+ABC Ale: jeśli posiadasz na swojej karcie PEKA bilet okresowy, nie

Transkrypt

+ABC Ale: jeśli posiadasz na swojej karcie PEKA bilet okresowy, nie
OBSŁUGA CZYTNIKA
+N +U
W przypadku imiennej
karty PEKA przyciski służą
do opłacenia przejazdów
jednorazowych tylko za osobę
towarzyszącą, w przypadku
karty na okaziciela również
jej posiadacz musi wybrać
odpowiedni przycisk dla siebie.
W celu opłacenia przejazdu
należy wybrać w menu czytnika
przycisk +N (opłata normalna)
lub +U (opłata ulgowa)
w odpowiedniej liczbie,
następnie przyłożyć kartę
ż
do czytnika.
e
ni
w
ó
r
m
i
t
k
s
s
l
e
j
e
i
a
g
g
n
u
a
ł
s
ob zyku
ę
j
w
+ABC
Przejazd przez strefy
opłacany z konta tPortmonetki.
Jeśli posiadasz bilet okresowy,
np. na strefę A, a chcesz
przejechać okazjonalnie do
np. strefy B, wybierasz przycisk
+ABC i następnie przykładasz
kartę do czytnika – opłata z konta
tPortmonetki zostanie naliczona
tylko za przejechaną trasę
w strefie B. Pamiętaj, żeby przy
wyjściu z pojazdu przyłożyć kartę
PEKA do czytnika.
0. SOBIESKIEGO DW.
0. SOBIESKIEGO DW.
Strefa:
A ... A
+N
Stan karty
Jeśli chcesz sprawdzić
rodzaj posiadanego przez
siebie biletu, termin jego
obowiązywania oraz
stan konta tPortmonetki
– wybierasz przycisk
Stan karty i przykładasz
swoją kartę PEKA do czytnika.
A
A
A
+U
normalny
ulgowy
+ABC
Stan
karty
Transfer e-biletu
Transfer e-biletu
Funkcja pozwalająca
aktywować bilet lub
doładowanie tPortmonetki
opłacone przez Internet.
Po wybraniu przycisku
Transfer e-biletu należy
wsunąć kartę PEKA
do kieszonki i poczekać
na komunikat potwierdzający
doładowanie.
Zbliż kartę do czytnika
lub wybierz opcję
01-07-2014
d
z
ę
a
t
j
r
e
a
z
k
r
p
ż
ó
a
i
ł
z
y
k
t
z
ć
r
e
p pła on
a
m
z
t
i
r
o
P
zt
8:00
y
n
o
i
p
ę
u
t
k
r
t
a
e
k
l
i
ń
b
u
j
t
s
u
e
w tyw ern
k
t
a
n
I
i
z
e
z
r
p
Jeśli korzystasz z funkcji tPortmonetki
i dokonujesz opłaty za jednorazowy
przejazd – zbliżasz kartę do czytnika
podczas wchodzenia i wychodzenia
z pojazdu.
Ale: jeśli posiadasz na swojej
karcie PEKA bilet okresowy,
nie musisz zbliżać jej ani
przy wsiadaniu, ani przy
wysiadaniu z pojazdu.

Podobne dokumenty