Terminy zajęć Klubu Promocji Młodych Talentów

Transkrypt

Terminy zajęć Klubu Promocji Młodych Talentów
Tematy zajęć:
Beata Biernat
Kwasy nukleinowe i kod genetyczny
Mechanizm ekspresji informacji genetycznej
Rodzaje zmienności w przyrodzie
Genetyka człowieka
Choroby genetyczne człowieka
Mechanizm dziedziczenia cech
Grzegorz Lorek
Klonowanie ssaków – na zdrowie ?
„Murzynek Bambo” czyli o ewolucji kolorów skóry człowieka
Organizmy modelowe współczesnej biologii
Płeć płci nierówna czyli kiedy kobieta jest mężczyzną
Dorota Tarka
Wykonywanie prostych obserwacji i doświadczeń:
I.
Izolacja DNA z owocu kiwi
II.
Procesy życiowe roślin
1. Pobieranie, przewodzenie, parowanie wody w roślinie:
-
Na czym polega osmoza?
-
Przewodzenie wody w roślinie.
-
Czy roślina paruje?
2. Fotosynteza:
-
Rozdział barwników zawartych w chloroplastach.
-
Badanie produktów fotosyntezy.
-
Wpływ różnych czynników na intensywność fotosyntezy.
3. Wrażliwość roślin:
III.
-
Jak roślina szuka wody?
-
W jakim kierunku rosną korzeń i pęd?
-
Jak reaguje pęd rośliny na światło?
Mikroskopowanie preparatów trwałych i wykonywanych samodzielnie przez
ucznia

Podobne dokumenty