Wdrożenie do produkcji w P.P.H MEDICAL Ryszard Mazella nowych

Transkrypt

Wdrożenie do produkcji w P.P.H MEDICAL Ryszard Mazella nowych
Wdrożenie do produkcji w P.P.H MEDICAL Ryszard
Mazella nowych rodzajów opakowań z tworzyw sztucznych w
oparciu o zakup nowej linii technologicznej
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podobne dokumenty