytania/USA 2001
00:05 Kuba Wojewódzki: Doda i
Marek Dyjak (21)
01:05 Podkomisarz Brenda
Johnson 2 (6) ser. krym.
02:05 Tajemnice Smallville 8
(19) serial SF
03:05 Uwaga!
03:20 Arkana magii
04:40 Zakończenie programu
05:15 Pascal: po prostu gotuj:
05:00 Wstawaj! Gramy!
Rodzinna tradycja (4/15)
06:00 Nowy dzień z Polsat News
05:50 We dwoje (12/17) pr.
08:25 Świat według Kiepskich
rozryw.
(6)
07:10 W-11 - Wydział Śledczy:
09:00 Malanowski i partnerzy
Zabójstwo Marka
(475) serial fabularnoBujowskiego (1083) serial
dokumentalny
fabularno-dokumentalny
09:30 Malanowski i partnerzy
07:55 Sąd rodzinny: Chrzest
(476) serial fabularnobojowy (200) serial
dokumentalny
fabularno-dokumentalny
10:00 Trudne sprawy (220)
08:55 Sędzia Anna Maria
11:00 Dlaczego ja? (217)
Wesołowska: Wymarzony
12:00 Dom nie do poznania 9
awans (497)
(261) reality show
09:55 Dr House 3 (12/24)
13:00 Dom nie do poznania 9
10:55 Ostry dyżur 12: Tak (9/22)
(262) reality show
11:55 Mango
14:00 Pierwsza miłość (1820)
13:30 Sąd rodzinny: Moja mała
14:45 Trudne sprawy (218)
dziewczynka (201) serial
15:50 Wydarzenia
fabularno-dokumentalny
16:10 Prognoza pogody
14:30 Sędzia Anna Maria
16:15 Interwencja magazyn
Wesołowska: Zapleśniały
reporterów
dom (498) serial fabularno16:30 Malanowski i partnerzy
dokumentalny
(427) serial fabularno15:30 Tożsamość szpiega 2
dokumentalny
(10/16) serial sensacyjno17:00 Dlaczego ja? (156)
komediowy
18:00 Pierwsza miłość (1821)
16:25 Na Wspólnej 12 (1852)
18:50 Wydarzenia
17:00 Przepis na życie 3 (10)
19:20 Sport
18:00 Dr House 3 (13/24)
19:25 Prognoza pogody
19:00 Tożsamość szpiega 2
19:30 Świat według Kiepskich
(11/16) serial sensacyjno(423)
komediowy
20:10 Mega hit: Opancerzony
film sensacyjny, reżyseria: 20:00 Sensacyjny wtorek:
Świadek dramat
Nimród Antal występują:
sensacyjny, reżyseria:
Columbus Short, Andre
Peter Weir,
Kinney, Matt Dillon, Jean
USA 1985
Reno, USA 2009
22:25 Partnerki 2 (10/15) ser.
22:00 Rozrachunek thriller,
krym.
Niemcy/USA 2004
00:00 Podstępna gra thriller, USA 23:25 Dzika banda western, USA
1969
2001
02:20 Dexter 3 (6/12) ser. krym.
02:15 Dziewczyny z fortuną
03:35 Arkana magii
teleturniej
03:30 Tajemnice losu pr. rozryw. 05:40 Zakończenie programu
23.25 - Zabójcze umysły
16.00 - Rozmowy w toku
00.45 - Sposób na bezsenność
11.00 - Kiedy się zakocham
TV 4
06:05 Ukryta miłość (144)
07:00 Dekoratornia magazyn
07:30 Szczenięce lata Toma i
Jerry’ego serial animowany
08:00 Nowy Scooby i Scrappy
Doo serial animowany
08:30 Scooby-Doo serial
animowany
09:00 Komisarz Rex (10) ser.
krym.
10:00 Nieposkromiona miłość
(88)
11:00 Kiedy się zakocham...
(142) ser. obycz.
12:00 Prawdziwe uczucie (90)
13:00 Dekoratornia magazyn
13:30 Dekoratornia magazyn
14:00 Łowca krokodyli:
Dzienniki serial
przyrodniczy
14:30 Tylko muzyka. Must be the
music (11) pr. rozryw.
16:30 Strażnik Teksasu (17)
17:30 Komisarz Rex (11)
18:30 Scooby-Doo serial
animowany
19:00 Nowy Scooby i Scrappy
Doo serial animowany
19:30 Szczenięce lata Toma i
Jerry’ego serial animowany
20:00 Ośmiornica 2 horror, USA
2001
22:00 Bieguny śmierci film
katastroficzny, USA 2008
23:50 Dragons’ Den - jak zostać
milionerem? 3 (5) pr.
rozryw.
00:50 Dekoratornia magazyn
01:20 To był dzień program
informacyjny
02:25 4music
03:30 Mała Czarna
04:30 Mega Chichot pr. rozryw.
05:00 4music
06:04 Zakończenie programu
środa
22 stycznia
TVP 1
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda
08:10 Polityka przy kawie
08:25 Telezakupy
08:55 Ojciec Mateusz 9: Sprawa
honoru (110)
9:55 Natura w Jedynce: Planeta
Ziemia: (1/5) serial
11:00 Świat się kręci
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:45 Natura w Jedynce: Planeta
Ziemia: Góry (2/5)
13:55 Jaka to melodia?
14:25 Moda na sukces (5918)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Klan (2528)
15:45 Drużyna A 2: Pustynne
skorpiony (18)
16:35 Jaka to melodia? - extra
16:40 Polska non stop magazyn
reporterów
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2529)
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Mistrzostwa Europy w
piłce ręcznej
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko
ekonomia! (31)
20:25 Płonąca pułapka dramat
sensacyjny, USA 2004
22:30 Robin Hood: Książę
złodziei film przygodowy,
USA 1991
1:15 Chicago Fire (3/24) serial
2:15 Drużyna A 2: (17)
3:10 Świat się kręci
TVP 2
06:00 Faceci do wzięcia (84/91)
06:30 Zaklinaczka dzieci (13/15)
07:05 M jak miłość (427)
08:00 Pytanie na śniadanie
08:20 Pogoda
08:25 Pytanie na śniadanie
09:15 Pogoda
09:20 Pytanie na śniadanie
10:00 Pogoda
10:05 Pytanie na śniadanie
10:30 Barwy szczęścia (1049)
11:10 Na dobre i na złe:
Szczęśliwy człowiek (215)
12:10 Makłowicz w podróży
12:40 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat: Życie
codzienne Indian reportaż
13:20 Szkoła życia: Depresja
(37) serial fab.-dok.
14:15 Płocka Noc Kabaretowa
2013: Na ratunek (2)
15:05 Ja to mam szczęście! (11)
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:10 M jak miłość (1034)
17:05 Herkules: Szpaler (12)
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1049)
20:05 Barwy szczęścia (1050)
20:40 Na dobre i na złe (544)
21:45 Kino relaks: Podstępne
druhny komedia
romantyczna, USA 2010
23:25 Zabójcze umysły 2 (41/45)
0:15 Show z humorem: I kto to
mówi?
0:50 Powrót do przyszłości 2
komedia SF, USA 1989
2:45 Pogoda na piątek (6)
3:45 Herkules: Szpaler (12) serial
przygodowy
4:35 Zakończenie programu
TVN
05:00 Uwaga!
05:15 Rozmowy w toku: Jak
wychować żonę na
perfekcyjną panią domu?
06:15 Mango
07:20 Detektywi: Tajemnicza
dziewczyna (775) serial
fabularno-dokumentalny
07:55 Doradca smaku (7)
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (189)
12:15 Szpital (85)
13:15 W-11 - Wydział Śledczy:
Trudna dziewczyna (1012)
14:00 Wawa non stop (98)
15:00 Ukryta prawda (190)
16:00 Rozmowy w toku:
Wykrywacz kłamstw
sprawdzi, ile zarabia mój
stary!
17:00 Wawa non stop (99) serial
18:00 Szpital (86)
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Doradca smaku (8)
20:10 Na Wspólnej (1854)
20:50 W-11 - Wydział Śledczy:
Zabójstwo Janiny
Chabrzyńskiej (1021) serial
fabularno -dokumentalny
21:35 Odważna thriller,
reżyseria: Neil Jordan,
występują: Jodie Foster,
Terrence Howard, Nicky
Katt, Naveen Andrew
Australia
USA 2007
00:00 Agenci NCIS: Los Angeles
2 (3) ser. sens.
01:00 Prawo Agaty (7)
02:00 Uwaga!
02:15 Arkana magii
03:35 Zakończenie programu
POLSAT
05:00 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:25 Świat według Kiepskich
(12)
09:00 Malanowski i partnerzy
(477) serial fabularnodokumentalny
09:30 Malanowski i partnerzy
(478) serial fabularnodokumentalny
10:00 Trudne sprawy (221)
11:00 Dlaczego ja? (218)
12:00 Dom nie do poznania 9
(263) reality show
13:00 Dom nie do poznania 9
(264) reality show
14:00 Pierwsza miłość (1821)
14:45 Trudne sprawy (219)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn
reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy
(428) serial fabularnodokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (157)
18:00 Pierwsza miłość (1822)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich
(424)
20:00 Świat według Kiepskich
(248)
20:35 To nie jest kolejna komedia
dla kretynów komedia,
USA 2001
22:20 8 milimetrów 2 thriller,
USA 2005
00:45 Sposób na bezsenność
komedia obyczajowa,
reżyseria Tiffani
DeBartolo
- USA 1996
02:45 Tajemnice losu pr. rozryw.
17.00 - Przepis na życie
TVN 7
06:05 We dwoje (13/17) pr.
rozryw.
07:25 Męski typ 2: Marek
Kamiński (2/9) talk-show
07:55 Sąd rodzinny: Moja mała
dziewczynka (201)
08:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska: Zapleśniały
dom (498)
09:55 Dr House 3 (13/24)
10:55 Ostry dyżur 12: A
wszystko w Wigilię (10/22)
ser. obycz.
11:55 Mango
13:30 Sąd rodzinny: Kim jestem
(202) serial fabularnodokumentalny
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska: Grube
dziewczyny (499) serial
15:30 Tożsamość szpiega 2
(11/16) serial
16:25 Na Wspólnej 12 (1853)
17:00 Przepis na życie 3 (11)
18:00 Dr House 3 (14/24)
19:00 Tożsamość szpiega 2
(12/16) serial sensacyjnokomediowy
20:00 Dobre kino: Grudniowi
chłopcy dr. obycz.,
Australia 2007
22:15 Fringe: Na granicy
światów (5/22) serial SF
23:20 Mały Nowy Jork komedia
kryminalna, Francja/USA
2009
01:25 Arkana magii
03:30 Druga strona medalu 4
(8-ost.)
04:00 Druga strona medalu:
Jolanta Szczypińska (1/8)
talk-show
4:30 Druga strona medalu:
Aleksander Gawronik (3/8)
talk-show
Tom i Jerry, godz. 19.30
TV 4
06:05 Ukryta miłość (145)
07:00 Dekoratornia magazyn
07:30 Szczenięce lata Toma i
Jerry’ego serial animowany
08:00 Nowy Scooby i Scrappy
Doo serial animowany
08:30 Scooby-Doo serial
animowany
09:00 Komisarz Rex (11) ser.
krym.
10:00 Nieposkromiona miłość
(89)
11:00 Kiedy się zakocham...
(143) ser. obycz.
12:00 Prawdziwe uczucie (91)
13:00 Dekoratornia magazyn
13:30 Dekoratornia magazyn
14:00 Łowca krokodyli:
Dzienniki serial
przyrodniczy
14:30 Tylko muzyka. Must be the
music (12)
16:30 Strażnik Teksasu (18)
17:30 Komisarz Rex (12)
18:30 Scooby-Doo serial
animowany
19:00 Nowy Scooby i Scrappy
Doo serial animowany
19:30 Szczenięce lata Toma i
Jerry’ego serial animowany
20:00 Zimne piekło dramat
przygodowy, Kanada 2003
22:20 Kruk horror, reżyseria:
Alex Proyas występują:
Brandon Lee, Ling Bai,
Michael Wincott, Rochelle
Davis, USA 1994
00:20 Ostatnia szansa (5)
01:20 Dekoratornia magazyn
01:50 To był dzień program
informacyjny
02:55 4music
04:00 Mała Czarna talk-show
05:00 4music
06:04 Zakończenie programu
to idzie młodość
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
Życie w siodle
Ewelina Wasilewska
[email protected]
Ma 17 lat, mnóstwo doświadczeń i jeszcze więcej
marzeń. Niezależnie od tego,
co przyniesie przyszłość,
jej miłość do koni pozostanie niezmienna. Choć Ewa
Szmidt to skromna i delikatna dziewczyna, w siodle
zamienia się w amazonkę.
Waleczność i odwaga charakteryzująca mitologiczne
plemię przydaje się w jeździectwie, które wymaga wytrwałości i twardych kości.
- Niewiele osób w Ełku wie, że
trenujesz jeździectwo i odnosisz
niemałe sukcesy.
- Zgadza się, ale nie tylko trenuję, to również moja największa
miłość.
- Od ilu lat jeździsz konno?
- Szczerze mówiąc, nie potrafię tego
dokładnie policzyć, jeżdżę, odkąd
pamiętam, czyli od malucha.
- Twój tata ma stadninę, miłością
do koni zaraziłaś się od niego?
- Tak. Tata pracuje przy koniach
całe życie, to, że ja też je pokochałam, było do przewidzenia.
- Cała Twoja rodzina jeździ?
- Oprócz mojego najmłodszego
brata.
- Kiedy zaczęła się przygoda z
zawodowym jeździectwem?
- Pierwsze zawody pojechałam w
wieku 10 lat, później poszło już z
górki.
- Gdzie ćwiczysz i jak często?
- Codziennie i w każdej wolnej
chwili, chyba że wypadnie mi coś
ważnego. Ćwiczę w stadninie w
Regielnicy i jeżdżę na konsultacje
do Antoniego Tomaszewskiego do
Warszawy.
- Jakie sukcesy odniosłaś do tej
pory?
- W 2012 roku zakwalifikowałam
się do Mistrzostw Polski Juniorów,
co uważam za swój największy
sukces, niestety ich nie pojechałam.
Zdobyłam Puchar Polski Północnej
w kategorii juniorów w Dąbrówce
Małej, byłam też trzecia w Małej
Rundzie na zawodach ogólnopolskich w Warszawie.
- Jeździsz na zagraniczne
zawody?
- Jeszcze nie, to dalsza perspektywa, ale jak najbardziej realna.
- Uczysz się, niedługo matura.
Planujesz związać swoje zawodowe życie z jeździectwem?
- Chciałabym, żeby jeździectwo
pozostało dla mnie pasją.
- Dlaczego?
- Między innymi dlatego, że to
niezwykle drogi sport. Żeby startować, muszę mieć fundusze. Rodzice
nie zawsze będą w stanie mi pomóc.
Chcę zarabiać i oczywiście nadal
jeździć, nie wyobrażam sobie bez
tego życia.
- Nie pomaga Ci nikt z zewnątrz?
Związek, sponsorzy?
