POSZUKIWANI GLEBA BOGDAN

Transkrypt

POSZUKIWANI GLEBA BOGDAN
POSZUKIWANI
Źródło: http://www.poszukiwani.policja.pl/pos/form/r35923,GLEBA-BOGDAN.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 20:45
GLEBA BOGDAN
Drugie imię: JANUSZ
Imię ojca: WŁADYSŁAW
Imię matki: ZOFIA
Nazwisko panieńskie matki: AMBROZIAK
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: SZCZYTNO
Zgłoś osobę!!!
Data urodzenia: 06.02.1958
Pseudonim: Ostatnie miejsce zameldowania: GDAŃSK, ZALESIE 3/17
Obywatelstwo: POLSKA
Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
●
GD Komisariat VII Gdańsk, 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
telefon: (0-58) 321 5333
email: [email protected]
poszukuje na podstawie: Art. 212 § 1 Pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii
publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, Art. 56 ust.
3 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej w znacznej ilości albo
uczestniczenie w takim obrocie, wbrew przepisom art. 33-35 i 37, Art. 56 ust. 1 Wprowadzanie do obrotu środków
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo uczestniczenie w takim obrocie - wbrew przepisom art.
33-35 i 37, Art. 55 ust. 3 Dokonywanie przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej
dostawy lub przewożenie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środków odurzających,
substancji psychotropowych lub słomy makowej, wbrew przepisom ustawy w znacznej ilości albo popełnianie tego czynu w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, Art. 229 § 3 Udzielanie albo obiecywanie udzielenia korzyści majątkowej
lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, w celu skłonienia takiej osoby do
naruszenia przepisów prawa
Poszukujące jednostki policji:
GD KWP Gdańsk
Podstawy poszukiwań:
Art. 229 § 3 Udzielanie albo obiecywanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w
związku z pełnieniem tej funkcji, w celu skłonienia takiej osoby do naruszenia przepisów prawa
Art. 55 ust. 3 Dokonywanie przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub
przewożenie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środków odurzających, substancji
psychotropowych lub słomy ma
Art. 56 ust. 1 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo
uczestniczenie w takim obrocie - wbrew przepisom art. 33-35 i 37
Art. 56 ust. 3 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej w znacznej
ilości albo uczestniczenie w takim obrocie, wbrew przepisom art. 33-35 i 37
Art. 212 § 1 Pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej
osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę
zaufania potrzebne
Cechy rysopisowe
●
SYLWETKA: fotografia z roku 1996, fotografia z roku 2001, zdjęcie zeskanowane, był (-a) daktyloskopowany (-a), ubiór
schludny, mężczyzna, waga 70-89 kg, sylwetka średnia
●
WŁOSY: włosy skręcone (kędzierzawe), włosy krótkie, włosy: uczesanie do góry, włosy jasnoblond
●
SZYJA: szyja krótka
●
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
●
WARGI (USTA): wargi średnie
●
USZY / UCHO: uszy średnie
●
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni
●
CZOŁO: czoło średnie
●
TWARZ: cera śniada, twarz okrągła, brak zarostu
Wzrost: 171-175 CM
Kolor oczu: JASNE
Tweetnij