ROK 2003 - Warmińsko-Mazurski Związek Brydża Sportowego

Komentarze

Transkrypt

ROK 2003 - Warmińsko-Mazurski Związek Brydża Sportowego
JAN ROGOWSKI
OLSZTYŃSKA
KRONIKA
BRYDśOWA
PrzeŜyjmy to jeszcze raz...
ROK 2003
OLSZTYN
2
W nawiązaniu do roku 2002
Najpopularniejsi, popularni...
Tradycyjnie w styczniu odbywają się róŜne plebiscyty
związanie z podsumowywaniem osiągnięć sportowców w roku
poprzednim. RównieŜ brydŜyści biorą w nich udział i odnoszą
znaczące sukcesy. Mirosław Wołek został najpopularniejszym
sportowcem Elbląga w roku 2002 i zdobył puchar prezydenta Elbląga.
Na szóstej pozycji uplasował się Bogusław Gierulski.
W dwudziestce najpopularniejszych sportowców Warmii i Mazur w
roku 2002 znalazł się Mirosław Cichocki. Plebiscyt jak zwykle
organizowała Gazeta Olsztyńska.
Odznaczenia dla działaczy
We wrześniu Zarząd W-M OZBS wystąpił do Zarządu
Głównego PZBS o przyznanie odznaczeń związkowych grupie
17 osób, które zdaniem Zarządu wyróŜniały się zaangaŜowaniem w
działalności na rzecz rozwoju i promocji brydŜa sportowego na terenie
naszego województwa. Ostatecznie ZG PZBS przyznał odznaczenia
czternastu działaczom. A oto osoby odznaczone Odznakami
ZasłuŜonego Działacza PZBS:
Złotą
- Roman Dulko, Zenon Kryński, Senator Wiesław
Pietrzak, Zdzisław Suski,
Srebrną
– Mikołaj Citko, Andrzej Olczak, Marek Sapiński,
Zygmunt Sinkiewicz,
Brązową
– Tadeusz Kozłowski, Józef Malgrem, Leszek Pawlicki,
Tomasz Stopierzyński, Krzysztof Teodorowicz, Regina
Wołek.
3
Zjazd Delegatów W-M OZBS i wybory nowego Zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej
Zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 20 grudnia 2003
roku odbył się w salach Hotelu Kopernik w Olsztynie Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów naszego Związku. Dokonano
podsumowania działalności dotychczasowego Zarządu i wybrano
nowe władze na najbliŜsze czterolecie. Wśród gości Zjazdu był
równieŜ prezes Polskiego Związku BrydŜa Sportowego Radosław
Kiełbasiński.
Nowy Zarząd W-M OZBS ukonstytuował się w następującym składzie
osobowym:
prezes
– Jan Rogowski,
I wiceprezes-skarbnik - Roman Dulko,
wiceprezesi:
- Ryszard Karp (ds. WGIK),
- Stanisław Sienkiewicz (ds. młodzieŜowych),
- Mirosław Wołek (ds. imprez w terenie),
kapitan sportowy
- Mirosław Cichocki,
członkowie
- Paweł Jarząbek,
- Andrzej Olczak,
- Bernard Pszczoła.
Wybrano równieŜ nową Komisję Rewizyjną w składzie:
przewodnicząca
– Lucyna Krutelewicz,
członkowie:
- Adam Jakubiak,
- Zygmunt Sinkiewicz.
Na pierwszym zebraniu Zarząd podjął uchwałę by ponownie
powierzyć prowadzenie spraw księgowości Związku Janinie Bakuła,
dokooptował do Wydziału Gier i Klasyfikacji Mikołaja Citko
i ustanowił go administratorem Centralnej Bazy Danych „Cezar” z
ramienia W-M OZBS w Olsztynie oraz zlecił administrowanie stroną
internetową Związku Tomaszowi Lisicy (który był jej twórcą i
administratorem od momentu powstania).
4
ROZGRYWKI SPORTOWE
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Mistrzostwa Par Mikstowych, Olsztyn,26.01.2003,(13 par)
Walka o sportowe tytuły Roku 2003 rozpoczęła się od
mikstów. Medale dostały się do rąk faworytów, a jedyną
niespodziankę sprawili Państwo Barbara Duk i Józef Pyliński.
1. Teresa i Jerzy Skrzypczakowie
2. Janina i Bogdan Kulińscy
3. Barbara Duk – Józef Pyliński
Danuta Hocheker – Mirosław Cichocki
5. J Bakuła – J Rogowski
A i L Jaskowiakowie
7. M Skibińska – Z Duk
8. A Kasztan – M Palmowski
62,08 %
59,62
55,38
55,38
55,00
55,00
51,54
50,77
Mistrzostwa Par Seniorów (pow. 55 lat)
Olsztyn, 16.02.2003,(16 par)
Wśród seniorów padły raczej nieoczekiwane rozstrzygnięcia,
ale w tym dniu medaliści byli zdecydowanie najlepsi.
1. Jan Lech – Paweł Radwan
2. Zdzisław Stankiewicz – Wojciech Śmiech
3. Ryszard Słowikowski – Zdzisław Suski
4. E Burzyński – J Stoma
5. M Lichocki – J Sukow
6. E Haśko – J Kowalówka /MA
J Draniewicz – W Kolaj
8. Z Brzozowski – W Pyrczak
61,81 %
60,71
59,89
54,67
54,12
52,47
52,47
49,45
5
Mistrzostwa Par Juniorów i MłodzieŜy Szkolnej
Olsztyn, 16.02.2003, (8 par)
Wszystkich zmartwiła niska frekwencja w grupie najmłodszych
adeptów brydŜa sportowego.
1. Marcin Goss – Mariusz Macielak
2. Mariusz Arutiunianc - Michał Zbieranek
3. Paweł Chmielewski - Piotr Kasjaniuk
4. M Sinkiewicz – T Sinkiewicz
5. Ł Jagielski – M Palmowski
6. M Hryniewicz – W Romaszko
60,71% I wśród Jun.
55,95 II wśród Jun.
51,19 I wsród Mł.Szk.
50,60 III wśród Jun.
49,40 II wsród Mł.Szk.
46,45 III wsród Mł. Szk.
Mistrzostwa Województwa Par Open, Olsztyn,
16.03.2003, (50 par)
Brawa naleŜały się wszystkim zawodnikom za liczny udział w
mistrzostwach i sportową walkę podczas trwania zawodów.
Zdecydowanie wygrali Krzysztof Michalczyk (Olsztyn) z Janem Romotem
(Pisz), dalej było dosyć „ciasno”, a raczej sensacyjnie srebrny medal
przypadł w udziale parze z Bartoszyc – Dariuszowi Filipkowi i Stanisławowi
Okuniewiczowi. Brąz dla rutyniarzy – Adolfa Bocheńskiego i Zenona
Mieczkowskiego. Mistrzostwa te były równocześnie eliminacją do finału
Mistrzostw Polski Par Open (Warszawa 2-4 maja).
1. Krzysztof Michalczyk – Jan Romot
2. Dariusz Filipek – Stanisław Okuniewicz
3. Adolf Bocheński – Zenon Mieczkowski
4. Janina i Bogdan Kulińscy
5. M Macielak - M Makatrewicz
6. M Arutiunianc - J Rogowski
7. J Draniewicz – W Kolaj
8. A Fronczak – M Wołek
9. H Ślesicki - W Morawski
10. D Kozłowski – H Łakomski
11. K Goś – A śukowski
12. Z Duk – J Pyliński
13. M Piotrowski – Z Stankiewicz
14. A Czernik – C Wilczopolski
6
58,58
57,59
57,51
57,47
56,44
56,19
55,47
55,29
55,26
54,83
54,56
62,71 %
58,72
58,67
15. I Jagielski – Ł Jagielski
54,50
16. L Kołodziejczyk–S Kościński 54,36
17. M Doroszuk – L Jaskowiak 53,66
18. W Ostas – R Krupiński
53,19
19. J Łosiak – C Olender
52,63
20. M Kątek – B Pszczoła
52,21
21. R Łasowski – S Witek
51,65
22. J Borowiński–L Mielczarek 51,56
23. R Borodko – J Jarocki
51,34
24. L Grabski – M Zomkowski 50,74
25. Z Falkowski – J Orliński
50,11
Mistrzostwa Województwa Par na impy, Olsztyn,
18.05.2003r, (38 par)
Prawie w ostatniej chwili musiało dojść do zmiany miejsca
rozgrywania tych zawodów. Dyrekcja Hotelu Warmińskiego nieodpłatne
udostępniła brydŜystom Salę Dębową i tym samym moŜliwe było planowe
przeprowadzenie mistrzostw. Tytuł mistrzowski powędrował tym razem do
Szczytna.
1. Stanisław Nowotka - Wojciech Wrześniowski 57,30 imp
2. Danuta Hocheker – Mirosław Cichocki
57,12
3. Kazimierz Goś – Lucjan Kołodziejczyk
42,73
4. R Kierznowski – K Pikus
5. R Borodko – J Kamiński
6. D Kozłowski – H Łakomski
7. Z Brzozowski –T Stopierzyński
8. J Łosiak – C Olender
9. M Macielak – M Wołek
10. W Bobrek – Z Łukaszuk
11. K Michalczyk – J Romot
40,65
37,46
33,82
29,68
24,63
18,10
16,17
16,06
12. D Prawdzik – D Zgódka
13. J Bakuła – F Skwarski
14. A Bocheński – Z Zemanowicz
15. Ł Jagielski – I Jagielski
16. Z Godlewski – W Pietrzak
17. L Krutelewicz – H Teodorowicz
18. M Kątek – B Pszczoła
10,70
7,17
5,39
4,32
1,80
1,15
0,38
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
Olsztyn, 06.07.2003r., (56 zawodników)
Były to pierwsze mistrzostwa (i pierwszy turniej okręgowy), które
rozegrano w olsztyńskiej restauracji Kasyno. Od tego momentu zaczęły
odbywać się tam częściej imprezy o randze okręgowej.
Tak liczna frekwencja w mistrzowskim „indywiduelu” zdarzyła się pierwszy
raz od niepamiętnych lat. RównieŜ wcześniejsze wytypowanie takiej trójki
medalistów było raczej nieprawdopodobne.
1. Paweł Abramski (Olsztyn)
61,24 %
2. Henryk Stefanko (Bartoszyce) 59,27
3. Jan Romot
(Pisz)
58,92
4.W Skowroński
5. B Kuliński
6. H Łakomski
7. J Naróć
8. Z Łukaszuk
58,48
57,86
57,70
57,25
57,12
9. J Janiak
10. D Prawdzik
11. B Pszczoła
12. Zd Falkowski
13. G Szapiel
56,39
56,01
55,93
55,88
55,02
7
14. M Wilga
15. I Jagielski
16. R Grudziński
17. J Rogowski
18. L Mielczarek
19. J Kulińska
54,84
54,75
53,95
53,28
52,95
52,81
20. T Kozłowski
21. S Urban
22. M Piotrowski
23. M Macielak
24. M Roesler
25. E Reczuga
52,36
52,08
51,62
50,99
50,57
50,44
Mistrzostwa Województwa Teamów, Olsztyn,
30.11.2003r., (23 teamy)
Mistrzostwa przeprowadzono w dobrych warunkach w Hotelu
Warmińskim i przy zadawalającej frekwencji.
ZwycięŜył faworyzowany zespół elbląsko-mrągowski, ale walka
toczyła się do ostatniego rozdania i w bezpośredniej finałowej
potyczce team kierowany przez prezesa Ryszarda Karpa był bliski
sprawienia ogromnej niespodzianki.
W trakcie imprezy zostały wręczone trofea sportowe za medalowe
pozycje w rozegranych w tym roku mistrzostwach województwa w
róŜnych konkurencjach oraz dyplomy za uzyskanie nowych tytułów
klasyfikacyjnych. Wśród trofeów były: pamiątkowe puchary – rzeźby,
medale w formie płaskorzeźb oraz olsztyńskie kroniki brydŜowe z
róŜnych lat, w tym najnowsza – z 2002 roku.
1. Bogusław Gierulski, Marek Ratkowski,
Jerzy Skrzypczak, Mirosław Wołek
117 VP
2. Ryszard Karp, Józef Kamiński,
Sławomir Mutor, Zbigniew Łukaszuk
112
3. Danuta Hocheker, Roman Kierznowski,
Adolf Bocheński, Zbigniew Zemanowicz
4. H Borzym, J Budny, K Michalczyk, M Zomkowski
5. R Pichla, Z Mieczkowski, M Macielak, M Makatrewicz
6. M Goss, J Janiak, K Kulas, Z Hartwig
7. T Banach, J Łosiak, J Puchalski, J Romot
8. W Bobrek, T Małachowski, A Sulima, D Prawdzik
9. R Borodko, D Kozłowski, R Kozłowski, H Łakomski
10. M Arutiunianc, J Rogowski, C Wilczopolski, J Wróblewski
8
111
110
108
108
106
104
103
102
MISTRZOSTWA POLSKI
Mistrzostwa Polski Par Open, Warszawa, (150 par)
W tych prestiŜowych mistrzostwach do 28 – parowego finału
weszła jedna para z naszego województwa Bogusław Gierulski –
Jerzy Skrzypczak i prawie powtórzyła wynik z ubiegłego roku
zajmując 15 miejsce.
Mistrzostwa Polski Par Mikstowych, Warszawa, (89 par)
W finale (28 par) znalazły się trzy nasze pary i zajęły miejsca:
15. B Gierulski (G Brewiak PM)
17. T i J Skrzypczakowie
24. D Hocheker – M Cichocki
Otwarte Mistrzostwa Polski Teamów, Warszawa, (26 t.)
15. (11 w finale B) M Cichocki, B Gierulski, R Kierznowski, K Pikus,
J Skrzypczak, Z Zemanowicz
Indywidualne Mistrzostwa Polski, Warszawa, (250 zaw.)
Blisko medalu był Piotr śurakowski – 4 miejsce. W gronie
44 finalistów znalazło się jeszcze pięciu przedstawicieli naszego
województwa:
12. B Gierulski
33. M Ratkowski
27. A Fronczak
36. M Czarniawski
31. M Wołek
9
Warto podkreślić, Ŝe prawie wszyscy ci zawodnicy od kilku lat
regularnie docierają do finału mistrzostw Polski.
Oprócz wyŜej wymienionych zawodników w półfinałach wystąpili
jeszcze (ale się nie zakwalifikowali do finału):
Półf. A (88 zaw., 40 awansowało do finału)
- L Mielczarek, D Prawdzik, D Kozłowski
Półf. B (44 zaw., 4 awansowało do finału)
- T Małachowski, A Ratkowska, W Bobrek
Mistrzostwa Polski Par Seniorów, Sopot, (56 par)
DuŜą niespodziankę sprawili reprezentanci Elbląga
Antoni Dampc i Waldemar Krasuski zdobywając brązowy medal.
Mistrzostwa Polski Teamów Seniorów, Sopot,(18 teamów)
6. R Kierznowski (A Wilkosz MP, J Lew i W Janicki PM)
Mistrzostwa Polski Par Open na impy, ŁomŜa, (96 par)
W trzysesyjnych eliminacjach wzięło udział 12 par z naszego
województwa. Do finału zakwalifikowały się trzy. Nadspodziewanie
dobrze radziła sobie w finale ełcka para Wojciech Bobrek i Dariusz
Prawdzik.
Finał (22 pary)
7. W Bobrek – D Prawdzik
14. R Kierznowski – M Wołek
16. B Gierulski (L Sztyrak PM)
Turniej Pociesznia (33 pary)
- 2. R Karp – S Mutor
10
BRANśOWE Mistrzostwa Polski
II Mistrzostwa Polski Rynku Finasowego i Spółek Publicznych
Warszawa
TP S.A. Olsztyn reprezentowali Krzysztof Pikus i Rafał Mordasiewicz.
Olsztynianie zajęli 6 miejsce w turnieju par i 10 w turnieju teamów
(wspólnie z parą z Warszawy).
XIV Mistrzostwa Polski SłuŜby Więziennej, Popowo
Wojciech Miśkiewicz i Zbigniew Prasek zajęli 2 miejsce w turnieju par na
impy, 7 miejsce w turnieju par na maksy i 3 miejsce w turnieju teamów
(team uzupełniali Danuta Górna z Iławy i Leszek Herman z Opola)
DruŜynowe Mistrzostwa Polski Szkół WyŜszych, Poznań
Uniwersytety – 1 miejsce Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w składzie:
Piotr Mazur, Grzegorz Probola, Jan Rogowski
i Wojciech Śmiech.
Politechniki – 1 miejsce Politechnika Gdańska, w składzie której
występował Maciej Kątek.
W turnieju wszystkich Szkół WyŜszych 1 miejsce zdobyła
Politechnika Gdańsk (Maciej Kątek), a UWM Olsztyn zajął ostatecznie
5 miejsce.
XVI Mistrzostwa Polski Leśników, Starościn
Turniej Indywidualny, (57 zawodników) - 2. Zygmunt Brzozowski
20. W Pyrczak
11
Turniej Par, (29 par)
- 7. J Gosiewski – W Pyrczak
10. Z Brzozowski – C Suchecki
Turniej Teamów, (15 teamów)
6. RDLP Olsztyn (Z Brzozowski, C Suchecki, J Gosiewski, W Pyrczak)
Mistrzostwa Polski Kolejarzy, Spała,
Turniej Par, (66 par) - 40. Z Ostrówka – B Cichosz
54. K Orzoł – A Święcki
Turniej Teamów, (30 teamów)
16. ZLK Olsztyn (Z Ostrówka, B Cichosz, K Orzoł, A Święcki)
Mistrzostwa Polski Policji, Legionowo,
Turniej Indywidualny, (88 zaw.)
11. Z Duk
15. T Kozłowski
16. W Wrześniowski
Turniej Par, cavendish, (45 par) - 11. L Jaskowiak – T Kozłowski
Turniej Par, (46 par) - 1. J Borowiński – W Wrześniowski
8. L Jaskowiak – T Kozłowski
Turniej Teamów, (19 teamów)
1. J Borowiński – W Wrześniowski (H Borowiński, J Ujma SL)
3. K Goś, L Jaskowiak, L Kołodziejczyk, T Kozłowski
7. Z Duk, W Skowroński (partnerzy z Bydgoszczy)
Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego, Darłowo,
Turniej Par, cavendish, (27 par)
12
- 1. A Dampc – W Krasuski
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 2003 Impreza ta cieszy się w naszym województwie duŜą
popularnością - i tak teŜ było w tym roku (ponad 10 % startujących, to
zawodnicy z Warmii i Mazur). Końcowe wyniki były dla nas bardzo
pomyślne. Medal brązowy przypadł w udziale Bogusławowi
Gierulskiemu, a w pierwszej dziesiątce było jeszcze trzech naszych
przedstawicieli. Na wysokich pozycjach znaleźli się równieŜ nasi
zawodnicy w klasyfikacji kobiet i juniorów.
STYCZEŃ – 1120 par w Polsce (118 w naszym województwie)
3.B Gierulski – M Wołek
17. A Olczak – R Zieliński
30. A Fronczak – M Ratkowski
38. R Ostapczuk – A Pluciński
69,87%
63,37
62,01
61,43
39. A Łątka – W Niewiara
74. Z Falkowski – M Piotrowski
84. R Borodko – H Łakomski
94. E Haśko – Z Wawer
61,34
59,72
59,21
58,80
66,70%
64,50
63,78
62,23
60,87
60,13
66. T Augustynowicz – M Goss
70. B Gierulski – M Wołek
90. J Koniuszek – C Olender
96. P Garbal – A Wojtecki
97. R Borodko – H Łakomski
59,90
59,80
59,03
58,74
58,70
67,31%
64,16
63,52
62,95
62,64
61,11
50.T Augustynowicz– Z Juchniewicz
70. B Gierulski – M Wołek
68. A Fronczak – M Ratkowski
78. R Kłusowski – Z Rogowski
95. T i J Skrzypczakowie
61,64
61,20
60,53
60,09
59,24
65,09%
63,98
63,96
63,61
50. T i J Skrzypczakowie
53. K Łukaszewicz (J Ciruk PD)
68. A Czumaj–H Łakomski
96. A Łątka – W Niewiara
61,30
61,11
60,52
59,25
LUTY – 1209 (131)
9. L Kołodziejczyk - S Kościński
19. S Ignatowski – R Szczepanek
22. A Fronczak – W Romaszko
35. B Lesiński – L Mielczarek
51. A Olczak – R Zieliński
62. A Leśniewska – M Rdzanek
MARZEC – 1231 (128)
7. B Kuliński – J Rogowski
19. Z Krzepkowski–W Topolnicki
22. J Danilczuk – M Michnowicz
30. J Romot (T Sienkiewicz PD)
35. H Ślesicki (W Morawski)
45. K Łukaszewicz (J Ciruk PD)
KWIECIEŃ – 1171 (117)
5. M Czarniawski – A Sulima
12. R Kłusowski – Z Rogowski
13. B Lesiński – L Mielczarek
14. I Jagielski – J Rogowski
13
MAJ – 1097 (115)
12. B Gierulski – M Wołek
29. B Jabłoński – J Teleszyński
31. W Sowa – Z Wawer
46. W Brzozowski – A Dampc
66,84% 54. Z Krzepkowski–W Topolnicki
61,72 73. T i J Skrzypczakowie
61,59 94. T Małachowski - D Prawdzik
60,19 100. I Jagielski – J Rogowski
61,16
61,30
58,43
58,11
72,05%
66,44
63,49
62,19
61,44
55. K Kulas – M Macielak
80. S Zalech – Z Wawer
88. J Budny – L Grabski
99. H Hacik – J Litwinko
61,30
58,97
58,79
58,51
65,41%
64,28
63,85
61,23
36. G Probola – J Rogowski
41. B Lesiński – L Mielczarek
52. P Burak – S Zalech
99. R Kłusowski – Z Rogowski
61,02
60,48
59,98
57,78
CZERWIEC – 1061 (96)
1. B Gierulski – M Wołek
7. M Roesler – J Rogowski
25. B Lesiński – L Mielczarek
31. R Kłusowski – Z Rogowski
40. S Ignatowski – R Szczepanek
LIPIEC – 985 (89)
5. J Danilczuk – M Michnowicz
10. T i J Skrzypczakowie
13. M Czarniawski – A Sulima
32. T Lisica – M Roesler
SIERPIEŃ (turniej indywidualny) – 1488(183)
1.B Ciuńczyk
65,89
5.A Rost
62,94
7.W Walkiewicz 62,52
15.J Gosiewski 61,40
20.B Jabłoński
61,22
30.J Skrzypczak 60,24
31.P Garbal
60,22
35.K Goś
60,04
49.J Romot
59,36
51.J Litwinko
59,34
53.J Kamiński 59,31
63.J Danilczuk 59,06
66.G Probola
58,86
77.Z Suski
58,31
79.T Lisica
58,15
81.W Sowa
58,08
82.G Cichocki 58,04
99.J Skąpski
57,59
103.E Freud
57,54
112.D Kozłowski 57,36
127.Z Seniuta
151.J Teleszyński
153.S Leszczyński
159.A Fronczak
161.J Rogowski
163.M Zbieranek
177.S Ignatowski
185.Z Przyłucki
189.W Bielski
200.I Malinowski
56,97
56,55
56,53
56,41
56,30
56,28
56,05
55,94
55,90
55,72
WRZESIEŃ – 1009 (105)
9. J Borowiński – L Mielczarek
22. K Łukaszewicz (J Ciruk PD)
25. Z Mieczkowski – B Szostak
35. Z Borejko – M Lichocki
37. A Pluciński – R Zieliński
14
65,16%
63,37
62,74
61,88
61,76
45. M Czarniawski – A Sulima
57. A Jakubiak – R Pichla
59. Z Fiedorowicz – B ZaroŜny
70. D Joswig – R Wiśniewski
61,14
60,65
60,62
59,97
PAŹDZIERNIK – 1151 (118)
1.B Gierulski – M Wołek
64. R Kłusowski – Z Rogowski
67,50% 61.L Pawlicki – E Sokołowski
59,33
59,37
64,95%
64,66
62,74
64,02
62,89
62,57
23. M Czarniawski – A Sulima
61. B Gierulski – M Wołek
63. S Ignatowski – R Szczepanek
68. M Doroszuk – J Naróć
81. L Jackowski – D Jackowski
89. W Pietrzak – Z Godlewski
62,03
59,84
59,76
59,49
58,83
58,54
67,13%
64,00
63,24
62,43
62,11
60,89
60.T Ostrowski – S Waśko
71. A Pluciński – R Zieliński
75. D Kozłowski – H Łakomski
82. M Michnowicz – C Olender
87. P Jarząbek – E Reczuga
60,71
60,11
59,79
59,45
59,13
LISTOPAD – 1161 (121)
4. J Borowiński – L Mielczarek
6. A Olczak – A Wojtecki
7. K Kulas – M Macielak
12. A Fronczak – M Ratkowski
18. G Probola – J Rogowski
19. D Joswig – R Wiśniewski
GRUDZIEŃ – 1113 (113)
3. K Łukaszewicz (J Ciruk PD)
10. M Czarniawski – A Sulima
21. J Borowiński – L Mielczarek
30. A Czernik – C Wilczopolski
34. A Czumaj – M Grzyb
56. A Cydejko – J Stańczak
Wyniki końcowe KMP 2003, (w Polsce wzięło udział 5217 graczy)
3. Bogusław Gierulski
4. Mirosław Wołek
8. Leszek Mielczarek
9. Jan Rogowski
19. Andrzej Fronczak
37. Roman Zieliński
43. Bogdan Lesiński
49. Andrzej Olczak
52. Krzysztof Łukaszewicz
53. Jerzy Skrzypczak
59. Andrzej Sulima
78. Jan Danilczuk
88. Ryszard Kłusowski
92. Marcin Czarniawski
(Elbląg)
(Elbląg)
(Szczytno)
(Olsztyn)
(Elbląg)
(Biskupiec)
(Szczytno)
(Biskupiec)
(Ełk)
(Mrągowo)
(Ełk)
(Mrągowo)
(Olsztyn)
(Ełk)
- 9622 pdf
- 9622
- 9474
- 9413
- 9072
- 8771
- 8685
- 8603
- 8583
- 8582
- 8540
- 8433
- 8374
- 8301
134. Teresa Skrzypczak (Mrągowo, 7996 pdf) – 3 miejsce wśród Kobiet
191. Mariusz Macielak (Morąg, 7662 pdf) – 4 miejsce wśród Juniorów
15
Mistrzostwa Polski Par Juniorów, Wrocław, (50 par)
W eliminacjach wystartowały dwie pary z naszego
województwa, a w 22-parowym finale znaleźli się Maciej Kątek –
Marcin Goss. Ostatecznie olsztyńsko – morąska para zajęła dobre
8 miejsce.
Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy, Starachowice
Z duŜym powodzeniem startowała reprezentacja naszego
województwa w tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie MłodzieŜy.
Młodzi brydŜyści przywieźli trzy medale (zdobyte w trzech
konkurencjach, a rozgrywanych było cztery), a w łącznej punktacji
województw zajęli piąte miejsce. Reprezentację tworzyli: Justyna
Stankiewicz, Karolina Stankiewicz, Michał Hryniewicz i Wojciech
Romaszko z Elbląga oraz Łukasz Jagielski i Marcin Palmowski z
Olsztyna. W roli opiekuna ekipie towarzyszył Stanisław Sienkiewicz.
Turniej Par Dziewcząt, (18 par) - 3. Justyna i Karolina Stankiewicz
Turniej Par Chłopców, (35 par) - 2. M Hryniewicz – W Romaszko
- 23. Ł Jagielski – M Palmowski
Turniej Indywidualny Dziewcząt, (36 zaw.) – 9. K Stankiewicz
- 10. J Stankiewicz
Turniej Teamów Chłopców, (17 teamów)
3. Warmia i Mazury (M Hryniewicz, Ł Jagielski, M Palmowski,
W Romaszko)
16
Mistrzostwa Polski MłodzieŜy Szkolnej, Krynica Morska,
19-22.06. 2003r.
Zadowalający występ naszych uczniów w Krynicy Morskiej.
We współzawodnictwie województw zajęliśmy 6 miejsce.
Turniej Par Dziewcząt, (24 pary)
1. Justyna Stankiewicz – Karolina Stankiewicz
Siostry z Elbląga spisały się świetnie i z wynikiem 63,86 % zdobyły
Mistrzostwo Polski.
Turniej Par Open, (95 par)
- 11. Ł Jagielski – M Palmowski
- 14. M Hryniewicz – W Romaszko
Finał (22 pary)
Turniej Par o Puchar Prezesa PWZBS, (64 pary)
(turniej dla par, które nie weszły do finału)
- 14. R Kozłowski – M Sinkiewicz
- 15. J Stankiewicz – K Stankiewicz
Turniej Par Mikstowych, (49 par)
-
17. K Stankiewicz – W Romaszko
38. J Stankiewicz – M Hryniewicz
Turniej Teamów, (44 teamy)
17. Ł Jagielski, R Kozłowski, M Palmowski, M Sinkiewicz
19. K Stankiewicz, J Stankiewicz, M Hryniewicz, W Romaszko
41. P Chmielewski, P Kasjaniuk (S Kocejko, M Batruch PM)
17
Mistrzostwa Polski Par Juniorów 19-20 lat, Warszawa,
(36 par)
34. F Bieńkowski – T Reczuga
Akademickie Mistrzostwa Polski , Wrocław
Turniej Teamów, (34 teamy)
3. Maciej Kątek (w reprezentacji Politechniki Gdańskiej)
V Mistrzostwa Świat Par Juniorów, Tata (Węgry)
W mistrzostwach wystartowała para Marcin Goss - Maciej
Kątek i zajęła 125 miejsce (na 189 par). Początkowo nasi zawodnicy
radzili sobie całkiem dobrze i dopiero w końcowych sesjach opadli z
sił.
VIII Akademickie Mistrzostwa Europy, Wrocław
VIII miejsce zdobyła akademicka reprezentacja Gdańska, w
której składzie występował Maciej Kątek. Były to rozgrywki
druŜynowe, startowało 20 druŜyn.
18
♦♦♦♦♦ TURNIEJE OKRĘGOWE ♦♦♦♦♦
Turniej Par „Na starcie Roku 2003”
Olsztyn, 05.01.2003r.,(46 par)
Rozpoczęcie „BrydŜowego Roku 2003” zostało poprzedzone
uroczystością wręczenia trofeów za DruŜynowy Puchar Okręgu 2002
oraz podsumowaniem i uhonorowaniem kilkudziesięciu osób za
wyniki w Grand Prix Okręgu 2002.
Turniej „Na starcie roku 2003” był pierwszym z tegorocznego cyklu
Grand Prix Województwa, nad którym patronat objął WOJEWODA
WARMIŃSKO – MAZURSKI Stanisław Szatkowski.
1. Roman Kierznowski – Zbigniew Rogowski 65,28%
2. Jan Jegliński – Józef Kamiński
63,00
3. Mirosław Wilga – Stefan Osika
59,27
4. M Kątek – B Pszczoła
5. M Klepacki – T Lisica
6. B Gierulski – M Wołek
7. M Macielak – R Łasowski
8. R Wołek – Z Kurszewski
9. K Dobrzyniecki–W Morawski CI
59,26
58,06
57,72
57,69
57,14
55,81
10. J Koniuszek – P Musiał
11. M Citko – R Karp
12. J Krzemieńska - T Stopierzyński
13. A Olczak – T Więckiewicz
14. J Kowalczyk – P Wojtunik
15. Z Falkowski – J Orliński
55,56
54,45
54,34
53,77
53,40
53,08
V Ornecki Mityng BrydŜowy, 19.01.2003r.
W tym roku w wydaniu jednodniowym, i chyba słusznie.
Turnieje odbyły się w nowej hali sportowej. Adam Nelkowski
(wspierany przez Andrzeja Dzikowskiego i Kazimierza
Minkowskiego) kolejny raz zasłuŜył na ogromne brawa, a nie
mniejsze owacje naleŜały się będącemu zawsze razem z brydŜystami burmistrzowi Ornety Jarosławowi Kogutowi.
Wyrazem wzorowej współpracy orneckich brydŜystów z Burmistrzem
były wzajemnie wymienione okazjonalne dyplomy.
19
Turniej Par cavendish, (50 par)
1. Zenon Mieczkowski – Ryszard Pichla 64,33 imp
2. Ireneusz Jagielski – Jan Rogowski
60,35
3. Andrzej Dzikowski – Tadeusz Wójcik 56,94
4. L Jaskowiak – T Kozłowski
5. R Łasowski – M Macielak
6. R Kierznowski – Z Rogowski
7. B Gierulski – M Wołek
8. C Olender – B Pszczoła
9. R Borodko – H Łakomski
51,89
47,26
44,54
44,07
39,46
34,42
10. J Krasowski – Z Łukaszuk
32,62
11. J Bakuła – S Andryszczyk
27,33
12. E i A Tutaj
26,33
13. R Cydzik – J Podolecki
20,38
14. J Chodkiewicz – M Mokrzycki 17,54
15. L Pawlicki – E Sokołowski
15,98
Turniej Par na maksy, (52 pary),
1. Leonard Jaskowiak – Tadeusz Kozłowski
2. Zenon Mieczkowski – Ryszard Pichla
3. Ireneusz Jagielski – Jan Rogowski
4. Mirosław Cichocki – Piotr śurakowski
5. A Cydejko – J Stańczak
6. J Janiak – W Kolaj
7. K Michalczyk – M Wilga
8. W Karpiński – W Krasuski
9. M Makatrewicz – B Szostak
10. W Bobrek – J Danilczuk
60,01
59,75
58,62
57,53
57,09
56,86
66,38 %
66,32
65,22
61,15
11. B Gierulski – M Wołek
12. A Dampc – A Jakubiak
13. T Augustynowicz – S Witek
14. R Łasowski – M Macielak
15. J i K Gałeccy
16. M Lichocki – J Sukow
56,75
56,53
56,52
55,91
55,42
54,85
Punktacja długofalowa mityngu:
1-2. Zenon Mieczkowski, Ryszard Pichla
3-6. Leonard Jaskowiak, Tadeusz Kozłowski
Ireneusz Jagielski, Jan Rogowski
7-8. B Gierulski, M Wołek
9-10. R Łasowski, M Macielak
20
- 202 pdf
- 198
- 198
- 172
- 170
Otwarte Mistrzostwa Elbląga, Elbląg, 26.01.2003r.,(37 par)
1. B Gierulski – M Wołek
2. M Goss – M Macielak
3. R Stodulski – W Wiśniewski
4. A PieniąŜek – L Skowroński PM/
5. Z Borejko – M Lichocki
6. J Draniewicz – D Kasperowicz
7. A Jakubiak – Z Krzepkowski
8. Z Mieczkowski – R Pichla
9. W Karpiński – W Krasuski
10. I Ciszak – R Błoński
64,43 %
59,42
58,97
58,80
57,46
56,66
55,90
55,67
55,36
54,99
Biskupiecki Turniej Par, Biskupiec, 02.02.2003r., (72 pary)
Państwo Olczakowie równieŜ w tym roku dobrowolnie podjęli
rękawicę i z ogromnym rozmachem przeprowadzili ten spektakl.
Oczywiście było grono wspomagających osób, a wśród nich burmistrz
Biskupca Marek Domin.
Zgodnie z tradycją, oprócz sportowego charakteru
biskupieckiego turnieju towarzyszył mu wątek związany z pomocą
dzieciom specjalnej troski (loteria fantowa, na rzecz której wspólnie z
Panią Ewą Olczak działało równieŜ kilka innych miłych Pań, zbiórka
pieniędzy do skarbonki, którą kolejny raz poprowadziła gościnnie z
właściwym sobie wdziękiem i stanowczością - Mistrzyni Świata
Danuta Hocheker, wreszcie pyszny i tani bigos – z przeznaczeniem
zarobionych pieniąŜków na ten szczytny cel). To wyjątkowy na skalę
ogólnopolską element imprezy brydŜowej.
Styl turnieju Państwa Olczaków przyciągnął i tym razem
rekordową liczbę uczestników. Najlepsi z nich zostali wyróŜnieni
cennymi nagrodami.
1. Leonard Jaskowiak – Tadeusz Kozłowski
2. Marcin Czarniawski – Henryk Łakomski
3. Bogusław Gierulski – Jerzy Skrzypczak
4. Stanisław Nowotka – Wojciech Wrześniowski
61,67 %
61,54
61,43
59,57
21
5. S Kalinowski–J Kaszewski MA59,01
6. W Palmowski–H Ślesicki MA/ 56,96
7. I Jagielski – J Rogowski
56,63
8. J Borowiński – L Mielczarek 56,59
9. R Karp – S Mutor
56,53
10. R Kierznowski –P śurakowski 56,53
11. M Ruszczyk – Z Suski
56,51
12. D Hocheker – M Cichocki
56,08
13. Z Fiedorowicz – B ZaroŜny
55,40
14. T Skrzypczak – J Danilczuk
15. A Jaskulski – K Jaskulski
16. M AmbroŜewicz – J Prygiel
17. M Citko – Z Seniuta
18. M Lichocki – M Wołek
19. Z Sinkiewicz – Z Opalanko
20. C Olender – R Słowikowski
21. R Grudziński – J Kowalczyk
22. K Pikus – Z Rogowski
55,17
55,16
54,47
54,26
53,86
53,70
53,55
53,39
53,20
Turniej Par „XX-lecie SBS Gwardia”
Olsztyn, 09.02.2003r, (38 par)
Dwadzieścia lat owocnej działalności Sekcji BrydŜa
Sportowego Gwardia Olsztyn byłą okazją do przeprowadzenia w
Hotelu Kormoran tego „jubileuszowego” turnieju. Organizatorzy
poczęstowali w czasie turnieju wszystkich uczestników smacznymi
flaczkami i porcją lodów. Fundatorem tych dań była olsztyńska
Chłodnia, której prezes Józef Malgrem od lat Ŝyczliwie wspiera
brydŜystów.
1. Andrzej Czernik – Cezary Wilczopolski
2. Roman Kierznowski - Henryk Łakomski
3. Zdzisław Falkowski – Józef Orliński
4. Wojciech Hensoldt – Stefan Osika
5. M Cichocki – Z Rogowski
58,50
6. L Kołodziejczyk – S Kościński 58,46
7. A Fronczak – M Wołek
58,23
8. R Wardzyński – T Kozłowski 57,34
9. I Jagielski – J Rogowski
55,97
22
63,46 %
60,43
59,24
59,15
10. T Kądzielewski – J Witkowski 55,65
11. Ł Jagielski – M Palmowski
55,19
12. T Lisica – K Michalczyk
54,77
13. Z Mieczkowski – B Szostak 54,75
14. A Bocheński – Z Zemanowicz 53,17
Turniej Par „Łączony”, Ełk-Orneta-Olsztyn
18.02.2003r,(66 par)
Turnieje łączone weszły juŜ na stałe do naszego kalendarza
imprez. I chociaŜ grane są w dniu powszednim, to cieszą się duŜym
zainteresowaniem. W tym turnieju górą byli czołowi zawodnicy
Czarnych Olecko Dariusz Kozłowski i Henryk Łakomski (grali w
„kotle” ełckim).
1. Dariusz Kozłowski – Henryk Łakomski
2. Ireneusz Jagielski – Jan Rogowski
3. Tomasz Małachowski – Dariusz Prawdzik
4. Sylwester Andryszczyk – Wojciech Hensoldt
5. Sylwester Kościński – Piotr Mazur
6. A Fronczak – M Macielak
7. Z Borejko – M Lichocki
8. J Orliński – A Tutaj
9. R Grudziński – K Michalczyk
10. A Dzikowski – T Wójcik
11. J Krasowski – A Sulima
12. Z Hartwig – B Pietkiewicz
13. Z Mieczkowski – B Szostak
14. M Cichocki – Z Zemanowicz
15. Z Cimaszkiewicz – J Wasilewski
59,49
59,27
58,90
58,50
57,92
57,65
56,47
56,43
56,36
55,94
63,65 %
63,03
62,31
61,84
61,02
16. J Bakuła – M Wilga
55,56
17. Z Duk – J Pyliński
55,35
18. M Arutiunianc–R Kierznowski 54,17
19. M Doroszuk - W Śmiech
53,97
20. J Jurkiewicz – K Minkowski 53,37
21. J Kamiński – T Kądzielewski 53,14
22. T Lisica – H Jakóbiak /MA 53,05
23. J Sukow – J Tchórzewski
52,76
24. K Goś – L Kołodziejczyk
52,66
25. Z Łukaszuk – S Mutor
52,52
Mityng BrydŜowy „Warmiński”
Miłakowo, 5-6.04.2003r.
„Warmiński” zdecydowanie nawiązał do dawnych, dobrych
tradycji. Po raz drugi Paweł Jarząbek podjął się zorganizowania tego
mityngu w Miłakowie i w odczuciu uczestników zrobił to na miarę ich
oczekiwań (a zdaniem wielu i więcej).
Powodzenie organizacyjne mityngu moŜliwe było dzięki osobistemu
zaangaŜowaniu Pawła, ale równieŜ dlatego, Ŝe potrafił znaleźć
przychylność wielu sponsorów i takich osób jak: starosta powiatu
23
ostródzkiego Cezary Paca, wicestarosta Aleksander Gawryluk,
burmistrz Miłakowa Henryk Zalewa i gospodarz imprezy Jan Dejna
– dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i
przewodniczący Rady Miejskiej w Miłakowie.
I Mityngowy Turniej Par na impy, (62 pary)
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłakowie
1. Adolf Bocheński – Zbigniew Zemanowicz
61,88 imp
2. Jan Lech – Bogdan ZaroŜny
57,77
3. Sylwester Andryszczyk – Romuald Grudziński 45,56
4. Józef Pochroń – Krzysztof Omernik PM
43,28
5. R Kierznowski – M Macielak
6. M Kątek – J Kowalczyk
7. J Janiak – K Kulas
8. K Michalczyk – J Romot
9. A Fronczak – M Wołek
10. L Pawlicki – E Sokołowski
11. J Ratkowski – L Skowroński
12. A Cydejko – J Stańczak
41,33
38,76
37,34
37,29
34,06
31,94
29,91
29,54
13. M Cichocki – P śurakowski 29,22
14. Z Borejko - M Lichocki
24,25
15. T Augustynowicz – S Witek 23,35
16. M Citko – Z Łukaszuk
21,76
17. W Bobrek – J Danilczuk
21,12
18. M Barylewski–A Kasprzak PM20,29
19. J Draniewicz – W Kolaj
19,69
20. R Wołek – Z Kurszewski
18,63
II MityngowyTurniej Par na maksy, (61 par)
o Puchar Burmistrza Miłakowa
1. Marek Ruszczyk – Zdzisław Suski
2. Antoni Dampc – Roman DomŜalski
3. Andrzej Fronczak – Mirosław Wołek
4. Andrzej Czernik – Cezary Wilczopolski
5. D Kozłowski – H Łakomski
6. K Pakuła – B Szostak
7. K Goś – L Kołodziejczyk
8. M i J Gackowscy
PM
9. R Kierznowski – M Macielak
10. T Kądzielewski – J Witkowski
11. L Grabski – B Pszczoła
12. P Reszczyński – M Zbieranek
24
60,09
59,69
59,51
59,45
57,81
57,19
56,75
55,81
68,04 %
62,90
61,24
60,09
13. S Okuniewicz–T Stopierzyński 55,56
14. J Janiak – K Kulas
54,87
15. E i A Tutaj
54,32
16. M Cichocki – P śurakowski 54,13
17. Z Godlewski – W Pietrzak
53,70
18. M Barylewski – A Kasprzak 53,18
19. J Łosiak – C Olender
53,05
20. J Jegliński – J Kamiński
52,42
Mityngowy Turniej Teamów, (26 teamów)
o Puchar Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego
1. Z Borejko, M Lichocki, J Ratkowski, L Skowroński
101 VP
2. K Omernik, M Barylewski, A Kasprzak, J Pochroń PM 100
3. B Jabłoński, A Jakubiak, R Łasowski, R Pichla
96
4. W Bobrek, J Danilczuk, M Ruszczyk, Z Suski
95
5. A Fronczak, M Wołek, R Kierznowski, M Macielak
94
6. A Bocheński, M Cichocki, Z Zemanowicz, P śurakowski 91
7. R Wołek, S Leszczyński, H Hacik, Z Kurszewski
91
8. J Łosiak, C Olender, K Pakuła, B Szostak
91
9. J Ciruk, L Jaskowiak, K Łukaszewicz, J Rogowski PD/
90
10.K Goś, L Kołodziejczyk, J i B Kulińscy
89
Punktacja mityngowa :
Zwycięzcy zdobyli puchary starosty ostródzkiego
1-2. Mirosław Wołek, Andrzej Fronczak
3-4. R Kierznowski, M Macielak
5-6. M Ruszczyk, Z Suski
7-8. Z Borejko, M Lichocki
9-10.M Cichocki, P śurakowski
- 292 pdf
- 288
- 269
- 256
- 255
Turniej Par „Łączony”, Elbląg-Olsztyn-Mrągowo
o Puchar Gazety Olsztyńskiej, 28.04.2003r., (78 par)
Sukcesy par mikstowych w kolejnym turnieju „łączonym”, w
którym na zwycięzców czekały puchary ufundowane przez Gazetę
Olsztyńską. To juŜ po raz trzeci Gazeta Olsztyńska nagradzała
najlepsze pary w tym turnieju. Zwycięski puchar pojechał tym razem
do Mrągowa!
Uczyniliśmy kolejny krok w doskonaleniu organizacji turnieju i w tym
roku juŜ po kilkunastu godzinach znane były (i udostępnione w
internecie) jego wyniki. NaleŜały się w tym miejscu podziękowania
wszystkim osobom, które miały wkład w realizację przedsięwzięcia.
Zaczęło się od deklaracji Pawła Jarząbka związanej z patronatem
Gazety, dalej przygotowanie i dostarczenie organizatorom „kotłów”
rozdań (Stanisław Sienkiewicz), później organizatorzy z Elbląga,
25
Mrągowa i Olsztyna przesłali szybko pocztą e-mail wyniki lokalne,
następnie Mikołaj Citko „zbił” to wszystko w jeden turniej, a Tomek
Lisica umieścił na naszej stronie internetowej. W międzyczasie Ktoś....
musiał dograć jeszcze kilka drobnych szczegółów, no i moŜna juŜ było
prześledzić własną „chorobę” i miejsce na liście 78 par startujących w
turnieju.
1. Teresa i Jerzy Skrzypczakowie
2. Janina i Bogdan Kulińscy
3. Henryk Guściora – Rafał Mordasiewicz
4. Jerzy Gosiewski – Ryszard Słowikowski
5. T Kulewicz – D Pietrzak
59,51
6. W Brzozowski – J Teleszyński 59,37
7. L Jaskowiak – J Rogowski
59,20
8. J Łosiak – J Puchalski
58,98
9. A Dzikowski – T Wójcik
58,40
10. M Macielak – Z Hartwig
58,20
11. D Kozłowski – H Łakomski 58,19
12. D Hocheker - M Cichocki
58,02
13. J Gizulewski – A Nelkowski 57,90
66,97 %
64,55
60,95
60,87
14. A Fronczak – J Tchórzewski 57,82
15. Z Fiedorowicz – B ZaroŜny
57,60
16. A Jakubiak – B Zień
55,57
17. Z Borejko - M Lichocki
55,00
18. S Leszczyński – T Ratkiewicz 53,84
19. L Kołodziejczyk – S Kościński 53,71
20. R Kłusowski – Z Rogowski
53,66
21. W Ostas – R Krupiński /PD
52,60
22. J Janiak – S Hartwig
52,34
Turniej Par „Czwartkowy”, Olsztyn, 1.05.2003r.,(34 pary)
o Puchar WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Niezwykle okazałe puchary ufundowane przez WOJEWODĘ
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO pojechały do GiŜycka. Turniej
odbył się w pięknej „Sali Dębowej” w Hotelu Warmińskim, a
gospodarz turnieju Leonard Jaskowiak podejmował uczestników
kawą i herbatką.
1. J Jegliński – H Łakomski
2. M Wołek – R Kierznowski
3. A Czernik – C Wilczopolski
4. W Krzemieński – Z Pietkiewicz
5. L Kołodziejczyk – S Kościński
6. J Danilczyk – R Słowikowski
7. Z Borejko– M Lichocki
8. T Kądzielewski – J Kamiński
9. Z Falkowski – M Makatrewicz
26
59,65 %
57,08
56,62
55,79
55,42
55,15
55,06
54,60
54,32
10. J Łosiak – C Olender
11. P Abramski - P Reszczyński
12. K Michalczyk – J Romot
K Goś – T Stopierzyński
53,58
52,94
52,39
52,39
X Turniej o Mistrzostwo Lubawy, 02.05.2003r, (20 par)
Gminne Zrzeszenie LZS oraz Miejski Ośrodek Kultury w
Lubawie patronowały jubileuszowemu turniejowi o Mistrzostwo
Lubawy w brydŜu sportowym, a nad sprawami organizacyjnymi
czuwał jak zawsze Marek Sapiński. RóŜne okoliczności oraz nagła
zmiana terminu odbiły się na frekwencji, która była najniŜsza w
historii dotychczasowych turniejów z cyklu Grand Prix.
1. L Jasik – W Miśkiewicz
2. J Jegliński – H Łakomski
3. K Michalczyk – M Wilga
4. S Andryszczyk – M Makatrewicz
5. J Draniewicz – W Kolaj
6. T Kądzielewski – J Kamiński
7. M Lichocki – M Wołek
8. J Naróć – C Wilczopolski
9. J Bakuła – L Krutelewicz
10. L Jaskowiak – J Rogowski
58,07 %
57,95
57,92
57,27
55,32
52,77
52,60
52,48
51,97
51,35
XII Turniej Par „Nocny”, Ostróda, 24.05.2003r, (39 par)
o Puchar BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA
Liderzy tegorocznego Grand Prix Województwa i tym razem
byli najlepsi. Puchary dla uczestników fundowali burmistrz Ostródy i
dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Ostródzie. BrydŜystów
podejmowało gościnnie Kasyno Wojskowe, a organizacją turnieju
zajęli się juŜ tradycyjnie członkowie sekcji brydŜowej CWKS
Logistyk Ostróda.
1.Mariusz Macielak – Mirosław Wołek
64,41 %
2.Lesław Jasik – Zbigniew Prasek
61,90
3.Bogusław Gierulski - Roman Kierznowski 59,60
27
4. T Kądzielewski - H Łakomski
5. Z Borejko– M Lichocki
6. A Dampc – S Leszczyński
7. J Draniewicz – W Kolaj
8. W Kowalski – M Sapiński
59,46
58,14
57,98
57,31
56,96
9. K Kulas - Z Hartwig
56,80
10. E Burzyński – J Stoma
56,50
11. E Sokołowski – L Pawlicki
56,15
12. T Augustynowicz – Z Juchniewicz 55,77
13. W Krzemieński – C Wilczopolski 55,48
XXIII Mityng BrydŜa Sportowego
„Święta Lipka”, Ruska Wieś, 6-8.06,2003r.
Tym razem Mityng ”Święta Lipka” odbył się wyjątkowo w
Ruskiej Wsi w ładnie połoŜonym i bardzo gościnnym pensjonacie
„Salent”. Warunki do gry były nieco trudne (dosyć ciasno), ale
zarówno organizatorzy imprezy jak i gospodarz pensjonatu starali się
wynagrodzić tę niedogodność dodatkowymi atrakcjami (moŜliwość
łowienia ryb – co niektórzy skwapliwie wykorzystali, piękny sobotni
wieczór z gryllem i tańcami) oraz znaczącą ilością nagród i
rzeźbionymi,
pamiątkowymi
pucharami.
Główny
cięŜar
sponsorowania imprezy wzięła na siebie znana nam doskonale REMA
Reszel, a organizacyjnie pieczę nam mityngiem sprawowali
tradycyjnie brydŜyści z sekcji Orlęta Rema Reszel.