- Niestety nie. Ani ja, ani większość moi znajomych nie posiada
sponsora. Musimy liczyć na własne
Fot. Radek Nowacki
środki, a jeździectwo pochłania ich
bardzo dużo.
- W takim razie gdzie się widzisz
w przyszłości?
- Chciałabym być dziennikarką.
- Skąd ten wybór?
- Zainspirowała mnie Karolina
Ferenstein-Kraśko. Poznałam ją
podczas treningów w jej stadninie
w Gałkowie. Jest niezwykle aktywna, pełna energii, organizuje wiele
imprez, Piotrek jej w tym wszystkim
pomaga. To bardzo ciekawy zawód,
wymaga ciągłego rozwoju i dobrego
kontaktu z ludźmi.
- Niedawno miałaś wypadek.
- Podczas finału Małej Rundy
warunki były niekorzystne, intensywne opady deszczu, śliskie podłoże. Mój koń się poślizgnął. Wślizgnęliśmy się w przeszkodę, spadłam
z siodła, skręciłam szyję i złamałam
nos.
- Jak długą przerwę miałaś?
- Nie mogłam jeździć przez miesiąc. Później tydzień zajęły mi treningi i pojechałam na zawody.
- Podejrzewam, że to nie jedyna
kontuzja, jakiej doznałaś podczas
treningów.
- W wieku 8 lat dwa razy złamałam rękę. Gdy zdjęto mi gips po
pierwszym upadku, wsiadłam na
konia, spadłam i znowu złamałam
rękę.
- Jesteś bardzo zdeterminowana. Te upadki i złamania Cię nie
odstraszają?
- Po ostatnim wypadku faktycznie
trochę się bałam, nie samej jazdy,
a skoków. Ale strach mnie nie
powstrzymał, nigdy mnie też nie
sparaliżował.
- Jak wygląda Twoja więź z
koniem?
- Koń to mój przyjaciel, on czuje
wszystko. Tęskni za mną tak samo
jak ja za nim. Gdy jesteśmy na
zawodach, on też chce wygrać. 50
% wygranej zależy od jeźdźca, ale
pozostałe 50% od konia, dlatego
muszą być idealnie zgrani. Konie są
wyjątkowo mądre i każdy z nich ma
niepowtarzalny charakter.
- W jakim wieku należy zacząć
ćwiczyć, jeśli myśli się o karierze
jeździeckiej?
- Myślę, że wiek nie jest istotny, ale
jak w każdej dziedzinie im wcześniej
się zacznie, tym lepiej. Niepotrzebne
są też żadne specjalne predyspozycje,
trzeba po prostu chcieć i wytrwale
dążyć do celu.
- Czy według Ciebie w Polsce
mamy dobrych zawodników?
- Myślę, że nawet bardzo dobrych.
W tym roku Jarosław Skrzyczyński
brał udział w finale Pucharu Świata,
więc jest coraz lepiej.
- Co liczy się w zawodach jeździeckich?
- Na pewno nie prędkość. Mamy
cały parkour przeszkód do pokonania, dlatego liczy się precyzja, idealne
zgranie konia i jeźdźca, dokładność i
oczywiście odpowiedni koń.
- Jak długo trzeba szkolić
konia?
- To zależy od jego charakteru.
Pracę zaczyna się z 4-latkiem, koń
dla juniora powinien być gotowy w
wieku 7 lat. Oczywiście zawodowcy
mają 3 czołowe konie, na których
jeżdżą oraz młode, które szkolą i
przygotowują do późniejszych startów.
- Ile masz koni?
- Mam Kody’ego, to 18-latek i niestety niedługo nie będzie już mógł
startować. Do zawodów przygotowuję Kasbaldiniego, 6-latka.
- Na zawody zaczęłaś jeździć z
własnej woli?
- Tak. Te zawody to całe moje
życie, za każdym razem z niecierpliwością czekam na wyjazd, żyję od
jednego startu do kolejnego. Jazda i
zawody to sposób na oderwanie się
od codzienności. Mam przyjaciół,
dla których jest to tak samo ważne,
też to kochają. To niesamowite
uczucie.
- Rodzice nie zniechęcali?
- Nie, wręcz przeciwnie. Zawsze
mnie wspierają i kibicują.
- Uważasz, że jeździectwo to
sport dla każdego?
- Jak najbardziej, zachęcam
wszystkich. To piękny i szlachetny
sport, który nie tylko daje ogromną
satysfakcję, ale również relaksuje.
Nie każdy musi jeździć sportowo,
można to robić tylko dla siebie.
Wyjazdy w teren, bryczką, saniami,
pławienie – to fascynujące. Konie
są wyjątkowe i potrafią dać wiele od
siebie. Warto też choć raz w życiu
pojechać na zawody jeździeckie i
zobaczyć, jak to wygląda.
- Jazda konna jest popularna?
- Coraz bardziej, wracamy do tradycji. Z roku na rok wyraźnie widać
coraz większe zainteresowanie tym
sportem.
- W Ełku też?
- Tak, mamy wielu młodych
zawodników, którzy chcą piąć się
po kolejnych szczeblach kariery jeździeckiej.
Jesteś młody i masz pasję, o
której chcesz opowiedzieć światu?
Napisz do nas i zarażaj innych
entuzjazmem, pokaż, że można!
Nasz adres to [email protected], w tytule wpiszcie „PASJE
MŁODYCH”. Inspiruj!
15
Jama
na Podlasiu
W środę 15 stycznia członko-
wie grupy JAMA (Juchowska
Aktywna Młodzież Alternatywna) ze Starych Juch byli
w Białymstoku, gdzie sekcja
bębniarska prezentowała się
podczas I Podlaskiej Gali
Programu „PROJEKTOR
– wolontariat studencki”.
Wydarzenie zorganizowano
w Nowej auli Uniwersytetu
W Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
Wcześniej podczas nocy
sylwestrowej specjaliści od
ognia z grupy JAMA pokazali
swoje niezwykłe umiejętności
w Olecku. Grupa powstała
w 2007 roku, zajmuje się
prowadzeniem warsztatów
kuglarskich oraz gry na
djembe. Organizuje także
pokazy fireshow, lightshow
pod „żywą” muzykę. GEM
Pamiętajcie!
Do 20 stycznia można składać
wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną
i wyniki w nauce - na okres
od 1 stycznia do 30 czerwca
2014r. Stypendia mogą otrzymać uczniowie miejskich szkół
podstawowych (kl. V i kl.
VI), gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy spełniają
następujące kryteria:
- są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na
rzecz środowiska lokalnego,
szkolnego i rówieśniczego;
- osiągają bardzo dobre
wyniki w nauce (średnia za
ostatni rok szkolny – nie
mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).
Z wnioskiem o przyznanie
stypendium dla ucznia może
wystąpić: dyrektor szkoły,
Rada Rodziców, rodzice,
opiekunowie prawni ucznia,
fundacje, stowarzyszenia,
organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne
na rzecz uczniów. Wnioski
należy składać w Wydziale Edukacji (pokój nr 369)
Urzędu Miasta w Ełku. W
tegorocznym budżecie miasta
na stypendia zaplanowano 40
tys. zł. GEM
Chwalą się miastem
Ełcka młodzież uczestniczy w
projekcie „Wschodzące moje
miasto tu wracam i kreuję”.
Nazwa projektu jest nieprzypadkowa - jest to bowiem
zlepek haseł promocyjnych
miast: wschodzący Białystok,
Gdynia - moje miasto, Ełk tu wracam i Łódź kreuje. Oficjalnie wystartowali 1 sierpnia
2013, ale działali już od maja.
Na Facebooku chwalą się
tym, co mają do zaoferowania w swoich miastach, które
uważają za najlepsze miejsce
na Ziemi. GEM
16
rozmowa tygodnia - lider i wokalista
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
Dobiera sobie dobrych tekściarzy
W ramach autorskiego cyklu „Ekspresyjni łowcy kultury” Magdalena Kozłowska rozmawia z Piotrem Kajetanem Matczukiem - pianistą, aranżerem, autorem piosenek. Piotr Kajetan Matczuk to
absolwent Studium muzycznego w klasie fortepianu Elżbiety Lickiewicz w Ełku oraz filologii polskiej
(hermeneutyka) na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie doktorant w Instytucie Literatury Polskiej na
Uniwersytecie Warszawskim. Twórca muzyki do tekstów polskich poetów doby romantyzmu. Lider i
wokalista zespołu „Rozmowa z piramidami”.
to jest bardzo ekspresyjne,
żywiołowe, emocjonalne. To
jest też na swój sposób rockowe, dlatego że muzycy, z
którymi współpracuję, to są
muzycy o profilu rockowym.
Przede wszystkim perkusista Tomek Paszko, który
jak przywali po bębnach, to
czasem aż w uszach trzeszczy!
Czy Piotrek Augustynowicz kapitalny gitarzysta, skończył
jazz na Akademii Muzycznej
w Katowicach, grał w takim
zespole bardzo znanym tutaj
na Mazurach, bo oni grali
często w Ełku - „Graf Hotel”.
W każdym razie Piotrek to
jest gitarzysta, który potrafi
bardzo fajnie, na rockowo
zagrać i z tym koncertujemy
po świecie. Także nie wiem,
- Piotrze, standardowo
muszę zacząć od Twoich
początków. Jesteś absolwentem Studium muzycznego
w klasie fortepianu Elżbiety
Lickiewicz w Ełku - kiedy i
jak zrodziło się Twoje zainteresowanie muzyką?
- Ciężko powiedzieć, bo
ja gdzieś tam już od małego
dziecka lubiłem patrzeć na
pianistów, którzy podskakują
przy stołkach. Kiedyś trafiłem
na koncert Jacka Kaczmarskiego z Gintrowskim i Łapińskim
i tam właśnie Łapiński strasznie molestował ten stołek,
podskakiwał na nim. To mi
się bardzo podobało, więc
któregoś razu powiedziałem
rodzicom, że ja też bym chciał
grać. Zapisali mnie do Pani
Elżbiety Lickiewicz, do Studium. Kapitalnie to wspominam, bo pani Elżbieta bardzo
pięknie mną pokierowała, tyle
że ja byłem potwornie leniwy
i mi się mało rzeczy chciało,
a zwłaszcza mi się nie chciało
ćwiczyć tego, co musiałem.
Tylko dzięki takiemu zmysłowi Pani Elżbiety i takiej umiejętności kierowania młodym
człowiekiem dalej robię to, co
robię i za to muszę jej tutaj
w Ełku bardzo serdecznie
podziękować.
- Tworzysz muzykę do
tekstów polskich poetów
doby romantyzmu. Skąd
u tak młodego człowieka
zainteresowanie romantyzmem?
wiać nudą i być takie poważne, naładowane przegranymi
powstaniami i patosem. Cały
czas będę to powtarzał, że to
są naprawdę życiowe teksty,
odpowiadające sytuacji politycznej w Polsce czy egzystencjalnej sytuacji normalnego,
prostego człowieka, który żyje
w Polsce tu i teraz, nie ma pieniędzy, musi płacić podatki i
radzić sobie jakoś z tą rzeczywistością, która jest wokoło
niego. Naprawdę te teksty
pomagają! Ja np. spotykam się
z kapitalnym odbiorem tych
rzeczy. W Polsce to jeszcze
niekoniecznie, bo nie wszyscy się do tego Mickiewicza
czy Słowackiego przekonują,
ale jak jedziemy za granicę,
a trochę za granicą grywamy,
pamiętać, że w tym XIX w.
Polska nie istniała, na mapie
przynajmniej. Nie mieliśmy
tożsamości państwowej i
Słowacki rozmawiał sobie z
piramidami. Zadaje im pytania, czy te piramidy mają tyle
trumien i sarkofagów, żeby
pomieścić umarły cały Polski
nagród i te piramidy odpowiedziały mu na koniec, że
te trumny i sarkofagi są dla
umarłych, a Polski naród
nadal żyje. To mi się skojarzyło ze współczesną Polską,
bo myślę, że wielu z nas zadaje
sobie pytania, co dalej z nami
będzie, dokąd zmierzamy,
gdzie to wszystko prowadzi.
„Rozmowa z piramidami”
- akurat ten tekst wydał mi
się w tamtym czasie bardzo
aktualny i nazwałem cały
projekt tym tytułem. Później trochę tego żałowałem,
bo nie jest to do końca tytuł
dobry marketingowo. Wiele
osób zastanawia się, co to jest
„Rozmowa z piramidami”, ale
tak zostało, się przyjęło, tak
się promujemy - w skrócie
„piramidy” po prostu.
- Jak wyglądała praca nad
płytą od początku do końca?
Jak dobierałeś, a właściwie
poznałeś muzyków, którzy
z Tobą grają? Jak kompletowałeś teksty?
- Wszystko zaczęło się jeszcze od mojej współpracy z
Marcinem Skabą - to był taki
szalony skrzypek. Ełczanie być
może mogą go kojarzyć, bo
grywaliśmy tutaj na Zebrze, w
Szkole Artystycznej. Myśmy z
Marcinem swego czasu mieli
trochę koncertów. W pewnym
momencie, na pewnym etapie
- Zawsze lubiłem dobrą
literaturę. To wcale nie jest
tak, że Mickiewicz czy Słowacki to byli poeci, których
odgrzebuje się tylko w szkole
przy okazji „Litwo, Ojczyzno
moja...” i nic poza tym. To
byli kapitalni ludzie, którzy
pisali teksty, moim zdaniem,
aktualne cały czas. Ja miałem
to nieszczęście, że oprócz
tego, że jestem muzykiem,
to też kończyłem filologię
polską i gdzieś tam zawsze
to zamiłowanie do literatury
we mnie tkwiło. Dobierałem
sobie dobrych tekściarzy po
prostu! (śmiech) Kto powie,
że Mickiewicz nie jest dobrym
tekściarzem? Jest świetnym, to
jest profesjonalista, nie ukrywajmy! (śmiech)
- Jak zdefiniujesz muzykę,
którą tworzysz? Powiedziałeś kiedyś, że nie jest to
poezja śpiewana. W takim
razie jazz? Rock?
- To jest też bardzo trudne
pytanie, bo nie chcę się szufladkować, zamykać w żadnej
szkatułce, nazywać, czy to
jest jazz, rock czy cokolwiek
innego. Nie chcę, żeby nazywało się to poezja śpiewana,
bo to się współczesnemu
człowiekowi bardzo źle i negatywnie kojarzy. Poezja śpiewana to jest taki bard, dziad
z taką brodą, który wychodzi
na scenę, męczy kota i tam
smęci, a wszyscy śpią. Z tym
się kojarzy poezja śpiewana.
To, co my robimy na scenie,
Audycji „Ekspresyjni Łowcy Kultury” możecie słuchać
na żywo w każdy piątek o godz. 16.15
w Radiu Bayer fm 90,7 mhz.
co to za gatunek - ciężko
powiedzieć. Ludzie niech to
nazywają, jak chcą.
- W 2012 roku wydałeś
płytę „Rozmowa z piramidami” z teksami Słowackiego,
Mickiewicza, Asnyka. Nie
boisz się mierzyć z takimi
klasykami?
