Weekend w Pradze

Komentarze

Transkrypt

Weekend w Pradze
Weekend w Pradze
Termin do uzgodnienia
1. DZIEŃ SOBOTA Zbiórka uczestników. Wyjazd do Pragi
o godzinie 6.00. Spotkanie z przewodnikiem miejscowym rozpoczęcie zwiedzania Pragi. W programie najpiękniejsze
zakątki Pragi. Między innymi: Hradczany - Katedra Św. Wita,
Zamek, Mała Strana – Most Karola oraz Stare Miasto. Czas
wolny.
Fakultatywnie
Wełtawie
dwugodzinny
połączony
z
rejs
statkiem
uroczystą
po
kolacją
w formie bufetu. Wyjazd do kraju. Powrót w godzinach
nocnych.
ZAPEWNIAMY:
- przejazd autokarem (wc, barek, dvd)
- opieka pilota na całej trasie
- przewodnika miejscowego w Pradze
- ubezpieczenie KL – 10 000 euro, NW – 10 000/ 5000 zł.
Bez chorób przewlekłych. Europejskie
Fakultatywnie rejs po Wełtawie z uroczystą kolację
na statku i kuflem czeskiego piwa – 700 koron.
CENA:
120 zł
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Koszt wycieczki
obliczony został dla grupy min. 50 osób.
BIURO PODRÓŻY SILESIA
Kato w ic e 40 - 09 6
Sł o wa cki e go 29 /2
T el e fon y :
w w w.p od ro zu j. in fo
NIP
50 8 9 8 7 6 7 0
ir en a @p od rozu j. in f o
64 43 30 1 50 2
51 8 6 7 1 5 1 6
karo lin a @p od ro zu j. in fo
Fax : 32 2 96 33 3 3 kon tak [email protected] p od r ozu j .in fo
Wp i s d o r ej e st ru O rg an i zator ó w Tu ry st yczn ych n r 7 15
Rac h u n ek b an ko wy : mB an k/ BRE Ba n k 64 1 14 0 20 04 0 00 0 39 02 5 05 1 8 6 33