Turniej Par „Niespodzianka”, (29 par)
1. M Macielak – M Wołek
2. J Łapszys – D Zgódka
3. J Łosiak – R Słowikowski
62,24 %
59,34
57,98
4. M Makatrewicz–P śurakowski 57,36 9. L Jaskowiak – T Kozłowski
5. M Kątek – B Pszczoła
57,23 10. R Łasowski – J Stańczak
6. M Arutiunianc – J Rogowski 56,28 11. Z Godlewski – J Jegliński
7. A i M Ratkowscy
55,55 12. M Ruszczyk – Z Suski
8. W Bobrek – S Mutor
55,35
Turniej Par na impy, (37 par)
1. A i M Ratkowscy
2. H Łakomski – J Łosiak
3. S Nowotka – W Wrześniowski
70,29 pmi
66,03
61,08
55,21
55,02
54,13
52,08
4. M Kątek – B Pszczoła
5. K Pikus – A Lućko /LD
6. M Skibińska – K Ślaski
7. E Reczuga – M Wilga
8. L Jaskowiak – T Kozłowski
9. Z Godlewski – J Jegliński
10. Z Fiedorowicz – B ZaroŜny
56,53
52,75
50,24
42,19
41,30
38,76
31,71
11. M Arutiunianc – J Rogowski 30,55
12. M AmbroŜewicz – J Prygiel 27,92
13. R Kierznowski–Z Zemanowicz 22,99
14. J Bakuła – R Grudziński
9,45
15. A Ćwirko – M Kułak
9,33
16. T i J Skrzypczakowie
7,36
Turniej Par na maxy, (42 pary)
1. M Ruszczyk – Z Suski
2. T i J Skrzypczakowie
3. E Reczuga – M Wilga
4. R Borodko – J Kamiński
5. M Arutiunianc – J Rogowski
6. A i M Ratkowscy
7. M Macielak – M Wołek
8. M Kątek – B Pszczoła
9. H Łakomski – J Łosiak
10. J Łapszys – D Zgódka
58,60
56,87
56,62
55,88
55,45
53,89
65,04 %
63,33
61,64
60.99
11. J Górski – W Tomczuk
53,80
12. J Bujnowski – J Lech
53,17
13. M AmbroŜewicz – J Prygiel 52,82
14. R Kierznowski–Z Zemanowicz 52,39
15. J i B Kulińscy
51,91
16. S Okuniewicz – H Stefanko
51,61
Turniej Par (cavendish), (40 par)
1. R Jabłonka – P Radwan
2. M Ruszczyk – Z Suski
3. M Macielak – M Wołek
4. M Arutiunianc – J Rogowski
5. T Stopierzyński – J Zasina
26,76
6. W Gizan – R Wiśniewski
25,98
7. W Bobrek – S Mutor
25,36
8. W Pietrzak – S Zalech
23,61
9. C Olender – R Słowikowski 21,13
10. M Makatrewicz–P śurakowski 21,08
40,23 imp
39,75
36,16
32,15
11. M Falkowski – S Hartwig
12. D Kozłowski – Z Łukaszuk
13. J Łosiak – J Puchalski
14. B Lesiński – L Mielczarek
15. E Reczuga – M Wilga
16. P Garbal – R Ostapczuk
Turniej Indywidualny (60 zawodników)
1. Jerzy Bujnowski
2. Leonard Jaskowiak
3. Mariusz Macielak
66,49 %
64,29
61,57
20,21
19,85
10,34
10,10
7,64
5,64
4. P Garbal
5. W Dziuba
6. R Słowikowski
7. J Kamiński
8. M Arutiunianc
9. J Łosiak
60,42
59,70
57,86
57,29
56,67
56,07
10. R Wiśniewski
11. Z Suski
S Okuniewicz
13. W Pietrzak
14. T Kozłowski
S Mutor
56,01
54,31
54,31
53,93
53,87
53,87
Łączna klasyfikacja mityngowa
1. Mariusz Arutiunianc 305 pdf
2. Mariusz Macielak
302
3. Jarosław Łosiak
302
4. Mirosław Wołek 284
8. Bernard Pszczoła 250
5. Zdzisław Suski 282
9. Mirosław Wilga 244
6. Maciej Kątek
256
10. Edmund Reczuga 242
7. Jan Rogowski
256
IV Turnieje z okazji Dni Elbląga, Elbląg, 22.06.2003r,
Po raz czwarty elbląscy brydŜyści uczcili Dni Elbląga dwoma
turniejami par, których wyniki decydowały o podziale sporej ilości
wartościowych nagród, a w przypadku zwycięzców – o zdobyciu
pucharów ufundowanych przez Prezydenta Miasta Elbląga.
Turniej Par na impy, (40 par)
1. M Macielak – M Wołek
2. Z Pinkiewicz – J Piotrowski
3. J Teleszyński – W Wiśniewski
4. B Małysz – S Piekut
5. J Jurewicz – B Jurkiewicz
6. M Brewiak – A Bunikowski
7. A Kasprzak – A PieniąŜek
8. Z Ratajczak – W Dziuba
9. A Dzikowski – K Nagielski
10. H Ślesicki – P Ślesicki
11. J Ratkowski – L Skowroński
12. W Kaliński - A Sękowski
13. M Wilga – J Hryniewicz
14. A Jakubiak – R Pichla
PM
PM
PM
PM
/PM
PM
57,81 imp
56,90
50,59
47,84
43,13
39,85
32,78
26,85
25,65
19,48
17,75
15,34
14,03
12,00
Turniej Par na maxy, (42 pary)
1. W Karpiński – W Krasuski
2. M Brewiak – A Bunikowski
3. A Jakubiak – R Pichla
4. Z Pinkiewicz – J Piotrowski
5. B Pszczoła – Z Siluk
6. A Kasprzak – A PieniąŜek
7. Z Krzepkowski – W Topolnicki
8. R Górniak – J Tchórzewski
9. B Malinowski – J Węgrzyn
10. A Dzikowski – K Nagielski
11. A i M Ratkowscy
12. M Macielak – M Wołek
13. D Jackowski – L Jackowski
14. J Ratkowski – L Skowroński
PM
PM
PM
PM
/PM
62,84 %
61,26
60,92
60,13
59,46
59,29
58,08
57,04
56,88
54,21
53,94
53,53
53,29
53,08
Turniej Par „Piknik Country”, Mrągowo, 27.07.2003r,
Coraz trudniej wyobrazić sobie Piknik Country w Mrągowie
bez udziału brydŜystów – i oby tak było jak najdłuŜej! W tym roku
Panowie Zdzisław Suski i Jerzy Skrzypczak zaprosili nas do
Mrągowa i postarali się o nagrody dla czołowych par turnieju.
Głównym sponsorem imprezy była Pani Burmistrz Otolia Siemieniec,
a grono sponsorów uzupełnili: Mirosław Michnowicz (firma Wild) i
Marek Ruszczyk (firma Elvis) oraz Adam Pytel, który podejmował
brydŜystów w klubie Jambalaya.
1. Jan Rogowski – Mirosław Roesler
2. Aleksandra i Marek Ratkowscy
3. Jan Jegliński - Henryk Łakomski
4. Andrzej Fronczak – Mirosław Wołek
5. I Jagielski – W Skowroński
6. K Brzozowski –W Maćkowiak
7. P Bednarski – J Łapszys
8. M AmbroŜewicz – J Prygiel
9. R Kłusowski – Z Rogowski
10. M Ruszczyk – Z Suski
11. T Kulewicz – D Pietrzak
12. R Dulko – P Radwan
58,20
58,17
57,68
56,49
56,30
56,05
55,60
55,49
62,00 %
59,86
59,17
58,48
13. J Bujnowski – J Lech
14. P Garbal – R Ostapczuk
15. J Kamiński –T Kądzielewski
16. Z Branicki – W Poturalski
17. R Karp – S Mutor
18. J Bakuła – T Stopierzyński
19. Puchalski – D Zgódka
20. Z Fiedorowicz – B ZaroŜny
53,60
53,59
52,99
52,68
52,40
52,18
52,01
51,93
31
Turniej Par o Puchar Dowódcy Garnizonu,
Morąg,10.08.2003r, (29 par)
MłodzieŜ górą w turnieju o puchary Dowódcy Garnizonu Morąg!
Organizatorzy turnieju (Ignacy Malinowski, chor. sztab. Wiesław Bielski
i kpt. Tadeusz Woźniak) liczyli na większą frekwencję, ale prawa „okresu
wakacyjnego” dały o sobie znać i brydŜystów wystartowało nieco mniej niŜ
w roku ubiegłym. Poza Dowódcą Garnizonu, tegoroczny turniej sponsorsko
wspierali: Klub Garnizonowy, Jan Stańczak (firma DABL) i Bar „U Witka”.
1. Karolina Stankiewicz – Mariusz Macielak 60,38 %
2. Jerzy Draniewicz – Wiesław Kolaj
59,74
3. Henryk Borzym – Mirosław Zomkowski 57,78
4. A Jakubiak – R Pichla
5. M Roesler – J Rogowski
6. K Goś – S Goś
7. J Bakuła – T Stopierzyński
8. R Wołek – Z Kurszewski
9. R Grudziński – W Hensoldt
57,67
57,02
56,74
54,84
52,59
52,53
10. A Dzikowski – T Wójcik
11. L Pawlicki – E Sokołowski
12. R Łasowski – S Witek
13. T Kuś – K Trunowicz
14. W Ostas – A Majewski
15. T Augustynowicz –W Kostrzewa
52,41
51,28
51,06
50,90
50,39
50,34
TP Memoriał Henryka Krupy, Morąg, 07.09.2003r, (48 par)
Nieoczekiwana śmierć Senatora Henryka Krupy sprawiła, Ŝe w
terminie planowanych przez niego Mistrzostw Polski SłuŜby Zdrowia,
odbył się nie planowany wcześniej turniej poświęcony Jego Pamięci.
Odwiedziliśmy teŜ cmentarz w Drurach k/Morąga, gdzie na grobie
Henryka zostały złoŜone kwiaty i zapalone znicze.
W ramach tego turnieju wyłoniono równieŜ Mistrzów Polski
Lekarzy (wystartowało w nich 12 par).
Koledzy z Morąga (na czele z Janem Janiakiem) w krótkim czasie
przygotowali organizacyjnie ten turniej i w „Adrii” spotkało się dość
liczne grono brydŜystów. Puchary dla najlepszych par ufundowali:
burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski, przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Chiliński i przedsiębiorca – brydŜysta Jan Stańczak.
1. Mariusz Arutiunianc – Jan Rogowski
64,47 %
2. Ireneusz Jagielski – Władysław Skowroński 64,34
3. Andrzej Dzikowski – Tadeusz Wójcik
58,99
4. M Cichocki – Z Rogowski
58,21
5. Z Mieczkowski – R Pichla
57,82
6. W Miśkiewicz – Z Prasek
57,71
7. M Kątek – B Pszczoła
57,61
8. E Reczuga – S Osika
57,38
9. A Fronczak – M Wołek
56,09
10. A Rost – R Waszczuk
55,66
11. J Bakuła – T Stopierzyński
54,19
12. K Makuch – A Skop
MA/KP 54,13 MP Lekarzy
13. W Ostas – R Krupiński
/PD
53,59
14. J Achrem – J Rusin
ZP
53,41 MP Lekarzy
15. I Karlikowski – S Gawryszczak PD53,27 MP Lekarzy
Mityng BrydŜowy „Błękitna Wstęga Wielkich Jezior
Mazurskich”, Węgorzewo, 13-14.09.2003r.
Nagroda dla kaŜdego uczestnika - to było hasło tytułowe
tegorocznego Mityngu w Węgorzewie. Niestety nie w pełnym
znaczeniu zostało zrealizowane, poniewaŜ nagród było więcej niŜ
uczestników! W przyszłym roku nagród ma być jeszcze więcej – to
zapewnienie złoŜył Senator RP Wiesław Pietrzak, a wszyscy wiemy,
Ŝe Senator słowa dotrzymuje.
W tym roku wspólnie z Panem Senatorem nad doskonałym
samopoczuciem brydŜystów w Węgorzewie czuwał nowy kierownik
sekcji brydŜowej „Vęgoria” - Stanisław Zalech. Na otwarciu
i zakończeniu imprezy byli przedstawiciele licznego grona jej
sponsorów. Puchary dla czołowych zawodników ufundowali:
Dowódca 1 Mazurskiej Brygady Artylerii, Burmistrz Węgorzewa,
Starosta Powiatu Węgorzewskiego, Senator RP Wiesław Pietrzak,
Prezes PLUS GSM.
Turniej Par o Puchar Dowódcy 1 Mazurskiej Brygady Artylerii,
(24 pary)
1. D Kozłowski – H Łakomski
2. Z Mieczkowski – B Szostak
3. J Danilczuk – B Pszczoła
4. K Łukaszewicz – J Ciruk /PD
60,71%
59,80
57,15
55,45
33
5. J Bakuła – T Stopierzyński
6. W Bobrek – D Prawdzik
7. S Kuczkowski – Z Kryński
8. M Citko – Z Łukaszuk
9. W Pietrzak – R Borodko
10. E Haśko – Z Wawer
11. K Roguski – Z Szostak
MA
54,70
54,60
52,17
52,03
51,92
51,31
51,26
Turniej Par o puchar Starosty Powiatu Węgorzewskiego, (27 par)
1. M Ruszczyk – Z Suski
2. A Fronczak – M Macielak
3. J Kamiński – T Kądzielewski
4. S Kuczkowski – K Ślaski
5. Z Godlewski – J Jegliński
6. R Karp – S Mutor
7. W śygadło – R Stomma
8. K Łukaszewicz – J Ciruk /PD
9. D Kozłowski – H Łakomski
10. W Sieniuszko – W Sowa
11. K Roguski – K Samoder
MA
12. Z Mieczkowski – B Szostak
67,58imp
60,67
42,83
29,15
26,23
19,48
17,15
14,32
13,08
8,50
8,07
6,58
Turniej Teamów o puchar BurmistrzaWęgorzewa, (12 teamów)
1.R Karp, M Citko, Z Łukaszuk, S Mutor
102 VP
2.K Łukaszewicz, M Ratkowski, M Wołek, J Ciruk /PD 94
3.J Bakuła, M Grzyb, T Stopierzyński, J Kowalówka /MA 93
4.J Danilczuk, B Pszczoła,W Ogonowski,J Szyszkowski /MP 92
5.Z Mieczkowski, B Szostak, J Łosiak, J Puchalski
85
6.I Jagielski, J Rogowski, M Ruszczyk, Z Suski
85
Klasyfikacja łączna mityngu:
1-2. Krzysztof Łukaszewicz, Janusz Ciruk
3-4. D Kozłowski, H Łakomski
5-6. Z Mieczkowski, B Szostak
7-8. J Bakuła, T Stopierzyński
9-10. M Citko, Z Łukaszuk
34
- 115 pdf
- 104
- 102
- 94
- 92
Turniej Par, Bartoszyce, 21.09.2003r. (37 par)
o puchary: Senatora RP Władysława Mańkuta,
Starosty Powiatu Jerzego Frątczaka,
Burmistrza Miasta Krzysztofa Nałęcza
Prezesa Bartoszyckiego Stowarzyszenia BrydŜa
Sportowego Zygmunta Sinkiewicza
Długa lista fundatorów trofeów sportowych i znacznie dłuŜsza
tych, którzy ufundowali nagrody rzeczowe była najlepszym dowodem
sprawności działania organizatorów (w tym gronie to głównie
Zygmunt Sinkiewicz) i wsparcia społeczności bartoszyckiej dla idei
rozgrywania tego turnieju.
1. A Fronczak – M Ratkowski
2. C Olender – W Gizan
3. M Arutiunianc – J Rogowski
4. J Górski – H Komodziński /KP
5. J Komodziński – S Stańczyk
6. A Cydejko – J Stańczak
7. Z Godlewski – J Jegliński
8. J Bujnowski – J Lech
9. D Filipek – S Okuniewicz
10. W Karpiński – W Krasuski
11. E Sokołowski – L Pawlicki
12. D Kozłowski – H Łakomski
67,53%
63,28
58,94
57,28
56,95
56,31
55,91
55,79
55,01
54,77
54,43
53,14
Turniej Par „Łączny”-cavendish, Elbląg-Mrągowo-Olsztyn,
06.10.09.2003r.,(75 par)
1. Kazimierz Goś – Wiesław Krzemieński
2. Paweł Abramski – Filip Bieńkowski
3. Grzegorz Probola – Jan Rogowski
4. Bogusław Gierulski – Mirosław Wołek
5. Wojciech Brzozowski – Jacek Teleszyński
6. J i B Kulińscy
7. A Czernik – C Wilczopolski
8. J Kamiński – T Kądzielewski
9. L Jaskowiak – T Kozłowski
10. S Kuczkowski – K Ślaski
11. R Kozłowski – Z Łukaszuk
45,47
42,87
38,99
38,61
36,07
35,04
76,69 pmi
69,85
61,89
50,53
47,04
12. T i J Skrzypczakowie
13. A Ratkowska – K Nagielski
14. S Leszczyński – W Wiśniewski
15. Z Borejko – M Lichocki
16. D Joswig – R Wiśniewski
17. W Bobrek – D Prawdzik
33,42
30,79
29,98
28,38
28,19
28,06
35
18. J Orliński – Zd Falkowski
19. M Ruszczyk – Z Suski
20. A Dampc – B Jabłoński
21. R Wołek – Z Kurszewski
25,53
24,62
24,16
22,99
22. Z Ratajczak – M Nasiłowski
23. W Karpiński – W Krasuski
24. T Kulewicz – D Pietrzak
25. T Bastek – M Falkowski
22,02
21,02
20,77
19,93
Memoriał Edmunda Skrzypczaka, Mrągowo,
02.11.2003r.(33 pary)
Bardzo rodzinny charakter miał tegoroczny turniej poświęcony
pamięci „Taty” Edmunda Skrzypczaka. Zorganizowanie turnieju i
atrakcyjne nagrody – to zasługa Teresy i Jerzego Skrzypczaków
(darczyńcami nagród byli zaś: Pani Burmistrz Mrągowa Otolia
Siemieniec, REMA Reszel i Mirosław Michnowicz). Zwycięstwo
i zdobycie głównych nagród – to zasługa Państwa Wołków z Elbląga
(oczywiście naleŜy pamiętać o udziale w sukcesie równieŜ ich
partnerów).
1. Regina Wołek – Zbigniew Kurszewski
56,20 %
2. Bogusław Gierulski – Mirosław Wołek
55,93
3. Zdzisław Ratajczak – Genadiusz Szapiel
55,85
4. Teresa i Jerzy Skrzypczakowie
55,55
5. J Kamiński – T Kądzielewski
6. M Citko – S Mutor
7. M Arutiunianc – J Rogowski
8. R Grudziński – P Jarząbek
9. Z Fiedorowicz – B ZaroŜny
10. J Bujnowski – J Lech
11. M Cichocki – P śurakowski
55,35
55,00
54,53
54,42
54,36
53,62
53,53
12. W Pietrzak – Z Godlewski
13. I Jagielski – W Skowroński
14. W Bobrek – D Prawdzik
15. J Bakuła – R Dulko
16. T Banach – J Romot
17. P Reszczyński – M Zbieranek
18. K Łukaszewicz – J Ciruk /PD
53,15
52,06
51,54
51,17
51,12
50,68
50,65
Turniej Par o Puchar Burmistrza Miasta GiŜycka,
GiŜycko, 09.11.2003r.,(39 par)
Z duŜą radością środowisko brydŜowe przyjęło moŜliwość
wystartowania w turnieju o randze okręgowej w GiŜycku.
Z GiŜyckiem kojarzą się brydŜystom wspomnienia z imprez
brydŜowych z przed kilkudziesięciu lat, a obecnie - nazwiska kilku
bardzo dobrych zawodników. Stało się tak, Ŝe dojdzie do tego jeszcze
skojarzenie ze sprawnymi organizatorami i odpowiednim dla brydŜa
klimatem, równieŜ z udziałem władz Miasta GiŜycka.
36
Po rozegranym 9 listopada turnieju słychać było same pozytywne
opinie i oceny, kierowane przede wszystkim pod adresem głównych
organizatorów: Ryszarda Borodko, Henryka Łakomskiego
i Sławomira Treszczyńskiego (dyrektora MOSiR-u GiŜycko). Dzięki
ich zabiegom dopisali sponsorzy, były liczne nagrody rzeczowe
i puchary Burmistrza Miasta GiŜycko dla zwycięskiej pary.
1. Adolf Bocheński - Zenon Mieczkowski
2. Mirosław Makatrewicz - Jan Romot
3.Dariusz Filipek - Stanisław Okuniewicz
4. R Borodko - H Łakomski
61.46
5. J Skrzypczak - R Kierznowski
61.10
6. A Sulima - M Czarniawski
60.10
7. K Ślaski - S Kuczkowski
59.36
8. J Łosiak - J Danilczuk
59.36
9. P Ciesieński - J Koniuszek
56.82
10. L Krutelewicz - F Bieńkowski 55.49
11. Z Łukaszuk - S Mutor
54.32
67.18 %
62.66
62.18
12.K Pakuła - B Szostak
52.41
13. Z Suski - C Olender
52.29
14. M Grzyb – J Kowalówka 51.57
15. H Borzym – M Zomkowski 51.38
16. E Haśko – Z Wawer
51.38
17. S Hartwig – A Nelkowski 51.37
18. Z Kryński – B Pszczoła
51.02
19. A Giedz – R Graczyk
50.57
Turniej Par, Olsztyn, 23.11.2003r, (28 par)
W miejsce planowanych na ten dzień teamowych mistrzostw
województwa został rozegrany turniej parami, w którym zwycięzcy zostali
nagrodzeni pucharami prezesa firmy PREMAR Grzegorza Sowula.
1. L Jaskowiak - T Kozłowski
2. R Grudziński – S Osika
3. K Michalczyk – W Skowroński
4. K Goś – W Krzemieński
5. J Borowiński – W Wrześniowski
6. A Czernik – C Wilczopolski
7. E Reczuga – T Reczuga
8. A Bocheński – B Pszczoła
9. H Jankowski – T Stopierzyński
Z Falkowski – Z Pasek
11. S Hartwig – J Naróć
12. T Bastek – M Falkowski
60,99 %
60,58
60,30
59,62
58,24
57,28
56,59
54,95
52,75
52,75
51,51
50,69
37
Turniej Par „Łączny” (czwartkowy), Morąg – Olsztyn - Ełk,
27.11.2003r.,(58 par)
1. Mariusz Arutiunianc – Jan Rogowski
2. Kazimierz Goś – Sylwester Kościński
3. Marcin Czarniawski – Andrzej Sulima
4. Wojciech Karpiński – Waldemar Krasuski
5. R Kierznowski – K Michalczyk
6. T Augustynowicz – J Janiak
7. R Łasowski – D Łuczak
8. B Gierulski – M Wołek
9. A Fronczak – M Macielak
10. S Mutor – Z Seniuta
11. W Bobrek – J Romot
12. J Jarocki – J Jegliński
60,14
60,05
58,91
58,33
57,83
56,99
56,29
55,94
63,90 %
60,55
60,45
60,29
13. A Jakubiak –M Makatrewicz
14. A Bocheński – Z Mieczkowski
15. H Guściora – J Wołkowiak
16. J Łosiak – J Puchalski
17. D Kozłowski – H Łakomski
18. S Hartwig – J Naróć
19. J Wróblewski – C Wilczopolski
20. A Nelkowski – S Witek
55,34
55,08
54,48
54,42
54,08
53,95
53,84
53,64
Otwarte Mistrzostwa Olsztyna Parami, Olsztyn,
14.12.2003r., (50 par)
Olsztyńska restauracja Przystań po raz pierwszy gościła brydŜystów
i zrobiła na nich bardzo dobre wraŜenie. Kolega Paweł Jarząbek wziął na
swoje barki zorganizowanie tegorocznych mistrzostw Olsztyna i zaprowadził
brydŜystów nad jezioro Krzywe - i było fajnie!.
Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna Zbigniew Dąbkowski ufundował
puchary dla trzech najlepszych par i obiecał spotkać się z brydŜystami
równieŜ w przyszłym roku. Puchar Towarzystwa Miłośników Olsztyna
przypadł najlepszej parze młodzieŜowej. Długi „szereg” nagród rzeczowych
stał się łupem kilkudziesięciu zawodników dzięki firmom PZU śycie i
Amismedica.
1. Janusz Budny - Krzysztof Michalczyk
62.08 %
2. Andrzej Fronczak - Mariusz Macielak
60.65
3. Ireneusz Jagielski - Bernard Pszczoła
59.96
4. Janina Kulińska - Bogdan Kuliński
59.35
5. Adolf Bocheński - Zbigniew Zemanowicz 58.26
6.J Kamiński - T Kądzielewski
7.J Rogowski - M Arutiunianc
8.K Pakuła - B Szostak
38
57.42 9.J Zasina - J Marcinkiewicz
56.86 10.A Czernik - C Wilczopolski
56.29 11.M Makatrewicz - J Romot
56.23
55.28
54.70
12.K Pikus - Z Rogowski
13.K Goś - W Skowroński
14.R Gajewski - T Stopierzyński
15.L Krutelewicz - F Bieńkowski
16.L Jaskowiak - R Grudziński
54.40
54.28
53.52
53.43
53.22
17.M Cichocki - P śurakowski
18.W Bobrek – D Prawdzik
19.J Janiak – K Kulas
20 R Kierznowski – H Łakomski
53.05
52,54
52,48
52,18
Turniej Zakończenia, Olsztyn, 28.12.2003r., (38 par)
Ostatni turniej okręgowy w tym Roku poŜegnano lampką szampana
i Ŝyczeniami wszelkich pomyślności w Roku 2004.
Po ogłoszeniu wyników uczestnicy mieli okazję zaopatrzenia się w
sporą „porcję” brydŜowej literatury – oby zechcieli w następnych turniejach
umiejętnie łączyć teorię z praktyką. Kolejność zawodników na „mecie” Roku
była dosyć nieoczekiwana, ale chyba właściwa, bo cała „kasa” za wygranie
turnieju trafiła do rąk księgowej W-M OZBS Janiny Bakuły.
1. J Bakuła – F Skwarski
2. D Filipek – S Okuniewicz
3. A Fronczak – M Macielak
4. S Król – P Reszczyński
GER/
5. I Jagielski – W Krzemieński
6. P Jarząbek – E Reczuga
7. B Gierulski – M Wołek
8. M Doroszuk – P Mazur
9. M Arutiunianc – J Rogowski
10. L Krutelewicz – R Dulko
11. Z Duk – J Pyliński
12. A Czernik – C Wilczopolski
13. J i K Gałeccy
55,34
54,98
54,64
54,60
56,29
55,94
55,34
62,67 %
59,59
59,29
56,67
55,97
55,60
14. K Goś – L Kołodziejczyk
51,87
15. K Łukaszewicz–K Michalczyk 51,63
16. B Pszczoła – J Łosiak
51,58
17. Ł Jagielski – M Palmowski
51,50
18. J Wróblewski – W Skowroński 50,63
19. Z Falkowski – G Szapiel
50,34
20. J Kamiński – H Łakomski
50,08
39
IMPREZY OGÓLNOPOLSKIE
(organizowane na terenie województwa)
VI Ogólnopolski Kongres BrydŜowy „śuławski”
Elbląg, 8-9.03.2003r.