- Nie, nie boję się, bo nie
ukrywajmy, że nikt tych tekstów po ukończeniu szkoły
albo studiów nie czyta i jakby
są to rzeczy trochę archaiczne, trochę też zapomniane w
Polsce. Słowackiego i Mickiewicza bardzo krzywdzi system
edukacji, bo to wcale nie musi
mojego życia tak się wszystko
poukładało, że siadłem do fortepianu i zacząłem pisać. Nie
opuszczałem tego fortepianu
przez dwa tygodnie, po ok.
19-20 godzin na dobę, przez
co sobie w pewnym sensie
wycieńczyłem organizm,
ale dzięki temu powstał ten
bardzo fajny program. Wystawiliśmy to pierwszy raz przy
okazji warsztatów muzycznych, które prowadziłem z
Marcinem dla młodzieży w
Kościerzynie na Pomorzu. I
to miało na tyle fajny odbiór,
że postanowiłem to kontynuować. Faktycznie zaprosiłem
znakomitych muzyków. Na
początku był to Paweł Nowak
- to jest taki akordeonista
bardzo znany na Pomorzu,
pochodzący z Kościerzyny.
Był o tyle szczególnym muzykiem, że był pasjonatem. Miał
własne muzeum akordeonów,
zgromadził przez całe życie
kilkaset eksponatów. Później
dołączył Tomek Paszko na
perkusji, Tomek Nowik na
kontrabasie i w ten sposób w
takim podstawowym składzie
zaczęliśmy próbować. Później
dołączył do nas Mirek Czyżykiewicz, który przyjechał
do Kościerzyny, ponieważ
na warsztatach muzycznych
chciałem pokazać młodym
ludziom takiego mistrza,
barda, kogoś największego.
Dla mnie Mirek Czyżykiewicz jest niesamowitym artystą o bardzo dużej charyzmie,
fantastycznym wokalu nie
mieszczącym się w żadnych
klasyfikacjach. Mirek przyjechał popatrzeć na efekty tych
warsztatów, które prowadziłem i jakoś tak przypadkiem
to tam fantastycznie ludzie
to odbierają. Potrafią przy
tym płakać, bawić się, tańczyć, skakać, różne są aspekty
odbioru. Także nie boję się my się z klasykami lubimy!
(śmiech)
- Dlaczego akurat „Rozmowa z piramidami” Słowackiego została przez
Ciebie wybrana na tytuł
projektu?
- Dlatego, że to był tekst,
który bardzo mocno, przynajmniej dla mnie, pasował
do współczesnej Polski. Też
nie chcę, żeby brzmiało
to patetycznie, ale trzeba
Fot. Radek Nowacki
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
mówię: „Mirek, wiesz co, robię
teraz nowy program, projekt.
Zagrałbym Ci jedną piosenkę”. Zagrałem mu wtedy
„Testament mój” z tekstem
Juliusza Słowackiego. Mirek
się wtedy wzruszył i powiedział, że on bardzo chętnie by
to z nami śpiewał, czym też
zastrzelił mnie, byłem bardzo
zaszczycony, bo ja go zawsze
traktowałem w kategoriach
„mistrz-uczeń”, mimo że się
znamy, szanujemy. Dla mnie
to jest niedościgniony mistrz
i to, że mistrz zaśpiewał ze
mną na płycie, to jest coś
fantastycznego. Tak się ten
projekt rozwijał. Później skład
się trochę przeformułował, bo
doszedł Piotrek Augustynowicz, odeszło kilku innych
muzyków. Teraz w zasadzie
koncertujemy w czwórkę.
- Patronat nad Twoją płytą
objęła Telewizja Polska. Jak
Ci się to udało?
- Mam takie poczucie, że
temu, co robię, towarzyszy
bardzo duże szczęście, za które
nie wiem, komu dziękować.
Jakieś takie dobre duchy nade
mną czuwają, tak myślę. Po
prostu tak wyszło, jakoś
tak się udało. Mam takiego
przyjaciela w telewizji, który
pomógł mi to załatwić, a że
akurat Słowacki i Mickiewicz
bardzo wpisuje się w misję
Telewizji Polskiej, to też się
na swój sposób udało. To też
jest dla mnie bardzo ważne,
cenne, że na takie rzeczy jak
polska literatura jest miejsce.
Wszyscy na tę telewizję narzekają, że jest coraz gorzej, ale ja
- obserwując te instytucje od
wewnątrz, myślę, że jest coraz
lepiej i to wszystko zmierza
ku dobremu, bo jako naród
mamy przesyt tą taką papką
medialną, którą jesteśmy karmieni, a to zmierza ku temu,
żeby promować rzeczy ciekawsze. Może nie tyle ambitniejsze, co ciekawsze.
- Czy to, że wychowałeś
się na muzyce Jacka Kaczmarskiego miało wpływ na
kształt płyty „Rozmowa z
piramidami”?
- Na pewno w jakiś sposób
miało. W ogóle twórczość
Jacka Kaczmarskiego miała
na mnie duży wpływ, bo ja
od Kaczmarskiego zaczynałem swoją własną drogę artystyczną. Jacek Kaczmarski
napisał takie słowa w swoim
testamencie: „Niech sobie
znajdą własny temat. I niech
go wyśpiewają sami. Inaczej
zdradzą wielbiciele. Że nie
pojęli ze mnie wiele.” To są
jego słowa i one mi towarzyszyły w życiu, bo oczywiście
Kaczmarski był pretekstem
do tego, żebym zaczął w
ogóle śpiewać, ale też do
tego, żebym zaczął tworzyć
własne rzeczy, bo ile można
śpiewać tego Kaczmarskiego? W pewnym momencie
człowiek zaczął sam wyrażać
siebie artystycznie i na to
poniekąd miała wpływ twórczość Jacka Kaczmarskiego.
O tyle poniekąd, że ja jestem
bardzo emocjonalnym człowiekiem i też ulegam wielkim
emocjom na scenie, czego nie
da się zaprzeczyć ani ukryć.
Ja nie oszukuję nikogo, jak
wychodzę na scenę, to staram
się być szczery i opowiedzieć
ludziom ten kawałek świata,
który we mnie tkwi, pokazać
to wnętrze, które gdzieś tam
w sobie noszę. To, że akurat
emocje Jacka Kaczmarskiego, jego ekspresja, jego jakiś
tam bunt, w pewnym etapie
mojego życia mi się udzieliły,
to chyba tak zostało i ja nie
uważam tego za coś złego.
Wręcz przeciwnie - to jest też
kawał dobrej poezji, literatury
i muzyki. Nie kopiuję Kaczmarskiego, a raczej na kanwie
Kaczmarskiego buduję siebie i
własne muzyczne opowiedzenie świata.
- Bardzo dużo koncertujesz za granicą, m.in. w
Holandii, Luksemburgu,
Niemczech. Jak Ci się to
udało?
- To też był cały ciąg
przyjemnych zbiegów okoliczności, o których długo
by opowiadać. Myślę, że na
początku to się wzięło od
programu „Rozmowa z piramidami” i koncertu w Berlinie, bo tam koncertujemy
zdecydowanie najwięcej. Był
nawet taki pomysł, żeby nasz
zespół nazwać „Berlin”, ale już
był taki zespół, więc wszystko
wróciło do „Rozmowy z piramidami”. Myślę, że to kwestia
tego Mickiewicza i Słowackiego, mimo wszystko. Jest
to temat dla Polonii zagranicznej bardzo dobry i to się
dobrze sprzedaje za granicą i
gdzieś, myślę, tutaj tkwi klucz
sukcesu, powodzenia tego
przedsięwzięcia. Te koncerty
za granicą są fantastyczne o
tyle, że ja bardzo dużo zwiedzam przy tej okazji, poznaję
dużo nowych rzeczy. Też mam
tak, że jak jadę w nowe miejsce, to zawsze chcę poznać
lokalną kuchnię, spróbować
tego, co oni jedzą i jadłem już
naprawdę wiele śmiesznych i
dziwacznych potraw, których
bym nigdzie indziej nie spróbował. Jadłem np. grillowaną
ośmiornicę, wilka morskiego,
który był rewelacyjny, rekina.
W Holandii mają taki specjalny gatunek śledzia i jedzą
go na surowo. Grałem też w
niesamowitych miejscach,
jak ostatnio np. w siedzibie
NATO w Brunssum, tj. na
granicy holendersko-niemieckiej - koncert dla dowództwa,
które dowodzi misją w Afganistanie. Niezapominany
koncert, fantastyczne miejsce, bo tam się nie odbywają
koncerty, przede wszystkim to
jest baza wojskowa i to bardzo
duża, druga taka bliźniacza
baza jest np. w Neapolu. Jest
jeszcze kwatera główna w
Mons w Brukseli. To naprawdę fantastyczna sprawa i cieszę
się, że w takich miejscach Słowacki czy Mickiewicz też się
sprawdzają! (śmiech)
rozmowa tygodnia/powieść w odcinkach
KRYPTONIM
Jan Steć
STATUJA
Gołdap, Urząd Miasta
23 listopada 2009, godzina siedemnasta
W
palarni Urzędu Miejskiego na
pierwszym piętrze siedziało przy stoliku kilka osób.
Cicha rozmowa, jaką toczyli,
dotyczyła celu, w jakim burmistrz Mirosław Marczak zaprosił akurat ich na spotkanie.
Obok nich co chwila przechodzili inni zaproszeni, jacyś
starsi mieszkańcy miasta i kilku pracowników Urzędu.
– Prosimy panów do środka, prosimy. Kawa, herbatka...
– Faszcza, jeden z urzędników burmistrza, już trzeci raz
zapraszał palących do środka. Facet wygladał, jak przedwojenny mistrz nozyczek i grzebienia. Twarz wyrażała niby
szczerą gościnność, jednak to, że w sali obok od ładnych
kilku minut czekał burmistrz tego małego miasta, wyraźnie
pobudzało go do działania.
– Zaraz, czekamy na szefową – mruknął Dawidowicz.
Wąsaty urzędnik sapnął i wrócił do coraz bardziej zatłoczonej sali obrad.
– Jak to będzie wyglądać, że zaczęliśmy bez niej. Poczekamy – Dawidowicz był jednak nieco zniecierpliwiony
spóźnianiem szefowej. Nerwowo zaciągał się papierosem.
Stojący obok i niepalący czarniawy, niski mężczyzna kiwnął
z aprobatą głową. Nie znosił dymu, ale nie wiedział, co ze
sobą zrobić, więc tkwił w palarni razem z nimi.
– Ciekaw jestem, co wymyśli... bo wiadomo, że będzie
o pomniku – Dawidowicz zaciągnął się. – Ponoć ma jakąś
ekspertyzę budowlaną, że budowla jest w kiepskim stanie
czy coś... Ale jak myśli, że zgodzimy się na rozbiórkę, to
się myli – Dawidowicz żachnął się i znów mocno zaciągnął
papierosem. Trzeci mężczyzna nie odzywał się. Od czasu do
czasu spoglądał na schody, którymi powinna była nadejść
szefowa.
– A właściwie dlaczego chce rozmawiać tylko z nami?
Przecież to sprawa wszystkich mieszkańców – Czarniawy
wzruszył ramionami, wyraźnie kierował pytanie do Dawidowicza.
– No właśnie nie tylko z nami, widzisz pan tych dziadków? Kombatantów też zaprosili. Powiem tak: on wie, jakie
jest nasze zdanie, ale chce pokazać, że liczy się z opinią
opozycji – spojrzał znacząco na trzeciego z mężczyzn.
Obok palarni przeszło znów kilkoro ludzi. Niektórzy
kiwali głową na powitanie, ktoś podał rękę. Za starszą, idącą
z trudem kobietą wbiegła na piętro dość młoda jeszcze blondynka. Zdyszana, rozpinając kurtkę i patrząc na palących,
przepraszająco wychrypiała: – Jestem. Chodźcie.
Dawidowicz spokojnie przygasił peta, podniósł się i ruszył
do sali mieszczącej się za szklanymi drzwiami. Za nim weszli
do środka dwaj pozostali.
Przy stole siedział już burmistrz Marczak, lekko rudziejący
mężczyzna w sile wieku, z boku jego zastępca Zamorski i
paru urzędników ratusza. Dalej kilku staruszków, szefowa
SLD i jakaś młoda dziewuszka. Po drugiej stronie stołu
zasiedli Dawidowicz, Reszka i ten czarniawy, wąsaty – przedstawiciele miejscowej lewicy.
– A więc skoro już jesteśmy wszyscy – zaczął burmistrz –
chciałbym powitać zebranych i podziękować za przybycie.
Potem zebrani wysłuchiwali o sprawach miasta, problemach, jednak na czoło wybijały się sukcesy włodarzy miasta.
Burmistrz ze swadą mówił o zamiarach, możliwościach...
Niektórzy staruszkowie wpatrywali się w przemawiającego
Marczaka jak w obraz. Kilku z godnością obserwowało blat
stołu. Z zainteresowaniem patrzyli na przemawiającego także
ci, którzy na salę weszli ostatni, razem ze swoją szefową.
– Ale nie to jest, proszę państwa, celem naszego spotkania
– Marczak przechodził do konkretu. – Pozwoliłem sobie
zaprosić tu przedstawicieli lewicy i organizacji kombatanckich, ponieważ powstał problem z pomnikiem Braterstwa
Broni.
Burmistrz wydawał się wyraźnie zakłopotany, a z jego
twarzy biła szczera troska. Siedzący najdalej Dawidowicz
pokiwał głową i spuścił wzrok. Całym sobą dawał do zrozumienia, że burmistrz zebranych nie zaskoczył. Szefowa
lewicy spokojnie taksowała Marczaka.
– Proszę państwa, pomnik jest w kiepskim stanie – oznajmił mocnym głosem. – Oto ekspertyza, która mówi, że
pomnik w każdej chwili grozi zawaleniem. Ja konsultowałem się z prawnikiem i wszystko wskazuje na to, że gdyby,
nie daj Boże, kawał muru się oderwał i ktoś dostałby w
17
Gołdap 2011
głowę – burmistrz chwycił się za serce – odpowiedzialnym
będę ja. Tylko ja. A ja tego nie chcę. – Rzucił wzrokiem po
wszystkich zebranych. Kiedy zatrzymał się na Zamorskim,
ten z aprobatą pokiwał głową. – Dlatego chciałbym poznać
opinię państwa na temat możliwości rozbiórki pomnika.
– Panie burmistrzu – czarniawy, wąsaty sąsiad Dawidowicza gwałtownie zamachał rękami. – A dlaczego rozmawia
pan o tym tylko z nami? Ta sprawa chyba dotyczy wszystkich
mieszkańców. A pan zaprasza lewicę i kombatantów. – Tu
czarniawy skłonił się lekko w stronę nobliwych staruszków. – Chyba pan nie myśli, że dzisiejsza lewica to ci sami
ludzie, którzy... choćby ten pomnik stawiali? Lewica, panie
burmistrzu, też się zmienia, też się rozwija c popatrzył na
swoich, jakby czekał na oklaski.
– Ano choćby dlatego, że kwiaty pod tym pomnikiem od
lat składa tylko wasza delegacja – burmistrz lekko uśmiechał się, patrząc na zacietrzewienie bliżej nie znanego mu
człowieka. „Kto to jest? Nigdy go tu chyba nie widziałem...
– pomyślał.
A czarniawy nadawał ze swadą:
– To akurat jest wielki grzech, panie burmistrzu, że nikt
inny tych kwiatów nie składa, ale zostawmy to...
