Mobile Clinical Assistant

Komentarze

Transkrypt

Mobile Clinical Assistant
Case Study
Mobile Clinical Assistant
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
Więcej czasu dla pacjenta, lepsza ochrona jego danych oraz kontrola i optymalizacja kosztów
szpitala, to główne korzyści z wdrożenia urządzenia MCA.
Nowoczesna placówka
Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu powstał w
1984 r. Na 17 oddziałach hospitalizuje rocznie prawie 36 tysięcy pacjentów i udziela ponad 100 tysięcy
konsultacji. Zatrudnia 121 lekarzy specjalistów, 380 pielęgniarek i 80 położnych. Dla obszaru liczącego
200 000 mieszkańców stanowi jednostkę stałego ostrego dyżuru chirurgii ogólnej, zaś w dni nieparzyste
pełni dyżur dla całego Dolnego Śląska w zakresie chirurgii naczyniowej.
Od 2003 r. szpital, jako jedyny na Dolnym Śląsku, zachowuje równowagę pomiędzy kosztami i przychodami.
W tym doskonale wyposażonym ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, stosująca nowoczesne
techniki oraz standardy leczenia i opieki. Szpital jest liderem w dziedzinie innowacji, zarówno w kwestiach
zarządzania, jak i rozwiązań technicznych oraz nowoczesnych metod leczenia. Jako pierwszy na Dolnym
Śląsku zainstalował tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Wraz z dziesięcioma innymi szpitalami wdraża program teleradiologii, pozwalający na szybką i nowoczesną diagnostykę radiologiczną.
Wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie prowadzi też projekt zmierzający do wyceny
procedur i kosztów medycznych. Od zeszłego roku jako jedyny w południowo–zachodniej Polsce wykonuje
zabiegi ablacji u dzieci (leczenia zaburzeń rytmu serca). Za te i inne osiągnięcia szpital był wielokrotnie
nagradzany, m.in. „Gazelami Biznesu” w kategorii Szpitalnictwo, zaś jego dyrektor, prof. Wojciech Witkiewicz, został uznany Menedżerem Roku 2009 w ochronie zdrowia.
„Tablet MCA zdał
egzamin i z pełnym
przekonaniem mogę
powiedzieć, że jest
to rozwiązanie na
miarę naszych
potrzeb. Wdrażając
je, zrobiliśmy krok
we właściwym
kierunku.”
Beata Freier,
Dyrektor ds. Medycznych
i Marketingu w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym
we Wrocławiu
IT w służbie zdrowia
Innowacyjnym działaniom na polu medycznym i organizacyjnym
towarzyszą inwestycje szpitala w nowoczesne rozwiązania informatyczne. Szpital systematycznie rozbudowuje swoją infrastrukturę IT, dysponując dziś bazą serwerową mogącą służyć wszystkim
wrocławskim szpitalom. Dzięki temu możliwe stało się wdrożenie w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym elektronicznego standardu
dokumentacji medycznej, który wszystkie gromadzone dane przechowuje na szpitalnych serwerach.
Wprowadzenie elektronicznego system dokumentacji medycznej
pozwoliło szpitalowi na lepsze zarządzanie zasobami informacji, poprawę jakości świadczonych usług medycznych, a przede wszystkim
na zredukowanie czasu poświęconego na sprawy administracyjne,
co z kolei daje personelowi medycznemu więcej czasu na opiekę
nad pacjentami. Praca szpitala przed wdrożeniem standardu dokumentacji medycznej wyglądała prozaicznie. Można ją opisać krótko
- papiery, papiery, papiery – mówi Beata Freier. Polskie przepisy są
wyjątkowo nieprzyjazne jeśli chodzi o prowadzenie dokumentacji, a
medycyna jest tą dziedziną, która wymaga wyjątkowej dokładności
w spisywaniu i przechowywaniu danych. Dlatego też ilość danych
gromadzonych w szpitalach na potrzeby statystyczne czy wymaganych przez różne instytucje, jak np. Narodowy Fundusz Zdrowia,
jest zatrważająca.
