Generuj PDF - Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

Transkrypt

Generuj PDF - Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
KOMISARIAT POLICJI PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA OKĘCIE
Źródło: http://okecie.policja.waw.pl/plo/aktualnosci/720,Zglos-korupcje.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 01:24
Strona znajduje się w archiwum.
ZGŁOŚ KORUPCJĘ!
Przeciwdziałanie korupcji jest ważnym zadaniem organów państwowych. Oczekiwania związane z
realizacją tego zadania są coraz większe. Wskazują na to wszystkie badania opinii publicznej
obejmujące skalę zjawiska korupcji, jego skutki, możliwości eliminacji czy też ewoluowania różnych
jej form. Wyniki tych badań od wielu lat sytuują korupcję niezmiennie jako jedną z najgroźniejszych
patologii społecznych w Polsce.
Przeciwdziałanie korupcji jest ważnym zadaniem organów państwowych. Oczekiwania związane z realizacją tego zadania są
coraz większe. Wskazują na to wszystkie badania opinii publicznej obejmujące skalę zjawiska korupcji, jego skutki,
możliwości eliminacji czy też ewoluowania różnych jej form. Wyniki tych badań od wielu lat sytuują korupcję niezmiennie
jako jedną z najgroźniejszych patologii społecznych w Polsce.
Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej
korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka
polskiego PWN).
Więcej informacji o problemie korupcji znajdziesz na stronie www.antykorupcja.gov.pl .
Najczęściej spotykanymi działaniami o charakterze korupcyjnym są:
przekupstwo (łapownictwo),
wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści,
płatna protekcja,
handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów,
nieprawidłowości dot. zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów,
uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym itp.,
świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,
faworyzowanie,
nepotyzm, kumoterstwo.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związany z tym napływ i dystrybucja środków finansowych spowodowało, że i ten
obszar jest realne zagrożony korupcją. Aby więc skutecznie chronić interesy finansowe UE i RP bardzo istotnym jest
uzyskiwanie zgłoszeń od obywateli, które dotyczyłyby korupcji przy dystrybucji środków unijnych.
PAMIĘTAJ!!!
Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została
przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie
istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij