IMS i IP TV

Komentarze

Transkrypt

IMS i IP TV
IMS i IP TV
Definicje i model IPTV
BT: Bezpieczne dostarczanie strumieniowanych treści wizualnych do
użytkowników za pomocą zarządzanej sieci i prezentowanych w odbiorniku
TV lub podobnym urządzeniu
NTT: usługa cyfrowej TV dostarczana użytkownikom za pomocą
szerokopasmowej sieci IP
TVP: IPTV - jakikolwiek przekaz audio/wideo, w którym, choćby częściowo,
wykorzystywany jest protokół IP (prof. Marek Hołyński)
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
2
Perspektywa użytkownika
• Łączenie korzystania z telewizji i Internetu
• Uniezależnienie od pory nadawania
• Uniezależnienie od miejsca
• Personalizacja treści
• Migracja w kierunku idei domowego centrum
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
3
Charakterystyka IPTV
• IPTV - jakikolwiek przekaz audio/wideo, w którym, choćby częściowo,
wykorzystywany jest protokół IP
• Telewizja w sieci IP
• Dwukierunkowy kanał między użytkownikiem a usługpdawcą
• Możliwość rewolucyjnej zmiany sposobu korzystania z i modelu
oglądania TV
• Integracja IPTV service z innymi usługami
•
•
•
•
Obecność
VoIP
Wymiana wiadomości natychmiastowych – IM
…
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
4
Normalizacja IPTV – wiele działań równoległych
• DVB IPTV: Technical standards for digital television
• OMA BCAST: Mobile TV with interactivity
• ETSI TISPAN IPTV: Integracja IPTV z NGN i IMS
• ATIS IIF: Architektura sieciowa IPTV
• ITU-T FG IPTV: Koordynacja, przegląd architektury
• Open IPTV Forum: Spersonalizowane usługi IPTV, plug and play
• IETF: Protokoły, SIP, SDP, IGMP, RTSP, RTP, TV URI, CRID
• Inne powiązane obszary:
•
•
•
•
ETSI-DVB: Electronic Program Guide
ETSI-OMA: Electronic Service Guide
ETSI-ATIS: NGN-based architecture
ITU- wiele: Architecture coordination
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
5
ETSI TISPAN IPTV: Integracja usług NGN z IPTV
TS 181 014
Transport
requirements
IPTV w oparciu o IMS
TS 182 027
IPTV Architecture
TS 182 028
IPTV architecture
TS 183 063
IPTV Protocol
TS 183 064
IPTV Protocol
TS 185 009
Set-top boxes
TS 184 009
TV channel
identification
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
6
Dedykowany system IPTV
TS 181 016
Use cases & service requirements
TS 181 016: integracja usług NGN
z IPTV
• Przypadki użycia – informacyjne
• Normatywne wymagania na usługę
Content provider
Content Domain
Consumer Domain
Service Domain
IPTV Service Provider
Consumer
NGN Service Provider
Transport Domain
Transport Provider
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
7
IPTV – dwie opcje w architekturze TISPAN NGN
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
8
TS 182 027: IPTV oparta na IMS
• Wsparcie dla planowanych inwestycji w warstwy sterowania sesją w IMS
• Wspólne mechanizmy identyfikacji i uwierzytelnienia:
• public-, private ID
• wspólne zarządzanie zasobami,
• Wspólne mechanizmy taryfikacyjne
• Obsługa wielu sieci i technik dostępu – IMS neutralny dostępowo
• Podstawowe usługi rozsiewcze i strumieniowanie
•
•
•
•
Telewizja rozsiewcza
Treści na życzenie
Sieciowy PVR (personal video recorder)
Treści generowane przez użytkowników - planowane w TISPAN Release 3
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
9
Architektura IMS IPTV, TS 182 027
IPTV Service
Control
Functions
Ut
Xa
SSF
IPTV Media
Control Functions
CoD-MCF
CoD-SCF
SDF
BC-MCF
BC-SCF
Sh
N-PVR-MCF
Sh
N-PVR-SCF
Xp
Application and
ISC IPTV Service
Functions
UPSF
Cx
UE
IPTV Media Functions
IPTV Media
Delivery Functions
y2
ISC
Gm
Core IMS
CoD-MDF
e2
Gq'
BC-MDF
NASS
RACS
N-PVR-MDF
e4
Transport Control
Functions
Transport Functions
Xc
Xd
Media Delivery,
Distribution & Storage
Transport Processing
Functions
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
10
Architektura IMS IPTV, TS 182 027
Protokół RTSP do sterowania mediami:
IPTV Service
Ut (CoD)
tryby trików, treść
na
żądanie
i
Control
Xa
Functions
sieciowySSF
PVR
IPTV Media
Control Functions
CoD-MCF
CoD-SCF
SDF
BC-MCF
BC-SCF
Sh
N-PVR-MCF
Sh
Protokół IGMP do
sterowania TV w trybie
UPSF
rozsiewczym (multicast)
UE
N-PVR-SCF
Xp
Application and
ISC IPTV Service
Functions
Cx
IPTV Media Functions
IPTV Media
Delivery Functions
y2
ISC
Gm
Core IMS
CoD-MDF
e2
Gq'
BC-MDF
NASS
RACS
N-PVR-MDF
e4
Transport Control
Functions
Transport Functions
Xc
Xd
Media Delivery,
Distribution & Storage
Protokół
Transport Processing
Functions
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
RTP transport mediów
11
TS 184 009: wykorzystywanie TV
URI
• TV URI: “E164” dla kanałów telewizyjnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
12
IP TV – schematy działania
Odkrywanie i selekcja usług IPTV i ustanowienie sesji IPTV
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
14
Tryb TV liniowej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
15
Tryb CoD (treści na życzenie)
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
16
Tryb rozsiewczy z procedurami trybu efektów
specjalnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
17
Interakcja IPTV z usługami i aplikacjami NGN - ASF
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
18
ASF – obsługa interakcji IPTV –
usługi NGN
• Dostarczanie powiadomień z różnych domen usługowych i źródeł
•
•
•
•
•
•
•
IMS-IM,
Połączenie Iprzychodzące IMS
SMS/MMS
e-mail
Zmiana statusu obecności
RSS
…
• Powiadomienia dostarczane do UE w oparciu o kontekst
• profil użytkownika,
• Lokalizacja
• Status obecności i dostępności
• Powiadomienie może wymagać reakcji/odpowiedzi użytkownika
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
19
Współpraca IMS-IPTV
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
20
Przykład implementacji
Open Source Core IMS – Fraunhofer FOKUS
IPTV i Open Source Core IMS
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
22
Usługi – integracja IPTV z
usługami IMS
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
23
MMTel – Multimedia
telephony
ISDN/PSTN Simulation Services
Multimedia Telephony Service
•
Multiple Simultaneous Media Streams
•
•
•
•
•
•
Voice
Text
Video
File Transfer
Video/Photo/Audio Sharing
Multimedia analogs of traditional PSTN supplementary services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Originating Identification Presentation (OIP)
Originating Identification Restriction (OIR)
Terminating Identification Presentation (TIP)
Terminating Identification Restriction (TIR)
Malicious Communication IDentification (MCID)
Anonymous Communication Rejection (ACR)
Communication Diversion (CDIV)
Communication Waiting (CW)
Communication Hold (HOLD)
Communication Barring (CB)
Completion of Communications to Busy Subscriber (CCBS)
Message Waiting Indication (MWI)
Conference (CONF)
Advice Of Charge (AOC)
Explicit Communication Transfer (ECT)
Reverse charging
Closed User Group (CUG)
Three-Party (3PTY)
EIMS -2015
MMTel
• Full duplex speech
• Real time video (simplex, full duplex), synchronized with
speech if present
• Text communication
• File transfer
• Video clip sharing, picture sharing, audio clip sharing
• Transferred files may be displayed/ replayed on receiving terminal
for specified file formats.
• PSTN/ISDN like supplementary services
EIMS -2015
MMTel: support of SIP signalling
• Usage of additional SIP mechanisms
• IMS Communication Service Identification (ICSI)
• Telephony ApplicationServer (TAS)
• Routing with preference to user’s IMS terminals which support the IMS
multimedia telephony service
• Automatic routing to TAS (Telephony Application Server) of the user’s
home network operator
• TAS implements supplementary services
• Specific charging model
• Mapping of additional capabilities of IMS multimedia telephony to the
relating CS capabilities
EIMS -2015
Selected MMTel supplementary services
•
•
•
•
•
•
Communication Diversion services (CDIV)
Message Waiting Indication (MWI)
Communication Barring (CB)
Communication Hold (HOLD)
Explicit Communication Transfer (ECT)
….
EIMS -2015
Cofiguration of supplementary services
• XCAP application
• Aktywacja, deaktywacja, konfiguracja
• Web site
• Number codes, eg.
• *67* - call forwarding on busy
• Definition of settings (XML document - simservs)
• ETSI TS 183 023 i 3GPP TS 24.623
• AUID (Application Unique ID) - simservs.ngn.etsi.org
EIMS -2015
CDIV – Call Diversion
EIMS -2015
MWI subscription
EIMS -2015
NOTIFY (7)
NOTIFY sip:[1080::8:800:200C:417A]:5059;comp=sigcomp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP mwi.home1.net;branch=z9hG4bK332b23.1
Max-Forwards: 70
Route: <sip:scscf1.home1.net;lr>, <sip:pcscf1.home1.net;lr>
From: <sip:[email protected]>;tag=31415
To: <sip:[email protected]>;tag=151170
Call-ID: b89rjhnedlrfjflslj40a222
CSeq: 43 NOTIFY
Subscription-State: active;expires=600000
Event: message-summary
Contact: <sip:mwi.home1.net>
Content-Type: application/simple-message-summary
Content-Length: 816
Messages-Waiting: yes
Message-Account: sip:[email protected]
Voice-Message: 4/1 (2/0)
Video-Message: 1/1 (0/0)
Fax-Message: 1/1 (0/1)
To: <[email protected]>
From: <user2_p[email protected]>
Subject: call me back!
Date: 19 Apr 2005 21:45:31 -0700
Priority: urgent
Message-ID: [email protected]
Message-Context: voice-message
……
EIMS -2015
OCB – outgoing call barring
EIMS -2015
ICB – incoming call barring
EIMS -2015
HOLD (music on hold)
EIMS -2015
ECT
(blind transfer)
EIMS -2015
RCS (Rich Communication
Suite)
Pakiet usług RCS-e - joyn
• Chat 1-1 i w grupie
• przesyłanie plików dowolnego typu pomiędzy
użytkownikami (JPG, AVI, MP3, PDF, DOC, XLS, ZIP …
• wzbogacenie połączenia głosowego strumieniem wideo
wysokiej jakości pochodzącym z kamery jednego z
telefonów,
• informacja w czasie rzeczywistym o dostępności
poszczególnych usług po drugiej stronie
• komunikacja poprzez numer telefonu, bez potrzeby
wymiany specjalnych identyfikatorów czy dodatkowych
numerów,
• korzystanie z usług zaraz po kupnie telefonu (wszystkie
nowe telefony będą miały wbudowaną obsługę joyn - tak jak
sms).
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
38
RCS-e - joyn
• działanie w oparciu o numer telefonu (MSISDN) - nie
ma potrzeby wymiany dodatkowych nazw użytkownika,
numerów usług czy adresów mailowych
• wsparcie producentów telefonów - dzięki temu nie
będzie istniała konieczność ściągania żadnych
dodatkowych aplikacji.
• Samsung, HTC, LG, Sony, Nokia, Motorola, Huawei, RIM
(Blackberry), ZTE.
• automatyczna konfiguracja i zakładanie konta
• Usługa dostęna od razu po włączeniu nowo zakupionego
telefonu
• Interoperacyjność - usługi docelowo dostępne u
wszystkich operatorów
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
39
Joyn - kontakty, chat i
współdzielenie plików
Wideo:
http://www.joynus.com/contacts
http://www.joynus.com/features/chat/
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
40
joyn: współdzielenie wideo podczas
połączenia
Wideo:
http://www.joynus.com/features/video-share/
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
PW
41

Podobne dokumenty

Część 7: NGN/IMS, NFV i podsumowanie

Część 7: NGN/IMS, NFV i podsumowanie Network Attachment Subsystem (NASS) Resource and Admission Control Subsystem (RACS)

Bardziej szczegółowo