parlament europejski - KLASTER Energetyki Obywatelskiej

Komentarze

Transkrypt

parlament europejski - KLASTER Energetyki Obywatelskiej
PARLAMENT EUROPEJSKI
POSEŁ DO
(BrukseCa 27 kwietnia 2012.
Z przyjemnością odejmuję patronat nad organizowanym przez (Państwa, T^fdstrem
<Energetyfą OBywatefskiej Województwa Śfąskiego.
(Dzięki ta^im przedsięwzięciom, rozwój energetyki oSywatekĄiejpogfę6ia
coraz większą
świadomość spofeczeństwa w oBszarze energetyki odnawialnej i zmian klimatycznych
{przyczynia się do pozytywnego Budowania przyszłości naszej ojczyzny.
Życzę a6y readzacja (Państwa projektu prze6iegfa sprawnie, spefniafa
oczekiwania isfużyfajakjiajkpiejpogfęBieniu
wszystkie
wiedzy o energetyce, teraz i w przyszłości.
Z wyrazami szacunku

Podobne dokumenty