Zestawienie pomników przyrody w nadleśnictwie Strzałowo

Transkrypt

Zestawienie pomników przyrody w nadleśnictwie Strzałowo
Lp.
Nr.
ewidencyjny
Obiekt
Obwód
cm
Wysoko
ść m
Gmina
1
441
lipa drobnolistna Tilia cordata
„Lipa Bartna”
700
23
Dźwierzuty
2
497
jałowiec pospolity
Juniperus communis
90
7
Dźwierzuty
3
871
jałowiec pospolity
Juniperus communis
56
6
Dźwierzuty
4
872
dąb bezszypułkowy
Quercus petraea
470
28
Dźwierzuty
5
48
975
700
1,2
1,0
Piecki
6
49
520
30
Piecki
L-ctwo Krutyń oddz. 165a (1967)
nad jez. Mokrym
Rlb-16/49/52 29.12.1952 r.
7
52
360
35
Piecki
L-ctwo Krutyń oddz. 165a (1967),
ok. 1 km od m. Zgon
Rlb-16/52/52 29.12.1952 r.
8
419
400
25
Piecki
L-ctwo Krutyń oddz. 52i
RGśL-op-417/84 11.06.1984 r.
9
420
410-475
23-26
Piecki
L-ctwo Krutyń oddz. 39h
RGśL-op-418/84 11.06.1984 r.
10
421
310
28
Piecki
L-ctwo Krutyń oddz. 70a, przy
drodze leśnej
RGśL-op-419/84 11.06.1984 r.
11
422
200
275
18
27
Piecki
L-ctwo Krutyń oddz. 85p, przy
drodze leśnej
RGśL-op-420/84 11.06.1984 r.
12
469
280-510,
270,
360
24-30
30
22
Piecki
L-ctwo Lipowo oddz. 60 g
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
13
470
85, 110
10
Piecki
N-ctwo Strzałowo oddz. 13 y, S od
jez. Kołowin
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
2 głazy (granity) na
głazowisku
dąb szypułkowy
Quercus robur
„Dąb nad Mukrem”
im. Karola Małłka
sosna pospolita
Pinus silvestris
„Martwa sosna” „Królewska
Sosna”(od 1972r.), masa 15m3
dąb szypułkowy
Quercus robur
dąb szypułkowy
Quercus robur- 3 szt.
sosna zwyczajna
Pinus silvestris (od 1993 r.
martwa)
„Zakochana Para”- zrośnięte
pniami dąb szypułkowy i
sosna zwyczajna
dąb szypułkowy Quercus robur23 szt., sosna pospolita Pinus
silvestris, lipa drobnolistna
Tilia cordata
dąb szypułkowy Quercus robur
„Bracia Syjamscy”- 2 dęby
zrośnięte gałęzią
Lokalizacja
L-ctwo Rańsk oddz. 7G, dziuple w
3 konarach na wys. 7 m, w pniu
wbite haki i włazy
N-ctwo Strzałowo, m. Rańsk, przy
drodze polnej 150 m od szosy od
Jeleniewa
N-ctwo Strzałowo, przy drodze
polnej Miętkie - Rańsk
N-ctwo Strzałowo, L-ctwo Rańsk,
oddz. 1b, m. Rogale, ok. 25 m od
skraju łąki
L-ctwo Rostek oddz. 155k
(1967),ok. 1 km od m. Zgon
Rok uznania
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
12 poz. 236 z 31.12.1986r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego
Nr 4 poz. 88 z 15.03.1989 r.
Zarz. Nr 21 Woj. Olsztyńskiego
z 08.03.1989 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
35 poz. 493 z 18.12.1997 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
35 poz. 493 z 18.12.1997 r.
Rlb-16/48/52 29.12.1952 r.
14
471
15
472
16
473
17
474
18
475
19
476
20
477
21
478
22
479
23
480
24
481
25
509
26
510
27
571
28
572
dąb szypułkowy Quercus robur
„Mazurski Dąb Bartny”- z
dziuplą na wys. 15 m
dąb szypułkowy
Quercus robur
dąb szypułkowy
Quercus robur
sosna pospolita
Pinus silvestris
dąb szypułkowy
Quercus robur- 2 szt.
dąb szypułkowy
Quercus robur- 2 szt.
dąb szypułkowy
Quercus robur- 2 szt.
dąb szypułkowy
Quercus robur- 19 szt.,
sosna pospolita
Pinus silvestris- 10 szt.,
klon pospolity
Acer platanoides,
topola osika
Populus tremula
dąb szypułkowy
Quercus robur
sosna pospolita
Pinus silvestris
„Sosny Krutyńskie”- 3 szt.
dąb szypułkowy
Quercus robur- 3 szt.,
sosna pospolita
Pinus silvestris
dąb szypułkowy
Quercus robur
„Dąb Diany”
dąb szypułkowy
Quercus robur
„Dąb Oliwii”
dąb szypułkowy
Quercus robur- 11 szt.
sosna pospolita
Pinus silvestris- 3 szt.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
315
28
Piecki
L-ctwo Krutyń oddz. 100f
390
30
Piecki
L-ctwo Lipowo oddz. 116d, przy
siedzibie N-ctwa Strzałowo
410
28
Piecki
L-ctwo Lipowo oddz. 251d
290
36
Piecki
L-ctwo Lipowo oddz. 251j
420, 450
28
Piecki
L-ctwo Lipowo oddz. 116f
430, 520
30
Piecki
L-ctwo Lipowo oddz. 52f
330, 420
30
Piecki
L-ctwo Lipowo oddz. 106j
340-490,
260-290,
210
250
28-35
29-33
34
36
Piecki
L-ctwo Lipowo oddz. 114a
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
530
27
Piecki
Przy leśniczówce Kołowin,
oddz. 266g
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
300-340
30-36
Piecki
L-ctwo Kołowin oddz. 169f
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
500-510,
300
28-30
30
Piecki
L-ctwo Kołowin oddz. 114a
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
610
29
Piecki
N-ctwo Strzałowo, L-ctwo Kołowin
obręb Strzałowo oddz. 101f
Zarz. Nr 21 Woj. Olsztyńskiego
08.03.1989 r.
440
29
Piecki
N-ctwo Strzałowo, L-ctwo
Kołowin oddz. 244d
Zarz. Nr 21 Woj. Olsztyńskiego
08.03.1989 r.
280-360
30
Piecki
L-ctwo Krutyń, oddz. 85p
280-240
30
Piecki
L-ctwo Krutyń, oddz. 85p
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
5 poz. 77 15.05.1987r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
29
573
30
574
31
575
32
576
33
577
34
578
35
579
36
580
37
581
38
583
świerk pospolity
Picea abies
dąb szypułkowy
Quercus robur 2 szt.
dąb szypułkowy
Quercus robur 7 szt.
sosna pospolita
Pinus silvestris
świerk pospolity
Picea abies
dąb szypułkowy
Quercus robur- 4 szt.
dąb szypułkowy
Quercus robur- 3 szt.
dąb szypułkowy
Quercus robur- 6 szt.
Głaz-granit
„Edward”
klon pospolity
Acer platanoides
Grupa 41 szt. drzew, w tym: dąb
szypułkowy Quercus robur- 22
szt. sosna zwyczajna Pinus
silvestris- 16 szt., grab pospolity
Carpinus betulus, brzoza
brodawkowata Betula verrucosa,
olcha czarna Alnus glutinosa
dąb szypułkowy
Quercus robur „Ryś”
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr
7, poz. 66 z 16.04.1992 r.
250
30
Piecki
L-ctwo Krutyń, oddz. 85p
320, 375
30
Piecki
L-ctwo Rostek, oddz. 124a
280-360
30
Piecki
L-ctwo Krutyń, oddz. 52a
310
30
Piecki
L-ctwo Krutyń, oddz. 52a
250
30
Piecki
L-ctwo Krutyń, oddz. 52a
280-350
30
Piecki
L-ctwo Krutyń, oddz. 52h
270, 320,
530
25
Piecki
L-ctwo Krutyń, oddz. 100d
270-430
25
Piecki
L-ctwo Krutyń, oddz. 100d
680
1,4
Piecki
w. Zakręt
345
28
Piecki
m. Nowy Most posesja W. Bomby
227-442
216-294
201
230
246
25-38
31-40
27
36
23
Piecki
N-ctwo Strzałowo, L-ctwo Kołoin,
oddz. 253w
Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr
71 poz. 1204, 1999 r.
487
23
Piecki
oddz. 196 d leśnictwo Kołoin, teren
rezerwatu „Pierwos”
oddz. 116 d leśnictwo Lipowo,
przy budynku nadleśnictwa; trzy
zrośnięte u podstawy pnie o
wymiarach: 380cm, 286cm i 137cm
Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr
73, poz. 1153 z 23.05.2007 r.
39
931
40
1380
41
1381
Żywotnik zachodni
Thuja occidentalis
580
32
Piecki
42
1390
dąb szypułkowy
Quercus robur
411
-
Piecki
na posesji Nowy Zyzdrój 7
Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr
73, poz. 1153 z 23.05.2007 r.
Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr
155, poz. 2057 z 17.10.2007 r.

Podobne dokumenty