Status prawny - bip.nowiny.com... - Gmina Sitkówka

Transkrypt

Status prawny - bip.nowiny.com... - Gmina Sitkówka
STATUS PRAWNY
Przedszkole Samorządowe im. „ Pluszowego Misia” jest placówką publiczną
działa na podstawie:

Uchwały Rady Gminy nr RG- V/39/11 z dnia 23 lutego 2011r.

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996

r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56

poz. 557 z 1997 r. zmianami),

Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

Statutu,

Zarządzeń Kuratora,

Zarządzeń Dyrektora przedszkola,

Ramowego planu pracy przedszkola,

Koncepcji rozwoju Przedszkola,

Regulaminów wewnętrznych

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Sitkówka-Nowiny.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
i

Podobne dokumenty