24.10.2010 - Polska Parafia w Leeds

Komentarze

Transkrypt

24.10.2010 - Polska Parafia w Leeds
24 października 2010 r.
Trzydziesta Niedziela zwykła
Nr. 157
BIULETYN DLA DZIECI PARAFII M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ I
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS
Pierwsze czytanie:
Syr 35,12-14.16-18 Modlitwa biednego przeniknie obłoki
Psalm responsoryjny:
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Drugie czytanie:
2 Tm 4,6-9.16-18 Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu
Ewangelia:
Łk 18,9-14 Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika
MODLITWY
TYGODNIA
Panie Jezu!
Od rana pada.
Proszę Cię,
aby dzisiaj
była ładna pogoda.
Niech zaświeci słońce
i da wiele radości
i ludziom smutnym.
Żył Bożą
miłością,
nie tylko
ją głosił.
Rany
Chrystusowe
na swym
ciele
(Święty Ojciec Pio)
SŁOWO
BOŻE
WIARY
________________
(OEDEŚNNIĆAUCZZIY)
Naprawienie krzywdy, którą wyrządziliśmy drugiej osobie.
________
(SDZZAUIK)
Dzień, w którym wspominamy zmarłych i modlimy się za nich.
_ _ _ _ _ (KNZAO) Inaczej zgromadzenie religijne mężczyzn lub kobiet.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (ANCIAZOKN)
Kobieta należąca do zakonu żeńskiego.
_ _ _ _ _ _ _ _ (KNKNAZOI)
Mężczyna należący do zakonu (zgromadzenia) męskiego.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (ATKYZIRSA)
Pomieszczenie znajdujące się w kościele lub kaplicy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (YRKSZINATA) Kościelny—Pomocnik kapłana.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (LIIZWBACE)
Jezus Chrystus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (ZEEBWANII)
Uwolnienie od grzechów
_______
(ŚROAWDZ YOMJAR) Modlitwa do Matki Bożej.
______
________
_____
________
(SŁAZEEIN
CUDHA
WEOŚIĘTG)
Inaczej Zielone Świątki, Pięćdziesiątnica. Jest to święto upamiętniające Zesłanie Ducha Świętego na
uczniów zebranych w Wieczerniku pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
___________
_______
______
(AZEIIEM ŚĘIWAT) Palestyna
______
_______________
(AMEOEZNRIGDZ
_________
ZENANKO) Zakon
(ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA)
Najważniejsze wydarzenie w dziejach człowieka.
____
______
(AZKN
YKAZRŻ)
Gest religijny. Podczas jego wykonywania wypowiadamy następujące słowa:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
____
_ _ _ _ _ _ (KNAZ
OUOPKJ)
Czynimy go przed Komunią Świętą.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (TZOSWIEIWAAN)
Przybycie Archanioła Gabriela do Najświętszej Maryi Panny i
oznajmienie Jej, że zostanie Matką Syna Bożego.
___ __
_______
(LŻA AZ
YCGZEHR)
Smutek z powodu zrobienia czegoś złego, popełnienia jakiegoś
grzechu.
_____
_______
(YECIŻ
EEZCNIW)
Niebo— Królestwo Boże
_____
(ZIDŻY)
Izraelici— Tak nazywano mieszkańców północnej Palestyny
w czasach panowania króla Dawida.