Zatwierdzam: Ilość Kod CPV* Rodzaj** Uwagi 1 ryza 6300 21125 D

Transkrypt

Zatwierdzam: Ilość Kod CPV* Rodzaj** Uwagi 1 ryza 6300 21125 D
WZiI KWP
w Szczecinie
Zatwierdzam:
Zespół ds. Zamówień Publicznych
KWP w/m
Korekta do planu zamówień publicznych
na rok 2009 r
L.p.
1
Zamawiający
Numer
referencyjny
Przedmiot zamówienia
KWP
Szczecin
Papier kserograficzny
do wszystkich urządzeń
biurowych
Opr.L.Ława
Data : 04.08.2009r
Jednostka
miary
ryza
Ilość
6300
Kod CPV*
21125
Rodzaj**
D
Wartość
szacunkowa
PLN/EURO
57 049,18 /
14 714,39
Pozycja
budżetowa
6-47400
Planowana data
wszczęcia
postępowania
Planowana
data
zakończenia
realizacji
umowy
Uwagi
Wartość
zamówienia
Sierpień 2009r Luty 2010r
na rok 2009 –
49700,-zł
(podpis osoby upoważnionej)