Pub- ostatnia strona+.pub - Publiczne Gimnazjum w Białej

Transkrypt

Pub- ostatnia strona+.pub - Publiczne Gimnazjum w Białej
Większość dziewczyn marzy o przystojnym rycerzu z bajki, który będzie zabierał je na białym rumaku w
cudowne podróŜe dookoła świata, a kaŜdego ranka obrzucał róŜnokolorowymi kwiatami. Jednak Ŝycie to
nie bajka i nie naleŜy oceniać chłopaków wzorując się na wymarzonym księciu, gdyŜ nie wiem czy w
naszym świecie takich spotkamy. Moim zdaniem, idealny męŜczyzna, biorąc pod uwagę wygląd ,
powinien być wysokim blondynem lub brunetem, o niebieskich oczach. Jednak według mnie wygląd nie
jest najwaŜniejszy. Bardziej liczy się to, jakim jest „w środku”. Jeśli chodzi o charakter to powinien być
opiekuńczy, wyrozumiały, miły, kochający, opanowany, odpowiedzialny, szczery, z duŜym poczuciem
humory, troskliwy, zawsze uśmiechnięty, na którym mogłabym polegać i który wspierałby mnie w
trudnych chwilach. Nie toleruje zdrady, więc chłopak jak najbardziej powinien być wierny. Najbardziej
podziwianymi przeze mnie chłopakami są dŜentelmeni, którzy odnoszą się z szacunkiem do dziewcząt.
Na pewno kaŜda dziewczyna czuje się doceniona, gdy chłopak na przykład przepuszcza ją pierwszą w
drzwiach, ustępuje miejsca lub z chęcią pomoŜe ponieść jakąś cięŜką rzecz.. Dziewczyna na pewno nie
pogardziłaby takim, który potrafi gotować i sprzątać:D Czy w naszej szkole są idealni chłopcy? Na to
pytanie juŜ odpowiedzcie sobie sami.
Anecia;)
Pozdrowienia dla
całej III d.
Pozdrowienia dla SMSa i MMSa od Hani☺
Pozdrowienia dla chłopaków z III d.
Pozdrowienia dla Agaty i Sandry od Oli & Gosi.
Pozdrowienia dla Oli od Hani☺
Serdeczne pozdrowionka dla Sandry, Oli, Gosi od Agi.
Pozdrówki dla wszystkich chłopaków z III d z okazji ich święta.
Pozdrowienia dla Hani i SMSa od Oli.
Zdajemy sobie sprawę, Ŝe Dzień Chłopca
juŜ minął, ale na szczere Ŝyczenia nigdy
nie jest za późno. śyczymy więc
wszystkim naszym szkolnym Kolegom i
Panom Nauczycielom równieŜ, spełnienia
najskrytszych marzeń, pogody ducha i
duŜo, duŜo szczęścia.
Redakcja „Uczniak bis”
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych Ŝyczeń i pozdrowień.
Zebrała Agata
Redaktor Naczelna: Ania
Opracowanie komputerowe: Ania i Natalia
Redakcja: Ania P., Ola G. (KAMA), Agata B., Niunia (Natalia G.),
Hania K., Sara S., Gosia B., Aneta G., Julia Ś., Agnieszka M.,
Marcelina S., Michalina B., Sebastian S.
Opiekun: pani T. Szymczyna
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.
Publiczne Gimnazjum w Białej, ul. Tysiąclecia 16, 48– 210 Biała
tel. 077/4387800

Podobne dokumenty