Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 44

Transkrypt

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 44
ROŻ/02/02/2016
Gliwice, dnia 14.02.2016r.
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
Dotyczy:
pisma ZDM.423.18.2016.GA
Szanowni Państwo!
Dziękujemy za przychylne ustosunkowanie się do naszych postulatów dotyczących zmiany
oznakowania ulic na naszym Osiedlu, prosimy o jak najszybsze zrealizowanie Państwa zamiarów
zawartych w powyżej
wzmiankowanym piśmie.
Jednocześnie prosimy o ustawienie
dodatkowego znaku typu B-5 przy
wyjeździe z ul. Szymanowskiego
w ul. Legnicką, jak to przedstawiono
na planie obok.
Usytuowanie znaku w tym miejscu
umożliwi kierowcy samochodu
ciężarowego wykonanie manewru
zawrócenia pojazdu i powrót na
właściwą trasę.
Zdjęcie uzyskano dzięki Google earth
Przed wykonaniem kanalizacji w naszej dzielnicy, tj. przed rokiem 2006 i późniejszym remontem
ulic, na skrzyżowaniu ul. Elsnera z ul. Szymanowskiego istniała tablica drogowskazowa typu E-4
z napisem „ZABRZE” - postulujemy jej przywrócenie w tym miejscu, miast ustawiania jej u zbiegu ulic
Legnickiej i Na Łuku. Ma to uzasadnienie także w tym, że ul. Szymanowskiego jest drogą powiatową
o symbolu 7214S.
W imieniu Rady Osiedla "Żerniki"
Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl