SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Transkrypt

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
PRYWATNE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
75-581 Koszalin, ul.T.Chałubińskiego 15
www.fundacja-ece.edu.pl
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE
Mediacje w oświacie i rodzinie
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności dydaktycznych dotyczących rozwiązywania konfliktów w relacji dorosłydziecko oraz zapoznanie z technikami mediacyjnymi oraz nabycie umiejętności wprowadzania ich do przestrzeni szkolnej.
Szkolenie pozwoli dostrzec rolę tworzenia Klubów Mediatorów w szkołach oraz promować mediacje rówieśnicze.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest dla zainteresowanych pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów.
Program szkolenia:










podstawy mediacji, psychologia konfliktu, podstawy i zasady dobrej komunikacji
psychologiczne zależności relacji dorosły-dziecko
problem agresji psychicznej i fizycznej w szkole i w domu
mediacje rówieśnicze w szkole i w domu
mediacje rodzinne
techniki budowania kontaktu
zarządzanie konfliktem
odpowiedzialność społeczna i podejmowanie inicjatyw związanych z rozwiązywaniem konfliktów w szkołach
warsztat dotyczący projektowania Klubu Mediacji w szkole
trening umiejętności mediatora
Informacje dodatkowe:




czas trwania: 50 godzin
planowany termin rozpoczęcia: 09.04.2016 r.
zajęcia w formie stacjonarnej lub weekendowej
uczestnikom zostaną zagwarantowane materiały
szkoleniowe i catering.
Szkolenie poprowadzą wykwalifikowani trenerzy z długoletnią praktyką.
SZKOLENIE ZAKOŃCZONE WYDANIEM CERTYFIKATU
____________________________________________________________________________________________
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
FO-ECE tel. kom. 516 195 778, [email protected]