Ostatnie lata pokazały, że działając jako jeden zespół

Komentarze

Transkrypt

Ostatnie lata pokazały, że działając jako jeden zespół
?????????????
Twoje marzenia
rosną z nami
161 tys. zł. W stopniu adekwatnym
do dynamiki aktywów zwiększyły się
też fundusze własne. Bank prowadzi obsługę ponad
1300 podmiotów
z segmentu MŚP
i pięciu jednostek
samorządu terytorialnego. Posiada 26
placówek, Centrum
Kredytowe i 22 punkty kasowe na terenie województwa śląskiego. Do dyspozycji klientów udostępnia 12 bankomatów
oraz 1194 końcówki internetowe CUI. Każda z placówek
ma uprawnienia i warunki techniczne do oferowania pełnego
wachlarza usług i produktów. W 2008 r. klienci, korzystając
Ostatnie lata pokazały, że działając jako
jeden zespół, potrafimy przekraczać
kolejne granice i nie boimy się wyzwań
– napisali w raporcie za rok 2008 Ryszard
Leszczyński, prezes zarządu i Paweł Gajdzik
przewodniczący Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
W
wymiarze ekonomiczno-finansowym był to dla
jastrzębskich spółdzielców bardzo dobry rok.
Bank wypracował zysk brutto 5 249 tys. zł, wyższy aż o 77 proc. niż w roku poprzednim. Aktywa netto wzrosły o 70 786 tys. zł., tj. o ponad 26 proc. do poziomu 339
9/2009
17
Zdjęcia: BS w Jastrzębiu Zdroju
z odmiejscowionych rachunków, samodzielnie wykonali łącznie 480 tys. operacji bankowych na kwotę 1,9 mld zł.
Dynamiczny rozwój banku wymusił rozbudowę siedziby
centrali. Oprócz gruntownej zmiany elewacji zwiększona została jej powierzchnia użytkowa z 980 mkw. na 1400 mkw.
Bank zainwestował w nowoczesny design i innowacyjne
wyposażenie centrali m.in. w najnowszej generacji systemy
składowania i archiwizacji dokumentów. W ostatnim roku
zakupiono dwa serwery, zostały wprowadzone szyfrowane
połączenia pomiędzy placówkami a centralą, zainstalowano
nową serwerownię z elektroniczną kontrolą dostępu i UPS
o mocy 20 kW oraz sieć logiczną (kategorii 7) opartą na
18
Nowoczesny B a n k S p ó ł d z i e l c z y
technologii ACO PLUS. Ponadto powstała nowa sala konferencyjna z systemem audio-video.
Spółdzielcy z Jastrzębia Zdroju od lat zajmują najwyższe
pozycje w regionalnych i krajowych rankingach banków. Wielokrotnie zdobywali główne nagrody w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Przed kilkoma miesiącami uzyskali
prestiżowy tytuł najlepszego banku na Śląsku, rekomendowany „za bogatą i stale poszerzaną ofertę kredytową dla małych
i średnich przedsiębiorstw, dynamiczny wzrost ilości placówek,
szczególne dbanie o potencjał intelektualny pracowników oraz
poziom obsługi klientów, stałe zwiększanie aktywów finanso®
wych i dużą aktywność społeczną banku”.