Czy wiesz co jesz?

Transkrypt

Czy wiesz co jesz?
Artykuł pobrany ze strony
http://www.ekonsument.pl/news-show-468.php
Czy wiesz co jesz?
02.08.2009, Zuza
Instytut Spraw Obywatelskich (ISO) zainicjował kampanię społeczną "Naturalne Geny", prowadzoną na
rzecz znakowania produktów żywnościowych zawierających GMO. Petycja dostępna na ich stronie umożliwi
Ci wzięcie sprawy w swoje ręce i wsparcie programu świadomej konsumpcji.
Istnieje coraz więcej wyników badań wskazujących na to, że GMO mogą być niebezpieczne dla naszego
zdrowia. Obecnie istniejące przepisy wymagają oznaczania produktów wytwarzanych bezpośrednio z
organizmów modyfikowanych genetycznie (olej z rzepaku GM, pasza z soi GM itd.) Nie ma natomiast
wymogu oznaczania np. mięsa, mleka czy jajek pochodzących zwierząt karmionych paszami GM. Wielu
producentów nie przestrzega przepisów i nie informuje o używaniu GMO w swoich produktach. Kary, które
grożą za nieprzestrzeganie prawa są śmiesznie niskie w porównaniu ze stratami, które ponieśliby, gdyby
konsumenci przestali kupować ich produkty, dlatego wybierają oszustwo w celu zwiększania zysków kosztem zdrowia swoich klientów.
Przepisy UE umożliwiają znakowanie "pozytywne", czyli tworzenie przepisów, dzięki którym firmy, które
posiadają certyfikaty zaświadczające o naturalnym pochodzeniu swoich produktów, mogą umieszczać na
etykietach oznaczenie "wolne od GMO". Takie rozwiązania prawne wprowadziły m.in. Austria i Niemcy oraz
kilka regionów we Francji.
Obecnie jedyną gwarancją, że dany produkt jest wolny od GMO są certyfikaty rolnictwa ekologicznego. To
jednak nie rozwiązuje problemu i dlatego ISO rozpoczął akcję zbierania podpisów pod petycją, która
zamieszczona jest na ich stronie.
Zachęcam do zapoznania się ze stroną naturalnegeny.pl także ze względu na rozbudowaną bazę informacji
oraz listę lektur z zakresu tematyki GMO. Można tam też ściągnąć poradnik, z którego dowiecie się jak
kupować bezpieczne produkty oraz jakie oznaczenia można spotkać na produktach wolnych od GMO.
Ponadto jest tam dostępny program kampanii, sprawdźcie gdzie i jak mozna się dolączyć i co warto
zobaczyć!