Przed wdrożeniem systemu lekarze i pielęgniarki byli skazani na wielokrotne wypełnianie różnych druków, w których wpisywali te same
dane. Nawet tak rutynowa czynność, jak codzienny pomiar temperatury pacjenta, musiała być odnotowana w trzech różnych dokumentach: karcie gorączkowej przy łóżku pacjenta, karcie przebiegu pobytu
pacjenta w szpitalu oraz w raporcie pielęgniarskim.
Szukaliśmy rozwiązania, które umożliwi jednokrotne wpisanie tych samych danych, a następnie automatyczne przeniesienie ich do
innych niezbędnych dokumentów. Taka była idea powstania elektronicznego standardu dokumentacji medycznej – wyjaśnia Beata Freier.
Mobile Clinical Assistant – usprawnienie pracy personelu medycznego, wymierne korzyści dla pacjentów
Elektroniczny system dokumentacji medycznej zawiera statystyki
medyczne i rozliczenia kosztów leczenia pacjentów. Gromadzi dokumentację lekarską i pielęgniarską, połączoną ze zleceniami na wykonanie badań laboratoryjnych, histopatologicznych, a w perspektywie
także radiologicznych. Jest również zintegrowany z systemem aptecznym. Po wprowadzeniu elektronicznego systemu dokumentacji
medycznej stwierdziliśmy, że warto pójść o krok dalej i umożliwić personelowi medycznemu korzystanie z danych i historii chorób pacjenta
bezpośrednio przy jego łóżku. Dlatego w grudniu 2009 roku zdecydowaliśmy się, jako pierwszy szpital w Europie Środkowo-Wschodniej,
na połączenie elektronicznego systemu dokumentacji z przenośnym
rozwiązaniem Mobile Clinical Assistant – tłumaczy Beata Freier.
Mobile Clinical Assistant (MCA) to zaprojektowany specjalnie dla
personelu klinicznego przenośny komputer w formie tabletu z dotykowym ekranem, wykorzystujący procesor Intel® Atom™. Wszystkie
wpisywane za jego pomocą dane są przenoszone poprzez sieć bezprzewodową do elektronicznego systemu dokumentacji medycznej,
dzięki czemu dostęp do nich możliwy jest natychmiast z każdego
miejsca w szpitalu. Urządzenie zostało przystosowane do pracy w
wymagających warunkach szpitalnych – jest wodoodporne, wytrzymałe na wstrząsy i upadki oraz łatwe w dezynfekcji.
Tablet MCA w istotny sposób ułatwia nam pracę. Jest o tyle wygodny, że informacje o pacjencie są szybko i łatwo dostępne dla
nas, dla lekarzy i dla samych pacjentów, którzy chcą od razu znać wyniki swoich badań – mówi Joanna Jaworowska, pielęgniarka z
Oddziału Chirurgii Ogólnej. Urządzenie pozwala na błyskawiczne wprowadzanie danych do dokumentów, takich jak karta gorączkowa
pacjenta. Za jego pomocą możemy nie tylko odczytywać wyniki badań laboratoryjnych, ale także obserwować czy z czasem dany
parametr, np. temperatura, rośnie czy spada. Każda zaobserwowana i odnotowana przeze mnie zmiana w stanie chorego jest od
razu widoczna na komputerze lekarza czy pielęgniarki oddziałowej w innym pomieszczeniu.
Korzyści, jakie wrocławskiemu szpitalowi i jego pacjentom przyniosło wprowadzenie elektronicznego standardu dokumentacji medycznej, połączonego z rozwiązaniem MCA, są wielorakie. Po pierwsze, przez to, że system wymusza systematyczność prowadzenia dokumentacji, poprawiła
się jej jakość. Elektroniczne dokumenty są jasne, klarowne a przy tym dokładniejsze niż papierowe. Po drugie, dane zawarte w dokumentach są
lepiej chronione, bowiem dostęp do nich mają – po zalogowaniu do systemu – tylko upoważnione do tego osoby. Po trzecie, wdrożenie systemu w
znaczny sposób przyczyniło się do oszczędności czasu lekarzy i pielęgniarek, dzięki czemu mogą oni dokładniej diagnozować pacjentów i poświęcać im więcej czasu. Po czwarte wreszcie, szpital zyskał doskonałe narzędzie do określania realnych kosztów pobytu pacjenta na oddziale, dzięki
dokładniejszemu sprawdzaniu wszystkich procedur wykonywanych przy łóżku chorego. Dlatego szpital zamierza rozszerzyć działanie systemu.
Do tej pory, w ramach pilotażu, pracowaliśmy z trzema urządzeniami MCA. Obecnie używamy ich na oddziałach Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej. Tablet testowany był też na Oddziale Chirurgii Naczyniowej. Wszędzie zdał egzamin i z pełnym przekonaniem
mogę powiedzieć, że jest to rozwiązanie na miarę naszych potrzeb – przekonuje Beata Freier. W związku z tym, w najbliższym
czasie zamierzamy rozpisać przetarg na 30 kolejnych urządzeń, co pozwoli nam wyposażyć w nie wszystkie oddziały szpitala. Tym
samym każdy nasz pacjent będzie jeszcze lepiej i skuteczniej leczony. Celem szpitala zawsze bowiem pozostaje dobro pacjenta i
wszystkie działania usprawniające pracę placówki są prowadzone z myślą o nim - dodaje.
Panel dotykowy
ułatwiający
wprowadzanie danych
Czytnik linii papilarnych
chroniący przez dostępem
osób niepowołanych
Przyciski skanowania
kodów kreskowych
oraz technologii RFID
Wbudowana kamera cyfrowa 2 MP
z funkcją autofokus do dokumentacji
obrażeń ciała
Czytnik kodów kreskowych
1D / 2D (opcja)
10,4"
Łatwa do zdezynfekowania
obudowa
Przyciski funkcyjne
oraz lampki k­ ontrolne
Bezstykowy
czytnik kart
Złącze stacji
dokującej
Ergonomiczny uchwyt do wygodnej
i bezpiecznej obsługi
Czym jest MCA – Mobile Clinical Assistant
Wdrożony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym model urządzenia MCA to Panasonic CF-H1 z procesorem Intel® Atom™. CF-H1 to
lekki, wodoodporny, wytrzymały na wstrząsy i upadki, łatwy w dezynfekcji przenośny komputer, spełniający najwyższe wymagania pod
względem mobilności i zastosowania sieciowego w otoczeniu klinicznym. Umożliwia lekarzom i pielęgniarkom dostęp do zasobów medycznych w miejscu opieki, dokładną dokumentację stanu zdrowia pacjenta oraz przyjmowanych przez niego leków. Dzięki zastosowaniu
mobilnej technologii najnowszej generacji, to urządzenie kliniczne doskonale spełnia wymagania dzisiejszego rynku opieki zdrowotnej.
Mały, lekki, energooszczędny i wielofunkcyjny
Dzięki energooszczędnemu procesorowi Intel® Atom™, CF-H1 może pracować na bateriach nawet do 6 godzin. Podwójne baterie można
wymieniać bez przerywania pracy urządzenia, co eliminuje przestoje. Urządzenie CF-H1 MCA posiada także kamerę cyfrową, czytnik linii
papilarnych, czytnik kodów kreskowych, czytnik RFID, usprawniające zarządzanie i dostęp personelu klinicznego do informacji o pacjentach
w placówkach opieki medycznej.
Dzięki niewielkiej wadze (ok. 1,5 kg), obudowie, która się nie nagrzewa, wygodnemu w użyciu mocowaniu na pasek oraz czytnikowi kodu kreskowego umieszczonemu w wygodnym miejscu, CF-H1 jest bardziej ergonomiczny niż inne urządzenia MCA. CF-H1 można również łatwo zdezynfekować, zmniejszając ryzyko zakażeń przenoszonych z pacjenta na pacjenta. Posiada gładką powierzchnię z
uszczelnionymi przyciskami, bezszczelinowy monitor LCD. Nie ma natomiast odkrytych złączy, które umieszczone są w stacji dokującej.