Kongres „śuławski” staje się jedną z najmocniej i najliczniej
obsadzonych imprez brydŜowych w naszym województwie. Jest to
najlepszym dowodem uznania i satysfakcji dla organizatorów tego
spotkania brydŜystów. A naleŜy wiedzieć, Ŝe od pierwszej imprezy
inspiratorem i pierwszoplanową postacią wśród osób, które
przygotowują kongres jest nasz czołowy zawodnik i oddany działacz z
Elbląga – Mirosław Wołek. Jego staraniem stało się pozyskanie
wielu sponsorów i grona parlamentarzystów, którzy ufundowali
puchary dla zwycięzców poszczególnych turniejów. Pan Mirosław był
jak zawsze wspierany przez swoją Ŝonę – Reginę oraz przez Pana
Henryka Łęckiego.
Problemy sędziowskie podczas kongresu rozwiązywał w tym roku
arcymistrz międzynarodowy Bogusław Gierulski.
Zwycięzcami kongresu zostali Andrzej Fronczak i Mirosław
Wołek, a więc w przypadku Pana Wołka wytęŜona praca
organizacyjna poszła w parze z wyśmienitym wynikiem sportowym.
MoŜe to połączenie (i wzajemne uzaleŜnienie) jest tą właściwą receptą
na sukcesy dla wielu zawodników i wielu działaczy!
I Kongresowy Turniej Par na impy, (81 par)
o Puchar posłanki RP Danuty Ciborowskiej
1. A Kasprzak – J Pochroń
2. M Pohorecki – T Przyjemski
3. P Turowski – R Szczepański
4. J Gliszczyński – L Sztyrak
5. E Miszewska – S Zawiślak
6. G Brewiak – M Jeleniewska PM 55,67
7. M Brewiak – A Bunikowski PM 53,12
40
PM
MA
KP
PM
MA
91,07 imp
69,78
68,16
60,54
57,32
8. J i B Kulińscy
9. W Karpiński – W Krasuski
52,85
50,75
10. R Kierznowski – J Romot
11. B Drobny – W Kaliński
PM
12. B Zień – J Teleszyński
13. A Ratkowska – K Nagielski /PM
14. J i K Wielechowscy
MA
15. S Henclik – K Omernik
PM
16. Z Borejko – M Lichocki
17. J Bakuła – F Skwarski
46,96
41,92
32,95
28,94
27,67
27,57
26,20
24,78
18. G Jankunaite – G Szarkanas LIT
19. J Jurski – J Kurzawski
KP
20. B Matuszkiewicz–K Sikorski PM
21. S Brzozowski – J Węgrzyn PM
22. A Sękowski – L Wesołowski PM
23. A Fronczak – M Wołek
24. J Ratkowski – L Skowroński
25. W Brzozowski – E Kozłowski
23,63
23,62
20,96
19,26
19,17
16,76
15,64
13,98
II Kongresowy Turniej Par na maxy, (77 par)
o Puchar posła RP Władysława Mańkuta,
1. J Ratkowski – L Skowroński
2. A Cydejko – J Stańczak
3. Z Borejko – M Lichocki
4. A Fronczak – M Wołek
5. K Antas – M Barylewski
PM
6. M Pohorecki – T Przyjemski MA
7. Z Mieczkowski – B Szostak
8. A Garstka – K Kluf
PM
9. W Brzozowski – E Kozłowski
10. M Makatrewicz – Z Pasek
11. K Omernik – K Sikorski
PM
12. J Gliszczyński – L Sztyrak PM
13. G Jankunaite – G Szarkanas LIT
14. K Michalczyk – W Skowroński
59,89
59,35
59,27
58,95
58,66
58,48
57,68
57,27
57,07
57,22
63,99 %
63,29
62,88
61,05
15. J Jurski – J Kurzawski
KP
16. W Banasik – Z Przyłucki
17. S Brzozowski – J Węgrzyn PM
18. M Brewiak – A Bunikowski PM
19. H Kosianko – K Puczyński MA
20. R Wołek – Z Kurszewski
21. W Karpiński – W Krasuski
22. I Jagielski – J Rogowski
23. R DomŜalski – A Jakubiak
24. A Sękowski – L Wesołowski PM
57,00
56,89
56,67
56,20
55,57
55,28
55,15
55,09
54,84
54,76
III KongresowyTurniej Par na maxy, (66 par)
o Puchar posła RP Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego
1. S Henclik – K Sikorski
2. K Antas – M Barylewski
3. A Garstka – K Kluf
4. E Miszewska – S Zawiślak
5. W Kaliński – A Kasprzak PM
6. K Kulas – M Macielak
7. J Jurkiewicz – S Orzoł
8. A Fronczak – M Wołek
9. J Ratkowski – L Skowroński
S Brzozowski – J Węgrzyn PM
11. I Jagielski – J Rogowski
12. R DomŜalski – A Jakubiak
13. J Bujnowski – R Dulko
59,02
57,97
57,87
57,23
57,00
57,00
56,97
56,31
55,62
PM
PM
PM
MA
63,35 %
59,51
59,46
59,25
14. W Bobrek – D Zgódka
15. A Jaśkiewicz – R Stolarowicz
16. Z Mieczkowski – B Szostak
17. K Omernik – J Pochroń
PM
18. G Brewiak – M Jeleniewska PM
19. H Franc – J Przyborowski
20. R Grudziński – J Kowalczyk
21.G Jankunaite – G Szarkanas LIT
22. M Makatrewicz – Z Pasek
55,42
55,41
55,24
54,88
54,26
54,13
53,69
53.33
53,18
41
Kongresowy Turniej Teamów, (28 teamów)
o Puchar posła RP Stanisława Gorczycy,
1. E Miszewska, S Zawiślak, A Fronczak, M Wołek
/MA 96 VP
2. K Antas, M Barylewski, A Kasprzak, J Pochroń
PM
89
3. A Bocheński, R Kierznowski, J Romot, W Kaliński /PM 86
4. G Brewiak, M Brewiak, A Bunikowski, M Jeleniewska PM/MA 85
5. S Henclik, B Matuszkiewicz, K Omernik, K Sikorski PM
82
6. K Stankiewicz, W Romaszko, R Stodulski, L Bednarczuk
78
7. G Szarkanas, G Jankunaite, J Ratkowski, L Skowroński LIT/ 77
8. M Kątek, Z Mieczkowski, B Pszczoła, B Szostak
77
9. A Dampc, W Karpiński, W Krasuski, B Małysz
/PM 76
10. R Karp, W Bobrek, J Kamiński, D Zgódka
76
Punktacja kongresowa :
Zwycięzcy zdobyli puchar PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA
1-2. Mirosław Wołek, Andrzej Fronczak
3. A Kasprzak
4. K Sikorski
5-6. J Ratkowski, L Skowroński
7. J Pochroń
8. S Henclik
9. K Omernik
10-11. E Miszewska, S Zawiślak
- 522 pdf
- 503
- 501
- 490
- 476
- 473
- 465
- 463
VIII Międzynarodowy Warmińsko – Mazurski
Festiwal BrydŜowy, Olsztyn 29.05-01.06.2003r.,
Zawody przeprowadzono znowu w hali Uranii, a za jej
uŜyczenie naleŜą się ogromne słowa podziękowania prezydentowi
Miasta Olsztyna Jerzemu Małkowskiemu. Pan Prezydent
przewodniczył w tym roku równieŜ Komitetowi Honorowemu
festiwalu i był jednym z głównych sponsorów imprezy.
Podobnie jak w roku ubiegłym Gościem Honorowym festiwalu była
Renata Dancewicz, która otrzymała z rąk Pana Prezydenta piękne
kwiaty i okolicznościowy Certyfikat - nawiązujący do 650-lecia
Olsztyna.
Podczas otwarcia festiwalu zostały wręczone zawodnikom Łączności
Chłodni Olsztyn brązowe medale DMP 2003 oraz listy gratulacyjne
wojewody warmińsko – mazurskiego Stanisława Szatkowskiego.
Startujący w festiwalu zawodnicy walczyli o liczne nagrody i
pamiątkowe puchary, które ufundowali w tym roku: wojewoda
warmińsko – mazurski, marszałek województwa warmińsko –
mazurskiego, prezydent Olsztyna, senator RP Wiesław Pietrzak,
komendant wojewódzki policji w Olsztynie, prezes Zarządu Radia
Olsztyn. Długa lista członków Komitetu Honorowego festiwalu i
sponsorów imprezy została przedstawiona w wydanym okazjonalnie
folderze.
W czasie trwania imprezy towarzyszyli zawodnikom reporterzy
Telewizji Olsztyn i Radia Olsztyn, a patronat prasowy sprawowała
Gazeta Olsztyńska.
Przedfestiwalowy Turniej Par, (45 par)
1. M Wilga - M Makatrewicz
2. B Lesiński - L Mielczarek
3. T Lisica - J Romot
4. D Kozłowski - H Łakomski
5. B Gierulski - J Skrzypczak
6. G Probola - J Rogowski
7. J I B Kulińscy
8. K Antas – M Barylewski
PM
9. M Cichocki – P śurakowski
10. T Skrzypczak – J Danilczuk
11. K Pikus – Z Rogowski
60.33
57.53
56.37
55,79
55,10
54,68
54,07
53,76
64.07 %
61.09
61.08
12. A Bocheński – W Krzemieński
13. D Hocheker - R Kierznowski
14. S Nowotka - W Wrześniowski
15. J i K Wielechowscy
MA
16. J Łapszys - W Bobrek
17. R Karp - J Kamiński
18. S Hartwig - W Bielski
19. J Bakuła - A Tutaj
53,23
53.05
52.98
52,91
52.54
51.64
51.45
51.35
I Festiwalowy Turniej Par, (54 pary)
1. K Omernik – J Pochroń
2. T i J Skrzypczakowie
3. A Bocheński – R Szczepański
4. K Antas – M Barylewski
5. A Bunikowski – K Gralak
6. Z Falkowski – J Orliński
PM 60,97
59,56
PM
/KP
PM
69,53 %
63,59
63,09
62,97
7. P Jarząbek – E Reczuga
8. B Gierulski – R Kierznowski
58,04
57,06
43
9. J i B Kulińscy
56,77
10. B Lesiński – L Mielczarek
55,79
11. P Musiał – E Czubak
/MA 55,49
12. J Danilczuk – M Michnowicz
55,38
13. K Bartosiewicz –J Marszałkiewicz MA 55,10
14. T Godek – A Potyński
MA 54,83
15. D Hocheker – M Cichocki
27,91
16. A Gaweł – M Mazurkiewicz
53,77
17. J Rogowski – P śurakowski
53,08
18. M Prusińska – P Piotrowski PM 52,89
19. Z Pinkiewicz – J Piotrowski PM 52,17
20. J Bakuła – D Kozłowski
52,15
21. R Łasowski – J Stańczak
51,95
22. M Citko – Zb Łukaszuk
51,88
II Festiwalowy Turniej Par, (71 par)
1. H Jakubiak – R Fedorowski
2. J Chatłas – K Pikus
3. E Miszewska – P Bizoń
4. K Goś – L Kołodziejczyk
5. K Antas – M Barylewski
6. L Mielczarek – S Nowotka
44,17
7. K Omernik – J Pochroń
PM 43,23
8. Z Pinkiewicz – J Piotrowski PM 41,11
9. T Lisica – J Wróblewski
40,68
10. M Macielak – M Wołek
40,36
11. K Michalczyk – J Romot
39,95
12. M Zbieranek – M Kut
/PM 38,85
13. L Jaskowiak – E Szarnowski /GER 35,78
14. P Musiał – E Czubak
/MA 32,79
15. A Bunikowski – K Gralak PM 31,74
16. J Ratkowski – M Ratkowski
28,74
MA
KP/
MA
PM
68,25 imp
64,49
63,41
63,19
46,78
17. D Hocheker – M Cichocki
27,91
18. M Arutiunianc–R Szczepański /KP 26,62
19. H Borzym – M Zomkowski
25,95
20. Z Fiedorowicz – B ZaroŜny
25,35
21. E Haśko – Z Wawer
22,55
22. P Mazur – S Kościński
21,43
23. P ŁoŜyński – Z Siluk
20,80
24. M Rafalski – M Tutka
SW 19,82
25. L Grabski – R Kłusowski
19,43
26. R Borodko – T Kądzielewski
16,11
27. W Krzemieński – C Wilczopolski 13,76
III Festiwalowy Turniej Par im. Jerzego Kokorniaka, (57 par)
1. K Antas – R Kierznowski
2. M Wilga - M Makatrewicz
3. T Skrzypczak – J Danilczuk
4. E Banaszkiewicz – K Pikus
5. M Barylewski–T Winciorek PM/DS.40,26
6. Z Falkowski – J Orliński
40,09
7. L Mielczarek – W Wrześniowski 38,43
8. M Tutka – M Rafalski
SW 38,28
9. D Kozłowski – Zb Łukaszuk
35,29
10. P ŁoŜyński – Z Siluk
34,79
11. G Bieńkowski – E Starzyński PM 29,15
12. M Arutiunianc – R Szczepański /KP 28,03
13. J i B Kulińscy
26,35
14. A Bocheński – L Grabski
24,51
44
PM/
60,53 imp
MA/
54,82
48,46
46,32
15. S Andryszczyk – S Hartwig
16. M Macielak – M Wołek
17. M Parusińska – P Piotrowski PM
18. W Palmowski – H Ślesicki
MA/
19. Z Pinkiewicz – J Piotrowski PM
20. J Chatłas – R Rupniewski
KP
21. M Gapa – A Michałowski PM
22. T Godek – A Potyński
MA
23. E Miszewska – P Bizoń
MA
24. A Czernik – K Goś
24,18
22,42
21,52
19,49
19,29
15,17
13,30
13,15
11,93
9,53
IV Festiwalowy Turniej Par, im. Krzysztofa Gwisa (64 pary)
1. B Gierulski – J Skrzypczak
2. K Antas – M Barylewski
3. T Godek - A Potyński
4. E Miszewska – P Bizoń
5. D Kozłowski – H Łakomski
6. K Omernik – J Pochroń PM 61,09
7. M Tutka – M Rafalski SW 60,27
8. M Macielak – M Wołek
60,11
9. L Mielczarek –W Wrześniowski 59,93
10. J Janiak – J Stańczak
57,18
11. A Suwik–T Winciorek LD/DS. 54,96
12. W Kaliński – A Kasprzak PM 54,67
13. J i B Kulińscy
54,38
14. T Lisica – M Zomkowski
53,86
15. Z Pinkiewicz –J Piotrowski PM 53,46
PM
MA
MA
69,92 %
68,44
63,74
62,32
61,70
16. K Michalczyk – J Romot
53,32
17. D Hocheker – M Cichocki
53,30
18. W Palmowski – H Ślesicki MA/ 53,07
19. Z Falkowski – J Orliński
52,76
20. J Czeszewski –K Biernat ZP/MP 52,57
21. P Musiał – E Czubak /MA 52,55
22. R Hocheker –R Rupniewski /KP 52,42
23. M Citko – Z Łukaszuk
52,37
24. T Skrzypczak – J Danilczuk 52,33
I Jagielski – J Wróblewski
52,33
V Festiwalowy Turniej Par, im. Maurycego Rusteckiego (45 par)
1. B Gierulski – J Skrzypczak
2. M Arutiunianc – J Rogowski
3. R Karp – J Kamiński
4. K Antas – M Barylewski
5. E Miszewska – P Bizoń
6. D Hocheker – M Cichocki
57,18
7. R Dancewicz–T Winciorek MA/DS. 56,60
8. J Draniewicz - W Kolaj
55,89
9. K Michalczyk – J Romot
55,54
10. W Bobrek – J Łapszys
55,53
11. J Chatłas – A Suwik KP/LD 55,35
12. T Skrzypczak – J Danilczuk 55,07
13. E Tutaj – G Szapiel
54,59
PM
MA
61,05 %
60,07
58,75
58,55
58,21
14. M Makatrewicz – P śurakowski 54,04
15. L Mielczarek – J Wróblewski 53,00
16. R Kierznowski – A Tutaj
52,32
17. E Banaszkiewicz–K Pikus MA/ 52,15
18. J Kowalczyk – S Król /GER 51,88
19. W Kaliński – A Kasprzak PM 51,78
20. S Nowotka –W Wrześniowski 51,55
21. M Tutka – M Rafalski SW 51,21
Łączna klasyfikacja festiwalowa
1. Krzysztof Antas
2. Marek Barylewski
636 - zdobył Puchar wojewody
warmińsko - mazurskiego
628
45
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Leszek Mielczarek
Jerzy Skrzypczak
Bogusław Gierulski
Teresa Skrzypczak
Jan Danilczuk
Bogdan Kuliński
Janina Kulińska
10.Mirosław Cichocki
586
552
540
521
501
486
486
484
IV Ogólnopolski Mityng BrydŜa Sportowego
„Zielone Płuca Polski”, Olecko, 28-29.06,2003r.
Olecko gościnnie podejmowało uczestników tego spotkania
brydŜystów. To, jak co roku, główna zasługa Zbigniewa Łukaszuka i
Dariusza Kozłowskiego. Ich zaangaŜowanie i zapobiegliwość
zaowocowały blaskiem pucharów i cennymi nagrodami dla
najlepszych zawodników. Tradycją oleckiego mityngu stało się juŜ
spotkanie wszystkich chętnych przy wieczornym ognisku. Przy
dźwiękach sympatycznej kapeli były atrakcje kulinarne, róŜne napoje
(w bardzo przyzwoitej ilości) i głównie wspomnienia z turnieju
indywidualnego (w oczekiwani na końcową wersję wyników).
Turniej Par na impy, (41 par)
o Puchar Starosty Powiatu Oleckiego
1. A Fronczak – M Wołek
2. J Puchalski – J Romot
3. M Czarniawski – A Sulima
4. A Głowacki – L Kopiczko
PD
5. R Kiełczowski - R Kierznowski SL/
58,85 pmi
55,37
51,35
49,50
41,80
6. M Macielak – M Ratkowski 39,73 12. J Kowalewski-M Liszewski PD
7. J Demiańczuk-T Krupiński PD/MA 39,22 13. P Jarząbek – E Reczuga
8. A Kęsicki-S Smoluchowski MA 31,77 14. D Kozłowski – H Łakomski
9. P Burak – S Zalech
31,68 15. I Giereszewska – A Cieśluk
10. E Lenart – R Kęsicka
MA 30,24 16. W Augoff – J Zaranko
11. J Krasowski – Z Zackiewicz 29,54 17. P Bednarski – J Łapszys
46
26,56
25,64
25,38
24,92
23,42
21,54
Turniej Par na maxy, (38 par)
o Puchar Burmistrza Olecka
1. J Kandybowicz - T Krupiński MA
2. J Demiańczuk – S Zalech
PD/
3. M Czarniawski – A Sulima
4. R Kiełczewski - R Kierznowski SL/
5. A Fronczak – M Wołek
58,81
6. M Lenart - S Smoluchowski MA 58,76
7. M Macielak – M Ratkowski
57,50
8. R Borodko – J Łosiak
57,38
9. J Lipiński – M Szakun
MA 56,76
10. W Bobrek – J Łapszys
56,19
11. D Kozłowski – H Łakomski
55,98
60,85 %
60,83
59,72
59,04
12. K Łukaszewicz – T Fus
/PD
13. J Bratoszewski – A Kęsicki MA
14. R Karp – T Kądzielewski
15. J Kowalewski – M Liszewski PD
16. W Augoff – J Skąpski
17. J Bakuła – T Stopierzyński
18. J Jegliński – J Kamiński
55,48
52,79
51,96
51,58
51,54
51,12
50,90
Turniej Indywidualny, (60 zawodników)
o Puchar Senatora RP Wiesława Pietrzaka
1. Tadeusz Kozłowski
2. Janina Bakuła
3. Tomasz Fus
PD
4. Andrzej Czumaj
5. D Zgódka
57,52
6. M Ratkowski
57,39
7. M Czarniawski
57,06
8. J Krasowski
56,56
9. M Lenart
MA 56,54
10. J Demiańczuk PD 56,13
11. L Kopiczko
PD 55,14
12. D Kozłowski
55,20
59,87 %
59,47
58,30
57,99
13. R Kiełczewski SL 54,91
14. J Łapszys
54,91
15. T Krupiński
MA 54,49
16. A Potyński
MA 53,46
17. Z Zackiewicz
53,25
18. J Bratoszewski MA 53,17
19. S Smoluchowski MA 53,00
20. T Stopierzyński
52,77
Łączna klasyfikacja mityngowa
1. Marcin Czarniawski
2. Józef Demiańczuk
3. Ryszard Kiełczewski
4. T Krupiński
5. M Ratkowski
6. M Wołek
192
191
186
204 pdf
195
192
7. A Sulima
8. R Kierznowski
9. S Smoluchowski
183
181
176
47
XX Ogólnopolski Kongres BrydŜowy „Mazurski”,
Kętrzyn, 27-28.09
To juŜ dwadzieścia lat historii Kongresu „Mazurskiego”.
W pierwszym roku zaczęło się bardzo udaną imprezą w hotelu
Mrongowia w Mrągowie, a późniejsze spotkania, to róŜne „boiska” na
terenie Kętrzyna. W tym roku pierwszy raz graliśmy w Hotelu KOCH.
Od wielu lat nie zmienia się tylko duet głównych organizatorów
kongresu: Maria Skibińska i Zenon Kryński, którzy znaleźli w
ostatnich latach ogromną pomoc w osobie Jarosława śukowskiego.
Udało się pozyskać sponsorów imprezy i wsparcie Burmistrza
Kętrzyna. Zwycięzcy turniejów otrzymali pamiątkowe statuetki
ufundowane przez Burmistrza, a najlepsi w punktacji łącznej odebrali
nagrody rzeczowe.
Ogólnopolski Turniej Par na impy, (47 par)
1. A Fronczak – M Macielak
2. J Danilczuk – B Pszczoła
3. G Narkiewicz – M Więcek
4. K Łukaszewicz–M Ratkowski 32,94
5. J Bujnowski – J Lech
31,85
6. B Gierulski – M Wołek
31,74
7. B Lesiński – J Romański
30,06
8. W Kozłowski – J śukowski
27,75
9. Z Mieczkowski–A Bocheński 27,71
10. A Sarniak –D Krajewski MA 24,58
MA
92,73 imp
43,21
37,53
11. D Kozłowski – H Łakomski 23,78
12. J Kamiński – T Kądzielewski 23,40
13. J Rogowski – C Wilczopolski 20,52
14. T Lisica – J Romot
20,19
15. M Makatrewicz – K Pakuła
17,25
16. M Citko – Z Łukaszuk
16,64
17. W Skowroński–T Stopierzyński16,39
Ogólnopolski Turniej Par na maxy, (42 pary)
1. J Danilczuk – B Pszczoła
2. C Olender – J Koniuszek
3. A Ratkowska – K Nagielski /PM
4. D Kozłowski – H Łakomski
5. Z Godlewski – W Pietrzak
6. J Bakuła – W Bobrek
7. S Kuczkowski – K Ślaski
63,18%
58,44
57,94
56,86
56,54 8. Z Mieczkowski –A Bocheński 55,17
56,43 9. R Dulko – R Jabłonka
55,46
56,10 10. J Jegliński – R Borodko
54,96
11. B Ciuńczyk – T Madejski
53,03 14. S Gołębiewski – S Król /GER 52,83
12. J Demiańczuk–A Tomczuk PD52,98 15. R Karp – S Mutor
52,71
13. J Bujnowski – J Lech
52,88 16. K Stankiewicz – M Goss
52,55
Ogólnopolski Turniej Teamów, (22 teamy)
1. B Gierulski, K Łukaszewicz, M Ratkowski, M Wołek
2. A Sarniak, D Krajewski, G Narkiewicz, M Wiącek MA
3. A Ratkowska, M Skibińska, P Chodarcewicz, K Nagielski
4. A Fronczak, M Macielak, J Rogowski, C Wilczopolski
5. D Kozłowski, H Łakomski, T Lisica, J Romot
6. C Olender, J Koniuszek, J Łosiak, J Puchalski
7. J Danilczuk, B Pszczoła, M Ruszczyk, Z Suski
8. M AmbroŜewicz, P Jarząbek, J Prygiel, E Reczuga
9. J Bakuła, W Bobrek, T Stopierzyński, W Skowroński
101 VP
97
95
93
92
91
91
88
88
Klasyfikacja łączna kongresu:
1-2. Jan Danilczuk, Bernard Pszczoła
3-4. D Kozłowski, H Łakomski
5-6. B Gierulski, M Wołek
7-8. A Fronczak, M Macielak
- 226 pdf
- 208
- 204
- 201
49
NAJLEPSZE WYNIKI W TURNIEJACH OGÓLNOPOLSKICH
(poza naszym Okręgiem)
Lodowy Kryształ Warty, Gorzów
Turniej Par, Grand Prix Polski 2003, (146 par)
10. B Gierulski – J Skrzypczak
57,07 %
OTP „Drewniane Głowy”, Kraków
Grand Prix Polski 2003, (167 par)
1. B Gierulski (L Sztyrak PM)
61,42 %
XII OTP o „Puchar Grodu Staszica”, Piła
Grand Prix Polski 2003, (180 par)
13. M Cichocki – J Skrzypczak
20. A Fronczak – M Wołek
24. B Gierulski (L Sztyrak PM)
58,14 %
57,21
56,46
OTP o „Głowę Tura Chojnickiego”, Chojnice,(30 par)
10. A Fronczak – M Wołek
OTP „Podlaski”, Białystok,
Grand Prix Polski 2003, (92 pary)
16. B Gierulski – J Skrzypczak
18. M Cichocki – P śurakowski
29. R Kierznowski (J Turczynowicz MA)
16. J Danilczuk – M Wołek
50
54,88 %
54,84
53,53
53,15
Mityng „Romantyzm i BrydŜ”, Opinogóra
Turniej Par na impy, (51 par) - 2. B Gierulski – M Wołek
Turniej Par na maksy,(50 par) – 7. M Makatrewicz-R Kierznowski
- 10. B Gierulski – M Wołek
XXIV Międzynarodowy Mityng BrydŜowy
„Błękitna Wstęga Odry”, Wrocław
IV Mityngowy Turniej Par, Grand Prix Polski, (171 par)
16. A Fronczak – M Wołek
24. B Gierulski (W Olański DS)
57,24 %
56,47
Turniej Teamów (26 teamów)
9. A Fronczak, M Wołek, (M Pasternak i L Sztyrak PM)
I Mityngowy Turniej Par na impy, (66 par)
3. A Fronczak – M Wołek
7. A Bocheński – M Macielak
III Mityngowyy Turniej Par, (76 par)
16. A Fronczak – M Wołek
W punktacji łącznej mityngu Fronczak i Wołek zajęli 5-6 miejsce.
