Kalendarz na rok szkolny 2014/2015

Transkrypt

Kalendarz na rok szkolny 2014/2015
Kalendarz na rok szkolny 2014/2015 - PG
Lp.
Data
1. 1 września
2.
15 września
3.
15 września godz. 1700
4.
15 września godz. 1800
5.
26 września
14 października
godz. 900
16 października
6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
22 października
22 października
od godz. 1630 do 1800
7 listopada
10 listopada
11 listopada
18 listopada
19 listopada godz. 1700
8-10grudnia
16.
Do 8 grudnia
17.
Do 10 grudnia
8.
9.
19.
20.
21.
22.
23.
17 grudnia
od godz.1630do 1800
19 grudnia
21-31grudnia
1 stycznia
2 stycznia
6 stycznia
24.
Do 7 stycznia
23.
25.
27.
9 stycznia
14 stycznia
15 stycznia godz.1700
18.
Wydarzenie
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
Rada Pedagogiczna, zatwierdzenia planów pracy szkoły
na rok szkolny 2014/2015
Spotkania z rodzicami, wybór delegatów do Rady
Rodziców
Spotkanie z delegatami do Rady Rodziców, wybór
prezydium
Europejski Dzień Języków
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Akademia z okazji Dnia Papieskiego
Rada szkoleniowa
Dzień otwarty dla rodziców
Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Dzień wolny
Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny
Święto Szkoły
Zebranie z rodzicami
Próbny egzamin
Wystawienie propozycji ocen niedostatecznych i
nagannych
Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach
niedostatecznych i nagannych
Dzień otwarty dla rodziców
Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Zimowa przerwa świąteczna
Nowy Rok – dzień wolny
Dzień wolny
Święto Trzech Króli- dzień wolny
Wystawienie ocen semestralnych z zajęć edukacyjnych i
z zachowania
Oddanie arkuszy
Rada klasyfikacyjna
Zebranie z rodzicami
28.
29.
32.
33.
34.
35.
36.
19 stycznia - 1 lutego
12 lutego
31 marca
1 kwietnia
2-7 kwietnia
13 kwietnia
15 kwietnia godz1700
36.
21 kwietnia
36.
22 kwietnia
36.
23 kwietnia
37.
30 kwietnia
38.
39.
41.
42.
1 maja
8 maja
20 maja
od godz.1630do 1800
4 czerwca
5 czerwca
43.
8 czerwca
44.
15 czerwca
42.
45.
46.
47.
18 czerwca
22 czerwca
26 czerwca
29 czerwca
40.
Ferie zimowe
Choinka
Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych
Dzień wolny
Wiosenna przerwa świąteczna
Rada szkoleniowa
Zebranie z rodzicami
Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna
Klasy I, II – dzień wolny
Egzamin gimnazjalny - część matematycznoprzyrodnicz
Klasy I, II – dzień wolny
Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny
Klasy I, II – dzień wolny
Akademia z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3
Maja
Święto Pracy – dzień wolny
Dzień Europejski
Dzień otwarty dla rodziców
Boże Ciało- dzień wolny
Dzień wolny
Poinformowanie rodziców o propozycji rocznych ocen
zachowania i z poszczególnych zajęć edukacyjnych
Wystawienie rocznych ocen zachowania i z
poszczególnych zajęć edukacyjnych
Oddanie arkuszy
Rada klasyfikacyjna
Zakończenie roku szkolnego
Rada Plenarna