DANE DO WNIOSKU: Nazwa jednostki Uniwersytet Gdański Nazwa

Transkrypt

DANE DO WNIOSKU: Nazwa jednostki Uniwersytet Gdański Nazwa
DANE DO WNIOSKU:
Nazwa jednostki
Uniwersytet Gdański
Nazwa i adres jednostki realizującej
(nazwa, adres, tel., faks, e-mail)
Uniwersytet Gdański/Wydział Chemii
ul. J. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, pomorskie,
tel.: (58) 523-2041,
e-mail: [email protected], www: www.ug.edu.pl/pl
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, 80-952 Gdańsk, pomorskie,
tel.: (58) 523-50-10, (58) 523-50-12,
e-mail: [email protected], www: www.chem.univ.gda.pl
Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 226101 1
Status organizacyjny podmiotu
A1. Uczelnia wyższa
Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór
Uczelnia nadzorowana przez MNiSW
Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych
oraz profil działalności:
AUU - uniwersytet (w rozumieniu art. 3.1)
REGON 000001330
NIP 5840203239
Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? TAK
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? TAK
Wnioskowane finansowanie na realizację projektu badawczego nie stanowi dla Podmiotu
pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (dawny art. 87 ust.1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).
Kierownik podmiotu
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Prorektor ds. Nauki