instrukcja konserwacji - hydropol

Transkrypt

instrukcja konserwacji - hydropol
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI ELEMENTÓW
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH Z DREWNA
I - KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE
Bieżąca konserwacja okien polega na okresowym czyszczeniu powierzchni ram letnią wodą z
dodatkiem nie agresywnych środków myjących. Nie należy stosować ostrych przyborów (gąbek z
ściernych, szczotek drucianych itp.) lub środków chemicznych z agresywnymi składnikami (np.
rozpuszczalnik nitro) mogą uszkodzić powierzchnię czyszczonych elementów. Do czyszczenia
elementów ram okiennych należy stosować jedynie neutralne środki czyszczące firmy Sikkens.
Konserwacja niezbędna przynajmniej dwa razy w roku, pierwszy raz wiosną drugi jesienią. Dla
zapewnienia długotrwałej wysokiej jakości nowych okien należy je regularnie czyścić i pielęgnować za
pomocą zestawu pielęgnacyjnego. Przedłuża się w ten sposób okresy międzyrenowacyjne okien.
Zestaw pielęgnacyjny składający się ze specjalnego środka czyszczącego oraz mleczka
pielęgnacyjnego. Mikropęknięcia, rysy i niewielkie uszkodzenia powstają bardzo łatwo np. przez
uderzenie gradu. Woda wnika w te mikropęknięcia, co może spowodować powstanie sinizny. Aby
temu zapobiec, należy wypełnić ubytki. Służy do tego celu mleczko pielęgnacyjne – produkt przyjazny
dla środowiska i szybkoschnący. Woda spływa kropelkami po powierzchni pokrytej mleczkiem nie
wnikając w strukturę drewna. Specjalny środek czyszczący czyści wnikając głęboko w pory drewna,
wysycha bez śladowo i jest wodorozcieńczalny. Przy regularnym stosowaniu zestawu do pielęgnacji,
wydłużają się okresy międzyrenowacyjne okien lub drzwi, a tym samym przedłuża ich trwałość.
Prawidłowe funkcjonowanie okuć zależy w dużym stopniu od ich czystości, dlatego należy
zawrócić szczególną uwagę, aby żadna z ich części nie została zanieczyszczona resztkami cementu,
wapna lub zaprawy murarskiej. Wszystkie ruchome części okuć należy raz w roku oczyścić z kurzu
lub ewentualnych cząstek tynku i nasmarować smarem lub kilkoma kroplami oleju do maszyn do
szycia.
Podczas prac budowlanych prowadzonych w okresie zimowym należy jednocześnie ogrzewać i
wietrzyć pomieszczenia budowlane. Dobrze przewietrzać pomieszczenia podczas prac tynkarskich i
malarskich. Niezwłocznie wietrzyć gdy powstają skropliny pracy wodnej na wewnętrznych stronach
okien
Okna w dostarczonej wersji charakteryzują się dużą szczelnością, co zmniejsza w istotny sposób
straty ciepła, ale powoduje też utrudnienie w usuwaniu pary wodnej z pomieszczenia. W celu
zapewnienia właściwego mikroklimatu, pomieszczenia należy wyposażyć w urządzenia wentylacyjne
(np. kratki wywiewne i nie wywiewne) lub wietrzyć kilkakrotnie w ciągu dnia przez krótki okres czasu.
Zalecane jest również unikanie elementów wyposażenia wnętrz, utrudniających cyrkulację powietrza
w pobliżu szyb okiennych (np. firany lub zasłony przylegające bezpośrednio do ramy okiennej, zbyt
szerokie parapety, szczególnie nad grzejnikami.).
II
USZCZELKI
Zabrudzone - zakurzone uszczelki należy przetrzeć wilgotną miękką tkaniną nasączoną letnią wodą z
dodatkiem powszechnie dostępnych środków myjących, a następnie natłuścić olejem silikonowym.
Strona 1 z 4
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI ELEMENTÓW
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH Z DREWNA
Wykonane są z materiału odpornego na starzenie się i warunki atmosferyczne. W razie uszkodzenia
dokonać wymiany. Stosować tylko oryginalne uszczelki otrzymane od Producenta wyrobów.
III
OBSŁUGA I KONSERWACJA OKUĆ
-
oczyścić okucie z resztek cementu, wapna czy zaprawy murarskiej
-
do czyszczenia używać tylko środków /bezkwasowych/, które nie powodują uszkodzeń
warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego
-
regularnie sprawdzać śruby mocujące elementy, okucia. W razie potrzeby należy je dokręcić.
Co najmniej raz w roku wykonać następujące prace konserwacyjne:
-
nasmarować wszystkie części ruchome okucia oznaczone S
-
użyć wazelinę techniczną lub olej do maszyn do szycia.
-
punkty oznaczone literą M występują tylko przy dużych
oknach.
IV
REGULACJA ELEMANTÓW OKUĆ
V
REGULACJA ELEMENTÓW OKUĆ
RYS. - 1
S
SS
S S
S
M
S
S
S
S
S
Z powodu nieprzewidzianych zmian w budynku po długoletnim użytkowaniu regulacja jest pożądana.
Małe usterki można usunąć samemu.
Strona 2 z 4
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI ELEMENTÓW
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH Z DREWNA
1. Kluczem płaskim nr 13 lub kluczem sześciokątnym nr 4 można regulować skrzydło na ramieniu
rozwórki w poziomie na górze.
2. Kluczem sześciokątnym nr 4 można nastawić skrzydło dolnym zawiasem w pionie.
3. Kluczem płaskim nr 13 lub sześciokątnym nr 4 można ustawić skrzydło w poziomie na dole.
4. Kluczem sześciokątnym nr można regulować mimośrodem położenie zaczepu i w ten sposób
zmienić siłę docisku /ważne dla uzyskania odpowiedniej szczelności/.
5. Wymianę zużytych elementów zlecić producentowi lub autoryzowanemu dealerowi.
VI
KLAMKA
RYS. 2
uchylanie
otwieranie
zamykanie
W razie konieczności, jeżeli poluzowaniu ulegną wkręty mocujące klamkę, należy w
położeniu - OTWIERANIE - lekko odciągnąć i przekręcić osłonę klamki w położenie
środkowe. Widoczne wkręty ponownie dokręcić.
Strona 3 z 4
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI ELEMENTÓW
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH Z DREWNA
Obsługa i bezpieczeństwo użytkowania
Konserwacja i dozór techniczny
Państwa okna wyposażone są w wysokiej jakości okucia obwiedniowe. Oznacza to komfortową obsługę,
niezawodność funkcjonowania i długotrwałą żywotność.
Zasadnicze elementy okucia należy podawać dozorowi technicznemu i konserwacji ze szczególną
pieczołowitością. Dlatego należy kontrolować ich zużycie i poddawać smarowaniu/oliwieniu*
Ponadto należy regularnie sprawdzać stabilność połączeń śrubowych i ewentualnie niezwłocznie dokręcać
poluzowane lub wymienić pęknięte wkręty.
* Należy stosować dostępny w wyspecjalizowanych placówkach handlowych smar lub olej maszynowy bez zawartości żywic
i kwasów
Strona 4 z 4