MOJA MAŁA OJCZYZNA

Transkrypt

MOJA MAŁA OJCZYZNA
Nie wiem, co to poezja, nie wiem, po co i na co.
MOJA MAŁA
Wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą…
Władysław Broniewski

Ciechanów
OJCZYZNA
XV BIESIADA POETYCKA
Moja mała ojczyzna
Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie już po raz XV byli
organizatorami Biesiady poetyckiej, która odbyła się 25 listopada 2015r. Patronat honorowy nad
tą uroczystością objął Prezydent Miasta Ciechanów pan Krzysztof Kosiński. Tegoroczna biesiada
przebiegała pod hasłem: Moja mała ojczyzna.
Zespół „Wesołe nutki” z SP nr 4 wprowadził zgromadzonych w tematykę, prezentując
utwór Hej, Mazowsze. Ojczyzna to nie tylko kraj, którego obywatelami jesteśmy, nie tylko
państwo, w którym mieszkamy. Na co dzień żyjemy w naszej małej ojczyźnie – w miejscu, gdzie
się urodziliśmy i wzrastamy, w miejscu, które poznajemy od dziecka – mówili prowadzący
uroczystość – Alicja Wejs i Marcel Długokęcki. O Ojczyźnie, także tej małej Ojczyźnie, pisało
wielu polskich poetów, między innymi: Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz czy Julian Tuwim, który
niejednokrotnie ojczyzną nazywał rodzinny dom.
Młodzi lirycy z ciechanowskich szkół podstawowych i gimnazjów mieli możliwość
zaprezentowania swojej twórczości przed gronem znanych regionalnych poetów: panią Ewą
Stangrodzką, panią Barbarą Sitek-Wyrembek, panią Janiną Janakos-Szymańską i panem
Waldemarem Mazińskim. Szanowne gremium wysłuchało czterdziestu dwóch wystąpień,
uświetnionych występami Ludowego Zespołu Artystycznego „Mały Ciechanów”. Recytacje
urozmaicały również piosenki wykonywane przez uzdolnioną muzycznie młodzież naszej szkoły.
Można było usłyszeć takie utwory jak: W gorącym słońcu Casablanki, Tu wszędzie jest moja
Ojczyzna, Niebo z moich stron, Powrócisz tu, Dom rodziny czy Polskie kwiaty.
Prowadzący wspominali także nieżyjących już regionalnych poetów, którzy pisali o naszej
małej ojczyźnie: o Alfredzie Borkowskim i Tadeuszu Załęskim. Przekonywali, że we współczesnym
świecie pełnym pośpiechu i zgiełku, świecie, w którym nieustannie za czymś gonimy, nasza mała
ojczyzna staje się azylem – miejscem wyciszenia, zatrzymania, uspokojenia. W rodzinnym domu,
w kontakcie z przyrodą, podczas fizycznej pracy na wsi zyskujemy nową wewnętrzną energię
i budujemy w sobie pragnienie pełnego, wartościowego życia. Właśnie o tym mówiły wiersze
młodych artystów. Pisząc o swoich małych ojczyznach, dali wyraz dumy i przynależności do niej.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy biesiady, z rąk pani dyrektor Barbary Kamińskiej,
wicedyrektor: pani Joanny Cywińskiej i pani Ewy Barcz oraz dyrektora Zakładu Obsługi Szkół
i Przedszkoli – pana Adama Krzemińskiego, otrzymali dyplomy, skromne upominki i jabłka z
wygrawerowanym napisem: XV Biesiada Poetycka SP 4 Ciechanów.
Dzień ten obfitował w niezapomnianą „ucztę dla ducha”. Tą ucztą było obcowanie z poezją
młodych ludzi, którzy nie wstydzą się swoich wierszy, nawet jeśli nie są idealne, to
najważniejsze, że potrafią i chcą przelewać ze swoich serc myśli i uczucia na papier.

Podobne dokumenty