Dyskusja była dość żywa, kilka razy głos zabierali dziadkowie, coś tam dorzucili inni.
– A może by go przenieść do Wronek? Na cmentarz
radziecki? – dorzucił jeden z lewicy.
– Panie, panie, a koszty? – sapnął czarniawy.
Spotkanie potrwało jeszcze jakiś czas. W zasadzie większość głośno zgadzała się, że burmistrz, obawiając się o
swoją głowę i strasząc prokuraturą, ma rację. Co tam myśleli
naprawdę, nie wiadomo. Ale widać było, że nie wszyscy mają
jednakowe zdanie. Większość zebranych przychyliła się do
tego, że, owszem, pomnik może i trzeba rozebrać, ale w to
miejsce należałoby postawić coś, co by upamiętniało tamtych poległych. Burmistrz skłaniał się ku tej opcji, zresztą
nie pozostawało mu nic innego, przecież nie spodziewał się,
że od lewicy usłyszy głosy i deklarację zgody na usunięcie
pomnika. Jej szefowa gładko i dorzecznie wyraziła zdanie
wszystkich.
– Tak. Tak, proszę państwa, tak więc zrobimy – Marczak
spojrzał w przeciwległy koniec sali. – Słusznie mówi pan
Dawidowicz, zrobimy drugą ekspertyzę, a na razie chcę,
żebyście państwo zrozumieli, że ogrodzimy pomnik i damy
tablicę z informacją, dlaczego tak się stało. Że nie jest to
samowola burmistrza
– sapnął – a po prostu obawa o bezpieczeństwo naszych
mieszkańców. A do tego, powiem państwu, i tak nie możemy
pomnika ruszyć teraz. Chciałem państwa poinformować,
powiadomiono mnie – burmistrz potarł czoło – że jest
duża szansa, że w kwietniu rosyjski premier spotka się z
naszymi władzami w Katyniu. Wiecie państwo, co to znaczy,
to ważny krok. Absolutnie do tej pory nie możemy nic
zrobić z pomnikiem. Pamiętamy wszyscy, jaką awanturą
zakończyło się przed dwoma laty przeniesienie pomnika
rosyjskiego żołnierza w Tallinie – wyjaśniał. – Rosjanie są
na tym punkcie bardzo wyczuleni. Nie chcielibyśmy, aby w
wyniku niezrozumienia naszej sytuacji doszło do międzynarodowej awantury.
Marczak spoglądał po obu stronach stołu, szukając w
oczach zebranych zrozumienia. Zdawało mu się, że dojrzał.
Dyskusja ciągnęła się jeszcze czas jakiś, było parę głosów,
ale te dotyczyły już tylko uściślenia idei zastąpienia pomnika
innym wyrazem pamięci. Na tym też stanęło. Przynajmniej
oficjalnie.
Spotkanie w ratuszu dotyczyło sprawy małego miasteczka, ale właściwie to tu i tego dnia operacja o kryptonimie
„Statuja” miała swój początek.
***
– No, to załatwione. Najpierw
zajmiesz się tymi teczkami. Chcę
wręczyć coś polskiemu koledze w
Katyniu. A resztę – wskazał na
większy stos – do Archiwum...
Książka „Kryptonim Statuja”
nawiązuje do realnych sytuacji, ale
- jak twierdzi autor Jan Steć - jest to
tylko fikcja literacka.
Moskwa, Kreml
03 lutego, po północy
odcinek 1
18
piszą do nas całkiem duże i małe
Ruszyli po wystrzale
Marta Słuchocka
Fot. Archiwum organizatora
W Starych Juchach 4
stycznia o godz. 9.50 spod
Urzędu Gminy wyruszyli uczestnicy Ełckiego
Maratonu Pieszego. Sędzia
główny Wiesław Rusak
rozdał zawodnikom mapy i
wyjaśnił zasady. Wójt gminy
Stare Juchy Ewa JurkowskaKawałko przywitała obecnych i rozpoczęła maraton
wystrzałem z pistoletu. Meta
pierwszego odcinka (50
km) była w Zespole Szkół
Samorządowych w Starych
Juchach. Na trasie było
9 punktów, w tym ósmy
punkt na wieży widokowej
w Starych Juchach. Organizatorzy: Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Ełku,
Urząd Miasta w Ełku, Starostwo Powiatowe w Ełku,
Urząd Gminy Stare Juchy.
Patronat honorowy: prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, starosta ełcki
Krzysztof Piłat, wójt gminy
Stare Juchy Ewa JurkowskaKawałko.
Magiczne znaki
Marta Słuchocka
Fot. Archiwum organizatora
We wtorek 7 stycznia przedszkolaki po raz pierwszy spotkały
w ramach projektu „Pół roku z życia małego Jaćwinga”.
Takie spotkania będą się odbywały w Przedszkolu Samorządowym w Starych Juchach w każdy wtorek zgodnie z
harmonogramem.
Pierwsze spotkanie odbyło się w ciepłej atmosferze przy
ognisku, a uczestnicy leżakowali na zdobycznych skórach
Jaćwingów w specjalnie przygotowanych ubraniach. Wykonywali magiczne znaki i rozpoznawali członków swojego
plemienia w ciemnościach po dotyku. Poznawali swoje
imiona i „czarowali” z ognia. Tego dnia podpisaliśmy kontrakt naszego plemienia. Każde ze spotkań będzie miało
inny charakter. W zajęciach uczestniczą dzieci, które są
objęte edukacja przedszkolną wraz z rodzicami, opiekunami i innymi członkami rodziny. Projekt „Pół roku z życia
małego Jaćwinga” realizowany jest przez Gminny Ośrodek
Kultury w Starych Juchach w ramach VI edycji konkursu grantowego „Na dobry początek”, którego celem jest
przeprowadzenie działań z zakresu edukacji i wychowania
dzieci w wieku przedszkolnym. Dofinansowanie ze środków
Fundacji J.K. Steczkowskiego, okres realizacji zadania od 1
stycznia do 30 czerwca 2014r. Partnerstwo: Zespół Szkół
Samorządowych w Starych Juchach, Nadleśnictwo Mrozy
Wielkie, Nieformalna Grupa JAMA. Prowadzący zajęcia:
Dorota Krawczyk. Koordynator: Marta Słuchocka.
Strażacy z Prostek zebrali ponad tysiąc
W 22. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy strażacy
ochotnicy z Prostek zebrali kwotę 1103,10 zł. Łącznie wszyscy strażacy z powiatu ełckiego zebrali około 10 tys. 500
zł. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, którzy
wspomogli akcję i wzięli udział w zbiórce. Pieniądze zebrane
w tym roku zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do
medycyny ratunkowej dzieci i godnej opieki osób starszych.
Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do udziału w akcji za
rok! Hubert Zawistowski
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
w salezjańskiej wspólnocie
Maria Chaberek
fot. Grzegorz Dziedzic
Okres Bożego Narodzenia to
czas szczególny i wyjątkowy,
w którym pogłębiamy wiarę,
nadzieję, miłość i jedność.
Okazją ku temu są tradycyjne jasełka bożonarodzeniowe, spotkania opłatkowe,
konkursy, przeglądy kolęd
i pastorałek oraz przemarsze orszaków Trzech Króli.
W uroczystość Objawienia
Pańskiego, 6 stycznia 2014r.
o godz. 19 w Kościele pw.
św. Rafała Kalinowskiego
w Ełku odbył się wspaniały
koncert kolęd w wykonaniu
scholi parafialnej „Aniołki
Świętego Jana Bosko” i przyjaciół. Licznie zgromadzona
widownia świadczyła o zainteresowaniu i entuzjastycznym podejściu parafian do
pomysłu opiekunów scholi:
Moniki Jagłowskiej, Małgorzaty Klimach i Marcina
Przygodzińskiego. Wrażeń i
przeżyć estetycznych nie da
się opisać. Schola wykonała
tradycyjne polskie kolędy i
pastorałki oraz mniej znane
utwory w ciekawej aranżacji
i z wykorzystaniem różnych
instrumentów. Kolęda pt.
„Uciekali” została wzbogacona scenką rodzajową. Podczas
koncertu proboszcz parafii
ks. Tadeusz Jarecki SDB w
niezwykle uroczy sposób
zacytował poezję ks. J. Twardowskiego. Schola „Aniołki
św. Jana Bosko” i wszyscy,
którzy z nimi występowali,
otrzymali owacje na stojąco.
Po koncercie w Oratorium
św. Jana Bosko odbyło się
spotkanie rodziców, opiekunów i dzieci należących do
parafialnej scholi, którym
kierownik oratorium ks.
Szymon Mastalerz SDB, wraz
z animatorami, przygotował
słodką niespodziankę. Parafianie liczą, że koncert kolęd
i pastorałek na trwale wpisze
się w tradycję salezjańskiej
wspólnoty.
Gwarnie i tanecznie w świetlicach
Marta Słuchocka
Fot. Archiwum organizatora
Dotychczasowe miejsce zabaw
sylwestrowych w Starych
Juchach, czyli Gminny Ośrodek Kultury jest w remoncie.
A zatem nie bardzo jest gdzie się pobawić? Nieprawda!!! W
naszej gminie jest mnóstwo Świetlic Wiejskich, w których
działają niesamowicie zmobilizowani do pracy ludzie - sołtysi i mieszkańcy. W Orzechowie, Szczecinowie, Zawadach
Ełckich, Gorłówku i Grabniku zorganizowano zabawy sylwestrowe, na które mógł zapisać się każdy, kto miał ochotę
tego wieczoru na tańce i miłe towarzystwo. Bawiono się przy
zespołach, a także z DJ-ami do białego rana. W sumie ok.
200 osób spędziło sylwestrową noc w Świetlicach Wiejskich.
Pogratulować organizacji i zapału! Wójt gminy Stare Juchy
odwiedziła wszystkie świetlice, życząc udanej zabawy i wszystkiego dobrego na nowy rok.
Szczęśliwy senior to aktywny senior
Marta Słuchocka
Fot. Archiwum organizatora
W piątek 3
stycznia „Wróblikowie Mali” wystąpili w Caritas w Ełku na zakończenie
projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w
ramach rządowego programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata
2012 -2013. Jedna z uczestniczek projektu z gminy Stare
Juchy Krystyna PilawskaWiercińska zaproponowała
występ grupy teatralnej ze
Szczecinowa. Podczas tego
spotkania wszystkim pobłogosławił biskup ełcki Romuald Kamiński. Nasze Wróbliki były pod ogromnym
wrażeniem tego spotkania,
ale nie poddały się tremie i
odegrały swoje role znakomicie. Biskup wręczył aktorom
upominki od Caritas. Seniorzy otrzymali zaświadczenia
uczestnictwa w szkoleniach.
Na zakończenie Daniel
Szejda przygrywał na akordeonie, a obecni odśpiewali
cały śpiewnik kolęd i różnych przyśpiewek. Gratulujemy ukończenia warsztatów.
Zadanie było realizowane
przez Caritas Diecezji Ełckiej
oraz Stowarzyszenie Pomocy
Humanitarnej im. Św. Łazarza w Ełku. Bardzo dziękujemy organizatorom za gościnę
i miłe przyjęcie. Dziękujemy
również dyrektorom ZSS w
Starych Juchach oraz Zespołu Szkół nr 1 w Ełku za zwolnienie uczniów z zajęć.
życie duchowe
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
19
Dziesięć Orszaków
Trzech Króli w diecezji ełckiej
Ks. Jerzy Sikora
W tym roku diecezja ełcka po
raz drugi przyłączyła się do
ogólnokrajowego świętowania Objawienia Pańskiego
zorganizowaniem Orszaków
Trzech Króli. W 2012 roku
były one w trzech miejscowościach, a w bieżącym – w
dziesięciu. Zorganizowała je
głównie Akcja Katolicka przy
współpracy z samorządami
miast, parafiami, szkołami
oraz innymi instytucjami. Po
raz drugi Orszak Trzech Króli
przeszedł ulicami Giżycka,
Gołdapi i Suwałk, a po raz
pierwszy pojawił się w Augustowie, Ełku, Mikołajkach,
Olecku, Piszu, Świętajnie i
Węgorzewie.
W stolicy diecezji uczestnicy orszaku zgromadzili się na
placu Jana Pawła II. Najpierw
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku zaprezentowali jasełka Cud nocy betlejemskiej, a następnie trzej
mędrcy: Kacper, Melchior i
Baltazar zaprosili do wspól-
nego poszukiwania Dzieciątka Jezus. Trzytysięczny orszak
przeszedł ulicami miasta. Po
drodze monarchowie poddani byli próbom wiary, jednak
podążając za znakami danymi
z nieba, dotarli do stajenki
w parafii św. Jana Apostoła
i Ewangelisty. Tam pokłonili
się Jezusowi i złożyli przyniesione ze sobą dary. Orszak
zakończył się agapą, podczas
której bp Jerzy Mazur –
przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski ds. Misji
przypomniał, że ten dzień jest
szczególny – światu objawił
się Zbawiciel. Każdy z nas jest
wezwany, aby radość zanieść
swoim bliskim i każdemu,
kogo spotkamy.
- Takimi apostołami
Chrystusa są także misjonarze. Głoszą Dobrą Nowinę
tym, którzy jeszcze jej nie
poznali. Misjonarze i misjonarki z Polski wraz z misją
ewangelizacyjną prowadzą
wiele dzieł charytatywnych,
edukacyjnych i opiekuń-
czych – mówił biskup.
Zachęcał do wspierania dzieł
misyjnych oraz misjonarzy
przede wszystkim modlitwą. 6 stycznia jest dniem
pomocy misjom. W związku
z tym w parafiach prowadzone są w tym dniu zbiórki pieniężne na rzecz misji.
W giżyckim orszaku wziął
udział bp Romuald Kamiński.
Podkreślił rodzinną atmosferę. Dużo było dzieci i młodzieży i ogólna frekwencja
większa niż w ubiegłym roku.
Orszaki pojawiły się nie
tylko w miastach, ale i w
mniejszych miejscowościach,
na przykład w Świętajnie.
- W małym Betlejem działy
Czyż Chrystus jest podzielony?
Ks. Jerzy Fidura
diecezjalny referent ds. ekumenizmu
stu lat chrześcijanie różnych
wyznań i obrządków gromadzą się w tygodniu
ekumenicznym w świątyniach, cerkwiach i
zborach na wspólnych nabożeństwach w
intencji widzialnej jedności między nimi.
Termin tego tygodnia został zaproponowany
przez pioniera ruchu ekumenicznego Paula
Wattsona z USA w 1908 r., aby obejmował
czas między dniem wspominającym św. Piotra
(18 stycznia – wcześniej w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła) a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto
jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne
znaczenie.
W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy
miasta organizują jedno nabożeństwo ekumeniczne, któremu nadają charakter obchodów centralnych, inne spotykają się każdego
dnia Tygodnia w innej świątyni na wspólne
nabożeństwo. Choć wspólnotowa modlitwa
o jedność ma charakter uprzywilejowany, to
jednak chrześcijanin powinien także indywidualnie modlić się do Ojca, „który widzi w
ukryciu” (por. Mt 6, 6). Wszyscy modlący się
o większą widzialną jedność Kościoła tworzą
wspólnotę nawet wtedy, gdy modlą się osobiście. Motywem przewodnim tegorocznego
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
są słowa z Listu do Koryntian (1Kor 1, 13):
„Czyż Chrystus jest podzielony”? Św. Paweł
stawia to pytanie gminie chrześcijańskiej,
którą założył w Koryncie. W tym mieście
działali po nim jeszcze inni głosiciele Ewangelii: jego uczeń Apollos i prawdopodobnie
Piotr. Ich obecność i nauczanie sprawiły, że
we wspólnocie powstały trzy odłamy, których
członkowie odwoływali się do poszczególnych
apostołów, jako do swoich założycieli. Paweł
występuje przeciwko tworzeniu się odrębnych
grup i napomina, aby ci, którzy głoszą słowo
Boże i sprawują sakramenty, nie przysłaniali
sobą osoby Jezusa Chrystusa. Chrystus, który
Od ponad
jest założycielem Kościoła, nie jest i nie może
być podzielony. On mocą Ducha Św. jest cały
obecny w misterium Kościoła poprzez głoszone słowo, sakramenty św., prezbitera i modlącą
się wspólnotę. Dlatego Kościół Chrystusowy
w swej najgłębszej istocie, od strony ontycznej,
wewnętrznej nie jest podzielony. Rozłam nie
sięgnął jego sedna. Przez grzech podzielili się
sami chrześcijanie. Trwające podziały dotyczą
bardziej jego struktury zewnętrznej, ludzkiej i
widzialnej. Rozwijający się ruch ekumeniczny ma na celu przywrócenie jedności w tym
wymiarze na trzech płaszczyznach: doktrynalnej (zgodność w wyznawaniu prawd wiary),
sakramentalnej (pojednanie różnic w liczbie
i rozumieniu sakramentów) i pasterskiej
(uznanie jednego zwierzchnictwa w Kościele).
Przyszła jedność nie oznacza, jak mówiono
przed Soborem Watykańskim II, powrotu
odłączonych chrześcijan na łono Kościoła
katolickiego. Jedność, do której dążymy, nie
zakłada także unifikacji wyznaniowej, zniwelowania wszelkich różnic istniejących między
Kościołami i różnymi tradycjami kościelnymi.
Model przyszłego zjednoczenia, ku któremu
Duch Św. nas prowadzi, polega na szukaniu
jedności w pojednanej różnorodności. Trwając
w więzach istniejącej wspólnoty i pozostając
przy swojej tożsamości wyznaniowej, tylko w
sprawach najbardziej zasadniczych Kościoły
mają kroczyć do konwergencji i zgody, natomiast w sprawach drugorzędnych mogą się
różnić. Te różnice jednak nie będą dzielące
czy wykluczające. Bardziej komplementarne,
całościowe spojrzenie na daną prawdę wiary
prowadzi do pojednania różnorodności oraz
do wzajemnego duchowego ubogacenia.
Obrazem takiej jedności może być łuk tęczy
czy bukiet różnorodnych kwiatów.
Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan są znakiem nadziei na to, że w
wyznaczonym przez Boga czasie i za pomocą
Bożych środków osiągniemy pełną jedność.
W drodze do tego chrześcijanie niech będą
prawdziwymi znakami ludzkiej solidarności,
siewcami pokoju i budowniczymi jedności we
wspólnotach, w których żyją.
Program Tygodnia Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan w Ełku
18 – 25 stycznia 2014 r.
W Ełku odbędą się z udziałem duchownych i
wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła
Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i Kościoła Chrześcijan Baptystów następujące
nabożeństwa ekumeniczne:
- 18 I (sob.) - godz. 17.30 kościół NSPJ - uroczyste
Nieszpory ekumeniczne z udziałem wspólnot życia
konsekrowanego.
- 19 I (niedz.) godz. 9 cerkiew prawosławna pw. św.
Ap. Piotra i Pawła (ul. Konopnickiej) - Św. Liturgia
Chrztu Pańskiego.
- 21 I (wt.) godz. 18 kościół pw. Królowej Apostołów - nabożeństwo dziękczynno-błagalne. Liturgię
współkształtują Rodziny Nazaretańskie.
- 22 I (śr.) godz. 18.30 kościół pw. św. Jana Ap. i
Ew. - Nieszpory ekumeniczne. Nabożeństwo prowadzi Domowy Kościół.
- 23 I (czw.) godz. 18 kościół św. Tomasza Ap. nabożeństwo do Ducha Św. Modlitwie przewodniczy
Ruch Odnowy w Duchu Św.
- 24 I (pt.) godz.18 Sanktuarium Chrystusa Sługi
- nabożeństwo ekspiacyjno-przebłagalne do Miłosierdzia Bożego za grzechy podziału prowadzone przez
wspólnotę Neokatechumenatu; godz. 18 Miejska
Biblioteka Publiczna - Rozmowy ekumeniczne: „Krajobraz wielowyznaniowy i wielokulturowy Ełku”.
- 25 I (sob.) godz. 17 kościół Chrześcijan Baptystów - koncert pieśni religijnej.
- 26 I (niedz.) godz.11 kościół ewangelickometodystyczny pw. Miłości Bożej - ekumeniczne
Nabożeństwo Słowa Bożego; godz. 18 w katedrze św.
Wojciecha - uroczysta Liturgia Eucharystii pod przewodnictwem Ks. Biskupa w intencji o zjednoczenie
wszystkich wyznawców Chrystusa.
W naszej diecezji nabożeństwa ekumeniczne odbędą
się także w Mikołajkach, Giżycku, Suwałkach, Rynie
i Piszu. W terminie późniejszym odbędzie się także w
jednym z kościołów Ełku nabożeństwo ekumeniczne
dla młodzieży w duchu Taize.
Serdecznie zapraszamy do ufnej modlitwy w intencji
naszych braci i sióstr z podzielonych, ale kroczących
ku jedności Kościołów, oraz do udziału w powyższych
nabożeństwach ekumenicznych.
się wielkie wydarzenia –
narodził się Jezus, podobnie
w małej parafii można też
zorganizować Orszak Trzech
Króli – powiedział ks. Dariusz
Smoleński – proboszcz ze
Świętajna, w orszaku przebrany za pastuszka.
Fot. Archiwum diecezji
Krajobraz
wielowyznaniowy
i wielokulturowy Ełku
W ramach nadchodzącego Tygo-
dnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Ełku (ul. Armii
Krajowej 17B) 24 stycznia
(piątek) o godz. 18 odbędzie
się spotkanie, na którym zapoznamy się z wielokulturową
i wieloreligijną historią Ełku
oraz jej dzisiejszą kontynuacją
zaprezentowaną na przykładzie
obecnych w naszym mieście
Kościołów, z ich różnorodną
tradycją, kulturą i religijnością.
Prelegentami będą: ks. Dariusz
Zuber z ełckiej Parafii Ewangelicko-Metodystycznej, pastor
Grzegorz Gawrych z ełckiego
Zboru Kościoła ChrześcijanBaptystów, ks. Łukasz Ławreszuk
z ełckiej Cerkwi Prawosławnej
i ks. Jerzy Fidura z Kościoła
Rzymskokatolickiego.
Po prezentacji specyfiki poszczególnych tradycji
wyznaniowych obecnych w
Ełku nastąpi dyskusja prelegentów na temat praktycznego
wymiaru ekumenizmu. Dyskusja będzie krążyć wokół pytań:
Na czym polega wartość wielowyznaniowości naszej ełckiej
wspólnoty? Jak pielęgnować
własną tradycję, religijność i
zarazem uczyć się od innych?
Dlaczego i po co inni są nam
potrzebni?
Ks. Dariusz Zuber
Caritas w nowej siedzibie.
Zmieniły się dane adresowe Caritas Diecezji Ełckiej. Nowa siedziba mieści się teraz w budynku
Domu Samotnej Matki, przy ul.
ks. prał. Mariana Szczęsnego na
osiedlu Jeziorna w Ełku.mit
20
to i owo
horoskop
Baran
Postaw teraz na rozwój intelektualny, a nie zawiedziesz się.
Wprawdzie wolisz działać niż rozmyślać i słusznie, bo często
dobra decyzja, to tyle, co decyzja szybka. Zbyt długie rozmyślania
w Twoim przypadku byłyby czymś nieefektywnym. Teraz jednak
Twój umysł pracuje całkiem sprawnie i nadto podatny jest na
inspiracje czerpane z zewnątrz.
Byk
Ciesz się teraz towarzystwem interesujących osób, ale takich
zarazem, z którymi łączą Ciebie jakieś więzi emocjonalne czy
uczuciowe. Te bowiem relacje, które związane są bardziej z
wymianą informacji i myśli, nie przyniosą Tobie zadowolenia.
Może okazać się, że umysł Twój jest niedostatecznie lotny, by
na nim polegać.
Bliźnięta
Zdajesz się być w swoim żywiole. Życie nabiera wreszcie tempa.
Wprawdzie i do tej pory nie było szczególnych powodów, by
narzekać na nudę, ale obecnie bardziej jeszcze rozkwitają Twoje
relacje towarzyskie. Umysł pracuje na najwyższych obrotach i
jesteś w stanie robić kilka rzeczy naraz.
Rak
Możesz mieć wrażenie, że jesteś teraz w krzyżowym ogniu,
niemal jak na polu bitwy. Wiele osób może mieć do Ciebie
pretensje, czy też zbyt wiele – w Twoim przynajmniej przekonaniu – od Ciebie wymagać. Ale prawda jest taka, że to Ty radzisz
sobie ze wszystkim raczej gorzej niż zwykle. Trzeba to po prostu
zaakceptować i przeczekać.
Lew
Twoja ocena własnych możliwości intelektualnych może teraz
być nieco przesadzona. Niektórzy mogą nabrać się na dobrą
minę do złej gry, jaką próbujesz wprowadzać, ale nie licz na to,
że mogłoby to dotyczyć wszystkich. Kluczową sprawą okaże się
szukanie dobrych rozwiązań, a nie oczekiwanie ich akceptacji
przez otoczenie.
Panna
Najbliższe dni sprzyjają ociepleniu Twoich relacji z otoczeniem, szczególnie z osobami, które darzysz uczuciami lub choćby
jakąś dozą sympatii. Zwykle starasz się nad sobą panować, ale
teraz być może warto uczynić wyjątek. Masz teraz predyspozycje,
by ulec silniejszym namiętnościom.
Waga
Czekają Ciebie niesnaski w relacjach osobistych. Twój stan
emocjonalny nie jest teraz najlepszy i możesz robić rzeczy, które
nie spotkają się z aprobatą otoczenia. Na szczęście jesteś w stanie
to zrozumieć, a nawet rozmawiać o swoich problemach. Skorzystaj z tego. Cokolwiek Ciebie boli, mów o tym, a wówczas
unikniesz poważniejszych problemów.
Skorpion
Mimo siły przebicia, jaką zwykle prezentujesz, musisz od czasu
do czasu uznać, że Twoje zrozumienie danej sytuacji nie musi
być zawsze właściwe i nie zrównoważy tego pewność siebie, czy
tym bardziej presja wywierana na innych. Staraj się dłużej niż
zwykle przemyśleć każdą decyzję, a też nie zaszkodzi okazywanie
serca.
Strzelec
Wolisz działać na szeroką skalę, ale metoda małych kroczków
też może być skuteczna, w szczególności właśnie w najbliższych
dniach. Nie chodzi na szczęście o to, że miałby grozić Tobie
spadek formy, ale że bardziej potrzebujesz pracować nad jakością
niż ilością.
Koziorożec
Masz teraz okazję, by czuć więcej niż zwykle. Staraj się dostrzegać wszelkie przejawy uczuć, a co ważniejsze, obdarzaj nimi
innych. Przekonasz się, że życie może być znacznie bardziej
barwne i wartościowe. Pragmatyka życiowa jest ważna, ale nie
nadaje mu smaku. Zatem smakuj życie i ciesz się nim, najlepiej
w towarzystwie.
Wodnik
Ten i następny tydzień to bodaj najlepszy czas dla rozwoju
intelektualnego w całym roku. Nie zmarnuj go więc na czcze
rozrywki. Staraj się zrobić coś pożytecznego i rozwijającego, pod
warunkiem oczywiście, że angażuje to Twój intelekt. Możesz
wpadać na ciekawe pomysły. Warto je notować.
Ryby
Ważne, by pamiętać, że możesz liczyć na wsparcie innych,
szczególnie bliskich. Chętnie za to się odwzajemniasz, choć
bywa to przez innych nadużywane. Lecz to ostatnie nie dotyczy najbliższych dni. Teraz masz czas, by rozwijać autentyczne,
szczere więzi, niemotywowane żadną interesownością. Dla takich
momentów warto żyć.
Jest to horoskop uproszczony, opierający się jedynie na przybliżonym
położeniu Słońca w Twoim horoskopie. Jeśli interesuje Ciebie horoskop
profesjonalny, to możesz go zamówić na stronie www.astrolog.elk.pl
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
PORADY KOSMETYCZNE
Jeśli masz pytanie, które chcesz
zadać ekspertkom pracującym w
Beauty Center & Fitness, wyślij
je na adres [email protected]
pl, w tytule wpisując „KOSMETYCZKa”. Co tydzień opublikumey odpowiedź na jedno z nich.
Ewa: Od lat borykam się z problemami związanymi z cerą trądzikową,
zmieniam kosmetyki, próbuję różnych
środków i nadal nie wiem, jak pielęgnować twarz, żeby zminimalizować
niedoskonałości. Co mogę zrobić?
Anna Jakubowska,
Beauty Center & Fitness
Pani Ewo, trądzik
powstaje w mieszkach włosowych poprzez zatkane ujścia
porów skóry, w których gromadzi
się nadmierna ilość sebum (co może
powodować stan zapalny). Najczęściej
pojawia się u osób mających tendencję
do przetłuszczania się skóry. Skłonności do trądziku często są dziedziczne,
ale wpływ na to mają również zaburzenia hormonalne oraz złe odżywianie. Warto wykonać badanie (wymaz
+ antybiotykogram), aby wykluczyć
bakterię. W czasie leczenia trądziku
wskazana jest współpraca lekarza z
kosmetyczką, w celu osiągnięcia optymalnych wyników. Skuteczna walka
opiera się na leczeniu farmakologicznym, ale również właściwej codziennej pielęgnacji. Należy pamiętać, aby
skórę trądzikową oczyszczać dwa razy
dziennie, rano i wieczorem. Istotne
jest, aby preparaty do oczyszczania
nie zawierały alkoholu, gdyż używanie
tego typu zmywaczy doprowadza do
nadmiernego
przesuszania
skóry i wtórnie
z w i ę k s zo n e j
produkcji łoju.
Kremy przeznaczone do
cery trądzikowej posiadają
zwykle właściwości matujące oraz antybakteryjne.
Bardzo ważne
jest, aby skórze trądzikowej zapewnić
odpowiednie nawilżenie - nawilżające
właściwości kosmetyków stanowią
cenne uzupełnienie terapii przeciwtrądzikowej.
Do makijażu należy wybierać
lekkie beztłuszczowe podkłady o
działaniu antybakteryjnym i matującym. Należy zaś unikać ciężkich,
mocno kryjących podkładów, które
mogą zablokować pory i w efekcie zaostrzyć zmiany trądzikowe.