CF-H1 wytrzymuje bez przerwania pracy upadek z wysokości 90 cm, czyli z wysokości łóżka pacjenta. Jest odporny na drgania, wilgotność,
wysokość, skrajne temperatury i wstrząsy termiczne.
Technologie firmy Intel w sektorze ochrony zdrowia
Od 2004 r. Intel rozwija program wykorzystywania technologii informatycznych w ochronie zdrowia. Najnowszym „dzieckiem” tego
programu jest Mobile Clinical Assistant (MCA) – komputer wykorzystywany przy łóżku chorego, który ma szanse zrewolucjonizować
pracę lekarzy i całego personelu medycznego.
Kiedy sześć lat temu Intel rozpoczynał realizację programu, zadanie
było jasne: zbadać w jaki sposób technologie IT mogą przysłużyć się
pracy personelu medycznego. Realizację zadania powierzono zespołowi specjalistów różnych dziedzin - od inżynierów, przez socjologów
aż do lekarzy.
i podejmując decyzje o dalszym leczeniu, powinien mieć dostęp do
przebiegu choroby, wyników badań czy przyjmowanych lekarstw. Takie pełne dossier pomagałoby podjąć trafną decyzję oraz skracałoby
proces analizy, pozwalając tym samym lepiej wykorzystać cenny czas
specjalisty.
Przez kilka lat przeprowadzono tysiące wywiadów z przedstawicielami personelu medycznego. Okazało się, że o ile w sferze diagnostyki
w wielu placówkach wykorzystywano najnowocześniejszy sprzęt, o
tyle w codziennej pracy z chorymi technologie IT były wykorzystywane w niewielkim stopniu.
Po przeanalizowaniu wyników badań, Intel opracował urządzenie,
które ma szansę zrewolucjonizować pracę w placówkach służby
zdrowia. Mobile Clinical Assistant (MCA) to komputer - jak mówią
przedstawiciele Intela - stworzony przez lekarzy dla lekarzy. Jego
konstrukcja i funkcjonalność podporządkowane zostały całkowicie
potrzebom personelu medycznego.
Potrzebą, o której wspominano niemal we wszystkich rozmowach,
był szybki i łatwy dostęp do informacji o pacjencie. Kompletnej i aktualnej, dostępnej tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, czyli przy
łóżku chorego. Lekarz wykonujący obchód, analizując stan pacjenta
Przy jego produkcji Intel współpracuje z kilkoma firmami. Model, który
jest sprzedawany w Polsce, został wyprodukowany przez firmę Panasonic. Same urządzenia powstają od początku do końca w Japonii.
Intel to światowy lider
w dziedzinie krzemowej
innowacji: opracowuje
technologie, produkty
i inicjatywy, które stale
ulepszają ludzką pracę
i życie.
Współpracujemy z liderami
rynku zdrowia na całym
świecie. Nasze rozwiązania,
technologie i doświadczenie
umożliwiają podmiotom
działającym w sektorze
ochrony zdrowia lepiej
świadczyć usługi,
a pacjentom korzystać z nich
w dogodny sposób.
Więcej informacji: www.intel.com/healthcare/
Kontakt:
Beata Freier
Dyrektor ds. Medycznych i Marketingu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Tel: (71) 32 70 100
E-mail: [email protected]
Edyta Florczyk
Business Development Manager
Intel Poland
Tel: (22) 570 81 00
E-mail: [email protected]
Copyright © 2010 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intel, logo Intel, Atom i Atom Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach.
Dokument ten ma charakter jedynie informacyjny. Firma Intel nie gwarantuje dokładności ani kompletności danych, tekstu, grafiki, łączy ani innych elementów witryn lub materiałów.
*Niektóre nazwy mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi innych firm.

Podobne dokumenty