Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/ 2015

Transkrypt

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/ 2015
SZKOLNY ZESTW PODRĘCZNIKÓW
OBOWIAZUJĄCY W PUBLICZNYM GIMNAJZUM W CZERWINIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
KLASA
PRZEDMIOT
AUTORZY
TYTUŁ
WYDAWNICTWO
NR
DOPUSZCZENIA
Język polski
Agnieszka Łuczak
Ewa Prylińska
Roland Maszka
Język polski. Między nami.
Podręcznik dla pierwszej klasy
gimnazjum +ćwiczenia cz.1 i 2
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
63/1/2009
Język angielski
Emma Heyderman
Fiona Mauchline
Interface mniej zaawansowana
+ćwiczenia
Macmillan
626/2/2012
Virginia Evans,
Jenny Dooley
Access 1 grupa zaawansowana
+ćwiczenia
EGIS Sp. z o.o
346/1/2011
Język niemiecki
Giorgio Motta
Magnet 1 . Podręcznik dla
gimnazjum edycja polska
+ćwiczenia
Lektor Klett
98/1/2009
Historia
pod red. Stanisława
Roszaka
Śladami przeszłości. Podręcznik do Wydawnictwo
historii dla klasy pierwszej
Nowa Era Sp. zo.o.
gimnazjum, cz. 1 +ćwiczenia
60/1/2009
Matematyka
Zofia Bolałek, Małgorzata
Dobrowolska, Marta
Jucewicz, Marcin
Karpinski, Jacek Lech,
Adam Mysior, Krystyna
Zarzycka
Matematyka 1. Podręcznik dla
klasy pierwszej gimnazjum. Seria
matematyka z plusem.
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
168/1/2009
Fizyka i
astronomia
G. Francuz-Ornat
T. Kulawiak
M. Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla
gimnazjum. Część 1 i 2.
Nowa Era Spółka
z o.o.
93/1/2009
Klasa I
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum. Nowa Era Spółka
z o.o.
Biologia
Małgorzata Jefimow,
Marian Sęktas
„Puls życia 1. Podręcznik do
biologii dla gimnazjum +ćwiczenia
Wydawnictwo Nowa 58/1/2009
Era Sp. z o.o.
Geografia
Marta Adamczyk,
Grażyna Wnuk,
Zofia Wojtkowicz
Ziemia i ludzie. Geografia 1.
Podręcznik dla gimnazjum atlas
+ćwiczenia
SOP Oświatowiec
Toruń sp. z o.o.
110/1/2009
Chemia
Jan Kulawik,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin
Nowa Era Spółka
z o.o.
49/1/2009
Plastyka
Lidia Frydzińska
Beata Marcinkowska
Kraina sztuki. Podręcznik do
plastyki dla gimnazjum
Wydawnictwo
Szkolne PWN
Sp. z o.o.
154/2009
Religia
Ks. Władysław Kubik SJ
Szukam Was 1
WAM Kraków
1653/2011
Chemia Nowej Ery. Część 1.
Podręcznik dla gimnazjum
Klasa II
Język polski
Język angielski
Agnieszka Łuczak
Ewa Prylińska
Język polski . Między nami.
Gdańskie
Podręcznik do języka polskiego dla Wydawnictwo
klasy drugiej gimnazjum .
Oświatowe
+ćwiczenia cz. 1 i 2
Ben Wetz, Diana Pye,
Jenny Quintana
English plus 2 grupa mniej
zaawansowana
+ćwiczenia
Access 2
grupa zaawansowana
+ćwiczenia
Oxford
300/2/2010
Egis Sp. z o.o
346/2/2011
Lektor Klett
98/2/2010
Nowa Era
Sp. z o.o.
60/2/2010
Virginia Evans
Jenny Dooley
63/2/2010
Język niemiecki
Giorgio Motta
Magnet 2. Podręcznik dla
gimnazjum edycja polska
+ćwiczenia
Historia
Stanisław Roszak
Śladami przeszłości.
Podręcznik do historii dla klasy
drugiej gimnazjum . +ćwiczenia
Matematyka
Zofia Bolałek, Małgorzata
Dobrowolska,
Matematyka 2.Podręcznik dla
Marta Jucewicz,
klasy drugiej gimnazjum . Seria
Marcin Karpiński,
matematyka z plusem.
Jacek Lech, Adam Mysior,
Krystyna Zarzycka
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
168/2/2010
Fizyka i
astronomia
Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik,
Maria NowotnyRóżańska
Nowa Era
Spółka z o.o.
93/02/2010
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla
gimnazjum. Część 2 i cz. 3
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum
Biologia
Geografia
Małgorzata Jefimow
Nowa Era
Nowa Era
Puls życia 2. Podręcznik do
Sp. z o.o.
biologii dla gimnazjum. +ćwiczenia
Ziemia i ludzie . Geografia 2.
Teresa Krynicka-Tarnacka
Podręcznik dla gimnazjum SOP
Grażyna Wnuk,
Oświatowiec Toruń +ćwiczenia
Zofia Wojtkowicz
58/2/2009
SOP Oświatowiec
Toruń
sp. z o.o.
110/2/2009
Chemia
Jan Kulawik,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin
Chemia Nowej Ery. Część 2.
Podręcznik dla gimnazjum
Nowa Era Spółka
z o.o.
49/2/2009
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Jarosław Słoma
Grzegorz Zając
Żyję i działam bezpiecznie.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Podręcznik z ćwiczeniami dla klas
1-3 gimnazjum.
Nowa Era
Spółka z o.o.
17/2009
Wiedza o
społeczeństwie
Iwona Janicka
Aleksandra Kucia
Tomasz Maćkowski
Dziś i jutro. Wiedza o
społeczeństwie. Podręcznik z
ćwiczeniami dla klas I-III. Cześć I
Nowa Era
Spółka z o.o.
77/1/2009
Religia
Ks. Władysław Kubik SJ
Teresa Czarnecka
Ks. Grzegorz Łuszczak SJ
Maria Poniewierska
Jestem z Wami 2
WAM Kraków
1962/2012
Klasa III
Język polski
Agnieszka Łuczak,
Ewa Prylińska,
Kamila KrzemieniewskaKleban
Język polski. Między nami.
Gdańskie
Podręcznik do języka polskiego dla Wydawnictwo
klasy trzeciej gimnazjum.
Oświatowe
+ćwiczenia cz. 1 i 2
Język angielski
Jenny Quintana
New Oxford gimnazjum expert.
Poziom podstawowy i
rozszerzony.
Oxford
349/2011
Język niemiecki
Giorgio Motta
Magnet 3. Podręcznik Edycja
polska.
+ćwiczenia
LektorKlett
98/3/2011
Historia
Stanisław Roszak,
Anna Łaszkiewicz
Śladami przeszłości 3. Podręcznik
do historii dla klasy trzeciej
gimnazjum. +ćwiczenia
Wydawnictwo Era
Sp. z o.o.
60/3/2011
Matematyka
Zofia Bolałek, Małgorzata Matematyka z 3. Podręcznik dla
Dobrowolska,
klasy trzeciej gimnazjum. Seria
Marta Jucewicz,
matematyka z plusem.
Marcin Karpiński,
Jacek Lech, Adam Mysior,
Krystyna Zarzycka
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
168/3/2011
Fizyka i
astronomia
Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik, Maria
Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla
gimnazjum. Część 3 i 4
Nowa Era
Spółka z o.o.
93/3/2010
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum
Nowa Era
Spółka z o.o.
Biologia
Beata Sągin,
Andrzej Boczarowski,
Marian Sęktas
Puls życia 3. Podręcznik do biologii Nowa Era
Sp. z o.o,
dla gimnazjum +ćwiczenia
Geografia
Wojciech Białek,
Wiesława Kowalik,
Grażyna Wnuk
Ziemia i ludzie .Geografia 3.
Podręcznik dla gimnazjum.
+ćwiczenia
Chemia
Jan Kulwik
Teresa Kulawik
Maria Litwin
Wiedza o
społeczeństwie
Iwona Janicka,
Arkadiusz Janicki,
Aleksandra Kucia,
Tomasz Maćkowski
Muzyka
Eugeniusz Wachowiak
Chemia Nowej Ery. Część 3.
Podręcznik dla gimnazjum.
Dziś i jutro. Wiedza o
społeczeństwie - podręcznik
z ćwiczeniami dla klas I-III
gimnazjum. Część 2.
Słuchanie muzyki
63/3/2011
58/3/2010
SOP Oświatowiec
Toruń sp. z o.o.
110/3/2011
Nowa Era
Spółka z o.o.
49/3/2010
Nowa Era
Sp. z o.o.
77/2/2010
GAWA