Musi Pani również pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej. Na rynku
dostępne są kremy kryjące niedoskonałości, połączone z ochroną UV.
Chcę podkreślić, że ważne jest, aby
pielęgnację omówiła Pani z doświadczoną kosmetyczką, która zdiagnozuje cerę i pomoże dobrać właściwą
pielęgnację gabinetową oraz bardzo
ważną pielęgnację domową. Należy
pamiętać, że dobór kosmetyków zależy
od stopnia nasilenia trądziku.
Najskuteczniejszymi kosmetykami
do pielęgnacji cery trądzikowej są
kosmetyki bezalkoholowe lub na bazie
kwasów, czyli:
żele do mycia twarzy o odczynie
lekko kwaśnym lub neutralnym dla
skóry; toniki bezalkoholowe hamujące
wydzielanie łoju; peelingi do cery tłustej w zależności od stanu skóry np.
z kwasami owocowymi lub peelingi
enzymatyczne, należy unikać peelingu
ziarnistego; kremy na noc z kwasami
( np. migdałowym, pirogronowym
bądź salicylowym), na dzień kremy
nawilżające lub nawilżająco-matujące; maseczki oczyszczające i ściągające
pory do cery trądzikowej.
Oprócz kosmetyków należy pamiętać o zdrowym trybie życia, na który
się składa prawidłowa dieta, dostateczna ilość snu, aktywność fizyczna oraz
redukcja stresów.
Ważne jest spożywanie dużej
ilości warzyw i owoców, szczególnie
bogatych w naturalne witaminy A,
B2, B6 (brokuły, cebula, szpinak,
grejpfruit, jabłka, banany) oraz
unikanie tłuszczów zwierzęcych.
Przypominam, że sama pielęgnacja
domowa to za mało. Z trądzikiem
należy walczyć od samego początku.
Niestety, nieleczony często pozostawia
trwałe ślady na skórze w postaci blizn
i plam pozapalnych.
Dla naszych czytelników proponujemy darmową specjalistyczną poradę
lub profesjanalny dobór kosmetyków w gabinecie kosmetycznym Beauty
Center & Fitness, wystarczy do nas zadzwonić w piątek 17 stycznia o
godzinie 10. Tel.(087) 619 65 16.
to i owo
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
21
PORADY LEKARSKIE
W kuchni Wojtka Charewicza
co, gdzie, kiedy?
W każdym numerze
naszego tygodnika wątpliwości czytelników
dotyczące zdrowia rozwiewać będzie dr nauk med.
Jan Fabczak, specjalista
chorób płuc i internista.
Jeśli macie pytania do
naszego eksperta, napiszcie pod adres [email protected]
nowa-elcka.pl, w tytule
wpisując „Porady lekarskie” lub zadzwońcie do
nas - (087) 6196516.
Emilia, lat 28: Od dwóch tygodni mam nagłe, pojawiające się dosłownie w minutę bóle głowy i uciążliwe
zawroty głowy. Powinnam iść do lekarza, czy raczej
poczekać i sprawdzić, czy ten stan będzie się utrzymywał?
Golonka peklowana z aromatem
APTEKI DYŻURNE
16 stycznia
Apteka, ul. Armii Krajowej
20, tel. 87 621 57 42
17 stycznia
Apteka, ul. Armii Krajowej
31, tel. 87 621 29 74
18 stycznia
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Wojska Polskiego
34, tel. 87 610 04 44
19 stycznia
Apteka „NOWA FARMACJA”, ul. Mickiewicza 15,
tel. 87 610 13 93
20 stycznia
Apteka, ul. Armii Krajowej
31, tel. 87 621 29 74
Dr Jan Fabczak
Emilio, bóle głowy pojawiające
się nagle z towarzyszącymi zawrotami głowy
to przykra dolegliwość. Objawy te mogą być
związane z zaburzeniami krążenia mózgowego
z towarzyszącymi zmianami zapalnymi ścian
naczyń krwionośnych, a u osób starszych spowodowane mogą być miażdżycą naczyń tętniczych wewnątrzczaszkowych, kręgowych
lub szyjnych. Schorzenia błędnika lub innych
części ucha wewnętrznego i środkowego mogą
również dawać podobne objawy. Bóle i zawroty
głowy mogą występować w przebiegu nadciśnienia tętniczego i niedokrwistości. Zaburzenia
rytmu serca pojawiające się nagle i trwające niezbyt długo mogą także być odpowiedzialne za
Pani dolegliwości. Tętniak mózgu lub inne guzy
ośrodkowego układu nerwowego w swojej charakterystyce objawów zawierają te podane przez
Panią. Bezwzględnie powinna Pani udać się do
lekarza rodzinnego,lekarza neurologa i laryngologa. Panel badań pomocnych do ustalenia
przyczyny objawów to: badanie morfologii krwi
obwodowej, badanie EKG, oznaczenie poziomu
hormonów tarczycy, badanie USG Doppler tętnic
szyjnych i kręgowych, rtg czaszki lub wykonanie
badania tomograficznego mózgu.
Droga pani
KĄCIK PANI DOMU
Szklanka rozgrzewającej herbatki. To niezwykły
napój, który może pomóc w odchudzaniu, oczyścić
organizm, uspokoić, obniżyć poziom cholesterolu czy
poprawić pamięć. W chłodne wieczory znakomicie
sprawdzi się jako „rozgrzewacz”, a jeśli poświęcimy jej
przygotowaniu trochę więcej czasu, zachwyci swoim
wyglądem gości. Oto kilka pomysłów:
Herbata z imbirem – parzymy ulubiony rodzaj
czarnej herbaty liściastej, przelewamy ją przez sitko
aby pozbyć się fusów, ważne, aby nadal była gorąca,
dodajemy do niej około 2 cm świeżego imbiru, obranego i pokrojonego w słupki, wrzucamy do herbaty i
czekamy 5 minut. W tym czasie kroimy w plastry lub
niewielkie kawałki sparzoną wcześniej pomarańczę i
cytrynę – ilość według uznania i gustu. Dodajemy
do herbaty, na koniec słodzimy miodem, również
według uznania. Należy pamiętać, aby miodu nie
dodawać do wrzątku tylko do lekko przestudzonej
herbaty, inaczej straci swoje właściwości.
Herbata imbirowo-limonkowa – do gotującej się
szklanki wody dodajemy kilka plastrów imbiru i
gotujemy razem około 15 minut. Zaparzamy tą wodą
herbatę, przecedzamy i dolewamy sok z ćwiartki cytryny. Na koniec herbatę słodzimy brązowym cukrem i
wrzucamy kilka solidnych plastrów limonki.
Herbata z wkładką – w łyżce soku z cytryny rozpuszczamy łyżeczkę cukru, dodajemy kilka goździków, laskę cynamonu, gwiazdkę anyżu i kardamon
– wystarczy ziarenko. Zalewamy wszystko gorącą,
przecedzoną ulubiowną herbatą (najlepiej czarną),
dodajemy 50ml rumu i gotowe!
Ciepłe dłonie zimą - dobrym pomysłem jest zakupienie ogrzewaczy do dłoni. Dzięki niewielkim rozmiarom można je wsunąć do rękawiczek lub kieszeni.
Trzymają ciepło nawet do 30 minut. Sprawdzą się na
spacerze, w drodze do szkoły czy na nartach. Żaden
zmarźlak nie będzie już narzekał na zimne dłonie.
ma
wyjątkowy smak, kruchość,
kolor i aromat. Rozpływa się w
ustach i łamie serca biesiadników. Na karnawałowym stole
to królowa wśród potraw. A
podana w wersji odtłuszczonej jest chętnie jadana nawet
przez dbające o linię panie.
Danie to należy do dziesiątki moich najukochańszych.
Polecam je nawet tym, którzy
walczą z nadwagą. Zjedzcie wtedy kawałeczek, dwa
kęsy lub kęs. Ale zjedzcie.
Na marginesie. Właśnie duże
porcje są naszym przekleństwem
i jedną z przyczyn otyłości.
Jedzcie częściej, a mniej na
jeden posiłek. Będziecie długowieczni i w dobrej kondycji.
Kochane golonki. Dawniej,
Peklowana
golonka
każda szanująca się restauracja
miała w karcie golonkę, którą
wcześniej peklowano najmniej
przez tydzień. Dla mnie to był
raj. Bo pamiętam jeszcze mięsa
wędzone lub pieczone, które
najpierw peklowano minimum
przez kilkanaście dni. Miały ten
specyficzny zapach, smak i kolor.
Którego dziś próżno szukać.
Najlepsze golonki jadałem w
nie istniejącej już dziś restauracji „Primo” w Stawigudzie. W
maleńkim barze w Żywcu. W
szemranej knajpce na pięterku
starej kamienicy w centrum
Katowic, gdzie podawano
golonkę „po diabelsku” - w
ostrym, paprykowym sosie o
węgierskich korzeniach. Tę katowicką kochałem najbardziej.
Wracałem kiedyś z Wrocławia do
Olsztyna. Gdzieś pod Kaliszem
przypomniała mi się ta golonka
po diabelsku. Nie pomogło słuchanie radia, podziwianie widoków za oknem i myśl o zajrzeniu
do jakiejś restauracji po drodze.
W końcu skręciłem na Katowice, nadkładając ze 200 kilometrów. I golonkę po diabelsku
zjadłem. I jeszcze jedną zabrałem ze sobą. Natomiast najgorszą golonką poczęstowano mnie
latem 2012 roku w restauracji
ośrodka Galindia na Mazurach.
Przypominała sprzedawaną w
supermarketach. Bez smaku i
na dodatek zimną w środku.
Być może była to jednostkowa
wpadka, ale nigdy tam już nie
zamówię nawet wrzątku. Taka
gastronomia powinna znikać z
naszej kulinarnej przestrzeni.
Moja golonka. Najsmaczniej
jest ugotować golonkę do miękkości w niewielkiej ilości wody z
warzywami. Lub ugotować i opiec. Ja golonkę gotuję i opiekam.
Składniki:
- 4 golonki wieprzowe (lepsza jest przednia,
bo ma mniej kości, a więcej kleistości)
- 1 łyżeczka soli gruboziarnistej
- 1/2 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu
Na zalewę:
- 1 litr przegotowanej i wystudzonej wody
- 10 dkg soli gruboziarnistej
- szczypta saletry
(tyle, co jedno ziarnko grochu)
- 1 liść laurowy
- 1 ząbek czosnku pokrojony w plasterki
- 2 ziarna ziela angielskiego
- 6 - 10 ziaren pieprzu
Sposób przygotowania:
1. Peklowanie. Golonki, jeśli nie są dokładnie oskrobane, opalić nad palnikiem gazowym lub
nad denaturatem. I doczyścić skrobiąc nożem. Posypać solą i mielonym pieprzem. Ułożyć ciasno
w naczyniu glinianym.
2. Do wody dodać pozostałe składniki na zalewę. Liść laurowy połamać na kilka części, by dał
silniejszy aromat. Sól i saletrę dokładnie w wodzie rozpuścić.
3. Przygotowaną marynatą zalać golonki, tak by płyn je pokrył. Na wierzchu położyć talerzyk i
docisnąć słoikiem zakręcanym, wypełnionym wodą. Całe naczynie przykryć ściereczką.
Uwaga! Nie powinno się zakrywać naczynia
szczelną przykrywką, bo marynata nie oddycha i nabiera złego zapachu. Naczynie wstawić
do chłodnej i ciemnej piwnicy. Peklowanie
powinno trwać 6 -7 dni. Dobrze jest zajrzeć
po 3-4 dniach do naczynia. Jeśli marynata
się pieni, co może się zdarzyć latem, golonki
wyjąć, umyć i zalać świeżą marynatą.
4. Gotowanie. Golonkę włożyć do wrzątku.
Nigdy do zimnej wody! Gotować 2 godziny
na wolnym ogniu (woda ma mrużyć tylko).
Pod przykryciem. W lekko osolonej wodzie.
W szybkowarze wystarczy 50 minut.
Uwaga! Po ugotowaniu golonka musi być
miękka. Nadająca się już do spożycia. Zapiekając w piekarniku lub prodiżu, golonkę posypać szczyptą cukru. Dla szybkiego zbrązowienia się
skórki na golonce. Bo zapiekanie dłuższe niż 10 minut powoduje wysuszanie golonki.
Moja rada:
Zapeklowane golonki dają się z powodzeniem zamrozić. W ten sposób można zapeklować więcej
golonek i mieć je pod ręką na wypadek niespodziewanych gości.
Wojciech Charewicz
- dziennikarz, podróżnik, kucharz, myśliwy, wędkarz i szachista.
Gotuje i pisze o potrawach. Autor ponad 700 artykułów o
tematyce kulinarnej. Między innymi - rubryk kulinarnych w
miesięcznikach: „Wiadomości Wędkarskie” i „Brać Łowiecka”.
Pomysłodawca i współautor książki kucharskiej „Dieta i Miłość”
(charewicz&charewicz – 2012r.), autor publikacji „W myśliwskiej kuchni Wojtka Charewicza” (OIKOS - 2013r.).
Uwagi i sugestie proszę kierować na adres mailowy:
[email protected] lub telefonicznie: 602-275-012
NUMERY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe
– 999; 087 620 22 22
Policja
– 997; 087 621 82 00
Straż Pożarna
– 998; 087 610 33 33
Straż Miejska – 986
Pogotowie Gazowe
– 992; 087 610 21 87
Pogotowie Dźwigowe
– 9282
Pogotowie Energetyczne
– 991
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 994
SZPITALE
Szpital Miejski
– ul. Baranki 24;
Izba Przyjęć
087 620 95 12
Szpital Wojskowy
– ul. Kościuszki,
Szpitalny Oddział
Ratunkowy – rejestracja
087 621 99 13/14,
lekarz dyżurny –
087 621 99 19,
lekarz dyżurny
Izby Przyjęć
– 087 621 99 21
WAŻNE NUMERY
Informacja PKP
– 087 629 15 11
Informacja PKS
– 087 610 33 52
Telefon Zaufania
– 087 610 27 47
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna – 087 610 27 47
Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumenta – 087 621 83 22
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie –
087 621 15 50
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
– 087 621 23 81
Urząd Miasta
- ul. Piłsudskiego 4
087 732 62 00
Starostwo Powiatowe
- ul. Piłsudskiego 4
087 621 83 00
Państwowa Inspekcja Pracy w Ełku
087 621 63 82
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku
087 621 77 50
22
przez pryzmat historii
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
Krótka historia ełckich Żydów
Kupcy żydowscy pojawiali się w Ełku już w XV
wieku. Z tego stulecia pochodzi wzmianka o
zajęciu przez tutejszego prokuratora (zarządcę
krzyżackiego) sukna należącego do starozakonnych z Grodna. W 1451 r. wielki mistrz krzyżacki Ludwik von Erlichshausen nadał litewskim
Żydom o imionach Jaczko i Schanden glejt
umożliwiający im handel w Ełku i okolicy.