Poznański Mityng Targowy, Poznań
Turniej Par na impy,(91 par) - 25. B Gierulski (L Sztyrak PM)
51
46 Międzynarodowy Mityng BrydŜowy w Sławie
I Kongresowy Turniej Par, Grand Prix Polski, (260 par)
32. B Gierulski – J Skrzypczak
56,94 %
Turniej Teamów (68 teamów)
2. T Skrzypczak, B Gierulski, D Pietrzak, J Skrzypczak,
M Pasternak i L Sztyrak (PM)
III Kongr. Turniej Par,(140 par) - 37. J Kowalczyk (D Sobański DS)
IV Kongr. Turniej Par,(132 pary)-40.W Skowroński (L Opaliński DS)
Turniej Par, Ex. 1 (62 pary)
– 1. T Skrzypczak - D Pietrzak
– 5. B Gierulski - J Skrzypczak
Turniej Par, Ex. 4 (73 pary)
– 19. J Kowalczyk (S Piepióra PM)
43 Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Sopocie
17-27 lipca 2003
I Kongresowy Turniej Par, (201 par)
5. B Gierulski - J Skrzypczak
39. L Bednarczuk (M Górski PM)
13. A Dampc (B Małysz PM)
42. R Kierznowski – K Pikus
II Kongresowy Turniej Par, Grand Prix Polski, (234 pary)
1. R Kierznowski – K Pikus
10. A Dampc – W Krasuski
14. B Gierulski – J Skrzypczak
37. M Cichocki – P śurakowski
52
65,41 %
59,40
58,43
55,44
III Kongresowy Turniej Par na impy, (186 par)
22.A Ratkowska (M Szmakfefer MA) 29.M Ratkowski (J Gackowski PM)
49. A Dampc – W Krasuski
51.M Cichocki – Z Zemanowicz
I Kongresowy Turniej Teamów „board a match”, (59 teamów)
Finał A - 4. M Cichocki, Z Zemanowicz, (T Gotard i J Piekarek GER,
R Jagliński i B Pazur WP)
Finał C – 8 (łącznie 20). B Gierulski, A Fronczak, R Kierznowski,
M Wołek
Turniej Indywidualny (184 zaw.) – 16.W Romaszko, 43. A Dampc
Turniej Par Mikst, (186 par) – 23. K Stankiewicz – M Macielak
Turniej Mistrzów, (24 pary)
- 5. B Gierulski – M Wołek
- 9. M Cichocki – P śurakowski
Otwarty Turniej Par, (64 par) – 6. A Bocheński – B Gierulski
Zapoznawczy Turniej Par (44 pary) – 1. B Gierulski – J Skrzypczak
XIII Międzynarodowy Festiwal „Solidarność” w Słupsku
Turniej Indywidualny (236 zaw.) – 2. M Wołek
II Festiw.TP cavendish (128 par) – 6. J Borowiński (J Ujma SL)
IV Festiw.Turniej Par (157 par) – 1. J Borowiński (J Ujma SL)
- 3. B Gierulski – M Wołek
PoŜegnalny Turniej Par (42 pary) – 1. A Fronczak – M Ratkowski
53
XXXI Międzynarodowy Kongres BrydŜowy
Grand Prix Warszawy 2003
22-30 sierpnia
Turniej Par, Grand Prix Polski, (214 par)
14. M Cichocki – P śurakowski
32. J Borowiński – L Mielczarek
54. K Łukaszewicz (J Ciruk PD)
58,13 %
55,95
53,79
III Kongresowy Turniej Par, (178 par) - 40. A Fronczak - M Ratkowski
IV Kongr. Turniej Par cav., (178 par) – 17. B Gierulski – M Wołek
48. A Fronczak - M Ratkowski
V Kongresowy Turniej Par, (171 par)
3. A Fronczak - M Ratkowski
25. D Pietrzak – D Zarębski
10. J Borowiński – L Mielczarek
50. M Wołek – P śurakowski
VII Kongr. Turniej Par , (186 par) – 2. J Borowiński – L Mielczarek
43. B Gierulski (M Pasternak PM)
Dodatkowy Turniej Par, (84 pary) – 2. B Gierulski (S Stoychev BUL)
6. M Czarniawski – D Prawdzik
15. J Borowiński – L Mielczarek
X Ciechanowski Kongres BrydŜowy, 25-26.10.2003r.
Turniej Par na impy (51 par) – 1. B Gierulski - J Skrzypczak
4. M Cichocki – P śurakowski
Turniej Par na maksy (61 par)
– 8. B Gierulski - J Skrzypczak
Turniej Indywidualny (88 zaw.)
– 1. W Krasuski
10. W Karpiński
54
Turniej Teamów (26 teamów)
4. M Makatrewicz, Z Mieczkowski (i inni z PD)
6. M Cichocki, B Gierulski, J Skrzypczak, P śurakowski
7. D Biedrzycki, A Fronczak, W Morawski, W Ślesicki
XIII Memoriał im. J Wielkoszewskiej, Stargard
Turniej Par na impy (55 par)
Turniej Par cavendish (20 par)
– 13. B Gierulski – M Wołek
– 9. B Gierulski – M Wołek
OgólnopolskiTurniej Par (81 par) – 20. K Stankiewicz – M Macielak
23. B Gierulski – M Wołek
Turniej Teamów (29 teamów)
1. K Stankiewicz, M Macielak, M Hryniewicz, W Romaszko
5. B Gierulski, M Wołek (K Antas, T Kaczanowski WP)
Finał Grand Prix Polski Prokom Software S.A.
Warszawa, (16 par)
Po raz drugi z rzędu w finale wystartował Bogusław
Gierulski w parze z Leszkiem Sztyrakiem ze Słupska. W końcowej
klasyfikacji GP 2003 Gierulski zajął 17 miejsce.
Cykl turniejów Grand Prix Polski rozegrany był w następującej
formule: najpierw odbyło się 11 turniejów parami (w róŜnych
miastach Polski), z których zaliczono kaŜdemu zawodnikowi
6 najlepszych wyników, a następnie czołowa szesnastka (po dobraniu
sobie partnerów – tu teŜ były narzucone pewne reguły) rozegrała finał
w Warszawie. Pierwsza nagroda wynosiła 25 tysięcy złotych.
55
NAJLEPSZE WYNIKI W TURNIEJACH
ZAGRANICZNYCH
I Otwarte Mistrzostwa Europy, Menton, Francja, 14-28.06
Po raz pierwszy przeprowadzono mistrzostwa Europy w
formule otwartej, a więc mogli wystartować w nich równieŜ
zawodnicy z innych kontynentów.
Do Francji udała się ekipa brydŜystów z naszego województwa
skupiona na co dzień w druŜynie Chłodnia Łączność Olsztyn.
Start naszych przedstawicieli naleŜy uznać za udany.
W turnieju par mikstowych do finału A (52 pary) weszła para
Danuta Hocheker - Mirosław Cichocki i zajęła 16 miejsce
(najwyŜsze wśród polskich par mikstowych!).
W finale A par open (52 pary) znalazł się równieŜ Krzysztof
Pikus (w parze z Andrzejem Lućko z Łodzi) i zakończył mistrzostwa
ostatecznie na 51 miejscu. 35 miejsce w finale B (139 par) zajęli
Bogusław Gierulski i Jerzy Skrzypczak, a 81 – Mirosław Cichocki z
Piotrem śurakowskim.
Olsztyńska druŜyna w składzie: M Cichocki, B Gierulski, K
Pikus, J Skrzypczak, Z Zemanowicz i P śurakowski awansowała
do grona 32 najlepszych teamów i dopiero tam przegrała z teamem
Khiuppenena (Rosja).
Chłodnia Olsztyn zwycięzcą teamów Swedish Open 2003!
Zawodnicy Chłodni Olsztyn (M Cichocki, B Gierulski,
R Kierznowski, K Pikus oraz L Sztyrak ze Słupska) wzięli udział w
turnieju teamów rozgrywanym w ramach Swedish Summer Congress
2003 w Skovde (Szwecja). Startowały 102 teamy z 12 krajów, turniej
rozgrywano przez sześć dni. W finale olsztyniacy spotkali się druŜyną
Turcji i zwycięŜyli 138:133 imp.
56
42 Międzynarodowy Festiwal w Puli, Chorwacja
Największy sukces odniósł Bogusław Gierulski w parze z Leszkiem
Sztyrakiem (ze Słupska) zajmując 4 miejsce w dwusesyjnym turnieju par z
udziałem 265 par.
Sycily Open 2003, Cefalu (Włochy), 26-30.11.2003
Olsztyńscy brydŜyści są od lat zapraszani do startu w tej imprezie (a
przy okazji korzystają z południowego słońca i kąpieli w ciepłym morzu!)
i zawsze odgrywali tam czołową rolę. W tym roku start był mniej udany
i jedynie w turnieju teamów Chłodnia Olsztyn nawiązała walkę z czołówką.
Turniej Teamów (75 teamów)
17. (7 w finale B) – Chłodnia Olsztyn (M Cichocki, B Gierulski, K Pikus,
Z Rogowski)
57
DRUśYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
Po wielu latach przerwy w ubiegłym roku ponownie
wprowadzono łamany sezon „jesień-wiosna”, jako obowiązujący w
systemie rozgrywek ligowych. Tak więc w pierwszej części zestawień
obrazujących ligowe boje przedstawiam wyniki będące kontynuacją
sezonu 2002/2003, a w drugiej – jesienne spotkania w sezonie 2003/04
SEZON 2002/2003 ♠♥♦♣ SEZON 2002/2003
I LIGA
II zjazd, 10-12.01.2003r., Starachowice
Tym zjazdem pierwsza liga zakończyła rundę eliminacyjną i
nastąpił podział na SUPERLIGĘ (walka o wyłonienie medalistów
DMP 2002/03) i grupę spadkową.
DruŜyna Łączności Olsztyn podtrzymała dobrą formę, pewnie znalazła
się w elicie najlepszych druŜyn w kraju i przystąpiła do walki o
kolejny medal DMP.
SUPERLIGA
1. Relpol
2. Łączność
3. Unia
4. AZS Politechnika
5. Kolporter
6. Interservis
7. Energetyk
8. Gol-Start
58
Warszawa
Olsztyn
Leszno
Wrocław
Kielce
Łódź
Jaworzno
Częstochowa
290 VP
289
267,5
260
229
225
221
209
III zjazd, 28.02-02.03.2003r., Starachowice
Łączność Olsztyn w pełnym marszu po medal DMP 2002/03!
Równa i dobra gra doprowadziła do wyjścia druŜyny na czoło tabeli
i awans do półfinałowej czwórki. Łączność uzyskała prawo wyboru
przeciwnika w meczu półfinałowym (play-off). Wybór padł na Unię
Leszno.
1. Łączność
2. Relpol
3. AZS Politechnika
4. Unia
Olsztyn
Warszawa
Wrocław
Leszno
399,5 VP
385
377
374,5
FINAŁ I LIGI
Brązowy medal dla Łączności - Chłodni Olsztyn!
Pięknym sukcesem zakończył się wyjazd Łączności - Chłodni
(juŜ na ten zjazd i na następny sezon druŜyna pozyskała nowego
sponsora – Chłodnię Olsztyn) do Warszawy na finał rozgrywek o
DruŜynowe Mistrzostwo Polski.
W półfinale Łączność przegrała wprawdzie z Unią Leszno 132:153,
ale w walce o III miejsce pokonała Relpol Warszawa 126:82 imp
i zdobyła brązowy medal DMP 2002/03. W ciągu sezonu o punkty
meczowe dla Łączności walczyli: kapitan druŜyny Krzysztof Pikus,
Mirosław Cichocki, Bogusław Gierulski, Roman Kierznowski,
Zbigniew Rogowski i Jerzy Skrzypczak.
59
II LIGA
Grupa północno-wschodnia NE (16 druŜyn)
III zjazd, 11-12.01.2003r.,
DruŜyny z naszego regionu grały w Ogrodniczkach
k/Białegostoku. Na tym zjeździe nastąpiło dokończenie rozgrywek
rundy eliminacyjnej i podział druŜyn na Grupę Awansową (6 druŜyn
walczących o wejście do I ligi) i Grupę Spadkową (10 druŜyn
walczących o utrzymanie się w II lidze)
Tabela po rundzie eliminacyjnej i podział na grupy:
1. RAF
Lublin
2. UNTS Silesia LC Warszawa
3. GKS
Bełchatów
4. WZBS II
Łódź
5. Pisa
Pisz
6. Legionovia
Legionowo
7. Krajewski
Warszawa
8. Czarni
Olecko
9. Hotel Senator
Starachowice
10. Hetman
Białystok
11. Mitex
Kielce
12. Progres
Kędzierzyn
13. STB
Suwałki
14. Euro Agro Centrum Warszawa
15. Partyzant
Radoszyce
16. Chłodnia Gw. K-T Łącz. Olsztyn
269,5VP
267
262
Grupa
247 Awansowa
236
229
228
222
216
214
210
Grupa
209 Spadkowa
205
203
186
181
IV zjazd, 22-23.02.2003r.,Starachowice,
Pisa Pisz wypadła przyzwoicie, ale przegranie ostatniego
meczu zniweczyło praktycznie szanse na wejście do trójki czołowych
druŜyn i włączenie się do rywalizacji o wejście do I ligi.
60
Tabela Grupy Awansowej (6 druŜyn)
1. UNTS Silesia LC
2. GKS
3. RAF
4. Pisa
5. WZBS II
6. Legionovia
Warszawa
Bełchatów
Lublin
Pisz
Łódź
Legionowo
365 VP
352
351
314
289
279
Tabela Grupy Spadkowej (10 druŜyn)
7. Hotel Senator
Starachowice
8. Czarni
Olecko
9. Hetman
Białystok
10. Mitex
Kielce
11. Krajewski
Warszawa
12. STB
Suwałki
13. Euro Agro Centrum
Warszawa
14. Progres
Kędzierzyn
15. Partyzant
Radoszyce
16. Chłodnia Gw. K-T Łącz.Olsztyn
293
292
289
280
275
271
267,5
246
233
219
V zjazd, 22-23.03.2003r.,Starachowice
Na prośbę Pisy Pisz druŜyna ta została zwolniona z udziału w tym
zjeździe. Pisa juŜ wcześniej zapewniła sobie pozostanie w II lidze, a nie
miała Ŝadnych szans w walce o I ligę. Sytuacja w grupie pozwoliła WGiK
ZG PZBS na przyjęcie takiego rozwiązania.
WGiK PZBS uwzględnił równieŜ prośbę Chłodni Gwardia. K-T
Łączność Olsztyn o usprawiedliwienie nieobecności na ostatnim zjeździe
ligowym. W przypadku tej druŜyny oznaczało to definitywne poŜegnanie się
z grą w II lidze w następnym sezonie (spadek ten został praktycznie
przesądzony juŜ na poprzednim zjeździe).
Tabela Grupy Awansowej (6 druŜyn)
1. GKS
2. RAF
Bełchatów
Lublin
436 VP awans do I ligi
424 baraŜ
61
3. UNTS Silesia LC
4. WZBS II
5. Legionovia
6. Pisa
Warszawa
Łódź
Legionowo
Pisz
401
338
327
314
baraŜ
Tabela Grupy Spadkowej (10 druŜyn)
7. Mitex
Kielce
8. Hotel Senator
Starachowice
9. Euro Agro Centrum
Warszawa
10. Hetman
Białystok
11. Czarni
Olecko
13. STB
Suwałki
16. Chłodnia Gw. K-T Łącz. Olsztyn
388
377
374
354
349
343
219 spadek do III ligi
Czarni Olecko zapewnili sobie byt w II lidze w następnym sezonie.
Grupa północno-zachodnia NW (16 druŜyn)
III zjazd, 11-12.01.2003r., Piła
Witoszewo Elbląg pewnie znalazło się w gronie sześciu druŜyn
uprawnionych do gry o I ligę
Tabela po rundzie eliminacyjnej :
1. Blotka
Słupsk
2. WIK
Gdańsk
3. Budowlani
Poznań
4. TKKF Witoszewo Elbląg
5. Relex
Drezdenko
6. Starka
Poznań
294 VP
265
260
Grupa
244
Awansowa
237
235
IV zjazd, 22-23.02.2003r., Bachorze k/Chojnic
Bardzo udany występ Witoszewa Elbląg w tym zjeździe i
ogromne szanse włączenia się do walki o I ligę!
62
Tabela Grupy Awansowej (6 druŜyn)
1. Blotka
2. TKKF Witoszewo
3. Budowlani
4. WIK
5. Starka
6. Relex
Słupsk
Elbląg
Poznań
Gdańsk
Poznań
Drezdenko
370 VP
350
337
328
308
292
V zjazd, 22-23.03.2003r., Piła
Tabela Grupy Awansowej (6 druŜyn)
1. Blotka
Słupsk
2. TKKF Witoszewo Elbląg
3. Budowlani
Poznań
4. WIK
Gdańsk
446 VP awans do I ligi
432
baraŜ
423
baraŜ
394
TKKF Witoszewo Elbląg wywalczyło prawo ubiegania się o I ligę w
baraŜu.
BARAśE o I LIGĘ
Doskonale spisało się TKKF Witoszewo Elbląg w pierwszym
baraŜowym meczu o wejście do I Ligi. ElbląŜanie pokonali bez trudu zespół
UNTS Silesia LC Warszawa 186,1:142 imp i przeszli do końcowej fazy
baraŜy w walce o I Ligę.
Niestety......
..TKKF Witoszewo Elbląg z róŜnych względów zrezygnowało
z udziału w końcowych baraŜach o I ligę. Tym samym w roku
następnym będzie nadal występować w II lidze.
63
III LIGA
III Zjazd, 11-12.01.2003r., Ełk
Piast Kin.
Studio-Vid.
MOSiR
STB
Katok
Orlęta R
Plastimet
KrisPlast
PRIM
Vęgoria
RKB
Zatoka
24:6
12:18
0:25
14:16
22:8
OSiR
17:13
5:25
1:25
15:15
22:8
Orlęta
Plastimet
Rema
20:10
X
10:20
X
14:16
17:13
8:22
14:16
4:25
3:25
18:12
13:17
Czarni
19:11
16:14
15:15
17:13
11:19
Kris
Plast
16:14
13:17
X
19:11
9:21
16:14
Chłod. Łącz.
11:19
7:23
12:18
13:17
17:13
Impas
22:8
21:9
14:16
25:5
22:8
PRIM
Vęgoria
RKB
22:8
16:14
11:19
X
4:25
16:14
25:4
25:3
21:9
25:4
X
13:17
12:18
17:13
14:16
14:16
17:13
X
Tabela po rundzie eiminacyjnej
1. KKS Piast Kinoplex Białystok
2. Katok SL
Mińsk
3. Plastimet
Ełk
4. Czarni
Małdyty
5. OSiR
Lidz. Warm.
6. RKB Titanic
Ostrołęka
7. Chłodnia Łącz. II Olsztyn
8. Orlęta REMA
Reszel
9. Studio - Video
Białystok
10. STB
Suwałki
11. MOS Zatoka
Braniewo
12. LKS PRIM
Ełk
13. KrisPlast
Mrągowo
14 LZS Impas
Lubawa
15. CWKS Vęgoria Węgorzewo
16. MOSiR
Augustów
64
277 VP
273
251
250
245
243
238
238
234
219
209
205
194
176
176
144
Grupa
Awansowa
Grupa
Spadkowa
Zgodnie z regulaminem rozgrywek po tej rundzie nastąpił podział na
Grupę Awansową (6 druŜyn – walczących o wejście do II ligi) i Grupę
Spadkową (10 druŜyn – walka o utrzymanie się w III lidze)
Grupa Awansowa
IV Zjazd, 22-23.02.2003r., Ełk
Piast Kin.
Katok
Plastimet
Czarni
OSiR
RKB
Piast Kin. Katok
22:8
X
8:22
X
5:25
6:24
17:13
5:25
24:6
13:17
8:22
16:14
Plastimet
25:5
24:6
X
14:16
17:13
9:21
Czarni
13:17
25:5
16:14
X
18:12
8:22
OSiR
6:24
17:13
13:17
12:18
X
12:18
RKB
22:8
14:16
21:9
8:22
18:12
X
Plastimet
25:2
11:19
X
21:9
21:9
2:25
Czarni
10:20
19:11
9:21
X
22:8
8:22
OSiR
17:13
16:14
9:21
8:22
X
14:16
RKB
16:14
13:17
25:2
22:8
16:14
X
V Zjazd, 22-23.03.2003r., Ełk
Piast Kin.
Katok
Plastimet
Czarni
OSiR
RKB
Piast Kin
X
18:12
2:25
20:10
13:17
14:16
Katok
12:18
X
19:11
11:19
14:16
17:13
Końcowa tabela III ligi
1. KKS Piast Kinoplex Białystok
445 VP awans do II ligi
2. Katok SL
Mińsk
438
baraŜe
3. OSiR
Lidzbark Warm.421
o II ligę
4. Czarni
Małdyty
402
5. Plastimet
Ełk
376
6. RKB Titanic
Ostrołęka
351
65
Grupa Spadkowa
IV Zjazd, 22-23.02.2003r., Ruska Wieś
Chłod. Łącz.
Orlęta Rema
Zatoka
KrisPlast
Impas
Chłod. Łącz. Orlęta Rema
14:16
X
16:14
X
15:15
13:17
9:21
15:15
15:15
15:15
Zatoka
15:15
17:13
X
14:16
8:22
KrisPlast
21:9
15:15
16:14
X
9:21
STB
19:11
X
13:17
5:25
7:23
PRIM
17:13
17:13
X
6:24
6:24
Vęgoria
9:21
25:5
24:6
X
15:15
STB
18:12
16:14
9:21
18:12
10:20
PRIM
21:9
5:25
15:15
18:12
13:17
Impas
15:15
15:15
22:8
21:9
X
Ełk
Studio-Video
STB
PRIM
Vęgoria
MOSiR
Studio-Video
X
11:19
13:17
21:9
12:18
MOSiR
18:12
23:7
24:6
15:15
X
V Zjazd, 22-23.03.2003r., Ełk
Studio-Video
25:3
Chłod. Łącz.
13:17
Orlęta Rema
12:18
Zatoka
23:7
KrisPlast
25:3
Impas
Vęgoria
0:25wo
20:10
12:18
15:15
17:13
MOSiR
0:0wo
25:0wo
5:25
18:12
18:12
Końcowa tabela grupy spadkowej
7. Orlęta REMA
8. STB
9. Chłodnia Łącz. II
10. LKS PRIM
11. KrisPlast
12. Studio - Video
13. MOS Zatoka
14 LZS Impas
15. CWKS Vęgoria
16. MOSiR
66
Reszel
Suwałki
Olsztyn
Ełk
Mrągowo
Białystok
Braniewo
Lubawa
Węgorzewo
Augustów
380
374
367
357
345
345
328
307
304
233
BARAśE o II LIGĘ
OSiR Lidzbark Warmiński grał z Przewałem Gdańsk i przegrał
137:144,1 imp. Nasza druŜyna miała na starcie stratę 10,1 imp (carry
over) i udało się odrobić tylko 3 impy.
LIGA WOJEWÓDZKA
Tu grało się klasycznie – dwie rundy kaŜdy z kaŜdym.
III zjazd, 12.01.2003r.
Leśnik
Kasyno
Korona I
VP
BDK I
GOKSiR
Dymer
Gospodarz zjazdu - Leśnik Olsztyn
Logistyk I
Logistyk II
IZ
19:11
25:4
23:7
15:15
15:15
25:3
18:12
25:1
5:25
38
20
35
Gospodarz zjazdu - BDK I Bartoszyce
BDK I
GOKSiR
Dymer
15:15
14:16
X
15:15
14:16
X
16:14
16:14
X
IV zjazd, 23.02.2003r.
BDK I
GOKSiR
Dymer
Logistyk I
Logistyk II
IZ
Gospodarz zjazdu -Kasyno Olsztyn
Leśnik
Kasyno
Korona I
4:25
22:8
14:16
24:6
9:21
14:16
14:16
15:15
23:7
Gospodarz zjazdu - Logistyk I Ostróda
Logistyk I
Logistyk II
IZ
10:20
20:10
X
20:10
15:15
X
10:20
15:15
X
67
V zjazd, 23.03.2003r.
Gospodarz zjazdu - Dymer Biskupiec
BDK I
GOKSiR
Dymer
Logistyk I
24:6
18:12
7:23
Logistyk II
IZ
19:11
5:25
24:6
25:5
25:5
11:19
Gospodarz zjazdu - Korona I Klewki
Leśnik
Kasyno
Korona I
20:10
14:16
X
10:20
18:12
X
16:14
12:18
X
Leśnik
Kasyno
Korona I
VI zjazd, 13.04.2003r.
Gospodarz zjazdu - Leśnik Olsztyn
Leśnik
Kasyno
Korona I
Logistyk I
4:25
16:14
9:21
BDK I
GOKSiR
Dymer
Logistyk II
IZ
8:22
25:3
9:21
21:9
9:21
10:20
Gospodarz zjazdu - BDK I Bartoszyce
BDK I
GOKSiR
Dymer
24:6
18:12
X
6:24
8:22
X
12:18
22:8
X
Tabela końcowa LW
68
1. Leśnik
Olsztyn
275 VP mistrz LW
2. Dymer
3. Kasyno
4. Logistyk I
5. GOKSiR
6. IZ
7. BDK I
8. Korona I
9. Logistyk II
Biskupiec
Olsztyn
Ostróda
Piecki
Olsztyn
Bartoszyce
Klewki
Ostróda
263
255
250
243
225
214
213
205
Regulaminowo trzy pierwsze druŜyny uzyskały awans do
III ligi, ale po decyzji ZG PZBS o utworzeniu w następnym sezonie
grup III ligi w obrębie kaŜdego województwa równieŜ Logistyk I
Ostróda i GOKSiR Piecki znalazły się w III lidze (grupa warmińskomazurska). Z ligi nie spadła Ŝadna druŜyna.
LIGA OKRĘGOWA
W Lidze Okręgowej rozgrywki toczyły się w trzech grupach.
W kaŜdej grupie druŜyny rozegrały po pięć rund systemem kaŜdy z
kaŜdym.
GRUPA I
III zjazd, 12.01.2003r.
EMPI-RAC
Narie
Błękitni
Meble Waldi
Gospodarz zjazdu - EMPI-RAC Morąg
EMPI-RAC
Narie
Błękitni Meble Waldi
10:20
18:12
7:23
X
20:10
7:23
17:13
X
12:18
23:7
21:9
X
23:7
13:17
9:21
X
IV Zjazd, 23.02.2003r
EMPI-RAC
Narie
Błękitni
Meble Waldi
Gospodarz zjazdu - Meble-Waldi Elbląg
EMPI-RAC
Narie
Błękitni Meble Waldi
9:21
23:7
5:25
X
21:9
15:15
13:17
X
7:23
15:15
13:17
X
25:5
17:13
17:13
X
69
V Zjazd, 23.03.2003r
Narie Morąg
EMPI-RAC
Narie
Błękitni
Meble Waldi
EMPI-RAC
X
24:6
15:15
24:6
Narie
6:24
X
11:19
8:22
Błękitni
15:15
19:11
X
14:16
Meble Waldi
6:24
22:8
16:14
X
Tabela końcowa grupy I
1. Narie
2. Błękitni
3. Meble Waldi
4. EMPI-RAC
Morąg
Orneta
Elbląg
Morąg
288 VP
226
220
159
GRUPA II
III zjazd, 12.01.2003r.
Gazeta Olsztyn
Korona II Pałac Mł. I Gazeta Warmia i Maz.
20:10
25:5
16:14
Korona II
X
10:20
14:16
11:19
Pałac Mł. I
X
5:25
16:14
15:15
Gazeta
X
14:16
19:11
15:15
Warmia i Maz.
X
Pałac Mł. II – pauzował
IV Zjazd, 23.02.2003r
Gazeta Olsztyn
Korona II
Pałac Mł. II
Gazeta
Warmia i Maz.
70
Pałac Mł. I – pauzował
Korona II Pałac Mł. II Gazeta Warmia i Maz
21:9
25:2
11:19
X
9:21
0:25
17:13
X
2:25
25:0
22:8
X
19:11
13:17
8:22
X
V Zjazd, 23.03.2003r
Pałac Mł. I Olsztyn
Pauzowała Korona II Klewki
Pałac Mł. II Gazeta Warmia i Maz
15:15
10:20
14:16
8:22
11:19
X
22:8
19:11
X
19:11
11:19
X
Pałac Mł. I
Pałac Mł. I
X
15:15
Pałac Mł. II
20:10
Gazeta
16:14
Warmia i Maz
VI zjazd, 04.05.2003r.
Gospodarz zjazdu Korona II Klewki
Korona II
Korona II
X
15:15
Pałac Mł. I
11:19
Gazeta
12:18
Warmia i Maz
Pałac Mł. I Gazeta Warmia i Maz
15:15
19:11
18:12
15:15
15:15
X
15:15
23:7
X
15:15
7:23
X
Tabela końcowa grupy II
1. Korona II
2. Gazeta Olsztyńska
3. Warmia i Mazury
4. Pałac Mł. I
5. Pałac Mł. II
Klewki
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
251 VP
244
221
198
150
GRUPA III
III zjazd, 12.01.2003r.
BDK II MŁ.
UKS
KDK
PRIM II
BDK II MŁ.
X
19:11
20:10
25:4
UKS
11:19
X
17:13
18:12
KDK Kętrzyn
KDK
PRIM II
10:20
4:25
13:17
12:18
22:8
X
8:22
X
71
IV Zjazd, 23.02.2003r
BDK II MŁ.
UKS
KDK
PRIM II
BDK II MŁ.
X
25:5
21:9
25:5
UKS
5:25
X
25:2
25:2
UKS Lidzbark Warmiński
KDK
PRIM II
9:21
5:25
2:25
2:25
7:23
X
23:7
X
UKS
5:25
X
15:15
22:8
PRIM II Ełk
KDK
PRIM II
11:19
11:19
15:15
8:22
14:16
X
16:14
X
V Zjazd, 23.03.2003r
BDK II MŁ.
UKS
KDK
PRIM II
BDK II MŁ.
X
25:5
19:11
19:11
Tabela końcowa grupy III
1. PRIM II
2. UKS
3. KDK
4. BDK II Mł.
Ełk
Lidzbark Warm.
Kętrzyn
Bartoszyce
274 VP
260
251
90
Decyzja Zarządu W-M OZBS w sprawie DMP 2003/04
Dostosowując się do najnowszych uchwał ZG PZBS Zarząd W-M
OZBS w Olsztynie podjął decyzję o liczbie druŜyn uczestniczących w
poszczególnych ligach
DruŜynowych Mistrzostw Polski w sezonie
2003/2004 na szczeblu naszego województwa. I tak:
III LIGA będzie liczyć 16 druŜyn – prawo gry w tej lidze uzyskały:
Chłodnia Gwardia K-T Łącz. Olsztyn (spadek z II ligi), OSiR Lidz.
Warmiński, Czarni Małdyty, Plastimet Ełk, Orlęta Rema Reszel,
Chłodnia Łącz. II Olsztyn, LKS PRIM Ełk, KrisPlast Mrągowo, MOS
Zatoka Braniewo, LZS Impas Lubawa, CWKS Vęgoria Węgorzewo
oraz druŜyny awansujące z ligi wojewódzkiej: Leśnik Olsztyn, Dymer
Biskupiec, Kasyno Olsztyn, Logistyk I Ostróda, GOKSiR Piecki.
72
Od następnego sezonu III liga będzie rozgrywana w ramach
terytorium poszczególnych województw. Stąd teŜ w naszej grupie
znalazły się druŜyny tylko z województwa warmińsko-mazurskiego.
Liga Okręgowa (poprzednio Liga Wojewódzka) będzie liczyć
10 druŜyn – prawo gry w tej lidze uzyskały:
IZ Olsztyn, BSBS I Bartoszyce, Korona I Klewki, Logistyk II Ostróda,
oraz druŜyny awansujące z ligi okręgowej: Narie Morąg, Błękitni
Orneta, Korona II Klewki, Gazeta Olsztyńska Olsztyn, PRIM II Ełk,
UKS Lidzbark Warmiński.
A – Klasa (poprzednio Liga Okręgowa) - w zaleŜności od liczby
zgłoszeń będą utworzone 1 – 3 grupy kilkudruŜynowe (podobnie jak w
sezonie 2002/03).
SEZON 2003/2004 ♠♥♦♣ SEZON 2003/2004
Po wakacyjnej przerwie nastąpił start do nowego sezonu.
I LIGA
I zjazd, 17-19.10.2003r., Starachowice
W tym sezonie słabszy start Chłodni Łączność Olsztyn po
medal w DMP 2003/04.
Chłodnia Łączność - Festiwal
- Energa
- PROMOST
- Energetyk
- MEGA-TECH
- Budowlani
1. PRATEM
2. Unia WINKHAUS
3. MEGA-TECH
4. Computerland AZS
11. Chłodnia Łączność
Warszawa
Leszno
Bielsk
Wrocław
Olsztyn
Słupsk
Gdańsk
Rzeszów
Jaworzno
Bielsk
Poznań
14:16
12:18
3:25
8:22
21:9
25:4
124 VP
109
101
101
83
73
II LIGA
Bardzo słabo wystartowały w rozgrywkach tej ligi nasze
druŜyny i czeka je trudne zadanie w początkach przyszłego roku, jeŜeli
zechcą utrzymać drugoligowe aspiracje.
Grupa północno-wschodnia NE (16 druŜyn)
I zjazd, 18-19.10.2003r.,Rynia
Czarni Olecko
- ODL
- Spójnia
- Piast Kinoplex
- Katok SL
- Hetman
Warszawa
Warszawa
B-stok
Mińsk
B-stok
15:15
10:20
14:16
15:15
10:20
Pisa Pisz
- Krajewski Sport
- Taxi 919
- ODL
- Spójnia
- Piast Kinoplex
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
B-stok
16:14
11:19
14:16
15:17
9:21
II zjazd, 22-23.11.2003r.,Rynia
Czarni Olecko
- KS Olimp
- Pisa
- WZBS II
- STB
- MEGA-TECH
Łódź
Pisz
Łódź
Suwałki
Bielsk
11:19
11:19
14:16
9:20
16:14
Pisa Pisz
- Katok SL
- Czarni
- KS Olimp
- Hetman
- WZBS II
Mińsk
Olecko
Łódź
Białystok
Łódź
15,5:14
19:11
14:16
5:25
7:23
74
Tabela grupy NE
1. Hetman
2. MEGA-TECH
3. Spójnia
12. Pisa
14. Czarni
Białystok
Bielsk
Warszawa
Pisz
Olecko
189 VP
179
171
126,5
125
Grupa północno-zachodnia NW (15 druŜyn)
I zjazd, 18-19.10.2003r.,
TKKF Witoszewo Elbląg
- Piast
- BIN
- Optikal
- Darłowia
- PAUZA
Piła
Aleksandrów
Gdynia
Darłówek
9:21
21,5:8
11:17
15:15
18 VP
II zjazd, 22-23.11.2003r.,
TKKF Witoszewo Elbląg
- CHTB Telia Chojnice
- WIK
- MOSiR
- JOLENA
- Starka
Gdańsk
Sopot
Gniezno
Poznań
9:21
11:19
10:18
15:15
9:21
Tabela grupy NW
1. Chemik N. Bazy
2. WIK
3. Chemik
11. TKKF Witoszewo
Nowa Wieś
Gdańsk
Bydgoszcz
Elbląg
184,5 VP
182
178,5
133,5
75
III LIGA
Rozgrywki III ligi powróciły od tego sezonu do „granic”
województwa. Został przyjęty nowy regulamin rozgrywek, zaszły zmiany w
nazwach niektórych druŜyn, a w miejsce Leśnika Olsztyn wystartowało
BSBS I Bartoszyce (występujące w poprzednim sezonie w LW jako BDK I).
Rozgrywki toczyły się w pierwszym etapie w dwóch podgrupach „W” i „Z”.
GRUPA „W”
GRUPA „Z”
1. PRIM I Ełk
2. Plastimet Ełk
3. Vęgoria Węgorzewo
4. GOKSiR Piecki
5. Orlęta Rema I Reszel
6. Mrągowia Mrągowo
7. MARDI Dymer Biskupiec
8. Koncajs Lidzb. Warmiński
1. BSBS I Bartoszyce
2. Kasyno Olsztyn
3. Łączność II Olsztyn
4. Chłodnia II PREMAR K-T Olsztyn
5. Czarni Małdyty
6. Logistyk Ostróda
7. LZS Impas Lubawa
8. Zatoka Braniewo
Oto krótki zarys regulaminu rozgrywek w sezonie 2003/04.
ETAP I.
W grupach W i Z gra się 2 pełne rundy kaŜdy z kaŜdym- razem 14 meczy.
ETAP II.
Cztery pierwsze druŜyny (po 2 z kaŜdej grupy eliminacyjnej W i Z) utworzą
grupę finałową A.
Cztery ostatnie druŜyny (teŜ po 2 z kaŜdej grupy) tworzą grupę spadkowąS.
DruŜyny z powyŜszych grup A i S rozegrają podwójną rundę kaŜdy z
kaŜdym, a na starcie zachowują 25% VP zdobytych w eliminacjach.
Mistrz III ligi – awansuje bezpośrednio do II ligi.
Do Ligi Okręgowej spadną 2 - 4 druŜyny (min. dwie, inna ilość zaleŜy od
postawy druŜyn naszego województwa w rozgrywkach II Ligi).
DruŜyny z miejsc 3 do 6 z kaŜdej grupy eliminacyjnej zagrają mecz
48-rozdaniowy (z odpowiednią druŜyną z drugiej grupy) w celu ustalenia
kolejności na miejscach 5 – 12:
W3 – Z3
o 5-6 miejsce III ligi, carry-over 0,1 dla druŜyny z lepszym
dorobkiem VP i ona jest gospodarzem meczu,
76
W4 – Z4
o 7-8 miejsce i j.w.
W5 – Z5
o 9-10 miejsce i j.w.
W6 – Z6
o 11-12 miejsce i j.w.
PowyŜszy plan gry dla 16 druŜyn – pozwali rozegrać cały cykl
rozgrywek w 7-miu jednodniowych zjazdach.
I Zjazd, 19.10.2003r.
Grupa „W”
Ełk
PRIM
Plastimet
Vęgoria
GOKSiR
VP
PRIM
Plastimet
Vęgoria
GOKSiR
X
8:22
6:24
10:20
66
22:8
X
14:16
13:17
41
24:6
16:14
X
24:6
26
20:10
17:13
6:24
X
47
Orlęta I
Mrągowia
Dymer
KONCAJS
X
5:25
8:22
14:16
63
25:5
X
18:12
19:11
28
22:8
12:18
X
19:11
37
16:14
11:19
11:19
X
52
BSBS I
Kasyno
Łączność II
Chłodnia II
X
7:23
25:5
19:11
39
23:7
X
25:5
25:3
15
5:25
5:25
X
25:5
55
11:19
3:25
5:25
X
69
Mrągowo
Orlęta I
Mrągowia
Dymer
KONCAJS
VP
Grupa „Z”
Olsztyn
BSBS I
Kasyno
Łączność II
Chłodnia II
VP
77
Bogaczewo
Czarni
Logistyk
Impas
Zatoka
VP
Czarni
Logistyk
Impas
Zatoka
X
15:15
15:15
13:17
47
15:15
X
15:15
23:7
37
15:15
15:15
X
11:19
49
17:13
7:23
19:11
X
47
II Zjazd, 16.11.2003r.
Grupa „W”
Mrągowo
PRIM
Plastimet
Vęgoria
GOKSiR
VP
Orlęta I
Mrągowia
Dymer
KONCAJS
11:19
X
4:25
2:25
69
9:21
12:18
X
13:17
56
9:21
25:4
23:7
X
32
X
15:15
19:11
12:18
44
Czarni
Logistyk
Impas
Zatoka
11:19
X
15:15
18:12
46
3:25
12:18
X
22:8
51
18:12
18:12
21:9
X
33
X
15:15
4:25
17:13
53
VP
29
52
56
27
Grupa „Z”
Olsztyn
BSBS I
Kasyno
Łączność II
Chłodnia II
VP
78
VP
32
45
40
57
III Zjazd, 07.12.2003r.
Grupa „W”
Mrągowo
Orlęta I
PRIM
Plastimet
Vęgoria
GOKSiR
VP
X
17:13
21:9
X
22
Mrągowia
Dymer
KONCAJS
X
X
17:13
14:16
29
6:24
X
X
12:18
42
6:24
25:5
X
X
29
VP
12
42
38
26
Tabela „W”
1. Orlęta REMA I
2. Plastimet
3. Koncajs
4. Mrągowia
5. MARDI Dymer
6. CWKS Vęgoria
7. PRIM I
8. GOKSiR
Reszel
Ełk
Lidzbark Warmiński
Mrągowo
Biskupiec
Węgorzewo
Ełk
Piecki
154 VP
135
125
113
111
110
107
100
Dalsza część rozgrywek odbędzie się wiosną 2004 roku.
Grupa „Z”
Olsztyn
BSBS I
Kasyno
Łączność II
Chłodnia II
VP
Czarni
Logistyk
Impas
Zatoka
X
22:8
18:12
X
20
X
X
8:22
7:23
45
13:17
X
X
14:16
33
14:16
9:21
X
X
37
VP
27
31
26
21
79
Tabela grupy „Z”
1. Chłodnia II Premar K-T Olsztyn
2. MOS Zatoka
Braniewo
3. WCKS Logistyk
Ostróda
4. Łączność II
Olsztyn
5. LZS Impas
Lubawa
6. GKS Czarni
Małdyty
7. BSBS I
Bartoszyce
8. Kasyno
Olsztyn
147 VP
137
133
121
115
113
98
91
Dalsza część rozgrywek odbędzie się wiosną 2004 roku.
LIGA OKRĘGOWA
Startuje 10 druŜyn, które rozegrają dwie rundy spotkań kaŜdy z
kaŜdym. Dwie pierwsze druŜyny uzyskają awans do III ligi, a dwie
ostatnie spadną do A-klasy.
W miejsce BDK I Bartoszyce (przeszła do III ligi), Korony II Klewki i
Logistyka II Ostróda wystartowały druŜyny: Warmia i Mazury
Olsztyn, Meble Waldi Elbląg i KDK I Kętrzyn.
I zjazd, 19.10.2003r.
KDK I
Narie
Błękitni
UKS
VP
80
25:1
17:13
19:11
25
UKS GRUBAS Lidzbark Warmiński
PRIM II
Meble Waldi VP
16:14
14:16
55
18:12
11:19
46
2:25
11:19
32
51
54
Korona Klewki
Korona
Warmia i M
Gazeta
IZ
VP
Korona
Warmia i M
Gazeta
IZ
X
16:14
11:19
8:22
41
14:16
X
13:17
16:14
14
19:11
17:13
X
13:17
28
22:8
14:16
17:13
X
37
II zjazd, 16.11.2003r.
Korona Klewki
Korona
Warmia i M
Gazeta
VP
Narie
Błękitni
UKS
IZ
VP
KDK I
PRIM II
Meble-Waldi
25:2
21:9
15:15
26
7:23
6:24
2:25
72
16:14
5:25
15:15
54
Narie
X
8:22
5:25
13:17
64
Błękitni
22:8
X
10:20
16:14
22
VP
48
32
32
Błękitni Orneta
IZ
UKS
25:5
17:13
20:10
14:16
11:19
X
19:11
X
16
48
III zjazd, 07.12.2003r.
Narie
12:18
Korona
Warmia i M
Gazeta
VP
Narie Morąg
Błękitni
UKS
18:12
20:10
x
x
x
4:25
43
12:18
30
25:4
14
VP
50
x
41
81
PRIM II Ełk
KDK I
PRIM II
Meble Waldi
IZ
19:11
4:25
21:9
X
11:19
8:22
22:8
X
25:4
22:8
14:16
X
9:21
8:22
16:14
X
VP
44
41
61
33
DruŜyna Warmia i Mazury Olsztyn rozegra swoje mecze z tego
zjazdu w terminie do 10 stycznia 2004r.
KDK I
PRIM II
Meble Waldi
IZ
Tabela
1. Meble Waldi
2. PRIM II
3. Narie
4. Korona
5. TS Błękitni
6. IZ
7. Gazeta Olsztyńska
8. KDK I
9. Warmia i Mazury
10. UKS GRUBAS
Elbląg
Ełk
Morąg
Klewki
Orneta
Olsztyn
Olsztyn
Kętrzyn
Olsztyn
Lidzb. Warm.
169 VP
164
162 –1 mecz
153
118 –1 mecz
118
114
95
79 –3 mecze
72 –1 mecz
Dalsza część rozgrywek odbędzie się wiosną 2004 roku.
A – Klasa
Startuje 6 druŜyn, które rozegrają mecze 24 – rozdaniowe
systemem „kaŜdy z kaŜdym” w układzie: III rundy – 6 zjazdów, razem
15 meczów. O kolejności zadecyduje zdobycie największej liczby VP
w obu rundach. Do Ligi Okręgowej awansują dwie druŜyny.
Startują druŜyny:
82
1. Orlęta Rema II Reszel
2. BSBS II Bartoszyce
3. KDK II Kętrzyn
4. Złoty Puzon Elbląg
5. Gazownia Olsztyn
6. Pałac MłodzieŜy Olsztyn
I zjazd, 16.11.2003r.
Orlęta II
BSBS II
KDK II
VP
BSBS II Bartoszyce
BSBS II
KDK II
14:16
13:17
12:18
X
18:12
X
28
35
Orlęta II
X
16:14
17:13
27
Pałac MłodzieŜy Olsztyn
Złoty Puzon Gazownia
Pałac Młodz
17:13
13:17
Złoty Puzon
X
13:17
10:20
Gazownia
X
17:13
20:10
Pałac Młodz
X
VP
30
23
37
II zjazd, 07.12.2003r.
Złoty Puzon
16:14
Orlęta II
8:22
BSBS II
15:15
KDK II
VP
51
Orlęta REMA II Reszel
Gazownia Pałac Młodz VP
25:5
22:8
63
10:20
19:11
37
22:8
25:3
62
33
22
Tabela
1. KDK II
2. Orlęta Rema II
3. Złoty Puzon
4. BSBS II
5. Pałac MłodzieŜy
6. Gazownia
Kętrzyn
Reszel
Elbląg
Bartoszyce
Olsztyn
Olsztyn
97 VP
90
81
65
59
56
Dalsza część rozgrywek odbędzie się wiosną 2004 roku.
83
♣♦♥♠
DruŜynowy Puchar Województwa 2003 ♣♦♥♠
Informacje o druŜynach startujących w DruŜynowym Pucharze
Województwa 2003.
1. Chłodnia I Olsztyn (suma WK czterech zaw.- 66,0+12,0+7,0+7,0) –
- kapitan Mirosław Cichocki,
2. 19-tka Olsztyn (30.0+4,0+4,0) – Lech Grabski,
3. Chłodnia II Olsztyn (27,0+4,0+4,0)- L Jaskowiak,
4. Plastimet Ełk (25,0+4,0+4,0) – Wojciech Bobrek,
DruŜyny o numerach 1,2,3,4 zostały rozstawione ze względu na
najwyŜszy współczynnik WK i z załoŜenia pauzowały w I rundzie.
Numery startowe pozostałych druŜyn ustalono drogą losowania, które odbyło
się w dniu 23 kwietnia w Olsztynie podczas turnieju w Relaksie. Przed
przystąpieniem do losowania przyjęto umownie podział terytorium
województwa na „wschód” i „zachód” wzdłuŜ linii: Bartoszyce-OlsztynNidzica. Tak więc w górnej połówce drabinki znalazły się druŜyny ze
„wschodu”, a w dolnej – z „zachodu”. Rozgrywki były prowadzone
systemem do dwóch poraŜek (z wyjątkiem meczu finałowego), według
schematu na 32 druŜyny. PoniewaŜ akces do rozgrywek zgłosiło 26 druŜyn,
więc w dwóch pierwszych rundach rozgrywek wystąpiło kilka pauz.
5. Dymer II Biskupiec (7,0+0,5) – Stanisław Szczawiński,
6. Impas Lubawa (10,0+1,5+1,5) - Marek Sapiński,
7. GRUBAS Lidzb. Warm. (8,0+0,5) – Andrzej Madziewicz,
8. Korona II Klewki (6,0+1,5+1,5) – Krzysztof Teodorowicz, ,
9. PB BSBS Bar Cafe-Elist Bartoszyce (1,5+0+0) – Zygmunt Sinkiewicz,
10. Błękitni Orneta (7,5+1,0+0,0) – Kazimierz Minkowski,
11. Niegocin GiŜycko (19,0+2,5+2,5) – Ryszard Borodko,
12. Orlęta Rema II Reszel (10,0+1,5) – Tadeusz Gadomski,
13. Kominek Bezledy (4.5+0,0+0,0) – Dariusz Filipek,
14. IZ Olsztyn (7,5+1,0+0,5) – Zbigniew Ostrówka,
15. Warmia i Mazury Olsztyn (7,5+1,0+1,0) – Piotr ŁoŜyński,
16. Leśnik Olsztyn (7,0) – Zygmunt Brzozowski,
17. Narie Morąg (13.0) – Leszek Pawlicki,
18. Korona I Klewki (16,0+1,5+1,5) – Janina Bakuła,
84
19. Dymer I Biskupiec (11,5+1,5+1,0) – Andrzej Olczak,
20. GOKSiR Piecki (9.0+1,5+1,0) - Zbigniew Biedrzycki,
21. Gazeta Olsztyńska (10,5+1,5+0,0) – Paweł Jarząbek,
22. Zatoka Braniewo (12,0+1,5+1,0) – Adam Jakubiak,
23. Orlęta REMA I Reszel (17,5+2,5+2,5)- Roman Dulko,
24. DOBRZY Kętrzyn (5,0+0,5+0,0) - Maria Skibińska,
25. Tadeuszki Morąg (19,0+4,0) – Tadeusz Augustynowicz,
26. Połączenie Morąg (12,0+1,0) – Jan Janiak,
Rozgrywano mecze 24-rozdaniowe, a w finale mecz 36-rozdaniowy.
O zwycięstwie w meczu decydowała przewaga minimum 1 impa. Przy
remisie obowiązywała dogrywka po dwa rozdania, aŜ do uzyskania przez
którąś druŜynę przewagi przynajmniej 1 impa.
Gospodarzami meczów były druŜyny o niŜszej sumie WK czterech
najlepszych zawodników (przy równej tej sumie brano pod uwagę
następnych zawodników).
Wyniki I rundy rozgrywek DPW
Pauza
Leśnik Olsztyn
PB SBS Bartoszyce
DOBRZY Kętrzyn
Pauza
GOKSiR Piecki
Orlęta Rema II Reszel
Pauza
- Chłodnia I Olsztyn
- Warmia i Mazury Olsztyn
- Orlęta Rema I Reszel
- Korona II Klewki
- Dymer II Biskupiec
- Niegocin GiŜycko
- Dymer I Biskupiec
- Plastimet Ełk
Pauza
Kominek Bezledy
Pauza
LZS Impas Lubawa
GRUBAS Lidzb. Warm.
Błękitni Orneta
IZ Olsztyn
Pauza
- Chłodnia II Olsztyn
P
- Korona I Klewki
7:23
- Gazeta Olsztyńska Olsztyn P
- Połączenie Morąg
14:16
- Tadeuszki Morąg
17:13
- Zatoka Braniewo
16:14
- Narie Morąg
0:25
- 19 - tka Olsztyn
P
P
19:11
6:24
20:10
P
11:19
5:25
P
85
Wyniki II rundy
DruŜyny bez poraŜki
Leśnik Olsztyn
DOBRZY Kętrzyn
Dymer II Biskupiec
Dymer I Biskupiec
Korona I Klewki
Gazeta Olsztyńska Olsztyn
Błękitni Orneta
Narie Morąg
- Chłodnia I Olsztyn
- Orlęta Rema I Reszel
- Niegocin GiŜycko
- Plastimet Ełk
- Chłodnia II Olsztyn
- Połączenie Morąg
- GRUBAS Lidzb. Warm.
- 19 - tka Olsztyn
6:24
18:12
12:18
5:25
13:17
5:25
16:14
6:24
DruŜyny z jedną przegraną (przegrywający odpada z rozgrywek)
Pauza
Korona II Klewki
Pauza
Pauza
Pauza
Pauza
Zatoka Braniewo
Pauza
- Warmia i Mazury Olsztyn
- PB SBS Bartoszyce
- GOKSiR Piecki
- Orlęta Rema II Reszel
- Kominek Bezledy
- LZS Impas Lubawa
- Tadeuszki Morąg
- IZ Olsztyn
P
21:9
P
P
P
P
15:15 (+3 imp)
P
Wyniki rundy IIa
DruŜyny z jedną poraŜką (przegrywający odpada z rozgrywek)
Dymer II Biskupiec
Korona II Klewki
Leśnik Olsztyn
- Warmia i Mazury Olsztyn 18:12
- Dymer I Biskupiec
5:25
- GOKSiR Piecki
24:6
Orlęta Rema II Reszel
- Orlęta Rema I Reszel
Kominek Bezledy
LZS Impas Lubawa
Zatoka Braniewo
IZ Olsztyn
- GRUBAS Lidzb. Warm.
