UWAGA!!! UWAGA!!!

Transkrypt

UWAGA!!! UWAGA!!!
UWAGA!!! UWAGA!!!
Rada Rodziców starosądeckiej "Jedynki" zaprasza wszystkie klasy
do udziału w całorocznej zbiórce makulatury pod nazwą:
„Zbierając makulaturę oszczędzasz naturę”
Zasady:
1. Każda klasa stara się pozyskać jak najwięcej makulatury, którą w każdy ostatni piątek miesiąca przynosi do szkoły. Ostatni
piątek miesiąca od listopada 2015 r. do maja 2016 r. w roku szkolnym 2015/2016 przypada w następujących terminach:
27 listopada 2015 r., 18 grudnia 2015 r. (przesunięcie ze względu na Święta Bożego Narodzenia), 05 luty 2016 r. (przesunięcie ze
względu na ferie zimowe), 25 marzec 2016 r., 29 kwiecień 2016 r., 27 maj 2016 r.
2. Osobno pakujemy: gazety, czasopisma, katalogi, foldery, a osobno: karton, tekturę i opakowania tekturowe. Paczki ważymy
i opisujemy symbolem klasy (np. 1D, 5C, 3A itd.). Wagę i symbol klasy umieszczamy na paczce czytelnie w widocznym miejscu.
2. Każda klasa pracuje na swoje konto, gdyż na potrzeby klasowe otrzyma 30% z kwoty uzyskanej za zebraną przez klasę
makulaturę oraz współuczestniczy w społecznej akcji dofinansowania działalności Rady Rodziców, na którą zostanie przeznaczone
70% pozyskanych funduszy.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dwóch turach: 05.02.2016 r. (piątek) i 03.06.2016 r. (piątek) przez radiowęzeł.
4. Odbiorcą makulatury z placówki w ramach realizowanego przedsięwzięcia będzie firma „Multi Parts” z siedzibą w Krakowie,
punkt odbioru przy ul. Tarnowskiej 32 w Nowym Sączu.
Klasa, która zbierze najwięcej makulatury, otrzyma dodatkowo nagrodę niespodziankę!!!
!! Zaangażujcie rodzinę, sąsiadów, znajomych !!