Pierwszego Żyda mieszkają-
cego w Ełku wymieniono w
1707r, a 8 lat później założono tu gminę żydowską. W
chwili powstania liczyła 29
osób. W 1718r. do miasta
ściągnął Jakub Mejloch, który
od 1714r. dzierżawił „królewską karczmę” w pobliskim
Ostrymkole.Gmina w Ełku
zaczęła się rozrastać po liberalizacji przepisów prawnych
wobec Żydów w epoce napoleońskiej w pierwszej połowie XIX wieku. W 1837r.
założono cmentarz, a 3 lata
potem społeczność żydowska,
licząca 90 osób, posiadała
już synagogę. Rozrostowi
gminy służyło niewątpliwie
przygraniczne położenie
miasta i wybudowanie linii
kolejowej, która z czasem
połączyła Prostki z Królewcem. W związku z licznymi
kontaktami z Żydami zza
pruskiej granicy zawiązano
w Ełku komitet wspierający
cierpiących biedę starozakonnych w Rosji i Polsce (niem.
Comitee zur Unterstützung
der nothleidenden Israeliten
in Russland und Polen). Wraz
z kolejnym etapem liberalizacji prawa wobec Żydów w
państwie pruskim, w 1847r.
założono tutaj gminę synagogalną, a rok później rozpoczęto budowę nowej synagogi,
którą ostatecznie oddano do
użytku w 1851 roku.
Wydawnictwo i periodyki
W 1841 r. zamieszkał w
Ełku Lazar Lipmann Silberman (1819–1882), a w 1844r.
przybył z podlaskiej Suchowoli kupiec Szmul Lejzer.
Silbermann piastował w
gminie funkcję rabina i szojcheta. W 1856r. rozpoczął w
Ełku wydawanie pierwszego
na świecie tygodnika drukowanego w języku hebrajskim
„Ha–Magid” (hebr. Kaznodzieja). Periodyk ukazywał
się do 1891 roku. Pismo
docierało zarówno do wielkich metropolii Królestwa
Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego (Warszawa, Wilno,
Petersburg), jak i Niemiec
(m.in. Wrocławia, Gdańska,
Berlina). W 1858r. drugim
redaktorem pisma został
Dawid Gordon (1826–1886),
nauczyciel pochodzący z
Wilna, który do Ełku przybył
z Liverpoolu. Kontynuował
on wydawanie periodyku po
śmierci Silbermanna. Oprócz
„Ha-Magid”, ukazywał się w
Ełku także inny periodyk
w języku hebrajskim: „Gan
Schannschuim” (znany jest
egzemplarz z 1 lutego 1899r.).
Silbermann w 1864r. założył
wydawnictwo – stowarzyszenie Mekice Nirdamim (hebr.
Budzący Uśpionych), które
działało w Ełku do 1885r.,
a następnie zostało przeniesione do Berlina. Powołane
zostało w celu publikacji
rzadkich ksiąg i rękopisów
hebrajskich.
Społeczność żydowska
Gmina żydowska rosła do
początku XX w., w 1845r.
liczyła 90 członków, w 1871r.
– 285, w 1905r. – 367, w
1932r. – 150, a w 1939r.
zaledwie 16. W 1930r. na
czele gminy, której siedziba
mieściła się przy ówczesnej
czy wiecie, że...
czy wiecie, że...
że w okresie międzywojennym
w Ełku funkcjonował Konsulat RP? Listopad 1929r. Berlin. Zjazd Konsulów Polski w
Niemczech. Wśród stojących jest m.in.konsul
Czy wiecie,
Synagoga stała w miejscu byłego Skweru Zesłańców Syberyjskich, obecnie plac budowy, tuż za „Karmelkiem”. Na widokówce widać zniszczoną w
czasie I wojny światowej kamienicę, a za nią synagogę. Widok od strony skrzyżowania Armii Krajowej (dawnej ul. Dworcowej) i Słowackiego.
ul. Cesarza Wilhelma (niem.
Kaiser Wilhelm Strasse –
obecnie ul. Wojska Polskiego) 108, stał rabin Benni
Fein, wspomagany przez
rentiera Arnolda Danzigera i
kupców Moritza Hirschfeldta
(Hirschfelda) i Josefa Hirschberga. Tutejsi żydowscy
obywatele trudnili się przede
wszystkim kupiectwem i spedycją. Byli także m.in. agenci
handlowi, restauratorzy,
handlarze końmi, aptekarze,
a nawet nauczyciele muzyki
czy posiadacze ziemscy.
Pralnię prowadził Alpert, a
porad prawnych udzielał dr
Blumberg. W 1891r. wśród
337 uczniów tutejszego gimnazjum było 17 Żydów. Ełccy
Żydzi byli lojalnymi obywatelami Królestwa Prus, a później cesarskiej Rzeszy.
Nastroje antyżydowskie
Jednakże gorycz z przegranej wojny i upadku cesarstwa, spotęgowana kryzysem
światowym, spowodowała
wzrost nastrojów antyży-
czy wiecie, że...
dowskich. Ujawniły się one synagogę oraz splądrowano mieszkała w Ełku. Slotowz wielką mocą, zanim jeszcze żydowskie sklepy. Co bardziej skim udało się wyemigrować
do władzy doszła NSDAP. W zapobiegliwi zaczęli decydo- do Szanghaju, lecz zostali tam
1927r. podczas zjazdu lokal- wać się na emigrację, najpierw oboje zamordowani w 1940
nych nazistów kolportowano poza Niemcy, później – gdy roku. Około 50 Żydów uroulotkę zatytułowaną „Żydow- już nie można było wyjechać dzonych na terenie powiatu
ska przewaga” (niem. „Die za granicę – przede wszystkim ełckiego schroniło się w
jüdische Überlegenheit”). W do Berlina. Wybierali także Berlinie. Wielu żydowskich
sierpniu 1932r. do mieszkania ucieczkę na inne kontynen- mieszkańców Ełku zostało
aptekarza Leo Frankensteina ty, jak np. Ibolika Slotowski zamordowanych w obozach
nieznani sprawcy wrzucili (ur. w 1901r. w Budapeszcie), zagłady (ok. 80 osób).
granat ręczny. Właściciel pianistka, która wyszła za mąż
Źródło: Wirtualny Sztetl
zginął. Po wygraniu przez za Helmutha Slotowskiego i
(oprac. Jerzy Łapo)
NSDAP wyborów z 5
marca 1933r. nastąpiła
kolejna fala szykan – w
Ełku aresztowano wielu
poważnych kupców i
„akademików”. Latem
tegoż roku rozpoczął się
bojkot sklepu Moritza
Hirschfeldta, który jako
obywatel szwedzki nie
bał się wdać w oficjalny
i urzędowy konflikt z
miejscowymi działaczami NSDAP i SA. Czarę
goryczy przelały wydarzenia Nocy Kryształowej (09/10.11.1938r.), Zdjęcie ełckiego kirkuta. Mur uszkodzony pociskiem odsłania widok kilku
podczas której spalono macew.
czy wiecie, że...
Polski w Ełku Zygmunt Liczbiński i konsul
Polski w Olsztynie Józef Gieburowski.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
czy wiecie, że...
Po prawej stronie
czy wiecie, że...
obecnej ul. Armii Krajowej ostatnim budynkiem przed dworcem
był Bahnhofs-Hotel, czyli Hotel Dworcowy.
Adres: Hindenburgstrasse 33 (1922 r.). Wła-
czy wiecie, że...
ściciel: Keufert Franz (1922, 1928, 1934r.).
Nr telefonu do hotelu: 87 (w 1922r.), 587
(w 1928, 1934r.)
Info i fot. www.sercemazur.pl
oblicza ełckiego sportu
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
23
MISZTAL W ROLI LIDERA
PIŁKA RĘCZNA. Doping kibiców, interesujące akcje, zwroty akcji,
emocje do końca, zwycięstwo – czego chcieć
więcej od ligowego
spotkania w wykonaniu ełckich szczypiornistów? EKS Szczypiorniak Ełk po raz kolejny
w historii pokonał
rywali z Olecka.
Stoją od lewej: Szymon Mużyło, Kamil Walczyk, Mateusz Zatowski,
Hubert Masiewicz, Rafał Węgrzynowicz, trener Bartłomiej Koniecko.
Klęczą: Mateusz Doliasz, Michał Staniszewski, Kacper Koniecko,
Rafał Ruszczyk, Paweł Murawski, Michał Gosiewski.
Fot. Archiwum Rona 03 Ełk
Michał Tyszkiewicz
[email protected]
Mecz ełckiego Szczypiorniaka z Czarnymi Olecko
zapowiadano jako pojedynek
najlepszych snajperów III ligi.
Tomasz Szyszkowski (Olecko)
kontra Artur Bućko (Ełk).
Do bezpośredniej rywalizacji
między tymi zawodnikami
jednak nie doszło, bowiem
Szyszkowski w tym meczu
nie wystąpił. Z kolei najskuteczniejszego szczypiornistę
z Ełku od początku próbowali wyłączyć z gry rywale,
stosując krycie indywidualne. Mimo ciągłego „plastra”
Artur Bućko zdołał rzucić
gościom 6 bramek. Rolę
lidera w ełckim zespole przejął Przemysław Misztal, który
popisywał się dobrą skutecznością. Olecczanie jednak nie
chcieli być gorsi i wspierani
głośnym dopingiem swoich
fanów osiągnęli w pierwszej
części trzypunktową przewagę. Do przerwy na tablicy wyników widniał wynik
15:12 dla Czarnych.
– W szatni powiedzieliśmy
sobie parę mocnych słów,
które nie nadają się do zacytowania – powiedział Artur
Bućko.
Poskutkowało. Pięć minut
po przerwie był już remis
16:16. W 40 min gospodarze uzyskali dwubramkową
przewagę, dzięki skutecznym
rzutom Artura Bućki, ale
w 48 min na prowadzenie
wyszli goście, którzy wykorzystali grę w przewadze,
po dwuminutowej karze dla
Damiana Bekularda. Ełczanie
wkrótce jednak doprowadzili
do wyrównania i do 58 min
PIŁKA NOŻNA
Rona najlepsza w Kętrzynie
Sportowy Rona 03 Ełk triumfował w
rozegranym już po raz osiemnasty turnieju piłki nożnej
chłopców w Kętrzynie. W dwudniowej imprezie udział
wzięło 12 ekip, złożonych z zawodników z rocznika 2000.
Trener Bartłomiej Koniecko może być zadowolony z
postawy podopiecznych, którzy pięć z siedmiu rozegranych
spotkań wygrali, jedno zremisowali i tylko jedna potyczka
zakończyła się porażką – z Naki Olsztyn 0:3.
– Oprócz ostatniego meczu z Naki drużyna pokazała chęci
do pracy na boisku – ocenił trener Bartłomiej Koniecko. –
Natomiast jedyna porażka była wynikiem braku motywacji,
bo zwycięstwo zapewniliśmy sobie wcześniej. O to mam do
chłopaków żal.
Ale wcześniej wszystko było jak trzeba. Rona pokonała
Zryw Kętrzyn 3:0, Orlęta Reszel 3:2, Mieszko II Gniezno
2:1, Naki II Olsztyn 1:0 i Don Bosco Ostróda 1:0, a także
zremisowała z Mieszko I Gniezno 0:0.
W klasyfikacji końcowej ełczanie wyprzedzili Naki II,
Naki I i Don Bosco. Było to drugie zwycięstwo zawodników Rony z rocznika 2000 w turnieju halowym tej zimy.
Przygotowania do wznowienia sezonu ligowego idą zgodnie
z planem. mit
UCZNIOWSKI KLUB
obie ekipy grały punkt za
punkt.
W końcówce meczu bardzo
dobrze w ełckiej bramce
spisywał się Paweł Święcicki, a jego koledzy potrafili
skutecznie wykończyć kilka
kontrataków i Szczypiorniak
osiągnął trzy punkty przewagi.
– Paweł zagrał w końcówce niesamowicie i jemu też
zawdzięczamy wygrany mecz
– stwierdził Artur Bućko.
O tym, że zwycięstwo nie
wymknie się już z rąk ełczan
kibice wiedzieli dwie minuty
przed końcem spotkania,
kiedy to za brutalny atak na
Przemysława Misztala (zszedł
mocno poobijany) czerwoną
kartkę zobaczył najskuteczniejszy zawodnik Czarnych
Marcin Makowski (8 trafień
w meczu).
Ostatecznie mecz wygrał
Szczypiorniak 27:24, dzięki
czemu wciąż liczy się w walce
o pierwsze miejsce w lidze,
premiowane awansem do
wyższej klasy rozgrywkowej.
Podczas trzecioligowej
potyczki nie zabrakło niespodzianek dla kibiców. A tych
zebrało się około 400 w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. Kolbego w
Ełku. Do publiczności trafiły
czapeczki ufundowane przez
EKS Szczypiorniak, karnety
na poczęstunek w restauracji
Dos Patos, a także mnóstwo
słodyczy od Zakładu Cukierniczego „Michał”.
– Atmosfera była fantastyczna, dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na mecz,
liczymy na podobny doping
w kolejnych spotkaniach –
powiedział Artur Bućko.
Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie mały zgrzyt.
Kibice z Olecka przyjechali z
transparentem, który został
porwany. Zawodnicy Szczypiorniaka zadeklarowali, że
pokryją koszty wykonania
nowego transparentu.
Kolejne spotkania ełczanie rozegrają z teoretycznie
słabszymi rywalami. Na
początek 26 stycznia o godz.
13 w Giżycku, z tamtejszym MTS-em, ostatnim w
tabeli III ligi. Na następny
pojedynek Szczypiorniaka
Najskuteczniejszym w ełckiej
ekipie był Przemysław Misztal
(nr 10). Fot. Archiwum
klubu/J.Korenkiewicz
przed własną publicznością
trzeba poczekać do 16 lutego.
Wtedy przeciwnikiem podopiecznych trenera Jerzego
Filipka będzie Olimpijczyk
Rutka-Tartak.
EKS Szczypiorniak –
MLKS Czarni Olecko
27:24 (12:15)
Sędziowali: Karol Kosiński,
Mirosław Niczyporuk (Białystok).
Szczypiorniak: Paweł Święcicki, Tomasz Mączyński –
Artur Bućko (6), Przemysław Misztal (7), Damian
Bekulard, Piotr Pstrągowski
(4), Szymon Strużyna (1),
Artur Zapolski (1), Jakub
Karczewski (5), Kamil
Jabłoński (3), Aleksander
Czyż.
Trener: Jerzy Filipek.
Tabela po 6 kolejkach
1. MOKS Słoneczny Stok Białystok 8 177:130
2. EKS Szczypiorniak Ełk 8 161:131
3. TS MOSIR Siemiatycze 8 146:126
4. MLKS Czarni Olecko 3 153:153
5. UKS Olimpijczyk Rutka-Tartak 2 113:168
6. MTS Giżycko 1 123:165
Pojedzie razem siedmiu wspaniałych
WIOŚLARSTWO. SIEDMIU zawodników
Uczniowskiego Klubu Sportowego
MOS Ełk weźmie udział w zimowym zgrupowaniu kadry narodowej
juniorów w wioślarstwie. Oprócz
wioślarzy na obóz został powołany jeden z trenerów UKS MOS
Ełk – Sebastian Kosiorek. Kadra
spotka się 25 stycznia w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, a zgrupowanie
potrwa do 8 lutego 2014 roku. W
trakcie obozu, który poświęcony
będzie przede wszystkim budowaniu
wytrzymałości ogólnej, przewidziane
są mistrzostwa Polski juniorów na
ergometrze wioślarskim, które zaplanowano we Wrocławiu.