- Narie Morąg
- Korona I Klewki
- Gazeta Olsztyńska Olsztyn
86
15:15(-1 imp)
14:16
12:18
24:6
24:6
Wyniki III rundy
DruŜyny bez poraŜki
DOBRZY Kętrzyn
Niegocin GiŜycko
Połączenie Morąg
Błękitni Orneta
- Chłodnia I Olsztyn
- Plastimet Ełk
- Chłodnia II Olsztyn
- 19 - tka Olsztyn
5:25
5:25
4:25
16:14
Spotkanie pucharowe pomiędzy druŜynami DOBRZY Kętrzyn
i Chłodnią I Olsztyn zostało rozegranie w ramach obchodów Dni Kętrzyna
i miało uroczystą oprawę. Władze Kętrzyna uhonorowały zawodników
pamiątkowymi medalami.
DruŜyny z jedną poraŜką (przegrywający odpada z rozgrywek)
Dymer II Biskupiec
Leśnik Olsztyn
GRUBAS Lidzb. Warm.
IZ Olsztyn
- Dymer I Biskupiec
5:25
- Orlęta Rema I Reszel 15:15(-3 imp)
- Narie Morąg
23:7
- Zatoka Braniewo
9:21
Wyniki rundy IIIa
DruŜyny z jedną poraŜką (przegrywający odpada z rozgrywek)
Dymer I Biskupiec
Orlęta Rema I Reszel
DOBRZY Kętrzyn
Zatoka Braniewo
- Połączenie Morąg
- 19 - tka Olsztyn
- GRUBAS Lidzb. Warm.
- Niegocin GiŜycko
11:19
5:25
14:16
4:25
Wyniki IV rundy
DruŜyny bez poraŜki
Plastimet Ełk
- Chłodnia I Olsztyn
9:21
Błękitni Orneta
- Chłodnia II Olsztyn
8:22
DruŜyny z jedną poraŜką (przegrywający odpada z rozgrywek)
Połączenie Morąg
- 19 - tka Olsztyn
GRUBAS Lidzb.Warm.
- Niegocin GiŜycko
25:5
13:17
87
Wyniki rundy IVa
DruŜyny z jedną poraŜką (przegrywający odpada z rozgrywek)
Połączenie Morąg
Błękitni Orneta
- Plastimet Ełk
- Niegocin GiŜycko
8:22
14:16
Wyniki V rundy
DruŜyny bez poraŜki
Chłodnia II Olsztyn - Chłodnia I Olsztyn
14:16
DruŜyny z jedną poraŜką (przegrywający odpada z rozgrywek)
Niegocin GiŜycko
- Plastimet Ełk
15:15 (+2 imp)
Runda Va
Niegocin GiŜycko
- Chłodnia II Olsztyn
15:15 (+3 imp)
Finał
Niegocin GiŜycko
- Chłodnia I Olsztyn
12:18
DruŜynowy Puchar Województwa 2003 w „Chłodni”
Rozgrywki DruŜynowego Pucharu Województwa 2003 dobiegły
końca w dniu 18 grudnia. W finale spotkały się druŜyny:
Niegocin GiŜycko (z jedną poraŜką) i Chłodnia I Olsztyn (bez poraŜki).
ZwycięŜyła Chłodnia I Olsztyn (kpt. Mirosław Cichocki) wynikiem 18:12.
Zwycięską druŜynę w rozgrywkach reprezentowali:
Danuta Hocheker, Adolf Bocheński, Mirosław Cichocki, Bogusław
Gierulski, Roman Kierznowski, Krzysztof Pikus, Zbigniew Zemanowicz.
88
Oto końcowa kolejność (startowało 26 druŜyn):
1. CHŁODNIA I OLSZTYN (kapitan – Mirosław Cichocki)
2. Niegocin GiŜycko (kapitan – Ryszard Borodko, Jan Jarocki, Jan
Jegliński, Józef Kamiński, Tadeusz Kądzielewski, Henryk Łakomski)
3. Chłodnia II Olsztyn (kapitan –Leonard Jaskowiak, M Doroszuk,
G Probola, T Kozłowski, S Nowotka, W Wrześniowski)
4. Plastimet Ełk
(kapitan – Wojciech Bobrek)
Błękitni Orneta
(kapitan - Kazimierz Minkowski)
Połączenie Morąg
(kapitan – Jan Janiak)
7-8. 19 - tka Olsztyn
(kapitan – Lech Grabski)
GRUBAS Lidzbark Warm. (kapitan – Andrzej Madziewicz)
9-12. DOBRZY Kętrzyn
(kapitan – Z Kryński)
MOS Zatoka Braniewo
(kapitan - A Jakubiak)
Orlęta REMA I Reszel
(kapitan – R Dulko)
Dymer I Biskupiec
(kapitan – A Olczak)
13-16. Narie Morąg
(kapitan – L Pawlicki)
IZ Olsztyn
(kapitan – Z Ostrówka)
Dymer II Biskupiec
(kapitan – S Szczawiński)
Leśnik Olszty n
(kapitan - Z Brzozowski)
17-24. Warmia i Mazury Olsztyn (kapitan – P ŁoŜyński)
Kominek Bezledy
(kapitan – D Filipek)
Gazeta Olsztyńska Olsztyn (kapitan – P Jarząbek)
Impas Lubawa
(kapitan – M Sapiński)
Korona I Klewki
(kapitan – J Bakuła)
Orlęta REMA II Reszel
(kapitan – T Gadomski)
GOKSiR Piecki
(kapitan – Z Biedrzycki)
Korona II Klewki
(kapitan – K Teodorowicz)
25-26. PBSBS Bar Cafe-Elist Bartoszyce (kapitan – Z Sinkiewicz)
Tadeuszki Morąg
(kapitan – T Augustynowicz)
5-6.
89
GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA 2003
Cykl turniejów pod patronatem
WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Stanisława Leszka Szatkowskiego
Wyniki końcowe
Lok
90
Nazwisko
WK
stan na
30.06
PDF
GPW
1
Wołek Mirosław
12.0 1015
2
Macielak Mariusz
4.0
975
3
Łakomski Henryk
7.0
944
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Rogowski Jan
12.0
Fronczak Andrzej
12.0
Kierznowski Roman 18.0
Kamiński Józef
4.0
Romot Jan
4.0
Michalczyk Krzysztof 7.0
Pszczoła Bernard
7.0
907
761
750
701
667
636
635
Kozłowski Dariusz
Gierulski Bogusław
Mieczkowski Zenon
7.0
18.0
4.0
575
544
544
14
Jagielski Ireneusz
2.5
540
15
16
17
18
19
20
Bakuła Janina
Cichocki M
Ratkowski M
Kądzielewski T
Bobrek W
Arutiunianc M
Wilczopolski C
2.5
18.0
7.0
4.0
7.0
7.0
7.0
509
495
489
473
467
463
460
Uwagi
I m w grupie zaw.
z WK = 12.0
I m w grupie zaw.
z WK = 4.0
I m wśród juniorów
I m w grupie zaw.
z WK = 7.0
I m wśród seniorów
I m w grupie zaw.
z WK = 2.5
I m wśród kobiet
30
40
50
Goś K
Bocheński A
Skrzypczak J
7.0
7.0
12.0
454
453
450
Stopierzyński T
1.5
449
Jaskowiak L
Makatrewicz M
Łukaszuk Z
Danilczuk J
Łosiak J
Kulińska J
Jegliński J
Kuliński B
Karp R
Janiak J
Wilga M
Szostak B
Lichocki M
Skrzypczak T
Zemanowicz Z
Grudziński R
Kołodziejczyk L
Mutor S
Skowroński W
Jakubiak A
Ratkowska A
Hocheker D
Borodko R.
Prawdzik D
Pichla R
Reczuga E
Suski Zd
Kozłowski T
Citko M
Kątek M.
Bujnowski J
12.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
12.0
7.0
4.0
1.5
4.0
7.0
7.0
7.0
4.0
7.0
4.0
4.0
4.0
4.0
12.0
4.0
4.0
4.0
1.5
4.0
7.0
4.0
4.0
2.5
443
435
426
411
408
403
401
394
384
373
362
355
346
345
345
335
330
316
316
308
304
303
301
297
294
293
291
288
288
281
279
I m w grupie zaw.
z WK = 1.5
91
60
70
80
90
92
Kolaj W
Borejko Zd
Ruszczyk M
Godlewski Z
Dulko R
Nowotka S
Draniewicz J
Mielczarek L.
Falkowski Zd
Lech J
Dampc A
Kulas K
Kościński S
Pikus K.
Olender C
Sulima A
Okuniewicz S
Wrześniowski W
śurakowski P
Rogowski Zb
Czernik A
Łasowski R
Stańczak J
ZaroŜny B
Lisica T
Czarniawski M
Krzemieński W
Karpiński W
Orliński J
Ślaski K
Łukaszewicz K
Dzikowski A
Fiedorowicz Zb
Zomkowski M
Andryszczyk S
Kurszewski Z
4.0
4.0
4.0
2.5
2.5
4.0
4.0
12.0
2.5
2.5
4.0
4.0
7.0
12.0
4.0
7.0
1.5
4.0
12.0
12.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
7.0
7.0
4.0
4.0
1.5
12.0
2.5
4.0
7.0
2.5
2.5
277
268
267
261
258
256
251
250
249
247
244
244
243
243
242
242
239
235
233
232
229
224
224
222
220
218
217
215
211
206
206
205
203
200
198
196
100
110
Wołek R
Krutelewicz L
Ratkowski J
Jarząbek P
Łapszys J
1.5
1.5
4.0
1.5
4.0
196
192
190
186
185
Puchalski J
1.0
183
Augustynowicz T
Ślesicki H
Kowalczyk J
Wójcik T
Filipek D
Wróblewski J
Zgódka D
AmbroŜewicz M
Stankiewicz Zd
Skowroński L
Pietrzak W
Tutaj A
Prygiel J
Wawer Z
Abramski P
Borzym H
Musiał P
Zalech S
Haśko E
Nelkowski A
Reszczyński P
4.0
1.5
4.0
2.5
1.0
4.0
4.0
2.5
2.5
4.0
2.5
1.0
2.5
4.0
4.0
7.0
1.0
4.0
4.0
2.5
1.0
183
181
175
173
172
170
166
155
152
151
149
149
148
146
146
146
142
141
140
138
136
0.5
135
2.5
4.0
1.5
7.0
4.0
2.5
135
134
133
133
130
130
120 Zbieranek M
Cydejko A
Osika S
Hensoldt W
Witek S
Roesler M
Pakuła K
I m w grupie zaw.
z WK = 1.0
I m w grupie zaw.
z WK = 0.5
93
130
140
150
160
94
Sokołowski E
Pawlicki L
Koniuszek J
Skwarski F
Lesiński B
Bieńkowski F
Hartwig S
Krasuski W
Tutaj E
Zień B
Pietrzak D
Kulewicz T
Doroszuk M
Pasek Z
Mazur P
Naróć J
Sukow J
Słowikowski R
Krasowski J
Duk Z
Ostas W
Jagielski Ł
Tchórzewski J
Małachowski T
Pyliński J
Goss M
Grabski L
Guściora H
Budny J
Kłusowski R
Kozłowski R
Jurkiewicz J
Brzozowski Z
Miśkiewicz W
Prasek Z
Stefanko H
4.0
2.5
4.0
1.5
4.0
0.5
1.5
2.5
0.5
1.0
2.5
1.5
4.0
2.5
4.0
1.0
7.0
4.0
4.0
1.5
0.5
1.0
0.5
4.0
1.5
1.0
4.0
2.5
4.0
4.0
0.5
1.0
2.5
2.5
2.5
1.5
128
128
126
122
117
115
108
108
106
105
104
104
103
102
102
99
98
98
97
96
94
94
93
93
93
91
88
88
84
84
83
79
79
77
76
76
170
180
190
Kowalówka J
Gałecki K
Siluk Z
Stankiewicz K
Witkowski J
Orzoł S
Burzyński E
Bednarski P
Kryński Z
Zackiewicz Z
Augoff W
Skibińska M
Piotrowski M
Kasperowicz D
Cieśluk A
Seniuta Z
Palmowski M
Jabłonka R
Krzepkowski Z
Kozłowski W
śukowski J
Gałecka J
Wiśniewski W
Grzyb M
Ostapczuk R
Ratajczak Z
Banach T
Borowiński J
Sapiński M.
4.0
2.5
2.5
1.0
2.5
1.5
4.0
2.5
2.5
2.5
1.5
1.0
4.0
1.0
4.0
4.0
1.0
2.5
2.5
1.5
0.5
2.5
0.5
1.5
2.5
1.0
2.5
7.0
2.5
75
73
72
71
67
63
63
63
62
61
61
61
60
59
59
59
59
58
57
55
55
54
53
53
52
52
52
50
50
Jaśkiewicz A
0.0
49
I m w grupie zaw.
z WK = 0.0
Zwycięstwo Mirosława Wołka było czwartym pod rząd (w
roku 2000 pierwszym miejscem podzielił się z Bogusławem
Gierulskim). To wyczyn godny uznania i trudny do poprawienia,
chyba - Ŝe zrobi to w następnym roku sam Mirosław Wołek!
95
W ciągu roku rozegrano 39 turniejów zaliczanych do cyklu
GPW, a do klasyfikacji końcowej uwzględniono 25 najlepszych
wyników kaŜdego zawodnika. W całym cyklu GPW punkty
długofalowe zdobyło 279 zawodników. Z reguły organizatorzy
poszczególnych turniejów zapewniali uczestnikom atrakcyjne nagrody
rzeczowe, a za czołowe lokaty pamiątkowe puchary fundowały
osobistości z grona polityków, władz samorządowych i sfer
gospodarczych. Puchary za pierwsze miejsca w klasyfikacji końcowej
oraz dodatkowe pamiątki ufundował wojewoda warmińsko – mazurski
Stanisław Szatkowski.
RANKINGI ♥ RANKINGI ♥ RANKINGI
Najwięcej punktów klasyfikacyjnych (pkl)
w roku 2003 zdobyli:
...w konkurencji OPEN
Pkl w
2003
Imię
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bogusław
Mirosław
Jerzy
Andrzej
Mirosław
Roman
Krzysztof
Jan
Mariusz
Marek
1958-12-11
1949-12-13
1963-04-23
1951-04-06
1959-07-14
1947-02-24
1958-11-21
1949-07-14
1978-04-24
1959-02-10
18.0 7186
12.0 12090
12.0 10814
12.0 8436
18.0 3651
18.0 3505
12.0 7992
12.0 14473
4.0
708
12.0 1007
5031
3550
2465
2307
2208
1994
1785
1669
1366
1354
Leszek
Janusz
1950-06-24
1950-11-05
12.0
12.0
1227
1184
Gierulski
Wołek
Skrzypczak
Fronczak
Cichocki
Kierznowski
Pikus
Rogowski
Macielak
Ratkowski
11 Mielczarek
12 Borowiński
96
Data ur. WK
Stan
pkl
M Nazwisko
2682
4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Czarniawski
Łukaszewicz
Łakomski
śurakowski
Skrzypczak
Kołodziejczyk
Dampc
Rogowski
Goś
Romot
Lichocki
Pszczoła
Bobrek
Jaskowiak
Sulima
Borejko
Kościński
Kozłowski
Danilczuk
Michalczyk
Mieczkowski
Krasuski
Kuliński
Jagielski
Kątek
Kozłowski
Bocheński
Prawdzik
Wilczopolski
Kamiński
Kulas
Jakubiak
Nagielski
Kulińska
Suski
Makatrewicz
Łukaszuk
Pietrzak
Łasowski
Marcin
Krzysztof
Henryk
Piotr
Teresa
Lucjan
Antoni
Zbigniew
Kazimierz
Jan
Marek
Bernard
Wojciech
Leonard
Andrzej
Zdzisław
Sylwester
Dariusz
Jan
Krzysztof
Zenon
Waldemar
Bogdan
Ireneusz
Maciej
Tadeusz
Adolf
Dariusz
Cezary
Józef
Kazimierz
Adam
Krzysztof
Janina
Zdzisław
Mirosław
Zbigniew
Dariusz
Ryszard
1975-04-12
1964-04-08
1956-10-07
1957-12-09
1959-03-30
1940-01-09
1936-09-29
1960-09-04
1934-11-03
1947-11-24
1945-04-22
1950-12-18
1955-08-12
1935-10-31
1959-02-08
1960-11-23
1939-12-28
1958-08-05
1972-01-11
1956-05-11
1949-10-17
1941-05-11
1939-09-03
1959-05-10
1978-07-23
1949-03-31
1952-12-05
1963-10-07
1933-02-23
1954-09-14
1953-04-17
1951-11-05
1950-07-25
1941-12-17
1945-11-21
1963-07-19
1954-08-11
1963-04-04
1954-03-05
7.0
12.0
7.0
12.0
7.0
7.0
4.0
12.0
7.0
4.0
7.0
7.0
7.0
12.0
7.0
4.0
7.0
7.0
4.0
7.0
4.0
4.0
12.0
2.5
4.0
7.0
7.0
4.0
7.0
4.0
4.0
4.0
7.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
996
5393
4682
1747
1484
1401
1240
8470
5205
2534
3880
1874
962
630
748
2272
2970
2064
2246
6081
3416
1452
2037
1429
1114
3765
3686
2819
5602
2717
3757
753
1464
1095
3467
3303
2182
222
2914
909
894
874
860
844
836
833
817
814
804
783
779
774
770
720
697
692
680
662
661
643
642
637
631
624
620
590
558
553
536
501
490
479
477
475
469
468
451
442
97
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
98
Ruszczyk
Romaszko
Wrześniowski
Bakuła
Skowroński
Pichla
Kłusowski
Probola
Małachowski
Krzemieński
Ratkowska
Ratkowski
Stankiewicz
Dzikowski
Szostak
Borodko
Zemanowicz
Michnowicz
Olender
Stańczak
Łosiak
Śmiech
Wójcik
Krzepkowski
śukowski
Hocheker
Karp
Słowikowski
Lesiński
Falkowski
Gosiewski
Kądzielewski
Zarębski
Augustynowicz
Stankiewicz
Jegliński
Janiak
Olczak
Orliński
Marek
Wojciech
Wojciech
Janina
Władysław
Ryszard
Ryszard
Grzegorz
Tomasz
Wiesław
Aleksandra
Jerzy
Karolina
Andrzej
Bogdan
Ryszard
Zbigniew
Mirosław
Czesław
Jan
Jarosław
Wojciech
Tadeusz
Zbigniew
Antoni
Danuta
Ryszard
Ryszard
Bogdan
Zdzisław
Jerzy
Tadeusz
Dariusz
Tadeusz
Zdzisław
Jan
Jan
Andrzej
Józef
1951-02-11
1985-06-16
1947-06-15
1957-10-21
1948-05-13
1961-02-25
1948-09-29
1956-09-20
1963-10-28
1936-06-07
1959-07-27
1960-10-26
1986-01-04
1953-05-09
1963-11-25
1951-06-01
1952-10-16
1963-12-15
1959-05-28
1953-04-24
1961-10-28
1940-02-18
1949-10-17
1967-04-12
1938-04-09
1951-05-27
1936-09-15
1946-08-01
1955-03-22
1952-01-02
1952-11-20
1951-01-02
1965-05-01
1944-08-06
1944-03-12
1946-12-21
1955-05-31
1946-05-13
1939-10-05
4.0
1.5
4.0
2.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
7.0
4.0
4.0
1.0
2.5
4.0
4.0
7.0
2.5
4.0
4.0
4.0
4.0
2.5
2.5
7.0
12.0
7.0
4.0
4.0
4.0
2.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
850
77
3501
398
878
1143
1369
998
3191
3382
645
992
258
971
1490
3317
320
183
380
1834
2489
3401
342
646
3575
4288
2286
136
2613
36
1189
2634
2815
532
84
211
1670
1696
3670
440
434
421
419
415
413
399
399
389
388
385
385
385
381
381
379
376
370
367
366
357
357
357
352
349
347
345
338
337
334
334
330
330
328
324
322
321
316
311
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Kolaj
Kowalczyk
Mutor
Reczuga
Witek
Karpiński
Cydejko
Skowroński
Stopierzyński
Wiesław
Jakub
Sławomir
Edmund
Stanisław
Wojciech
Aleksander
Leszek
Tomasz
1946-03-24
1975-04-14
1947-01-01
1959-03-21
1936-05-03
1951-12-06
1958-03-01
1958-09-01
1957-01-24
4.0
4.0
4.0
1.5
7.0
4.0
2.5
4.0
1.5
219
1831
2946
173
2141
149
497
961
399
304
304
302
302
301
300
299
298
289
...wśród KOBIET
Nazwisko
Imię
Skrzypczak
Kulińska
Bakuła
Ratkowska
Stankiewicz
Hocheker
Stankiewicz
Skibińska
Wołek
Krutelewicz
Teresa
Janina
Janina
Aleksandra
Karolina
Danuta
Justyna
Maria
Regina
Lucyna
Kulewicz
Teodorowicz
Wrzosek
Tutaj
Gałecka
Stolarowicz
Teresa
Helena
Lidia
Ewa
Jolanta
Kamila
Tytuł Stan pkl
Pkl w 2003
7.0
4.0
2.5
4.0
1.0
12.0
0.5
1.0
1.5
1.5
1484
1095
398
645
258
4288
96
240
254
459
844
477
419
385
385
347
146
145
130
128
1.5
1.5
4.0
0.5
2.5
0.0
549
312
468
80
1113
7
115
114
111
89
31
7
...wśród JUNIORÓW open
Nazwisko
1. Macielak
2. Kątek
3. Arutiunianc
4. Romaszko
Imię
Mariusz
Maciej
Mariusz
Wojciech
Rok ur.
