tutaj

Transkrypt

tutaj
ZASADY POBYTU w INTERNACIE ZSLiT w WOJNICZU
obowiązujące pracowników młodocianych
1. Zgłoszenia dokonują szkoły delegujące na kurs dokształcania na druku (wzór w zał. 1)
2. Dostarczą oświadczenie rodziców I i II (wzór w zał. Nr 2 i na stronie WWW szkoły).
3. Dokonają wpłaty za wyżywienie (12 zł za każdy dzień x 10 dni =120zł) i zakwaterowanie
( 25 zł) w dniu kwaterowania.
4. Dokonają wpłaty kaucji 20 zł
Regulamin internatu i rekrutacji na stroniewww.wojnicz.edu.pl / zakładka internat /
Zapisy regulaminu istotne dla uczniów mieszkających w czasie trwania turnusu:
Do internatu może być przyjęty uczeń, który posiada:
- własną pościel (poszwa, poszewka i prześcieradło)
- piżamę, kapcie, przybory toaletowe
- obowiązkowo korzysta z całodziennego wyżywienia w stołówce ( nie ma możliwości
przygotowywania posiłków w e własnym zakresie)
Dyrektor Szkoły może ustalić wysokość i wprowadzić obowiązek wpłaty tzw. „kaucji” - zaliczki
na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez wychowanka w pokoju internatu lub
pomieszczeniach ogólnego użytku.
(ustalona kaucja 20 zł od osoby)
Obowiązujący porządek dnia:
6.00 – pobudka, toaleta poranna, sprzątanie pokoi
6.30 – 8.00 – śniadanie,
8.00 - 13.00 - zajęcia własne, nauka własna, wyjście do szkoły
13.00 - 16.00 – obiad (dla kończących zajęcia później do 17.00)
16.00 - 18.30 - zajęcia własne, nauka własna
18.30 - 20.00 – kolacja
19.00 – 20.00 – odwiedziny mieszkańców
20.00 - 21.30 - zajęcia w grupach, zajęcia własne
22.00 - 6.00 - cisza nocna
Od dnia 1 września 2013 r. koszt zakwaterowania w internacie w ZSLiT w Wojniczu wynosi
25 zł miesięcznie.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania turnusu wynosi:
25 zł + (12 zł * 10 dni)= 25 zł + 120 zł = 145 zł
minus koszt śniadania w dniu kwaterowania i kolacji w dniu wykwaterowania (razem 6,90 zł)
Koszt pobytu wynosi 145 + 20 = 165 zł wraz kaucją!
Płatne w dniu zakwaterowania.
Kaucja 20 zł od osoby (do zwrot w dniu wyjazdu)

Podobne dokumenty