UKS MOS Ełk będą reprezentować siedmiu zawodników. Do
Szczyrku pojadą podopieczni trenera Sławomira Skorupy: Mateusz
Nawrocki, Patryk Butyński, Patryk
Przekopski, Daniel Dwojakowski,
trenera Sebastiana Kosiorka: Sebastian Fiebrich, Adam Sinocha, a
także trenera Tadeusza Zemela:
Szymon Chiliński. mit
TENIS STOŁOWY
ABC Żak na czwartym miejscu
PIĘĆ KOLEJEK mają
już za sobą ekipy występujące w Regionalnej Lidze Tenisa Stołowego. Powiat Ełcki reprezentują w
rozgrywkach pingpongiści Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego ABC Żak Pisanica. Na razie idzie im średnio, po
czterech spotkaniach ABC Żak plasuje się w środku tabeli.
Na czele UKS Jantar Gołdap i UKS Ratusz Giżycko – obie
ekipy nie doznały jeszcze porażki w lidze. mit
PO 5 KOLEJCE
1. UKS Jantar Gołdap 10 50:19
2. UKS Ratusz Giżycko 8 40:13
3. UŻKS Spinaker Węgorzewo 6 31:20
4. LUKS ABC Żak Pisanica 4 33:21
5. OMET Srokowo 4 34:24
6. UKS Orły Gawliki Wlk. 4 36:38
7. OSP GOM Lenarty 4 44:40
8. Czarni Olecko 0 7:40
9. UKS Olimp Kętrzyn II 0 3:50
WOLONTARIAT
Szkolili się i pomagali drugim
EŁCKIE STOWARZYSZENIE Wolontariatu
Na obóz kadry narodowej pojadą m.in. Adam
Sinocha (z lewej) i trener Sebastian Kosiorek Fot.
Archiwum UKS MOS Ełk
Sportowego podsumowało projekt pn. „Centrum Wolontariatu Sportowego”.
Projekt polegał na organizacji szkoleń oraz udziale w największych imprezach sportowych na terenie Polski i regionu
w 2013 roku.
– Nasi wolontariusze uczestniczyli m.in. w Maratonie
Warszawskim i Poznańskim, Tour de Pologne, warsztatach
trenerów piłki nożnej w Kluczborku oraz Artur Siódmiak
Camp w Ełku, Rona Cup i wielu innych lokalnych imprezach sportowych – informuje Marcin Dawidowski ze Stowarzyszenia Wolontariatu Sportowego.
Projekt współfinansowany był ze środków Miasta Ełku i
Powiatu Ełckiego. mit
24
oblicza ełckiego sportu
NOWA EŁCKA 1(2)/3/2014 czwartek 16 stycznia 2014
ZAWADZKI NIE POWALCZY
SPORTY WALKI. Niewiele
czasu pozostało do 25 stycznia
2014 roku. Właśnie wtedy w
hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku przy ul.
Kolbego odbędzie się Extreme
Fight Cage. Walki w formule
MMA tym razem zaplanowano
w pełnowymiarowej klatce.
Michał Tyszkiewicz
[email protected]
przedstawiła na styczeń
ciekawą propozycję dla fanów sportów
walki. To ogólnopolski zawodowy turniej MMA w kat. 66 kg, w którym pojedynki stoczyć ma ośmiu zawodowych
zawodników. Każda walka będzie trwała
na dystansie dwóch rund po trzy minuty,
z ewentualną trzyminutową dogrywką.
Na dziesięć dni przed turniejem zgłosili
się Damian Stasiak (Łódź), Łukasz Grochowski (Biała Podlaska), Łukasz Kulig
(Wrocław), Mariusz Domin (Nowa Sól),
Mikołaj Walenciak (Gniezno), Tomasz
Boduszek (Lubliniec), Adam Łazowski
(Warszawa) oraz ełczanin Paweł Głębocki. Zawodnikiem rezerwowym jest
Łukasz Ziółkowski (Elbląg). Pary zostaną wylosowane tuż przed rozpoczęciem
zawodów, w obecności publiczności.
Rywalizacja toczyć się będzie o nagrody
finansowe (pula 6 tys. zł) i rzeczowe.
Zaplanowano też trzy walki wieczoru. W kategorii wagowej 77 kg Piotr
Mróz (rekord: 6 walk wygranych – 0
przegranych) zmierzy się z Krzysztofem
Adaszakiem (2-3), w kategorii 66 kg
Tomasz Zawadzki (4-1-1) powalczy o
pas Federacji 3F z Arbim Shamaevem
Federacja 3F
Mateusz Zawadzki z powodu kontuzji ręki nie powalczy. Fot. Archiwum prywatne/Facebook
(5-1). W kategorii 73 kg w pojedynku
o puchar Extreme Fight Cage z Kerimem Abzailovem walczyć miał Mateusz
Zawadzki (9-2-1), ale zawodnik MMA
Team Ełk doznał kontuzji ręki podczas
sparingu w okresie przygotowań.
– Tylne zwichniecie łokcia. Jest mi
bardzo przykro z tego powodu, bo włożyłem naprawdę wiele pracy w przygotowania do tej walki – napisał Mateusz
Zawadzki na portalu społecznościowym.
– Chciałem odbudować się przed swoją
publiką, ale niestety nowy rok rozpoczął
się dla mnie pechowo.
Mateusz dodał, że będzie musiał pauzować nawet trzy miesiące, żeby porządnie wyleczyć kontuzję. Z tego powodu
walka Zawadzkiego z Abzailovem została
przesunięta na czerwiec.
Mimo wszystko Extreme Fight
Cage w Ełku zapowiada się ciekawie, a
świadczyć może o tym chociażby zainteresowanie publiczności. Większość
biletów została już sprzedana. Ostatnie
wejściówki można nabyć przez internet
lub w Centrum Informacji Turystycznej,
które funkcjonuje przy Ełckim Centrum
Kultury.
Bywa raz na wozie, raz pod wozem
KOSZYKÓWK A. Drużyna
UKS Nenufar Kode Ełk
zakończyła rozgrywki w
podlaskiej lidze juniorów. W
ostatnich dwóch pojedynkach
ełczanie zanotowali porażkę i
zwycięstwo. Ta pierwsza dość
niespodziewanie przyszła 11
stycznia w Bielsku Podlaskim. MOSiR Tur Bielsk
Podlaski okazał się lepszy,
wygrał 51:41, a być może
wpływ na wynik miał fakt,
że pojedynek był rozgrywany
w małej sali gimnastycznej.
Ełccy koszykarze źle rozpoczęli mecz, pierwszą kwartę
bielszczanie wygrali 19:10.
Trener Radosław Koniecko
z postawy zawodników mógł
być zadowolony po drugiej
kwarcie, którą Nenufar Kode
wygrał 11:9. Niestety, dwie
kolejne kwarty znów padły
łupem gospodarzy, odpowiednio 10:9 i 14:10, więc
to oni zeszli z boiska jako
zwycięzcy. W ełckiej ekipie
najskuteczniejsi byli Marcin
Mocarski (18 pkt) i Jakub
Stanisławajtys (14 pkt).
Co nie udało się w potyczce w Bielsku, wyszło w spotkaniu z MTS Zambrów.
Wynik 86:28 dla UKS
Nenufar Kode Ełk mówi
sam za siebie, a gdyby ełczanie zaprezentowali większą
skuteczność, zwłaszcza w
rzutach za trzy punkty, zwycięstwo mogło być jeszcze
bardziej okazałe. mit
piłkarski
turniej zespołów z rocznika 2002 Stomil
Huvepharma Cup zorganizowano w
Olsztynie. W wielkim finale Widok
Skierniewice pokonał Motor Lublin
2:0. W imprezie udział wzięli piłkarze
Uczniowskiego Klubu Sportowego Rona
03 Ełk: Cyprian Szuchnicki, Filip Ryszkiewicz, Marcin Stelmaszuk, Maksymilian Smoliński, Błażej Makar (najlepszy
zawodnik w drużynie), Piotr Murawski,
Jakub Lewandowski, Oskar Waszkiewicz, Dominik Łojewski. Ełczanie zakoń-
PIŁKA NOŻNA. Maro Team
nie zwalnia tempa w rozgrywkach Black Shadows Football Ligi, którą organizuje co roku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. Drużyna przewodzi w pierwszej lidze halowej, a w 13. kolejce wygrała z
Zakładami Mięsnymi Animex Ełk 4:0. Dwie bramki w tym
spotkaniu zdobył Marcin Ryszkiewicz, a po jednej Mateusz
Kurza i Jan Sidorowicz. Maro Team o dwa punkty wyprzedza
w tabeli Portę OW. Porta tym razem pokonała w meczu na
szczycie Ryby Sędki 5:1. Gole dla zwycięzców zdobyli Piotr
Rubinek – 3, Radosław Rubinek i Dawid Marcińczyk, dla
pokonanych honorowe trafienie zaliczył Robert Wiśniewski. Dar-Tech pokonał 3:0 Black Shadows po bramkach
Tomasza Kisiela – 2
i Adriana Kosiorka,
zaś w meczu UFC I LIGA PO 13 KOLEJKACH
50:19
Apap – Art-Dom 1. Maro Team 28
padł remis 3:3, gole 2. Porta OW 26
41:24
dla UFC zdobyli 3. Ryby Sędki 24
34:33
Łukasz Kępa, Piotr 4. Dar-Tech
21
33:22
Matulewicz i Daniel 5. UFC Apap 21
32:29
Turżonek, zaś dla 6. Piętki
19
31:25
Art-Domu Radosław 7. Art-Dom
18
31:38
Próchniak, Wojciech 8. Black Shadows 12
26:37
Sut i Bartosz Zalew- 9. Elektryk
6
30:46
ski. Mecz Piętki – 10. ZM Animex Ełk 5 21:56
Elektryk został prze- II LIGA PO 13 KOLEJKACH
łożony. W klasyfikacji 1. Serwistal
25
33:19
najskuteczniejszych 2. KMK-Tech 22
24:21
w I lidze prowadzi 3. Wołki z Grajewa 21 47:36
Patryk Gondek, 4. WSG Ełk
18
39:26
który zdobył do tej 5. Impress Decor 16
36:34
pory 16 goli.
6. Porta System 16
31:41
Wyniki 13. kolejki 7. Amatorzy
12
36:45
II ligi: WSG Ełk – 8. Lambo-Prodrew 12
30:52
Sungsan 2:1 (bramki: 9. Sungsan
11
31:33
Mateusz Łuksza,
Łukasz Stankiewicz
– Michał Murawski), Porta System – Amatorzy 3:2 (Piotr
Zatowski 3 – Paweł Adamiec 2), Impress Decor – KMKTech 2:3 (Rafał Chodakowski, Wojciech Sawicki – Dawid
Bielicki, Kamil Lipiński, Dawid Przybyszewski), Wołki z
Grajewa – Lambo-Prodrew 5:3 (Ireneusz Piwko 2, Marek
Grzybowski, Wojciech Kozikowski, Zbigniew Wołyniec
– Wojciech Herbszt, Maciej Kisiel, Marcin Niedźwiecki),
pauzował lider Serwistal. Najskuteczniejszym zawodnikiem
w II lidze jest Paweł Adamiec (Amatorzy) – 17 goli do tej
pory. mit
PIŁKA NOŻNA
Płomień ma nowego trenera
ASPIRUJĄCY DO piłkarskiej
II ligi Płomień Ełk ma nowego
trenera. Przypomnijmy, że w rundzie jesiennej warmińskomazursko-podlaskiej III ligi najpierw drużyną kierował Przemysław Kołłątaj, a następnie duet trenerski Maksym Mirva
– Marcin Trzaskalski, wspierany jeszcze licencją Mirosława
Konopki. Rozmowy z kandydatami trwały dość długo,
prezes Płomienia szukał opiekuna m.in. w Białymstoku,
ale ostatecznie znalazł w… Ełku. W dniu zamykania tego
numeru „Nowej Ełckiej” do druku dogadywano ostatnie
szczegóły z Bartłomiejem Koniecko, trenerem i prezesem
UKS Rona 03 Ełk. mit
WARMIŃSKO-MAZURSKI Związek Piłki nożnej organizuje kurs
Ełczanie (białe koszulki) łatwo pokonali rywali z Zambrowa.
Fot. Archiwum Nenufar Kode Ełk
Motor rozjechany, ale Widok był lepszy
PIŁKA NOŻNA. Dwudniowy
Gondek i Adamiec najskuteczniejsi
czyli rywalizację na ósmym miejscu.
Co ciekawe ze zwycięzcami całej imprezy piłkarze Rony toczyli wyrównane
pojedynki w grupie. O ile z Widokiem
Skierniewice przegrali 0:1, o tyle z
Motorem Lublin wygrali aż 3:1. W
pozostałych meczach w grupie ełczanie zremisowali 0:0 z Talentem Białystok oraz ponieśli porażki z Lechią
Gdańsk 1:2 oraz Widzewem Łódź 0:3.
W dobrym stylu pokazali się podopieczni trenera Andrzeja Zientarskiego w
barażach do ćwierćfinałów, w którym
pokonali Wisłę Płock 3:1. Niestety, w
ćwierćfinale ełczanie ulegli 0:1 zespołowi, z którym wcześniej zremisowali w
grupie, czyli z Talentem Białystok.
W półfinałach Rona 03 Ełk zagrała
więc o miejsca 5-8. W podstawowym
czasie gry z AP Stomil Olsztyn było 0:0
i o zwycięzcy zdecydowały rzuty karne.
Te lepiej wykonywali olsztynianie, więc
ełczanom pozostał mecz o 7. miejsce w
turnieju. Spotkanie z Olimpią Elbląg
było wyrównane, ale ostatecznie wygrali
rywale 2:1. mit
na sędziego piłki nożnej, który odbędzie się w kwietniu w
Elblągu, Iławie, Giżycku i Olsztynie. Kandydaci, którzy
pomyślnie ukończą kurs (egzamin 20 kwietnia w Olsztynie), zostaną członkami Polskiego Kolegium Sędziów oraz
nabędą uprawnienia sędziego próbnego. mit
TENIS STOŁOWY
Bobryk skończył na drugim
PIERWSZE ZAWODY w 2014 roku przy pingpongowych stołach
odbyły się w hali Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. W
imprezie udział wzięło 32 uczestników z regionu, którzy zagrali w singlu i deblu. Wystąpili zawodnicy z Gołdapi, Węgorzewa, Olecka, Suwałk, Pisanicy, Srokowa, Bryzgiela, Gawlików
Wielkich, Kruklanek, Giżycka, Augustowa, Kętrzyna i Krasnopola. W kategorii open wygrał Marcin Chlebus z Olecka,
a w deblu triumfowali gołdapianie Grzegorz Wesołowski
i Bogdan Wikarski. Drugie miejsce zajął debel, w którym
grał – Konrad Bobryk z Pisanicy. O dobry wynik postarał się
z Tadeuszem Omelianiukiem z Augustowa. mit

Podobne dokumenty