Tytuł
Pkl w 2003
1978
1978
1978
1985
4.0
4.0
7.0
1.5
1366
624
530
434
99
5. Stankiewicz
6. Goss
7. Bieńkowski
8. Jagielski
9. Palmowski
10. Hryniewicz
Zbieranek
Stankiewicz
Uleniecki
Kamelski
Kozłowski
Reczuga
Trunowicz
Turlejski
Ślesicki
Sinkiewicz
Gruźlewski
Niedzwiecki
Kasztan
Leśniewska
Rdzanek
Jackowski
Rynkiewicz
Chmielewski
Kasjaniuk
Hocheker
Grad
Kuś
Stolarowicz
Karolina
Marcin
Filip
Łukasz
Marcin
Michał
1986
1978
1983
1987
1987
1985
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
385
274
219
198
186
184
Michał
Justyna
Marek
Marek
Radosław
Tomasz
Krzysztof
Paweł
Przemysław
Maciej
Zbigniew
Marcin
Anna
Aleksandra
Marta
Damian
Michał
Paweł
Piotr
Ewa
Robert
Tomasz
Kamila
1978
1987
1979
1979
1985
1984
1978
1981
1985
1984
1983
1979
1083
1984
1984
1990
1984
1986
1986
1983
1978
1983
1978
1.0
0.5
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
170
146
114
109
108
73
55
46
39
38
34
34
33
32
31
20
19
16
16
13
9
8
7
...wśród JUNIOREK
Nazwisko
Imię
Rok ur. Tytuł Pkl w 2003r
1. Stankiewicz
2. Stankiewicz
3. Kasztan
Karolina
Justyna
Anna
1986
1987
1083
1.0
0.5
0.5
385
146
33
4. Leśniewska
5. Rdzanek
6. Hocheker
7. Stolarowicz
Aleksandra
Marta
Ewa
Kamila
1984
1984
1983
1978
0.5
0.0
0.5
0.0
32
31
13
7
100
wśród SENIORÓW
Nazwisko
Imię
Rok ur. Tytuł Pkl w 2003
Kierznowski
Kołodziejczyk
Dampc
Goś
Romot
Lichocki
Jaskowiak
Kościński
Krasuski
Kuliński
Roman
Lucjan
Antoni
Kazimierz
Jan
Marek
Leonard
Sylwester
Waldemar
Bogdan
1947
1940
1936
1934
1947
1945
1935
1939
1941
1939
18.0
7.0
4.0
7.0
4.0
7.0
12.0
7.0
2.5
12.0
1994
836
833
814
804
783
770
692
642
637
Wilczopolski
Kulińska
Suski
Wrześniowski
Skowroński
Kłusowski
Śmiech
Krzemieński
śukowski
Karp
Słowikowski
Augustynowicz
Stankiewicz
Jegliński
Olczak
Orliński
Kolaj
Mutor
Witek
Draniewicz
Citko
Brzozowski
Piotrowski
Seniuta
Haśko
Lech
Skąpski
AmbroŜewicz
Ratajczak
Cezary
Janina
Zdzisław
Wojciech
Władysław
Ryszard
Wojciech
Wiesław
Antoni
Ryszard
Ryszard
Tadeusz
Zdzisław
Jan
Andrzej
Józef
Wiesław
Sławomir
Stanisław
Jerzy
Mikołaj
Zygmunt
Mirosław
Zenon
Eugeniusz
Jan
Jan
Marek
Zdzisław
1933
1941
1945
1947
1948
1948
1940
1936
1938
1936
1946
1944
1944
1946
1946
1939
1946
1947
1936
1946
1941
1936
1948
1946
1939
1945
1943
1946
1947
7.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
7.0
7.0
7.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
7.0
4.0
4.0
2.5
4.0
4.0
4.0
2.5
1.5
2.5
1.5
553
477
475
421
415
399
396
388
349
345
338
328
324
322
316
311
304
302
301
283
240
232
231
205
196
180
182
179
177
101
Nowe tytuły klasyfikacyjne w roku 2003 zdobyli:
Arcymistrz
Janusz Borowiński
- Leonard Jaskowiak
- Marek Ratkowski
(12.0) -
Mistrz Międzynarodowy
(7.0)
- Henryk Borzym
- Zbigniew Zemanowicz
Mistrz Krajowy
(4.0)
- Zdzisław Falkowski
- Zbigniew Fiedorowicz
- Jan Jegliński
- Wojciech Karpiński
- Wiesław Kolaj
- Krzysztof Pakuła
- Mariusz Macielak
- Ryszard Słowikowski
- Zdzisław Stankiewicz
Mistrz Rejonowy
(2.5)
- Marek AmbroŜewicz
- Paweł Ciesieński
- Jan Jarocki
- Mirosław Michnowicz
- Paweł Radwan
- Arkadiusz Wojtecki
- Tadeusz Wójcik
Mistrz Okręgowy (1.5) - Leszek Ciepluch,
Piotr Garbal,
Paweł Jarząbek,
Andrzej Madziewicz,
Stanisław Niedźwiecki,
102
Dariusz Filipek
Marian Grzyb
Marek Mokrzycki
Marek Kułak
Józef Naróć
Kazimierz Minkowski,
Zdzisław Ratajczak,
Wojciech Romaszko,
Waldemar Ślesicki,
Marek Uleniecki,
Krzysztof Orzoł
Józef Pyliński
Edmund Reczuga
Andrzej Tutaj
Mistrz Klubowy (1.0) - Filip Bieńkowski,
Michał Hryniewicz,
Łukasz Jagielski,
Jarosław Jurkiewicz,
Patryk Reszczyński,
Marek Rybczyński,
Karolina Stankiewicz,
Jerzy Dołowy
Marcin Goss
Marek Kamelski
Paweł Musiał
Wojciech Romaszko
Michał Zbieranek
Janusz Tchórzewski
(0.5) - Piotr Chodarcewicz,
Adam Jaśkiewicz,
Zbigniew Kozakiewicz,
Aleksandra Leśniewska,
Zbigniew Rudnicki,
Andrzej Święcki,
Krzysztof Trunowicz,
Krzysztof Jaskulski
Radosław Kozłowski
Jan Lis
Tadeusz Milewski
Czesław Rocławski
Justyna Stankiewicz
Edward Zieliński
Kandydat
Składy osobowe druŜyn sezon 2003/04
(stan na 31 grudnia 2003)
I LIGA
Klub: CHŁODNIA ŁĄCZNOŚĆ OLSZTYN
CICHOCKI
BOCHEŃSKI
KIERZNOWSKI
PIKUS
SKRZYPCZAK
śURAKOWSKI
MIROSŁAW
ADOLF
ROMAN
KRZYSZTOF
JERZY
PIOTR
18.0
7.0
18.0
12.0
12.0
12.0
HOCHEKER
GIERULSKI
ŁUKASZEWICZ
ROGOWSKI
ZEMANOWICZ
DANUTA
BOGUSŁAW
KRZYSZTOF
ZBIGNIEW
ZBIGNIEW
12.0
18.0
12.0
12.0
7.0
103
II LIGA
Klub: CZARNI OLECKO
CIEŚLUK
GAŁCZYK
ŁAKOMSKI
KRASOWSKI
ANDRZEJ
LESZEK
HENRYK
JOZEF
4.0
2.5
7.0
4.0
GIERSZEWSKA IWONA
KOZŁOWSKI DARIUSZ
KOZŁOWSKI RADOSŁAW
ZACKIEWICZ ZDZISŁAW
0.0
7.0
0.5
2.5
Klub: PISA PISZ
AUGOFF
ŁOSIAK
ROMOT
WIKTOR
JAROSŁAW
JAN
1.5
4.0
4.0
BANACH
PUCHALSKI
ZARANKO
TADEUSZ
JANUSZ
JERZY
2.5
1.0
0.0
Klub: TKKF WITOSZEWO ELBLĄG
BOREJKO
LICHOCKI
RATKOWSKA
RATKOWSKI
STANKIEWICZ
SKOWROŃSKI
WOŁEK
ZDZISŁAW
MAREK
ALEKSANDRA
JERZY
KAROLINA
LESZEK
MIROSŁAW
4.0
7.0
4.0
4.0
1.0
4.0
12.0
HRYNIEWICZ
MACIELAK
RATKOWSKI
SUKOW
STANKIEWICZ
WOŁEK
MICHAŁ
MARIUSZ
MAREK
JERZY
JUSTYNA
REGINA
1.0
4.0
7.0
7.0
0.5
1.5
III LIGA
Klub: BSBS I BARTOSZYCE
BORKOWSKI
GOTARD
KRUPSKI
SINKIEWICZ
WASZKIEWICZ
WALDEMAR
KRZYSZTOF
BOGUSŁAW
MACIEJ
KRZYSZTOF
1.5
1.5
2.5
1.0
1.5
CZAPLA
GÓRSKI
TRĘTOWSKI
WENDORFF
KAZIMIERZ
JAN
JACEK
BOGDAN
2.5
0.5
0.0
2.5
Klub: CHŁODNIA PREMAR KRETOTECHNIK OLSZTYN
BOROWIŃSKI
KOZŁOWSKI
KULIŃSKI
NOWOTKA
WRZEŚNIOWSKI
104
JANUSZ
12.0
TADEUSZ
7.0
BOGDAN
12.0
STANISŁAW
4.0
WOJCIECH
4.0
JASKOWIAK LEONARD
KULIŃSKA
JANINA
MIELCZAREK LESZEK
PROBOLA
GRZEGORZ
12.0
4.0
12.0
4.0
Klub: CZARNI MAŁDYTY
GOSS
KIJKO
ŁASOWSKI
MARCIN
JAN
RYSZARD
1.0
2.5
4.0
KULAS
ŁUCZAK
KAZIMIERZ 4.0
DARIUSZ
2.5
Klub: GOKSiR PIECKI
AMBROśEWICZ
ĆWIRKO
PRYGIEL
CIESIEŃSKI
MAREK
ARKADIUSZ
JANUSZ
PAWEŁ
2.5
2.5
2.5
2.5
BIEDRZYCKI ZBIGNIEW
KUŁAK
MAREK
KOWALCZYK JAKUB
1.0
1.5
4.0
Klub: KASYNO OLSZTYN
DOROSZUK
GOŚ
MAZUR
ORLIŃSKI
PIOTROWSKI
ŚMIECH
śUKOWSKI
MIROSŁAW
KAZIMIERZ
PIOTR
JÓZEF
MIROSŁAW
WOJCIECH
ANTONI
4.0
7.0
4.0
4.0
4.0
4.0
7.0
FALKOWSKI
ZDZISŁAW
JANKOWSKI
HENRYK
KOŁODZIEJCZYK LUCJAN
PASEK
ZDZISŁAW
STANKIEWICZ ZDZISŁAW
WRZOSEK
LIDIA
4.0
2.5
7.0
2.5
4.0
4.0
Klub: KONCAJS LIDZBARK WARMIŃSKI
GRABSKI
LISICA
PSZCZOŁA
SZOSTAK
LECH
TOMASZ
BERNARD
BOGDAN
4.0
4.0
7.0
4.0
KĄTEK
MIECZKOWSKI
MAKATREWICZ
PAKUŁA
MACIEJ
ZENON
MIROSŁAW
KRZYSZTOF
4.0
4.0
4.0
2.5
Klub: LOGISTYK OSTRÓDA
BURZYŃSKI
EDMUND
KASPEROWICZ DARIUSZ
KOLAJ
WIESŁAW
4.0
1.0
4.0
DRANIEWICZ
KRUPIŃSKI
STOMA
JERZY
ROBERT
JAN
4.0
2.5
4.0
Klub: LZS IMPAS LUBAWA
ELSNER
MIŚKIEWICZ
PRASEK
WŁODZIMIERZ
WOJCIECH
ZBIGNIEW
1.5
2.5
2.5
PRZYBILSKI
RABICZKO
SAPIŃSKI
ADAM
STANISŁAW
MAREK
2.5
1.5
2.5
105
Klub: ŁĄCZNOŚĆ II OLSZTYN
BORZYM
KŁUSOWSKI
WRÓBLEWSKI
HENRYK
RYSZARD
JANUSZ
7.0
4.0
4.0
BUDNY
JANUSZ
MICHALCZYK KRZYSZTOF
ZOMKOWSKI MIROSŁAW
4.0
7.0
7.0
Klub: MARDI DYMER BISKUPIEC
CIUŃCZYK
JASKULSKI
OLCZAK
OSTAPCZUK
WOJTECKI
ROMANOWSKI
BOGDAN
ALEKSANDER
ANDRZEJ
ROBERT
ARKADIUSZ
HENRYK
1.5
1.5
4.0
2.5
2.5
1.5
GARBAL
JASKULSKI
PLUCIŃSKI
SZCZAWIŃSKI
ZIELIŃSKI
PIOTR
KRZYSZTOF
ANDRZEJ
STANISŁAW
ROMAN
1.5
0.5
2.5
2.5
2.5
Klub: MOS ZATOKA BRANIEWO
JAKUBIAK
MOKRZYCKI
PICHLA
TOPOLNICKI
ADAM
MAREK
RYSZARD
WALDEMAR
4.0
1.5
4.0
1.5
CHODKIEWICZ JAN
KRZEPKOWSKI ZBIGNIEW
NOWAK
DARIUSZ
1.5
2.5
1.0
Klub: MRĄGOWIA MRĄGOWO
GOSIEWSKI
JERZY
OLENDER
CZESŁAW
SŁOWIKOWSKI RYSZARD
2.5
4.0
4.0
KONIUSZEK
RUSZCZYK
SUSKI
JANUSZ
MAREK
ZDZISŁAW
4.0
4.0
4.0
Klub: ORLĘTA REMA I RESZEL
BUJNOWSKI
DANILCZUK
FIEDOROWICZ
PIETRZAK
ZAROśNY
JERZY
JAN
ZBIGNIEW
DARIUSZ
BOGDAN
2.5
4.0
2.5
4.0
4.0
DULKO
MICHNOWICZ
KULEWICZ
SKRZYPCZAK
ZARĘBSKI
ROMAN
MIROSŁAW
TERESA
TERESA
DARIUSZ
2.5
2.5
1.5
7.0
4.0
Klub: PLASTIMET EŁK
BAGIŃSKI
LESZEK
CZARNIAWSKI MARCIN
PRAWDZIK
DARIUSZ
106
1.5
7.0
4.0
BOBREK
WOJCIECH
MAŁACHOWSKI TOMASZ
SULIMA
ANDRZEJ
7.0
4.0
7.0
Klub: PRIM I EŁK
CITKO
KARP
LADZIŃSKI
ŁUKASZUK
MIKOŁAJ
RYSZARD
HENRYK
ZBIGNIEW
4.0
7.0
2.5
4.0
KAMIŃSKI
JÓZEF
KĄDZIELEWSKI TADEUSZ
MUTOR
SŁAWOMIR
SENIUTA
ZENON
4.0
4.0
4.0
4.0
Klub: VĘGORIA WĘGORZEWO
BORODKO
GODLEWSKI
JEGLIŃSKI
WAWER
RYSZARD
ZDZISŁAW
JAN
ZENON
4.0
2.5
2.5
4.0
BURAK
HAŚKO
PIETRZAK
ZALECH
PIOTR
EUGENIUSZ
WIESŁAW
STANISŁAW
1.0
4.0
2.5
4.0
LIGA OKRĘGOWA
Klub: BŁĘKITNI ORNETA
DZIKOWSKI
NELKOWSKI
MINKOWSKI
KOPKA
TRUNOWICZ
ANDRZEJ
ADAM
KAZIMIERZ
ROBERT
KRZYSZTOF
2.5
2.5
1.5
1.0
0.5
KUŚ
JURKIEWICZ
ORZOŁ
SUSKI
WÓJCIK
TOMASZ
JAROSŁAW
STANISŁAW
SEBASTIAN
TADEUSZ
0.0
1.0
1.5
0.0
2.5
Klub: GAZETA OLSZTYŃSKA OLSZTYN
ANDRYSZCZYK
JAGIELSKI
PALMOWSKI
SKOWROŃSKI
SYLWESTER
2.5
IRENEUSZ
2.5
MARCIN
1.0
WŁADYSŁAW 4.0
JARZĄBEK
JAGIELSKI
RECZUGA
ZIELIŃSKI
PAWEŁ
ŁUKASZ
EDMUND
EDWARD
1.5
1.0
1.5
0.5
Klub: IZ OLSZTYN
CICHOSZ
ORZOŁ
OSTRÓWKA
BOGUSŁAW
KRZYSZTOF
ZBIGNIEW
1.0
1.5
1.0
GRUDZIŃSKI ROMUALD
RUDNICKI
ZBIGNIEW
ŚWIĘCKI
ANDRZEJ
4.0
0.0
0.5
107
Klub: KDK I KĘTRZYN
CHODARCEWICZ PIOTR
KOZŁOWSKI
WITOLD
SKIBIŃSKA
MARIA
śUKOWSKI
JAROSŁAW
0.5
1.0
1.0
0.5
GÓRKA
GRZEGORZ
KRYŃSKI
ZENON
WOŁKOWIAK JACEK
0.5
2.5
1.0
Klub: KORONA KLEWKI
BAKUŁA
HENSOLDT
KWATERSKI
SKWARSKI
TEODOROWICZ
URBAN
JANINA
WOJCIECH
RAFAŁ
FRANCISZEK
HELENA
STANISŁAW
2.5
1.5
0.0
1.5
1.5
1.5
GAJEWSKI
ŁABUZIŃSKI
NIEDŹWIECKI
STOPIERZYŃSKI
TEODOROWICZ
RYSZARD
BERNARD
STANISŁAW
TOMASZ
KRZYSZTOF
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
Klub: MEBLE WALDI ELBLĄG
BIEDRZYCKI
MORAWSKI
ŚLESICKI
DARIUSZ
WOJCIECH
WALDEMAR
1.5
4.0
1.0
FRONCZAK
ŚLESICKI
ŚLESICKI
ANDRZEJ
12.0
HILARY
1.5
PRZEMYSŁAW 1.0
Klub: NARIE MORĄG
AUGUSTYNOWICZ TADEUSZ
PAWLICKI
LESZEK
STAŃCZAK
JAN
JANIAK
JAN
4.0
2.5
4.0
4.0
CYDEJKO
ALEKSANDER 2.5
SOKOŁOWSKI EDWARD
4.0
WITEK
STANISŁAW
7.0
Klub: PRIM II EŁK
BEDNARSKI
MAKAL
SKĄPSKI
PRZEMYSŁAW 2.5
PAWEŁ
2.5
JAN
1.0
BAGAN
ROMAN
MIECZKOWSKI PIOTR
ZGÓDKA
DARIUSZ
4.0
1.5
4.0
Klub: UKS GRUBAS LIDZBARK WARMIŃSKI
CIEPLUCH
CIAK
KLEPACKI
KUCZYŃSKI
108
LESZEK
PIOTR
MAREK
MAREK
1.0
0.0
2.5
0.5
GĘBSKI
CZESŁAW
GAUL
JACEK
MADZIEWICZ ANDRZEJ
2.5
0.5
1.5
Klub: WARMIA I MAZURY OLSZTYN
KAROLIŃSKI
ŁOśYŃSKI
RATAJCZAK
MILEWSKI
MRÓZ
WŁODZIMIERZ 1.5
PIOTR
1.5
ZDZISŁAW
1.5
TADEUSZ
0.5
JAROSŁAW
0.5
KOZAKIEWICZ ZBIGNIEW
LIS
JAN
ROCŁAWSKI CZESŁAW
SILUK
ZYGMUNT
0.5
0.5
0.5
2.5
A – KLASA
Klub: BSBS II BARTOSZYCE
BARTOSZEWSKI
FILIPEK
KASJANIUK
MAKSYMIK
SINKIEWICZ
STEFANKO
MARCIN
DARIUSZ
PIOTR
MARCIN
ZYGMUNT
HENRYK
0.0
1.5
0.0
0.0
1.5
1.0
CHMIELEWSKI PAWEŁ
KACPRZAK MICHAŁ
KIJKO
ZENON
OKUNIEWICZ STANISŁAW
STAŃCZYK SZYMON
WAJRAK
MATEUSZ
0.0
0.0
0.0
1.5
1.5
0.0
Klub: GAZOWNIA OLSZTYN
BOGUSZEWICZ CZESŁAW
GÓRALSKI
LESZEK
JASIŃSKI
PIOTR
1.0
0.0
0.5
GIEDZ
ANDRZEJ
GRACZYK REMIGIUSZ
OLSZEWSKI WALDEMAR
0.0
0.0
1.0
Klub: KDK II KĘTRZYN
DOBORZYŃSKI PIOTR
2.5
KUCZKOWSKI SŁAWOMIR
0.5
POWROŹNIK
PRZEMYSŁAW 1.5
GOŁĘBIEWSKI SŁAWOMIR
MIECHOWICZ LECH
ŚLASKI
KRZYSZTOF
1.5
1.5
1.5
Klub: ORLĘTA REMA II RESZEL
GADOMSKI
JABŁONKA
RADWAN
PIETRZAK
TADEUSZ
RYSZARD
PAWEŁ
ANDRZEJ
1.5
2.5
2.5
2.5
LECH
JOSWIG
WIŚNIEWSKI
JAN
DITMAR
RYSZARD
2.5
4.0
2.5
109
Klub: PAŁAC MŁODZIEśY OLSZTYN
CHUDZIK
KRUTELEWICZ
RESZCZYŃSKI
SINKIEWICZ
SIENKIEWICZ
TOMASZ
LUCYNA
PATRYK
TOMASZ
STANISŁAW
BEDNARCZUK
KRASUSKI
ROMASZKO
TCHÓRZEWSKI
LECH
WALDEMAR
WOJCIECH
JANUSZ
0.0
1.5
1.0
0.0
7.0
BIEŃKOWSKI
NOWOTKA
RECZUGA
TURLEJSKI
ZBIERANEK
FILIP
MACIEJ
TOMASZ
PAWEŁ
MICHAŁ
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
Klub: ZŁOTY PUZON ELBLĄG
1.5
2.5
1.5
1.0
KARPIŃSKI
STODULSKI
SZWAJKA
ULENIECKI
WOJCIECH
ROBERT
ANDRZEJ
MAREK
4.0
1.0
1.5
1.5
Sekcja „indywidualistów” SINGLETON 04 OLSZTYN
Abramski
Bando
Bastek
Duk
Dytkowski
Gałecka
Grad
Garstka
Hacik
Jackowski
Jarocki
Kowalówka
Kościński
Krzemieńska
Lesiński
Malinowski
Mytych
Nagielski
Nowotka
Ostrowski
Przyborowski
Pyrczak
Ridinger
Samborski
Stolarowicz
Stolarowicz
Tutaj
Wajdyk
Wasilewski
Wilczopolski
Wiśniewski
110
Paweł
Zbigniew
Tadeusz
Zygmunt
Sławomir
Jolanta
Robert
Andrzej
Henryk
Damian
Jan
Janusz
Sylwester
Józefa
Bogdan
Jerzy
Ryszard
Krzysztof
Marcin
Tadeusz
Józef
Włodzimierz
Adam
Zbigniew
Kamila
Ryszard
Andrzej
Marcin
Józef
Cezary
Wiesław
4.0
0.0
1.5
1.5
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
4.0
7.0
4.0
4.0
0.0
0.0
7.0
0.0
1.5
0.0
1.5
2.5
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
4.0
7.0
1.0
Brzozowski
Banach
Błoński
Dampc
Falkowski
Gałecki
Goś
Greń
Hartwig
Januszko
Jaśkiewicz
Zygmunt
Marcin
Roman
Antoni
Marek
Kazimierz
Stefan
Piotr
Stanisław
Leonard
Adam
2.5
0.0
0.0
4.0
1.5
2.5
4.0
0.0
1.5
1.5
0.5
Kantor
Krzemieński
Łęcki
Michalski
Mielko
Naróć
Nowotka
Pyliński
Rogowski
Ridinger
Serdyński
Stolarowicz
Suchecki
Tutaj
Waśko
Wilczewski
Wilga
Więcek
śień
Orest
Wiesław
Henryk
Marek
Tadeusz
Józef
Mateusz
Józef
Jan
Jacek
Marek
Tomasz
Czesław
Ewa
Stefan
Jacek
Mirosław
Krzysztof
Bogdan
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
12.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.5
1.0
0.0
1.5
0.0
1.0
NASI MEDALIŚCI w 2003
MISTRZOSTWA POLSKI
DruŜynowe Mistrzostwa Polski 2002/03 – I LIGA
III miejsce - Łączność - Chłodnia Olsztyn w składzie:
kpt. Krzysztof Pikus, Mirosław Cichocki, Bogusław
Gierulski, Roman Kierznowski, Zbigniew Rogowski,
Jerzy Skrzypczak.
Mistrzostwa Polski Par Seniorów (pow. 55 lat), Sopot
III miejsce - Antoni Dampc - Waldemar Krasuski
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 2003,
III miejsce - Bogusław Gierulski
Mistrzostwa Polski MłodzieŜy Szkolnej, Krynica Morska,
Turniej Par Dziewcząt
I miejsce - Justyna Stankiewicz – Karolina Stankiewicz
Akademickie Mistrzostwa Polski, Wrocław
Turniej Teamów
III miejsce - Maciej Kątek (w reprezentacji Politechniki Gdańskiej)
111
DruŜynowe Mistrzostwa Polski Szkół WyŜszych, Poznań
Uniwersytety – I miejsce - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w składzie:
Piotr Mazur, Grzegorz Probola, Jan Rogowski, Wojciech Śmiech.
Politechniki – I miejsce - Politechnika Gdańska w składzie której
występował Maciej Kątek.
W turnieju wszystkich Szkół WyŜszych I miejsce zdobyła Politechnika
Gdańsk z Maciejem Kątkiem w składzie.
BRANśOWE Mistrzostwa Polski
XIV Mistrzostwa Polski SłuŜby Więziennej, Popowo
Turniej Par - II miejsce Wojciech Miśkiewicz - Zbigniew Prasek
Turniej Teamów - III miejsce - Danuta Górna, Wojciech Miśkiewicz,
Zbigniew Prasek, (Leszek Herman DS)
XVI Mistrzostwa Polski Leśników, Starościn
Turniej Indywidualny - II miejsce Zygmunt Brzozowski
Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego, Darłowo
Turniej Par, cav. – I miejsce Antoni Dampc – Waldemar Krasuski
Mistrzostwa Polski Policji, Legionowo
Turniej Par - I miejsce Janusz Borowiński – Wojciech Wrześniowski
Turniej Teamów
I miejsce - Janusz Borowiński, Wojciech Wrześniowski
(H Borowiński, J Ujma SL)
III miejsce - Kazimierz Goś, Leonard Jaskowiak, Lucjan Kołodziejczyk,
Tadeusz Kozłowski
112
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
Mistrzostwa Par Mixt, Olsztyn,
1. Teresa i Jerzy Skrzypczakowie
2. Janina i Bogdan Kulińscy
3. Barbara Duk – Józef Pyliński
Danuta Hocheker – Mirosław Cichocki
Mistrzostwa Par Seniorów (pow. 55 lat),Olsztyn,
1. Jan Lech – Paweł Radwan
2. Zdzisław Stankiewicz – Wojciech Śmiech
3. Ryszard Słowikowski – Zdzisław Suski
Mistrzostwa Par Juniorów i MłodzieŜy Szkolnej, Olsztyn
1. Marcin Goss – Mariusz Macielak
2. Mariusz Arutiunianc - Michał Zbieranek
3. Paweł Chmielewski - Piotr Kasjaniuk
4. M Sinkiewicz – T Sinkiewicz
5. Ł Jagielski – M Palmowski
6. M Hryniewicz – W Romaszko
I wśród Juniorów
II wśród Juniorów
I wsród Mł.Szkolnej
III wśród Juniorów
II wsród Mł.Szkolnej
III wsród Mł. Szkolnej
Mistrzostwa Par Open, Olsztyn
1. Krzysztof Michalczyk – Jan Romot
2. Dariusz Filipek – Stanisław Okuniewicz
3. Adolf Bocheński – Zenon Mieczkowski
Mistrzostwa Par na impy, Olsztyn
1. Stanisław Nowotka - Wojciech Wrześniowski
2. Danuta Hocheker – Mirosław Cichocki
3. Kazimierz Goś – Lucjan Kołodziejczyk
113
Mistrzostwa Indywidualne, Olsztyn
1. Paweł Abramski
2. Henryk Stefanko
3. Jan Romot
Mistrzostwa Teamów, Olsztyn
1. Bogusław Gierulski, Marek Ratkowski, Jerzy Skrzypczak,
Mirosław Wołek
2. Józef Kamiński, Ryszard Karp, Zbigniew Łukaszuk,
Sławomir Mutor
3. Danuta Hocheker, Adolf Bocheński, Roman Kierznowski,
Zbigniew Zemanowicz.
114
115
Mistrzostwa Województwa Par Mixt –2003
Pod hasłem: BrydŜ i Uroda.
Biskupiec – JuŜ tradycyjnie: Paniom kwiaty!
W Starej Kaflarni.
Dyplom Mistrza Krajowego
Mariusz Macielak
116
Gramy w jasnym pasaŜu.
Justyna i Karolina w Miłakowie.
Gramy takŜe turniej pingponga.
Miłakowo – Mityng Warmiński
Miłakowo – Mityng Warmiński
Mistrz międzynarodowy
Henryk Borzym
Sala gry w przestronnej Uranii.
M
I
S
T
R
Z
Ó
W
Uroczyste otwarcie imprezy.
Olsztyn – Festiwal Warmińsko-Mazurski 2003
D
Y
P
L
O
M
Y
Arcymistrz
Marek Ratkowski
117
118
Ostatnie rozdanie – moŜna kibicować.
Zwycięzcy turnieju: H Łakomski i J Jegliński.
Przy 1-szym stole.
Kętrzyn, mityng Mazurski – przed turniejem.
XX lat brydŜa w Gwardii Olsztyn.
Bartoszyce – turniej z cyklu GPO
119
Pani Burmistrz i pierwsza para turnieju.
GiŜycko – w hotelu „Europa”
GiŜycko – O puchar Burmistrza.
Z Węgorzewa – rowerem szybciej i zdrowiej.
Poranna mgiełka nad wodną wstEgą.
Węgorzewo 2003
120
Zebranie zarządu WM ZBS
W komputerze – ściągawka.
Olecko - Przy stoliku: Piotr Mieczkowski i W Bobrek
Olecko – Zielone Płuca Polski.
To właśnie ta zieleń
Z sali gry.
121
Mistrzostwa Województwa Teamów 2003.
Walka w finale – do ostatniego rozdania.
Arcymistrzowski team – pierwszy.
WYBORY zarządu WM ZBS.
Prezydium zebrania przewodniczy D Kozłowski.
Fragment sali obrad.
Serwis zdjęciowy opracował Mikołaj Citko.
122
Złota Odznaka juŜ w klapie Z Suskiego.
WYBORY zarządu WM ZBS.
Przemawia prezes PZBS R Kiełbasiński.
WYBORY zarządu WM ZBS.
Skróty nazw uŜywane w opracowaniu
Wojewódzkich Związków BrydŜa Sportowego:
Dolnośląski
Lubelski
Małopolski
Opolski
Pomorski
Świętokrzyski
Zachodnio-Pomorski
- DS
- LU
- MP
- OP
- PM
- SW
- ZP
Kujawsko-Pomorski
Łódzki
Mazowiecki
Podlaski
Śląski
Wielkopolski
- KP
- LD
- MA
- PD
- SL
- WP
państw:
Australia
Litwa
- AUS
- LIT
Białoruś
Niemcy
- BYR
- GER
123

Podobne dokumenty